Sorozatok a TV-ben 2016. november 21. és 2016. december 4. között

Új sorozatok

Végtelen szerelem /Kara Sevda/ 1. évad 18:35, november 24. Duna
Vikingek /Vikings/ 4. évad 22:00, december 02. VIASAT6
A visszatérők /The 100/ 1. évad  22:00, december 04. RTL Spike

Jelenleg nézett sorozataim

 • A fény hercegnője /Hwajeong/ minden hétköznap 17:30,  10:55 Story4
 • A császárság kincse /Empress Ki/ minden hétköznap 14:25 Duna TV
 • A korona hercege /Yi San/ minden hétköznap 13:30, 22:00 Izaura TV
 • A szultána /Muhtesem Yüzyil: Kösem/ minden hétköznap 20:40 TV2
 • Az éjszaka királynője /Gecenin Kraliçesi/ hétvége 20:00 Izaura TV
 • Barátok közt 19. évad minden hétköznap 21:35 RTL Klub
 • Jóban rosszban 13. évad minden hétköznap 20:20  Super TV2
 • Megtört szívek /Paramparça/ 2. évad minden hétköznap 16:50 TV2
 • Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/ 3. évad szerda 22:00  RTL Klub
 • The Walking Dead hétfő 22:00 FOX
 • Válótársak csütörtök 21:30 RTL Klub

Sorozatok, amiknek olvasom az előzetesét.

A fülszövegek SPOILERT tartalmaznak.

A korona hercege /Yi San/

11. rész Intrikák
Young-jo király megpróbálja kinyomozni, ki a szerzője annak a levélnek, ami a kezébe került, és amely szerint a jogos trónörökös Lee San, ő maga pedig zsarnok, aki megölte saját fiát. A minden lében kanál Li-cheon fontos papírt talál a Művészeti Akadémián: rájön, hogy nem ő az egyetlen, aki illetlen képek festőjeként próbál megélni. Hwa-wan és csoportja abban mesterkedik, hogy Lee San-t gyanúsítsák azzal, hogy puccsot szervez a hatalomátvételre; erre jó ürügy kínálkozik, amikor Lee San apja, Sado egykori testőrei megemlékezést szerveznek Sado sírjánál; hamarosan azzal vádolják a testőrséget, hogy támogatják a koronaherceget. Song-yeon biztosítja a herceget arról, hogy kiáll mellette és hisz benne.
12. rész Hamis vádak
A király nagyon felháborodik, amikor Lee San leállítja apja egykori testőreinek kihallgatását; Young-jo szerint ez bizonyítja, hogy a koronaherceg is a lázadók közé tartozik, de ad neki három napot, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. Hye-gyong megpróbálja rábeszélni Lee San-t, hogy kérjen bocsánatot a királytól, de a fiú nem alkuszik. Young-jo felteszi Lee San-nak az égető kérdést: szerinte apját jogosan küldték a halálba vagy sem? Guk-young felfogadja Dae-soo-t és Dal-Ho-t, hogy nézzen utána Han miniszter szolgája viselt dolgainak; ennek eredményeként kiderül, hogy a lázadók egy közeli mocsaras területen vannak, és Dae-soo egy csellel elvezeti Lee San-t az áruló Hu-gyeom-hoz.
13. rész Harc az igazságért
Lee San megpróbálja bebizonyítani, hogy In-soo-ék ártatlanok. Egy festmény kapcsán rátalál a megoldásra, és ebben Song-yeon nagy szerepet játszik.
14. rész Csapás az összeesküvőkre
San koronaherceg levelet küld a védelmi miniszternek, amiben leír mindent, amit tud. A csapdának szánt levél elvezeti a herceget Hwa-Wan hercegnőhöz, és a lázadók táborához. A minisztert börtönbe dugják, ahol a hivatalos álláspont szerint öngyilkosságot követ el. Lee San és Song-yeon érzelmei fellángolnak.
15. rész A vizsga
Lee San arra bíztatja Song-yeont, a damo lányt, hogy kezdjen el festészetet tanulni. Közben Dae-soo nagyban készül a katonai vizsgára, hogy a koronaherceg testőre lehessen. Ebben nagy segítségére lesz új szövetségese, Guk-young, aki Lee San tanácsosa. Közben Hye-gyeong, Lee San anyja keresi fel Hwa-wan hercegnőt és megfenyegeti, hogy ne merészeljen még egyszer a fiának ártani. Akkor még nem is sejti, hogy a királyné, Seok-ju nagyúrral együtt, már egy újabb tervet forral a trónörökös ellen.
16. rész Királyi látogatás
Dae-soo büszkén mutatja Song-yeonnak új, testőri egyenruháját. Cho-bi megismerkedik a jóképű fiúval és emiatt megenyhül Song-yeon iránt. Guk-young korrupciós ügyeket leplez le Lee San előtt, aki ezt a király elé tárja; Young-jo ezért személyesen látogat el az érintett tartományba, mégpedig Lee San kíséretében. Hu-gyeom Song-yeon után érdeklődik Doo-chinál. Hye-gyong aggódik, hogy Hyo-eui még mindig nem esett teherbe és a hercegnek nincs utóda. Hyo-eui csevegni hívja Song-yeont, aki egy munka miatt tartózkodik a palotában és a hercegnő megpróbálja kideríteni, Song-yeon valóban ismeri-e Hu-gyeomot. A király egy faluba látogat el, ahol járvány dúl és ő maga is ágynak esik.
17. rész Cselt csellel
A nagyurak azon spekulálnak, hogy felépül-e a király a súlyos betegségből, amely ágynak döntötte. Lee San is aggodalommal figyeli nagyapját, azonban leginkább a királyné aggódik: Young-jo halálával a trón Lee Sanra szállhat. Young-jo kis időre magához tér és felszólítja Lee Sant, hogy térjen vissza a palotába és uralkodjon helyette, amíg fel nem gyógyul. Guk-young és Sa-cho, akik féltik Lee Sant a visszaúton történő esetleges támadások miatt, egy csellel kijátsszák uralkodójukat és egy ál-menetet küldenek előre, megtévesztvén Hu-gyeom embereit. Lee San megdöbben, amikor megtudja, hogy Dae-soo maga ajánlkozott, hogy ő ölthesse fel Lee San álöltözékét, így biztos célpontnak kitéve magát. Az ál-menetből több harcos elesik, de Dae-soo szerencsésen túléli. A herceg megérkezik a palotába és rögtön összeütközésbe kerül a királynéval.
18. rész Élet-halál kérdése
A király nagyon beteg lett és különböző okokból, de mindenki aggódik miatta. A király Lee Sant nevezi meg utódjának, de ezt a rendeletet, a királyné elkobozza. Hu-gyeom és Seok-ju mindenáron gyógyírt akarnak találni a király bajára. Ám Lee San eleinte nem hagyja, hogy az általuk szerzett gyógyszert beadják neki. Később mégis beadják a gyógyszert, de a király állapota romlik.
19. rész Élet és halál között
Young-jo, a király, ginzengből készült főzetet kap, hogy felgyógyuljon betegségéből, de a remélt javulás helyett állapota rosszabbodik, és eszméletét veszti a magas láztól. Az aggódó Hwa-van hercegnő – aki felismeri, hogy a tünetek nem a betegség, hanem a gyógyulási krízis jelei -, a tiltás ellenére visszatér a palotába, és ráveszi Lee Sant, hogy folytassák a kezelést, mert csak így menthetik meg az apját. A király nemsokára valóban jobban lesz, és a hálás királyné ráveszi a királyt, hogy kössön békét Hwa-vannal, és fogadja vissza lányát a palotába. A király gyógyulása ellenére sem mond le arról a tervéről, hogy végleg visszavonul, és Lee Sant nevezi ki maga helyett régensnek, azért, hogy legyen ideje megtanítani őt a jó uralkodás fortélyaira. Döntése hatalmas felháborodást és tiltakozást vált ki mindenkiből, maga Lee San sem akarja elfogadni, de a király végül mégis összehívja minisztereit, és hivatalosan is bejelenti, hogy Lee Sanra ruházza át hatalmát.
20. rész A reformterv
Lee Sannak élete első miniszteri ülésén kell elnökölnie. Egy reformterv elindításával próbál küzdeni az udvari korrupció és igazságtalanságok ellen. Ellenfelei azonban minden eszközt megragadnak, hogy ez ne sikerüljön neki. Ezalatt Song-yeonnak egy festőversenyen kell bizonyítania tehetségét ahhoz, hogy továbbra is festészetet tanulhasson a Királyi Művészeti Hivatalban.

A császárság kincse /Empress Ki/

6. rész A herceg árulása
Szüng-Nyáng terve beválik, a herceg “feltámadása” mindenkit megdöbbent. Vang Jut megfosztják trónjától és Dajduba viszik, hogy ott döntsenek további sorsáról. Togon tisztázhatná Vang Jut és Dzso parancsnokot, csakhogy félelme erősebbnek bizonyul. Szüng-Nyáng keservesen csalódik a gyáva hercegben, aki miatt újabb tragédia éri. Dajdu felé menet Vang Ju megsérül, életét csakis a bátor lánynak köszönheti, aki ismét lelepleződik valaki előtt.
7. rész A szeszélyes hercegnő
Kisae megfenyegeti Szüng-Nyángot, hogy ezentúl rabként lesz kénytelen őt szolgálni. Vang Ju tudomására jut, hogy kedves barátja valójában lány. A hűséges Bang eunuch és Bul-Va meg akarják menteni a foglyokat, de tervük kudarcba fullad. A régens eldönti, lányát hozzáadja Togonhoz, hogy végre bekerüljenek az uralkodó családba. Ám az ifjú császár nincs elragadtatva menyasszonyától…
8. rész Szolgasorban
Szüng-Nyáng megérkezik a császári udvarba, ahol rögtön nézeteltérése támad az egyik magasabb rangú szolgálóval, de barátságot köt a kedves Hong-Dannal. Azt tervezi, hogy bosszúból az esküvő során végez a császárral, amiért apjátnem mentette meg. Bajan és Vang Ju közben eljutnak a határhoz, ahol egy szedett-vedett csapat próbálja megvédeni az országot a török betörésektől. Az Anyakirálynő megfelelő ágyast keres a császárnak, a temperamentumos Tanasiri császárné pedig oktatókat kap.
9. rész Vang Ju győzelme
Szüng-Nyáng Pak úrnő, a császári ágyas kíséretébe kerül. Vang Ju és Jom Bjong Szu összecsapnak a határ mellett a századparancsnoki címért, melyből Korjó egykori királya kerül ki győztesen. Vang Ju megpróbál erős csapatot kovácsolni a gyenge és kedvetlen katonákból. A császár csodálkozva nézi az új szobalányt, aki annyira hasonlít egykori megmentőjére. Közben a régens fülébe jut az ágyassal töltött éjszaka híre, és ismét megfenyegeti Togont.
10. rész A hűségpróba
Amikor híre járja Pak úrnő másállapotának, az Anyakirálynő és Tanasiri viszonya még jobban elmérgesedik. Vang Juék csapdát állítanak a fondorlatos török haderőnek. A császár hiába próbál kedvére tenni az új szolgálólánynak, aki Nyangra emlékezteti, az végig hűvösen viselkedik vele. Tanasiri fondorlattal próbálja kideríteni, melyik a leghűségesebb szolgálólány és a vizsgán csak Szüng-Nyáng megy át.
11. rész – A méregkeverő
A gonosz császárné méreggel próbál megszabadulni a trónörököst váró Pak úrnőtől, csak nem tudja, hogy Szüng-Nyángban rossz szövetségesre tett szert. Kisae azonban gyanakodni kezd. A császár szüntelen az új szolgálólányról álmodozik és egykori védelmezőjét, Szüng-Nyángot keresteti. Vang Juék csele végre meghozza gyümölcsét.
12. rész – A kivégzési parancs
Togon, aki rájött, hogy az új szolgálólány maga Szüng-Nyáng, folyton a lány kedvét keresi. Vang Ju és társai újabb cselhez folyamodnak tervükben, most a törököket segítve akarnak megszabadulni a régens embereitől. Tanasiri áskálódása látszólag sikeres. Azt szeretné elérni, hogy a császár ágyasa elvetéljen, majd ki akarja őt végeztetni. Az eszes Szüng-Nyáng azonban elmés tervet eszel ki megmentésére. Vang Ju végre találkozhat a török hadvezérrel.
13. rész – A császárné vezeklése
A császárné gonosz terve visszafelé sül el, így vezekelni kénytelen. Szüng-Nyáng számon kéri rajta korábbi ígéretét, miszerint elbocsátja őt a palotából, csakhogy a császár ezt nem nézi tétlenül. A határ mellett Vang Ju és az elhunyt török hadvezér lánya alkut kötnek egymással. Közben a palotába eljut Vang Ju és Bajan halálának híre. Korjó királya eközben sietősen próbál visszajutni Dajduba Bajan és Tal-Tal társaságában.
14. rész – A vándorló halott
Vang Ju megérkezik a palotába, ahová azóta már eljutott hősies tettének híre. A császárnénak igencsak kedvére van a délceg király, a császár azonban féltékeny. Vang Ju titokban találkozni készül Szüng-Nyánggal, a császárné pedig gyermekáldásért imádkozik. Közben kiderül, hogy Togon apja, az egykori kán Véresküt hagyott maga után, melyben megnevezi gyilkosát. A Véresküt már keresi egy bizonyos illető, így a régens aggódik, hogy fény derül gonosz tettére. A régens elküldi az őrség kapitányát, a fenyegetés elhárításár. A katona tetemére hamarosan rábukkannak a levéltárban.
15. rész – A folyamodvány
Vang Ju elhatározza, hogy leszámol a régenssel, melyhez szüksége van a Véresküre, Szüng-Nyáng pedig megígéri, hogy segít neki felkutatni. A király bonyolult tervet eszel ki a régens lejáratására. A császár továbbra is hiába próbálja Szüng-Nyáng barátságát és szeretetét megszerezni, miközben a császárné Korjó királya után sóvárog. Jom Bjong Szu elkapja a pestist, a császár pedig mindenképpen szeretné bizonyítani, hogy van, amiben különb Vang Junál.

A szultána /Muhtesem Yüzyil: Kösem/

45. rész Törökül 17. rész
Handan megijed, hogy Köszem volt az, aki kifigyelte őket Dervissel. Ejdzsant megtámadják a fürdőben. Iszkender visszatér, Ahmet pedig őt bízza meg Száfije őrzésével. Dervis egyre inkább kihasználja hatalmát.
46. rész Törökül 17. rész
Ahmet vadászatra megy Dervissel, hogy eldöntse, mi lesz a sorsa. Az útra Iszkender kíséri el, mint testőr. Hümásah meglátogatja az anyját, Bülbül vele küldi el az üzenetet arról, hogy ki az elveszettnek hitt herceg.
47. rész Törökül 17. rész
Ahmet szultán nagy elhatározásra jut Dervissel kapcsolatban. Handant nagyon megviseli a dolog. Kujudzsu lesz az új fővezír. Hümásah közben megtudja, hogy Iszkender a testvére.
48. rész Törökül 18. rész
Handan megmérgezi magát. Száfije a lánya segítségével elkezdi szervezni a szökést. Ahmetet megviseli az anyja halála, Hümásah azt javasolja neki, utazzon el egy időre.
49. rész Törökül 18. rész
Handan halála megviseli Ahmetet, Hümásah javaslatára Edirnébe utazik. Köszem a tiltás ellenére Ahmet után megy, ám merényletet készítettek elő ellene az úton.
50. rész Törökül 18. rész
Ahmet szultán nagy elhatározásra jut Dervissel kapcsolatban. Handant nagyon megviseli a dolog. Kujudzsu lesz az új fővezír. Hümásah közben megtudja, hogy Iszkender a testvére.
51. rész Törökül 19. rész
Handan megmérgezi magát. Száfije a lánya segítségével elkezdi szervezni a szökést. Ahmetet megviseli az anyja halála, Hümásah azt javasolja neki, utazzon el egy időre.
52. rész Törökül 19. rész
Handan halála megviseli Ahmetet, Hümásah javaslatára Edirnébe utazik. Köszem a tiltás ellenére Ahmet után megy, ám merényletet készítettek elő ellene az úton.
53. rész Törökül 19. rész
Ahmet megtudja, hogy Köszemet elrabolták. Száfije szultána felajánlja, hogy segít abban, hogy megtalálják Köszemet. Közben megérkezik Hasszán, Hümásah férje, és megfenyegeti, hogy térjen vissza vele Kairóba.
54. rész Törökül 20. rész
Továbbra is fogolyként, de Ahmet parancsára Száfijét átviszik a Régi palotába. Hümásah meg akarja szerezni a füzetet, amivel a férje veszélybe sodorhatja őt, ám Köszem is résen van. Száfije megtudja, hogy az elveszett herceg maga Iszkender.

Az éjszaka királynője /Gecenin Kraliçesi/

30. rész
Esra látogatást tesz Selinnél a kórházba, ahol megkéri a nőt, hogy ne tegyen vallomást. Azizt meglőtték és Kartalra akarják kenni az egészet. Hüma el akar menni otthonról, de Burgu nem akar vele menni.
31. rész
Kartal fogdában, az Alkan család pedig a kórházban áll értetlenül a történtek előtt. Selin szerelméről biztosítja Kartalt és kitart mellette. Kartal csak úgy menekülhet, ha a ballisztikai jelentés őt igazolja. Ám a golyó még nem került ki Aziz testéből, aki élet-halál közt lebeg, és ez a tény elszabadítja az indulatokat családjában.
32. rész
A bíró a tárgyalás során bűnösnek ítéli Kartalt. A tárgyalás végén, a szállító autóból kifele nézve, Kartal meglátja Osmant, aki az árnyékba meghúzódva követi az eseményeket. Oktáj Hüma mellett van a kórházban és próbálja megvígasztalni.
33. rész
Kartal a börtönben kivívja a rangidős rabot maga ellen. Osman megjelenik Selinnél és Sadiknál. Sadik megkéri apjukat a távozásra. Azizt újra műteni kellett és az állapota még mindig kétséges.

Barátok közt

19×8169-8178. rész
Roland és Nóra kapcsolata új fordulatot vesz.
Tóbiás magára vonja Kristóf haragját.
Zsófi mindent megtesz, hogy megpróbálja összetartani a családjukat és segítsen Kristófnak.
Rudi megzsarolja Ágnest.
Júlia elbizonytalanodik a Kft-nél való munkáját illetően.
Júlia és Attila is megpróbál új utakat keresni, hogy enyhítsék a fájdalmukat.
Milán új ismerőst szerez.
László szélsőségesen reagál a kisboltban történtekre.
Emíliát egymás után érik a meglepetések a titokzatos virágcsokrokkal kapcsolatban, majd váratlan látogató érkezik hozzá, aki még váratlanabb vallomást tesz.
19×8179-8188. rész
Félix Emília és Ludwig akarata között őrlődik.
Úgy tűnik, hogy Attila végleg lezárta a kapcsolatát Júliával és közel jár ahhoz, hogy megtalálja az utódját.
Kristóf nehéz döntést hoz a Tóbiással való kapcsolatát illetően.
Gizelláék először Stella anyjától, majd a közegészségügyi hivataltól kapnak aggasztó levelet.
Ádám egyezséget köt az utána nyomozó rendőrrel.
Irma kész kis akciót szervez László és Vilmos kibékítésére. A kérdés csak az, hogy sikerrel jár-e.
Ágnest utoléri a múlt, ami különösen rossz élményéket éleszt újra.
Bözsihez váratlan látogató érkezik.

Jóban rosszban

13×2982. rész
Oszkár és Laci összeverekednek Vera miatt. Kardos és Dóra leleplezik Cintiát Cserháti előtt. Müllerék értesülnek róla, hogy egy szuperhős tűnt fel Csillagkúton. Patrícia és Fanni Vera lelkét ápolgatják. Cintia rendőrkézen, de a banda felszámolása még várat magára. Vera megérti, hogy hiba volt az újrakezdésre kérnie Lacit.
13×2983. rész
Böbe vigasztalni próbálja Verát. A város érdeklődését felkelti a titokzatos szuperhős. Adél bevallja Bogdányinénak, hogy lóg a suliból. A Dórával érkező Kardos nem árulja el Viktornak és Szilárdnak, hogy ő volt a szuperhős. Károly bácsi és Bogdányiné összefeszül Adél miatt. Cintia kihallgatásán egy apró információ szöget üt Gabi fejébe.
13×2984. rész
Dóra egy kamu sztorit ad elő az újságírónak a szuperhősről. Cserháti leleplezi Kardost, majd beismeri, hogy ő a szuperhős, de igyekszik tovább őrizni az inkognitóját. Judit jóváhagyja, hogy Gabi és Szlávik személyesen körbekérdezzenek Fehérváron. Adél Dekát és Melit is megkörnyékezi, hogy alibit szerezhessen magának az éjszakára.
13×2985. rész
Viktor nem tudja mire vélni Kardos szuperhősködését. Szlávik és Gabi Fehérváron keresi a Sintér nyomát, találkoznak Kocsis nyomozóval. Adél Fehérvárra akar menni a balett-táncos után, Károlyék végül megszánják. Szilárd rájön, hogy tényleg Kardos a „szuperhős”, de nem tudja komolyan venni. Gyöngyi szuperhős-segítőnek jelentkezik Kardosnál.
13×2986. rész
Adél Károly bácsival és Bogdányinéval indul Fehérvárra. Szilárd azt tanácsolja Kardosnak, hogy vessen véget a hőskorszaknak, de Dóra kedvéért egy estére meghosszabbítja szuperhős státuszát. Adél megtudja, hogy Rudinak barátnője van. Úgy tűnik, Gabiék rossz nyomon indultak el, de Szlávik szerint valamit titkolnak a fehérváriak.
13×2987. rész
Kardosnak elege lesz a szuperhős témából. Szláviknak igaza volt: Fehérváron ismerik a Sintért. Gabi leleplezi Adélék rosszul sikerült kirándulását. Dóra bevallja Kardosnak, hogy élvezi, hogy a szuperhős csaja lehet. Müller és Judit kezdik megkedvelni egymást. Kardos ellen minden összejátszik, most már szuperhős marad.
13×2988. rész
Gabi és Szlávik számon kérik Adélékat a fehérvári kilengés miatt. Patrícia elújságolja Szilárdnak, hogy a gyerekkori barátnője a városba érkezett. Linda orvosi vizsgálatok miatt jött Csillagkútra, és HIV-tesztet (is) szeretne csináltatni. Szlávik és Gabi Garait akarják bevonni a „Sintér- ügybe”, mert nem bíznak Juditban.
13×2989. rész
Az újságíró nem hiszi el Kardosnak, hogy nem ő volt az éjszakai szuperhős. Patrícia rábeszéli Lindát a HIV-tesztre. Szlávikék beavatják Garait a „Sintér-ügybe”. Kardos István segítségét kéri a maszkos elkapásához. Szlávik felveti Müllernek, hogy kémkedjen Judit után. Kardos egy kamu akciót szeretne az önkéntesekkel, hogy elkaphassák a maszkost.
13×2990. rész
Patrícia felvilágosítja Lindát HIV fertőzöttségről. Kardos ismerteti Istvánnal a titokzatos szuperhős becserkészésének tervét. Miután Patrícia és Szilárd magukra hagyja Botondékat, Linda bevallja a teljes igazságot, és ő maga is elvégeztet egy HIV-tesztet. Müller elhatározza, hogy véget vet a bizalmi válságnak Szlávikékkal.
13×2991. rész
Miután Botond megtudja Patríciától, hogy az ő HIV-tesztje negatív lett. Müller kétségbeejtő hírt kap Elviráról. Kardos a maszkos leleplezésére készül, de végül ő az, akit megtámadnak. Szlávik és Gabi képtelenek lebeszélni Müllert arról, hogy Angliába induljon. Miközben Botond Szilárdnál keres lelki támaszt, Linda végzetes lépésre szánja el magát.

Megtört szívek /Paramparça/

195. rész (II. évad, 112. rész) Törökül 68. rész
Demír a magas láza miatt életveszélybe kerül, és nem sokkal azután, hogy Dilara megérkezik vele a kórházba, feltűnik ott Harun is. Hatidzse és Máhide beszélgetéséből világossá válik, milyen bűntettet követett el Hatidzse, és miért szeretné Máhide, hogy eltűnjön a nő az életükből. Özgürék klipforgatásán Hazal veszi kezébe a dolgokat, és pillanatokon belül kioszt mindenkit. Kerimán ingyen vacsorára viszi Hadzsert.
196. rész (II. évad, 113. rész) Törökül 68. rész
Dzsihán és Ajse Alanyaba mennek pihenni. Boldogok, jól érzik magukat. Az éjszakai kimaradás után hazaérkező Hazalt a feldúlt Dilara fogadja, a lány kis hiján elhagyja a villát, csak Szevincs tudja észre téríteni. Emrah is megharagszik Hazalra, és elküldi Dzsihánnak a forgatáson Hazalról készült képeit. Deniz felkeresi Ádemet, hogy vételi ajánlatot tegyen a telkére. Dzsihán és Ajse feltöltik a netre a közös fotóikat.
197. rész (II. évad, 114. rész) Törökül 69. rész
Ajse és Dzsihán egyaránt kiborulnak, amikor kiderül, hogy ki kicsoda. De míg Jildirim csitítja Dzsihánt, addig Ajse családja mindent megtesz a szakításuk érdekében. Eközben Dilarának Amerikába kell utaznia. Ez remek alkalom Kerimánnak, hogy visszaköltözzön a villába.
198. rész (II. évad, 115. rész) Törökül 69. rész
Máhide megtalálja a módját, hogy Szevincset elcsalva magukhoz vegyék a gyermeket. Dzsihán pedig úgy dönt, hogy a békesség kedvéért inkább Hazalnak is ad részvényeket.
199. rész (II. évad, 116. rész) Törökül 69. rész
Ajse a családja ellenében Dzsihánt választja, a férfi azonban elutasítja a folytatást. A lány később véletlenül megtalálja Ozant az elmegyógyintézetben, és értesíti is Dzsihánt. Harun békét ajánl Dzsihánnak, aki azonban már elképzelhetetlennek tartja mindezt.
200. rész (II. évad, 117. rész) Törökül 70. rész
Kerimán, miután Dzsihán és Ajse hazaviszi Ozant, felelősségre vonja Rahmit, amiért az bezáratta a fiút. Ozan magához tér a kábultságból, botrányt csap, majd elrohan otthonról. Dzsihán elmeséli Ajsénak, hogy Harun békejobbot kínált neki, de elutasította a közeledését, mert képtelen megbízni régi ellenségében. Özgürhöz becsenget Jeliz, hogy elmondja neki, tőle esett teherbe.
201. rész (II. évad, 118. rész) Törökül 70. rész
Ozan végül mégis eladja a részvényeit, s az új tulajdonos nem más, mint Harun Erguvan. Dzsihán ugyan későn, de megfenyegeti Dzsandant, hogy szálljon le a fiúról. Hazal mindeközben lebuktatja Özkant Szevincs előtt.
202. rész (II. évad, 119. rész) Törökül 70. rész
Dilara hazaér Amerikából, és Hazal azonnal elújságolja neki, hogy Dzsihán Ajséval jár. Harun örömmel meséli el Dilarának, hogy Ozan részvényit megvette, a nő azonban döbbenten áll, és kérdőre vonja Harunt. Özkán depresszióba esik, miután kiderül, hogy Szevincs mindent megtudott a hazudozásairól. Dzsihán megpróbálja kizárni Dzsandant Ozan életéből, de a fiú szerelmes, és úgy gondolja, párja is szerelmes belé. Deniz eljegyzi Dzsanszut.
203. rész (II. évad, 120. rész) Törökül 71. rész
A család számára kiderül, hogy Deniznek immár komoly maffiakapcsolatai vannak, ami miatt Dzsihán megtiltja, hogy Dzsanszuval találkozzon. Dzsanszu is össze van zavarodva az új helyzetben. Özgür próbál lavírozni a teherbe ejtett volt barátnője és a férjhez menni akaró jelenlegi Hazal között. Dilara pedig ismét szakít Harunnal.
204. rész (II. évad, 121. rész) Törökül 71. rész
Dzsihán szobafogságra ítéli Dzsanszut, mert továbbra is találkozni akar Denizzel, a fiú maffiakapcsolatai ellenére. Kiderül, hogy Hazal elköltötte az anyja után maradt pénzt, ráadásul egy zenei együttesre. Dilarát azonban sikerül kibékíteni Harunnal a korábbi hangfelvétel segítségével.

Szulejmán /Muhtesem Yüzyil/

202. rész, Törökül 3×36/1.
Rüsztem pasa ravaszsága alaposan meglepi az uralkodót, és még Hürremet is. Így az esküvő még sem marad el, ráadásul az uralkodó kinevezi a pasát nagyvezírnek. Musztafa aggódik, hogy ezzel még kilátástalanabbá válik a helyzete apja előtt. Nem is sejti, hogy apja időközben megbocsátott neki.
Mihrimah közel áll a teljes összeomláshoz.
203. rész, Törökül 3×36/2.
Rüsztem pasa elvállal egy lehetetlennek tűnő feladatot azzal a céllal, hogy az uralkodó kegyeibe férkőzzön.
Mihrimah betegeskedik, ráadásul gondjai adódnak gyermeke táplálásával.
Nigar nincstelenként járja a várost, ám Naszuh effendi megsajnálja, és felajánlja a segítségét.
Az uralkodó összetűzésbe kerül Ferdinánddal, aki kész megfizetni Szapolyai adósságait a korona fejében.
Şah szultána eléri, hogy Hürrem fiai elhagyják a palotát és ezzel Hürremet is távozásra kényszerítsék.

Válótársak

2×2. rész
Joci eredménytelenül keresi az eltűnt Szonját, miközben ügyvédnőjével, Leonórával az apasági kereset megtámadásán dolgozik. Az előkerült Szonja végül arról győzködi Jocit, hogy együtt kellene vállalniuk az ikreket.
Bálint rájön, hogy Péter és Zsófi közt több is lehet, mint barátság, és egy korábbi szeretője mellett keres egy éjszakás menedéket.
Dávid és Tamara vagyonmegosztása elmérgesedik, és már Dávid Dalmával való új kapcsolatát is veszélyezteti. Dalma végül megdöbbentő bejelentéssel áll elő.
2×3. rész
Bálint találkozója volt osztálytársnőjével nem épp elképzelései szerint alakul, ráadásul hideg zuhanyként éri Zsófi Péterrel kapcsolatos bejelentése is.
A hősszerelmes Dávid meglátogat egy aszexuálisok és partnereik számára létrehozott csoportot, és bár látszólag jól kezeli a helyzetet, végül mindent elront, majd exfeleségén, Tamarán hajtja be azt, amit Dalmától nem kaphat meg.
Leonóra randira hívja Jocit, de hamar kiderül, hogy ők ketten – ízlésüket és barátaikat tekintve is – két külön világ.

Végtelen szerelem /Kara Sevda/

1. rész
A szegény családból származó Kemál találkozik a buszon a gyönyörű Nihannal. Kis idő után a sors újra összehozza őket, mikor a lány a tengerbe zuhan egy hajóról és Kemál megmenti az életét. Nihan családja, a lányt egy gazdag üzletemberrel, Emirrel akarja összeboronálni…
2. rész
Kemal és Nihan a Lejlával töltött délután újra találkoznak a lány kiállításán, miközben Emir őrjöng, hogy nem kell a lánynak. Emir apja úgy dönt, hogy térdre kényszeríti Nihan egész családját és a lány mindenáron a fia felesége lesz…
3. rész
Nihan és Kemal szerelmet vallanak egymásnak, és arra készülnek, hogy együtt mennek Zonguldakba. Később egy tragédia történik Nihanéknál. Emir és családja eltusolja az ügyet, azzal a feltétellel, hogy Nihan feleségül megy Emirhez. Közben Kemal is arra készül, hogy megkéri szerelme kezét.
4. rész
Egy évvel később Kemál visszatér Isztambulba, hogy egy projektről tárgyaljon, nem mással, mint riválisával, Emirrel. Nihan véletlenül ismét a tengerbe esik, és Kemál menti ki, de még időben el tud bújni a kikötőben. A lány nem látja meg őt, csak az amulettjét és úgy sejti, hogy a fiú visszatért a városba.
5. rész
Kemál és Emir találkozójából nem lesz semmi, mivel Emir késve érkezik és Kemál már végig sem akarja hallgatni őt. Nihan és Kemál megpillantják egymást a kikötőben, minek után Kemál elmegy Nihanhoz, hogy megtudja, mit keresett a lány a kikötőben.
6. rész
Nihan találkozik Kemállal a villa kertjében, de a fiú faképnél hagyja őt. Nihan mindenhol a fiút véli felfedezni, úgy érzi, hogy bele fog ebbe őrülni. Emir cége elnyeri a tendert, amit Kemál irányítása alatt kell megvalósítaniuk.
7. rész
Kemál úgy dönt, hogy nem megy vissza Zonguldakba, hanem marad Isztambulban. Emir erőszakoskodni akar Nihannal, de a lány otthagyja a hotelben és a kikötőbe megy, ahol találkozik Kemállal. A fiú mindvégig azt bizonygatja neki, hogy már kitörölte őt a szívéből.

Kártyavár /House of Cards/

10. Whiskey és tűsarok
Miután kiderül, hogy Claire miatt hiúsult meg a szavazás, Frankkel csúnyán összevesznek és a nő úgy dönt, hogy Adamhez költözik egy időre. Peter dühös Frankre és hirtelen felindulásában meg is fenyegeti őt, ami később végzetes hibának bizonyulhat. Zoe felől is egyre nagyobb a nyomás és egy pillanatra úgy tűnhet, hogy minden eddigi tervezés és ármánykodás hiába volt.
11. Akit elkapott a gépszíj
Peter Russo a történtek után eltűnik, egyre jobban befordul és az italba temetkezik. Ez a bizonytalan helyzet viszont Frank terveire is veszélyt jelenthet. Claire továbbra is Adamnél van, de őrlődik és nem tudja mit is kezdjen magával és a házasságával. Zoe nem bírja otthon és felmegy a volt munkatársához. Ha az alelnököt és az elnököt sikerülne rávenni, hogy Matthews induljon Russo helyett a kormányzói székért, akkor Frank előtt megnyílhatna az alelnöki pozíció lehetősége, de ehhez mindkét vezető politiust ki kell játszania.

Kuzey Güney – Tűz és víz

71. rész
Zeynep nagyon örül az édesanyja váratlan látogatásának, ám az nagyon rosszul érinti, hogy az asszony azonnal vallatóra fogja Kuzeyt. Cemre nagyon készül a születésnapi ünnepségére. Ali és Demet kapcsolata válságban van.
72. rész
Burak felkeresi Venust, mert azt hiszi, hogy a lánytól vagy az apjától választ kaphat a kérdéseire. Cemre hirtelen ötlettől vezérelve idegenek hív meg a bulijára, mert nem akar szomorkodni a születésnapján.
73. rész
Demet és Ali nagyon boldogok, még az sem zavarja meg őket, hogy Kuzey rossz hírekkel tér vissza a városba. Kuzey egy véletlen folytán rájön, hogy Shermin életben van, aminek Ferhat egyáltlán nem örül.
74. rész
Venus felkeresi a Sinaner családot, hogy elmondja, Burak addig nem hagyja el a várost, amíg nem találkozik Banuval. Zeynep nagyon rosszul érzi magát a Kuzeyjel történtek miatt, Cemre segítségét kéri.
75. rész
Burak megtalálja az egyetlen olyan helyet, ahol Banut egyedül találhatja. A találkozás nagyon megviseli a lányt ismét. Ferhat feljelenti Kuzeyt magánlaksértésért, a rendőrök ki akarják hallgatni.
76. rész
Gülten rébeszéli Handant, hogy terveztessen valakivel ruhát magának Güney esküvőjére, ehhez az asszony Zeynep segítségét kéri. Simay nagyon kíváncsi rá, hogy mit őrizhetnek a birtokon lévő kis házban, megpróbálja kideríteni.
77. rész
Kuzeyt Burak közbelépése ellenére is elfogják a rendőrök a bemutató után, a bíróság előtt kell megvédenie magát ismét. Venus véletlenül megtudja a Sinaner család titkát, amit azonnal igyekszik a maga hasznára fordítani.
78. rész
Cemre nagyon kiborul a Kuzey-jel folytatott beszélgetés után, ezért felhívja Guneyt, találkoznak. Simay ismét elhalasztatja a válóper tárgyalását. Ali eladja az autóját, hogy segítsen Kuzeynek a bírságot kifizetni.
79. rész
Zeynepet megkeresi egy olaszországban megismert barátja, Rafael, a lány találkozót beszél meg a brazil modellel. Banu nagyon kiborul, amikor rájön, hogy Cemre Güney lakásán járt az esküvő előtt.
80. rész
Venus elintézi, hogy az újságok értesüljenek a Sinaner család rejtegetett titkáról. Ferhat kiszabadul a börtönből, és mindenkivel leszámol, aki ellene valhat a bíróságon. Annak is megtalálja a módját, hogy Kuzeyen hogy álljon bosszút.

Tudorok

4×10.
Henrik békét köt a franciákkal, ám ennek fejében arra kényszerül, hogy feladja Boulogne-t. A haragot azonban melankólia váltja fel, amikor megtudja, hogy régi barátja és ellensége, a francia király haldoklik. Henrik egyre többet foglalkozik az elmúlás gondolatával. Miközben az egészsége egyre romlik, megkezdődik a helyezkedés az udvarban. Egyesek Edward herceget, a Jane Seymourtól született fiút szeretnék a trónon látni, míg a Gardiner püspök körül formálódó másik csoport a katolikus Erzsébetet látná szívesen az ország élén. Első lépésként Gardiner letartóztatási parancsot ad ki a királynő, Catherine Parr ellen.

Velvet Divatház /Velvet/

12.
Alberto olyan jól mulat Cristinával, hogy lekési a találkozóját Anával, sőt Ana meglátja, amint Cristina éjjel bemegy a férfi szobájába. Ráadásul Albertót egy zsaroló levél és néhány az Anával töltött percekről készült fotó várja az íróasztalán. Fizetni kellene, de nincs miből. Max bevallja Doňa Blancának, hogy valójában becsapta őt. Patricia rekord eladásokat produkál, de közben egyre feszültebb a viszonya az anyjával. Luisa férje, Juan váratlanul kijön a kórházból.
13.
Ana úgy érzi, hogy Alberto viszonya Cristinával egyre meghittebbé válik. Rábeszéli őt, hogy fizesse ki a zsarolót és hogy adjanak egymásnak időt arra, hogy tisztázzák az érzelmeiket. Albertónak azonban már nincs pénze, csak a dolgozók bérének felhasználásával tud fizetni. Amikor a pénz átadása után visszatér az áruházba, mégis meg akarja keresni Anát, de a lány nincs egyedül. Pedro egyre jobban belebonyolódik az apa szerepbe, mivel Rosa Maria váratlanul elutazik és nála hagyja Manolitót. Clarának is el akarja mondani, hogy mi a helyzet, de a beszélgetés végül más fordulatot vesz. Luisát Don Francisco szembesíti az igazsággal, hogy Juan nem gyógyult meg, önként jött el a klinikáról.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d blogger ezt kedveli: