Sorozatok a TV-ben 2017. január 2. és január 15. között

Sorozatok újra

Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/ 2. évad január 02. (hétfő) 16:20 RTL Klub
A fehér királyné /White Queen/ január 04. (szerda) 21:35 DUNA TV
Humans 1. évad január 05. (csütörtök) 22:00 AMC
Öltések közt az idő /El tiempo entre costuras/ január 05. (csütörtök) 01:10 DUNA TV

Jelenleg nézett sorozataim

 • A császárság kincse /Empress Ki/ minden hétköznap 14:25 Duna TV
 • A korona hercege /Yi San/ minden hétköznap 13:30, 22:00 Izaura TV
 • A szultána /Muhtesem Yüzyil: Kösem/ 1. évad minden hétköznap 20:30 TV2
 • Az éjszaka királynője /Gecenin Kraliçesi/ hétvége 20:00 Izaura TV
 • A visszatérők /The 100/ 1. évad  kedd, vasárnap 22:00,  RTL Spike
 • Barátok közt 19. évad minden hétköznap 20:40 RTL Klub
 • Jóban rosszban 13. évad minden hétköznap 20:20  Super TV2
 • Megtört szívek /Paramparça/ 3. évad minden hétköznap 16:50 TV2
 • Outlander – Az idegen 2. évad minden hétköznap 22:00 AXN White
 • Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/ 3. évad szerda 22:00  RTL Klub
 • Válótársak 2. évad csütörtök 21:30 RTL Klub

Sorozatok, amiknek olvasom az előzetesét.

A fülszövegek SPOILERT tartalmaznak.

A császárság kincse /Empress Ki/

35. rész – A kisherceg
Szüng-Nyangot lidérces álmok gyötrik, Tal-Tal rájön, hogy ezt csakis átok okozhatta, ezért felkutatják a bűbájost, aki Ki úrnőre bocsáthatta. A császár és Bajan továbbra is szeretnék átvenni a hatalmat, így tervet forralnak, melyben ismételten Vang Ju siet a segítségükre. Korjó egykori királya a régenstől a helyőrség vezetését kéri. El Temür úgy véli, túljárhat Vang Ju eszén, csakhogy ő a szedett-vedett katonákból igazi sereget farag. A kis Maha megbetegszik, Ki úrnő pedig kisfiúnak ad életet.
36. rész – Az előkészületek
Miután a szerzetesnő felfedte Tanasiri gyermekének titkát Szüng-Nyáng előtt, ő vizsgálódni kezd, csakhogy a teljes igazságot nem is sejti. Bang eunuch azonban a szerzetesnő beszámolójából rájön, hogy Maha valójában Csillag. Vang Ju, Tal-Tal és Bajan felkészülnek a Régens családjának eltávolítására, miközben Bej Szu a Sasok Házának vezetője után kutat.
37. rész – Belháború
Eljött a nap, melyre mindkét oldal készült. Szüng-Nyáng vezetésével a császár és udvartartásának hozzá hű tagjai elbarikádozzák magukat és felkészülnek az összecsapásra. Talahai és katonái átjutnak a védelmen, és már végeznének az uralkodóval, amikor megjelenik a felmentő sereg. A Régens magabiztosan várja Tangviszi üzenetét, ehelyett arról kap hírt, hogy a lázadó kormányzók bevették a fővárost.
38. rész – A császárné halála
A kincskereső Tangviszi döbbenten értesül apja és öccse haláláról. Tudja, hogy nem mutatkozhat a fővárosban, de látni akarja húgát. Tanasiri a fogságban is csak dühöng, a császár hiába próbálja rábírni, hogy lássa be hibáit és vezekeljen vétkeiért. A nép Ki úrnőt ünnepli megmentőjükként és lelkesen várják a császárné kivégzését. Az Anyakirálynő, hatalmát féltve, igyekszik Ki úrnőre haragítani az új Régenst
39. rész – Az új császárné
A császár, miután kénytelen Ki úrnő helyett másik császárnét elfogadni, megígéri hitvesének, hogy saját palotát kap. A kis Ajut megpróbálják megmérgezni. Az új császárné látszólag jobb választásnak bizonyul az előzőnél, de a látszat néha csalóka. Szüng-Nyáng Vang Ju segítségével kutatja a Régens elrejtett kincsét, miközben Bajan és Tal-Tal is nyomoznak.
40. rész – A dalocska titka
Tangviszi rátámad Ki úrnőre, de Bej Szu időben értesíti Vang Jut és társait, akik segítségére sietnek. Tangviszi csúnyán megsebesül. Vang Junak feltűnt a korjói faluban egy dalocska, amit a gyerekek énekelnek. Szüng-Nyánggal együtt úgy érzik, az lehet a kincs rejtekének titka. Végül Szüng-Nyángnak sikerül megfejtenie. A fondorlatos császárné közben tovább szervezkedik.
41. rész – Kincskeresők
Miután Vang Ju és Ki úrnő Bej Szu segítségével ügyesen kijátszották Bajant és Tangviszit is, tervet szőnek a kincs elszállítására. Ennek érdekében különös dolgok történnek a palotában, így az egész udvartartás kénytelen átköltözni a Régens házába. Tal-Tal, aki rájön, hogy felültették, már késve ér haza.
42. rész – Változó idők
A becsvágy fűtötte új Régens bíztatására a császár fegyverkezésre szólítja fel a kormányzókat, hogy hódító hadjáratba kezdjen. Szüng-Nyáng hiába próbálja lebeszélni róla Bajant és az uralkodót. Vang Ju úgy dönt, hogy kamatoztatja a háborús helyzetet, Jom Bjong Szu és Tangviszi pedig az Anyakirálynő gyűlöletét kihasználva próbálják Ki úrnőt befeketíteni a császár szemében. Eltelik 5 év. A kezdeti sikerek után a mongol sereg sorra veszíti a csatákat.
43. rész – A gyermek követ
A császár csalódottságában egyre többet iszik. Maha nem érti, apja miért nem szereti úgy, mint a másik fiát. Az Anyakirálynő és Bajan tervet szőnek Vang Ju ellen. Hogy az udvarba csalják, követet küldenek hozzá, az ifjú Mahát. Bjong Szu és Tangviszi közben tanakodnak, hogy ki lehet a Sasok Házának ura, akiről már bizonyosan tudják, hogy a palotában él.
44. rész – Száműzetés
A császár védené kedvenc hitvesét, de az Anyakirálynő eltökélten próbálja kicsikarni Vang Juból a vallomást, miszerint Ki úrnő volt a cinkosa az állítólagos bűntetteiben. Szüng-Nyáng a kormányzók segítségét kéri Korjó királyának védelmében és elárulja nekik Maha titkát. A császár parancsára a Régens kénytelen berendelni az udvarba cinkosát, a számadókönyv hamisítóját, akit útközben akarnak meggyilkolni, nehogy ellenük valljon. Ám tervük kudarcba fullad.

A korona hercege /Yi San/

41. A zendülés
Az agyvérzés következtében a király kómába esik, és orvosai szerint esély sincs rá, hogy valaha magához térjen. Ezért Lee San úgy dönt, hogy eleget tesz a király legfőbb akaratának, és átveszi helyét a trónon. De a királyné minden eszközt bevet, hogy meggátolja ebben. Még a város és a palota védelmét biztosító katonákat is igyekszik a herceg ellen fordítani, de Lee Sannak sikerül maga mellé állítani a palotaőrséget és így átmeneti győzelmet aratnak ellenségein. A királynénak és cinkosainak menekülnie kell a palotából. De hamarosan fordul a kocka, mert a palotaőrök megijednek a túlerőtől, és elmenekülnek. A herceg és kitartó hívei már a lehetetlenre vállalkoznak, amikor megtörténik a csoda…
42. Visszatérés az életbe
A királyné már nyeregben érzi magát, ki is adja a parancsot a koronaherceg letartóztatására, de ekkor, az udvar legnagyobb megdöbbenésére, megjelenik a király, aki váratlanul magához tért. Lee Sant bízza meg, hogy ítélkezzék az árulók felett, akik meg akarták fosztani a trónörököst trónjától. Bár Guk-young terhelő bizonyítékokkal szolgál a cselszövők bűnösségét tekintve, a herceg, a király kifejezett óhaja ellenére, mégis szabadon engedi a vétkeseket. Ezen tettével nagy felháborodást kelt hű barátai és szövetségesei körében, akik nem értik cselekedetének okát.
43. Dominóelv
Young-jo megfosztja a királynét posztjától, ami sokakban félelmet kelt. Lee Sannak egyelőre sikerül lebeszélnie a királyt, hogy lemondjon javára a trónról. Lee San meglátogatja a királynét és a gőgös asszony szemébe vágja: ne higgye, hogy megkönyörül politikai talpnyalóin és ő maga is példás büntetésre számíthat. Li-cheon azt terjeszti a Hivatalban, hogy Song-yeonból királyi ágyas lesz. Guk-young elhatározza, hogy a saját kezébe veszi a nagyurak megbüntetését, mert attól fél, hogy Lee San túlságosan kesztyűs kézzel bánik velük, ezért elraboltat néhány magas rangú urat. Hye-gyong és Hyo-eui megköszönik Song-yeonnak, hogy eljuttatta a néhai Sado levelét Young-jonak. Seok-ju elpanaszolja Lee Sannak az eltűnéseket, de az elzavarja őt. In-han nagyúr elrablását csak Hu-gyeom váratlan érkezése akadályozza meg, akivel szövetkeznek arra, hogy mentsék a bőrüket…
44. A király halála
A király meghal. Lee San a koronázására készül, ám ellenségei még most is meg akarják akadályozni trónra lépését. A lefokozott királyi titkár a király megölésével vádolja meg a trónörököst, álnok módon névtelen röpiratot terjeszt. Ráadásul bérgyilkost is felfogad…
45. A koronázás
A palotában mindenki a koronázási ceremóniára készül. A festők, Ji-su vezetésével éjt nappallá téve dolgoznak, hogy a palota minden épületét kidíszítsék a nagy napra. Guk-young főfelügyelő és Dae-soo a szokásosnál is idegesebbek és gyanújuk nem alaptalan, mert Dzsong titkár egy bérgyilkost fogadott fel, hogy megölje Lee Sant a koronázási szertartás alatt. De a felügyelő és Dae-soo elkapja a küldöncöt, aki a titkár és a bérgyilkos között közvetít, így időben rájönnek a tervre, és a titkár kénytelen visszahívni emberét. A koronázás zavartalanul lezajlik.
46. A megtorlás
A bérgyilkos – akit Djong titkár bérelt fel – kihasználja, hogy a koronázás után lanyhul az őrök figyelme, és éjszaka rátámad Lee Sanra. De végül a király öli meg őt, a többi merénylővel pedig Dae-soo és társaik végeznek. A merénylet-kísérlet kudarca után minden érintett tudja, hogy menekülnie kell. Egyes miniszterek vidéken próbálnak elbújni, Hwa-wan hercegnő és a titkár Kínába szökne hajóval, de elfogják őket, és a többieket is pár napon belül letartóztattatja a király. Ezután rendkívüli szigorral torolja meg a felségárulást.
47. Az ítélet-végrehajtás
Nagy az izgalom a birodalom fővárosában, mert elkezdődik a kivégzések sorozata. A festőknek is ki kell vonulni, hogy megörökítsék az eseményt. Közben az özvegy királyné öngyilkossági kísérlete is szárnyra kel, amit a rabok kiszabadítására akar az ellenség felhasználni. Lázítást szítanak a diákok körében, hogy kikényszerítsék Lee Santól ítéletének visszavonását. A király azonban hajthatatlan, végrehajtják a halálbüntetéseket, egyedül az özvegy királyné kerüli el sorsát.
48. Az előléptetések
Guk-jong meggyőzi Lee Sant, hogy állítsanak fel egy új gárdát, melynek célja kizárólag a király védelme lesz. Nagyszabású hadgyakorlatot rendez, hogy a legjobb harcosokat választhassa ki e feladatra. Habár a király beleegyezik a gárda megalakításába, de elveti a Guk-jong által javasolt tisztek névsorát, mert titokban Dae-soot és társait szemelte ki erre a posztra. Közben befejeződik a könyvtár építése is, és kiderül, hogy Lee San az ágyasok fiait bízza meg az intézet vezetésével. Ez felháborítja a Noron frakció vezetőit, akik nem nézik jó szemmel, hogy elestek egy ilyen fontos pozíció birtoklásától.
49. Ármány és szerelem
A Noron frakció emberei tiltakoznak az ellen, hogy a király 2000 új – és lehetőleg déli – hivatalnokot alkalmazzon, illetve, hogy egységes vizsgához kösse a pozíciók betöltésének jogát. Ezért minden nyílt és titkos módszert bevetnek, hogy ellehetetlenítsék a király – és a jelenlegi kormány – munkáját. A királyi család úgy dönt, hogy új hitvest választ a királynak. Lee San felesége és az anyakirályné nem teljesen ért egyet a választásban. Dae-soo végre feltárja érzelmeit Song-yeon előtt.
50. A király második felesége
Járvány van, de a sztrájkoló hivatalnokokat ez sem rendíti meg. A király rendkívüli ülést hív össze a járvány miatt, de az ellenzék nem jelenik meg, így a király megy el hozzájuk és vezetőjüknek bemutatja új rendeletét. A királyi ágyas kiválasztása szembeállítja egymással az anyakirálynét és a menyét.

A szultána /Muhtesem Yüzyil: Kösem/

70. rész, Törökül 25. rész
Száfije elhatározza, hogy magánakcióba kezd, így Halime engedélye nélkül kihantolja Iszkendert, hogy azt illendően eltemesse. Köszem ellen eközben szövetkeznek…
71. rész, Törökül 25. rész
Amikor felnyitják Iszkender sírhelyét, kiderül, hogy az üres. Köszem ellen eközben merényletet kísérelnek meg. Oszmán szökni próbál, ám Halime börtönbe záratja…
72. rész, Törökül 26. rész
Halime a hárem nagy részét a régi palotába költözteti. Majd elhatározza, hogy Eycant eltávolítja a hercegek mellől, és Halil pasát is elküldi a fővárosból…
73. rész, Törökül 26. rész
Iszkender elhatározza, hogy megszerzi, ami neki jár. Cennet kicseréli Musztafa gyógyszerét, és ez katasztrófához vezet. Köszem ajánlatot tesz Dilrubának, közben pedig Halime felkeresi Safiyét…
74. rész, Törökül 26. rész
Halime Száfije segítségét kéri, hogy megakadályozhassa Köszem tervét. Eközben megfenyegetik Davudot Dilruba megölésével…
75. rész, Törökül 26. rész
Megzsarolják Davudot Dilruba megölésével, ha nem segít a merényletben. Mehmet Giráj szökésre készül. Köszem közben váratlan segítséggel kiszabadul…
76. rész, Törökül 26. rész
Halime kiadja a rendeletet, hogy öljék meg Köszem fiait, ám a hercegek megmenekülnek. Köszem visszaveszi a hatalmat, és megtorolja Halime intézkedését…
77. rész, Törökül 27. rész
A trónra Oszmán kerül. Mint uralkodó úgy dönt, Köszemnek a Régi palotába kell mennie. Egyre erősebbé válik eközben az ellentét Oszmán és Mehmet között…

A visszatérők /The 100/

6. A húgom védelmében
Bellamy és a csapata Octaviát keresik. Közben Raven rájön, hogy Finnt és Clarke-ot összeköti valami.
7. Nyomás alatt
Clarke végre kapcsolatba lép a Bárkával, Bellamy pedig behoz egy földit a táborba, hogy minél többet megtudjanak tőle.

Az éjszaka királynője /Gecenin Kraliçesi/

42. rész, Törökül 13. rész
Mert és Elif elmondják Esra-nak házassági szándékukat. Aziz kiszedi Burguból, hogy mi a baj, mire a férfi megígéri Hakannak, hogy nem bomlik fel a családi béke. Selin megtudja, hogy az apja miatt körözik Kartalt.
43. rész, Törökül 14. rész
Miután Selin tudomására jutott apja bűnössége, úgy döntött Kartalt megvédi és feladja a férfit. Oktáj lelkiismerete a jó útra viszi őt, ezért a rendőrségre megy. Sadik mindent elmond az Alkan család előtt.
44. rész, Törökül 14. rész
Oktáj mindent elkövet azért, hogy Osmant a rendőrség kezére adja. Selin csalódott apjában, amiért ennyi szörnyűség ragadt a kezéhez. Az Alkan család tagjai elköltöznek otthonról.
45. rész, Törökül 14. rész
Selin meglátogatja Osman-t a börtönbe, aki nem tudja megmagyarázni a tetteit. A nő nagyon haragszik rá. Kartal meglátogatja Aziz-t. Esra beadja a válókeresetet.

Barátok közt

19×8219-8228. rész
– Attila és Júlia kitartanak a döntésük mellett, bár egyikük sem akarja igazán, de úgy érzik, hogy nincs más választásuk.
– Gizella, Hanna és Zsófi megpróbálja kibékíteni Kristófot és Tóbiást.
– Ádám előrelépést ér el a Veintraub-féle nyomozásban, csak az a kérdés, hogy az információnak mekkora ára van.
– A vízprojekt új tulajdonoshoz kerül.
– Rudiék akciója egyáltalán nem zökkenőmentes, sőt a problémák csak egyre inkább halmozódnak.
– Vilmosék komoly bajba keverednek az autójuk eladásakor.
– Vajon mi lesz Ludwig sorsa?
19×8229-8238. rész
– Milán eltitkolja Emília elől, hogy mi minden történt az „utazás” alatt.
– Stella gondot okoz magának is azzal, ahogy az iskolai teljesítményéről beszél Gizelláéknak.
– Ágnes alkut ajánl Gizellának, hogy jól használja az információit.
– Júlia megpróbálja elfogadni Attila új kapcsolatát.
– Tóbiás és Kristóf közös munkája továbbra sem megy zökkenőmentesen.
– Ádám újabb akcióba kezd Hannával.
– Ottóhoz látogató érkezik, akinek nem mindenki örül.
– Rudi nagyon egyedül érzi magát.
– Irma akcióba kezd Vilmosék szerzeményével, de a csomag sorsa nem úgy alakul, ahogy azt tervezte.

Jóban rosszban

13×3007. rész
Konrád megtudja Aliztól, hogy Betti segített neki Károlyi lekapcsolásában. Anton Kardos segítségével félrevezeti a rendőrséget. Aliz elmondja Konrádnak az igazságot Rolandról. Misi és Vera összejönnek. Misi megtudja Müllertől, hogy Gyöngyi veszélyben van. Konrád végez Károlyival és bejelenti Aliznak és Bettinek, hogy beszélni fog Rolanddal.
13×3008. rész
Konrád felhívja Rolandot és közli vele, hogy kivégezte Károlyit. Anton fogva tartja Gyöngyit, Kardost és Dórát. Verának lelkiismeret furdalása van Gyöngyi – illetve Misi – miatt, Vera Böbének önti ki a szívét. Konrád már tudja, hogy Roland átverte, de úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Kardos hatástalanítja Antont, de Gyöngyit lövés éri.
13×3009. rész
Gyöngyit nem szabad felzaklatni, ezért Misi nem mer szakítani vele. Konrád és Aliz egyetértenek abban, hogy óvatosnak kell lenniük Rolanddal. Misi meglátogatja Gyöngyit, aki bevall mindent és megbocsátást kér. Anton rendőrkézen, Garai és Szlávik újra munkában, Judit pedig lelép végre. Roland Konrádra bízza Milánt – Konrád pedig eljátssza a hű alvezért.
13×3010. rész
Müller, Gabi és Szlávik aggódnak Garai és Lívia miatt. Betti elpanaszolja Konrádnak, hogy úgy érzi magát, mint egy áruló. Müllerék nem akarnak megalkuvók lenni. Gyöngyi elmondja Böbének, hogy hozzá akar menni Misihez. Betti vívódik Barbara miatt, Konrád viszont harcra kész, majd Roland kérésére Milán mentora lesz.
13×3011. rész
Konrád beszámol Rolandnak, hogy Milánnal minden sínen van. Szlávik és Gabi között kenyértörésig fajul a munkahelyi vita. Roland elmondja Konrádnak, hogy a rendőrség szaglászni kezdett utánuk. Gyöngyi beszámol Misinek az álmáról. Konrád válaszúton: lebuktassa-e a rendőrségen Roland szervezetét? Misinek egyre nehezebb bevallania Gyöngyinek az igazságot.
13×3012. rész
Müllert bosszantja, hogy Lívia nem veszi őt komolyan. Misi beszámol Verának Gyöngyi álmáról és bevallja, hogy nem mert szakítani. Szlávik találkozik Enikővel. Roland elmondja Barbarának, hogy a rendőrség szaglászni kezdett. Vera megelégeli a tehetetlenséget, és szakít Misivel. Konrád arra készül, hogy felvállalja a kapcsolatát Alizzal.
13×3013. rész
Müller és Lívia összejönnek, Szlávik elbizonytalanodik Gabival kapcsolatban. Bandi és Böbe megtudják, hogy Misi és Vera szakítottak. Barbarát nyugtalanítja a rendőrök mozgolódása. Misi szakít Gyöngyivel. Szlávik elmondja Müllernek, hogy bár nem történt semmi Enikővel, de erős a kísértés. Betti nem hezitál tovább: mindenben támogatja Konrádékat.
13×3014. rész
Gabi megtudja, hogy miként Müller, úgy Szlávik is visszautasítja a pénzjutalmat. Zseni, Deka és Meli egy új ajánlattal érkeznek Szilviához. Zseni egy bormarketinges prezentációval készült Milánnak. Vera megtudja Fannitól, hogy Misi szakított Gyöngyivel. Gabi megtudja Sanyitól, hogy Szlávik egy csinos nő társaságában töltötte az estét.
13×3015. rész
Böbét meglepi, hogy Gyöngyit nem viseli meg a szakítás. Gabi nem árulja el Adélnak és Károly bácsinak, hogy mitől van maga alatt. Sanyi jelenti, hogy Enikő a bárban tartózkodik. Misi és Vera is arra vár, hogy a másikuk lépjen. Meliék összehaverkodnak Milánékkal, és úgy tűnik, ez máris bonyodalmakat okoz. Gabi megtalálja Enikőt és megfenyegeti.
13×3016. rész
Enikő felhívja Szlávikot és elmondja, hogy Gabi megfenyegette. Szlávik próbálja meggyőzni Gabit, hogy nem kell Enikő miatt aggódnia, de hiába. Milán házibuliba hívja a társaságot. Böbe és Bandi összekapnak Misi és Vera miatt. Meli féltékennyé akarja tenni Zsenit, és összejön Milánnal. Gyöngyi szemtanúja lesz Misi és Vera csókjának.

Megtört szívek /Paramparça/

220. rész (III. évad, 15. rész), Törökül 76. rész
Harun átadja Dilarának Máhide vallomását. Deniz és Dzsanszu pedig, Indzsi látogatása után felkeresik Burhant, hogy kibéküljenek. Mithat egy apró, parti-halvendéglőbe viszi Hazalt, aki ott elég kényelmetlenül érzi magát, és értetlenül szemléli a helyzetet. Feltűnik a színen Szelma, aki előbb felkeresi Dzsihánt, majd Harunt.
221. rész (III. évad, 16. rész), Törökül 77. rész
Napvilágra kerül Hazal titka, s ettől romokban hever a család. Dzsihán ragaszkodik ahhoz, hogy a lánya vallomást tegyen a rendőrségen, Hazal azonban eltűnik. Dzsanszu felkeresi Ömert, hogy megtudja, előfordult-e már a családban a betegség, amivel küzd. Megtudja, amit szeretett volna, még éppen azelőtt, hogy Özkán megérkezzen Ömer házába.
222. rész (III. évad, 17. rész), Törökül 77. rész
Hazal némi kétségbeesett keresés után előkerül, a titkát azonban már Ászuman is tudja. Feltett szándéka, hogy a tudást készpénzre is váltja. Harun valóban igyekszik megnyerni Hazal bizalmát, Dzsihán azonban a korábbiaknál is kevésbé bízik a férfiban. Ászuman közben Dzsandan mellett beszállni készül a drágakő-csempészetbe.
223. rész (III. évad, 18. rész), Törökül 77. rész
Burhan egyre mocskosabb ügyekbe próbálja belerángatni Özkant a tartozása miatt. Közben kiderül, hogy Dzsanszu nem hajlandó szedni a gyógyszereit, noha a betegsége halálos kimenetelű is lehet. Dzsihán újabb információkat kap Harun mocskos múltjáról és jelenéről.
224. rész (III. évad, 19. rész), Törökül 78. rész
Dzsihán elviszi Hazalt a villából, és megajándékozza a lányt egy lakással. Harun dúl-fúl, hogy Hazal elkerül a házból, de Dilara Dzsihán oldalán áll, örül, hogy a lánya ezentúl felnőttként él majd. Dzsanszu egyre szorong, hogy a betegsége miatt nem tudja kihordani a babáját. Deniz segítséget kér Dzsihántól, mert az ő kezében sült el a fegyver, de Özkan került börtönbe.
225. rész (III. évad, 20. rész), Törökül 78. rész
Burhannál razziát tart a rendőrség, de nem találnak a raktárban semmi csempészárut. Szelma, Dzsihán és Jildirim együtt dolgoznak Harun maffiaügyletei felderítésén, noha Harun azt hiszi, hogy ő tartja kézben a dolgokat. Dzsandan megöli Halil urat, aki megpróbálta őt is megerőszakolni, mint Ászut korábban…
226. rész (III. évad, 21. rész), Törökül 78. rész
Sajnos az amerikai orvos sem lát esélyt a terhesség megtartására, ám Dzsanszu mindenképp ki akarja hordani a babát. Harun nem lát más megoldást, mint gyámság alá helyeztetni és intézetbe küldeni a nagynénjét. Máhide válaszul elküldi a rendőrségre a kést, amivel Hazal megszúrta Özgürt. Rahmi váratlanul felbukkan Kerimán életében…
227. rész (III. évad, 22. rész), Törökül 79. rész
Hazal hamar bevallja a gyilkosságot, ám az apja több ügyvédet is ráállít a védelmére. Dilara viszont meg van győződve arról, hogy Harun mindenről tudott. Kerimán közben örömmel karolja fel az utcára került Rahmit…
228. rész (III. évad, 23. rész), Törökül 79. rész
Dzsihán és Harun is megtudja, hogy Özgür életben van. Hazalt ugyan kiengedik a börtönből, de Harun és Dilara viszonya a válság felé sodródik. A család közben Dzsanszu állapota miatt aggódik, mivel a lány nem hajlandó megszakíttatni a terhességet és alávetni magát a kezelésnek. Hatidzse ráveszi Harunt, hogy engedje ki a nénjét az otthonból…
229. rész (III. évad, 24. rész), Törökül 79. rész
Harun kihoztja a nagynénjét az otthonból, ám erről Dzsihán, majd Dilara is tudomást szereznek. Burhan megpróbál beszélni Dzsanszuval, de útközben egy szakadékba zuhannak az autóval. A gyémántcsempész banda közben Ászu és Dzsandan nyomában van…

Outlander – Az idegen

2×8
Claire és Jamie visszatérnek Skóciába. Megnyugvást hoz nekik az otthoni légkör Párizs után, míg üzenetet nem kapnak: Jamienek el kell mennie a nagyapjához, Lord Lovathoz. Claire is vele tart.
2×9
Elkezdődik a csatára való felkészülés. Jamie és Claire is részt vesznek az újoncok képzésében, ami Claire-ben rég eltemetett emlékeket elevenít fel a II. világháborúról.
2×10
Jamie és a felkelők megpróbálnak rajtaütni a brit seregen.Claire felkészül a leendő sérültek ápolására, ahogyan azt a II. világháborúban is tette.
2×11
Claire és a felföldiek kénytelenek északra menni, azonban útjuk során sarokba szorítják őket.
2×12
Miközben Jamie igyekszik a jakobita sereget távol tartani Culloden Moortól, Claire összefut Mary-vel, aki beteg szerelmét, Alex Randallt ápolja.
2×13 (évadzáró)
A évadzáró epizódban előre ugrunk az időben, és megismerjük Claire lányát, akinek rengeteg kérdése van származásával kapcsolatban.

Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/

207. rész, Törökül 3×38/2, 101. rész
Mahidevran segítséget kér Hatidzsétől és Şah szultánától, hogy fiának ne kelljen száműzetésbe mennie egy veszélyes szandzsákba.
Mehmedet is kellemetlenül érinti apja döntése, különösen azután, hogy megtudja, ő kapja meg Musztafa korábbi uradalmát. A palotában többen is Musztafa mögé állnak, különösen a díván.
Musztafa rájön, hogy Rüsztem csalta tőrbe azzal a követtel, akit a szultán korábban meghallgatás nélkül kidobott.
208. rész, Törökül 3×38/3, 101. rész
Izabella királyné csalódottan távozik Szulejmán sátrából, annak ellenére, hogy fiát elismerik Szapolyai utódjaként és leendő trónörökösként.
Hürrem, aki fia miatt engedély nélkül hagyta el a palotát, nyomtalanul eltűnt. Musztafa azonnal katonákat küld a felkutatására, és biztos benne, hogy Hatidzse vagy Şah szultána áll a háttérben.
Az uralkodó megdöbbenve értesül felesége eltűnéséről, s haragja újra fellobban fiával szemben.

Válótársak

2×7. rész
Bencével problémák vannak az iskolában. Bálint segít levezetni fia energiáit, ami nagyon imponál Zsófinak.
Joci és Leonóra már reggel összevesznek. Szonja kiharcolja, hogy Jocival aludhasson: meghitt estét töltenek együtt. Leonóra beolvas Szonjának, de a dolog fordítva sül el.
Dalma kész arra, hogy szintet lépjen a kapcsolatuk Dáviddal, a férfi ezért romantikus estét szervez, hátha végre lefekszenek egymással.
Noémi egy drága táskáért cserébe hajlandó Tamarának elmondani apja féltett titkát.
2×8. rész
Ugyan Bálint hallani sem akar válásról, Zsófival együtt mediátorhoz fordulnak, hogy a gyerekek számára megkönnyítsék a helyzetet.
Miután Tamara meglátogatja, az aszexualitásával küzdő Dalma váratlan lépésre szánja el magát Dáviddal kapcsolatban.
A terhes Szonja minden apróságért riasztja Jocit, ezt Hilda, az anyós nem nézi jó szemmel. Joci közben kínos helyzetbe keveredik Dávid lányával, Noémivel.

Kártyavár /House of Cards/

2×2 Beiktatás
Franket beiktatják és alelnökként az első nyilvános szereplésén katonatiszteket tűntet ki. Kiderül, hogy egyikük Claire múltjában sötét emlékként él. Lucas biztos benne, hogy Franknek köze van Zoe halálához, de konkrét bizonyítékot egyelőre nem tudott szerezni. Eközben egyre inkább eldurvul a Frank utódlásáért folytatott harc.
2×3 Jeges víz
Lucas tovább nyomoz, és még hackerek segítségét is igénybe veszi, nem is sejtve, hogy ezzel mekkora veszélybe sodorja magát. Eközben egy nyugdíjreform előkészítése és elfogadtatása zajlik, ami Franket kemény tűzkeresztbe állítja.

Kuzey Güney – Tűz és víz

117. rész (2. évad, 10. rész)
Güneynek a szabadnapján sincs nyugalma Handantól, és a rossz szellemeitől, így elmenekül a Sinaner házból, és meglátogatja Samit. Denise Kuzey segítségével hagyja el a szállodát, amit veszélyesnek érez néhány nyugtalanító telefon miatt. Cemre és Zeynep végre nyiltan beszélnek a közöttük lévő konfliktusról.
118. rész (2. évad, 11. rész)
Denise és Kuzey felkeresik a köztemetőt, hogy a lány imádkozhasson az anyja sírjánál. Ferhat emberei már várják őket fotókat készítenek róluk. Gülten találkozóra hívja Kuzeyt, ahol arra kéri, hogy hagyja békén Cemrét, had menjen hozzá a lány Barishoz.
119. rész (2. évad, 12. rész)
Gülten nagyon örül az események alakulásának, hiszen azt hiszi, hogy Baris mellett Cemre biztonságban lesz, és megtalálja a boldogságát. Banu erőlteti, hgy Cemrét rúgják ki a cégtől, Can figyelmezteti a lányt. Handan nagyon kiborul, amikor megkapja a válási papírokat Sami ügyvédétől.
120. rész (2. évad, 13. rész)
Handan dühösen beront Gülten szalonjába, és nekitámad az asszonynak és Cemrének, a tomboló asszonyt Sami állítja meg. Denise öngyilkosságot kísérel meg a rendőrök által védett házban, kórházba szállítják, Kuzey is oda siet. Ebru és Banu megállapodnak Burakkal, hogy Barist nehéz helyzetbe hozzák.
121. rész (2. évad, 14. rész)
122. rész (2. évad, 15. rész)
Mivel Simay elmondja Sherefnek, hogy Saminál fegyvert látott, ezért elkezdik keresni a férfit. A Sinanereknél is érdeklődik a rendőrség, ebből megint botrány kerekedik a családnál. Cemre beszélni akar Barissal a házasságukról, ám a férfi nem hallgatja végig.
123. rész (2. évad, 16. rész)
Ferhat megtalálja a módját, hogy kapcsolatba léphessen Kuzey-ejl. Sami még mindig nem kerül elő, Handan egyre jobban aggódik. Burak elhívja Zeynepet arra a bálra, ahová a társaság krémje, azaz az összes Sinaner is készül. Ebru úgy dönt, hogy feljelenti Barist csalásért.
124. rész (2. évad, 17. rész) Kuzey ráveszi Ferhatot, hgoy az ő feltételei szerint találkozzanak, miután kijátsza a rendőrök figyelmét. Gülten meglátogatja Cemrét a szállodában, ahol a fiatalok a házas éveik első napjait töltik. Ebru Canon keresztül akar a fiához közel kerülni.
125. rész (2. évad, 18. rész) Gülten rettenetesen aggódik Cemréért, akit a rendőrök csak hosszas kihallgatás után engednek el. Ebrunak azt tanácsolják a család jogászai, hogy támogassa Baris házasságát, mert az jót tenne a Sinaner család népszerűségének. Burak és Venus összevesznek.
126. rész (2. évad, 19. rész) Cemre úgy dönt, hogy a Ferhattal történtek után muszáj személyesen beszélni Kuzey-jel, felkeresi a férfit. Simay belebetegszik az anyja halálába. Handan nem hajlandó meglátogatni Samit a kórházban, Güney sem tudja meggyőzni.

Velvet Divatház /Velvet/

18.
Carmen kétségbe esik, mert a barcelonai áruház, ahová jelentkezett, mégis elutasította és Blanca végre megérti, hogy nem tarthatja vissza a lányát. Doňa Cayetana értésére adja Luisának, hogy tudja, köze van Don Francisco halálához. Pedro és Rita együtt szomorkodnak Manolito elvesztése miatt és ez újra furcsa helyzetbe sodorja őket. Ana szenved, mert most már el kell fogadnia, hogy Alberto Cristinát választotta. A feszültsége Emilióra is átragad, és az idős férfi összeesik az áruházban. Alberto bejelenti a többieknek, hogy Gerardo megvette a Velvet részvényeinek a felét. Mivel jövendő apósa csak egy hetet hajlandó adni arra, hogy Raul kollekcióját sikerre vigyék, sürgősen tenni kell valamit. Raulnak különös ötlete támad.
19.
Miközben a bácsikáját ápolja, Anának alkalma van elgondolkodni az életén, sőt Alberto leveleit is újra kézbe veszi. A feldúlt Pedro is meglátogatja Don Emiliót. Azt szeretné, ha segítene neki tisztázni, mit is érez Rita iránt. Alberto és Cristina együtt vacsoráznak Torres atyával, aki majd összeadja őket. Bár jól mulatnak a pap kérdésein, mégis sor kerül köztük egy játékra és Alberto bevallja, hogy volt egy nagy szerelme. Clara a próbafelvétel után újra vacsorázni megy a producerrel, aki ezúttal világossá teszi, mit vár a szerepért cserébe. Raul egy övet és egy pár cipőt küld mutatóba a monacói hercegnőnek, azt remélve, hogy a szép Grace Kelly, eljön az áruházba, hogy megnézze a ruhát, amelyhez az öv tartozik.

Végtelen szerelem /Kara Sevda/

26. rész
Salih a porrá égett hajóját gyászolja és váltig állítja, hogy Emir áll a gyújtogatás mögött. Kemal egyre inkább úgy hiszi, hogy Nihan titkol valami a házasságával kapcsolatban. Tarik próbál kilépni apja árnyékából. Eközben Emir bosszút forral Kemal ellen.
27. rész
Kemal tudatja Önderrel, hogy ha harcba száll Leyla ellen, annak következményei lesznek. Emir megszerzi Kemal aláírását, amivel börtönbe tudja őt juttatni. Banu próbálja megvédeni meg nem született gyermekét.
28. rész
Nihan megszerzi férjétől a hamis szerződést, amivel megmentheti Kemal életét, azonban Kemal más módszerekkel akarja sarokba szorítani Emirt. Vildan szembesül azzal, hogy ha nem állapodik meg Leylával peren kívül, akkor búcsút mondhat a cég részesedésétől.
29. rész
Kemal kideríti, hogy Nihan az öccse miatt kényszerült feleségül menni Emirhez. A Banunak érkezett névtelen levél miatt, Nihan aggódni kezd a testvére biztonságáért, ezért megpróbálja kideríteni, pontosan mi történhetett azon a baljós éjszakán a nyaralóban…
30. rész
Emir Ozan fülébe ülteti a bogarat, hogy Nihan és Kemal kapcsolata veszélyt jelent rá. Zeynepet egyre inkább elvarázsolják Emir fényűző udvarlási módszerei. Kemal és Salih megszállottan kutatják az igazságot az ominózus estéről.
31. rész
Kemal próbálja meggyőzni Nihant, hogy valljon színt előtte. Önder figyelmezteti lányát, hogy Emir hamarosan visszatér a céghez. Amikor Nihan meghallja, a hírt úgy érzi, figyelmeztetnie kell Kemált, ezért elmegy hozzá…
32. rész
Kemal aggódik a húga viselkedése miatt, miközben a lány az Emirrel elkövetkező második randevújára készülődik. Tarik lelkesen indul neki, hogy aláírhassa az új üzletének szerződési papírjait, de nem sejti, hogy Emir csapdájába sétál.
33. rész
Önder a műtőasztalon fekszik, a család pedig retteg, hogy elveszítheti. Emir megpróbálja meggyőzni Tarikot arról, hogy ne beszéljen a közös üzletükről és a baleset körülményeiről. Kemal úgy dönt, hogy visszamegy a nyaralóba kutakodni.
34. rész
Miután Öndert hazaszállítják a kórházból, megosztja gyanúját Nihannal, hogy Emir áll a balesete hátterében. Vildan növekvő aggodalma miatt, miszerint Leyla felfedi Nihan előtt a múltat, arra ösztökéli, hogy újabb találkozót kérjen a húgától. Tarik és Zeynep egyre inkább Emir befolyása alá kerülnek.
35. rész
Vildan úgy dönt elmondja a titkát lányának, mielőtt Leyla teszi meg helyette. Zeynep egyre inkább Emir bűvkörébe kerül. Kemal elviszi Nihant moziba, Leyla tanácsára hallgatva.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d blogger ezt kedveli: