Yi San/Lee-San: A korona hercege 3.

Első bejegyzés

Második bejegyzés

A korona hercege szeptember  17. -től új időpontban 15:20 – kor. az esti ismétlés időpontja változó, de általában mindig 22 óra körül lesz látható.

35.      Aggasztó hírek
m1 szeptember 10. 17:15
m2 szeptember 10. 21:15
Csve miniszter árulása felháborítja a Bjok frakció embereit: Hwa-wan hercegnő egyenesen Csve úr elhallgattatását tervezi. De a herceg felkészült a támadásra, ezért fokozott őrizetet rendel el. A királyné újabb mesterkedései nyomán a király időszakos memóriazavarban szenved. Egyik ilyen alkalommal a királyné titokban felkeresi őt, és ráveszi, hogy kegyelmi rendelettel hívja vissza bátyját, Gui-ju-t a királyi udvarba. Lee San nagyon aggódik Song-yeon miatt, ezért ráveszi Dae-soo-t, hogy menjen el Kínába, és látogassa meg a lányt. De sajnos Pekingben politikai zavargások törnek ki, Song-yeont eltanácsolják a Császári Művészeti Akadémiáról és mire Dae-soo Pekingbe ér, a lány nyomtalanul eltűnik.

36.      A nagy visszatérés
m1 szeptember 11. 17:25
m2 szeptember 11. 21:20
Lee San, miután rátalált Song-yeonra, mindent megtesz azért, hogy a lány felépüljön a gyötrelmes út után. Míg ő távol van a palotából, addig régi ellensége, Kim Gui-ju visszatér, hogy újra betöltse pozícióját az udvarban. Ennek láttán rémület tölt el mindenkit, csak a királyné tudja, mi áll megkegyelmezése mögött. A király szellemi leépülése miatt már nem emlékszik kiadott parancsaira, és egyre inkább a királyné befolyása alá kerül. Hwa-wan és fia kétségbeesetten igyekeznek szorult helyzetükből valami kiutat találni.
    
37.      A titokzatos kór
m1 szeptember 12. 17:20
m2 szeptember 12. 21:25
Hye-gyong megdöbben azon, hogy Gui-ju visszatért a palotába és még a király bocsánatát is elnyerte; annál is inkább, mert a megbocsátásról senki nem tudott. A királyné ismét magához édesgeti a királyt: kijelenti, hogy tudja, mi a betegsége és mi a gyógyír rá. Dal-ho még mindig bánatos amiatt, hogy Mak-seon nem bocsát meg neki. A király megbízza írnokát, hogy egy hónapig jegyezzen fel mindent, amit tesz és mond, és a nap végén ő visszamondja neki, amire emlékszik ? azonban a királyné és Gui-ju megvesztegeti az írnokot. A királyné parancsára az udvari gyűlésről eltávolítják Hwa-want és a hercegnőnek megalázó jelenetben kell bocsánatot kérnie. Young-jo megkéri Song-yeont, hogy segítsen neki egy térképről felidézni városok neveit. A lány ezt elmondja Dae-soo-nak, aki értesíti Guk-youngot, így a herceg is tudomást szerez nagyapja betegségéről.
    
38.      A festmény titka
m1 szeptember 13. 17:20
m2 szeptember 13. 22:10
Young-jo felteszi a kérdést Lee Sannak: igazi vagy örökbefogadó apját tekinti édesapjának? Amikor a koronaherceg az áruló Sadót nevezi meg, Young-jo ultimátumot ad neki: vagy visszavonja kijelentését, vagy megvonja tőle a koronahercegi címet. Lee San megbízza Guk-youngot, szerezzen bizonyítékot a király betegségére; mivel Guk-young úgy dönt, megszerzi a királynak felírt gyógyszerek listáját, Dae-soo közbenjárásával Dal-ho megy be álruhában a palotába és csellel meg is szerzi a listát, amely alátámasztja az aggkori elbutulás diagnózisát. A királyné Lee San ellen uszítja a királyt Sado herceg sírjának rendbehozatala ügyében. Lee Sannak eszébe jut a festődobozban levő festmény, amit apja valaha rábízott. Előkeresi a képet és úgy gondolja, megpróbálja megfejteni, mit jelent…

39.      Az új király
m1 szeptember 14. 17:25
m2 szeptember 14. 21:25
A király úgy dönt, hogy lemond a trónról Lee San javára. De ehhez meg kell teremtenie a megfelelő körülményeket, hogy az ellenségeik ne tudják ezt megakadályozni. Ezért a seregek nagy részét kirendelik a városból. Lee San is elolvassa azt a levelet, amit az apja írt a Királynak, így megtudja az igazat az apjáról. Megpróbál bizonyítékokat szerezni az ellenségei ellen az apja volt testőreitől. Kiderül, hogy létezik bizonyíték, de nem tudják, hol. Lee San azonban egy festmény alapján kitalálja, hova rejtette el az apja a bizonyítékokat. Az ellenség értetlenül áll a csapatok kivonultatása előtt, de rájönnek, mi a célja a királynak. A királyné terve az, hogy meg kell ölni vagy a királyt vagy a herceget.
    
40.      Füstbe ment tervek
m1 szeptember 17. 15:20
m2 szeptember 17. 22:15
Lee San a hegyekbe megy, hogy megkeresse azt a bizonyítékot, amivel sarokba szoríthatja ellenségeit, és bizonyíthatja, hogy Sado herceg ártatlanul halt meg. Ám útközben megtámadják a királyné bérencei: alig sikerül megúsznia a merénylet-kísérletet. A király készül a nagy bejelentésre, amelyben lemond a trónról Lee San javára, de agyvérzése lesz, és öntudatlan állapotba kerül. A királyné így most már nyíltan mesterkedhet, hogy meggátolja a herceg trónra kerülését.
    
41.      A zendülés
m1 szeptember 18. 15:20
m2 szeptember 18. 21:25
Az agyvérzés következtében a király kómába esik, és orvosai szerint esély sincs rá, hogy valaha magához térjen. Ezért Lee San úgy dönt, hogy eleget tesz a király legfőbb akaratának, és átveszi helyét a trónon. De a királyné minden eszközt bevet, hogy meggátolja ebben. Még a város és a palota védelmét biztosító katonákat is igyekszik a herceg ellen fordítani, de Lee Sannak sikerül maga mellé állítani a palotaőrséget és így átmeneti győzelmet aratnak ellenségein. A királynénak és cinkosainak menekülnie kell a palotából. De hamarosan fordul a kocka, mert a palotaőrök megijednek a túlerőtől, és elmenekülnek. A herceg és kitartó hívei már a lehetetlenre vállalkoznak, amikor megtörténik a csoda…

42.      Visszatérés az életbe
m1 szeptember 19. 15:20
m2 szeptember 19. 21:50
A királyné már nyeregben érzi magát, ki is adja a parancsot a koronaherceg letartóztatására, de ekkor, az udvar legnagyobb megdöbbenésére, megjelenik a király, aki váratlanul magához tért. Lee Sant bízza meg, hogy ítélkezzék az árulók felett, akik meg akarták fosztani a trónörököst trónjától. Bár Guk-young terhelő bizonyítékokkal szolgál a cselszövők bűnösségét tekintve, a herceg, a király kifejezett óhaja ellenére, mégis szabadon engedi a vétkeseket. Ezen tettével nagy felháborodást kelt hű barátai és szövetségesei körében, akik nem értik cselekedetének okát.

43.      Dominóelv
m1 szeptember 20. 15:20
m2 szeptember 20. 23:30
Young-jo megfosztja a királynét posztjától, ami sokakban félelmet kelt. Lee Sannak egyelőre sikerül lebeszélnie a királyt, hogy lemondjon javára a trónról. Lee San meglátogatja a királynét és a gőgös asszony szemébe vágja: ne higgye, hogy megkönyörül politikai talpnyalóin és ő maga is példás büntetésre számíthat. Li-cheon azt terjeszti a Hivatalban, hogy Song-yeonból királyi ágyas lesz. Guk-young elhatározza, hogy a saját kezébe veszi a nagyurak megbüntetését, mert attól fél, hogy Lee San túlságosan kesztyűs kézzel bánik velük, ezért elraboltat néhány magas rangú urat. Hye-gyong és Hyo-eui megköszönik Song-yeonnak, hogy eljuttatta a néhai Sado levelét Young-jonak. Seok-ju elpanaszolja Lee Sannak az eltűnéseket, de az elzavarja őt. In-han nagyúr elrablását csak Hu-gyeom váratlan érkezése akadályozza meg, akivel szövetkeznek arra, hogy mentsék a bőrüket…

44.      A király halála
m1 szeptember 21. 15:20
m2 szeptember 21. 21:55
A király meghal. Lee San a koronázására készül, ám ellenségei még most is meg akarják akadályozni trónra lépését. A lefokozott királyi titkár a király megölésével vádolja meg a trónörököst, álnok módon névtelen röpiratot terjeszt. Ráadásul bérgyilkost is felfogad…

45.      A koronázás
m1 szeptember 24. 15:25
m2 szeptember 24. 23:05
A palotában mindenki a koronázási ceremóniára készül. A festők, Ji-su vezetésével éjt nappallá téve dolgoznak, hogy a palota minden épületét kidíszítsék a nagy napra. Guk-young főfelügyelő és Dae-soo a szokásosnál is idegesebbek és gyanújuk nem alaptalan, mert Dzsong titkár egy bérgyilkost fogadott fel, hogy megölje Lee Sant a koronázási szertartás alatt. De a felügyelő és Dae-soo elkapja a küldöncöt, aki a titkár és a bérgyilkos között közvetít, így időben rájönnek a tervre, és a titkár kénytelen visszahívni emberét. A koronázás zavartalanul lezajlik.

46.      A megtorlás
m1 szeptember 25. 15:25
A bérgyilkos – akit Djong titkár bérelt fel – kihasználja, hogy a koronázás után lanyhul az őrök figyelme, és éjszaka rátámad Lee Sanra. De végül a király öli meg őt, a többi merénylővel pedig Dae-soo és társaik végeznek. A merénylet-kísérlet kudarca után minden érintett tudja, hogy menekülnie kell. Egyes miniszterek vidéken próbálnak elbújni, Hwa-wan hercegnő és a titkár Kínába szökne hajóval, de elfogják őket, és a többieket is pár napon belül letartóztattatja a király. Ezután rendkívüli szigorral torolja meg a felségárulást.

47.      Az ítélet-végrehajtás
m1 szeptember 26. 15:15
Nagy az izgalom a birodalom fővárosában, mert elkezdődik a kivégzések sorozata. A festőknek is ki kell vonulni, hogy megörökítsék az eseményt. Közben az özvegy királyné öngyilkossági kísérlete is szárnyra kel, amit a rabok kiszabadítására akar az ellenség felhasználni. Lázítást szítanak a diákok körében, hogy kikényszerítsék Lee Santól ítéletének visszavonását. A király azonban hajthatatlan, végrehajtják a halálbüntetéseket, egyedül az özvegy királyné kerüli el sorsát.
    
48.      Az előléptetések
m1 szeptember 27. 15:15
Guk-jong meggyőzi Lee Sant, hogy állítsanak fel egy új gárdát, melynek célja kizárólag a király védelme lesz. Nagyszabású hadgyakorlatot rendez, hogy a legjobb harcosokat választhassa ki e feladatra. Habár a király beleegyezik a gárda megalakításába, de elveti a Guk-jong által javasolt tisztek névsorát, mert titokban Dae-soot és társait szemelte ki erre a posztra. Közben befejeződik a könyvtár építése is, és kiderül, hogy Lee San az ágyasok fiait bízza meg az intézet vezetésével. Ez felháborítja a Noron frakció vezetőit, akik nem nézik jó szemmel, hogy elestek egy ilyen fontos pozíció birtoklásától.
    
49.      Ármány és szerelem
m1 szeptember 28. 15:15
A Noron frakció emberei tiltakoznak az ellen, hogy a király 2000 új – és lehetőleg déli – hivatalnokot alkalmazzon, illetve, hogy egységes vizsgához kösse a pozíciók betöltésének jogát. Ezért minden nyílt és titkos módszert bevetnek, hogy ellehetetlenítsék a király – és a jelenlegi kormány – munkáját. A királyi család úgy dönt, hogy új hitvest választ a királynak. Lee San felesége és az anyakirályné nem teljesen ért egyet a választásban. Dae-soo végre feltárja érzelmeit Song-yeon előtt.

Reklámok

508 hozzászólás to “Yi San/Lee-San: A korona hercege 3.”

 1. Elhaym Says:

  Andicilin

  “Egy Sillához hasonló sorozatot kéne venniük, azt többen néznék.”

  Lehet, bár a Dong Yit sem nézték kevesen. Lehet az a baj, hogy ezt a sorozatot túl korai időpontban kezdték adni, 18:30 jobb időpont lett volna.

  Marianna
  “Hát lehet ,hogy pl ilyenek miatt is kevesebb a nézettség. ”

  Nem hiszem. Több ismerősöm is nézi és nekik fel sem tűnnek a félrefordítások. Nekik tetszik a film és az a lényeg, hogy magyar szinkron, mert csak azt szeretik.

  Shilla vágásai feltűnőbbek voltak és ott is voltak azért félrefordítások.

  Cirmolán

  “Elképesztő! Wonbin (ágyas) (1766-1779). Wobin 12 évesen lett ágyas, 13 évesen meghalt. Vajon természetes halállal?”””…

  Lehet benne igazság. Sok olyan könyvet olvastam már, ahol 12 – 13 éves lányokból is ágyas, vagy feleség lett.

  “Wonbin, Hwabin, Uibin, Subin.
  A bin vajon ágyast jelent?
  És mit jelent a bin előtti név rész? Az ágyasi szintet kifejező rangjelző vagy az ágyassá avatáskor kapott név netán ez is posthumus név?”

  Erre engem is érdekelne a válasz.

  • Andicilin Says:

   Szerintem meg az a baj, hogy ennek a sorozatnak az első 10-15 része kifejezetten unalmas volt. Oké, hogy most már teljesen korrekt tempóban haladunk és történik valami, de ami felkelthette volna az emberek figyelmét, vagyis az eleje, az elég gyenge volt.

 2. tenambo Says:

  A fenti időpontok régiek,a a rövid tartalmi összefoglalókat már tulhaladtuk..

  • Cirmolán Says:

   Az oldal első összefoglalója a 35. részé, az meg éppen ma lesz.

   • tenambo Says:

    Az hol van? Mert én nem találom. még jó hogy már láttam a sorozatot..

   • tenambo Says:

    Ezer bocs! Vissza kellet lapoznom a 2. sz. lapra.Ott van!

   • Cirmolán Says:

    Ennek az oldalnak az első összefoglalójára értettem.

 3. Cirmolán Says:

  Annyit sikerült kinyomoznom, hogy

  – a “Bin” = “rangja éppen a királyné alatti”
  a legfőbb nemesi királyi hitves/ágyas
  a legmagasabb ágyasi rend és rang,
  a cím viselője és családja a legmagasabb nemesi szintre kerül.
  – a “Bin” előtt álló szó = rangfüggetlen, személyi jelző.

  Az ágyasi ranglétra:
  1. rend: (a legmagasabb rend)
  ­ – Bin rang (azonos rend, magasabb rang)
  ­ – Jeong szint (azonos rang, magasabb szint)
  ­ – Jang szint (azonos rang, alacsonyabb szint)
  ­ – Gui-in rang (azonos rend, alacsonyabb rang)
  ­ – Jeong szint (azonos …)
  ­ – Jang szint (azonos…)
  2. rend:
  ­ – So-ui rang (azonos rend, magasabb rang)
  ­ – Jeong szint …
  ­ – Jang szint …
  ­ – Suk-eui rang (azonos rend, alacsonyabb rang)
  ­ – Jeong szint …
  ­ – Jang szint …
  3. rend:
  ­ – So-yeong rang (azonos rend, magasabb rang)
  ­ – Jeong szint …
  ­ – Jang szint …
  ­ – Suk-yeong rang (azonos rend, alacsonyabb rang)
  ­ – Jeong szint …
  ­ – Jang szint …
  4. rend: (a legalacsonyabb rend)
  ­ – So-won rang (azonos rend, magasabb rang)
  ­ – Jeong szint …
  ­ – Jang szint …
  ­ – Suk-won rang (azonos rend, alacsonyabb rang)
  ­ – Jeong szint …
  ­ – Jang szint …

  Úgy vettem észre, hogy a Jang szintről akkor jut az ágyas a Jeong szintre, ha áldott állapotba kerül és akkor lesz Bin rangú, ha gyermeket szül.

 4. Cirmolán Says:

  Csoma Mózes nyilatkozta:
  “Amikor a televíziós társaságok megvették ezeket a sorozatokat, akkor keresték meg az egyetemet. Az angol nyelvű filmeken több fordító dolgozott. Az én munkám egy részét a koreai tulajdonnevek, városnevek helyes kiejtése adta.”
  “Megszakításokkal összesen három évet töltöttem Dél-Koreában ösztöndíjjal. Ott ismertem meg a feleségemet is.”
  forrás: http://www.ujbuda.hu/hirek.php?articleid=4499&page=2

 5. Andicilin Says:

  Szongjon komolyan hazagyalogolt? Mennyi időbe tellett vajon? Legalább egy hónap lehetett. De nem értem, hogy miért nem állt be valahova szolgálónak. A legkézenfekvőbb talán az lett volna, ha a kínai festő akadémián szolgáló, de szolgáló akárhol lehetett volna. Pusztán azért, hogy legyen mit ennie, illetve megkeresse a hazaútra valót. Így logikusabb lett volna.
  A királyné a saját vermét ássa. Az addig oké, hogy a titokban irat egy papírt a királlyal, de miután kiderül maga a király is visszavonhatja, ha tiszta a feje, illetve a koronaherceg és a frakció. Kim Gvidzsu nyílt megjelenése szerintem hiba volt. Ha már nem száműzött, akkor egy ideig bujkálnia kellett volna, nem rögtön visszatérni a palotába, magyarán ajtóstul rontani a házba.

  • tenambo Says:

   Szongjon mindenáron haza akart menni,mert nagyon szerelmes volt Yi San-ba. Ő is tudta,hogy nem önszántábol kellett elmenni.Felesleges dolgait,festő szerszámait zálogba adta,hogy ebből a pénzből emnjen haza. Azon kár filozni,hogy mennyi ideig gyalogolt,mert ez amugy “mese” a történeti hüséget felesleges keresni. szerencsésen haza ért és kész.

  • Marianna Says:

   Az a tapasztalat, hogy egy kiadott királyi rendeletet nem igen vontak vissza. Esteleg kiadtak egy másikat ami azt felülírta. De ha a király egyszer visszahívta a száműzetésből akkor most mire hivatkozva mondja, hogy …Ja gyerekek bocsi akkor épp beszámíthatatlan voltam most gondolkodok normálisan , vissza az egész. …és akkor ki tudja mikor normális mikor zavart?

 6. tenambo Says:

  Eugén! Ugy szerencsésen,hogy utközben nem halt meg pld. Ilyen körülmények közt az nem nevezhető szerencsésnek,hogy otthon van?

  • Marianna Says:

   Ja meg, hogy nem fogták be lánykereskedők és nem vitték el kiszengnek vagy gésának .Nem nagyon hiszem , hogy abban a zavargásban amit említ a film, gazdagéknál is egy ” külföldi” 🙂 lánynak adtak volna normális munkát. A szegények meg úgysem tudtak fizetni. Azzal is csak az idejét húzta volna mert a mindennapi betevőn kívül tartalékolni úgyse tudott volna. Így hát tényleg szerencsés , hogy hazaért.

   • Andicilin Says:

    A gésa – szemben a kiszenggel – nem prostitált. A gésa mai megfelelője a társasági hölgy, illetve a hostess. Ha el is adtak lányokat gésának, akkor már gyerekkorban, hogy azzá neveljék, képezzék őket. A japánoknál a prostituáltakat oirannak nevezték. Persze mindez lényegtelen, hiszen ebben az időszakban (18. század) Japán el volt zárkózva, vagyis nem valószínű, hogy más országból embereket adtak volna el oda. A kiszengekről egyébként azt olvastam, hogy táncosnők, majd kiöregedve – mivel máshoz nem értettek – prostituáltakká lettek. Ami ebben a történetben szerepet kaphatott volna, a kínai megfelelője mindezeknek, de arról semmit se tudok. Pedig azok után, hogy egyszer már el akarták adni Szongjont, nem lett volna meglepő.

   • EUgen Says:

    Valahol olvastam, hogy a kínai függőség egyik árny oldala
    volt, hogy csapatostól kellett lányokat “exportálni” a császári udvar számára. 😦 . Ilyen szempontból nézve, nagy szerencséje volt Szong Jon-nak. Fentebb arra gondoltam, hogy hajszálon múlt az élete! (Persze akkor miről szólna a következő 40 rész? )

   • Cirmolán Says:

    San anyai nagyapja is megéri a pénzét. Szűk látóköre folytán a koronahercegért sem tett eddig semmit, most a lányát is félreértette. Ha azt akarta volna San anyja, hogy tegyék el láb alól SongJeon-t, akkor erre egyszerűbb módszert választott volna. Nem küldte volna Kínába és nem kérte volna az apját, hogy a Művészeti Hivatalba való felvétel mellett még gondoskodjon is szegény lányról. Hát a gondoskodás nem lehetett az erős oldala.

    SeongJeon útja Pekingből Szöulba:
    1. A tengeröblöt megkerülve SeongJeonnak légvonalban min. 550 km-t kellett megtennie. Ez kb. 670 km valós utat jelent, ami – a hideget és az egyre csökkenő energiát ill. tempót tekintve, átlag napi 6×3,5 km/h -val számítva napi 20 km-es megtett utat jelent. Ez kb. 33,5 napba tellett.
    2. Mikor DaeSoo Pekingbe ért SeongJeon már 10 napja elindult. A fiú esetleg keresgélte 1 hétig, és neki is legalább 10 napot kellett utaznia (Sillában valamelyik koreai erődtől emlegettek Seorabol-ig 10 napot.) hogy hazaérjen. Végül nem sokkal SeongJeon előtt ért haza. A nem sok max. 1 hét lehetett. Ez összesen max. 32 nap.
    Hát valahogy így történhetett, ha megtörtént …

   • Mara Says:

    Azért ez a gyaloglás, csak a mai ember számára olyan hihetetlen. A XVIII-XIX. századi embereknek teljesen természetes volt itt Európában is. Hány és hány mesterlegény sajnálta a pénzt postakocsira és vágta át az országot gyalogosan. Aztán ott voltak a zarándok utak, aminek pont a gyaloglás volt a lényege.
    Az én nagyapám is nagyjából ekkora távolságból jött haza ugyanígy 1945-ben télvíz idején

   • Cirmolán Says:

    Valóban nem szabad mai szemmel nézni az akkori fizikai teljesítményeket. Csakhogy ez a madárcsontú festőlányka legfeljebb a házimunkához volt szokva. Kevéske pénzéből nem hiszen, hogy mindig futotta szállásra is meg ennivalóra is. Ráadásul, ha minden egyéb úti veszélyt el akart kerülni, még lehetséges, hogy negezebb terepeken is át kellett vergődnie magát. És ott volt még a lelkibánata. Persze nagy úr a muszály!
    Ehhez képest tartom nagy teljesítménynek. Nem véletlenül mondta az orvos, hogy itt már ő nem tud segíteni.

   • Andicilin Says:

    Pontosan a pénzhiány (=ételhiány) miatt tűnik lehetetlennek. Egy hónap éhezést túl lehet élni, de hogy közben napi 20 km-t gyalogoljon is valaki az már irreális. Egyébként ez a 670 km egyébként hogy jött ki? A két város közt a legrövidebb út a tengeren van, és az is legalább 1000 km.

   • Cirmolán Says:

    Jó, hogy figyelsz Andicillin!
    Bocsánat, de elszúrtam a térkép léptékének képernyőről papírra való levételekor az osztások feliratozását.
    Mégegyszer 1000 bocs!
    A légvonalat nem a tengeren át, hanem a tengert északról kerülve 50 -100 – 200 km-es egyenes szakaszok mérésével és összaadásával állapítottam mmeg. Persze ilyen nagymértékű kicsinyítés mellett ez ugyancsak sacc/kb adat.
    Azt sokévi tapasztalatból tudom, hogy az ember által gyalog vagy futva utakon, ösvényeken megtett távolság átlagban kb. 20-25%-al hosszabb a légvonalban mért távolságnál. És akkor még a szintről nem beszéltem.
    Azért nem kételkedtem a tévesen, megfelezett távolságban, mert az átlag napi 20 km-es gyaloglás alig evéssel és alvással 1 hónapon át még éppen kivitelezhetőnek tűnt számomra.
    De a hasonló paraméterű kéthavi gyakoglást, vagy az egyhavi napi 40 km-es gyaloglást az ismert körülmények mellett már nem találom teljesíthetőnek SeongJeon részéről.

   • Marianna Says:

    Minden a fejben dől el! Nagyon sokszor bebizonyosodott már ( manapság is ) hogy olyan helyekről szabadultak ki élve emberek vagy teljesítettek elképzelhetetlen fizikai erőt kitartást igénylő “feladatokat” hogy tudományosan vagy orvosilag meg se lehet magyarázni hogyan maradtak életben.

   • Andicilin Says:

    Mivel eddig én is csak szemmértékre néztem, ezért most csináltam egy útvonaltervet a Google Mapsen. Sajnos csak a kiépített, vagyis a térképen jelzett utakat veszi figyelembe, és csak Kínában tudtam megcsinálni, mivel Észak-Korea minden ilyesmiről le van tiltva, gyakorlatilag egy fehér folt. Szóval Pekingtől az észak-koreai határig, a kiépített utakon a legrövidebb út 877 km.

   • Cirmolán Says:

    “Minden fejben dől el.”
    Akkor az a fej miért nem tartott ki még pár száz métert hazáig, hogy ne a hideg földön essen össze SeongJeon?
    Azért a fizikumnak mégis csak lehet valami köze hozzá.

 7. Cirmolán Says:

  Egy kis párttöri:
  A Goryeo – Joseon váltás után számtalan filozófus nem akarta elismerni az új dinasztia uralkodásának jogosságát. A király külön kérése ellenére sem vállaltak szerepet a három legfontosabb állami hivatalban (Ellenőrzési, Vizsgáló, Speciális Tanácsadó) így azokban a régi rend begyepesedett hivatalnokai maradtak. A haladó szellemű filozófusok őket Hungu (elsáncolt) – nak, saját neokonfuciánus iskoláikat pedig Sarim – nak nevezték. Ezek ellentétéből és harcából jött létre az első két párt.
  Miközben számtalan Sarim filozófus (köztük a Dae JangGeum sorozatban sokat emlegetett Jo Gwang-Jo) esett áldozatául az irodalmi és poltikai tisztogatásoknak, filozófiai iskoláik egyre esődtek. A Hunguk politikai befolyása egyre hanyatlott, ami végül a Sarim-ok politikai túlsúlyához vezetett. A Hunguk leváltása után azonban a Sarim kettészakadt egy Dong-in (Keleti) és egy Seo-in (Nyugati) pártra. A filozófiai és poltitikai irányvonalak további fejlődésével a Dong-in kettévált, egy keményvonalas Buk-in (Északi) és egy mérsékeltebb Nam-in (Déli) pártra. Ezek a párt elnevezések a pártvezetők lakhelyének elhelyezkedését tükrözik.
  A Seo-in nem területi, hanem filozófiai irányvonal alapján vált ketté egy Noron (Öreg Tan) és egy Soron (Fiatal Tan) pártra.
  Sukjong halála után a Soron frakció Jang Heebin fiát, a Noron frankció DongYi fiát (a későbbi Yongjo királyt) akarta trónra juttatni. Ismét vádaskodások és vérzivataros idők következtek, aminek utolsó állomását Sado koronaherceg halála jelentette. Ennek ellenére Yongjo uralkodása alatt az élet nyugodt és stabil volt Koreában. Sado halálával a Noron tett szert politikai hatalomra, ám ez az esemény mégis megosztotta a Noron frakciót. Két részre oszlottak a királynét támogató Byeokpa szárnyra és Sado herceg özvegyét támogató Sipa szárnyra.

  A 35. YiSan epizód után a poltikai felállás:
  – Yongjo (Geum) és Jongjo (San) törekszik a politikai egyensúlyra,
  – kormányzó helyzetben van a Noron frakció királynét támogató Byeok szárnya (Byeokpa),
  – San át akarja szervezni a hivatalokat,
  – San elérte, hogy a Noron frakciót vezető Chve miniszterelnök visszahívja a hivatalokba a hatalomból már régebben kiszorított Nam-in frakció embereit.

 8. Andicilin Says:

  Most aztán mindenki összefélte magát a királyné látszólagos hatalmától, de ha kiderül, akkor mi lesz? És ha meghal a király? Kim Gvidzsunak mi haszna a pillanatnyi erőfitogtatáson túl? Korábban is jól elrontotta a merényletet, úgyhogy hülyeség lenne újból rábízni valamit, viszont a feladatát, vagyis, hogy ráijesszen a többiekre, már be is töltötte. Most már tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig húzza még a király, hiszen már a sorozat felénél járunk.
  Tak festő…hát öööö, nem is tudom, azért elég érdekes, hogy ilyen kerülőúton volt csak hajlandó meglátogatni Szongjont, mintha nem is érdekelné, miközben mindenki tudja, hogy korábban ő választotta segédjének.

  • huni66 Says:

   A király szerintem hamarosan meghal.Szegény jó nagy bonyodalmakat csinál normális tudatán kívúl.Így a királyné nagyon nyeregben érzi magát…szerintem nagyot fog esni.
   A hercegnét eddig is sajnáltam, de a mai részben…már nekem is fájt.Szegény már szánalmas, hogy saját magát hibáztatja.a Szongjon-San kapcsolat miatt.

   • Marianna Says:

    Pedig akár hibáztathatná is magát. Ha látná magát kívülről milyen savanyúan tud nézni. Song Yeon viszont az első meglepettség és egy kis szégyenlősség után mindig nevet a szeme állandóan huncutul vidáman ragyog ha a hercegre néz.Az ember nem tud nem mosolyogni vagy nevetni ha látja az arcát.
    Ennek ellenére nekem pozitív szereplő a hercegné, mert San érzéseit tiszteletben tartja, támogatja, konfrontálódik még San anyjával is. Na ő viszont kinövesztette a sárkányfejét. és nem ez lesz az egyetlen . 7 fejű lesz ő is mint minden “rendes” anyakirályné.Amennyire részről részre nőnik fog a szememben a hercegné úgy fog zsugorodni San anyja.

    “OFF” Úgy tűnik ez a csökevény is megmaradt a XXI. sz-ra is. Azt olvastam az idén még ha tudna se vállalhatott volna gyermeket Katalin hercegnő nehogy az új jövevény híre elnyomja az Erzsébet királynő uralkodói ivfordulójának fényét. Jó tudom, ő uralkodó is nem csak anyakirályné de akkor is.

   • huni66 Says:

    A szerelem teszi ilyen savanyúvá, annyira szereti Sant.

   • Marianna Says:

    A VISZONZATLAN szerelem. Mert egyébként a szerelem nem tesz savanyúvá 🙂

   • Andicilin Says:

    “Azt olvastam az idén még ha tudna se vállalhatott volna gyermeket Katalin hercegnő nehogy az új jövevény híre elnyomja az Erzsébet királynő uralkodói ivfordulójának fényét.” – Én az ilyenektől kiakadok. Mármint nem a hírtől, mert az egy baromság, hanem attól, hogy ilyesmi terjed. Mellesleg Vilmos herceg az uralkodásának 30. évében született, amit nyilván akkor meg is ünnepeltek.

   • Marianna Says:

    Javítanom is kell, mert nem is olvastam hanem amikor megy az autóm és szól a rádio akkor ragadnak rám ezek a marhaságok hébe-hóba. Komoly adót nem tudok közben hallgatani mert arra oda kell figyelni és nekem az elvonná a vezetésről a koncentráló képességemet így csak zene megy ilyen nagyrészt blőd pletyókkal.( sávokat nem írok 😦 )

  • Marianna Says:

   Tak festő elég szégyenlős is, meg férfi is. Nyíltan azért csak nem vallhatja be, hogy ha már jól van a lány akár egyedül is elmenne megnézni mi van vele.

   …”””A kiszengekről egyébként azt olvastam, hogy táncosnők, majd kiöregedve – mivel máshoz nem értettek – prostituáltakká lettek”””…

   Aki még nem látta nézze meg a leghíresebb kiszengről szóló (úgy emlékszem 24 részes) filmet a címe : Hwang Jini
   Ebből bizony kiderül, hogy nem csak idősebb korukban funkcionálnak prostituáltként. A film egyébként gyönyörű, és nem csak táncosok hanem zenészek is lehetnek, kinek mihez van nagyobb tehetsége de jó ha mindkettőt tudja.

   Igen a királyné valószínűleg azért érzi magát biztonságban ha a bátyja a közelében van, mert ha mindenki ellene is fordul , vagy kijátsszák, a tesvére a vadorzó módszereivel , és azzal, hogy ő szabadon mozoghat, toborozhat védelmet, újabb pártolókat stb stb. A királyné csak az éj leple alatt ruccanhat ki az meg ha ellene fordulnak a “hívei” nem elég idő ahhoz, hogy újabb bázist kiépítsen.

   • Andicilin Says:

    Ó, igen, már régóta tervben van nálam az a sorozat, mindig van valami más, amit megkezdtem és be akarok fejezni. 🙂

   • Cirmolán Says:

    A kiszengekről én meg valahol azt olvastam, hogy a japán gésákhoz hasonlóan elsődlegesen italtöltögető, társalkodó szerepük volt és nem volt kötelezően prostitúciós jellegű feladatuk, de nem volt lehetetlen elnyerni a kegyeiket. Gondolom, ha a család rászorult kiszeng lányuk támogatására, akkor folyamodtak az ősi kereseti forráshoz.
    Persze – ahogy az ágyasoknál – biztosan náluk is megvolt a szintbeli tagozódás.
    Úgy tudom, hogy a férfiaknak nem volt tilos több feleséget vagy több ágyast tartani az első, fő feleség mellett, de ehhez nem volt minden férfi elég tehetős.
    A sorozatokból nekem inkább az jött le, hogy a férfiak evés-ivásos szórakozásainál és titkos tanácskozásainál, politikai cselszövéseinél látták el a háziasszonyi szerepet, amíg a jelenlétük kívánatos volt. Mintha a DY-ban arról is szó lett volna, hogy utólag is kellő diszkrécióval kellett kezelniük, hogy ki, mikor, miért és milyen társasággal fordult meg náluk.

    Ami engem meglep, hogy a legnagyobb természetességgel kezelik a kiszengeket és egy bizonyos társadalmi szint felett a legnagyobb természetességgel különítik el a családilag kötelező, utódbiztosító szexualitást a szórakoztató, időtöltő szexualitástól. A szerelem fogalma meg egyszerűen hiányozhatott a felsőbb körök, pláne az uralkodóház értelmező szótárából, nehogy bajt okozzon.
    Ahogy a DY-ban is láttatták, Han kamarás nélkül Sukjongnál nem nagyon akart leesni a tantusz, és gondolom, San ezért nem jött rá korábban, hogy Seongjeon neki nem egyszerűen csak a barátja.
    Azon már én is csodálkoztam, hogy tényleg nem sokat tett eddig SeongJeon-ért. Míg DaeSoo-val a testőrség révén szinte napi kapcsolatban van, addig jó szándékkal ugyan, de a lánynak időnként beleavatkozott az életébe. Szentül meg volt győződve arról, hogy beavatkozásai nyomán a beavatkozásaival érintett vonatkozásokban minden nehézség nélkül éli az életét. Úgy gondolta, hogy mindent szentírásnak tekintenek a lány környezetében, amit ő valaha koronahercegként kimondott.
    Pedig a nép, hajlik, mint a nád.

 9. huni66 Says:

  A király szerintem hamarosan meghal.Szegény jó nagy bonyodalmakat csinál normális tudatán kívül.A királyné nagyon nyeregben érzi magát.Jó nagyot fog esni.
  A hercegnét eddig is sajnáltam, de a mai részben…már nekem is fájt.Szegény saját magát okolja a Szongjon-San kapcsolatban.

 10. Marianna Says:

  Azért még amikor elmentek látogatóba Song Yeonhoz, a rendezők érzékeltették, hogy még gyengécske, a száját száraznak ,berepedezettnek hagyták az ínyét pedig szinte vérzékenynek mutatták.

  Volt néhány jelentős ellentét a mai filmben pl amikor az eunuch megkérdezte a herceget mi legyen a másnapi tanácskozással…herceg elhalasztatta, mert addig nem megy el amíg a lány fel nem ébred. Dae Su bezzeg nem hanyagolhatja el a munkáját visszamegy a szolgálati helyére hiszen a herceg úgyis itt van. (még jó hogy dobogott Dae Su szive mert szerintem iszonyatosan vérzett, de úgyanígy a hercegné szíve is szóval ők az önfeláldozók a szeretett személy boldogsága érdekében)
  Aztán ahogy a herceg gondolkodott az asztalánál a palástban ,Song Yeon pedig olyan ágrólszakadtan megviselten..

  Aztán az jutott eszembe Hong és Jong úgy tárgyalnak egymással mint Misil Deokmannal. Mind a kettő páros a legnagyobb ellenségek volta, mégis szemtől szembe ültek le , mondták el egymásnak a gondolatukat, virágnyelven figyelmeztették a másikat , hogy féljen csak a következő lépésüktől. Nem érzitek Ti is a hasonlóságot?

  • Cirmolán Says:

   Szerintem mind a két páros tagjai szellemileg kiemelkedtek a környezetükből. Valamelyest tisztelték is egymást és ha ellenlábasként is, de jól esett egymással eszmét cserélni. No meg a másik sorai közt olvsasni. De azért két fenyegetés vagy jótanács között piszkosul figyeltek, hátha kiterít valamennyit az ellenfél a kártyáiból. És nemcsak verbálisan.

 11. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Én még mindig és újfent a kamarástól – eunuch- vagyok kiakadva. igaz, hogy nem verték nagydobra, hogy a királynét örökre kitiltották a király lakosztályából -de ő ott volt állandóan – hallotta, hogy mi a királyának a parancsa, tudta, hogy viszonyul a koronaherceghez – akkor miért ódalog mindig a királynénak jelenteni. Remélem, ha az öreg király meghal, (mert előbb, utóbb meg kell, hogy haljon, hiszen öreg)- ennek is a fejét veszik – nyassz – vagy egy kis mérget itatnak vele. És nem rontja a levegőt tovább.

  • Cirmolán Says:

   1. Ha valaki, hát az eunuch tapasztalta, hogy a király időnként beszámíthatatlan.
   2. A király után kié a legmagasabb rang? A királynéé. Hát az ő parancsait teljesíti.
   3. A királyné fiatalabb, vaószínűleg tovább fog élni, mint a király, hát nem bolond, hogy ellenére tegyen.
   4. Az eunuch passzívan szolgál, nem kavar.

 12. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Ezer bocsánat, hogy ennyire vérmes voltam az előbb – de sajnálom szegény öreg királyt, a herceget – és látva ennek az álnok kígyónak -(a királyné) mosolyát – haragszom mindenkire – aki neki ebben segít.

 13. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  http://online-sorozatok.tv/
  Itt néztem meg az előző – és a mostani részt is. Ezerszer kedvesebb, érzelmesebb – de nem érzelgős – a feliratos verzió. Jobban, érthetőbben fordítja le a jeleneteket. Itt meg lehet érteni sok mindent – amit a szinkronizálásnál elfelejtettek elmondani – vagy rosszul mondják el.

  • Marianna Says:

   Ezzel tökéletesen egyetértek.
   De tudjuk, hogy aki nem nézi feliratosan is annak szinkronnal is jó.
   Pedig ha tudnák ………:-D, hogy lehetne mégjobb!

 14. Marianna Says:

  Visszatérve még hogy ha már ott járunk ki aljas még a filmben. Hát még egy nagy sunyi disznó az a mittudom én milyen miniszter( akit a herceg megkért segítsen neki a Noront a reformok felé fordítani és akkor megkegyelmez a csürhéjének ) na szóval ő is csak hallgat mint a sülthal, és azt lesi mikor ne nyaljon mikor nyaljon a királynénak.
  Őt még kiséri utálatban részemről valóban San anyai nagyapja és annak a fivére. Na ez utóbbi olyan hülye mint Mishil fia volt már nem is jut eszembe a neve, de annak néha voltak ötletei ez viszont csak ugrál mindig kétségbeesésébe és sipákol mint a Zsebtévében Hakapeszi majom .( az én korosztályom még tudja mi volt ez a gyerekműsor)

 15. Cirmolán Says:

  Valahol azt olvastam, hogy Yi San életét a történészek az anyja naplójából ismerik. Abban pedig nyilván nem állította be magát ilyen vaskalaposnak Songjeonnal szemben. Amit meg végképp nem értek tőle, hogy a sorozat szerint alig van támogatójuk, hát nem jönne jól nekik egy palotán kívüli szem és fül?
  San anyai nagyapja eddig nem sok vizet zavart, azon kívül, hogy lelkiismeretlenül kezelte a “SeongJeon”-ról való “gondoskodás” ügyét. Meg is indokolta a lányának: “csak egy szegény lány.” Csak nem felül a magas lóra San királlyá válásával? Síkhülye tesójából meg még ezt sem nézem ki.

  • Marianna Says:

   Hát ha olyan titkos “lánynaplóként” írta , hogy a palota nagy magányában és veszélyei között lehessen valahol “ŐSZINTÉN” nyilatkozni, és nem gondolt arra, hogy a XXI. sz elején ezt előkaparják és megfilmesítik, akkor lehet, hogy mégis így érzett, kézzel lábbal tiltakozott , és minden anyakirálynői hatalmát latba vetette , hogy ne alacsony sorból származó ágyastól szülesen trónörökös.

   Most jönnek majd a nagy sóhajtozások az izgalmak közepette. Néha már azt várom mikor ájulnak el a hyperventillációtól. San anyja és a hercegné tudják ezt legjobban művelni.Kiakasztóak. Kicsit tudja a király lánya is , de ő kismiska a másik kettőhöz képest.

   Miért csillog állandóan az arcuk? Mintha az idegességtől állandóan verejtékesek lennének.

   • Cirmolán Says:

    Nem lehetett leánynapló-szerű, hga a történészek tényként fogadták el.

  • Marianna Says:

   ….”Amit meg végképp nem értek tőle, hogy a sorozat szerint alig van támogatójuk, hát nem jönne jól nekik egy palotán kívüli szem és fül?”…

   Ezt hogy érted? YS ha ágyas lesz akkor már nem lehet a palotán kívül.

   • Cirmolán Says:

    Így értem:
    1. Most még fogalmuk sincs róla, hogy királyi ágyas lesz valamikor.
    2. Egyenlőre még palotán kívül lakik, munkája kapcsán sokfelé jár, sok mindent lát, sokmindent hall, sokmindent tapasztal. Gyakorlatilag egy kétlábon járó információforrás, az általa szolgáltatott adatokat San és támogatói hasznosíthatják.
    3. Ha elküldik SeongJeon-t Kínába, vele együtt eltűnik egy San-párti információforrás.
    4. Nem szükséges a gyanús vagy bíztató info-t közvetlenül a koronaherceggel közölnie, DaeSoo-val is megüzenheti, netán Hong vagy SaCho eunuch is értejöhet.

 16. Cirmolán Says:

  Nem tudja valaki véletlenül, hogy a király vezette tanácskozásokon mitől piros vagy kék valakinek a köntöse?
  Először azt hittem, hogy a párt-hovatartozásra vall, de ahhoz nem stimmel a szín. Ugyan csak a Noron és Soron frakciók színeiről olvastam, hogy fehér meg kék, de a kormányon lévő Noron-ok piros hacukát viselnek.
  Akkor a miniszterek lehetnek pirosban? Ahhoz, meg túl sok a piros ruha! És kik a kékek? Az írnokok, titkárok, hivatalvezetők? Hong ugyan kékben ülésezik, de a kedves Jong meg pirosat hord. Akkor nem is a posztra, hanem a származási vagy az aktuális vagyoni szintre utal ez a két szín?

  • Byeolbit Says:

   Arra utal, hogy ki hanyadik rangba tartozik. A legalacsonyabb a zöld, aztán a kék és végül a piros.

   • Cirmolán Says:

    Ezek szerint a piros ruhások azonos rangban volnának a királlyal? Azért ilyen merészek!
    Vagy a köztük levő rangbeli különbséget a ruha hímzése fejezi ki?

   • Byeolbit Says:

    Nem biztos, de aszt hiszem, a 3.rangtól viselnek piros ruhát, és egyáltalán szó sem lehet róla, hogy egy rangban lennének. A hímzésben talán van valami.
    És megfigyeltem, hogy vannak sötétebb és világosabb árnyalatok azonos színekből. Lehet, hogy ez is jelent valamit.

   • Marianna Says:

    Biztos, hogy a mintázat és árnyalat is számít , mert amikor a DY-t néztük akkor is fórumoztunk arról, hogy melyik ágyasnak milyen színű a szoknyája , meg azt is figyeltük hány aranyozott csík van rajta.
    A közvetlen uralkodói családhoz tartozóknak ott van az a kerek minta a vállukon és a hátukon.

    SPOILER !!! amikor a királynét megfosztják a rangjától egyből más felső lesz rajta. egyszerű ,mint egy utolsó rangbéli ágyason. A koronázás után pedig azonnal átöltöztetik ilyen vállán díszesre a hercegnét.

    Érdekes egyébként a mostani királynak a ruhája kifejezetten piros, de San királyi palástja lilás , sötétebb, olyan nagyon érett meggypiros lesz.

   • Andicilin Says:

    “A közvetlen uralkodói családhoz tartozóknak ott van az a kerek minta a vállukon és a hátukon.” – Vagyis csak a királyi párnak és a koronahercegi párnak. Megfigyeltem már, hogy annak ellenére, hogy Hvavan királyi hercegnő, neki nincs, illetve Szan anyjának sincs, bár gondolom neki azért, mert a férjét árulónak nyilvánították.

    “San királyi palástja lilás , sötétebb, olyan nagyon érett meggypiros lesz.” – A divatot is megreformálta. 🙂

   • Andicilin Says:

    “dőltek belőle megállás nélkül az érvek” – Szerintem csak az érvek miatt nem mondta még el a király a koronahercegnek és a minisztereknek, mert ha észnél van, akkor tudja, hogy nem bízhat a királynéban. Szóval valahol kissé felesleges a királyné erőlködése, hogy sírjon, úgy tegyen, mint aki a királyért aggódik.

    Ja, egyébként az ülésen, vagy tanácskozáson, amit összehívtak, elhangzott egy érdekes dolog, ami megragadt bennem. Mi az, hogy Szan hivatalosan nem Szado fia, hanem valaki másé, aki örökbefogadta? De kié? amúgy az a része még érthető, hogy hivatalosan nem egy árulónak kikiáltott személy fia, de mégis hogy is van ez?

   • Cirmolán Says:

    A DY-ban úgy láttam, és itt a YS-ban is, hogy a koronaherceg ruhája szép sötétlilából feketedett be a kora előrehaladtával.

  • Cirmolán Says:

   Hányszintű is ez a ranglétra?

 17. Andicilin Says:

  A királyné és kedves testvére túlságosan magas lóról beszélnek ahhoz képest, hogy egy szenilis vénemberen múlik az életük. Ettől bizonytalanabb dologra nem is bízhatták volna magukat. Remélem Hong beváltja a fenyegetését a nyilvános kivégzéssel kapcsolatosan.
  Az időskori szenilitással az a baj, hogy készség szintjén működő dolgokat, mint például írás-olvasás, illetve kisgyerekkorban bemagolt dolgokat pont, hogy nem fogja elfelejteni az illető, viszont a saját unokáját valószínű.
  Deszu vaktában lövöldözik, ezért van, hogy beletalál a dolgokba, viszont csak Hong tudja összerakni a teljes képet. Egész jól kiegészítik egymást.

 18. yucca Says:

  Milyen gyávák ezek a Noron frakció tagok, fülüket-farkukat behúzták, mert visszatért a dzsungellakó Kim Gvidzsu, pedig a királyné se jut semmire sem nélkülük, a testvére legfeljebb gyilkolásra való, gondolkodni nem képes.
  Na és mit fognak csinálni, ha mégis a koronaherceg fog uralkodni, végig gondolták már?, nem lesz mégegyszer lojális velük.
  Nagyon sajnáltam Hongot, jó, hogy nem egy egész hadsereget küld ellene ez a bunkó, jó lenne, ha valaki végre megállítaná.

  • Byeolbit Says:

   Szerintem csak félnek Kimtől, mert nem tudják, miért jött vissza, a királyné meg azért hívta vissza, hogy legyen valaki, akiben bízhat, miután kizavarták a titkos találkáról.
   A herceget ismerve ő mindig ad egy utolsó esélyt. Ezek az esélyek a 76. részben érnek véget, úgyhogy addig még lehet izgulni. ^^
   És én is sajnálom Hongot………….

   • Cirmolán Says:

    Szerencsére csak félmunkát végeztek. Már ami Hongot illeti.

   • Byeolbit Says:

    Bőgtem volna ha meghal…

   • Marianna Says:

    Majd jönnek még sírósabb részek csak tartogasd a könnyeidet készenlétben. Vagy a zsepit?

   • Byeolbit Says:

    Tudom. Végignéztem a filmet. És már kisírtam magam a 68.résznél.

  • Bridget Says:

   A királynő bátyja szerintem elmebeteg, mindenesetre valami baja biztos van… Agyára ment a sok “Feeelsééééég!” biztos… ._.” Nem tudja normálisan elintézni a dolgait azzal akire haragszik vagy baja van vele, csak úgy, hogy jól megveri/megvereti. Tök szánalmas… Aztán meg dumál, hogy jó lesz ha vigyáznak. ><

 19. Marianna Says:

  Én ma kibuktam a királyné iszonyatos fájdalmán ,ahogyan majd bele halt az erőlködésbe , hogy elhitesse királyura iránt érzett hitvesi odaadását, és hogy senki más nem ápolhatja csak ő, de majd ő meggyógyítja. Bezzeg megakadt a lélegzete amikor a király azt mondta ezt el kell mondania a hercegnek, és át kell adnia az irányítást nehogy megint visszafordíthatatlan marhaságot csináljon. Na hát ez után meg még levegőt se vett úgy óbégatott és dőltek belőle megállás nélkül az érvek, nehogy már a király közben elgondolkodjon mégis. Arról nem is beszélva ahogyan tagadta…. áááá neki az égvilágon semmi köze a fivére visszarendelésében sőt még ő vissza is akarta küldeni…na ez kiverte nálam a biztosítékot.
  Ez a szemét aljas vipera!!!!! ( Sajna már láttam 3x ezt a jelenetet, minél többször látom annál jobban idegesít)

 20. Marianna Says:

  Na az úgy van, hogy volt másik fia is a királynak aki meghalt még mielőtt őrá rábizonyíthattak volna bármilyen felségárulási szándékot a király és lehetséges trónörököseinek ellenségei. Szóval tiszta lappal távozott. Így lett Sadó a trónörökös. De őt behúzták a csőbe és áruló címhez jutott. Na már most egy árulónak a fia nem lehet trónörökös. Mivel a kicsi San erősködött a nagyapjának, hogy méltó a koronahercegi címre és ő ezt be akarja bizonyítani , hát a családfán átírták San nevét az elhunyt nagybácsi “leszármazottjának” vagyis örökbefogadott fiának és Sadót meg kellene tagadnia Sannak, mintha az ég világon semmi köze nem lenne hozzá. Mert egy áruló fia nem örökölheti a trónt.

  • Cirmolán Says:

   A királyné rinyája nekem több volt, mint sok! Hogy jön ahhoz egy királyné, hogy ennyire elérzékenyüljön? És egy király, hogy hallgatja?
   Úgy, hogy Yongjo annyira magába roskadt betegségéről értesülve, nem feltétlenül a királynő sírás-rívására figyelt, hanem saját közeli teendőit gondolta végig gyorsan. És mivel éppen eszénél volt, nem bízott a királyné diagnózisában, ezért kifundálta, hogy miként győződhetne meg saját maga a saját betegségéről.
   Pedig nem ártott volna ezt a rinyagépet a helyére tenni!

 21. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  A királyné könnyei őszinték voltak,-hiszen magáért sírt és nem a királyért hullottak – de a gondolatai, amit nem hallhattunk, csak a szeméből lehetett látni néha elárulták volna, ha a király alaposan a szemébe néz, Valóban egy kígyó, és szegény király a régi szép emlékekre hagyatkozva meg van vezetve, mint egy kiselefánt.
  Nem tudom, hogy San és a hozzá hű emberek miért nem éberebbek, hiszen minden időben ellenséges közegben kellett élniük. Már vérükké kellett volna válni a hitetlenségnek, gyanakvásnak az ellenség iránt. Megfigyelni a királynét, a fivérét, ha már ott páváskodik.

 22. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Hwawan annyira gyűlöli Sant – hogy a királyné ellen nem fog össze Sannal?Pedig most eléggé megalázták – és ott kellett pitiznie a királynénak. Az apja is eléggé elküldte a masszírozásnál. –

  • yucca Says:

   Hwavan sose fogna össze Sannal, mert fogadott fiát szeretné uralkodónak, pedig, ha nem lennének ellenségek Hong és Jong ketten együtt lesöpörnék a királynét és csapatát.

   • Cirmolán Says:

    És a királynővel képes még összefogni ezek után? Vagy jobban utálja Sant, mint amennyire retteg most a királynétól és vadállattá fajult bátyjától?

 23. Cirmolán Says:

  “Mi az, hogy Szan hivatalosan nem Szado fia, hanem valaki másé, aki örökbefogadta? De kié? amúgy az a része még érthető, hogy hivatalosan nem egy árulónak kikiáltott személy fia, de mégis hogy is van ez?”
  Ez attól függ, hogy melyik állapotában kérdezte a király San-tól?
  Nem lehet, hogy Jong-gal keveri?

  • yucca Says:

   De, a király már olyan állapotba került, hogy nem ismerte fel unokáját, azt hitte Sanra, hogy Jong áll előtte.

  • Marianna Says:

   A Dong Yí- ban is ,a mostani öreg királyt örökbefogadta Geüm apjának a királyné felesége. És ebbe Dong Yí beleegyezett a fia érdekében, lemondott az anyaságról, azért, hogy ne legyen támadási felület készülhessen az uralkodásra a fia mint hivatalos koronaherceg. Ott ugyanis az volt ugye a probléma , hogy a rangidős koronaherceg beteg volt, Geüm pedig támadható volt az anya alacson sorból származása miatt. De mivel az akkori királyné örökbe fogadta, így be lett a nemes urak szája fogva. Dong Yí pedig kiköltözött a palotából, és még így is született a királytól néhány gyereke, és Geüm is látogatta az igazi anyját.

   • Marianna Says:

    …”A Dong Yí- ban is ,a mostani öreg királyt örökbefogadta Geüm apjának a királyné felesége”””…

    Na jól megaszontam 🙂 de remélem értitek. Csak közben másra is figyelek.

 24. yucca Says:

  Hát jól félrevezettek az biztos. Számomra ez a csavaros történet egy kicsit már túl eröltetett., annyira rossz a történet felépítése, itt mindenkit örökbe fogadtak?, eddig semmi utalás nem volt ezzel kapcsolatban, akkor most miért nem mondják el az igazságot, ha már egyszer úgyis kiderült, hogy más San igazi apja.
  Azért tartom furcsának az esetet, mert ez előtt a kijelentés előtt a király úgy viselkedett, mint aki nem emlékszik rá, hogy ő engedélyezte Sannak, hogy elkezdje nélküle az ülést.
  Vajon mit írt Sado herceg, ez hány rész után fog kiderülni?

 25. Andicilin Says:

  Nem értem mire jó bejelenteni, hogy majd holnap meghozok egy fontos döntést. Miért nem ma? Holnapig egy csomó minden változhat. Főleg egy szenilis öregembernél.
  Erről egyébként már többször eszembe jutott, hogy miért nem vitték fel a hegyre? Erős idegzetűeknek ajánlom a témában a Narayama balladája című japán filmet, de egyébként az Árnybíró című manhwában is van erről egy történet. Az Árnybíró egy olyan koreai képregény, ami tulajdonképpen fantasy, de rengeteg koreai mesét-mondát-legendát, sőt valódi eseményt, személyeket is feldolgozó történet. Különösen a 17 kötet első felében, mondjuk 8-9. kötetig vannak ilyenek. Amiért nekem különösen tetszett az az, hogy a fejezetek végén az író leírta, hogy miből merített, s azt hogyan változtatta meg, vagyis az eredeti történetet is. Visszatérve az eredeti mondandómhoz, arról van szó, hogy az időseket, miután már elértek egy bizonyos kort felvittek a hegyre meghalni. Akár teljesen egészségesen is. Az ok egyszerű: a kevés ételből a munkaképeseknek, illetve a gyerekeknek kellett, hogy jusson. Koreát ugyan annyira nem ismerem, de nagyon hasonlónak tűnik ahhoz Japánhoz, hogy 19-20. századig a köznép gyakorlatilag mindig éhezett. Nem véletlen, hogy Kelet-Ázsiában olyan kicsik maradtak az emberek. No, mindegy, kissé elkanyarodtam a királytól. A lényeg, hogy a Narayama balladájában 70 éves korukban – amit nagyon kevesen éltek csak meg – felvitték őket a hegyre meghalni, s ez megtiszteltetés volt. Hagyományosan egy idős embernek már nem sok haszna van. A király pont elérte ezt az állapotot. Persze tudom, hogy ő kivétel, hiszen a király, a népében ez biztosan másképp működött.

  • Andicilin Says:

   Fú, de kegyetlennek tűnök így utólag olvasva! XD Pedig igazából csak ez ugrott be a mostani szituról. Azt meg elfelejtettem írni, hogy zavar, hogy állandóan kihallgatást mondanak meghallgatás helyett. Mintha aki a királyhoz menne az minden esetben vallatva lenne, nem pedig az ő ügyeit hallgatná a király. Szupi, hogy a fordítók tudnak magyarul. Meg van még egy másik ilyen szó, amit mindig rosszul használnak, de nem jut eszembe. Fel kellett volna írnom.

   • Marianna Says:

    Áááááá nem annyira …. Akkor még biztos nem voltak ombucmanok akik pártfogásukba vették volna a 70 éveseket.
    …”A király pont elérte ezt az állapotot.”… sőt túlteljesítette, mert ő már elmúlt 80 🙂

  • Cirmolán Says:

   Egyiptomban az öreg vagy beteg fáraókat koponyalékeléssel gyógyították (át a másvilágra). (Forrás: Mika Waltari: Szinuhe)

 26. Marianna Says:

  Jaj dehogy is gyerekek. Amikor a király bement a trónterembe és rajtakapta a csapatot, hogy Sadó sírjáról beszélnek, tudatában volt annak, hogy San ül odabenn. De akkor még a király szent meggyőződése volt ,hogy Sadó herceg áruló. Ezért háborodott fel, hogy San azt mondta mégis, hogy de Sadó az édesapja, mert ezzel megsértette a királyt. San valóban Sadó herceg “hús-vér” fia. Csak Sadó halála után már egyetlen más trónt örökölhető fiú sem élt a családban aki egyenesági vérszerinti rokon ( ha visszamennénk Sillába akkor most a vérek színéről beszélhetnénk, hogy kék vagy halványkék vagy mi a csodákat tárgyaltunk akkor). Voltak kisebb nemes ifjak , tudjátok azok a kisfiús féltestvérei a hercegnek akikkel vonult egyszer pl a királyné öccse , akit kiszemeltek bábkirálynak. Na de lényeg hogy legközelebbi , legkékebb vérű trónörökös San volt. A király , mivel ez a kisfiú 10 évesen nagyon bátran és határozottan viselkedett el is fogadta , hogy készülhet erre a koronahercegi címre, ha bebizonyítja, érdemes erre a postra. DE ! közben egy áruló fia nem lehet trónörökös, ezért átanyakönyvezték a király másik fia leszármazottjának Sant. De ezt mindenki tudja , hogy ez nem igaz, nem az a másik meghalt herceg az apa.
  Szóval nincs itt semmiféle Jonggal történt tévesztés. Itt San életét újra Song Yeon mentette meg azzal, hogy megtalálta a festmény titkát, hogy feltalálta megát és volt mersze hazugság árán is bejutni a királyhoz, hogy a 14 évvel ezelőtt kapott feladatuk beteljesüljön és megmutassa a királynak Sadó herceg titkos üzenetét.

  Igen ki fog derülni hamarosan mi van a levélben. A király rájött különösen így , hogy Song Yeon még a 10 éves herceg tettére is emlékeztette , milyen nagy hibát követett el.
  Ebben a részben igazából a király nem volt beszámíthatatlan . Nagyon is tudta mindig mit mond és miért. Csak már ő is fél hogy történt-e olyan amire nem emlékszik, ezért kérdezte a lánytól ,tényleg megkérte-e a festésre????
  A királyné reggeli köszöntését is nagyon okosan lereagálta.

 27. Marianna Says:

  Emlékeztek? A palota ékkövében azokat az udvarhölgyeket vitták ki a palotából akik megbetegedtek, és már öregek voltak, nehogy a palotában halljanak meg.

  Dae Su nagybácsija ma nagyot alakított. Jól feltalálta magát a kulccsomóval.

 28. huni66 Says:

  Én az esti ismétlést fogom majd nézni….elég későn lesz .Hétfőtől pedig, föl vagyok háborodva a vetítés időpontján.A délutáni kezdetekor még nem leszek otthon, az esti ismétlés pedig nagyon későn lesz.
  Nem is értem…az a dán sorozat miért élvez elsőbbséget?

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Hasonló helyzetben vagyok én is. Nem minden nap tudom a korábbra hozott időpontban tv elé ültetni magam. Valakinek dolgozni is kell. Az ismétlés pedig – már a mostani időszakban is rossz volt. Főleg, ha beütött egy-egy foci vagy más nagyon fontos esemény.
   Ezért ajánlom ezt az oldalt.
   Itt a blogban olvastam régebben- csak egy baja van- időkorlátos.Nem nézheti az ember órák hosszat.
   1.
   http://online-sorozatok.tv/
   2. Megnyitás után a sorozatok menüpontot kell megnyitni.
   3. Ott látható az ABC amiből ki kell választani A korona hercege – fimet. Vagy a Teljes szöveges sorozatlista – résznél kell megkeresni a film címét.
   Innen már könnyű.
   4. Ki kell választani a megnézendő részt. Érdemes a feliratos verziókat választani – mert a szinkronos – így összehasonlítva – kiábrándító.
   5. Tovább a videóhoz – Modovideo
   Tovább a videóhoz – PureVID
   Tovább a videóhoz – VideoBam
   közül lehet választani. Amelyiket megnyitja az ember – a jobb felső sarokban :
   Megnyitás után jobb felsõ sarokban “SKIP AD”-ra kattints!
   És kényelembe helyezkedve nézhető a film.

  • huni66 Says:

   Valszeg a netről fogom letölteni, úgyis ki akarom ezt is lemezre írni.

  • Andicilin Says:

   Milyen dán sorozat? Mi a címe? Olyat még sose láttam, kíváncsi vagyok.

   • MM Says:

    Akkor most sem fogsz 😀 Még várnod kell amíg dán sorozatot vesz a magyar TV 😦

   • Andicilin Says:

    Az a vicces, hogy a Viasaton mostanában reklámoznak egyet. Az a címe, hogy A Híd. 🙂

  • tenambo Says:

   Két csatornán is onlájn tudot nézni a sorozatot,magyar felirattal. Az egyik a “Sorozatbarát.hu” a másik amit a Hegyiné adott meg. Én az előzőben néztem zavartalanul.

 29. huni66 Says:

  Bocs, nem dán, hanem kanadai ( de, nem is ez a lényeg )

  http://www.port.hu/pls/w/tv.channel?i_date=2012-09-13&i_ch=1&i_xday=13

  • Macsaa Says:

   A kanadai sorozatok jók szoktak lenni, de amit ennek a szerencsétlen Yi San sorozatnak a vetítésével művelnek, az már tényleg több a soknál. Elkezdi az ember naívan nézni, arra számítva, hogy végig is nézheti egy stabil időpontban, és erre tessék, még csak a közepén tartanak de már a harmadik időpontban sugározzák.
   Nekem sem jó – meg gondolom, senkinek, aki nappalos műszakban dolgozik, – ez a két időpont: a fél négy túl korai, tíz órakor meg már túl késő van, másnap korán kelünk.
   Marad az internet. De hogy miért csinálja ezt az mtv, el nem tudom képzelni…

 30. huni66 Says:

  Mit ne mondjak, ebben a mai részben volt egy – két torokszorító pillanat…..

 31. Cirmolán Says:

  Marianna mondja az örökbefogadásról:
  “Na az úgy van, hogy volt másik fia is a királynak aki meghalt még mielőtt őrá rábizonyíthattak volna bármilyen felségárulási szándékot a király és lehetséges trónörököseinek ellenségei. … Így lett Sadó a trónörökös. … egy árulónak a fia nem lehet trónörökös. … a családfán átírták San nevét az elhunyt nagybácsi “leszármazottjának” vagyis örökbefogadott fiának.”

  Hogy mik vannak? Ilyet még nem hallottam, hogy egy halott örökbefogadjon egy gyereket! Még filmen se. Eddig.

  • MM Says:

   A dinasztia több száz éves uralmának érdekében mindent 🙂 lehet.

   • Andicilin Says:

    Kíváncsi vagyok mi van/volt/lesz akkor, ha a királynak nem születik természetes úton fiú utódja. Akkor is örökbefogadnak egy fiút a család egyik oldalágából? Esetleg történt is ilyen a dinasztiában?

   • gizuska Says:

    Andicilin!
    Itt pontosan végig lehet követni hogy ki kinek a leszármazottja, és mi van akkor ha nincs közvetlen fiú utód:
    http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Yi

   • Cirmolán Says:

    És az még mind semmi, hogy Sant egy halott fogadta örökbe! De az örökbefogadó 7 éves korában és 24 évvel az örökbefogadott születése előtt halt meg.
    Problémamegoldás jeles!

   • Andicilin Says:

    Aha, szóval akkor jött az oldalág. 🙂

 32. Andicilin Says:

  Húha, ez aztán olyan izgalmas rész volt, hogy még Dalho bácsi se szerepelt benne!
  Nem igazán értem, hogy mit tanulmányoznak azon a képen annyi ideig. Tök egyértelmű! Pláne úgy, hogy a király és a koronaherceg is emlékszik rá, hogy mi az a megtörtén esemény, amit ábrázol. Ja, egyébként tényleg létezik az a festmény? Valóban volt egy ilyen kép, amelyet az eredeti Szado koronaherceg festett? És egyébként miért mentek fel arra a hegyre? Valami ok biztos volt, pl. szentélylátogatás.
  A király hol surrant ki a lakosztályából? Az a ház, ahol találkoztak Dongi háza volt? Mekkora az a li(?) nevű mértékegység, amit távolságok mérésére használnak?
  Úgy vettem észre, hogy a koronahercegné és a koronaherceg anyjának a nevét keverni szokták a fordításban. Ezt akartam írni a múltkor, csak elfelejtettem.

  • Cirmolán Says:

   Kép!
   Azt értem, hogy egy felnőtt ember már nemigen firtatja, hogy mitől lehetett volna életmentő egy kép. De azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy kíváncsi kisfiú sem ered ennek a nyomába! ( Mikor egy igazi kisfiúnak karácsonykor az az első teendője, hogy megnézze, mitől alszik és sír lánytestvére ajándék babája!? ) San pedig elég talpraesett kigyerek volt.

  • Cirmolán Says:

   A palotán kívüli házat én sem értem.
   Geum (Yongjo) csak kiskorában élt száműzött anyjával a palotán kívül. Mikor DY önként költözött ki a palotából, Geum csak látogatóban járt nála. Ekkor ő már házasember és 2. koronaherceg volt. Az 1. koronaherceggel jó viszonyban voltak és mikor ő (Gyeongjong) király lett, Geum 1. koronaherceggé léphetett elő, mivel király-féltestvére nemzésképtelen volt. Koronahercegsége révén tehát Yongjo-nak nem kellett a palotán kívül élnie, közvetlenül a királlyá válása előtt.
   Ezzel a házzal üti egymást a két sorozat.

 33. tenambo Says:

  Gizuska! Akkor a “My princess” sorozatnak volt reális alapja?

  • gizuska Says:

   Szia!
   Ezt a filmet (sajnos) még nem láttam. Most utoljára egy döbbenetes filmet néztem mely 36 részes, és 1991-ben készítették. A film letölthető és magyar felirat is van hozzá.
   Címe: Eyes of Dawn – A hajnal szeme
   1943-tól – 1951. 12. 30. -ig foglalja magába a II. Világháború eseményeit. Korea ekkor (már jó ideje) Japán gyarmat.
   Mi ugyebár (itt kis hazánkban, az iskolában) úgy tanultuk hogy a II. Világháború 1945. májusában befejeződött….
   A filmet nézve a második résznél megértettem hogy miért dobták le az atombombát Japánra, a harmadik résznél már ott tartottam hogy saját magam dobtam volna le!! A filmben egyébként ezzel (atombomba) nem foglalkoznak, csak saját országukban történt eseményeket dolgozzák fel.
   Torokszorító ez a film, ezen lehet bőgni csak igazán ha átérzi az ember. Iszonyatos hogy mit műveltek a Japánok a koreai nőkkel !!!!
   Emperor of the Sea c. film Jami úrnőjét alakító színésznő miatt kezdtem el nézni, és nem tudtam miről fog szólni… Kiváncsi voltam hogy milyen lehetett fiatalon és milyen színészi alakítást nyújthatott. Jó idegzetű embereknek ajánlom ezt a filmet.

   MÁS:
   Li mértékegység fele a km-nek. A hallott számot mindig osztani kell kettővel.

   • Marianna Says:

    Na akkor ezt a filmcímet megjegyzem hogy még véletlenül se nézzem meg. koreai film és mutatják mit művelnek a nőkkel??? Hátborzongató a beharangozód 😦
    Jól áll a fórumunk! Andicillin a 70 évnél idősebbekre ad tippet, Te atombombával fenyegetőzöl ….ajajajjj

   • Andicilin Says:

    “Mi ugyebár (itt kis hazánkban, az iskolában) úgy tanultuk hogy a II. Világháború 1945. májusában befejeződött….” – Az európai hadszíntéren. Ezen kívül világszerte, vagyis a keleti hadszíntéren szeptember 2-án, Japán kapitulációjával. Én tanultam az iskolában, vagyis ez iskola, tanterv és tanár kérdése csupán. Egész pontosan azt hiszem, hogy Európában május 9-én ért véget. Van is tán valami emléknapja.
    Az atombomba ledobásában sok tényező játszott közre. Meglepő, de az oroszok is. Aztán még igen előkelő helyen állt a pénz, hiszen Japánt úgyis legyőzték volna, csak az idő pénz, így meg gyorsabb volt. Egyébként Hirosimában és Nagaszakiban nem éppen a Koreában vagy Kínában kegyetlenkedő katonákat találták el. Egyébként én jó atombombás filmet láttam már. Igaz animációs film, de talán pont emiatt ábrázolja hűen, hogy mit képes csinálni az atom pár másodperc alatt az emberi testtel. A címe Hadashi no Gen (Barefoot Gen) és 1945 augusztusában, Hirosimában játszódik. Van egy második része is, ami 3 évvel későbbi, de az már nem annyira sokkoló. Aztán ott van még a Szentjánosbogarak sírja, (Hotaru no haka, Grave of the Fireflies) ami nem atomos ugyan, de ott is van bombázás. Úgy emlékszem napalmal bombázzák Kobét.
    Szerintem hülyeség utálni egy népet azért, mert megtámadott egy másikat, s ez utóbbi nyilvánvalóan olyan filmeket készít, amiben ők a jó, az igaz oldalon álló szenvedők. Olyan magyar film sincs, amiben a Habsburgok vagy a háborúk alatt minket megszállókat jónak mutatjuk be.
    Vagy mégis?

    Marianna:
    Nem igazán a kor itt a lényeg, hanem az, hogy egy idős ember ragaszkodik-e még akkor is az életéhez, ha már mások terhére van. Én nem akarnék már élni, ha már nem tudok magamról, és nem is várnám el senkitől, hogy akkor gondoskodjon rólam. Annak már nincs értelme.

   • Andicilin Says:

    Rákerestem a biztonság kedvéért, de eltérő infók vannak az európai lezárásról. Találtam olyat is, hogy 7-én, olyat is, hogy 8-án, meg 9-ét is. Én utóbbit tanultam, ezért írtam azt. Persze a hivatalos békekötések és tárgyalások még néhány évig elhúzódtak.

   • Cirmolán Says:

    II. világháború vége, 1945.
    V. 8. – Németország feltétel nélküli fegyverletétele a nyugati szövetségesek előtt.
    V. 9. – Németország megadja magát a SZU-nak is.
    VI. 23. – bejelentik Okinava elestét
    VII. 2. – Okinavát biztonságossá nyilvánítják
    VIII. 6. – Hirosima – (urán tartalmú) atombomba
    VIII. 9. – Nagaszaki – (plutónium tartalmú) atombomba
    VIII. 14. – A japán császár kapitulációról szóló rádiós bejelentése
    IX. 2. – A japánok aláírják a feltétel nélküli kapitulációt – a II. világháború vége

    Atombomba!
    1. Ez az erőfitogtatás a japánokat rábírta a II. világháborúsdi és világhatalmi törekvéseik hivatalos befejezésére, (elszigetelt japán harcosok maradtak)
    2. Hiroshima és Nagaszaki válasz volt Pearl Harbourra (felgyorsították a fejlesztést),
    3. Az 1945. április – júniusi okinavai amerikai veszteségek miatt hatékonyabb beavatkozáshoz folyamodtak,
    4. Mivel két különböző típusú bombáról volt szó, a bombákat valahol ki akarták próbálni élesben. (Nagaszaki nem is sikerült az előzetes várakozásnak megfelelően, mert a robbanás szétvetette a bombát, így a láncreakció leállt.)
    5. Nem nagyon ítélkezhetünk, mivel az atombomba fejlesztési programban Szilárd – Teller – Neumann is részt vett.

   • Cirmolán Says:

    “Iszonyatos hogy mit műveltek a Japánok a koreai nőkkel !!!!”
    A kínai nők sem jártak jobban 1937-ben Nankingban. Erről röviden itt írnak: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nankingi_m%C3%A9sz%C3%A1rl%C3%A1s. Ebből is készült film 2007-ben, Nanking címmel. Ezt is érdemes elkerülni.

   • Marianna Says:

    Én nem értem az ember hogy lehet ilyen barbár. Képtelen vagyok felfogni. Nem tudok az állatok között ilyet. Én úgy tudom táplálék céljából marcangolnak csak szét más élőlényt. És a tömegben a seregben nincs olyan aki azt mondaná az ilyen eseményekkor hogy ezt nem lehet, Hol melyik gondolkodásért felelős gén , sejt vagy tudom is én mi módosul a háborúban a katonák agyában????? Vizsgálta már ezt valamilyen tudós csoport? Vagy mivel etetik vagy itatják őket, hogy több százan egyszerre százezreket pusztítsanak el ?

   • Andicilin Says:

    Persze, a pszichológia foglalkozik ezzel is. A titok nyitja abban rejlik, hogy az ember másképp viselkedik tömegben, ahol egy névtelen, arctalan rész csupán, és másképp ha egyedül van. A birkaszellemet biztos mindenki tapasztalta már.

 34. bea Says:

  Tudom, hogy már volt róla szó, de újra és újra elképeszt, hogy az uralkodók gyakorlatilag foglyok a saját udvarukban. Hihetetlen, hogy mennyi cselszövés kell ahhoz, hogy kijussanak a palotából vagy intézzék ügyeiket. Mindenki figyeli őket, lesi minden lépésüket, szinte bujkálniuk kell….A mai rész ez ügyben hihetetlen volt. Még a király is kénytelen hazudni….Tudom, csak azért, hogy terve ki ne tudódjon, de mégis……:)

  • Marianna Says:

   ….”””Hihetetlen, hogy mennyi cselszövés kell ahhoz, hogy kijussanak a palotából vagy intézzék ügyeiket. Mindenki figyeli őket, lesi minden lépésüket, szinte bujkálniuk kell”””….Jaj olyan hülyeségek jutnak eszembe 🙂 Ezek rosszabbak mint a paparazzik. Azok már csak csökevényes utódaik lehetnek az udvarhölgyeknek és az eunuchoknak.

  • Cirmolán Says:

   “Még a király is kénytelen hazudni…”

   ‘”Egy hasznos hazugság többet ér száz haszontalan igazságnál.”
   ( francia közmondás )

 35. Eva Says:

  Sok ujgur emberrel vagyok kapcsolatban,szakmailag, rögtön az elején megdöbbentett aszemük, hasonló, mint a mienk.A tény, hogy ök is, kóreaiak is japánok is hivatalosan, iskolákban úgy tanítják, rokonaik vagyunk, meggondolkoztató.Melyik nép teszi ezt még.Ahogy nézem a Yisant, Ady szerint lelkem mélyében valami
  ösi emlék rezdül ,a mentalitãsuk, reakcióik, értékrendjük olyan közeli.Köszönöm, évtizedek óta egyi legszebb mozi élmény.Kérünk
  többet Kóreából ,történelmeböl, a mienkkel egyezö szépségideáljából.

  • Marianna Says:

   A szépségideálról jut eszembe. Én nem értem egyébként, hogy a herceg miért is nem tudta beengedni a szívébe a feleségét. Szolíd, szerény, nem bányarém. Valamit nem tud ez a nő 😦

 36. Celestis Says:

  A MH listát összeírhatnánk, pl Andi nem tudtad Hong főfelügyelő magyar hangját én rájöttem, Gyurity István

  • Andicilin Says:

   Tényleg nem, úgyhogy köszi! De azóta, amit ide kitettem még összeírtam néhányat. A sorozat végén majd kiteszem a többit is. 🙂

 37. Bridget Says:

  Sziasztok 🙂
  Lehetne egy kérdésem? Biztos számtalanszor meg lett már tárgyalva, de én még mindig nem értem… Szóval hogy is van ez a ki kinek a rokona? Addig megvan, hogy Dong-Yi-nak van valami köze az öreg királyhoz, de ő pontosan kicsodája is volt? A fia, a felesége, vagy az unokája? oO Vagy esetleg egyik sem?
  Annyi név van, ráadásul mind fura, nehezen kiolvasható, és nagyon hasonlítanak egymásra… Megköszönném, ha valaki összefoglalná nekem, és leírná… 🙂

  • Andicilin Says:

   Dongi az anyja az ebben a sorozatban már öreg királynak. A Dongi című sorozatban kisgyerek volt.

 38. Cirmolán Says:

  “Muyedobotongji” annak a 4 kötetes könyvnek a címe, ami Korea harcművészetéről szól. Részletesen leírja és rajzokkal illusztrálja a fegyverhasználat nélküli, ütéseken és rúgásokon alapuló harci technikát. Jeongjo megbízásából készült. Szerzői: Yi Deokmu , Pak Je-ga, Baek Dong-soo. Bővebben itt írnak róla: http://en.wikipedia.org/wiki/Muyedobotongji

  A három szerző alakja szerepel a YS sorozat szereposztásában is.
  Csak nem Baek Dong-soo volt az a vidéki testőr, akitől azt a hatalmas ruhát kapta DaeSoo és Jang Bo? És róla szólna az a 2011-es sorozat, amiben Chunchu színésze is játszik?

  Ez a vonal valahogy leállt azzal, hogy DaeSoo-ék szívesen tanulnának tőle, San pedig megígérte: utánanéz, mit tehet az ügyben.

  • Marianna Says:

   Egyszer már írtam, úgy emlékszem Dae Su fogja megírni a királynak azt a harcművészeti mozdulatokról szóló könyvet valamikor majd később.

 39. yucca Says:

  Hú nagyon izgalmas volt a tegnapi rész, egyből olyan lett a blog mint egy felbolydult méhkas.

  Azt vettem észre, hogy a kamarás miután kihallgatta a király és San beszélgetését már máshogy viszonyul a királynéhoz, ő már tudja kihez kell őszintének lenni.
  Ugye, hogy Sado ártatlan volt, én többször is hangot adtam ennek, mert a filmből nem derült ki egyértelműen bűnössége, de mindig lehurrogtatok, hogy ezt tények bizonyítják.
  Néha olyan információkat közöltök, amit nem tudom honnan szereztek, pl. San örökbefogadásáról se tettek említést és aki nem tudja a valós tényt az értetlenül áll efölött.
  Tudom, ahhoz, hogy jobban megértsük a filmet utána kell olvasni a történelmi tényekben, de egy átlag nézőnek ez eszébe se jut, és a fent említett örökbefogadást magyarázat nélkül nem mindenki érti.

  • Cirmolán Says:

   Yucca!
   “Néha olyan információkat közöltök, amit nem tudom honnan szereztek, pl. San örökbefogadásáról se tettek említést és aki nem tudja a valós tényt az értetlenül áll efölött.”

   “Nem boszorkányság, csak technika.”

   1. http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Yi oldalon lefelé lapozol a Yi ház családfáján a Yongjo – Crown Prince Hyojang – Crown Prince Sado – Jeongjo részhez. A folytonos vonal a természetes utódokat, a szaggatott vonal az adoptált / örökbefogadott utódokat jelenti. Ott is látható, hogy San-nak volt egy vér szerinti apja és volt egy örökbefogadó apja.
   2. Info jó részét a neten való keresgélésből és egymástól vagy az egymás által megadott linkekről szerezzük.
   3. Gizuska és Marianna már látta a sorozatot, azért tud róla sokat.

   • yucca Says:

    Cirmolán!
    Én tudom hogy kell utána nézni a dolgoknak, de nem feltételezhetik a készítők, hogy mindenki tovább kutakodik a neten, hogy megértse miről van szó. Ilyenkor lenne hasznos egy magyarázó felirat.
    Én nehezen tudom elképzelni, hogy a film megnézése után a néző szalad a számítógéphez – már, ha van neki- , hogy Korea történelmét tanulmányozza, ráadásul idegen nyelven, hát nem ez a jellemző, persze a kivétel erősíti a szabályt.
    Lehet, hogy pont ilyenek miatt csökkent a nézettsége

    Tudom, hogy páran már látták a sorozatot, azért gondoltam, hogy innen az infójuk.

   • Cirmolán Says:

    Ami miatt csökkenhet a nézettség, hogy sűrűn és lényegesen változtatják a kezdési időpontot. Ezzel számtalan érdeklődőt elrángatnak a képernyő elől azok közül, akik elkezdtek egy sorozatot nézni adott időpontban, de az új időpontban még nincsenek otthon vagy már alszanak.

    A talányok inkább növelik a nézettséget, mint csökkentik.
    Ha a talányok miatt csökkenne az érdeklődés, akkor a Silla királyság és a Palota ékkövéből nem lenne a neten 57-59 oldal x 10 bejegyzés még most is.
    Ha mindent ismertem és értettem volna a Sillá-ból egyből, akkor most nem fórumoznék itt. Természetesen nem kötelező mindenkinek a netet bújva idegen nyelvű anyagokat bogarászni. Lehet csak olvasgatni a magyar nyelvű blogokon és lehet kérdéseket is feltenni. Általában valaki mindig kapható arra, hogy kapásból megválaszoljon egy kérdést vagy mélyebben utánanézzen a kérdéses dolgoknak és írjon róla egy összefoglalót vagy megadjon egy-egy használható linket.

    Amitől nőhetne az érdeklődés: ha a csatornák szánnának az egyes részek előtt és / vagy után összesen 5 percet arra, hogy az európai / magyar ember számára ismeretlen tartalmakra rávilágítanának egy a sorozatból felkészült és lényegretörő szakértővel (lehet az korea-szakos egyetemi hallgató is) de az idő rövidsége miatt sipákoló kérdező-riporter nélkül és nem is feltétlenül élő műsorban. Vagy egyszerűen a szinkron mellett még egy-két rövid, magyarázó szöveg is felkerülne a filmre.
    És / Vagy ha legalább a történelmi filmekhez nyitnának egy hivatalos blogot hasonló célú ismertetőkkel, ahol a nézők is hiteles választ kaphatnának kérdéseikre.
    Most sokra megyünk azzal, hogy Csoma Mózessel a nevek és helységnevek helyes kiejtését szakértetik, a tartalmi szakértés helyett meg megelégednek a filmszöveg angolból való magyarra fordításával.

   • yucca Says:

    Azért kérdeztem, hogy honnan az infó, mert elég sokszor spoilereznek és azt nem szeretem, viszont, ha nem erről van szó, akkor megköszönöm a tájékoztatást.

   • Cirmolán Says:

    Már sokszor volt arról szó, hogy ha valaki nem bírja ki spoiler nélkül, akkor a hozzászólását legalább kezdje a SPOILER szóval.

 40. Elhaym Says:

  Andicilin: “Szerintem meg az a baj, hogy ennek a sorozatnak az első 10-15 része kifejezetten unalmas volt.”

  Én ott sem éreztem unalmasnak. Szerintem inkább az a baj, hogy ebben a sorozatban nincsenek olyan romantikus jelenetek, mint amik a Palota ékkövében és a Dong Yiban voltak. Itt inkább a politikai csatározások a jellemzőek. Romantika kedvelő nézők ezt nem nagyon szeretik.

  tenambo : 35. résztől tettem fel ide a tartalmakat, mivel most ott tart a sorozat. 🙂

  Cirmolán:
  “Annyit sikerült kinyomoznom, hogy”

  Köszi.

  huni66:
  Én még nem tudom, hogy fogjuk nézni. 3 óra nekem és anyukámnak is korai. Nem vagyunk TV közelben.
  10 óra jó lett volna, de most látom a Porton, hogy 11-kor lesz az ismétlés, vagy még később. Anyukám hajnalban kel, nem bír addig fenn maradni. Én is fáradt vagyok már ilyenkor. 😦 Géphez meg ritkán jutunk. 😦

  Marianna:
  “Én nem értem egyébként, hogy a herceg miért is nem tudta beengedni a szívébe a feleségét.”

  Szerintem csak azért, mert másba volt szerelmes.

  • huni66 Says:

   Továbbra se értem, miért rendelnek alá egy már futó sorozatot egy most indulónak?….egyszerűen mert amerikai?Más magyarázatot nem találok.
   Ennyi erővel tehették volna az újat is negyed négyre….Nem ?

  • Marianna Says:

   Na igen , de amikor a felesége a felesége lett akkor még a herceg nem tudta , hogy Song Yeon él -e még vagy hová sodorta a sors és találkozhatnak-e még valaha. Na amikor már találkoztak akkor O.K. de akkor is csak sokára szinte csak a Kínába “deportálása” után jött rá , hogy valóban nem barát hanem szerelem. A hercegné meg azt mesélte az udvarhölgyének , hogy a herceg olyan kedves vele ha találkoznak meg szokta fogni a kezét és kedvesen mosolyog és érdeklődik az egészsége felől. vagy még szóban se lehet utalást tenni a koreai filmekben hogy milyen szenvedélyes férj????? 🙂

 41. Elhaym Says:

  Én sem értem. Legalább az ismétlés lenne normális időpontban.

  • huni66 Says:

   Ehhhh…sehogy se tudok napirendre térni fölötte.
   (Mondd már meg nekem légyszi’, szmájlikat hogy tudok beszúrni?

 42. Elhaym Says:

  Szomorú szmájli:

  Kettőspont mellé (

  😦

  Vidám szmájli:

  Kettőspont mellé ) vagy D

  🙂 😀

  • tenambo Says:

   Két csatornán is fut a sorozat. Az egyik az onlán.hu.a másik az un. sorozatbarát. Mindkét esetben feliratos. Megvan az összes része. Akkor nézed,amikor tudod.

   • Marianna Says:

    Ráadásul a magyar szöveg sokkal jobb mint a szinkoronos. Én még meg is szoktam állítani közben és elgondolkodok néha rajta.

   • Marianna Says:

    De azért kíváncsi vagyok arra is hogy a sinkronosok mit művelnek így nézem azt is. Csak jó sokszor bosszankodok miatta. Pl sorozatban a király lakosztálya vagy hálója helyett tróntermet mondanak pedig szerintem a trónterem az amikor ott öl sorba az a sok pegyepesedett miniszter.

 43. Bridget Says:

  Valaki meg tudná nekem mondani, hogy San mikor született? :3
  (az év kéne)

 44. Marianna Says:

  Cirmolán mondja:
  2012-09-15 – 23:43
  Vagy a herceg nem tud valamit.

  De Song Yeonnal ment a dolog.

  • Cirmolán Says:

   Hát udvarolni nem tud és nem is igyekszik, helyette inkább udvariaskodik.
   SeongJeon már régen tudja, hogy szerelmes a koronahercegbe, míg a koronaherceg csak SeongJeon elveszítése (Kína) után döbben rá, hogy mit is érez valójában. San fejét megtömték mindenféle filozófiákkal, államigazgatási és művészeti elméletekkel, gyakorlatoztatták a legfontosabb harcművészetekben, de valószínűleg senki sem magyarázhatta el neki idejekorán, hogy a családalapításokon és az ágyasokkal vagy kiszengekkel való szórakozáson kívül szerelem is létezik. Kedves mama még ennek legcsekélyebb előfordulási lehetőségétől is óvta, persze, hogy nehezen ismeri fel, ha bekopogtat. Hercegnét is hasonlóan nevelhették, a kötelezőt meg mindketten hanyagolták.

 45. tenambo Says:

  Én ia jobban szeretem a feliratost.Most vasárnap du. kiprobáltam az ajánlott két csatornát megnyugvásképen,hogy nehogy valakit átverjek mind a két helyen müködött./Délelőtt egy darabig nem,de akkor ki is irták.

 46. huni66 Says:

  No, megnéztem a sorozatbaráton a 40. részt.Hát, vannak izgalmak bőven….

 47. Elhaym Says:

  Marianna: “Kínába “deportálása” után jött rá , hogy valóban nem barát hanem szerelem.”

  Szerintem már korábban is szerelmes volt bele, csak akkor ő még nem tudta, hogy amit érez az már nem barátság, hanem szerelem. Meg szerintem eléggé tapasztalatlan is ezen a téren.

  tenambo:

  “Két csatornán is fut a sorozat. Az egyik az onlán.hu.a másik az un. sorozatbarát. ”

  Gépemen sajnos egyik oldalon sem működik a videó lejátszás. MTV oldalán nézném, de nem jutunk annyi időre géphez, hogy ott meg tudjuk nézni. Anyukám és én is inkább csak este érünk rá, de akkor már egyikünk sincs gép közelben. Én valószínű fenn maradok éjfélig akkor is, ha zombi leszek másnap, anyukám viszont innentől már nem nagyon fogja látni. 😦 Mamám jár a legjobban, ő nyugdíjas, neki a 3 óra tökéletes.

  • huni66 Says:

   Hogy – hogy nem működik a videolejátszás?
   A sorozatbaráton kb 1 percet várni kell, mire elindul.Ez a jeklenség az újabb részeknél van, a régebbiek indulnak pöccre.Nálam legalábbis így ment…

 48. tenambo Says:

  Mind a két csatornán müködik. Ha középen reklám van arra kat,utána jobb felső sarokban megjelenik “várj 5 másodpercet” amikor o a jobb felső sarokban “skip ad” katt. És nézheted. Mint irtam délután a biztonság kedvéért mindkét csatornán kiprobáltam. Ha hunni 66-nak sikerült neked is fog

 49. tenambo Says:

  Azt elfelejtettem irni,hogy valamelyik videomegosztora kell kapcsolni. Én a videobam-ot szoktam használni./Ha nem müködik ott a másik/ Irj ha sikerült.

 50. Andicilin Says:

  A mai részből kiderült, hogy a városi helyőrség parancsnokának, vagyis a parancsnoknak a tábornok a szinonimája. Hát nem?
  Pont nem figyeltem akkor, de Deszu észrevette a vértócsát vagy nem? Ha igen, akkor miért nem csinált semmit, és helyett miért ment inkább gyanútlanul botorkálni az erdőbe?
  Az a papír, amit a királyné lobogtat miért is jogosítja fel mindarra, amit tesz, ha maga mondta, hogy nincs érvényesítve? Különben is az győz, akinek nagyobb a serege. Kezd az egész egy párharcba átmenni, amit a noronosok igyekeznek kívülről szemlélni. Ahhoz képest, hogy korábban például Hvavan és Dzsong is sokat mesterkedett, most szinte csak ülnek és várnak. A miniszterek pláne.
  Kicsit fura nekem, de úgy tudom, hogy Szan anyai nagyapját (vagy a testvérét…tök mindegy) hívják Bon Hannak, de a mai részben a Szan mellé kirendelt miniszter mutatkozott be ezen a néven. Most akkor mi is a neve? MDL-en néztem az imént, és ott Chae Jae Gong van. Dramawikin szintúgy, csak ott így írják: Minister Chae Je Gong. Itt valami nagyon nem stimmel.

  • Cirmolán Says:

   DaeSoo éppen észrevette volna, mikor az áltábornok megmoccant. Szerintem ez volt DaeSoo szerencséje is meg pechje is. Ki tudja, hogyan reagált volna a vértócsára…

  • Cirmolán Says:

   “Ahhoz képest, hogy korábban például Hvavan és Dzsong is sokat mesterkedett, most szinte csak ülnek és várnak.”
   Azért a tábornok királyné pártjára állításában ill. meggyilkolásában Jong legfőbb emberének eléggé aktív szerepe volt. A parancsot meg Jong adhatta neki.

  • Cirmolán Says:

   A d-addicts-on és az asiandramadownloads-on is Chae Jae Gong a Sado- és koronaherceg-párti tanácsadó. Nekem is úgy tűnt, hogy a tegnapi (40.) részben, hogy más néven mutatkozott be.
   Rendet csinálhatnának már a szinkronosok a Bong-Hong-Jong-Yong -ok között, meg a Choi – Chae -k (Csve – nek mondják mindkettőt a sorozatban) között.
   Azt olvastam, hogy Csoma Mózessel a nevek kiejtését is szakértetik. Szerintem meg nem minden részt.

 51. Bridget Says:

  Ehh, én most két résszel le vagyok maradva… Fel van véve a TV-ben négy rész, abból kettőt megnéztem feliratosan a gépen, a maradék kettőt pedig még egyáltalán nem láttam. 😛 Tegnap meg keresgéltem zenéket és valahogy odakeveredtem a Yi-San zenéihez, ahol volt egy olyan videó, hogy “Seong – Yeon meet’s her brother”, és meg nem bírtam ki, és megnéztem. ._. Végül is nem volt benne semmi, de többet nem mondok… ^^ Viszont borzasztó kíváncsi vagyok, hogy mi volt Sado levelében. ><

 52. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Ma írtam a közönségszolgálatnak. Válaszoltak – és jelezték, hogy nem vagyok egyedül az időpont változás miatti reklamációmmal. Ha ti is csatlakoztok – akkor lehetséges, hogy meggondolják a visszaállítását? Remény – Addig marad az internetes változat – mert az éjjeli vetítés már későn van – minden napra.
  A mai részről lemaradtam – de gondolom – zajlik az élet a palota körül.

  • Cirmolán Says:

   A franc ebbe a hülye időpont csere-berébe! Ma egész délelőtt a 15.20-as YS-ra vártam. De addig tettem-vettem, míg 15.35-kor kaptam észbe! Szóval én is fogok írni a t. MTV-nek!

  • huni66 Says:

   Nos, akkor szaporítottam a reklamációk számát én is eggyel.

 53. Cirmolán Says:

  Mondtam én, hogy a király eubuchja, akit kamarásnak is mondanak, nem gonoszlodik a király ellen. Ez ma ki is derült!

  • Andicilin Says:

   Ha meghal az, akit szolgál, akkor mi lenne vele? Ezen azért már ő is elgondolkozott.

  • Cirmolán Says:

   Ő már eddig is sokszor elgondolkodott azon, hogyan maradhatna meg a feje a nyakán és ennek megfelelően cselekedett. Az is kisebbfajta csoda, hogy a kígyó királynővel folytatott utóbbi két beszélgetésébe bele nem halt.

 54. Cirmolán Says:

  Azért a koronaherceg is keresgéli magának a bajt. Bár kitűnő harcos, de azért mi a bánatnak kellett úgy rohannia a teknősbéka sziklához, hogy pont a legfőbb bizalmi emberei nem tudták követni!
  A feltűnésről már nem is beszélve!

  • huni66 Says:

   De, azért mire végzett minddel odaért mindenki..D

   • Cirmolán Says:

    Hát ez az. Egy jó kis mondva csinált filmes helyzet, hogy bemutathassák, San milyen remek harcos. Ha akarná kardélre hányhatná az egész udvart, Kim Gviju-val kezdve.
    Ehhez képest meg jó néhány helyzetben elég zavartan, elfogódottan viselkedik.
    Ezért ma jó volt látni, hogy végre kiosztotta kígyó királynőt.

 55. Cirmolán Says:

  Várom az m3-n az origo szerint 22.15-re kiírt YS-t, erre nem a Maradj talpon-t ismétlik előbb, ami az origo szerint utána lett volna! Esküszöm, direkt szórakoznak velünk!

  • Andicilin Says:

   M3?

   • Cirmolán Says:

    2, csak setétben, álmosan írtam és melléütöttem!

   • Andicilin Says:

    Azt hittem már ott is adják, de meglepődtem, mert úgy tudtam, hogy az csak online csatorna, illetve sok adása 3D-s, de így értem.

 56. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az a teknősbéka szikla keresés elég érdekes volt. Ha a festményen egy tó mellett rajzolta le Sado, akkor miért keresték az erdőben? Amikor pedig végre megtalálták, hát pont ott toporog San, ahol a nagyládában kisláda, benne mégkisebbláda, vicces volt.

  • Zsófi Says:

   Nem egy patak volt a festményen?Én úgy emlékszem, hogy patak volt, és a herceg is egy patak körül botorkált, ha jól láttam.

 57. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Nagyon élveztem a feliratos verziót. Olyan jó hallani az eredeti hangjukat.

 58. Cirmolán Says:

  Mindent egybevetve azért izgalmas volt ez a kis éjszakai tájfutóverseny. Hong az agy, mit össze szerencsétlenkedett kezében a térkép-rajzzal. Nekem úgy tűnt, hogy szegény jól elkevert. “ha erre nincs, menjünk az ellenkező irányba” javaslata különösen tetszett. Látszott, hogy nem az erdő és a hegy az ő pályája.

 59. Cirmolán Says:

  Hát tegnap este a YS-ra várva, mérgemben rittyentettem egy levelet az MTV-nek:

  “Tisztelt MTV! Tisztelt m1 és Tisztelt m2!

  Mélységes felháborodásomnak kell hangot adnom, amiért
  ­ – a Yi San koreai sorozat sugárzási időpontját folytonosan és lényegesen változtatják:
  – az m1-n kezdték már 16.30-kor, 17.30-kor, 17.20-kor, 17.10-kor, ma meg már 15.20.-körül kezdték. Így már többször is lekéstem vagy lemaradtam róla!
  – az m2-n kezdték már az ismétlést 21.30-kor, 21.15-kor, 20.30-kor, 22.30-kor, 23.30-kor
  ­ – a főidőpontok körül is az m1-n 5-10-20 percekkel, az m2-n néha órákkal ide-oda csúsztatják kezdési időpontját!
  ­ – az origonak a TV műsorában közzétett kezdési időpontokhoz képest is csere-berélik a műsorok között. Ma az m2-n 22.15-re írták ki a Yi San kezdetét és 23.25-re a Maradj talpon-t. Erre 22.15-kor a Maradj Talpon kezdődött. Most leshetem, hogy mikor kezdődik az éjszakában kedvenc koreai sorozatom és próbálkozom addig ébren tartani magam.

  És mindezzel nem vagyok egyedül! Sokan, akik a kezdetekben el kezdték nézni, az alkalmatlan időpontok miatt ma sem az első sugárzást, sem a az ismétlést nem tudják nézni!

  Kérem szépen, szíveskedjenek közölni, hogy miért szórakoznak velünk?

  Egy műsor nézettségének csökkenésében vagy alacsony szinten maradásában legnagyobb szerepet az alkalmatlan időpont és a változó kezdési időpont játssza.

  Kérem szíveskedjenek mindkét csatornán végre az átlag- és nem átlagembereknek is nézhető, stabil időpontban, lehetőleg főműsoridőben adni a Yi San sorozatot. Az újként induló sorozatokat szíveskedjenek inkább a már folyamatban levő sorozat időpontjához igazítani!

  Megjegyezni kívánom, hogy olyan ismeretterjesztő és ismeretszerzésre ösztönző sorozatokat még nem láttam, mint az eddig vetített koreai sorozatok: nevezetesen A Palota ékköve, A Silla királyság ékköve, A királyi ház titkai és A Palota szele. És nem csak történelmi – földrajzi, hanem művészeti és technikai-technológiai (pl. vasgyártás, kerámia, porcelán,) építészeti, ruha és frizura divat, kereskedelmi, politikai stb. műveltségünket is lényegesen fejlesztettük ezen sorozatok nyomán.

  Tisztelettel és köszönettel:”

  És a válasz:

  “Köszönjük véleményét, kritikáját. Levelét továbbítottuk programszerkesztőnknek, az m1 és m2 műsorigazgatóinak, annál is inkább, mivel Önnel együtt sok nézőnk kifogásolja az időpont változást.
  Üdvözlettel
  Közönségszolgálat
  Kommunikációs Igazgatóság
  Telefon: 06-1-759-5050
  1037 Budapest, Kunigunda útja 64.”

  Remélem illetékesék az agyunkhoz kapnak!

  • Dakhara Says:

   Nekem is szó szerint ezt válaszolták.

   Reméljük célbaért.

  • Andicilin Says:

   Hm, akkor lehet, hogy én elküldöm azt a levelet, amit már egy hónapja írtam. Eddig aggódtam, hogy természetemből fakadóan túl nyers, de most már megnyugodtam. (Persze erősen visszafogtam magam, de még így is féltem kicsit, hogy megbántok valakit.)

 60. tenambo Says:

  Cirmolán! Egyetértek minden soroddal,de megkérdezem,hogy melyik film a “Palota szele?” Én még ezzel nem találkoztam.

 61. Cirmolán Says:

  Yongjo hangja nem Szersén Gyula véletlenül?

 62. yucca Says:

  Nekem szerencsére mindegy mikor vetítik a filmet, de én is fel vagyok háborodva az időpont miatt.
  Már megfordult a fejemben, lehet , hogy a szerkesztőknek túl nagy falat Korea kultúrája és történelme, emiatt nem tudnak mit kezdeni vele.
  Valójában mindenkinek kiküldenek egy sablonos választ.
  Nagyon kíváncsi lennék a “programszerkesztők” és a “műsorigazgatók” válaszára, vagy ők is szoktak Nektek válaszolni?
  Én csak azért nem írok nekik, mert ezzel a sablonos válasszal úgy érezném, hogy semmibe vesznek, nem tisztelnek mint nézőt, és sajnos nagyon közönséges tudok lenni, ha hülyének néznek.

  • Andicilin Says:

   Akik fogadják a leveleket azok olyasmik, mint a diszpécserek. Ők csak fogadják, írnak egy levelet, hogy vették, ennyi.

   • Marianna Says:

    És előregyártott válaszuk van, mindegy mi miatt ír be az illető csak rákattintanak és kész.

  • Cirmolán Says:

   Yucca!
   Azért csak írjál nekik, akkor is ha nehezen tudsz úrrá lenni az érzelmeiden. Ne vegye el a kedvedet az, hogy 1 nap alatt csak sablon választ kapunk. A levelező emberke nem felelős a műsorszerkesztésért, max. továbbítja a levelet a szabályzatuknak vagy folyamatleírásuknak megfelelő munka/szerepkörű emberhez.
   Mikor kertészkedés közben összeakadtam egy közvéleménykutató kérdezőbiztossal ajánlgattam neki, hogy MTV meg sorozat ügyben nyugodtan visszajöhet hozzám kérdezősködni. Hát kiderült, hogy nemrég résztvett egy ilyen témájú felmérésben, de az MTV csak a 18-49 éves korosztály véleményére volt kíváncsi. Ezek szerint más korosztályok véleményét ismerik.
   Hát ezért kell írni nekik, mert hátha nem jól ismerik, vagy a formailag reprezentatív felmérés eredményét tartalmilag is reprezentatívnak tekintik.

 63. huni66 Says:

  Sikerült ma megnéznem az M 1-en.
  Ekkora pofáraesést, mint ami a végén volt a királynő és díszes társulata részéről, még nem volt idáig.

 64. yucca Says:

  Na végre győzött az igazság, jó volt látni a királyné pofára esését, van félni valójuk, az biztos.
  Valamit nagyon tudhatnak a gyógyításról, ha ilyen rövid időn belül talpra állították a királyt.
  Egy valamit nem értek, miért volt még mindig a királynénál a király rendelete, lehetséges, hogy bárki magánál tartsa?, nem kellett volna már a levéltárba helyezni?
  Dae Su-t nagyon sajnálom Seong Jon miatt, azért remélem egyszer ő is megtalálja a boldogságát, mostanra már sokat változott, végre felnőtt a feladathoz, hűségével a többieket is fellelkesítette.

  • Marianna Says:

   A anyahercegnének az a makimajom nagybátyja állandóan sipákol meg pattog mint aki szögbe ült, annyira irritál. Ott volt az egész slepp. A király a saját szemével láthatta az összeset akik szerepeltek Sadó üzenetében , gondolom abban a levélben ami a teknősszikla mellé volt dugva. Na most sírhat a király. Gyászolhat. Ezt az …””””””üzenetet”””””… már nem Sadó rendezte meg , nem hamisíthatta meg, ezt már nem a herceg rendezte meg, most már vénségére lenyelheti a feketelevest a király. Itt van a kígyó akit a keblén melengetett.

   Hogy annak a gazdasági Csve miniszternek milyen hetedik érzékszerve súgta meg, hogy maradjon távol nem tudom, de nagy kár , hogy ő is nem ebben az etapban van kivégzés terén.

 65. Andicilin Says:

  Húha, Deszu felmutatta a világjegyet! (= Az ötödik elem című filmben volt egy kártya, vagyis a világjegy, amivel mindenhova be tudtak lépni.) Egyébként az a 3 lovas jelvény a mahai pecsét, legalábbis az Árnybíróban – amit már korábban említettem – így nevezték. Abban a fantasy történetben persze természetfeletti ereje van, de leírták a készítők az olvasók informálására, hogy valójában egyfajta rendőrnyomozói, titkosrendőrségi jelvény volt, s például egy bizonyos Pak Munszu (Park Munsu) is ezt használta, akiről az Árnybíró főszereplőjét mintázták.
  Találtam is egy képet a manhwa egyik borítójáról, amin szerepel: http://m.cdn.blog.hu/ma/manga/image/%C3%A1rnybir%C3%B37.jpg
  Persze a való életben nem tudom, hogy pontosan mire volt jó, de kb. olyasmi lehetett, mintha ma valaki felmutatna egy FBI igazolványt. XD
  A mai részben bármibe lefogadtam volna, hogy a király fel fog ébredni. Más megoldása ugyanis nem lett volna a helyzetnek. Mármint úgy, hogy a koronaherceg megmeneküljön. Azért persze orvosilag érdekes, és nem is az agyvérzés, hanem a lebénult testrészei miatt. Jó-jó, tudom, hogy mindig a jó győz, meg hogy a gonosz mindig feketében jár, stb. Csak azt nem értem, hogy a királynét miért nem végeztették ki. Ez már nem az első húzása….de úgy is mondhatnám, hogy sok van már a rovásán.
  Ja, a katonák! Milyen katonák az olyanok, akik csak úgy dezertálnak, ha valami csata lóg a levegőben? Ezek hivatásos katonák, nem? Ez lenne a dolguk, ezért jelentkeztek erre a munkára. Az más téma, hogy átállnak egyik oldalról a másikra, s megint más, ha egyszerűen kereket oldanak. Komolyan ez volt a valóságban is? :/

  • huni66 Says:

   Számomra nagyon nagy meglepetés volt a király ébredése…én arra számítottam, hogy egy sereg valahonnan ott terem majd, amikor kell és megvédi a palotát és a herceget.

  • Marianna Says:

   Hát én azt nem értettem , (sok minden más között ) , most milyen testőrség meg palotaőrség meg királyi sereg meg tudom is én milyen fegyveres testületek? Szóval a mai rész nekem olyan kavar volt . Milyen alakulatnak a milyen parancsnokát ölték meg akinek a vérét Dae Su nem vette észre az asztal alatt ? KI az akin a herceg csodálkozott, hogy miért a helyettes van ott? És ki a tollaskalapos???? aki egyébként a No Ron párt híve, először megfenyegette a királyné tesókája , hogy márpedig a hercegnek annyi , ha jóban akar maradni a jövendő uralkodónővel akkor jobb ha nekik engedelmeskedik. Jó rábólintott. Aztán elment hozzá a herceg , aki elmondta neki, hogy ismeri a pártállását, de szarban van a trónöröklése , ha ő mint a palota rendjének fenntartója nem engedelmeskedik az éppen eszméletlen és ki tudja feléled-e még királynak, akkor bizony örökre fenségáruló lesz. Na és ? Én a herceg pártján vagyok, de vesztésre áll a herceg, ha kinyiffantják és tényleg az a vipera fog uralkodni akkor az összes nyálkás csúszómászó az ő szemében pártoló hűséges alattvalónak számít.

   Aztán eljön az este, mennek a szélrózsa irányába a katonák akiket szintén nem tudok kik, a trónterem előtt őrt állókhoz ez a tollaskalapos megkörnyékezett valaki vezet egy csapatot és bizony nem valami jóindulatú ábrázattal és parancsszóval hagyja őket ott a vetítés ….áttérnek a hercegi palotához, ahol már szegény DaeSuék majdnem fűbe harapnak és újra megjelenik a tollaskalapos , és lefegyverezteti a nem tudom milyen fegyvereseket, és ő lesz a nagy hős a királyság megmentője.

   Szóval vagy nem jól látok, vagy még mindig nem ismerem fel őket vagy teljesen hülye vagyok koreaiból.

   Mi történt a trónterem előtt, hogy átjött ez az ipse a katonáival???? Akkor ébredt fel a király? Csak mi nem tudunk róla? Meg a herceg se még mert nem tartózkodott ott? Tök kész vagyok. Aztán meg megint elpártolnak tőle a fegyveres tisztjei. Azt hittem le is fejezik ott Deokman kedvenc gondolkodóhelyén 🙂

   • Andicilin Says:

    1. A városi helyőrség parancsnokát ölték meg. Az ő helyét vette át a helyettese, aki a királynéhoz hű.
    2. A fentebbin csodálkozott a koronaherceg.
    3. Az úgy nevezett tollas kalapos parancsnok a palotaőrség vezetője.
    4. A trónterem és a koronaherceg lakosztálya előtt álló őrök a koronaherceg személyes testőrségéből voltak.
    5. A városi helyőrség rátámadott a koronaherceg testőrségére a palotában, az ott rendet fenntartó palotaőrség pedig kivonult és lefegyverezte a városi helyőrséget. Indoklásképpen a palotaőrség parancsnoka (=tollas kalapos) kijelenti, hogy ő csakis a királyt szolgálja, ergo azt a feladatot látja el, amire felhatalmazták, magyarán rendet tart a palotában és nem áll semelyik oldalra se.

    Az utolsó bekezdésben nem tudom mire gondolsz.

 66. tenambo Says:

  Minden nemesnek külön magánhadserege volt. Ezeket lehett mozgositani vagy a király puccs vagy annak védelmében.A király felébredése nem márol honapra történt,hanem legalább egy hét telt el a rosszulléte óta.Addig akupunkturával kezelték,mint láttuk.Na amikor megjelent,még akkor sem volt 100%-os,a tekintélye viszont a régi volt.

  • Andicilin Says:

   A magánseregeket küldték el a múltkor a fővárosból, ezért csak mindenkinek a személyes testőrsége – ha van – maradt ott, illetve a város őrsége (szerintem a csendőrség megfelelője lehet, de fene tudja) és a palota őrsége.

 67. Cirmolán Says:

  Ki lesz az anyakirálynő, ha San trónralép? San vér szerinti anyja vagy kígyókirálynő?

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Ha a királynét most számon kérik tetteiért – akkor szerintem nem lehet az első számú női vezetője a palotának.

   • huni66 Says:

    Nyilvánvaló, hogy számonkérik őt is meg a többieket is…

  • yucca Says:

   Én úgy emlékszem, hogy az éppen uralkodó király édesanyja az anyakirálynő.

   • yucca Says:

    vagyis, ha San trónra lép az anyja lesz az anyakirálynő.

   • Andicilin Says:

    Én meg pont fordítva, vagyis hogy nem a vér szerinti szülő számít, hanem az, aki az előző király felesége volt. Ez általában az aktuális király apjának a felesége szokott lenni, vagyis az előző királyné, de itt bonyolult a helyzet. Biztos lesz ebből is valami gubanc. Persze ha a királynét jól lesittelik vagy kivégzik, akkor nem hiszem, hogy jogosult lenne.

   • yucca Says:

    Valóban az előző király felesége szokott lenni az anyakirályné, de mivel San az unokája a királynak ezért gondoltam így, bár nem hiszem, hogy logika kérdése.

  • Cirmolán Says:

   Hát ez az!
   – Hivatalosan a regnáló király felesége az anyja minden királytól született gyermeknek.
   – Vajon ez az elmélet a királyi unokákra is vonatkozik? Mert San nem a gyermeke, hanem az unokája a regnáló királynak.
   – Yongjo halála már max. napok kérdése, nem valószínű, hogy lesz ideje kivégeztetni vagy lesittelni kígyókirálynőt.
   – Konspirálni, irányítani a börtönből is lehet.
   – San képes megkegyelmezni kígyókirálynőnek.

   • Marianna Says:

    Sajna igen. 😦 mert olyan szende, és jószívű hogy az már fáj.

   • Cirmolán Says:

    Mondom én, hogy keresi a bajt.

   • Mogyi Says:

    Már régen ki kellett volna őket végezni, főleg a királynét.
    A valóságban tényleg ilyen gonosz volt?

  • Mogyi Says:

   Úgy tudom, hogy San kinevezte az anyját anyakirálynőnek, annak ellenére, hogy Sado nem volt király.

 68. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Nem értem a királyné és a híveinek azon megjegyzését, hogy a herceg el akarja bitorolni a trónt – és így a dinasztia bukását akarja. Miért a királynénak van saját gyereke csak eddig nem tudtunk róla? Nem úgy van a dinasztia, hogy az öreg király leszármazottja kerül hatalomra utána? És a leszármazott, mivel az apja Sado és nagybátyja(akinek a nevében örökbe fogadták -) már meghalt – akkor Yi San a következő a trónon.
  Amúgy nagyon-nagyon élveztem azt a pofára esést ami érte a díszes társaságot.

  • Andicilin Says:

   Azért mondta bitorlónak, mert van az a papír, amit korábban bemutatott. Abban valami olyasmi van, hogy a koronaherceget megfosztják rangjától. Magyarán ha hivatalosan nem ő a koronaherceg, akkor valóban bitorlónak számít.

 69. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Szegény hercegné – sajnálkozik, hogy nem szülhetett fiút a férjének ——— de mikor? Amikor sosincsenek együtt. Elég nehéz távkapcsolatból gyereket csinálni. A vérszegénység – úgy gondolom – lehet, hogy rosszul? – nem akadály.

 70. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  • Marianna Says:

   Ő kicsoda ? A filmben a stúdiófelvétel jobb. De azért jó így is hogy láthatjuk ki énekli.

  • Mogyi Says:

   Milyen különleges hang, szeretem!

 71. cila Says:

  Mindenkit üdvözlök, és köszönöm azt a sok információt, amit adtok egy-egy témához.
  Ma megnéztem a 41. részt feliratosan és szinkronos változatban. A két változat magyar szövege annyira más volt, mintha nem is ugyanazt a filmet néztem volna. Persze önmagában mindkét változatnak van értelme, de azért néha, egy-egy fontos résznél jó lenne tudni, melyik a valódi szöveg, mert lényeges az eltérés. (Az angol feliratról nem is beszélek, mert az a harmadik változat.) Mint mindenki, én is a feliratos mellé teszem le a voksomat, abban mélyebbek az érzelmek, szebbek a kifejezések, ezúton is köszönöm Briginek a fordítást.
  Az öreg király hiányozni fog, a színész szerintem nagyot alakít. A király ahogy egyre emberibb lett, San úgy találta meg önmagát. Kettejük kapcsolatának alakulása izgalmas vonulata a sorozatnak. Kíváncsian várom, hogy San tudja majd megszilárdítani hatalmát.

  • Cirmolán Says:

   Szerintem is messzemenőkig az öreg király alakítása a legjobb.

 72. Ilus Says:

  Sziasztok! Egy kis déli muzsikaszó, Hong főfelügyelő magyar hangján.

  • Mogyi Says:

   Nem is tudtam, hogy horvát a felügyelő :D.

  • Bridget Says:

   Höhö, most elképzeltem, ahogy Hong a Palota közepén elkezd úgy táncolni ahogy ez a csóka, és közben ezt énekli… xD

 73. Erdőtűz Says:

  Üdvözlök minden koreai sorozat rajongót!

  Van már hír arról, hogy változik-e a vetítések ideje?

 74. Mogyi Says:

  Bea:
  Visszatérve a király helyzetére, már a Palota ékkövében is észrevehető volt, hogy a királynak nem volt túl nagy szava sem az anyakirálynővel sem a miniszterekkel szemben. Ezt így találták ki.
  Ha nem láttad még a Mélygyökerű fát ( én csak A titkos gyökérnek szoktam hívni) akkor nézd meg. Ott minden benne van. A legnagyobb királyukról Sejongról szól. Az első pár részben még teljesen igazat adtam neki az apjával szemben, mert nagyon szimpatikus volt az idealizmusa. Nem sokkal később, viszont rájöttem, hogy az apjának is sok mindenben igaza volt.

 75. Andicilin Says:

  Hát a mai részben egyértelműen az volt a leg….. hm, nem is tudom, talán leginkább figyelmet megragadó jelenet, amikor a testőrök a sebeiket látták el. Komolyan azt hittem először, hogy valami fürdőben vannak. Olyan pózban feküdtek mintha egy római falfestményről jöttek volna le. Csak a szőlő hiányzott a kezükből meg az ezüsttálcán felkínált lakoma. Egyébként pedig fanservice. Ez csak azért érdekes, mert ilyen történelmi sorozatban eddig nem nagyon volt. Hát ezt is megéltem. 😀
  Hongot kezdem sajnálni. Mindig szépen kinyomoz mindent, amivel végérvényesen el elehetne intézni mindenkit, de a koronaherceg sosem intézi el őket, mert valami mindig közbejön. Attól tartok, hogy én is annyira élvezném a horgászatot, mint ő.
  Az egész leszámolósdival nem tudok most mit kezdeni, hiszen a holnapi részben folytatódik, de a királyné végre megérdemelte amit kapott. Remélem, hogy kizárják a palotából, de ha nem, akkor legalább rendesen őrzik.

  • rog70 Says:

   Vajos Dae Su miért nem volt félmeztelen? Pocakos a színész, vagy szégyenlős? 😀 Szerintem még csak teljesen felöltözve láttam…

  • Cirmolán Says:

   Az idősebb testőr viszont vagy szégyenlős vagy fázott, mert férfitól szokatlanul, rendesen összefonta karjait mezítelen mellkasán.

 76. yucca Says:

  Na, még szerencse, hogy San édesanyja közbelépett, mert egy leendő király nem mutatkozhat gyengének, hiszen az ellenség szemében a herceg ennek tűnik, nem jóindulatúnak.Már annyi fájdalmat okoztak fiának, meg persze neki is a férje miatt, nem maradhatnak büntetlenül.. Hiába tett, akkor se tehet San ilyen ígéretet a noron vezetőjének, mert akkor ő is korrupt lenne.
  Épp abban a pillanatban gondoltam arra, miért nincs még megfosztva rangjától a királyné, amikor ez megtörtént, hurrá!
  Egyébként miért annyira kellemetlen, ha kitudódik a király betegsége?, csökken ezzel a tekintélye?, szerintem az sokkal cikibb, ahogy San intézte az árulók megbüntetését, az udvar és a nép szemében puhánynak tűnik az ilyen hozzáállással.

 77. rog70 Says:

  A tegnapi és tegnapelőtti részen rendesen felhúztam magam:
  TUDJÁK, hogy a király szenilis (San is tudja, a király is tudja, lassan mindenki tudja…)
  TUDJÁK, hogy zavart állapotában kiadott egy (hivatalos!) rendelkezést, hogy megfosztja San-t a címétől, ha nem stb.
  TUDJÁK, hogy a noron frakció okozta Sado herceg bukását, ergo nem nagy barátai a fiának sem
  TUDJÁK, hogy meg akarták ölni San-t (tavaszünnep…)
  TUDJÁK, hogy a királyné áll az összeesküvés élén
  TUDJÁK, hogy a királyi titkár nem egy észlény (régensi kinevezés körüli hercehurca)
  Ezek után a király le akar mondani, nagy titokban szervezkednek stb. de SENKINEK NEM JUT ESZÉBE, HOGY ÍRJANAK EGY NYOMORULT PAPÍRT ARRÓL, HOGY MI IS A KIRÁLY VALÓDI SZÁNDÉKA? Mi van, ha holnapra ébredve nagypapi megint elfelejt mindent?
  OK, hogy nem akarnak hivatalos királyi rendeletet, mert ahhoz kellene a titkár+ki tudja hány hivatalnok, és kb. 0,1 mp alatt a királyné fülébe jutna, de mért nem írtak valami személyes levelet, a király saját kézírásával, esetleg pár megbízhatóbb miniszternek vagy tábornoknak? Nincs valami személye pecsétje a királynak, ha már az országét nem akarja használni?
  Mért nem ad San kezébe valamit, ami bizonyítja a lemondási szándékát, hogy ne álljon üres kézzel (és szokása szerint elég kukán), ha valami történne (mint ahogy meg is történt)?

 78. rog70 Says:

  Tudtak valamit a középkori koreai orvosok. Egy lebénult agyvérzésest így talpra állítani… és még a beszédét is érteni… Sajnos volt több agyvérzés is a családban, de senkinél nem volt ilyen látványos javulás (egyik percben még eszméletlen, a másikban meg már segítséggel jár és érthetően beszél…)

  • Cirmolán Says:

   Én már azon is csodálkoztam, mikor öreg királyunk eszméletére térésekor azonnal eltűnt karjának bénultsága és megfogta San kezét.

  • Bridget Says:

   Andicilin, azt adom. xD

 79. Cirmolán Says:

  A király demenciájának nyilvános elismerése elég gubancos dolog. Ehhez hitelesíteni kellett volna, hogy a király egy adott rendelet, rendelkezés, parancs szóbeli vagy írásbeli kinyílvánításakor észnél volt-e vagy éppen emlékezetkieséses állapotában leledzett. (Vagy azonnal lemondania a koronáról, ahogy Yongjo eredetileg is akarta.) Enélkül nehéz rendet vágni, hogy adott pillanatban éppen mi van érvényben.
  Kígyókirálynő ezzel még várni akart, mert még nem csikarta ki az összes számára előnyös rendeletet a királyból.
  San sajnos a hülyeségig emberséges, udvarias és lojális. Chve miniszter meg elég jól ismeri őt és meg is találja a megfelelő fogást rajta. A baj az, hogy az árat Chve szokta megszabni, méghozzá elég drágán, még akkor is, amikor éppen San van jobb pozícióban.
  Cseppet sem csodálom, hogy az íróasztal fióknak dolgoztatott Hong és a bőrét többször vásárra vivő DaeSoo kiakadt San döntésén.
  De vajon anyuka mindíg tud majd szigorítani San elhibázottan enyhe ítéletein?

  • cila Says:

   “…adott pillanatban éppen mi van érvényben”
   Igen. Feltehető a kérdés, kígyókirályné lefokozásakor mi volt érvényben.

 80. yucca Says:

  Elég furcsának tartom, hogy ott a sziklánál szemrebbenés nélkül megölte a katonákat, az árulóknak meg megkegyelmez.

 81. Andicilin Says:

  Időnként kifejezetten sajnálom Hongot. A koronaherceg rendszeresen letöri a szárnyait, amitől tök frusztrált lesz. Oké, utána megvigasztalja, ad neki más munkát, vagy ugyanazt máshonnan megközelítve, de akkor is. Senkinek se jó, ha nincs sikerélménye.
  A hercegnőt és a fogadott fiát mivé fokozták le? Nem tűnik olyan drasztikusnak, mint ami a királynéval történt. Amúgy aranyos kis jelenet volt az, amikor a koronaherceg meglátogatta és csak néztek egymásra. 😛 Ahhoz képest a párbeszédük nem volt annyira érdekes.
  Az epizód második felére sajnos nem tudtam annyira figyelni, mert épp beugrott egy ismerős. Csak azt értettem, hogy vízben eláztatták a terhelő bizonyítékokat, de hogy a koronaherceg most akkor az apja ellen szervezkedőket akarja-e megbüntetni vagy mi van, azt nem figyeltem.
  Azt honnan vette bárki is, hogy Szongjon királyi ágyas lesz? Ki tud még a koronaherceggel való kapcsolatáról? Kissé légből kapottnak tűnik. Apropó Szongjon. Már régóta zavart vele kapcsolatban valami, de csak most fogalmaztam meg magamban. Egy dimenziós karakter a többi főszereplőhöz képest. Valószínűleg őt felejtem majd el elsőként a karakterek közül, ha vége lesz a sorozatnak. Nem is értem, hogy a koronaherceg mit szeret benne. A nagy szerelmes jeleneteik, amikor csak bámulnak egymásra és egymás nevét ismételgetik, nekem éppen ezért tartalmatlanok. De ugyan le tudná valaki írni Szongjon személyiségét? Nem olyanra gondolok, amiket mondott róla a koronaherceg vagy Deszu, hanem amit láttunk is. Mik a jó és rossz tulajdonságai? Mit gondol? Miért csinálja azt, amit? Én csak annyit tudok róla 40 rész után, hogy szerelmes a koronahercegbe. Vele szemben viszont vegyük mondjuk Hongot. Az ő gondolkodását már megismerem annyira, hogy rögtön tudtam, hogy aki éjszaka embereket raboltat el titokban az csak ő lehet. Ez csak egy példa. Tudnék hasonlót Deszuról, Szanról, a királyról, a királynéról, stb. Szongjonról nem. Nem igazán van karaktere.

  • Byeolbit Says:

   Egyetértek Szongjonnal kapcsolatban. Róla nem tudni sokat. Csak azt, hogy jól rajzol és bele van esve őfelségébe.
   Viszont nekem Hong nagyon kiszámítható. Én is egyből tudtam az elrablásos dolgot (mikor még koreaiul néztem). Ez később a szokásává válik. De Hong története kb. annyiból áll, hogy elkövet (vagy rákennek) valami bűnt, és Yi Szan megbocsát neki. Szerintem kicsit vicces. xD

   • Andicilin Says:

    De legalább ez a kiszámíthatósága van, Szongjonról még ennyit se tudni.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Song Yonra az odaadás, és a segítőkészség jellemző. Ha végig gondoljuk, mindig mindenkinek segített, legyen az barátja, vagy éppen szemétkedő festőakadémista. A másik jellemzője a hűség.Kitart a herceg mellett – és segíti mindenek felett.
   Élni akarás – és vidámság. Lásd hazajövetele Kínából és az örökké mosolyra álló szája.
   Ennyi jutott eszembe. A Dong Yi pl. sokkal karakteresebb figura volt.
   És a szerelmi vagy romantikus szálak is nem valami nagyívűek. Ebben igazatok van.
   Én már rég a nyakába borultam volna, vagy megfogom, vagy odarohanok..stb.stb.stb. ők pedig csak nézik egymást és kész.
   De ehhez tudni kellene a történelmi és kulturális hátteret.

   • Byeolbit Says:

    A koreaiaknál az a szerelem legnagyobb kifejezése, ha megölelik egymást. A palota ékkövében kb. 3-szor vagy 4-szer ölelte meg Dzsanggüm Min Dzsonghót.

   • yucca Says:

    A mai ember számára már furcsa ez a visszafogott szerelem, (de megjegyzem sokszor izgalmasabb, mintha rögtön lerohanják egymást) de nem csak a koreaiakra volt jellemző abban a kórban szerintem más országokban is, tisztességes lányoknak így kellett viselkedniük, az uralkodóházakban meg pláne, ennek is meg volt az etikettje.
    És valljuk be, sokan ezért szeretik a koreai sorozatokat, mert sex mentesek.

   • Puszilva Says:

    “sokan ezért szeretik a koreai sorozatokat, mert sex mentesek.”

    Nem épp ezért, speciel a csillagkapu is sexmentes.

    Több minden miatt,

    – Értelmes kerek történet.
    – A kosztümös téma a tájak a távol keleti kultúra
    gyönyörűsége
    – s még sorolhatnám, de ezek legalább Normális műsorok
    meg legalább a legeslegjobbak hisz a kosztümök maga a történet a megközelítés.

    Hoppá!
    A legfontosabbat ki hagytam,

    A nyugati műsorok Brutálissága az hogy
    milliárd*végtelenszer dolgozzák fel ugyan azt a témát ugyan azt a kort ugyan azt, sőt mind a szuperhősöknél mind a többinél pont az van hogy azzal teszik az egészet érdektelenné.

    Tehát a távol keleti kultúrán túl, legalább olyant látok ami

    Igazán új s annyira tetszik hogy inkább ezt nézné az ember mert tökéletes.

    Egyébként koreai meg másutt is van amikor sexelnek pl Forzen Flovers de másutt is de senkit nem zavar.

    A saját gyártású veszélyes hulladékokat meg a többi szennyet biztos nem nézem.

    Viszont a normális műsorokat természetesen.

    Nem nézek sok mindent épp csak ezt meg a csillagkaput.

    Meg annak idején egy pár fantasztikumot ilyen sci-fi sorozatokat meg kosztümös fanasyt.

    A Charmed amit úgy megutáltam mert egymás után állandóan ismétlik s már nem az hogy nem is köt le hanem ha meglátom már akkor is kapcsolok el mert ezek nem tudnak mást.

    Pedig lenne pénzük csak a veszélyes hulladékba teszik, olvastam hogy a saját gyártás sokkal de sokkal drágább a normális műsoroknál tehát ha sok szenny van az csakis a ganéagyú műsorszerkesztők számlájára írandó.

    ha

   • Puszilva Says:

    Az a ha nem tudom hogy került oda

   • yucca Says:

    Igaz, az “is” szót kihagytam , úgy látszik így félreérthető, tehát ezért “is” szeretik a koreai sorozatokat, mert sex mentesek.

   • Puszilva Says:

    Végül is csak az én megközelítésem is elmondtam.

    De neked is igazad van sőt.

    A latin amerikai sorozatokba, állandóan jaj megcsaltak, jaj hua migel partiba vágott mindenkit stb..

    Az ilyen távol keleti sorozatokba tény, a visszafogottság a jellemző.

    A legnagyobb példa, nem mondja érzéseit meg s ebből származik a tragédia meg több minden, sőt ugyan címet nem tudok de homokos párkapcsolat is előfordul s az is igazi drámai. (hogy nem mondja meg hogy szerelmes belé s nem is meri stb)

    A távol keleti sőt még a kicsit közelebb keleti sorozatok is sokkal másabbak ilyen téren, még ha hasonlóság mindenütt van de valahogy őhozzájuk mégis közelebb érzi magát a néző.

    Akiknek írtam azok a török sorozatokat is valami hasonló miatt nézik.

    Remélem mostmár mindig adnak ilyen alkotásokat a tvbe, bízni lehet sőt.

    További szép napot!

  • Mogyi Says:

   Szerintem ő egy kedves, tehetséges, szerény, jó indulatú és mosolygós lány. Nekem tetszik az érzelmi szál, ami egészen a gyerekkorukig nyúlik vissza.Szerintem szép része ennek a történetnek. Nekem hiányozna, ha nem lenne.
   Hármuk (San, Szongjon és Deszu) őszinte barátsága szintén egy szép dolog.
   Nők biztosan nem fogdoshatták őfelsége testét, így maradtak a pillantások.

  • Cirmolán Says:

   Szegény Hong nem nagyon érti, hogy amikor Sannak lehetősége lenne örökre megszabadulni ellenségeitől, és az általuk állított csapdák kerülgetésétől, miért generálja újra és újra saját, megoldandó problémáit.

   Értem én, hogy
   – San tiszteli és becsüli nagyapa-királyt és azt szeretné, ha királyként halhatna meg.
   – San kis számú támogatói (Hong-ot is beleértve) még nem elég gyakorlottak a magas kormányzati pozíciók betöltéséhez.
   – nem akarja a szervezést teljesen Hong-ra bízni, mert nem tudja, hogyan fog viselkedni egy országirányító pozícióban,
   – a kormányon lévő Noron-ok nélkül egyenlőre ő sem kormányozhat,
   – ha minden, nagyapját még támogató Noron-t az ellenségévé tesz, azzal már nemcsak a dinasztiát, hanem királyságát és országát is veszélybe sodorhatja.

   De akkor sem értem, hogy
   – a Sannál rafináltabb Sado elleni első összeesküvés azonnal sikerült?
   – Sannak meg már a sokadik összeesküvést és merényletet is sikerült megúsznia?
   – miért nem hagyta rá immár másodszor a nagyapjára az ítélkezést?
   – nagyapja tán törvénytelen ítéletet hozna?
   – miért nem törekszik arra, hogy ellenségeivel még trónra lépése előtt számoljon le, hogy trónra lépve államára és reformjaira koncentrálhasson?
   – miért köt sorozatosan nem egészen egyenértékű kompromisszumokat a Noron-os Chve belügyminiszterrel?
   – az ellene irányuló merényleteket miért tekinti saját, személyes ügyének, miközben a koronaherceg a királyságuk alapja, alapintézménye?
   – ha ennyire nagylelkű, akkor miért forral hosszú lelki- és bosszúhadjáratot ellenségei ellen?
   – inkább apja gyilkosaira koncentrál saját ellenségei helyett? ( A személyi egybeesés csak részleges lehet. )
   – nem tudja még pontosan, hogy a “törvényesen”-en belül hogyan is álljon bosszút?
   – ha kígyókirálynőt közemberré fokozták, miért nem fehér pendelyében vezették ki már a királytól ?

 82. tenambo Says:

  Én is mindig kiakadok a semmitmondó ” szerelmes jeleneteken” Lásd a “Man of honor”,a “Gyeabek” és még több film,sorozat. Te biztos olyan jeleneteket akarsz,mint a City Hunter,vagy a Frozen flover a Goong stb. Ezekben tényleg érezhető mindkét részről a szenvedélyes szerelem.Azt,hogy honnan vesszük,hohy Szongjon királyi ágyas lesz? Hát nem a hercegnő beszélte meg az udvarhölgyével

  /Spoiler: jön majd egy csavar!/

  • Andicilin Says:

   Az érthető, de a Művészeti Hivatalban hogy indult ez a pletyka? Vagy ezt már a hercegné és az udvarhölgye hintette el?

   • tenambo Says:

    Csak sejtik.Tudják,hogy Yi san és Szongjon szeretik egymást,ha San király lesz mi fog történni.)Lásd Dongy/

 83. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Kdorama..tk
  oldalán találtam
  Érdekes:
  Home » A király neve

  Yi San Jeong Jo néven ismeretes. A Yi San a születési neve volt, amit még a családtagjai is nagyon-nagyon ritkán használhattak, mivel hatalmas tiszteletlenségnek számított, ha valaki kimondta a nevét (ezért nem merti őt Seong Yeon még gyerekként sem a nevén szólítani).

  Minden Chosun uralkodónak a neve jo-ra vagy jong-ra végződik (kivéve az elűzött Yeonsan királyt). Ezeket a neveket azonban csak a haláluk után kapták meg a királyok, mikor már a teljes uralkodásukat jellemezhették. Tehát uralkodása idején senki sem hívta őt Jeong Jo királynak.

  JEONG JO – a király nevében a jo utótag arra utal, hogy kiemelkedő uralkodó volt. Általában dinasztiaalapítók vagy jelentős királyok kapták meg, a többi király templomi neve jong -ra végződik (pl. Jungjong, Sukjong, Sejong…). A név első szótaga a király uralkodását jellemzi, jelen esetben ez a Jeong, aminek a jelentése “igazságos” , vagy más fordításban: “alkalmas”, “helyes”, “megfelelő”.

  • Mogyi Says:

   San kiemelkedő király volt, de nem a legkiemelkedőbb.
   Mindössze két királyt illettek a Nagy jelzővel.
   Az egyik Sejong, akit említettél a másik Gwanggaeto.

  • Cirmolán Says:

   és mit jelent a Yong előtag az öreg királynál?

 84. Mária Hegyiné Serfőző Says:


  Hwaseong Fortress

 85. Cirmolán Says:

  SeongJeon és DaeSoo alakjánál sokkal izgalmasabb Hong, Jong és Chve minister karaktere. Eddig Yeongjo karaktere viszi a pálmát. Gondolom Jongjo igazi énje még ezután fog csak kibontakozni. A nők közül a királyné, Hwavan és talán San trónralépésével Sado herceg felesége érdekes jellemek a sorozatban. És persze várom, hogy a Noron-oknál megjelenjen végre kedvenc politikus figurám, aki faarcával a Jumong sorozat miniszterelnökeként remek volt..

  • Byeolbit Says:

   Én azokat kedvelem, akik használják az eszüket, és akik nem használják. Pl: Hong, Jong, a hercegnő, és talán a királyné és a herceg. A második csoportban Hong Inhan (Szan anyai nagyapjának a testvére) és az elején Deszu. De a kedvencem (Hong előtt) Dzsong Jakjong, aki a végén fog szerepelni. Szerintem olyan cuki.

 86. Bridget Says:

  Van valami, amit nem értek. Egy ideje rágódom rajta, de valahogy nem esett le… Szóval van ugye pl. ez a sorozat, a Yi-San, amiben az emberek 99%-ban a földön ülnek és alszanak, és volt pl. a Silla, ami több, mint egy évezreddel a YS előtt játszódott, és amiben az emberek széken ültek, és ágyban aludtak. Akkor most miért “fejlődtek vissza”? Vagy ez náluk éppen előrehaladás, esetleg régen a szék, most a föld a hagyomány?
  Eléggé bugyuta kérdés, de engem érdekelne a válasz. xD

  • Byeolbit Says:

   Ebben a sorozatban is vannak székek, aztán meg 1000 év telt el a kettő között. És lehet, hogy nekik kényelmesebb a földön aludni. Mást nem tudok kitalálni.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Én is csak tippelek, de ha jól veszem észre – padlófűtés van a házakban. Így a padozat közelebb van a meleghez, mint a szék.

  • Cirmolán Says:

   Igazad van, a padlófűtés az ok.

 87. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Szegény herceg ma ebben a gyászruhában – hmmmm elég érdekes volt. Azután a váltás először sima fehérre, majd fehér és arany hímzettre, végül halványkékre. A másik észrevételem: A festőknél miért csak a férfiaknak kellett a fehér gyászruhát felvenni – a segédek ugyan úgy a kék ruhájukat hordták – kivétel a piros szalag, ami fehér lett. A palotában az udvarhölgyek – és belső személyzet is fehér ruhát hordott.

  • yucca Says:

   Nekem kimondottan tetszett a herceg abban a sodrott szegélyű fehér kalapban, alig ismertem rá.
   Tényleg vajon a segédlányok miért nem öltöztek gyászruhába?
   Várható volt a király halála, de legalább boldogan halt meg, mert látta, hogy a népe mennyire szereti.

   • rog70 Says:

    Szerintem spóroltak a jelmezeken. 🙂
    Vagy csak nem elég fontos emberek, hogy gyászruhát kapjanak (gondolom a hivatali ruhát a palota állja). Azért a piros szalagjukat lecserélték fehérre.

  • rog70 Says:

   Én konkrétan hangosan felröhögtem, amikor megláttam azzal a fonott szalma … nem tudom mivel a fején. Koreai sorozatokban sokszor látni hmmm “érdekes” fejlfedőket, de ez mindent visz…

 88. bea Says:

  Bosszantó, hogy napok óta nem tudom megnézni a sorozatot…Fél négykor még nem érek haza, este nagyon későn ismétlik,, nem bírok fenn maradni. Ti, akik írtatok a mtva-nak, nincs valami biztató híretek, nem teszik vissza az eredeti idősávba? Mert ez így nagyon nem jó….

  • Mogyi Says:

   Én néha az m1 honlapján szoktam megnézni.

  • tenambo Says:

   Már többen is irtuk,hogy a sorozatbarát.hum,valamint az onlain filmek hu-.n. is zavartalanul nézheted feliratosan,

  • tenambo Says:

   Ahogy a Mogyi mondja az m-1 honlapján is megvan,bár lehet,hogy 1 résszel lemaradnak.Az előbbiekben javasoltaknál pedig az összes fent van

 89. Ms. Tifa Says:

  Üdvözletem mindenkinek! 🙂

  Még új vagyok, viszont végigolvastam az összes hozzászólást Yi San témában. 🙂 Nézem a sorozatot, bár nem az elejétől, és csak teljesen véletlenül láttam meg a tv-ben, mert eddig nem néztem egyetlen koreai sorozatot sem. – japán, kínai és taiwani sorozatokat láttam, nézek –

  Nagyon érdekes dolgokat lehet itt olvasni a hozzászólásokban, új ismereteket szerezni, vagy csak olvasni, hogy kinek ki a kedvence, és mit gondol az egyes szereplőkről. Jó, hogy van ez a téma a blogon!
  Nekem Dae Soo és Hong a két fő kedvencem, de kedvelem a herceget is.

  Olvastam fentebb, hogy most sokakat felbosszantott, amit az mtv művel. Hát igen… Nem bírják egyetlen időpontban leadni az ismétlést… Ezt én is megszívtam a héten, mert nem néztem meg, hogy mikor kezdődik pontosan, mert gondoltam, akkor, mint előző nap. Aztán kb láttam az egyik rész negyedét emiatt. De már rutinos voltam, mert minden nap megnézem, mikor lesz. XD Azért a tegnapi fél 1-es éjjeli kezdés az kicsit kései volt, bár így is megnéztem, 6-kor pedig keltem. XD
  Szerintem a vetítési időpontot nem fogják megváltoztatni, mivel már a sorozat háromnegyedénél járnak, szóval már nincs sok hátra belőle, és az ismétléssel valószínűleg úgy vannak, hogy amikor belefér a műsoridőbe épp.

 90. Bridget Says:

  Én most a 41. részt néztem meg online, mert idáig le vagyok maradva. Bár fel vannak véve a részek, de nem bírom ki hogy a TV elé jussak, meg nem is vagyok otthon, így marad a net. De amúgy egyáltalán nem bánom, mert szeretem a gépen nézni. 😀
  Hanem, megnéztem ugye a 41. részt – mekkora képencsúszás volt már a királynőnek meg a pereputtyának, lol! Meg is érdemelték, az biztos. Remélem megkapják végre a büntetésüket. Viszont az előzetesben meglepődtem kicsit, hogy Hong elhagyja a herceget… De nem fog végleg kiesni a sorozatból – jól tudom?
  Miután vége volt a résznek, bejöttek videó ajánlások, és ott volt a Dong-Yi utolsó része, én meg kattoltam, és kisebb-nagyobb tekerésekkel végignéztem. Annyira jó volt megint megnézni! Tisztára nosztalgia érzésem volt, de olyan… ahhj, szóval értitek. xD Aztán meg a Shilla első részét kezdtem el nézni, amit nem láttam. Abba is beletekergettem, utána tekergetve ( 😛 ) megnéztem azt hiszem a 35. részt is… Olyan jó volt… ><
  Amúgy ahogy így olvasgatok itt, csomó "spoiler"t – ahogy ti mondjátok 🙂 – olvasok. xD Mert én még csak a 41. résznél tartok. 😛

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Úgy látom – rajtad is függőségi jeleket lehet találni. Ha rászoksz az egyikre – nem bírod abbahagyni. Még éjjel álmodban is a filmek zenéjét hallod?.

 91. Ms. Tifa Says:

  Hú, elfelejtettem a segítségetek kérni!

  Keresek egy zenét a sorozatból, az a baj, hogy nem tudom a címét, nyilván akkor már rákerestem volna neten.
  Amit lehetett meghallgattam a sorozat ost-i közül, de egyik sem az a zene, amit én keresek.
  Pontosabban két zene tetszik a sorozatban nagyon.

  Az egyik ez:

  A másik, amit keresek az is ehhez hasonlóan gyorsabb, pörgősebb, ritkábban szokták a sorozatban alkalmazni. Sajnos nem emlékszem most pontosan részletre, ahol ez van. Talán Hong-nál hallottam már ezt, amikor épp ment valamit “nagyon elintézni”.
  Így nem biztos, hogy fogtok tudni segíteni, de ha legközelebb hallom, pontosan leírom, milyen résznél hallottam.

  Ezt a zenét nagyon meg szeretném találni, de sajnos hiába hallgattam meg amit találtam, ez nem volt köztük.

  Előre is köszönöm, ha valaki mégis tudna segíteni!

  – majd ide írom, ha éppen lesz és hallom, hogy milyen résznél volt, hátha úgy könnyebb lesz azonosítani –

  • Ms. Tifa Says:

   Bocsánat, rossz zenei linket tettem be!
   Erre a zenére gondoltam:

   • Mária Hegyiné Serfőző Says:

    Nem erre gondoltál?

   • Ms. Tifa Says:

    Köszi, hogy próbálsz segíteni. Nem, sajnos nem ebben a videóban hallható zenét keresem. Azt most már pár rész óta talán nem is hallottam. Tényleg hasonló, mint amit linkeltem, azaz gyors, pattogósabb, kicsit olyan misztikus féle. Nagyon tetszik, de az istennek sem találom. 😦

 92. Andicilin Says:

  Hát végül meghalt a király.
  Azt viszont nem igazán értettem, hogy miért ő adta a gyűrűt Szongjonnak, miért nem Szan. Ha a Dongiból indulok ki, ott nem barátságról szólt a gyűrű.
  Egyébként mennyi ideig gyászoltak? Csak pár napig? És addig fehérben kellett járni a palotába bejáratos embereknek? A lószőrből készült kalapokat mivel festették fehérre?
  A Művészeti Hivatal dolgozói felügyelik az épületek mázolását is? Ez nekem kicsit furának tűnik.
  Erről a bérgyilkos fickóról a Kill Bill meg a Ninja Scroll jutott eszembe. XD

  • Cirmolán Says:

   Nem lehet, hogy a fehér kalap fehér lószőrből készült?

   • Andicilin Says:

    Nem hiszem. Ennyire fehér lovat én még nem láttam. Ilyen alapon szerintem hétköznap se csak fekete kalapban járnának, hanem mindenféle színűben, hisz sokféle színű ló van.

   • Cirmolán Says:

    1.mész, mészkőpor, kagylópor.
    2. tengervíz vagy sósvíz.
    3. festőnövény: zabszalma hamu és juhtej keveréke. (a magyar, román és szlovák pásztorok gatyáját is ezzel fehérítették.)
    4. esetleg sötét lószőr helyett a fehér gyászkalap lenből készült. amit könnyebb fehlríteni.

  • tenambo Says:

   Andicilin! Ezt a gyürüt Dongy kapta ugymond eljegyzéséként a királytol/Királyi ház titkai/ San nem is tudott róla.
   A gyürünek később jelentősége lesz a történetet illetően.
   Azon én is csodálkoztam,hogy miért a müvészetiskola felügyeli a palota festését és a karbantartást.
   Festeni,meg mázolni nem mindegy!

   • Cirmolán Says:

    De jó ízlés sem árt. Gondolom csak a festőiskolában tanították, hogy milyen anyagra milyen festékkel, mit milyen színnel és mintával illik festeni a palotában. Mázolni bárki tud.

   • Cirmolán Says:

    Ha Yongjo a gyűrűpárt az édesanyjától kapta, akkor hogyan lehetett eljegyzési gyűrűpár?

   • yucca Says:

    Minden motivumnak van valami jelentése, ezért nem mindegy mit festenek a palota falaira, a művészeti hivatalban évekig tanulják ezért egy egyszerű festő szakember ( ami szerintem még nem is létezett ) ezt nem tudná elkészíteni.

   • Andicilin Says:

    “San nem is tudott róla” – Aha, így már érthető. Csak ez nem volt világos, a Dongis történetet ismerem. Ezek szerint az öreg király ezzel szinte kijelölte az unokájának Szongjonjt, mint királyi ágyast. Amikor a barátságról beszélt, akkor végig az járt a fejemben, hogy aha, barátság…extrákkal. Van is egy ilyen film, meg tán sorozat is. 😀

   • Mária Hegyiné Serfőző Says:

    tenambo – írja:
    A gyürünek később jelentősége lesz a történetet illetően.-
    remélem, hogy nem fogják Song Yont lopással vádolni? Mert az szörnyű lenne.

   • Cirmolán Says:

    DY nem fehér gyűrűket kapott a királytól, hanem halvány jáde zöldekett. Vagy a két sorozat között a gyűrűt illetően csak tartalmi összefüggés van, formai nincs?

   • Cirmolán Says:

    Mellesleg Michelangelo, Székely Bertalan és Lotz Károly is festett falat.

 93. Cirmolán Says:

  Még a QSD idején Orosz Lajos blogtársunk írta a gyűrűkről:

  “A páros gyűrűt szent dolognak tartották. A páros gyűrű az ősi sámánizmusban a napot és a holdat szimbolizálta. Egy gyűrű a nőt, a földistent szimbolizálta.

  A tradicionális koreai kultúrában több fajta páros gyűrű létezett.
  – Kérő gyűrű. Ezt a férfi adta a nőnek mikor a szíve választottjának adta és a végtelen szeretetet szimbolizálta.
  – Pár gyűrű. Ezt már egymásnak adhatták, és a szent köteléket szimbolizálta, mely minimum 100 napig tart, és 100 napja kezdődött.
  – Házassági gyűrű. Ez azt szimbolizálta, hogy a kapcsolatnak soha nem lesz vége, és az idő ciklikusságát mutatta.
  Ha az egyikük meghalt, vele temették a gyűrűt is, hogy haláluk után is egymásra találjanak a túlvilágon vagy a reinkarnációban.
  És azt is, hogy a házasság 100 évig fog tartani.
  (azt tartották, hogy 100 nap alatt, egy gyereknek kellett megfogannia, mert akkor a kötelék örök marad. Ebből alakult ki a 100 napos megemlékezések, ünnepek, stb.)
  – Emlék gyűrű. Ilyent még a barátok is adhattak egymásnak és a szakrális lelki kapcsolatot szimbolizálta.
  – Búcsú gyűrű. Ezt bárki, bárkinek adhatta, és a mulandóságot, vagy a halált szimbolizálta, és azt jelentette, hogy csak a halál választhatja el őket. (ez már a buddhista beütés. A bal kézen hordott, rossz karmát jelentett, a jobbon pedig a jót)

  Az emlékgyűrűket, és a búcsú gyűrűket csakis a lelki társaknak vagy a legjobb barátoknak adták.

  Más kapcsolatoknál szimbolikus feliratokkal ellátott köveket adtak egymásnak.

  A gyűrűk kidolgozása is haladt az idővel, minél szorosabb kapcsolatban voltak, annál díszesebb gyűrűt adtak.
  A gazdagabb családok megengedhették maguknak, hogy az idő múlásával váltogassák a gyűrűket.
  A királyi családok már jáde gyűrűket adtak a szívük választottjának.”

  Úgy gondolom, hogy Yongjo a saját részéről jutalmazásnak és búcsúgyűrűnek szánta, de részben San nevében is adta, barátságuk emlékgyűrűjeként.

 94. Celestis Says:

  2001ben készült a Hong Guk yong életéről szóló sorozat.

  A hangul írását másoltam be a youtube oldalra s így megtaláltam.

 95. Bridget Says:

  Volt egy kis alkothatnékom… xD Ez lett belőle. Kicsit át lett szerkesztve PS-ben, de csak a színárnyalatok, a többit festettem. 🙂

  Milyen lett?

  • Andicilin Says:

   Mintha szegfűk lennének. Egyébként a hangulata jó, csak szerintem túl vastagak az ágak. Vagyis nem is az, hanem hogy egyforma vastagok, nem vékonyodik a vége felé, amin a virágok vannak.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Mint amilyet a herceg festett- amikor a régenségről lemondatták. Akkor vonult vissza a könyvtárba -ott festett, ha jól emlékszem.

 96. Puszilva Says:

  Viszont itt már rég leírták a szinkronhangokat:

  http://magyarszinkron.hu/?module=movies&action=show&moid=3161&category=sorozat

  • Andicilin Says:

   Csak 3 olyan van, amit nem írtam fel, viszont nekem még van pár, ami nem szerepel ezen. Amúgy jó sokat fejlődött ez az oldal, mióta utoljára láttam! Pár éve alig volt rajta valami.

 97. Bridget Says:

  Most töltődik a 43. rész… mihelyt elindul, nekiállok megnézni. Remélem jó lesz 😀 Bár mindig az ^^
  Valaki tudja esetleg, hogy Hong húga melyik részre várható?

 98. rog70 Says:

  Jong-ot nem fokozták le az előző részben valami hatodrangú írnokká? Ugyanolyan piros hacukában rohangált, mint eddig.

  “Csil Suk” színre lépett… a satyója most is jó. A színész persze más, de szerintem a magyar hangja ua. mint a Sillában Csil Suk-é volt. Mellesleg érdekelne, hogy azt a kardot, amit elrejtett, hogy csempészte be a palotába.

 99. rog70 Says:

  Ami egyébként nekem hiányzik ebből a sorozatból (is), az egy Misil-kaliberű karakter. Biztos kultúrafüggő, de nekem valahogy visszataszító, hogy amint a király elé kerülnek, mindenki elkezdi a földhöz verni magát, jajgatni, bőgni, hogy “Felséééég!”, kegyelemért könyörögni stb.
  Kim Kwi Dzsu, Hwa Wan hercegnő, a miniszterek, egyáltalán mindenki előadja a nagyjelenetet.
  Amikor a király lefokozza a kígyókirálynőt, csak néztem, hogy ez az okos, könyörtelen, büszke asszony ott őrjöng a földön és a végén négyen vonszolják ki… elképzelni sem tudom, hogy Misil így viselkedett volna bármikor.
  Nyilvánvaló, hogy ameddig a királyné lát esélyt arra, hogy szegély szenilis királyt (akinek az utolsó pár részben mintha eltűnt volna a demenciája) még egyszer átverje, hát mindent megpróbál: hízeleg, könyörög, sír stb. De amikor látta, hogy minden hiába, miért nem húzta ki magát és sétált ki?

  • Cirmolán Says:

   Lehet vagy 30-35 éves, a királytól kijövet mégis úgy botladozik néha, mintha sánta lenne. Ennyire nem lehet érzékeny, hogy rogyadozzon, mikor szembesítik tettei súlyával.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   rog70 – igazad van. Valóban, ha a királyné ilyen ármány – és szervezkedő – akkor keményebben kellett volna viselnie a megérdemelt csapást – amit kapott.
   Itt a nők, attól függetlenül, hogy szervezkednek – (királyné, Hwawang) tulajdonképpen csak bábok. Jó lenne tudni, hogy azon kívül, hogy a szobájukban az asztal mögött ücsörögtek – volt-e más emelkedettebb cselekedetük is. Mit csináltak, csinálhattak?

  • Mogyi Says:

   Azt is el tudom képzelni, hogy semmit sem csináltak és ezért szervezkedtek ennyit. Nagy volt a jólét és az unalom.

 100. Bridget Says:

  Huhh, én most végeztem a 43. résszel. Feliratosan néztem, de nagyon éveztem. *_* Annyira király volt, végre megkapta a büntetését a királynő. Bár én valahogy nem vagyok nyugodt, mert már volt párszor ilyen ,de valamit még tuti fognak csinálni a “gonoszak”. Szegény Hong, úgy sajnáltam, mikor lebukott… Főleg mikor azt mondta, hogy megérti a herceget, de frusztrálja a dolog… 😥 Olyan jó karakter, nagyon sajnálom, hogy majd valamikor rossz lesz.

 101. tenambo Says:

  Andicilin! Az eljegyzés szót csak azért irtam,mert más nenem jutott ezsembe.De a gyürükről lejebb olvashatunk Ez a gyürü,amit szongjon kapottmás jelentőséggel is bir. A többi spoiler lenne.Nem vádolják lopással

  • Cirmolán Says:

   Na most aztán már kifúrja az oldalam a kíváncsiság a gyűrűk jelentőségét illetően!

 102. tenambo Says:

  Ugy lát szik ez az össznépi sirás,zokogás hagyomány. A közelmultban is volt rá példa. Ott egy hétig kellet sirni

  • Bridget Says:

   Az észak-koreai diktátor halálára gondolsz? Az kemény volt.

  • Bridget Says:

   😛

  • Andicilin Says:

   Nekem is az volt az első gondolatom, hogy elhunyt a kedves vezető. XD

  • Bridget Says:

   Én most néztem meg a 44. részt… hát, nem mondom, nem volt valami vidám. Szegény San, úgy sírt, mint egy gyerek. :/
   Amúgy az a gyűrű, amit a király adott Szongjonnak, nem az a gyűrű, amit Dong-Yi kapott a királytól még régen? Csak mert azt mondta, hogy az anyjától kapta, azt hiszem Choi úrnőként említette…

 103. hluna Says:

  Sziasztok! A segítségetek szeretném kérni. Nagyon szeretném letölteni a Kim Soo Ro, The Iron King OST-ját! Hiába kerestem csak 3 számot találtam és én az egészet szeretném, mind a 23 számmal. Nagyon tetszett a zenéje és kólönleges hangulatot adott a sorozatnak.:)
  Előre is köszi a segítséget!

 104. cimike Says:

  sziasztok! tegnap este elértem a 61 .részhez és 2-szer is elsírtam magam. Milyen érzelgős vagyok 🙂

  • Bridget Says:

   Én még csak a 43.-nál tartok… Ma nézem szerintem a 44.-et ^^

 105. Elhaym Says:

  tenambo , huni66: “Hogy – hogy nem működik a videolejátszás?”

  Ha elindul akkor nagyon szaggat, vagy olyan üzenetet kapok, hogy nincs megfelelő szabad hely a gépen. Sajnos már nagyon régi, pénz meg nincs újra. Az is előfordul, hogy egy részt lassan tölt be, mire elindul már nem is tudok több időt gépnél tölteni. Napközben sajnos nem sok szabad percem van, este ráérek, de akkor nem vagyok gép közelben. Marad a TV, még ha fáradt is vagyok.

  Andicilin: “Egy dimenziós karakter a többi főszereplőhöz képest.”

  Én is így érzem. Érdekesebb karakter lenne szerintem, ha nem lenne ennyire alkalmazkodó. Férfi karakterek azért is érdekesebbek, mert bár pozitív szereplők, de vannak negatív tulajdonságaik is. Szongjon túlságosan tökéletes.

  • Cirmolán Says:

   Szerintem itt nem Songjon tökéletessége vagy személyes jellegtelen egyénisége a lényeg, hanem a legalacsonyabb társadalmi osztályba való tartozásáról. Ráadásul még nő is, fiatal is. Gyakorlatilag a gyerekeket és a nála fiatalabb lányokat kivéve mindenkinek feltétlen engedelmességgel és alázattal tartozik. Alakjában ezt próbálják meg illusztrálni.
   Az más kérdés, hogy az embert baromira irritálja a sok hebegés-habogás és lehajtott fej. És nemcsak az övé.

   • Cirmolán Says:

    tartozása.

   • Andicilin Says:

    “jellegtelen egyénisége” – Ez már-már paradox. 🙂

   • Cirmolán Says:

    Paradox, mert ez volt a nők sorsa. Robot és szülés. Igazi egyéniségük a neokonfuciánus Joseonban nemigen bontakozhatott ki.
    A filmek és sorozatok ebben a vonatkozásban nem egészen a színtiszta igazságot hozzák.

 106. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az online sorozatok.hu oldalon most egy szókirakó játék jelenik meg állandóan. Szeretek játszani, de a filmet szívesebben nézném. Más is így járt, vagy csak én?

  • tenambo Says:

   A keresőn kapcsold a “sorozatbarát”-cimszot. Megjelenik a lap. A jobb felső sarok keresőjébe ird be Korona hercege-c. Megjelenik az összes rész. Most probáltam/16,15-kor/ az online most vacakol,de én ezt a kedvencekre raktam és igy most lejön.
   Nekem müködik a video lejátszás..

   • huni66 Says:

    Én azt hiszem, csütörtökön akartam megnézni a sorozatbaráton az előző napi részt, hát, pont a legizgalmasabb résznél leállt és kiírta, hogy ez nem is ingyenes…..azt hittem agyvérést kapok én is.Pont az aznapi rész kezdetéig vége lett volna.
    Így mindkét részt az ncore-ról szedtem le….

 107. Bridget Says:

  Halliho! 🙂

  Miközben néztem a filmet, fejbecsapott az ihlet, és muszáj volt elkezdenem a Yi-San -ból egy fanfictiont. Alkottam hozzá egy videót, itt megtaláljátok: http://www.youtube.com/watch?v=hfDzZFjx-wg
  Szóval annyit elárulok, hogy ez NEM szerelmes történet, legalábbis annyiban nem, hogy a videóban szereplő lány és San kapcsolata nem szerelmi lesz, hanem rokoni. Többet nem árulok el :3 Azért van benne farkas, mert ez egy adott “téma” harmadik folytatása: egy-egy történetben van egy főszereplő, aki mellett mindig ott van egy farkas, aki… hogy is mondjam, vigyáz rá. Általában valamilyen veszélyben lévő, vagy hátrányos sorsú, megpróbáltatások előtt álló személyről van szó.
  A videóhoz az anyagokat a neten keresgéltem, a lány pl. egy másik koreai sorozat (egyik) főszereplője. Nos… remélem megnézitek, és tetszeni fog. 🙂 Kérlek, dobjatok rá itt pár kommentet, vagy esetleg a honlapomon is megtehetitek, ahol elolvashatjátok a történet első fejezetét: http://bridgestory.honlapom.com/web.php?a=bridgestory&o=zSc5OUSINh

  Ennyi lenne. :3

 108. Mogyi Says:

  Szomorkás volt a pénteki rész. Én már akkor elkeseredtem, amikor a piacra ment a király.Megkedveltem. 😦
  Arra számítottam , hogy pénteken végre megkoronázzák Sant, de csak nem így lett. Ettől függetlenül örömmel koccintottam a szombati szülinapunkra :D.

 109. tenambo Says:

  Hunni 66-nál olvasom,hogy a sorozatbarát vetitésénél kiirja,hogy nemingyenes. Hát ezt végkép nem értem. Fel van sorolva egymás alatt,mind a 77 rész azt nézed meg amit akarsz. Zavartalanul néztem végig. Tegnap ellenőrzéskép ismét rákkatintottam,mert irták,hogy nem megy. Nekem semmi prblémám nem volt

  • huni66 Says:

   Elötte egy pár nappal is onnan néztem, akkor engedte végig….

 110. Andicilin Says:

  Azért baromira meglepne, hogy miután Szan látványosan megpiszkálta a hajtűjét (egyesek szerint mindenki kötőtűvel a hajában mászkál) nem azzal szúrná le a bérgyilkost. Az meg kissé irreális, hogy egy ember hangtalanul lemészárolt egyszerre húszat úgy, hogy senkinek se volt ideje kiáltani legalább egy segítséget, illetve elszaladni legalább 3 méterrel arrébb, nem egy helyben várni a halált. Ennyi élni akarás ne lenne bennük? Hm. A kapuőr meg röhej. Ilyen indokkal bárki bármikor besétálhatna.

  • Cirmolán Says:

   Úgy láttam, hogy még vagy 20 ember lopakodott ott a palota két setét kis alagútjában. Gondolom Jong megbízásából készítették elő a terepet a főbérgyilkosnak.

  • Cirmolán Says:

   A kapuőr és Yongjo király eunuchja a példa rá, hogy a dolgok nem mindig a rendeletek és a szabályzatírók szintjén dőlnek el.

  • Mogyi Says:

   Én is elgondolkodtam, mit birizgálja ott azt a hajtűt.Még csodálkoztam is rajta. Azon meg főleg csodálkoztam, hogy ilyen egyszerűen ki-be lehetett sétálgatni a palotába az éjszaka közepén.

 111. yucca Says:

  Na kiváncsi vagyok Songjon mit fog csinálni, megint ő menti meg mostmár a királyt?

  • Bridget Says:

   Nekem az volt a fura, hogy Szongjon felismerte a csávót. Vagyis nem is az, hogy felismerte, hanem valami olyasmit mondott, hogy “Ő akarta Őfelségét…” vagy mi, már nem emlékszem. Mikor említette neki ő, vagy bárki, hogy akar a királlyal bármit is csinálni? oO
   Juj, és a következő részben meghal a királynő? Tök fura lesz nélküle…
   Úgy bírtam Hongot, ahogy mosolyog… Azokkal az elálló fülekkel, lol xD

   • Andicilin Says:

    Mármint a volt királyné? Vajon most mi lehet a rangja? Mert a királyné mostantól Szan felesége…akinek nem is tudom a nevét, mert sose említették. A volt királyné pedig nem nem lett anyakirályné sem, mert az Szan anyja lett. Akkor talán csak XY úrnőnek szólítják majd? Végül is a palotában élő nemes hölgyről van szó. Hm. Bocs, hogy itt lamentálok, de úgy felvetődött bennem a kérdés.

   • Mária Hegyiné Serfőző Says:

    Andicilin: Szan felesége…akinek nem is tudom a nevét, mert sose említették.
    Kétféle képpen is szólították a filmben. Nekem a Pingo – vagy ehhez hasonló hangzású megszólítás tetszett. Valahol az előző blogrészben? – volt is rá utalás.
    A hivatalos a Hyo Eui neve volt.

   • Cirmolán Says:

    Yongjo hiányozni fog. Szerintem Sannak is. Nem is értem, hogy miért mondogatja “Végre …” . Ahhoz képest, hogy mennyire tisztelte a nagyapját és hagyta királyként meghalni!?

    A koreai gyászról Vay Péter misszionárius 1902-ben ezt írta:
    “A halottat, miután egy óriás tölgyfakoporsóba helyezik, minthogy a szobába nem fér, az udvar egy elkülönített részébe teszik és ottan őrzik hónapokig. Ez idő alatt a gyászolók reggel, este és minden étkezés után eljönnek az előirt lamentációkat elvégezni. E mellett eledellel és egyéb áldozatokkal kedveskednek az elhunytnak. ­ E közben a csillagjóslók alkalmas helyet keresnek az eltemetésre.” …
    “A császárné temetése napokig tartott, részt vett azon az ország kicsinyje, nagyja.” …
    “A koreai gyász 27 hónapig tart. Azalatt a gyászoló a világtól teljesen elvonulva él. Zsákvászon kámzsát ölt magára és arcát egy szakajtókosárhoz hasonló kalappal fedi . A gyászolót megszólítani nem szabad és útjából mindenki kitér.”
    Drjenovszky Zsófia szerint “ma már a szigorú gyász is csak három napig tart”, pedig “a rítusok közül a temetési szertartás (Sangrye) az, amelyik legkevésbé változott” az idővel. “A temetési szertartás pontos menetének három fő lépése volt: ­a test eltemetése, ­ elvégezni az ősöknek járó megemlékező szertartást, gyászolni az elhunytat.”

    Persze nem maradhat király nélkül az ország, de akkor hogy is van ez a királyi gyász? Mondjuk San valami buddhista kápolnaféleségben merengett egy sort, de vajon Yongjo vagy Sado lelki üdvéért?

    Yongjo a volt királynőt a legalacsonyabb rangúak közé fokozta le. Ezek után azt sem értem, hogy miért van még a palotában és azt sem, hogy miért nem fehér hacukában van. A megszólítása, persze kérdés!
    De legalább nem lett belőle anyakirálynő.

    Honnan tudhatta SeongJeon, hogy őfelségét egy bérgyilkos akarja eltenni láb alól? Szerintem DaeSoo-tól. De a koronázás előtti estén beszélt is Sannal, esetleg ő is említhette neki.
    SeongJeon és az ő esti – éjszakai munkái, szolgálatai. Sosem mutatták, hogy a két felség adott-e mellé kísérőt hazafelé!?

   • Andicilin Says:

    Mária Hegyiné Serfőző: Igen, de a pingu egy megszólítás, mint ahogy a felség is, a másik amit írtál pedig ezek szerint a neve. 🙂

    Cirmolán:
    “Nem is értem, hogy miért mondogatja “Végre …” . ” – Hát ezt én se. Mintha ő tette volna el láb alól. Ez valami rossz fordítás lehet.

    “A koreai gyász 27 hónapig tart.” – Most komolyan? Addig nem ássák el a halottat? És ott bomlik az udvaron vagy mi? O_o

    “Persze nem maradhat király nélkül az ország, de akkor hogy is van ez a királyi gyász? Mondjuk San valami buddhista kápolnaféleségben merengett egy sort, de vajon Yongjo vagy Sado lelki üdvéért?” – Szadót felteszem nem gyászolták, hiszen árulónak volt nyilvánítva. A király egy más eset. Nyilván náluk is áll az a dolog, hogy meghalt a király, éljen a király.

   • Cirmolán Says:

    Mikor a csillagjósok megtalálták a megfelelő helyet (ami valami sárkénymentes hely), akkor persze eltemetik.
    (Gojong császár feleségét a megfelelőnél is megfelelőbb hely miatt kétszer temették.)
    A 27 hónapot nem tudom, hogy a haláltól vagy a temetéstől számítják. Hasonló lehet ez náluk, mint nálunk is a gyászév.

    Sadot San folyton siratta. Így nem tudom, hogy abban a templomban a nagyapját gyászolta éppen, vagy apjának fogadkozott, hogy jó király lesz és megbosszulja a halálát.

    Nehéz kibogozni a neokonfuciánizmus buddhizmussal és sámánista elemekkel kevert szertartásain.

 112. tenambo Says:

  Melyik királynő? Az öreg volt király felesége,vagy Yi San anyja?

  • Andicilin Says:

   Egyikük se királynő. Az öreg király felesége a volt királyné, Szan anyja pedig egykoron a koronahercegné volt, most lesz anyakirályné.

 113. tenambo Says:

  Vagy Yi San feleségére gondolsz?

 114. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Sajnos a történelmi áttekintést olvasva – az elhunyt király felesége még fog pár kellemetlen percet szerezni – szerintem.
  Én Sopánkától akadok ki. Ott nyafog – sopánkodik, rí. Egy csomót fizet a gyilkosságért. Csak áskálódik San ellen. Nem szégyelli magát! Elvégre rokona Sannak. Bár Hwawan is az –
  Hála Istennek azért San egy edzett fickó – nem olyan tesze-tosza király.

 115. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az öreg király alakja nekem is hiányozni fog. Jó volt hozzá a szinkron is. Tetszett az ellágyulása, amikor Song Yonnal beszélgetett. 😀

 116. Andicilin Says:

  Izé…már egy ideje zavar a dolog, de nem igazán tettem szóvá, csak most már kifejezetten félreértésekhez vezet a dolog. A királyNŐ és a királyNÉ szavakról van szó. Itt szinte mindenki az előzőt használja, noha női uralkodóról szó sincs. Mindeddig az egyetlen koreai sorozatban szereplő királyNŐ Tokmán volt a Sillából. Rajta kívül minden más sorozat palotában élő nője maximum királyNÉ volt, vagy az sem. A király anyja, fogadott anyja pedig minden esetben az előző király felesége volt, – oké, ez a mostani pont kivétel lesz – vagyis volt királyNÉ, akiből anyakirályNÉ lett. Megérteném, ha angolok lennénk, mert ott a queen jelenti mindkettőt, – sőt az anyakirálynét is – de magyarok vagyunk.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Igazad van – magyar nyelvnél nem mindegy a né, vagy nő szókapcsolat.
   Erzsébet királynő, de pl. Gertrúd királyné volt.

  • Cirmolán Says:

   Azért az angolok is megkülönböztetik a Quen-ket a regnum ill. a consort kiegészítéssel.
   A koreai királynékat talán azért hívják királynénak, mert a Joseon korban – ha hinni lehet a DY-ban és a Dae JangGeum-ben elhangzottaknak, bemutatottaknak – a király felesége a belső udvar működését irányítja, rendjéért felelt. Azaz, nem csak a trónörökös világrahozása és a reprezentáció volt a feladata.

  • yucca Says:

   A királynő uralkodó, a királyné viszont a király felesége.

   • Cirmolán Says:

    Magyar értelmezésben. Nyilván vannak másképpen gondolkodó nemzetek is.
    A fordítók lehetnek pontatlanok, de azért nem hülyék. Mint kiderült, angolból fordítanak. Ha kicsit nézegetünk angol nyelvű uralkodói listákat Korea történelméből, akkor ott az uralkodó királynőt a Queen regnum-mal, a nem uralkodó, hanem feleség királynőt a Queen consort-al jelölik.
    A magyar királynékat nem volt szokás koronázni (kivéve tán csak Sissi-t, ami azonban erőteljesen gesztus és jelkép jelleggel bírt), de a Joseon korabeli koreai királynékat király férjükkel együtt megkoronázták. A DY-ban láttuk, hogy a már király új királynéjának királynővé koronázása egyúttal a király újrakoronázásával is járt, azaz mindig királyi párt koronáztak. Valószínűleg ezért királynő náluk a megkoronázott királyné.
    És az udvartartás terén bizony uralkodtak is rendesen, akár funkcionális társkirálynak is tekinthetők, míg erre nálunk nemigen volt példa. A fordítók nagy valószínűséggel ezt próbálták érzékeltetni a királynék királynőnek titulálásával.
    Jómagam leginkább arra lennék kíváncsi, hogy hol van az a pont, ahol a koreai király és királyné királynő feladatköre kapcsolódik. Ugyanis még egyetlen sorozatban sem láttam, hogy ugyanolyan rendszerességgel kommunikálnának erről egymással hivatalosan, mint a király a tanáccsal.

   • Andicilin Says:

    “Ha kicsit nézegetünk angol nyelvű uralkodói listákat Korea történelméből, akkor ott az uralkodó királynőt a Queen regnum-mal, a nem uralkodó, hanem feleség királynőt a Queen consort-al jelölik.” – Ilyet miért néznének? Ők a szövegkönyvből dolgoznak, amiben valószínűleg csak annyi van, hogy queen. Ezt a megkülönböztető jelzőt, amit te mondasz nem igazán használják a családfákon kívül. Pl. Queen Mary-ről elnevezett hajó. Volt ilyen királynő is Angliában és királyné is. Mégsem írták oda, hogy melyik. (Persze már csak azért sem, mert mindenkinek egyértelmű volt.)

    “A fordítók nagy valószínűséggel ezt próbálták érzékeltetni a királynék királynőnek titulálásával.” – Tök szép és jó lenne, ha valóban ennyire utána járnának a dolgoknak, de ezerszer valószínűbb az, amit eddig is megszokhattunk, vagyis, hogy egyik fordító ennek, másik fordító annak fordítja ugyanazt. Jelen esetben ez a queen. A közérthetőség miatt és amellett vagyok, hogy aki uralkodó volt az királynő, aki csak feleség az királyné. Nem mindenki fog ezért családfákat böngészni, de ők is szeretnék megérteni.

    Btw Magyarországon úgy tudom, hogy a szó szoros értelmében nincs olyan, hogy királynő, csak király, aki lehet férfi és nő is. Kettő ilyen volt…vagyis jobban mondva abban nem vagyok biztos, hogy Anjou Máriát is megkoronázták, de Mária Teréziát biztos. Persze ezt most csak úgy fejből írtam, biztos simán meg lehet cáfolni pontos adatokkal.

   • Cirmolán Says:

    Személy szerint nekem tök mindegy, hogy -nő-nek vagy -né-nek fordítják a -né-t, csak lennének következetesek. És akkor emiatt nem kellene családfákat bogarásznia senkinek sem.
    A fordítók meg valószínűleg nyelvvizsgáztak angolból, ami bizonyos fokú intelligencia-vizsga is egyúttal.

  • Mara Says:

   Sajnos a szinkronos fordítók is rendre eltévesztik.

   • Andicilin Says:

    Erről jut eszembe, hogy a tegnapi részben volt talán az, hogy az eunuch mondta Szannak, hogy már késő van, vonuljon vissza a trónterembe. Oké, hogy az ördög nem alszik, ne de hogy a király se?!

   • Cirmolán Says:

    Na ez a trónterem-be való visszavonulás értelmezhetetlen számomra. A trónterem nem az, ahol a király csücsül a trónon és tanácskozik a kormánnyal?
    De San mintha saját, királyi lakosztályába vonult volna vissza, annak is akár a lakosztályához csatolt kis királyi magánkönyvtár részébe. Arra most sajnos nem emlékszem, hogy földön vagy széken ülve olvasgatott ill. piszkálta a kötőtűjét. Viszont nem a fehér vagy világos színű hálóköntös volt rajta.

    Hogy lefekvés és elalvás előtt olvasgat?
    Hát bizonyos hétköznapi emberek világszerte még ma is könyvvel vagy újsággal a kezükben alszanak el.
    San meg gondolom bújta az elődei tetteiről készült feljegyzéseket, hogy formát keressen döntéseihez, bosszújához és reformjai bevezetéséhez. De nyílván van egy királyi napirendje is, aminek szerves része lehet az esti olvasgatás és amit új seprűként valószínűleg jócskán túlteljesít.

    Éppenséggel a virrasztás San tervének a része is lehet az orrgyilkos fogadására. Csak ez a feltevés meg ott nem stimmel, hogy miért hagyja lemészárolni teljes őrködve-szolgáló és kísérgető személyzetét?

   • Bridget Says:

    San a földön ülve olvasott meg csavargatta a hajtűjét – erre kifejezetten emlékszem. Szerintem ő nem sejtette, hogy a bérgyilkos este akarja meglepni, hiszen csak ott tartott, hogy a koronázáson fogják valamikor megtámadni, ami végül is elmaradt. Azonban attól még lehet, hogy pont őt várta, de így sem hiszem, mert akkor kicsit tettre készebb lett volna. Mondjuk mondom ezt ÉN, aki még meg sem nézte a mai részt… xD

 117. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  A blog első sorozatában találtam – amikor San feleségének nevére keresgéltem:
  …”ezen az oldalon az összes részt megnézheted:
  http://indavideo.hu/video/Yi_san-A_Korona_hercege
  Ha jól láttam szinkronos.

 118. Cirmolán Says:

  Felemelő érzés lehet a kínvallatásokat festeni!

  Asszonyom lett a volt királyné megszólítása. Legalábbis Hong így szólítja. Ha róla beszélnek, özvegy királynéként említik.

  Úgy tűnik, Hong munkáját megint látszat tevékenységgé minősítette az új király. Vallatások eredménye nélkül megvan az ítélet. Hong elég jól tűri, ehhez is hozzá lehet szokni az ő természetével?

  Most üt majd vissza Sanracsak igazán, hogy nem hagyta Yeongjonak kivégeztetni az összes díszpintyet. A nép szemében most ő lesz a kegyetlen henteskirály. És így kezdeni az uralkodást, nem lesz könnyű.

 119. Andicilin Says:

  Igazából ma nem sok minden történt. A király majdnem belehalt a karsérülésébe, de szerencsére Szongjon épp ott volt. Hm, miért is van mostanában folyvást a palotában? Úgy értve, hogy éjjel is.
  Vicces volt, amikor Hong az egyik bérgyilkost vallatta, akkor egy kis asztalra mellette növekvő sorrendben ki voltak pakolva különböző fogók. Megnéztem volna használat közben. Nem vagyok szadista, de kíváncsi lettem volna, hogy mire használják azokat.
  Megnyugtató, hogy Makszun szerint még mindig Dalho bácsi a legcsinosabb férfi.

 120. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Miért nem hagyják a kígyót meghalni? A fenének kellett segíteni – történelmi háttér – – Meg is fogja hálálni az biztos.
  A másik ami az előzetesben volt és nagyon felhúzott az a “kedves” nagyapa. Ő szövetkezik a miniszterrel, hogy a diákokat fellázítsa San ellen, mert a díszpinty testvére meg lett büntetve a tetteiért. Akkor miért nem tett semmit, amikor a drága tesó pénzé tette a vagyonát, hogy a bérgyilkost fizesse?
  És egész idő alatt mást sem tudott eddig is csinálni, mint sápítozni.
  A Sopánka testvére legalább mókás volt – de ő – idegesítő.

 121. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Vagy rosszul láttam és hallottam? Nyugtassatok meg – akik már látták végig —— Ugye nem lehet ennyire agyament San nagyapja?

  • Marianna Says:

   De elég agyament, szerencsére most bekeményített San és ezt tényleg nem ússza meg a nagybácsi. Viszont Chwe minisztert nagy baklövés meghagyni mozogni. Már amikor olvasta és kritizálta San rendeletét a büntetésről , már akkor látszott azon a hájas búráján, hogy azon töri az agyát mivel tehet San alá.

   • Cirmolán Says:

    Mi a bánatnak mutatta meg a böntetésről szóló rendeletét San Chwe miniszternek? Nem gondolhatta komolyan, hogy nem fog kavarni ellene valamit! Mondom én már egy ideje, hogy ez a Chwe nem rossz politikus, csak éppen a rossz oldalon áll.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Na mégis csak jól láttam – és hallottam. Szégyen. A testvére fontosabb neki – és a királyné aki meg akarta ölni – öletni az unokáját – mint a saját unokája a törvényes király? Meg – áll – az – ész.!

 122. Marianna Says:

  Sziasztok! Alig bírtalak utolérni Titeket, 19-től külföldön voltam se M1, se blog. Na mindegy hiába láttam már a filmet izgatott mit írtok róla 🙂
  Van is egy csomó kérdésem.
  1/—Mi az a filmrészlet????? 22-én tette be Celestis és Gizuska .
  2/ Mindig is hadilábon állok a nevekkel de most kb szintén akkor tájt írtátok hogy Yí San = halála után JEONGJO-val. Erre valaki úgy írt , hogy Jongjo ( e nélkül) de az is úgy tűnt, hogy Sanra érti.
  Az öreg király aki most meghalt az meg Yongjó . Ez kiborít engem. Sose tudom kiről beszéltek amikor az igazi királynevüket használjátok. Nincs valakinek egy egyszerű táblázata filmbéli név -> király név->filmcím amiben szerepel->évszám mikor élt. 😦

  Azt hiszem ez túl nagy kérés, de ha mégis van valakinek ideje ? :((

  Azt gondolom San azért volt a szentélyben mert az apjára emlékezett.

  Jaj hát a lényeget nem is írom. Szóval egyszer már megtárgyaltuk Sannak ki a vér szerinti apja, kire mikor hogy íratták át örökbe és miért , erre azt hittem lehidalok amikor a trónra ült tegnap és megmagyarázta a magyar szinkron, hogy ő miért tekinti Sado fiának magát. Nem vettétek észre? Tök ellentétesen szinkronizálták. Még, hogy ő azért tekinti Sadó fiának magát mert ő nevelte fel. Be…-ok. Még valaki azt is fekutatta, hogy az a valaki 7-évesen meghalt akivel örökbefogadtatták Sant. Igaz Geümöt is 7 évesen nősítették a Dong Yí-ban , de azt azért nem feltételezem, hogy 7-évesen gyereket is nemzett bárki is , történetesen Sant az a valamilyen herceg és Sadó nevelte volna fel? Na ezt kapjuk ki!

  A fiúk ruhája közül nekem Sadó hercegi kékes színű ruhája tetszik a legjobban. Olyan szép színe van. Kár hogy csak rövid ideig mutatják.

  Ez nagy szívás, ez az öngyilkossági kísérlet. Ha ezt nem csinálja ez a kígyó, akkor szerintetek halálra ítélte volna San? Sajna nem tudjuk meg mi állt a parancsban. Így viszont átíródik a történet. Bár a nagynénjét se ítélte halálra csak száműzte. Ez meg necces , mert bármikor kiszabadulhat.
  Ez disznóság, hogy nem cibálták le róla a színes ruhát. Még amikor élő királynak a feleségét büntették meg, (lsd. Palota ékköve) hiába királyné volt, akkor is fehéret viselhetett csak.

  Valóban Song Yeonnnal az a bajunk , hogy túl jó és engedelmes. Eddig mindegyik női főszereplő csinált valami “disznóságot” Dzsangüm feleselt ,kisérletezett, mindig bajba került, Dong Yí is fiús vonásokkal küzdött az igazáért, Deokman volt a legrenitensebb ő a királynői cím megszerzéséig meg se állt. Ehhez képest Song Yeon tényleg egy áldott alázatos jó lélek.De én szeretem.

  • Bridget Says:

   A filmrészlet egy másik sorozat vagy film (nem tudom pontosan) bemutatója vagy mi, ami Hong Guk Yeong életéről szól. A nevekkel én sem vagy nagyon tisztában, így nem is magyaráznék… remélem megérted. xD
   A rokonos/apás dolgot nem értettem tisztán, de lényeg a lényeg, hogy San Sado herceg édesfia, vagyis valóban ő volt az apja, csak valami olyasmi történt, hogy a családfában át lett jegyezve a rokonság: úgy lett beírva, hogy San az öreg király egy másik fiának fia. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e, de én ennyit tudok biztosan.
   Az a kék ruha tényleg nem rossz, de nem nagyon értem, hogy miért más a kettő. Mindig divattól függött, vagy mi? Mert hát elvégre koronaherceg volt mind a kettő, nem úgy illene, hogy a ruhájuk is ugyan olyan? oO Vagy lehet hogy pontosan azért volt más a kettő, mert mindketten koronavárományosok, és hogy ne keverjék őket? Mondjuk ez eléggé értelmetlen, na mindegy.
   A mai részt még nem láttam, arról nem nyilatkozom. 😛
   Szongjonnal szerintem még várjunk… Ugyan én nem néznék ki belőle semmi “disznóságot”, de ki tudja, talán majd ha /SPOILER!/ ágyas lesz végre, kap egy kis hatalmat is, és rájön, hogy nem ő a világ legalja… 😛
   Már kérdeztem egyszer, de felteszem még egyszer a kérdést: tudja valaki, hogy Hong húga mikorra várható? *-* Tök kíváncsi vagyok rá… Olyan lesz mint ő, csak nőben? :’D

   • Marianna Says:

    SPOILER HONG HUGÁRÓL ! Pár rész múlva belép a színre. Most, hogy életben maradt San, az anyja forszírozni kezdi a trónörökös gyártást, és nem sokára bemutatkozik neki Hong anyja és a huga , Hong előléptetése kapcsán. Elindul majd a küzdelem az anya és a feleség között, mert a királyné elkezdi beszervezni Song Yeont, az anya pedig Hong hugát. Én utáltam. A királyné is . Bár nagyon diplomatikusan próbált vele viselkedni. de majd meglátod milyen undok féltékeny disznó lesz.Magával rántja a posványba a bátyját is. Igaza lesz Jong-nak 😦 aki a hatlomhoz annyira ragaszkodik az mind így végzi 😦

   • Bridget Says:

    Ohh… köszi az info-t :/

  • Andicilin Says:

   1, Van egy sorozat, ami Hong Gukjongról szól. Ha jól emlékszem, abból raktak be valaki az nyitó képsorokat (opening) és egy pár perces részletet. http://wiki.d-addicts.com/Hong_Guk_Young
   2, Hát igen, ez a hátránya a latin betűre történő átírásnak. Többfajta verziója is van. A japánnal és a kínaival is vannak hasonló problémák. A nemzetközi, illetve angol nyelvre való átíráson kívül meg ugye mindre van magyaros változat is.
   Kikerestem angol nyelvű wikipediáról:
   Születési név – Királyi név – Született – Trónra lépés – Meghalt
   Öreg király: Yi Geum – Yeongjo – 1694 – 1724 – 1776
   Szado koronaherceg: Yi Sado – Jangjo – 1735 – 0 – 1762
   Szan koronaherceg, majd király: Yi San – Jeongjo – 1752 – 1776 – 1800

   Szan biológiailag Szado fia, ez egyértelmű. Amikor azonban Szado áruló lett, akkor nem lehetett egy áruló fia a koronaherceg, ezért papíron átírták egy már réges-rég halott herceg fiának. Így papíron Szan egy már gyerekkorában meghalt nagybátyja fia lett. Gyakorlatilag több okból is lehetetlen, de papíron mégis mindenki elfogadta. Ez a herceg egyébként Szado bátyja volt, és 1719-1728 között élt, még gyerekként meghalt.

   • Marianna Says:

    Ez szuper. próbálom a neveket Y -J memorizálni. 🙂

   • Marianna Says:

    És látta már valaki ezt a Hong Gukjonról szóló filmet ? Magyar fordítása van már? Összevág a történet a Yí Sanban bemutatott Honggal?

    Több kérdésem nincs 😀

  • Cirmolán Says:

   eo=o
   A J-vel kezdődő San,
   Az Y-al kezdődő Geum, a nemrég meghalt öreg király. Többi neve bonyolultabb.

   Az hagyján, hogy San öröbe fogadója, (Crown Prince Hyojang) 7 évet élt (1719–1728), de San születésekor (1752) már 24 éve halott volt, tehát még csak nem is nevelhette fel San-t. Sado halálakor (1762) San 10 éves volt, a Jeoseon-korban a 9 éves fiú (ld. DY-ból Geum) már felnőttnek számított. Így a 34 éve halott örökbefogadó örökbefogadott egy felnőtt embert.

   San azért utalt rá újfent, hogy ő Sado fiának tekinti magát, hogy ellenfeleinek jelezze velük szembeni attitűdjét. Csakhogy ezt az ellenfelek nem jelzés értékűnek tekintették, hanem fenyegetésnek. Csoda, ha csírájában akarták elfojtani az őket fenyegető veszélyt?

   Az áldott jó SeongJeon! Magam részéről kedvelem őt, csodálom a rajz- és festői készségét, tisztelem a dolgosságát, de mint nézőnek nem tartogat sok meglepetést az egyénisége. Kivéve, hogy esténként rendszeresen a palota udvarán csámborog.

   • Cirmolán Says:

    Most látom csak, hogy Andicilin már ugyanezt megválaszolta. Bocs az ismétlésért!

   • MM Says:

    Semmi gond, ez csak mégjobban megerősítette az évszámokkal , hogy a magyar szinkron az agyament 🙂

 123. Marianna Says:

  Szerencséje volt Sannak, hogy gyerekkora óta tanulja a harcászatot. Na ha ez Dong Yí “férjével” történt volna meg 🙂 emlékeztek hogy hadonászott a faággal amikor egyik éjjel buliba keveredtek?
  Szóval Dae Su azzal segített a királynak, hogy bekiabált, fennség ha még él bujdokoljon el ,ha az még nem nyiffantotta ki aki eltette láb alól az udvarhölgyeit? Egyébként nem bújt volna el?

  • Cirmolán Says:

   Szerintem elbújt volna, mert nem tudhatta, hogy DaeSoo a szabadságul kapott éjszakáján is belátogat a palotába.
   Ha Hong-ot támadják meg hasonló módon, akkor bizony neki is annyi lett volna! Jong a mai részben legalább vízszintesen is tartogatta egy kicsit a kardját, de Hongnál még sosem láttam kardot.

 124. betyár Says:

  Sajna nem tudtam minden részt nézni, így a mai rész elejét sem.Viszont érdekelt a merénylet lefolyása és többször is megnéztem a Youtubon,koreai nyelven találtam és valószinűleg vágás nélkül. Kicsit valószínűtlen volt ez a merénylet, de jó van.
  A király nem várta a merénylőt, mert megrémült a kinti hullák láttán. A merénylő talán egy ablakon jutott be Yi San szobájába ezért van az,h a szobában oldalról támadott. A kardozás közben Yi San jól védi magát többször ügyesen félre ugrik látszik,h érti , de elesik és kiejti kezéből a kardot. Na most jön amit nem igazán hiszek: a földön fekvő Yi Sannak sikerül felrúgnia a bal oldali gyertyatartót úgy,h a nagy gyertya felrepül és pont a lesújtani készülő merénylő kezét vagy fejét eltalálja és megzavarja azt… jó focista lett volna… aztán jön az a hajtűs fazon, célbadobóst játszik és talál!!!! Nem is akárhogy. Felkapja a kardot felugrik és majd bevisz egy végzetes vágást. A merénylő minden erejét összeszedi és utolsó rohamra indul de hiába.Hirtelen más helyen pörög a cselekmény, Deszút lássuk. Ennyi erővel mutathatták volna azt is,h a merénylő felbukik valami drámai véggel mint a titkár embere a nyilakkal. Ha valamelyik tv csatornának nem tetszik akkor úgy is kivágja… Szóval nem hiszem,h sikerült volna így eltalálnia és megnézném a valóságban.
  Ettől a jelenettől eltekinte nagyon tetszik a sorozat.

  • MM Says:

   Az tényleg kérdéses hogy lehet olyan ügyes a merénylő, hogy hang nélkül kaszabol le kb 10-11 főt, ilyen “hangszigetelt” építmény tornácán.
   DE ! A király küzdése nem volt lehetetlenebb Bidam alakításainál. Azért azok is elég elképesztőek voltak, és szerintem hihetetlenebbek. A király igenis jó, hogy észrevette és felrúgta a gyertatartót, mert ha ez nem is sérti meg a támadót, de elveszi egy pillanatra a figyelmét és akkor kijátszható. Így volt ideje eldobni az életmentő hajtűt, hiszen ha már fájdalmat okozott akkor már a vívás közben se tud az ellenfél úgy koncentrálni. A király erős volt semmi gondot nem okoz neki 100 nyíl kilövése tehát valóban nem gyenge a dobása. Célozni is tud. 🙂 Szóval ebben az egészben csak az ajtónállók leöldöklése a fura. A párviadal hihetőbb mint Bidam alakításai.
   Egyébként nem is régen láttam egy TV műsort amiben egy idiai (sajnos a nevét nem értettem) budha spirituális nagymestert hoztak fel példának, hogy idős korában is a támadoit úgy le tudta győzni, hogy a filmfelvételeken az látható , hogy nem is ér az ellenfeleihez. (az energiákról volt szó a műsorban)

   • betyár Says:

    Igazad van, a király az életét köszönheti,h akkor még nem volt elektromos világítás 🙂 Mindent logikusan csinált. Valójában engem a gyertya röppályája zavar… egy ilyen hosszúkás tárgy igen kis valószinűséggel fog pont olyan röppályára kerülni. A kardvágásokat jobban is bemutathatták volna, biztos a kiskorúakra voltak tekintettel. A harc közben talán egy alig észrevehető utálás van arra,h a király megsebesült, így azt hihetjük,h a merénylő kiömlő vérének a látványától lett rosszul…
    Bidám meg egy külön mese. Amikor legelőször verekedett volt egy jelenet (azt hiszem,h a 22.rész eleje Tokmánt menti meg a Jusin papa emberektől ), amitől már én is falra másztam 🙂 Az ellenfél karddal támad, ő puszta kézzel. Bidam kirúgja a kardot az ellenfél kezéből az felrepül (ha jól emlékszem méghozzá pörögve) majd esik vissza felé. Na most Bidam talppal megrúgja a kard markolatát az láss csodát beleáll az emberünk hasába!!!!!
    Másik eset a Sillából: Csilsuk utolsó jelenete amikor is Tokmánt támadja,de Bidam és Jusin megvédi. Itt is látszottak a kamú vágások! Na de ez csak film és harcművészet koreagráfia!!!!!

 125. Cirmolán Says:

  A merényletről.

  San tornácán előszobázott teljes belső személyzete. Mindegyiküket a bérgyilkos tette el láb alól. Mind a 6-8 embert egyszerre? Na a villám gyorsaságával még azért ez a szuper kardforgató sem képes versenyezni!

  Mert ha egymás után gyilkolászta le őket, valamelyik csak elkiálthatta volna magát, hogy gond van. Bár ha ilyenkor is Felség-eznek, az nem elég informatív.

  A macskaügyességű, nesztelen bérgyilkos simán belopózhatott a királyi lakosztályba, amíg San a halott ügyeleteseit vizsgálgatta.

  Hogy lehetett olyan óvatlan San, hogy a kardja nélkül lépett ki a lakosztályából egy kis gyanús neszre, mikor észlelte, hogy a személyzete megnémult?

  Szerencse, hogy a nyíldobást gyakoroltatták a hercegekkel. (ld. DY / Geum és félig bátyja !)

  • Cirmolán Says:

   … “bérgyilkos simán belopózhatott a királyi lakosztályba, amíg San a halott ügyeleteseit vizsgálgatta.”
   Rendes tőle, hogy ad magára, csak bérgyilkos és nem orgyilkos. A lakosztályba való belopózás helyett éppenséggel hátulról le is vághatta volna San fejét, míg az halottkémet játszott.

 126. Puszilva Says:

  Halihó!

  Képzeljétek, egy percet se változtattak az időpontokon.

  Pedig abba bíztam hogy legalább az m2n lesz jobb időbe.

  A lényeg egy, a 3nagy a levelekre sose hallgat!

  A kisebb kábeladók pl.viasat6 azok sokkal de sokkal jobban figyelembe veszik a leveled, pl. hónapokon belüli változás.

  No mindegy ők tudják.

  De megihletett a dolog s írtam is hogy adjanak távol keleti sorozatpremiereket is.

  A másik ott még a reklámok is valamivel rövidebbek, de az jobb hogy a nézői leveleket figyelembe veszik.

  További jó napot!

  • Andicilin Says:

   A Hálózat Tv-nek kéne írni, hogy adják le újra azt a kínai sorozatot, amit kb. 5 éve egyszer már adtak. Két részbe bele is néztem. Vicces volt.

  • huni66 Says:

   Igen, sajnos a következő 2 hétben nem lesz változás…legalábbis a Port.hu szerint.

 127. yucca Says:

  itt további információt olvashattok Yi Sanról:
  http://sillakiralysag.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1138870

  és ugyanezen az oldalon The memoirs of Lady Hyegyeong (San édesanyja) címmel készült 1988-ban önéletrajzi írásából 62 részes történelmi sorozat.

  • Ilus Says:

   Ráadásul a rendező meg a gyártó teljesen ugyan az

  • Marianna Says:

   Jaj én ezeket úgy tudnám élvezni ha kronológiai sorrendben és ugyanazokkal a szereplőkkel leadnák. Mármint ha itt xy játssza San anyját, akkor a róla szóló filmben is xy legyen a színész aki alakítja.

   • Cirmolán Says:

    Bizony jó lenne. De néha nagy a filmek, sorozatok forgatása közti időkülönbség.

 128. Andicilin Says:

  Hm, lassan elfogynak az igazán nagy ellenségek. Bár még azért Hvavan okozhat meglepetéseket, ha egyszer visszatér. Az özvegy királyné megtört valamennyire, de ő inkább dühös, főleg most, hogy szeretett fiát is megölték. Az egyébként szép volt Hongtól, hogy személyesen vett tőle búcsút. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy a méltó ellenfél, vagy legnagyobb ellenség elvesztése szinte olyan, mint a legjobb barát elvesztése. Viszont a királynál és az özvegy királynénál ez mintha még meglenne. Kedves kis cseverészés folyt köztük, főleg a király részéről.

  • yucca Says:

   Igen, Hong részéről ez a gesztus hasonló Misil esetéhez .
   Bármilyen furcsa is, egy méltó ellenfél mindenkit nagyobb tettekre sarkall.
   Az elég furcsa, hogy az özvegy királyné egyszerűen felvette a királynéi ruhát, amikor már megfosztották rangjától, és miért járkálhat ki-be szabadon a palotában?

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   “Az özvegy királyné megtört valamennyire, de ő inkább dühös, főleg most, hogy szeretett fiát is megölték.”— biztos elírás – mivel az özvegy királynénak nem volt fogadott gyermeke sem, Hwawanra gondoltál biztos.
   A királyné néha kiismerhetetlen. Amikor az öreg király még nem volt magánál – akkor is elég emberi hangon tudott beszélni hozzá. És most is elég hihető volt a gondolata. De ki tudja – lehet, hogy valóban csak porhintés az egész.

   • Marianna Says:

    Sajna csak porhintés. Minden percben egy számító alattomos kígyó marad. Aki most a lapítás és életben maradás technikáját vagy taktikáját választotta. De egyáltalán nem azért, hogy csak úgy eléldegéljen. Ja nekem most esett le, hogy a rendező részéről lehet, hogy ez jelzésértékű a filmben , azt akarja sugallni a néző felé , hogy bizony az özvegy királyné nem gondolja magát kevésbé hatalmasnak attól, hogy kimondták a rangvesztését, ő bizony ragaszkodik ehhez, még ha szavakban meg is hunyászkodott, de az öltözékével jelzi, hogy reszkessetek mert engem ez a ruha megillet a ruha által jelképezett hatalommal együtt. Szóval ez egy burkolt jelzés a kígyó gondolkodásáról.

  • Cirmolán Says:

   Én kifejezetten sajnálom, hogy Jong eltűnik a színről. Bár 10-szeresen is megérdemelte a büntetését, mégis a kígyókirálynő és Chve miniszter mellett, de méginkább előtt, ő volt az ész és a szervező a csapatban. Özvegy királynét és Hwavant viszont első körben ki kellett volna végeztetni. San nagypapi tesójának bűne sokkal kisebb volt az övékénél. Vagy San élete végéig tartó lelkiismeretfurdalásra akarta ítélni Hwavan-t, hogy örökbe fogadott fia halálát részint a hercegnő okozta? Özvegy kígyó királynéval meg hatalma elvesztését akarja sirattatni?

   De jól hallottam, láttam, hogy Kim Bizsu-t csak száműzték, és nem kapott mérget?

   Mellesleg mi értelme van a száműzésnek, mikor záros határidőn belül úgyis mérget itatnak az elítéltekkel?
   Lehet, hogy érvényben van még az a Dae JangGeum -ben sokat emlegett rendelet, miszerint a palotában csak a király halhat meg? Gondolom ez a természetes úton történő elhalálozásra vonatkozhatott csak, a harc közbeni elesésre és a kivégzésekre talán értelmetlen lett volna alkalmazni. Pl. a DY-ban Jang HeeBin a palotában itta a mérget, nyilvánosan. Éppenséggel találhattak volna alkalmas helyet a mérgeg itatásra palotán kívül a palota közelében is.
   Pláne miért kellett különböző helyeken, a palotától messze öngyilkosságra kényszeríteni / kivégeztetni a felségárulók egy részét? Hogy az egész ország vérengzőnek gondolja San-t vagy csak elrettentő példának szánta?

   És San anyai nagyapjának ki és mikor köti hátra a sarkát?

   Meg kell állapítani, hogy Sannak és csapatának nemcsak a konspirációs készsége, de a PR-ja is sokkal rosszabb, mint ellenfeleié!

   San feleségét ma királynéz-ták! Azért kommunikálhatnának egymással a t. fordítók az egységesség érdekében!

  • Andicilin Says:

   yucca: Na igen, az özvegy királyné elzárása is mutatja, hogy mennyit ér az a parancs. Én azt várnám, hogy őrök álljanak minden nap a lakosztálya ajtajában, és ne engedjék sehova. Sőt, inkább olyan helyre költöztetném, ami a palota falain belül is valamiféle fallal elkerített.

   Mária Hegyiné Serfőző: Azt hittem, hogy előző mondatomból egyértelmű, hogy az “ő” Hvavan hercegnőt jelenti.

   Cirmolán: “Mellesleg mi értelme van a száműzésnek, mikor záros határidőn belül úgyis mérget itatnak az elítéltekkel?” – Én is ezen filóztam, és arra jutottam, hogy ez azért lehetett, hogy ne otthon nyugodjanak, hanem ott temessék el őket, ahol meghaltak. Ez büntetés nekik, és az egész családjuknak is.
   “Meg kell állapítani, hogy Sannak és csapatának nemcsak a konspirációs készsége, de a PR-ja is sokkal rosszabb, mint ellenfeleié!” – Jó, de egy király kivel konspirál? Ő a király, tőle mindenki alacsonyabb rangú. Meg a király parancsa elviekben mindenkire vonatkozik.

   • Cirmolán Says:

    “egy király kivel konspirál?”

    Itt elsősorban nem királyi, hanem koronahercegi státuszában, a királynő elleni ellenkonspirálásra gondoltam.
    Akár azt is írhattam volna, hogy San konspirációs készsége szinte 0-val egyenlő. Mindig eléggé passzívan várakozott a soron következő támadásra, ahelyett, hogy csapdába csalogatta volna ellenségeit (mikor már egyáltalán azonosítani tudta őket), vagy legalább az ellenségei ellenségeinek soraiból híveket szerzett volna magának. Mi több, szinte csak önkéntesekre támaszkodhatott.
    És hogy ellenségei ellenségeinek ne váljék az elkötelezettjévé, nem feltétlen a rangját kellett volna felhasználnia támogatásuk megszerzéséért. DaeSoo-ékkal is milyen szépen összebarátkozott.

    Királyként pedig az intézkedéseiben rejlő, ellene irányuló konspirációs lehetőségek felismeréséhez, megelőzéséhez és időben történő leszereléséhez kellene az a bizonyos készség. Pl. diákok, lakosság fellázítása megelőzése néhány plakáttal, nyilvános kivégzéssel egybekötött magyarázattal.

    Ha nagyapjára hagyta volna az ítélkezést és a kivégzéseket, most sokkal békésebb országlás elé nézhetne.

   • Cirmolán Says:

    Persze ha Yeongjo-ra hagyta volna az ítélkezést, lehet, hogy saját trónralépését nehezítette volna … De tán nem jobban, mint enélkül.

   • Cirmolán Says:

    “Sőt, inkább olyan helyre költöztetném, ami a palota falain belül is valamiféle fallal elkerített.”
    Egészen konkrétan egy rizsládába!

   • Andicilin Says:

    “Egészen konkrétan egy rizsládába!” – Megnyugtató, hogy nem is vagyok olyan vérszomjas. XD

   • Cirmolán Says:

    “hogy ne otthon nyugodjanak, hanem ott temessék el őket, ahol meghaltak. Ez büntetés nekik, és az egész családjuknak is.”
    Ebben van ráció. Gondolom jeltelen sírba kerülnek és így az utódok nem tudnak tisztelegni előttük a későbbiekben.

    Kész szerencse, hogy Sado a palota udvarán halhatott meg és nem is került ismeretlen sírba.

   • Cirmolán Says:

    Na enni-inni azért adnék neki, de az összes szolgálóját deportálnám.

  • rog70 Says:

   “Az özvegy királyné megtört valamennyire, de ő inkább dühös, főleg most, hogy szeretett fiát is megölték.”
   Ki volt az az annyira szeretett fiú? Lemaradtam valamiről? Kigyókiráynőnek volt gyereke?

   • MM Says:

    Nem volt. Whawan hercegnőről szól ez a sor, ő akarja megbosszulni szeretett fia halálát.

   • Andicilin Says:

    WTF?! Most ennyire nem látni, hogy az előző mondatom ehhez kapcsolódik? @_@ Legközelebb a teljes hozzászólásom egy bővített mondat lesz.

   • Cirmolán Says:

    Szerintem a szövegkörnyezetből + a “de ő” -ből egyértelmű.

 129. rog70 Says:

  Tudja valaki, pontosan hogyan történik ez a koreai kínzás? Már több soriban láttam, de csak annyit mutatnak, hogy az ülő férfi térdei közé tesznek két rudat és kifelé húzzák, és ettől mindenki ordít, mintha nyúznák. Gondolom nem mutatnak meg mindent (ahogy gyerek sem úgy lesz, hogy a király megfogja a kedvese kezét 😀 ), de érdekelne, hogy mi is az a “tuti” módszer a kínvallatásra. A középkori Európa módszerei hatékonyabbnak tűnnek…

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   -csak pillanatokra mutatták – de odaláncolják – bilincselik? – a lábukat a székhez. Így nincs nagy mozgása a lábnak – és a fenti feszítés gondolom igen fájdalmas lehet. Bár amikor az udvarhölgyeket kínozták – ott a fej is sérült volt. Tehát oda is üthettek valamivel.

   • Cirmolán Says:

    Úgy emlékszem, hogy bokájukat összeköve és mellkasukat (lehet, hogy derekukat is) rögzítik, térdük szabadon marad. A rudakkal térdeiket szétfeszítve nyújtják alsó és felső lábszárukat és azok alkotóelemeit. Az eredmény a feszítő erőtől függően lehet húzódás, zúzódás, szakadás, törés.
    Gondolom előtte, utána, közben néhány pofon is elcsattan, ha nem akarnak vallani vagy “megjegyzéseket” tesznek.

  • Andicilin Says:

   Eltörik a lábukat. Több helyen is.
   Nem tudom eleget ajánlani ezt a filmet, amiben bizony van ilyen jelenet is: http://mydramalist.info/title/5312/eumranseosaeng

   • rog70 Says:

    Akkor hogy tudnak járni utána? Sokszor mutatják, hogy a kínvallatás után másnap a delikvens a saját lábán megy a kivégzésre…

   • Andicilin Says:

    Úgy hogy ez egy film, és lájtosabb, mint a valóság.

  • Marianna Says:

   Én is mindig azon gondolkodtam hogy ha a lábukat feszítik, hogyan lesz véres a fejük, mert azt sose mutatják, hogy ütik.

 130. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Nagyon nemes volt a titkár halála. Ő valóban méltósággal viselte el. Előtte is a napi teendője – a beszélgetés – majd a kivégzés. Ha nem néztem volna, hogy mit akart tenni – még sajnáltam volna. De Sopánka hozta a maga formáját. Rinyált, nyüszített. Nevetni kellett a szomorú helyzetben is.

  • betyár Says:

   Igen, Sopánkán én is nevettem,a többiek is természetesen holtra váltak az ijedelemtől csak a titkár nem. Ő már régóta tudta,h mindennek vége. Olyan volt mint a legnagyobb gengszter vezérek, akik már mindent elértek és nem félnek. Egyedül neki volt tartása elviselni az egészet, amiért akár becsülni is lehetne. Ja és szerintem a bajusz és a körszakáll neki jobban áll mint pl. a királynak vagy Hongnak.
   A szőrös hernyóval (az özvegy királyné bátyja) mi lett? Őt is száműzték, de nem hallottam,h halálra is itélték volna, pedig logikus lenne. Egy kisebb sziklaszélén láthattuk pár katona a közelében. Le is ugrott vagy csak álldogált?
   Szerintem Hvavan hercegnő nem sok mindent tehet a kunyhóban, csak abban reménykedhet,h a királyra nehezedő nyomás miatt kiengedik.

 131. yucca Says:

  Remélem San nem fog megbocsájtani az özvegy királynénak, nem dől be az álnok dumájának, ő a fő bűnös, az értelmi szerző, meg kell bünhődnie.

  • Bridget Says:

   Szerintem Sannak jelen pillanatban eléggé elege van mindenkiből :’D Nem hinném, hogy bárkinek megkegyelmezne – megint.

   • Cirmolán Says:

    Hacsak politikai okokból nem!

   • Marianna Says:

    De bizony. A politikai ok nagy úr. Az eredeti szövegben van is olyan rész amikor azt mondják, hogy a nép szemében nem jó tény, hogy …tisztogatással …kezd. hiszen a nép úgy meg van vezetve és eddig a kígyó és a sleppje befolyásolta a sorsukat és azt is el tudják hitetni , hogy San azért ölet meg mindenkit, hogy egyeduralma legyen és a szépséges eddigi jótevőket most elsepri.
    Hwawant és a kígyót pedig azért nem öleti meg , mert még véletlenül se akar a családból “vért ontani” akármennyire tudja hogy bűnösök , mindig ott lebeg a szeme előtt, hogy az apját ártatlanul ölték meg. Még a gyanú árnyékába se akar keveredni, hogy ártatlanul rokont végeztet ki. Ezt az eredetiben ő maga mondja.

   • yucca Says:

    Sejtettem, hogy nem fogja megölni az özvegy királynét, de nem is kell, elég, ha jó messzire száműzi, az nagyobb büntetés neki, mintha kivégeznék.
    Egyébként meg San-ra nézve már nem jelent veszélyt, hiszen Jong, az ész már nem él, nem igazán van aki szövetkezne vele.
    A Dongyi-ban kisebb (ál)bűnért száműzték a királynét, akkor most mi van?

 132. Cirmolán Says:

  Szerintem az van, ha San így folytatja, előbb-utóbb bele fog betegedni vagy halni.

 133. Andicilin Says:

  Most miért hagyták ki Hong feleségét? Ha annyit szerepelt volna, hogy ő is ott ül és meghajol, abba igazán nem haltak volna bele, és arra még egy statiszta is megtette volna. Ez kicsit olyan hiányérzetet keltett bennem, na. Még mindig nem akkorát, mint Licson festő (vagy most már valami más a rangja…) Amazontermészetű Mártájának hiánya, de azért mégis. Olyanok ezek a szerepek, hogy egy puszta megjelenés, mindenféle szöveg nélkül is bőven elég lenne, mégis kerekítenék a történetet.
  Á, klasszikus politikai csatározások! Igazából én valamennyire unom, bár magát a politikát szeretem. Egykori történelem tanárom mondta, hogy elég egyszer megérteni, utána rájövünk, hogy ugyanaz ismétlődik a történelem folyamán, s ugyanaz van ma is. Szóval van, amikor beleunok, és ez van most is. Lehet azért, mert most az apróbb, finomabb dolgok következnek. Hát igen, én biztos valami hadvezér lehettem előző életemben, nem szeretem a pepecselést, hiába lassú víz partot most.
  Ami a második feleséget/ágyast illeti, egy dolgot nem értek csak: miért két hatalmilag-befolyásosságilag jelentéktelen lányról folyik a vita? Ha én lennék a királyné, vagy az anyakirályné, akkor biztos egy olyan családból választanék lányt, akiknek ereje van. Pl. egy noron ellenes táborból. Meg ha annyira fontos az örökös, akkor miért csak egy lányt akarnak szerezni? Nem lenne jobb egyből 3-4? Kíváncsi leszek, hogy az özvegy királyné mit lép. A helyében én is keresnék egy megfelelő személyt. Sőt, a helyében direkt nem noronost keresnék.

  • yucca Says:

   Szerintem Hong feleségét azért nem mutatták be, először is mert beteg nem mehet a palotába, nehogy megfertőzze a királyi udvart, másodszor, így rögtön lekötelezhetik Hongot azzal, hogy jó orvos vizsgálja meg az asszonyt.

   Azt kihagytam a számításból, hogy a királyné még mindig számíthat Cwe miniszterre, hiába hagyta egyszer már cserben.

   • yucca Says:

    Persze lehet, hogy nem lekötelezettség, hanem inkább tiszteletük jeleként ajánlották fel az orvost Hongnak, ezzel megköszönve Sannak tett áldozatos segítségét.

  • Bridget Says:

   De Hong húga sem noronos, nem? Mármint… Én aztán fikarcnyit sem konyítok a politikához, de ha Hong nem az, akkor a húga (ergo a családja) sem. Amúgy a feleségét én is hiányoltam. ><

   • Andicilin Says:

    Tök mindegy, hiszen az a család nem nagy hatalmú. A Hong klán egy vidéki kis mellékága. Hong úgyis a király embere, úgyhogy azzal, ha a húga ágyas lesz nem igazán szerez több hívet, támogatót, stb.

   • Andicilin Says:

    Mármint a király nem szerez több támogatást. A félreértések elkerülése végett.

   • Marianna Says:

    Bridget!!! Te kérted a múltkor a SPOILERT ???

    Na SPOILER …előre néztem az 51.részben lesz az ágyasválasztás és az epizód felétől bőgök. Ha Te is ilyen vagy készíts be zsepit 😦

   • Bridget Says:

    Hát bőgös vagyok, az biztos. xD De annyira szomorú lesz…?Akkor készítek zsepit. :$

   • MM Says:

    Hát nekem vérzett a szívem Dae Su-ért meg Song Yeon-ért, Meg a királyért, meg a királynéért (egy kicsit, vagyis olyan aranyos jószívű jóindulatú, úgy szereti a férjét , hogy magát képes félreállítani a király boldogságáért) meg kicsit sajnáltam Dae Su nagybácsikáját is ( szegény kis értetlen ) Nem semmi jelentnél lesz vége az 51. résznek.

 134. Bridget Says:

  Van még valami, amit nem értek. Vagy értem, csak olyan fura… Szóval az a méreg, amit megisznak, mikor méreg általi halálra ítélik a bűnösöket. Hogy van az, hogy megissza, és egyből csupa vér lesz a szája, meg bevörösödik a szeme? oO Ilyen erős lenne? Mi van benne, kígyóméreg? Csak mert az eléggé erős, de mondjuk ha megissza, akkor kicsit később szívódik fel a cucc. Nekem ez egy kicsit fura.
  Meg a másik: miért ilyen elítélőek egyesek az ágyasok gyermekeivel szemben? Ha királyi ágyasokról van szó, akkor a gyerek félig királyi vér, nem? Akkor egyúttal ha Szongjon második feleség (ez a Suk-bin, nem?) lesz és fiút szül, akkor az is elítélendő, mert az anya “népalja”? Nekem sokszor olyan magas a koreai udvari gondolkodásmód… ><

  • yucca Says:

   Tényleg elég bonyolult. Királyi ágyas akár udvarhölgy is lehet, és nem biztos, hogy nemesi származású, ezért lenézik ezek gyermekeit, persze más a helyzet az első szülött fiú utódnál, mert ő lesz majd a leendő trónörökös. Úgy tudom Szongjon ágyas lesz nem feleség, de, ha ő szül először fiú utódot (mert a királyné nem tud) akkor lehetséges, hogy ez a gyermek lesz a trónörökös.

  • Cirmolán Says:

   Biztos, hogy királyi ágyasok és nem a nemesek ágyasainak gyermekeiről van szó? Az elítélést meg egyiknél sem értem.

   • yucca Says:

    Akiket San kinevezett a királyi könyvtárba szerintem nemesek ágyasainak gyerekei , az előítélet olyasmi lehet, mint amit annak idején hazánkban a zabigyerekek iránt éreztek. Az ágyasok gyermekei (királyi, nemesi) kevesebb jogokkal és vagyonnal rendelkeztek a házastárs utódainál, és szerintem a nemesek jobban felfújták ezt a dolgot, mint a királyi udvar.

   • Cirmolán Says:

    A koreai előítéleteket azért nem értem, mert náluk nem tiltotta a törvény több feleség vagy ágyas tartását.

   • yucca Says:

    Ebben a korban minden a rangról szólt,minél magasabb rangú valaki, annál nagyobb hatalma volt, az ágyas nem rendelkezik akkora joggal, mint a házastárs, így az ágyasok gyerekei alacsonyabb rangúak a házastárs utódainál, innen az előítélet, és ezzel a lehetőséget is elvették tőlük, hogy feljebb jussanak.

   • Cirmolán Says:

    “szerintem a nemesek jobban felfújták ezt a dolgot, mint a királyi udvar.”
    Főleg, ha érdekükben állt erre hivatkozva érvelni!

  • Bridget Says:

   “tartását”, lol xD
   Amúgy ha belegondoltok… tök igazságtalan Szongjonnal szemben, hogy a saját sorsáról döntenek a feje fölött. Arra gondolok, hogy még nem is tudja, hogy a királyné őt akarja a király 2. feleségének. Nem bunkóság ez egy kicsit? Persze tudom, hogy Szongjon mindig mindenre fejet hajt, meg a királynéval sincsen bajom, de ha én lennék Szongjon, akkor igenis rosszul esne, hogy tudtomon kívül döntenek rólam. Ráadásul az sem mindegy, hogy miben, mert hát itt a trónörökösről van szó… Szóval gondolom értitek. Eléggé kínos percekhez vezethet még ez a dolog.

   • Cirmolán Says:

    “tartását”, már ha anyagilag megengedhették maguknak. Még ha dolgoztak is a háztartásban a “tartottak.”

   • Cirmolán Says:

    “rosszul esne”
    A “rosszul esés” akkoriban nem lehetett trendi a lányok részéről, de az ágyassá való kiszemelés az anyakirályné és a királyné részéről igen.
    Szongjonnak ebből a szempontból még szerencséje, hogy árva, így a családja nem erőltetheti be senkinek sem az ágyába.

   • yucca Says:

    Ilyen dolgokat nem beszéltek meg az alattvalókkal.
    Ahogy az ágyasok, úgy Szongjon se tiltakozhatott ez ellen,
    ha valakit kiválasztottak engedelmeskedni kellett, akármennyire is barátja Sannak, mégiscsak a király szolgája.
    Ez volt a törvény és ezt a feladatot az anyakirályné látta el.

 135. Bridget Says:

  Igen, ezt gondoltam, e akkor is “embertelen”. Mondjuk Szongjon szereti Sant, szóval ha azt nézzük, akkor nem is annyira rossz a helyzete.

 136. MM Says:

  Na de itt a királyné elment megnézni Song Yeont és meg is kérdezte tőle mi a véleménye , le tudna-e mondani a festészetről ha bekerül a palotába. Szóval s Song Yeon tökéletesen tudta ezt, hogy a királynénak ez a szándéka.

  • Bridget Says:

   Mikor történt ilyen? A királyné nem kérdezte meg Szongjont, csak véletlenül (vagy direkt) utalt rá, hogy nehéz lehet összeegyeztetni a festést a palotabeli élettel. Ha minden igaz, akkor a mai részben fogja feltárni előtte a valós szándékait.

 137. MM Says:

  Én nagyon bírom a TESTŐRHÁRMAST 🙂 Olyan aranyosak amikor 3-an megbeszélik az eseményeket és tanakodnak ,hogy …mi van most mi történik??? meg ahogy egymásra figyelnek.

 138. Bridget Says:

  Tudom, hogy ezt már egyszer beraktam, de nem kaptam rá komit, így berakom még egyszer, hátha az nyomatékosabb lesz. xD Szóval ez egy YI-SAN FANFICTION video, és én alkottam.

  Milyen lett? :3

 139. yucca Says:

  Na tessék a királyné ilyen nagyra becsüli Szongjont, hogy személyesen kérte fel 2. feleségnek.
  Deszu végre szerelmet vallott Szongjonnak, igaz kicsit elkésett vele, bár a lényegen mit sem változtat.

  Tulajdonképpen a király az oka annak, hogy a noronokat nem képes megfékezni. Én már akkor sem értettem, hogyan bízhatott meg Chve miniszterben, az csak a bőrét mentette , éppen kapóra jött neki a koronaherceggel való szövetkezés. Az első intő jelnél el kellett volna távolítania a minisztert a kormányból, őt is meg kellett volna büntetni a többi árulóval együtt.
  Azt meg végképp nem értem, hogy ilyen nagy hatalommal bír a miniszter, hogy bárkit visszahívhat és a király nem tehet semmit?

  • EUgen Says:

   Hiányolom, hogy aYi San- történetben nem mutatják be a Noron frakció azon szerepét, amiről a “Warrior Baek Dong Soo” szól. Márminthogy a Mandzsu birodalom uralmát támogatja. (!!??):
   http://azsiaekkovei.hu/kdorama/warrior-baek-dong-soo

   • huni66 Says:

    Ez pedig figyelemre méltó történelmi fejezet.

    Warrior Baek Dong Soo…még egy sorozat, amit meg kellene nézni.

   • yucca Says:

    A Warrior Baek Dong Soo-t már régóta szeretném megnézni, de a felirat csak a 12.részig érhető el, addig nem akarok belekezdeni, ha esetleg valakinek meg van a többi felirat, megköszönném.

  • Cirmolán Says:

   1. A királynak nem megfékeznie kellene a Noron-okat, hanem nem kellene 5 percenként felbőszítenie őket valamilyen viharos változást hozó intézkedéssel. A 2000 outsider hivatalnokat lépcsőzetesen is be lehetett volna építeni az államapparátusba.
   A kialakított helyzetért egyértelműen a király a felelős, tisztában is van ezzel.
   2. San nem Chve miniszterben bízott, hanem politikailag kiszámítható reakcióiban.
   3. San és Chve nem szövetkeztek, hanem poltikai kompromisszumokat kötöttek.
   4. Ha San megbűntetette volna Chve minisztert, az ország vezetése már rég összeomlott volna.
   5. Az eddigiekből úgy tűnik, mintha Chve a Noron párt frakcióvezetői funkcióját látná el. Mivel a kormányt 100%-ban a Noron pártiak alkotják, Chve – nyilván megbeszélve frakciójával – a kivégzett miniszterek helyét is párttársaival töltötte fel. A frakción belüli személyi döntésekhez nem gondolom, hogy szükséges lenne a király jóváhagyása.
   6. Chve elég bölcs és tapasztalt ahhoz, hogy tudja meddig érnek saját képességei. Pártja és meggyőződése szerint országa érdekében nem habozott visszahívni a volt királyné miatt menesztett, és önmagánál is leleményesebb Noron-politikust.
   7. Chve jó politikus, még ha ez nem is tetszik nekünk, nézőknek, mert mi egyértelműen a főhős szekerét tolnánk.

   • Andicilin Says:

    “A 2000 outsider hivatalnokat lépcsőzetesen is be lehetett volna építeni az államapparátusba.” – Én is így gondolom. Ráadásul úgy lett volna érdemes kezdeni, hogy alulról, tehát eleinte csak frissen vizsgázottakat alacsony pozíciókba.

    “Chve jó politikus, még ha ez nem is tetszik nekünk, nézőknek, mert mi egyértelműen a főhős szekerét tolnánk.” – Hajjaj! A legjobb politikusok azok, akik akár rendszereken átívelve is megőrzik a pozícióikat. Van egy magyar politikus nő is, akit példaként említhetnék, de inkább nem írom le a nevét. Egyébként kommunikációs zseninek is tartom, de magával a nézeteivel, politikájával nem értek egyet. Jó politikusként elismerni valakit nem hiszem, hogy feltétlenül azt kell, hogy jelentse, hogy egyet is értek vele.

 140. huni66 Says:

  Deszu szerelemvallása volt talán a sorozat egyik legdrámaibb jelenete.Engem nagyon ‘ megütött ‘ ….Szegény Szongjont iszonyú helyzetbe hozta.
  Dalhó bácsi viszont hozta a jó formáját a csókjelenettel…

 141. Bridget Says:

  Igen, Deszu jelenete nekem is könnyeket csalt a szemembe. De szegény Szongjon, olyan kis vak, hogy nem látta, mennyire tetszik Deszunak? ><
  Huh, én most kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Hong meg aközött a valaki között, aki a Palota udvaránál odament hozzá… Valami sötét ruhát viselt, és kerek feje volt. Azt hiszem szerepelt már egy másik sorozatban is, talán a DY-ban, de nem tudom pontosan. És az új arc… a másodminiszter, vagy ki. Nekem nagyon ijesztő karakternek tűnik. xD

  • huni66 Says:

   A volt másodminiszter kemény csóka…szerintem sok nehéz helyzetet fog még okozni.
   Akit mondassz a volt harmadik miniszter..vagy ki a csoda.Ö a Shillában volt a sillai parancsnokhelyettes.

   • Bridget Says:

    Tééényleg!
    Amúgy ezek az “öreg vagyok, sejtelmes és nagyon okos” emberek annyira elmaradhatatlanok a koreai sorozatokban… a Sillában ugyan ilyen volt pl. Munno, meg Chil-Suc, ha jól emlékszem. De nem biztos…

   • huni66 Says:

    Említed Munnót…én pedig az imént drámát írtam.
    Munno halála volt nagyon drámai számomra a Shillában.(mondjuk, ez itt off)

   • Bridget Says:

    Miért, hogy is halt meg? oO

   • Cirmolán Says:

    “a volt harmadik miniszter” Solji (Wolja helyettese, szárnysegéde) volt a Sillában
    .
    “A volt másodminiszter” a Jumong-ban Puyo faarcú, bölcs miniszterelnökét – (aki mindig tudta, mi az aktuálisan legjobb politikai húzás) – játszotta iszonyatosan jól.
    Hasonló karaktert hozhat itt isTae Woo szerepében. Akkor pedig Tae Woo és Chve ellen San és Hong felkötheti a gatyáját.
    A Noron szempontjából egyébként Chve is mindig tudta, hogy mire mi a legjobb megoldás. Ő nem annyira magát, hanem a Noron / Byeokpa hatalmát védte, mindenkinek tudott nemet mondani és mindenkivel tudott együttműködni. Meg is mondta Jongnak, hogy ő csak a politikához ért.

    San és Tae Woo eddigi tövid szócsatájából nekem az jött le, hogy generációs ellentét elébe nézünk, ahol a türelmetlenül szárnyaló újító és a tapasztalt fontolva haladó szellemi harca várható. Ezzel egyidőben Hong és Chve szerepe fokozatosan a háttérbe csúszik majd.
    Kíváncsi vagyok, hogy kígyókirálynő meterkedései hogyan fognak ehhez a két brilliáns koponyához felérni. Ráadásul egyikük sincs oda érte.

  • Andicilin Says:

   “Valami sötét ruhát viselt, és kerek feje volt. Azt hiszem szerepelt már egy másik sorozatban is, talán a DY-ban, de nem tudom pontosan.”
   “Akit mondassz a volt harmadik miniszter..vagy ki a csoda.Ö a Shillában volt a sillai parancsnokhelyettes.”
   Én úgy emlékszem, hogy a gájai ellenállásban volt parancsnokhelyettes, de tényleg, mintha szerepelt volna más sorozatban is.

 142. huni66 Says:

  Hát, amikor Bidámmal harcolt.

  • Bridget Says:

   Jaj, tényleg… volt valami kis láda vagy mi, amit Bidamnak kellett elvinnie a hercegnőhöz, nem? És akkor állta el az útját Munno, aztán élethalál harcot kezdtek, és Bidam megölte…?

   • huni66 Says:

    Én úgy emlékszek, hogy Munnó vitt valami könyvet, amit Bidám a sajátjának érzett.

   • Bridget Says:

    Elképzelhető, én már nagyon halványan emlékszem csak a Sillára… 😛

   • Cirmolán Says:

    Munnó az éppen befejezett Három királyság geográfiáját akarta elvinni Jusinnak.

   • Cirmolán Says:

    És Munnot nem Bidam ölte meg, hanem a Chunchu-t támogató kereskedő egyik emberének a mérgezett dobónyila.

 143. Cirmolán Says:

  Szóval a Palotában most háromféle őrség van:
  — Van a palotaőrség:
  tagjai párban vagy csoportosan őrködnek a kapuban, járőröznek vagy őrségváltás címén vonulnak ide-oda?
  — Van a királyi testőrség, aki a király, esetleg a királyi család tagjainak személyes védelmével foglalkozik?
  — Most lett a gárda, ami szintén a király személyes védelmét látja el, meg a tanácsterem körül is őrködik?

  Nem egészen világos nekem, hogy a gárda megalakításával mi szükség van a királyi testrőrségre is!
  (azon kívül, hogy a király védelmének irányítását ezzel ki lehetett vonni a minisztériumok hatásköréből)

  • Andicilin Says:

   Nem lehet, hogy a gárda és a testőrség ugyanaz a szervezet, csak más a megnevezése, mert mondjuk más fordította? (Én egyébként nem figyeltem ilyen részletekre.)

   • Cirmolán Says:

    Hong mostanában hozta létre a gárdát, annak a tanácsteremnek a védelmére, amelyikben Sant a bérgyilkos megtámadta, egyúttal a király személyes védelmére is. A gárdistákat nem a királyi testőrségből választotta ki, hanem a jelentkezők (vagy meghívott jelentkezők) közül harci vizsga és a Noronokat kizáró politikai hovatartozás alapján Hong maga válogatta. Ő más vezetőket szánt az egyes kapitányi posztokra, de San ragaszkodott a három királyi testőr gárda kapitányi (5. rang) kinevezéséhez. A gárda főparancsnoka Hong lett (a hatalmas harci tapasztalatával!). Kinevezésekor királyi titkár rangot kapott.
    Hong szépen halmozza a hivatalait!
    Azt értem, hogy a Noron-párti jóakarókat így próbálja távoltartani Santól, de most akkor hogyan oszlik meg a feladat a három szervezet között?

 144. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Ezek a részek nálam gyomorgörcsöt okoznak. Dühös vagyok San “tanácsadóira” is. Igaz, hogy így hümmögni nem tudok, mint ők – mert nincs meg hozzá a gyakorlatom -de azon kívül semmi kézzelfogható segítséget nem kap tőlük. Főleg az idősebb tanácsadójától.
  Már lassan hümmögő kórust tudnának létrehozni.
  Ehhez nem kell sok ész. Erre Lichon festő is képes lenne – csak ő egy sort vigyorogna is hozzá.
  Hong pedig biztos Song Yon ellen lesz – vagy tesz – hiszen miért is nézné jó szemmel, hogy a király Song Yonnal van – és nem az ő testvérével készülő nászra gondol. De azért az is érdekes, hogy a királyt a fene sem kérdezi meg, hogy figyelj – te kit szeretnél?
  Song Yonra visszatérve – a mai részben hiányoltam belőle azt a temperamentumot, ami Dong Yi-ben megvolt. Hányszor letorkolta – kioktatta a királyt. Song Yon olyan stabilan langyos víz volt a számomra.

  • Cirmolán Says:

   Hong bármilyen okos és törekvő, ugyanolyan járatlan még a politikában, mint San.
   Sacho eunuch kamarása, azaz személyi titkára Sannak, s mint ilyen, végrehajtó inkább, mint mozgató rugó. Az idős tanácsadó nem hümmög többet, mint San. Az ország vezetését illetően vélhetően generációs véleménykülönbség van köztük. Azonban hűséges szolga, hazájáért való hatalmas aggodalmak közepette mindig meghajlik uralkodója akarata előtt.
   Amit én hiányolok San idősebb politikai bizalmasaiból, az a stratégiai és a taktikai érzék teljes hiánya. S ha mégis szunnyad bennük némi ilyen irányú szikra, az túlzott alázatuk miatt nemigen pattan ki.

   Gondolom, ha a király nem aktivizálja magát második hitves / ágyas ügyben, akkor csak az anyakirályné és a királyné szerint megfelelő jelöltek közül választhat, egyetlen jelölt esetén pedig azzal az eggyel kell beérnie.

 145. tenambo Says:

  Cirmolánnak igaza van. A nagy könyvben amiért Bidam és Munno között harc volt abban a 3 királyság egyesitésének stratégiája volt. Ezt adta oda később Bidam Jusinnak.
  Ami a mi történetünket/Korona hercege/ illeti drámai fejleményeknek nézünk elébe.Gong titkár megindult a lejtőn.

  • Cirmolán Says:

   “Gong titkár megindult a lejtőn.”
   Nem lennék meglepve, ha ebbe még az özvegy királyné és a Noron is besegítene!
   Ami királyi anyukát illeti, férje halála óta kicsit csiszoltabb politikai látásmódra is szert tehetett volna. Maga Hong is csodálkozott, hogy a király közvetlen beosztottjának a húgát szánja Sannak második hitvesül. Ezzel olajat öntött tűzre! Hong nem a három királyi testőr indíttatásával szegődött San mellé, hanem karrier- és hatalomvágyból. San eddig koronahercegi és királyi státuszánál fogva ezt tudta kezelni, de rokonként vajon sikerülhet-e neki ugyanez?

 146. yucca Says:

  Azért az eléggé bosszantó és elkeserítő, hogy egy politikus (Tae Woo) szava többet ér a királyénál, mert emiatt nem jöttek a jelentkezők.
  Chve miniszter valóban jó politikus, de annyira fanatikus, képtelen megérteni, hogy azért mert valami évtizedekig működött, ma már nem tartható fent, a világ fejlődik és szükség van változtatásokra, kompromisszumot kéne kötnie.

 147. Cirmolán Says:

  “eléggé bosszantó és elkeserítő, hogy egy politikus (Tae Woo) szava többet ér a királyénál”
  Tae Woo nem egyszerűen egy politikus. Ő – a kígyókirálynő miatt sok éve – félreállított politikus. Ám nem ült sértődötten a babérjain, hanem filozófiai iskolát nyitott. Kívülről és higgadtan szemlélte a hatalmi harcokat, tanait és őt magát országszerte elismerik, tisztelik.
  A király tisztelete egyenlőre csak státuszából, a filozófus-politikus elismertsége saját személyiségéből adódik. A király még fiatal, neki nem volt még lehetősége – (ha alkalma már volt is rá) – személyiségéből adódó országos elismertséget szerezni. Ebben egyenlőre még mindenképpen van előnyben.
  Viszont Chve-nek azért volt annyi esze, hogy nem egy országmegosztó, kígyókirálynő vagy Hwavan rajongót választott segítőtársául és eresztett rá az országra, hanem egy országot többségében egységes álláspontra állítani és mozgósítani képes embert.
  Nagyon kíváncsi vagyok, San hogyan fog kimászni Tae Woo csapdájából. Tartok tőle, hogy megint egy látszólag rossz alkuval, de hosszútávon nyereséggel. Mert Tae Voo-tól – akár ellenfélként, akár a maga oldalára állítva őt, – csak tanulhat.
  Egyébként Sanban is ott pislákol a jó uralkodó és politikus parazsa, de ez még lelkes türelmetlensége miatt nem lángolhatott fel.
  A nemességet és a népet nem lesz könnyű a haladás pályájára terelgetnie, főként úgy, ha érdekek és hagyományok is sérülnek közben.
  Az igazi tánc most kezdődött csak el San számára.

  • Cirmolán Says:

   helyesbítés: “. Ebben egyenlőre még mindenképpen TaeWoo van előnyben.”

  • Andicilin Says:

   “Mert Tae Voo-tól – akár ellenfélként, akár a maga oldalára állítva őt, – csak tanulhat.” – Maximum a higgadtságát és azt, hogy hogyan volt képes tiszteletet kivívni, de más egyebet nem hiszem.

   • Cirmolán Says:

    “más egyebet nem hiszem.”
    A vén róka sikereiből és hibáiból módszereket lehet tanulni, továbbá a fékentartásához szükséges lépések kimódolása közben is lehet fejlődni. Csak nem kell hozzá hasonulni, mert akkor valószínűleg lőttek a reformoknak.

  • yucca Says:

   Igazad van, Chve nemcsak jó politikus, de még ráadásul megfontoltan okos is, a legmegfelelőbb embert hozta segítségül. Hát nem lesz könnyű dolga Sannak ezzel a két tapasztalt politikussal szemben, sajnos nincs mellette egy hasonló adottságokkal rendelkező politikus/tanácsadó.

 148. Andicilin Says:

  Na, megnéztem végre én is a pénteki részt. Bármennyire is megsiratták itt sokan, de szerintem akkor is felesleges volt Deszu vallomása. Eddig is tudta, hogy Szongjon a királyt szereti, és nem őt. A kimondott szó ereje? Hát, ez maximum nyomatékosította a dolgokat, nem változtatott rajta. Szongjon talán kicsit rosszul érzi magát tőle, lesz egy kis lelkiismeret-furdalása, de ettől még nem fogja Deszut viszontszeretni. Hogy Deszu ettől megkönnyebbült volna? Lehet, hogy pillanatnyilag igen, de egyértelmű volt Szongjon néma elutasítása, amitől a következő percben meg valószínűleg még rosszabbul érezte magát. Egy szó, mint száz, nem kellett volna bevallania.
  Ezek a szerelmi szálak…Dalho bácsi és Makszon Abélardot és Héloise-t játssza, amiről nem is tudom eldönteni, hogy vicces vagy szomorú. Talán inkább furcsa.
  Hongot az a bölcs fazon és a szárnysegédje ki fogja csinálni. Biztos vagyok benne, hogy ha magát a királyt már nem is tudják eltávolítani, de azért, hogy a saját pozíciójukat megerősítsék, a királyhoz hű embereket szépen eltávolítják majd.

 149. Bridget Says:

  Hhh, elszomorodom ha csak arra gondolok, hogy Hong hogy fogja végezni. :/

 150. Connie Says:

  Az eleje óta nézem a sorozatot, először csak poénból kezdtem nézni, hogy jót szórakozzak az”idétlen fejfedőkön és ruhákon”(amik valójában mint megtudtam történelmileg hiteles jelmezek)de mostanra már annyira lebilincsel ez az egész!! A történet fűszerei; a visszafogott érzelmek, a tisztelet még ellenség iránt is, az őszinte barátságok, és az önfeláldozás teszik olyan magával ragadóvá ezt az egyszerű és kedves sztorit.
  Nem vagyok tisztában a nevek helyes leírásával, de ki játssza “Kang” testőrt? csak mert So-ról, és Dae -Soo ról minden koreai sorozattal foglalkozó oldalon tesznek említést, róla viszont sehol.

  • Bridget Says:

   Ez jó, először én is pont ezért kezdtem el nézni a Palota ékkövét még hajdan (régi szép idők), de aztán magával ragadott, és azóta szeretem a koreai sorozatokat *-*
   A testőrről sajnos nem tudok 😦

  • gizuska Says:

   Jang Hee Woong (1980.02.19.-én született)

   Jumong – Yi San – Queen Seon-Deok – Gye Baek – The Horse Healer –
   azt írják róla hogy musical színész !! Sajnos még nem láttam még ilyen filmben játszani.

 151. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Dae Soo-nak el kellett mondania az érzelmeit. Egyszerűen muszáj volt. Tudnia kellett Song Yonnak, hogy ő pont úgy érez iránta, mint a lány San iránt.
  Ennek a vallomásnak ki kellett jönnie.
  Hétfőn – és kedden elég torokszorító részek jönnek.
  Már megint nem fogom látni – csak az ismétlést – vagy rászorulok az internetre – de a sorozatok. hu eléggé kimért velem szemben.

  • huni66 Says:

   Javaslom az MTVA videotárát, ott is meg tudod nézni …csak ne 8 – 9 óra közt, mert akkor nézhetetlen.Valszeg a túlterheltség miatt.

 152. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Hong lassan belekerül abba a forgószélbe – amit a hatalom mámora kerít. És nem biztos, hogy eszébe jut Gjong titkár figyelmeztető szava – amit a fogdában mondott, vagy a kivégzése előtt.

 153. Elhaym Says:

  Új bejegyzés. 🙂

  https://elhaym.wordpress.com/2012/09/30/yi-sanlee-san-a-korona-hercege-4/

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.


%d blogger ezt kedveli: