Sorozatok a TV-ben 2016. december 5. és 2016. december 18. között

Új sorozatok

Megtört szívek /Paramparça/ 3. évad  december 6. 16:50 TV2

Totál szívás /Breaking Bad/ 5. évad december 6. éjfél után RTL Klub

Jelenleg nézett sorozataim

 • A fény hercegnője /Hwajeong/ minden hétköznap 17:30,  10:55 Story4
 • A császárság kincse /Empress Ki/ minden hétköznap 14:25 Duna TV
 • A korona hercege /Yi San/ minden hétköznap 13:30, 22:00 Izaura TV
 • A szultána /Muhtesem Yüzyil: Kösem/ minden hétköznap 20:40 TV2
 • Az éjszaka királynője /Gecenin Kraliçesi/ hétvége 20:00 Izaura TV
 • A visszatérők /The 100/ 1. évad  kedd, vasárnap 22:00,  RTL Spike
 • Barátok közt 19. évad minden hétköznap 21:35 RTL Klub
 • Jóban rosszban 13. évad minden hétköznap 20:20  Super TV2
 • Megtört szívek /Paramparça/ 2. évad minden hétköznap 16:50 TV2
 • Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/ 3. évad szerda 22:00  RTL Klub
 • The Walking Dead hétfő 22:00 FOX
 • Válótársak csütörtök 21:30 RTL Klub
 • Végtelen szerelem /Kara Sevda/ 1. évad minden hétköznap 18:35,  Duna

Sorozatok, amiknek olvasom az előzetesét.

A fülszövegek SPOILERT tartalmaznak.

A korona hercege /Yi San/

21. rész Reformok
A festők felháborodtak a döntésen, miszerint Song-yeon ötödik helyezett lett a festők versenyén, azonban a lány bátran megvédi magát. Lee San meghallgatja az engedély nélkül árusító kereskedőket, akiknek adófizetés fejében engedélyt akar adni, hogy szabadon áruljanak. Ez nagy felzúdulást kelt az eddig törvényesen működő és sokat harácsoló kereskedők között. Hwa-van és Hu-gyeom gonosz tervet sző, hogy a herceg reformját saját maga ellen fordítsák. Bár a nagyurak a királynak panaszkodnak, Young-jo elzavarja őket, mondván, a régens feleljen saját tetteiért. A királyné elhívatja bátyját, hogy segítsen végezni a koronaherceggel.
22. rész Ki mint vet, úgy arat
Lee San megpróbálja kinyomozni, ki áll a hátterében annak, hogy a fővárosba áruhiány lépett fel. Hyo-eui továbbra is dolgoztatja Song-yeont a paraván festésén, hogy minél többet megtudjon tőle férjével való kapcsolatáról. A damók unszolására Song-yeon engedélyt kap Pak mestertől, hogy tanítsa őket, azonban ezzel tovább szítja a festők ellenérzését vele szemben. Hwa-wan ismét megpróbálja a királyt Lee San ellen hangolni. Lee San és Hyo-eui kapcsolata egyre gyengédebb lesz, mert a herceg érzi, hogy felesége szilárdan támogatja törekvéseiben. Hu-gyeom mesterkedésének hála Guk-young kiesik a herceg kegyeiből.
23. rész Újjáéledés
Színre lép Kim Gui-ju, a királyné testvére, akivel a gonosz asszony el akarja távolíttatni a herceget és új trónörököst a helyébe ültetni. Lee San elvonul a könyvtárba pár napra, azonban Song-yeon hamar meggyőzi, hogy nem szabad elcsüggednie. Kim Gui-ju szervezi a Lee San elleni merényletet. Lee San találkozik egy jövendőmondóval, aki figyelmezteti, hogy bajba kerülhet.
24. rész Sötét tervek
A régensi posztjáról lemondatott Lee San esténként kijár a palotából, hogy megismerje népe valódi életét. Így találkozik azzal az öregemberrel, aki – bár nem ismeri fel a herceget -, bölcs tanácsaival minden nap tanít neki valami újat a gazdálkodásról. Egyben ő az a férfi, aki megjósolja, hogy ellenségei hamarosan az életére törnek. A királyné bátyja embereivel együtt valóban azt tervezi, hogy a közelgő tavaszünnepen, a tömeg szeme láttára gyilkolják meg a herceget. Hwa-van is ármánykodik Lee San ellen, hogy a királyné kedvében járjon, de ekkor még nem sejti, hogy hiába igyekszik: a királyné csak arra vár, hogy nemsokára megszabaduljon tőle is.
25. rész Szövi a pók a hálóját…
A Nare Fesztiválra készülnek a palotában. Nagy a sürges-forgás, érkeznek a mutatványosok. Ezalatt a királyné sem pihen, folyik a merénylet szervezése. A trónörökös hű emberei, Guk-young és Dae-soo azonban rájönnek tervükre és minden erejükkel megpróbálják kideríteni, hol és mikor akarnak ellenségei lecsapni a hercegre.
26. rész A Náre fesztivál
Guk-young rájön, hogy a tűzijátékok segítségével bombát akarnak robbantani a Náre fesztiválon, hogy megöljék a koronaherceget. Li-cheon teljesen belebolondult a szép örömlányba, Geum-hongba. A fesztiválon Dae-soo őrködik, aki végül úgy tudja csak megmenteni Lee San életét, hogy felé lő egy lopott puskával. Az egyébként bekövetkezett robbanásban megsebesül Eun-eon és Hwa-wan is. Lee San kihallgatja Dae-soo-t, aki felfedi előtte, hogy a száműzött Guk-youngnak köszönheti életét. A királyné kidobja Gui-jut ügyetlensége miatt. Lee San megköszöni Guk-youngnak, hogy megmentette az életét. Mivel Dae-soo a fesztiválon ellopta az egyik palotaőr fegyverét, Jang-bóval és Seok-gival együtt elfogják és bebörtönözik.
27. rész Kifogások erdeje
Gui-ju ragaszkodik Dae-soo kihallgatásához, annak ellenére, hogy Lee San magából kikelve követeli emberei szabadon bocsátását. Gui-ju és Hu-gyeom alaposan összevesznek azon, kinek is köszönhető a fesztiválon történt fiaskó, a királyné azonban rendreutasítja őket. Miután Jang-bo és Seok-gi kiszabadul, Song-yeon és Dal-ho kétségbeesetten várnak híreket Dae-soo-ról. Dae-soo-t azonban maga a király hallgatja ki; a fiú elmondja neki, hogy az összeesküvés leleplezését Guk-youngnak köszönhetik, sőt, a jángdzsui gyilkossági kísérletet is felfedi előtte. Young-jo a nyomozást – Lee San tanácsát kikérve – Guk-youngra bízza, aki megfogadja, hogy előkeríti a főkolomposokat. Guk-young elraboltatja Gui-jut és megpróbálja kiszedni belőle az összeesküvés részleteit.
28. rész Szorul a hurok
Guk-young a király engedélyével nyomozást indít a merénylet elkövetőinek felderítésére. Ehhez rabul ejtette Gui-jut is. A merénylők és társaik aggódnak a jövőjük miatt. A festők közül hamarosan kijelölik azt, aki megfestheti a király portréját. Mindenki nagyon igyekszik megkapni ezt a feladatot.
29. rész A csapda
Guk-young főfelügyelő vezetésével megkezdődik a nyomozás a herceg ellen irányuló merénylet ügyében. Előbb Gvi-dzsongot, a királyné bátyját fogják el, majd egy ravasz csapda segítségével sikerül elkapni Hvá-ván hercegnő és Dzsong titkár embereit is. Ekkor Dzsong személyesen keresi fel a főfelügyelőt, és elmondja: mindannyian utasításra cselekedtek, mert valójában minden intrika, és a mesterkedés ötlete, és anyagi támogatása a királynétól származik. Ekkor Gui-ju, hogy húgát mentse, minden bűnt magára vállal. Ji-su megnyeri a festőversenyt Li-cson előtt, ezáltal ő lesz a királyi portréfestő, és személyes vitájukat félretéve Szong-jont kéri fel segédjének.
30. rész Az ítélet

A császárság kincse /Empress Ki/

16. rész – A Véreskü kutatása
A régens megkapja a hozzá intézett nyilatkozatot, melyben egyértelműen megvádolják a korábbi császár meggyilkolásával. Elárulja fiainak, hogy csupán egy egykori eunuch tud a Véreskü hollétéről, aki azóta már a főváros közeli korjói faluban él. A büszkeségében sértett császár tudomást szerez a Véresküről. Jom Bjong Szu az eunuch után kutat a korjói faluban, ahová hamarosan Vang Ju is ellátogat, hogy szemügyre vegye alattvalói életét.
17. rész – Patkányok
A régens megpróbálja kideríteni ki az, aki arcátlan módon ellene mert fordulni. Az Anyakirálynő be akarja házasítani Vang Jut a családba, ami a császári párnak nincs ínyére. Szüng-Nyáng nehezen viseli, hogy tartania kell a távolságot a korjói királytól, aki folytatja a régens elleni hadjáratát. Ezúttal el akarja hitetni a palotával, hogy a néhai kán átka lesújt majd rájuk. Togon úgy dönt, hogy a sarkára áll. Felbukkan az egykori császár kedvenc ágyasa, aki szerelme halálakor elvesztette az eszét és különös dolgokat hord össze.
18. rész – Lesújt az átok
Vang Ju megfogadja, hogy elviszi majd Szüng-Nyángot a palotából, ahol közben látszatra valóban lesújt a néhai császár átka. Közben Korjó királya meglepő módon bölcs tanácsokkal látja el a régenst, akire ezzel nagy hatást tesz. Szüng-Nyáng felajánlja segítségét a császárnak. Tovább folyik a hajsza Dzsok-Ho, az eunuch után, aki tud a Véreskü rejtekhelyéről. Közben a császár élete pedig veszélybe kerül.
19. rész – A terv
Vang Ju a régenssel kötött alkujának megfelelően elviszi Szüng-Nyángot a tömlöcből, a császár pedig felháborodva szerez róla tudomást, hogy megfosztották kedvencétől. Vang Ju előadja tervét a régensnek, csakhogy Bajan és Tal-Tal kiszimatolják a cselt és kicserélik az altatószert méregre, hogy így végezzenek a régenssel. Jom Bjong Szu beköltözik a korjói faluba, hogy megtalálja a keresett eunuchot, illetve a Véresküt. Szüng-Nyáng és Vang Ju egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a lány pedig elmondja a császárnak, miért nem tudja őt megkedvelni.
20. rész – A lázadás
Bajan terve látszólag remekül beválik. A régens haldoklik és Vang Ju-t terheli érte a felelősség, aki tovább folytatja kétkulacsos politikáját. Az Anyakirálynő a régens családjának eltávolítását szervezi. A régens halálának hírére lázadás tör ki a fővárosban. Szüng-Nyáng azonban rájön, hogy a régens életben maradt, így még időben figyelmeztetni tudja Vang Jut és a lázadókat.
21. rész – Az eunuch titka
A császár kétségbeesésében úgy dönt, hogy leszámol a régenssel, de végül Tanasirivel együtt megmenti őt a Bajan által küldött gyilkosoktól. A lázadásért csakis az Anyakirálynő kap büntetést, aki nem adja ki szövetségeseit. Bajan még kormányzói kinevezéshez is jut. Vang Juhoz azonban a régens ragaszkodik, így nem kaphatja vissza trónját. Végre megkerül a titokzatos eunuch. Vang Ju átmenetileg hazatér Korjóba, Szüng-Nyángék pedig tovább kutatják a Véresküt.
22. rész – Gyermekáldás
A sebesült Szüng-Nyángot a főeunuch elbujtatja. Pak úrnő a szüléshez szeretne elvonulni egy kolostorba, így azt a tervet eszelik ki, hogy akkor Szüng-Nyángot is kijuttatják a palotából. A bolondos No udvarhölgy örvendetes hírrel lepi meg a lányt, miszerint gyermeket vár. A császárné másállapotáról azonban kiderül, hogy tévedés volt. Hogy elkerülje a leleplezést, Tanasiri elvonul egy kolostorba. Bajan közben igyekszik igazságos módon kormányozni. A palotából távozó Pak úrnőre és kíséretére útonállók támadnak, természetesen a féltékeny császárné jóvoltából. A támadást csak Hong-Dan és Szüng-Nyáng élik túl.
23. rész – A rabszolga kereskedő
Az üldözői elől menekülő Szüng-Nyáng elveszíti gyermekét, akiről azt gondolja, meghalt. Dzsok-Hoval együtt eltemeti sok halott barátját és bosszút esküszik értük a császárné és családja ellen. Útközben egy rabszolga-kereskedő fogságba ejti őket. Tanasiri közben a kolostorban megtudja, hogy nemrég találtak egy gyermeket, így újabb gonosz terv fogan meg a fejében. A picit magával viszi a fővárosba, hogy a sajátjaként mutassa be és gondoskodik róla, hogy tettének ne maradjon tanúja.
24. rész – A hitves jelölt
Togon elveszett szerelmét siratja és nem kíváncsi a gyermekre, akiről a császárné azt állítja, hogy az ő fia. Mélységes bánatában megnémul. A rabszolga kereskedő Liao Jangba viszi Szüng-Nyángékat, ahol a lányt megveszi a kormányzó. A régens közben hitves-jelölteket kér minden egyes tartományból a császár számára. Szüng-Nyáng, aki megtudja, hogy Vang Ju megházasodott, rábeszéli Bajant, hogy tartományából őt küldje el. Ehhez Tal-Tal alaposan felkészít a fiatal nőt.
25. rész – A hitves válogatás
A császár örömmel látja Szüng-Nyángot a hitves jelöltek között. Azt hiszi, az iránta érzett szerelemből tért vissza, holott a lányt csupán bosszúvágy fűti. Vang Ju megpróbál minél többet megtudni a Sasok Házáról, akik látszólag igyekeznek teljesen hatalmukba keríteni a császárság gazdaságát, és felbukkan Bej Szu is, az egykori török hadvezér, immár komoly kereskedőként. A hitves válogatás bár Szüng-Nyáng számára, a császárné jóvoltából nem sikerül fényesen, de a császár így is őt választja.

A szultána /Muhtesem Yüzyil: Kösem/

55. rész Törökül 20. rész
Hümásah visszatér a férjével Egyiptomba. Eközben Ahmet Köszemre bízza a hárem vezetését. Musztafa bízik a bátyjában, ám mégis attól retteg, hogy lecsaphat rá a hóhér.
56. rész Törökül 21. rész
A szultáni család ramadán ünnepén lakomát tart a palota kertjében, amire Musztafa herceg is hivatalos. A herceget megviselte az éveken át tartó elzártság. Dilruba és Halime ki akarják őt szabadítani. Mehmet Girájt elfogják, de Ahmet megkegyelmez neki. Megérkezik a palotába Jaszemin, egy újabb ágyas.
57. rész Törökül 21. rész
Hümásah új lányt küld az uralkodónak, akit az el is fogad. Köszem igyekszik minél többet megtudni az ismeretlen lányról. Száfije újabb tervet talál ki. Ahmet kiengedi az elzártságból Musztafát. Halime kedveskedni akar a fiának, aminek rossz vége lesz.
58. rész Törökül 21. rész
Ahmet ismét az új lányt választja éjszakára. Davud pasa segít közben Dilrubának. Mehmet Giráj felkeresi Köszemet, és elmondja, merénylet készül. Oszmán herceg sétát tesz a piacon, és megment egy rabszolgalányt.
59. rész Törökül 22. rész
Köszem megtudja, hogy Ahmet több hete gyengélkedik. Attól tart, hogy valóban merényletet terveznek a szultán ellen. Hümásah elmondja Zülfikárnak, hogy Iszkender a testvére. Dilrubának tetszik Davud közeledése. Mehmet hercegnek megtetszik a lány, akit Oszmán a palotába vitt.
60. rész Törökül 22. rész
Köszem kínvallatja Jaszemint, de Bülbül megmenti őt. Dilruba nem akar férjhez menni Halil pasához. Mehmetnek is megtetszik Angela, akit Oszmán a hárembe vitt. Musztafa még nem győzte le a félelmeit. Meleki bevallja Iszkendernek, hogy szereti őt.
61. rész Törökül 22. rész
Dzsennet kéri felmentését a hivatalából, Köszem pedig elfogadja. Ahmet és Oszmán között folytatódik a rivalizálás. Zülfikár javasolja, hogy más feladatot találjanak Iszkendernek. Köszem kiadja a parancsot, hogy öljék meg Jaszemint, de közben megtudja, hogy ki a lány valójában.
62. rész Törökül 23. rész
Oszmán nem engedi, hogy elvigyék Angelát. Oszmán és Mehmet összeverekednek. Dilruba hozzámegy Davud pasához. Köszem közben azt kéri Iszkendertől, hogy ölje meg Száfije szultánát…
63. rész Törökül 23. rész
Ahmet és Köszem aggódnak a fiaik közti viszály miatt. Zülfikárt megtámadják, de Davud pasa megmenti. Iszkender nem tudja megölni Száfijét, és megtudja, hogy az ő fia. Dilruba megmondja az anyjának, hogy hozzáment Davud pasához.
64. rész Törökül 23. rész
Ahmet állapota súlyosbodik, s az orvos szerint hetei vannak csak hátra. Köszem elmondja Ahmetnek, hogy Iszkender Száfije fia. Oszmán észreveszi, hogy Musztafa sincs jól…

Az éjszaka királynője /Gecenin Kraliçesi/

34. rész Törökül 10. rész
Selin elmondja Kartalnak az igazságot, miszerint ő Osman apja. Hüma válni akar Hakantól. Esra az őrület határán áll, folyamatosan szemmel kell tartani. Mert teljesen kiborul és megfenyegeti Osmant.
35. rész Törökül 11. rész
Az Alkan család kétségbe van esve, Aziz még mindig nem tért magához. Kartal behívatta magához Osmant és számon kérte őt a múlt miatt. Hakan a fejébe veszi, hogy visszaszerzi feleségét. Mert szakít Zerinnel.
36. rész Törökül 11. rész
Burgu megtudja, hogy Oktáj, a sakktanára az apja. Aziz felébred a kómából és Kartal megszökik a börtönből.
37. rész Törökül 11. rész
Kartal miután megszökött a börtönből Emrenél tartózkodik. Aziz felkeresi Selint és arra kéri menjen be hozzá a kórházba. Burgou megtudja, hogy Oktáj az édesapja. A férfi ki akar szállni Osmannal kötött üzletükből, hogy családjával lehessen, boldogan.

Barátok közt

19×8189-8198. rész
– Ádám Hannával együtt nyomoz Veintraub Tamás ügyei után. Vajon megtalálják, amit keresnek?
– Milán igyekszik jó kapcsolatot ápolni a házban lakó lányokkal, aminek persze nem mindenki örül.
– Tóbiás segíteni akar Gizelláéknak a kisbolttal kapcsolatban. A kérdés csak az, hogy tettével a kívánt eredményt éri-e el.
– Júliának nem megy egyszerűen a tönkrement házasságán való túllépés, Attilának viszont annál inkább, ami újabb feszültségeket szül.
– Félixnek sürgősen pénzzé kell tennie értékes festménygyűjteményét, és ehhez Rudi segítségét kéri.
– Miklósék új tervet kezdenek megvalósítani a vízprojekt megszerzésére.

19×8199-8208. rész
– Rudi döntést hoz Félixszel kapcsolatban.
– Felbukkan Stella nagynénje.
– Natasa és Péter a rendőrségen köt ki a tettük miatt.
– A Parkinson–séta nem várt eredménnyel ér véget.
– Liza Ottóval és Milánnal való kapcsolata bonyolódik.
– Attila randija Szilviával nem egészen a tervek szerint sikerül.
– Ludwig dühös Miklósékra és Ágnesékre is a vízprojekt kapcsán.
– A házban még mindig a robbanás hagy nyomot.
– Ádámnak folytatnia kell a nyomozást Veintraub ügyei után.

Jóban rosszban

13×2992. rész
A Maszkos ártalmatlanítja Pengét, majd meglép. Konrád és Kardos elkapják Pengét. Patrícia megérkezik az eszméletlen Lindával. Kardos elfogadja, hogy vége a szuperhősködésnek. Botond kitart Linda mellett, és elhatározzák, hogy új életet kezdenek. Garai nyomra bukkant Sintér kapcsán. Müller elmondja Juditnak, hogy maga alatt van, majd összejönnek.
13×2993. rész
Kardos biztosítja Dórát afelől, hogy vége a hősködésnek. Szlávik és Gabi megtudják Müllertől, hogy összejött Judittal. Vera és Orsi kifundálják, hogy Misinél kell munkát keresni. Dóra aggódik, hogy kardost nem hagyja nyugodni a maszkos. Úgy tűnik, Penge megnyílik Szláviknak és Gabinak. Vera ötlete nyomán Misi felveszi Orsit az étterembe.
13×2994. rész
Szlávik és Müller szembesítik Pengét és Cintiát. Gyöngyi jelzi Kardosnak, hogy feladta a hirdetést. Garai kontaktot szerez sintérhez, Adél a tettek mezejére lép, amiért az anyja nem bízik benne. Vera ötlete nyomán, Orsi segítségével Misinek felcsillan a remény az étterme megmentésére. Gyöngyi találkozót szervez Kardosnak a Maszkossal.
13×2995. rész
Kardos és Gyöngyi bemutatkoznak Antonnak, aki összefogna Kardossal, de ő közli, hogy kiszáll. Adél elhatározza, hogy meglátogatja az apját a börtönben, hátha megtudja, mit titkol előle az anyja. Orsit kiakasztja, hogy Böbe és Bandi nem bízik benne. Milán hazajön, de aggasztó állapotban van. Kardos önértékelésének nem tesz jót a maszkos megismerése.
13×2996. rész
Dóra mégis elengedi járőrözni Kardost. Milán hazatér végre, de úgy tűnik, komoly baja van. Bori, Orsi és Szabi aggódnak Milánért. Bandiék Misi éttermében kóstoló vacsorán vesznek részt, miközben Milán rosszul lesz. Müller és Judit randija veszélybe sodorja Garai akcióját. István terepre küldi Kardost és Antont.
13×2997. rész
Kardos és Anton haverkodnak. Milánt a mentő hozza be a kórházba. Garai Kocsistól próbál információt szerezni. Misi és Vera egy kellemes estét tölt együtt kettesben. Kocsis beavatja Garait és Szlávikot a Sintér-ügy titkába. Milán állapota stabilizálódik. Szlávik bizonyosságot szerez Judit érintettségéről a Sintér-ügyben.
13×2998. rész
Szilárd orvosi segítséget ajánl Milánnak. Betti megtudja Barbarától, hogy Rolandék Károlyi nyomára bukkantak. Orsi gyanút fog, hogy Vera vonzódik Misihez. Milán immár a szervezet tagja, Roland pedig rá is küldi Károlyira. Betty elmondja Aliznak, hogy Rolandék Károlyi nyomára bukkantak. Judit felfüggeszti Szlávikot.
13×2999. rész
Orsi az üzleti tervvel érkezik Misihez. Judit, miután Szlávikot kitessékeli, elveszi Gabitól a Sintér-ügyet. Betti kiszedi Milánból, hogy hol bujkál Károlyi. Böbe is arra következtet, hogy Misi és Vera közt alakul valami. Szlávik váratlan ajánlatot kap egy régen látott „rajongójától”. Betti leadja Aliznak a Milántól megszerzett infókat.
13×3000. rész
Aliz óvatosságra inti Bettit. Milán közli Rolanddal, hogy készen áll Károlyi felkutatására. Bandi meghívja Misit és Gyöngyit a vacsorára, Vera nem akar összefutni Misivel. Gabi és Szlávik összekapnak Enikő miatt. Rolandot nyugtalanítja, hogy Konrád Károlyiról kérdezősködött. Böbe ráfeszül Vera és Misi feltételezett románcára.
13×3001. rész
Roland és Barbara Péterékhez készülnek vacsorára. Böbe Verát, Bandi Misiéket szervezi be vacsorára magukhoz. Roland megtudja, hogy Milán Bettivel beszélt Károlyiról. Szlávik szerint Gabi féltékeny. Roland rájön, hogy Betti szivárogtatott információt Konrádnak. Gabiék Líviát is bevonják a Judit elleni összeesküvésbe, Lívia elvállalja, hogy beszél Müllerrel.

Megtört szívek /Paramparça/

205. rész (II. évad, 122. rész) Törökül 71. rész
Hazalt annyira feldühíti, hogy nem kap a cég részvényeiből, hogy elköltözik a villából. Özgür azonban nem örül az érkezésének és bejelenti, hogy apa lesz és mást vesz el. A lány ezt nem tudja feldolgozni és hasba szúrja a szerelmét. Rahmi a saját életét akarja eldobni, mert Dzsihán megtudta, hogy a húga gyilkosság áldozata lett és nem öngyilkosságot követett el. A golyó azonban Ajsét találta el. Ozannak sikerül becsapnia Dzsandant és megszerezni a nő összes pénzét.
206. rész (III. évad, 1. rész) Törökül 72. rész
Ozan és Hazal kézbe veszi a Dark Blue ügyeit, bár Hazalnak titkos beszélgetései vannak Máhide asszonnyal. Dilara és Harun boldogan élnek, ám az egyéves évfordulójuk partiján megjelenik Ászuman, Dilara nővére is. Egyrészt nyilvánosan lejáratja a húgát, másrészt a részét követeli a villából.
207. rész (III. évad, 2. rész) Törökül 72. rész
Dzsanszu bejelenti, hogy terhes, amit nagy öröm fogad. Özkan össze is tör örömében egy luxuskocsit, és csak Burhannak köszönheti, hogy megússza. Hazal, miközben lelkesen és arrogánsan vezeti az üzletet, ki van szolgáltatva Máhide asszonynak, aki korábban eltussolta Özgür megölését.
208. rész (III. évad, 3. rész) Törökül 72. rész
Az árverés után derül ki Máhide asszony számára, hogy az ingatlan közel sem érte meg az árát, s hogy Ozan cselvetése volt az egész. Ugyanakkor a Dzsihán után küldött embereinek sikerül elektromos zárlatnak feltüntetve felrobbantania Dzsihán hajóját. Azt azonban senki sem tudta, hogy Dzsihán épp nem volt a hajón. Rahmi halálhíre újra összehozza Dzsihánt és Ozant.
209. rész (III. évad, 4. rész) Törökül 73. rész
Ozan a fővárosba hívja az apját, hogy azonosítson egy holttestet, akinél Rahmi Gürpinár iratai voltak. Ám nem Rahmi Gürpinárt találták meg. Ozan hiába próbálja maradásra bírni az apját, Dzsihán mindenképp menni akar. Miközben Hazal egyre jobban megkedveli Ászumant, Dilara egyre feszültebb a nővére jelenlététől. Máhide asszony kideríti, hogy milyen csellel sikerült Ozannak húszmillió dollárt kicsalnia a zsebéből.
210. rész (III. évad, 5. rész) Törökül 73. rész
Burhan reggelizni hívja Özkant, majd aláírat vele egy váltót. Jildirim, bár tehetetlennek érzi magát Hazal magatartásával szemben, átgondoltabb viselkedésre inti a lányt. Kerimán megpróbál közel férkőzni Burhanhoz, töltikét visz neki, de Indzsi az útjába áll. Özgür felhívja Máhidét…
211. rész (III. évad, 6. rész) Törökül 73. rész
Dilara hiába próbálja megbékíteni Dzsihánt, Dzsanszuval, a férfi a terhesség hírére sem enyhül meg. Harun viszont ismét féltékeny Dzsihán miatt. A helyzetet Ászu folyamatos áskálódása is csak súlyosbítja. Közben kiderül, hogy Dzsihán hajóján a tűzben egy gyermek is életét veszítette.
212. rész (III. évad, 7. rész) Törökül 74. rész
Harun egyre több mindenre jön rá, amit Dilara eltitkol előle, ezért némi győzködéssel, de eléri, hogy Kerimán kémkedjen neki a felesége után. Kerimán továbbra is igyekszik felkelteni Burhan úr érdeklődését. Ászuman is folytatja a kis áskálódásait és egyelőre nem óhajt visszatérni Amerikába. A hajó felrobbanásával kapcsolatban továbbra sincsen semmi nyom.
213. rész (III. évad, 8. rész) Törökül 74. rész
Mithat nagymamáját kiteszik az idősek otthonából. Ozan meggyőzi Mithatot, hogy annak ellenére, hogy a férfi összetűzésbe keveredett a felvételi beszélgetésen Hazallal, vállalja el a felajánlott munkát. Dzsihán átnyújt Deniznek egy dokumentumot, amely bizonyítja, hogy Nedzsip nyomozó halála Burhan lelkén szárad. Deniz szakít az apjával…
214. rész (III. évad, 9. rész) Törökül 74. rész
Dzsanszu vélhetőleg Parkinson–kórban szenved, ám elzárkózik a vizsgálatok elől. A betegség híre azonban újra összehozza a családot. Harun hiába próbál kibékülni Máhide asszonnyal, a nő elutasítja. Burhan és Dzsihán mindketten magukénak akarják tudni a fiatalokat és nyíltan is egymás fejére olvassák a bűneiket.

Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/

204. rész Törökül 3×37/1, 100. rész
Mihrimah szultána és Rüsztem pasa kislányát elrabolják a palotából. Egy fülbevaló révén azonban rájönnek, hogy Nigar lehet a tettes. Az uralkodó felháborodásában Nigar fejét követeli.
Esmahan egyre kedvetlenebb, szeretne mihamarabb férjhez menni.
Şah szultána mindent elkövet, hogy elhallgattassa Nigart, aki után hajtóvadászat indul. Ám Nigar semmivel sem törődve készen áll arra, hogy mindent bevalljon.
205. rész Törökül 3×37/2, 100. rész
Musztafa abban reménykedik, hogy apja újra hadjáratra indul, és végre ő is vele tarthat.
Nigar bejut Mihrimah palotájába, hogy végezzen Rüsztemmel, Şah szultána azonban attól tart, hogy a terv rosszul sül el.
A szultán újra haragra lobban Musztafa ellen, aki fogadott egy olyan követet, akit elzavartak a palotából.
Lütfi pasa egyre megszállottabban üldözi az örömlányokat, és egy alkalommal túl messzire megy.

Válótársak

2×4. rész
Joci és Leonóra egy pár lesznek, amiről Joci persze nem számol be Szonjának.
Dávid továbbra is a szeplőtlen szerelem és a mohó testiség, Dalma és Tamara közt őrlődik.
Bálint újabb gesztussal igyekszik visszahódítani Zsófit, egy fiúkkal készített közös vacsorával, ahová Dalma és Leonóra is hivatalosak. Bálint eközben anyagi problémával küzd, ami egyre inkább rányomja bélyegét hétköznapjaira.
Szonja végül ráveszi Jocit, hogy hivatalosan is ismerje el sajátjaként a születendő gyerekeket.
2×5. rész
A zavarodott Szonja rájön, hogy Joci és Leonóra járnak, és úgy dönt, elbeszélget a nővel. Joci eközben egyre kevésbé találja helyét Leonóra köreiben, és arra jut, inkább Szonjával passzol össze.
Dávid és Tamara továbbra is összejárnak szexelni, de miután Tamara azzal fenyegetőzik, hogy kitálal Dalmának, Dávid inkább maga közli vele a hírt, amit Dalma nem fogad jól.
Bálint tovább romló anyagi helyzete miatt romantikus kapcsolatba bocsátkozik egy idős milliárdosnővel, ám végül duplán pofára esik.

Végtelen szerelem /Kara Sevda/

8. rész
Ozan rátör Emirre a hotelben, és rájön, hogy a férfi Bánuval csalja meg Nihant. Csalódottságában leissza magát. Kemál családja sérelmezi, hogy a fiuk Emirrel üzletel és azt feltételezik, hogy csak Nihan miatt marad Isztambulban.
9. rész
Ászu meglepi Kemált Isztambulban és elmegy vele a kerti partira, amire Emir meghívta a férfit, és ezzel féltékenységet szül Nihanban. Lejla elhívja a szigetre Kemált, hogy pihenjenek egy kicsit, de Nihant küldi el maga helyett. A két fiatal nagyon meglepődik, mikor összetalálkoznak a kifutó hajón.
10. rész
Kemál faképnél hagyja a hajón Nihant, így nem tudják rendezni a múlt félreértéseit. Mindeközben Emir rájön, hogy Nihan és Kemál régebb óta ismerik egymást, mikor megtalálja Nihan műtermében a Kemálról készített portrét, de nem szembesíti a lányt a tényekkel.
11. rész
Nihan nagyon sokat gondol Kemálra. Emir megbízza Tufant, hogy mindent derítsen ki Kemálról és a családjáról. Kiderül, hogy Vildan és Lejla testvérek, de nagyon rossz a kapcsolatuk egymással. Önder megkéri Kemált, hogy kerülje el a lányát.
12. rész
Ozan és Zejnep találkoznak az ügynökségen, és nagyon szimpatizálnak egymással. Kiderül, hogy mi történt pontosan azon az estén, mikor Ozan megölte a fiatal lányt. Emire megzsarolja Öndert és Vildant, hogy ha nem mondják el neki, hogy Nihan honnan ismeri Kemált, akkor Ozanon áll bosszút.
13. rész
Kemálra rátámad két rosszfiú, akiket Emir küldött, de Kemál elbánik velük és elmenekülnek. Emir nem engedi meg Nihannak, hogy elvállaljon egy munkát Kemáltól, de a lány nem fogad szót neki. Önder megpróbálja kideríteni, hogy mi van Emir markában, amivel zsarolhatja őket.
14. rész
Kemál meghívja Ászut hozzájuk vacsorára. Emir felajánl egy irodát Kemálnak, hogy jobban szem előtt legyen. Zejnep és Ozan randevúznak. Önder azt hiszi, hogy Kemál zsarolja Emirt és kétértelmű megjegyzéseket tesz neki.
15. rész
Kemál megkéri Tárikot, hogy ne dolgozzon Emirnek. Ozan megkapja sógora autóját, hogy azzal menjen Zeynep elé, de Emir elintézi, hogy bevigyék a fiatalokat a rendőrségre. Fehime elmegy Vildanhoz és megkéri, hogy Nihan hagyja békén a fiát.
16. rész
Emir elintézi, hogy elengedjék Ozant a rendőrségről. Zeynep lebukik Kemál előtt, kiderül, hogy egy ügynökségnél járt, illetve, hogy összebarátkozott Ozannal. Kemál megfenyegeti Emirt, hogy ha nem hagyja békén a családját, azt nagyon megbánja.
17. rész
Kemál bármennyire próbálja, nem tudja elfelejteni Nihant. Vildan megtudja, hogy Önder Leylánál járt és dührohamot kap. Kemál észreveszi, hogy Emir követteti. Kemál családja, Emir közbenjárásának köszönhetően megtudja, hogy Zeynep jelentkezett egy ügynökséghez.

Kártyavár /House of Cards/

12. Acél, beton, gőzfelhők
Frank még mindig az alelnöki pozícióra pályázik, de az elnök Raymond Tuskot szemelte ki magának. Underwood vállalja, hogy elmegy St. Louisba és beszél vele. Zoe és Janine eközben Peter Russo halála körül nyomoznak, Gillian és Claire között pedig összetűzés van kialakulóban.
13. Ópiumháború
Frank továbbra is tartja magát a tervéhez, de bizonytalan, hogy sikerül-e kijátszania Raymond Tusk befolyását. Gillian be akarja perelni Claire-t. Zoe, Janine és immár Lucas is Rachel Posner után nyomoznak, és egyre közelebb kerülnek a tűzhöz.

Totál szívás /Breaking Bad/

5×1. Szabadság vagy halál
A labor leégett, az összes, Walterékre nézve terhelő bizonyítékkal együtt. Azonban a rendőrség lefoglalja Gus laptopját, rajta a biztonsági kamerák felvételeivel. Megtudva Gus halálhírét, Mike elégtételt akar venni Walt-on, de Jesse-vel meggyőzik, hogy inkább a laptop visszaszerzésére törekedjenek együttes erővel. Mike szkeptikus ugyan, de belemegy. Ted magához tér a kórházban, Skyler pedig meglátogatja. Saul elmondja Mike-nak, hogy Skyler pénzt adott Tednek.
5×2. Madrigal
Az anyagi gondjai miatt Walt újra akarja kezdeni a metamfetamin-előállítást, s bár Jesse támogatja az ötletet, a terjesztéshez szükségük lenne Mike-ra is, aki mereven elutasítja az ötletet. Gus offshore bankszámlái nyomra vezetik a rendőrséget, lefoglalják az azokon lévő pénzeket, és vádalkut kínálnak Gus embereinek, hogy megtörjék a hallgatásukat. Az egyikük úgy dönt, hogy elteteti láb alól azokat, akik börtönbe juttathatnák, többek közt Mike-ot, Waltot és Jesse-t.
5×3. Hallgatási pénz
Walt merész ötlettel áll elő a metamfetamin előállításának helyét illetően. Mike úgy dönt, hogy miután a hatóságok lefoglalták Gus embereinek pénzét, ő fizeti ki a hallgatásért járó összegeket, a Walttal és Jesse-vel közös üzletből – Walt természetesen nem akar ebbe beleegyezni. Skyleren érezhető a férje miatti feszültség, ordibálni kezd a mit sem sejtő Marie-vel. Marie Waltot faggatja Skyler dühkitörésének okáról, aki felfedi előtte, hogy Skylernek viszonya volt Teddel.
5×4. Ötvenegy
Walt pénzt nem sajnálva feltűnően szép új autót vesz magának és a fiának is. A szövetségiek letartóztatják Lydia kollégáját, amitől Lydia megijed. Az egyik metilaminos hordó alján Jesse-ék nyomkövetőre bukkannak, Mike szerint Lydia tette rá, hogy megszabaduljon tőlük. Skyler egyre jobban félti a gyermekeit, s mindent megtesz, hogy elköltöztesse őket otthonról. Walt születésnapi buliján – Hank és Marie jelenlétében – megdöbbentő dolgot tesz, ami súlyos veszekedéshez vezet közte és Walt közt.
5×5. A rakomány
Walt poloskát helyez el Hank irodájában, hogy kiderítsék, valóban a szövetségiek tették-e a nyomkövetőt a metilaminos hordóra. Az ifjabb Walter nehezen dolgozza fel, hogy a szülei “kirakják” a családi fészekből. Lydia könyörög Mike-nak, hogy kímélje meg az életét, s cserébe nagy mennyiségű metilamint ajánl fel. A bökkenő az, hogy egy mozgó vonatról kell ellopni. Walt a terv merészsége ellenére rábólint, de az akcióba bevonja Toddot is, ami visszafordíthatatlan következményekkel jár.
5×6. Nincs kiszállás
Jesse-t nagyon megviseli a kisfiú halála, és ki akar szállni. Mike-ot megfigyelés alá helyezi a DEA, ezért ő is úgy dönt, hogy kiszáll. Egyik régi kapcsolatát felhasználva megpróbálja eladni a saját és Jesse részét a lopott metilaminból, azonban a vevő ragaszkodik a teljes mennyiséghez. Mike úgy dönt, hogy Walt ellenkezése ellenére nyélbe kell ütni az üzletet. Skyler újra elsírja magát Marie jelenlétében, aki ezt a Teddel történteknek tudja be, s elmondja a testvérének, hogy tud a hűtlenségéről, mivel Walt elárulta neki.

Velvet Divatház /Velvet/

14.
De la Riva új tervei nem nyerik el mindenki tetszését és ezt Gloria felhasználja arra, hogy Albertót és Gerardót szembefordítsa egymással. Manolito kiszökik az apja szobájából, így jelenléte nem titok többé már Clara előtt sem. Végre sor kerülhet egy sok mindent tisztázó beszélgetésre. Carmen nem tudja megbocsátani az anyjának, hogy húsz éven át nem beszélt a másik gyermekéről. Úgy dönt, hogy elhagyja a Velvetet. Luisa kétségbeesetten keresi Juant az egész városban.
15.
Luisa férjének halála mindenkit megráz és elgondolkodtat a továbbiakon. Carmen végre megbocsát az édesanyjának, Alberto pedig úgy érzi, nem élhet tovább Ana nékül, és hogy bebizonyítsa a szerelmét, titkos esküvőt szervez, ami Anának is meglepetés. A lány reakciója azonban mindent romba dönt. Mivel Gerardo és Gloria le akarják állítani De la Riva kollekciójának bemutatását, a Velvet vezetősége szavaz a kérdésről és Patricia váratlanul Albertót támogatja. Ez a lépése azonban még erősebben szembefordítja az anyjával. Clara a felhőkben jár, mert Mateóval töltött első éjszakája csodálatosan sikerült.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d blogger ezt kedveli: