Yi San/Lee-San: A korona hercege 2.

Első bejegyzés

A korona hercege augusztus 13. -tól új időpontban 17:30 – kor.

16.      Királyi látogatás
m1 augusztus 13. 17:30
m2 augusztus 13. 21:10
Dae-soo büszkén mutatja Song-yeonnak új, testőri egyenruháját. Cho-bi megismerkedik a jóképű fiúval és emiatt megenyhül Song-yeon iránt. Guk-young korrupciós ügyeket leplez le Lee San előtt, aki ezt a király elé tárja; Young-jo ezért személyesen látogat el az érintett tartományba, mégpedig Lee San kíséretében. Hu-gyeom Song-yeon után érdeklődik Doo-chinál. Hye-gyong aggódik, hogy Hyo-eui még mindig nem esett teherbe és a hercegnek nincs utóda. Hyo-eui csevegni hívja Song-yeont, aki egy munka miatt tartózkodik a palotában és a hercegnő megpróbálja kideríteni, Song-yeon valóban ismeri-e Hu-gyeomot. A király egy faluba látogat el, ahol járvány dúl és ő maga is ágynak esik.

17.      Cselt csellel
m1 augusztus 14. 17:30
m2 augusztus 14. 21:15
A nagyurak azon spekulálnak, hogy felépül-e a király a súlyos betegségből, amely ágynak döntötte. Lee San is aggodalommal figyeli nagyapját, azonban leginkább a királyné aggódik: Young-jo halálával a trón Lee Sanra szállhat. Young-jo kis időre magához tér és felszólítja Lee Sant, hogy térjen vissza a palotába és uralkodjon helyette, amíg fel nem gyógyul. Guk-young és Sa-cho, akik féltik Lee Sant a visszaúton történő esetleges támadások miatt, egy csellel kijátsszák uralkodójukat és egy ál-menetet küldenek előre, megtévesztvén Hu-gyeom embereit. Lee San megdöbben, amikor megtudja, hogy Dae-soo maga ajánlkozott, hogy ő ölthesse fel Lee San álöltözékét, így biztos célpontnak kitéve magát. Az ál-menetből több harcos elesik, de Dae-soo szerencsésen túléli. A herceg megérkezik a palotába és rögtön összeütközésbe kerül a királynéval.

18.      Élet-halál kérdése
m1 augusztus 15. 17:30
m2    augusztus 15. 21:15
A király nagyon beteg lett és különböző okokból, de mindenki aggódik miatta. A király Lee Sant nevezi meg utódjának, de ezt a rendeletet, a királyné elkobozza. Hu-gyeom és Seok-ju mindenáron gyógyírt akarnak találni a király bajára. Ám Lee San eleinte nem hagyja, hogy az általuk szerzett gyógyszert beadják neki. Később mégis beadják a gyógyszert, de a király állapota romlik.

19.      Élet és halál között
m1 augusztus 16. 17:20
m2 augusztus 16. 22:45
Young-jo, a király, ginzengből készült főzetet kap, hogy felgyógyuljon betegségéből, de a remélt javulás helyett állapota rosszabbodik, és eszméletét veszti a magas láztól. Az aggódó Hwa-van hercegnő – aki felismeri, hogy a tünetek nem a betegség, hanem a gyógyulási krízis jelei -, a tiltás ellenére visszatér a palotába, és ráveszi Lee Sant, hogy folytassák a kezelést, mert csak így menthetik meg az apját. A király nemsokára valóban jobban lesz, és a hálás királyné ráveszi a királyt, hogy kössön békét Hwa-vannal, és fogadja vissza lányát a palotába. A király gyógyulása ellenére sem mond le arról a tervéről, hogy végleg visszavonul, és Lee Sant nevezi ki maga helyett régensnek, azért, hogy legyen ideje megtanítani őt a jó uralkodás fortélyaira. Döntése hatalmas felháborodást és tiltakozást vált ki mindenkiből, maga Lee San sem akarja elfogadni, de a király végül mégis összehívja minisztereit, és hivatalosan is bejelenti, hogy Lee Sanra ruházza át hatalmát.

20.      A reformterv
m1 augusztus 17. 17:20
m2 augusztus 17. 21:40
Lee Sannak élete első miniszteri ülésén kell elnökölnie. Egy reformterv elindításával próbál küzdeni az udvari korrupció és igazságtalanságok ellen. Ellenfelei azonban minden eszközt megragadnak, hogy ez ne sikerüljön neki. Ezalatt Song-yeonnak egy festőversenyen kell bizonyítania tehetségét ahhoz, hogy továbbra is festészetet tanulhasson a Királyi Művészeti Hivatalban.

21.      Reformok
m1 augusztus 21. 17:20
m2 augusztus 21. 21:10
A festők felháborodtak a döntésen, miszerint Song-yeon ötödik helyezett lett a festők versenyén, azonban a lány bátran megvédi magát. Lee San meghallgatja az engedély nélkül árusító kereskedőket, akiknek adófizetés fejében engedélyt akar adni, hogy szabadon áruljanak. Ez nagy felzúdulást kelt az eddig törvényesen működő és sokat harácsoló kereskedők között. Hwa-van és Hu-gyeom gonosz tervet sző, hogy a herceg reformját saját maga ellen fordítsák. Bár a nagyurak a királynak panaszkodnak, Young-jo elzavarja őket, mondván, a régens feleljen saját tetteiért. A királyné elhívatja bátyját, hogy segítsen végezni a koronaherceggel.

22.      Ki mint vet, úgy arat
m1 augusztus 22. 17:20
m2 augusztus 22. 21:35
Lee San megpróbálja kinyomozni, ki áll a hátterében annak, hogy a fővárosba áruhiány lépett fel. Hyo-eui továbbra is dolgoztatja Song-yeont a paraván festésén, hogy minél többet megtudjon tőle férjével való kapcsolatáról. A damók unszolására Song-yeon engedélyt kap Pak mestertől, hogy tanítsa őket, azonban ezzel tovább szítja a festők ellenérzését vele szemben. Hwa-wan ismét megpróbálja a királyt Lee San ellen hangolni. Lee San és Hyo-eui kapcsolata egyre gyengédebb lesz, mert a herceg érzi, hogy felesége szilárdan támogatja törekvéseiben. Hu-gyeom mesterkedésének hála Guk-young kiesik a herceg kegyeiből.

23.      Újjáéledés
m1 augusztus 23. 17:15
m2 augusztus 23. 22:45
Színre lép Kim Gui-ju, a királyné testvére, akivel a gonosz asszony el akarja távolíttatni a herceget és új trónörököst a helyébe ültetni. Lee San elvonul a könyvtárba pár napra, azonban Song-yeon hamar meggyőzi, hogy nem szabad elcsüggednie. Kim Gui-ju szervezi a Lee San elleni merényletet. Lee San találkozik egy jövendőmondóval, aki figyelmezteti, hogy bajba kerülhet.

24.      Sötét tervek
m1 augusztus 24. 17:20
m2 augusztus 24. 21:30
A régensi posztjáról lemondatott Lee San esténként kijár a palotából, hogy megismerje népe valódi életét. Így találkozik azzal az öregemberrel, aki – bár nem ismeri fel a herceget -, bölcs tanácsaival minden nap tanít neki valami újat a gazdálkodásról. Egyben ő az a férfi, aki megjósolja, hogy ellenségei hamarosan az életére törnek. A királyné bátyja embereivel együtt valóban azt tervezi, hogy a közelgő tavaszünnepen, a tömeg szeme láttára gyilkolják meg a herceget. Hwa-van is ármánykodik Lee San ellen, hogy a királyné kedvében járjon, de ekkor még nem sejti, hogy hiába igyekszik: a királyné csak arra vár, hogy nemsokára megszabaduljon tőle is.

25.      Szövi a pók a hálóját…
A Nare Fesztiválra készülnek a palotában. Nagy a sürges-forgás, érkeznek a mutatványosok. Ezalatt a királyné sem pihen, folyik a merénylet szervezése. A trónörökös hű emberei, Guk-young és Dae-soo azonban rájönnek tervükre és minden erejükkel megpróbálják kideríteni, hol és mikor akarnak ellenségei lecsapni a hercegre.

26.      A Náre fesztivál
Guk-young rájön, hogy a tűzijátékok segítségével bombát akarnak robbantani a Náre fesztiválon, hogy megöljék a koronaherceget. Li-cheon teljesen belebolondult a szép örömlányba, Geum-hongba. A fesztiválon Dae-soo őrködik, aki végül úgy tudja csak megmenteni Lee San életét, hogy felé lő egy lopott puskával. Az egyébként bekövetkezett robbanásban megsebesül Eun-eon és Hwa-wan is. Lee San kihallgatja Dae-soo-t, aki felfedi előtte, hogy a száműzött Guk-youngnak köszönheti életét. A királyné kidobja Gui-jut ügyetlensége miatt. Lee San megköszöni Guk-youngnak, hogy megmentette az életét. Mivel Dae-soo a fesztiválon ellopta az egyik palotaőr fegyverét, Jang-bóval és Seok-gival együtt elfogják és bebörtönözik.

27.      Kifogások erdeje
Gui-ju ragaszkodik Dae-soo kihallgatásához, annak ellenére, hogy Lee San magából kikelve követeli emberei szabadon bocsátását. Gui-ju és Hu-gyeom alaposan összevesznek azon, kinek is köszönhető a fesztiválon történt fiaskó, a királyné azonban rendreutasítja őket. Miután Jang-bo és Seok-gi kiszabadul, Song-yeon és Dal-ho kétségbeesetten várnak híreket Dae-soo-ról. Dae-soo-t azonban maga a király hallgatja ki; a fiú elmondja neki, hogy az összeesküvés leleplezését Guk-youngnak köszönhetik, sőt, a jángdzsui gyilkossági kísérletet is felfedi előtte. Young-jo a nyomozást – Lee San tanácsát kikérve – Guk-youngra bízza, aki megfogadja, hogy előkeríti a főkolomposokat. Guk-young elraboltatja Gui-jut és megpróbálja kiszedni belőle az összeesküvés részleteit.

28.      Szorul a hurok
Guk-young a király engedélyével nyomozást indít a merénylet elkövetőinek felderítésére. Ehhez rabul ejtette Gui-jut is. A merénylők és társaik aggódnak a jövőjük miatt. A festők közül hamarosan kijelölik azt, aki megfestheti a király portréját. Mindenki nagyon igyekszik megkapni ezt a feladatot.

29.      A csapda
Guk-young főfelügyelő vezetésével megkezdődik a nyomozás a herceg ellen irányuló merénylet ügyében. Előbb Gvi-dzsongot, a királyné bátyját fogják el, majd egy ravasz csapda segítségével sikerül elkapni Hvá-ván hercegnő és Dzsong titkár embereit is. Ekkor Dzsong személyesen keresi fel a főfelügyelőt, és elmondja: mindannyian utasításra cselekedtek, mert valójában minden intrika, és a mesterkedés ötlete, és anyagi támogatása a királynétól származik. Ekkor Gui-ju, hogy húgát mentse, minden bűnt magára vállal. Ji-su megnyeri a festőversenyt Li-cson előtt, ezáltal ő lesz a királyi portréfestő, és személyes vitájukat félretéve Szong-jont kéri fel segédjének.

30.      Az ítélet

31.      Az alvó oroszlán
A királynak nagyon tetszik Song-yeon festési stílusa, és úgy dönt, több képet is megrendel tőle. A palotában nagy riadalmat kelt Lee San eltűnése, azonban a herceg csak megpróbált lenyugodni magányában a királyi döntés miatt. Li-cheon félreérti a herceg eltűnését és Song-yeon kimaradását, ezért azt mondja Dal-honak és Mak-seonnak, hogy a lány királyi ágyas lett. A pletyka alapján Cho-bi elterjeszti a damók között, hogy Song-yeon biztos bosszút áll majd azokon, akik eddig keresztbetettek neki. Hwa-wan azzal a tervvel áll Hu-gyeom elé, hogy királyt akar csinálni belőle; mivel a királyné már nem tekinthető hatalomnak, így az urak segítségével mindezt véghezviheti. Young-jo megkéri Guk-youngot, hogy mindenben segítse Lee San munkáját, akinek ezentúl kikéri a véleményét udvari ügyekben. Amikor Lee San leissza magát és a városban dorbézol, Sa-cho magával viszi hozzá Song-yeont és Dae-soo-t, hátha ők meg tudják nyugtatni a háborgó lelkű herceget.

32.      Hamis vádak
m1 szeptember 5. 17:20
m2 szeptember 5. 20:10
Hye-gong azzal vádolja Song-yeont, hogy manipulálta a herceget, hogy előléptesse a festői posztra. Ezért elküldi Song-yeont a kínai küldöttséggel a Császári Művészeti Iskolába, amelyben majdnem egy évtizedig tart a képzés. Song-yeon senkinek nem árulja el elutazása igazi okát, így alaposan összeveszik Dae-soo-val és Dal-honak sem esik túl jól a lány távozása. Dal-ho és Li-cheon beszélnek Guk-younggal, hogy segítse őket abban, hogy helyet kapjanak a küldöttséggel tartó kereskedők között. Dal-ho megígéri Mak-seonnak, hogy ha visszatér Kínából, elveszi feleségül. Hu-gyeom biztosítja Hwa-want arról, hogy ha visszatér Kínából, biztos tervével tönkreteszi a koronaherceget. A király lemondja a királyné születésnapi ünnepségét és megtiltja, hogy bárki is felköszöntse. Song-yeon Lee Sannak sem mondja el, hogy elutazik, így csodálatos estét töltenek együtt a városban. Lee San megdöbben, mikor megtudja, hogy Song-yeon évekre elutazott; Dae-soo átadja neki a lány levelét, amelyben a lány felfedi iránta való érzéseit.

33.      Meglepetések
m1 szeptember 6. 17:25
m2 szeptember 6. 20:10
Song-yeon megérkezett Kínába, ahol festészetet tanulna, de amikor a kínaiak megtudják, hogy ő nő, visszautasítják felvételét. Hje-gjong felveti Lee Sannak, hogy feleségével együtt utazzanak el egy kis pihenőre. Lee San magával viszi minisztereit is. Young-jo ellátogat a királynéhoz. Úgy beszél vele, mintha semmi sem történt volna és a királyné testvére felől érdeklődik. Amikor pedig legközelebb a királyné látogat el Young-johoz, a király ráförmed és nem érti, hogy merészelt eljönni hozzá. Dae-soot és Jang-bot elveri egy helyi paraszt, Dong-su. Lee San is megtudja ezt és kíváncsi erre a férfira.
   
34.      A kínai utazás
m1 szeptember 7. 17:20
m2 szeptember 7. 20:10
Lee San és kísérete a déli országrészbe megy, ahol csodálatos tehetségeket fedez fel, akiket származásuk miatt eddig mindenhonnan kirekesztettek. Song-yeon megérkezik Kínába, ahol először elutasítják felvételi kérelmét a Birodalmi Művészeti Akadémián, de végül Hu-gjeom közbenjárásának köszönhetően esélyt kap, hogy mégis megmutassa a tudását és az akadémia vezetőjét teljesen elvarázsolja a tehetségével. A királyi udvarban feje tetejére áll minden, amikor a kormány aktuális ülésén Seok-ju felveti a királynak, hogy reformokkal frissítsék a régen elavult rendszert és adjanak újra politikai esélyt az évtizedekkel korábban elűzött Námin frakciónak. Dal-ho és Li-chon hatalmas üzlet reményében megy Kínába, de végül csak súlyos adósságokkal térnek haza.

35.      Aggasztó hírek
m1 szeptember 10. 17:15
m2 szeptember 10. 21:15
Csve miniszter árulása felháborítja a Bjok frakció embereit: Hwa-wan hercegnő egyenesen Csve úr elhallgattatását tervezi. De a herceg felkészült a támadásra, ezért fokozott őrizetet rendel el. A királyné újabb mesterkedései nyomán a király időszakos memóriazavarban szenved. Egyik ilyen alkalommal a királyné titokban felkeresi őt, és ráveszi, hogy kegyelmi rendelettel hívja vissza bátyját, Gui-ju-t a királyi udvarba. Lee San nagyon aggódik Song-yeon miatt, ezért ráveszi Dae-soo-t, hogy menjen el Kínába, és látogassa meg a lányt. De sajnos Pekingben politikai zavargások törnek ki, Song-yeont eltanácsolják a Császári Művészeti Akadémiáról és mire Dae-soo Pekingbe ér, a lány nyomtalanul eltűnik.

36.      A nagy visszatérés
m1 szeptember 11. 17:25
m2 szeptember 11. 21:20
Lee San, miután rátalált Song-yeonra, mindent megtesz azért, hogy a lány felépüljön a gyötrelmes út után. Míg ő távol van a palotából, addig régi ellensége, Kim Gui-ju visszatér, hogy újra betöltse pozícióját az udvarban. Ennek láttán rémület tölt el mindenkit, csak a királyné tudja, mi áll megkegyelmezése mögött. A király szellemi leépülése miatt már nem emlékszik kiadott parancsaira, és egyre inkább a királyné befolyása alá kerül. Hwa-wan és fia kétségbeesetten igyekeznek szorult helyzetükből valami kiutat találni.
    
37.      A titokzatos kór
m1 szeptember 12. 17:20
m2 szeptember 12. 21:25
Hye-gyong megdöbben azon, hogy Gui-ju visszatért a palotába és még a király bocsánatát is elnyerte; annál is inkább, mert a megbocsátásról senki nem tudott. A királyné ismét magához édesgeti a királyt: kijelenti, hogy tudja, mi a betegsége és mi a gyógyír rá. Dal-ho még mindig bánatos amiatt, hogy Mak-seon nem bocsát meg neki. A király megbízza írnokát, hogy egy hónapig jegyezzen fel mindent, amit tesz és mond, és a nap végén ő visszamondja neki, amire emlékszik ? azonban a királyné és Gui-ju megvesztegeti az írnokot. A királyné parancsára az udvari gyűlésről eltávolítják Hwa-want és a hercegnőnek megalázó jelenetben kell bocsánatot kérnie. Young-jo megkéri Song-yeont, hogy segítsen neki egy térképről felidézni városok neveit. A lány ezt elmondja Dae-soo-nak, aki értesíti Guk-youngot, így a herceg is tudomást szerez nagyapja betegségéről.
    
38.      A festmény titka
m1 szeptember 13. 17:20
m2 szeptember 13. 22:10
Young-jo felteszi a kérdést Lee Sannak: igazi vagy örökbefogadó apját tekinti édesapjának? Amikor a koronaherceg az áruló Sadót nevezi meg, Young-jo ultimátumot ad neki: vagy visszavonja kijelentését, vagy megvonja tőle a koronahercegi címet. Lee San megbízza Guk-youngot, szerezzen bizonyítékot a király betegségére; mivel Guk-young úgy dönt, megszerzi a királynak felírt gyógyszerek listáját, Dae-soo közbenjárásával Dal-ho megy be álruhában a palotába és csellel meg is szerzi a listát, amely alátámasztja az aggkori elbutulás diagnózisát. A királyné Lee San ellen uszítja a királyt Sado herceg sírjának rendbehozatala ügyében. Lee Sannak eszébe jut a festődobozban levő festmény, amit apja valaha rábízott. Előkeresi a képet és úgy gondolja, megpróbálja megfejteni, mit jelent…

39.      Az új király
m1 szeptember 14. 17:25
m2 szeptember 14. 21:25
A király úgy dönt, hogy lemond a trónról Lee San javára. De ehhez meg kell teremtenie a megfelelő körülményeket, hogy az ellenségeik ne tudják ezt megakadályozni. Ezért a seregek nagy részét kirendelik a városból. Lee San is elolvassa azt a levelet, amit az apja írt a Királynak, így megtudja az igazat az apjáról. Megpróbál bizonyítékokat szerezni az ellenségei ellen az apja volt testőreitől. Kiderül, hogy létezik bizonyíték, de nem tudják, hol. Lee San azonban egy festmény alapján kitalálja, hova rejtette el az apja a bizonyítékokat. Az ellenség értetlenül áll a csapatok kivonultatása előtt, de rájönnek, mi a célja a királynak. A királyné terve az, hogy meg kell ölni vagy a királyt vagy a herceget.
    
40.      Füstbe ment tervek
m1 szeptember 17. 15:20
Lee San a hegyekbe megy, hogy megkeresse azt a bizonyítékot, amivel sarokba szoríthatja ellenségeit, és bizonyíthatja, hogy Sado herceg ártatlanul halt meg. Ám útközben megtámadják a királyné bérencei: alig sikerül megúsznia a merénylet-kísérletet. A király készül a nagy bejelentésre, amelyben lemond a trónról Lee San javára, de agyvérzése lesz, és öntudatlan állapotba kerül. A királyné így most már nyíltan mesterkedhet, hogy meggátolja a herceg trónra kerülését.
    
41.      A zendülés
m1 szeptember 18. 15:20
Az agyvérzés következtében a király kómába esik, és orvosai szerint esély sincs rá, hogy valaha magához térjen. Ezért Lee San úgy dönt, hogy eleget tesz a király legfőbb akaratának, és átveszi helyét a trónon. De a királyné minden eszközt bevet, hogy meggátolja ebben. Még a város és a palota védelmét biztosító katonákat is igyekszik a herceg ellen fordítani, de Lee Sannak sikerül maga mellé állítani a palotaőrséget és így átmeneti győzelmet aratnak ellenségein. A királynénak és cinkosainak menekülnie kell a palotából. De hamarosan fordul a kocka, mert a palotaőrök megijednek a túlerőtől, és elmenekülnek. A herceg és kitartó hívei már a lehetetlenre vállalkoznak, amikor megtörténik a csoda…

42.      Visszatérés az életbe
m1 szeptember 19. 15:20
A királyné már nyeregben érzi magát, ki is adja a parancsot a koronaherceg letartóztatására, de ekkor, az udvar legnagyobb megdöbbenésére, megjelenik a király, aki váratlanul magához tért. Lee Sant bízza meg, hogy ítélkezzék az árulók felett, akik meg akarták fosztani a trónörököst trónjától. Bár Guk-young terhelő bizonyítékokkal szolgál a cselszövők bűnösségét tekintve, a herceg, a király kifejezett óhaja ellenére, mégis szabadon engedi a vétkeseket. Ezen tettével nagy felháborodást kelt hű barátai és szövetségesei körében, akik nem értik cselekedetének okát.

43.      Dominóelv
m1 szeptember 20. 15:20
Young-jo megfosztja a királynét posztjától, ami sokakban félelmet kelt. Lee Sannak egyelőre sikerül lebeszélnie a királyt, hogy lemondjon javára a trónról. Lee San meglátogatja a királynét és a gőgös asszony szemébe vágja: ne higgye, hogy megkönyörül politikai talpnyalóin és ő maga is példás büntetésre számíthat. Li-cheon azt terjeszti a Hivatalban, hogy Song-yeonból királyi ágyas lesz. Guk-young elhatározza, hogy a saját kezébe veszi a nagyurak megbüntetését, mert attól fél, hogy Lee San túlságosan kesztyűs kézzel bánik velük, ezért elraboltat néhány magas rangú urat. Hye-gyong és Hyo-eui megköszönik Song-yeonnak, hogy eljuttatta a néhai Sado levelét Young-jonak. Seok-ju elpanaszolja Lee Sannak az eltűnéseket, de az elzavarja őt. In-han nagyúr elrablását csak Hu-gyeom váratlan érkezése akadályozza meg, akivel szövetkeznek arra, hogy mentsék a bőrüket…

44.      A király halála
m1 szeptember 21. 15:20
A király meghal. Lee San a koronázására készül, ám ellenségei még most is meg akarják akadályozni trónra lépését. A lefokozott királyi titkár a király megölésével vádolja meg a trónörököst, álnok módon névtelen röpiratot terjeszt. Ráadásul bérgyilkost is felfogad…

Reklámok

533 hozzászólás to “Yi San/Lee-San: A korona hercege 2.”

 1. Andicilin Says:

  Szerintem írd oda a bejegyzés elejére, hogy új időpontban lesz. 🙂

 2. Elhaym Says:

  Oda írtam. 🙂

 3. maiszancsi Says:

  Ma vége jön!Újra nézhetjük:))

 4. maiszancsi Says:

  *végre

 5. maiszancsi Says:

  Úgy saccolom egyébként hogy október 30 ér véget a yi san.
  Ami nekem jó mert középiskolás vagyok.:)Csak sajnos így csak az interneten nézhetem.:)

 6. maiszancsi Says:

  Tudtommal ma a Lee san ismétlő részét nem adják le csak a soron következő 16.részt és ez végig így lesz(szerencsére).Nem tudom hogy erről hallotatok-e már(gondolom igen,meg lehet hogy már megírták) de mivel tudom hogy sokan ismerik a port.hu-t ezért csak azoknak írtam akik még esetleg nem hallottak róla.

 7. maiszancsi Says:

  Saját írás!Ez történt Lee sannal és Song Yeonnal eddig:

  -Gyermekkorukban barátságot kötnek,és Song Yeon megtudja hogy Lee san herceg.

  -Majd szerelmesen gondolnak a másikra de egyikőjük sem tudja hogy ez részükről szerelem.

  -A lánynak azért mégiscsak maradt emléke Lee sanról kislánykorában a sebesült karját az akkori még kis Lee san kötözte be egy szallaggal.

  -Közben felnőnek és Song Yeon felszolgáló lesz a festőknél.Lee san pedig ifjú korona herceg lesz.

  -Egy nap Lee san meglátogatja a hivatalt,így majdnem találkoznak de Cso be (vagy bí)nak hála ez nem sikerül!:-(

  -A herceget mindenki bolondnak hiszi és csak az az egy mentheti meg ha betudja bizonyítani hogy a helyén van az esze.

  -A kínai szövetség eljön koreába a király pedig Lee sanra bízza a fogadásukat.Szerencsés véletlen hogy Song yeon is ott maradt és segít az eseményen így láthatják egymást.De mivel Lee san nem ismeri fel a lányt(persze hogyis ismerné fel)így csak a lány tud örülni hogy végre találkozott a herceggel.A fogadáson egy kis nézeteltérés támad ,de Lee san megmenti a lányt mondván hogy festő.A lánynak nehéz dolga akad, egy mondabeli állatot az úgynevezett killint kell megfestenie.A kínai követség elégedetten távozik mivel Song yeonnak sikerül a festmény,de még most sem találják az elveszett vásznat.Song yeon azonban rájön arra hogy a kiváló sárga vászon fehér kagylóporral való befestésével megmenthetik a helyzetet.

  -A korona herceg érdeklődését ezzel a két tettel felhívja magára a lány.Elmegy a hivatalba és megnézi azt a képet amit állítólag ő ihletett.Rájön hogy a tehetséges damo Song yeon.

  -Nagyon megörül és kerestetni kezdik a lányt.Rájönnek hogy már régóta a fővárosban él Da-szu-val és a bácsikájával.

  -A lányt azonban nem találják otthon,de Da-szu és a herceg találkoznak.

  -Da-szu és a bácsikája elmondja hogy Song Yeont elrabolták.Bár a herceg maga is keresi a lányt de végül Li cson festő találja meg.

  -Lee san és Song Yeon végre találkozhatnak!Lee san elmeséli a lánynak hogy azóta senki sem hívta Sannak.

  -A korona hercegről kiderül hogy felségárulást követ el.Ez persze nem igaz de a király nem tudja ezt.

  -Güm nagyapa 3 napot ad Lee sannak hogy bebizonyítsa a saját és az apja volt szolgálói ártatlanságát.

  -Az utolsó pillanatban Song Yeon az aki megmenti a herceg életét egy festményel amely bizonyítja az igazukat.De nemcsak ő mentette meg a herceg életét:Da-szu,a bácsikája,kuk-jong(tudjátok az irnok),és még li cson festő is nagyon sokat segítettek ebben.

  -A herceg a palotába hivatja Da-szut és Song Yeont.Akik bár nem várnak jutalmat de barátságból elfogadják az ajándékokat.Da-szu amíg meglátogattja a katonákat addig Song Yeon és a herceg magára marad.Fellángolnak az érzelmeik de Pingu megzavarja őket,majd felismeri hogy ő az a lány aki a gyömbéressütit készítette.

  -A katonai vizsga előtt kuk jong megprobáljafelkészíteni eredményesen Da-szut.Hamarosan rájön hogy a fiú bár jó harcos de ha tanulni kell akkor tök van a feje helyén.A herceg is tudja ezt,de arra kéri a most már a tanítóvá vált írnokot hogy ne csaljon.Az irnok azért mindent megtesz még az öt lehetséges vizsgakérdést is megadja.Eljött a várva várt nap!Da-szu szépen szerepel a katonai vizsga gyakorlati részében.De az elméleti anyagot,vagyis a (dolgozatot)nem fejezi be.Ennek ellenére sikerül a vizsgája a korona herceg pedig maga adja át neki a hivatalos papirját vagy valami olyasmit.

 8. Ilus Says:

  Nekem is van gyerek korom óta egy igazi szerelmem az pedig Bátyuskám.

  • Cirmolán Says:

   Nem értem. A testvéredet vagy valaki mást hívsz Bátyuskám-nak?

  • cimike Says:

   sziasztok!
   nekem is nagyon tetszik a film, a neten kerestem, hogy tudjam nézni tovább is de sajna nem találtam meg tud valaki segíteni? Nem letöltést keresek, hanem filmnézőt!

 9. Andicilin Says:

  Végre folytatták! Nekem Csobi mesterkedései tetszettek, hogy láthassa Deszut. Fogadni merek, hogy Deszunak ez maximum a 70. rész környékén fog leesni, vagy akkor se. Persze akkor is csak úgy, hogy Dalho bácsikája vagy Hong kegyetlenül őszintén közi vele a tényt. Mellesleg ez a Hong cukipofa! Abszolút tudok vele azonosulni, pláne azoknál a részeknél, amikor nem kertel. Hm, remélem, hogy Dzsonggal majd összejárnak hétvégenként sakkozni. (Illetve annak megfelelő stratégiai táblajátékot játszani. Nem tudom, hogy Koreában van-e sógi vagy gó, de a lényeg, hogy bármi ehhez hasonló.) Belegondolva a legjobb részek azok, amikor Hong és Dzsong találkoznak és bájcsevejt folytatnak. 🙂

  • puszilva Says:

   Nekünk a Tv újság rendszeresen spoileres képeket tesz be, egyből kiszúrtam hogy Szonjon ágyasi idejébe Csobi lesz a főudvarhölgye.

   Végül is nem nagy kunszt mivel a Donginak is a barátnői lettek az udvarhölgyei.

  • yucca Says:

   Nekem is ezek a jelenetek tetszenek a legjobban, amikor ez a két agyafúrt ember jópofiznak.
   Kíváncsi lennék mi jár Hong és Dzsong fejében amikor bájcsevegnek egymással (lenne egy-két ötletem).
   Való igaz, ahhoz, hogy legyőzzük az ellenséget , előbb meg kell ismerni azt.
   Egy valamit azért nem értek, hogy lehet az, hogy a király még csak nem is gyanakszik a titkárra.

  • Cirmolán Says:

   Van stratégiai táblajátékuk, a neve baduk. Azonos a 2500 éves kínai Go-val. Koreában a V.-VII. szd-ban terjedt el, a XVI. szd.-ban kidolgoztak egy speciális változatot, a Sunjang baduk-ot, ami az eredmény számolásában különbözik az eredeti baduktól.

  • Andicilin Says:

   puszilva
   Lehet, hogy nem nagy spoiler, mivel klisé, de lehet, hogy van, aki allergiás rá, úgyhogy szerintem legközelebb írd ki elé, hogy spoiler.

   yucca
   Melyik titkárra? Dzsongra, aki a hercegnő fogadott fia? Hát, pedig szerintem vele szemben van benne egyfajta elemi ellenszenv. Vagy Hongra gondolsz? Rá miért gyanakodna? Az ő embere.

   Cirmolán
   Aha, akkor ezek szerint durván egyszerűsítve go=baduk? 🙂

 10. maiszancsi Says:

  Nekem nagyon tetszett a mai részben hogy eredetileg Lee san a koronahercegnéhez ,,Készült” de amint meglátta Song Yeont máris elfeledkezett róla.Vicces volt hogy csak Song yeonnal beszélgetett és legszivesebben ott maradt volna vele.Késöbb is amikor teáztak akkor is csak rá gondolt.Az is vicces volt amikor Guk-jong azt mondta Da-szunak és a két testőrnek hogy gondolkodjanak úgy mintha merénylők lennének,abban az esetben hova mennének.Güm nagyapa igazán megható volt mennyire segíteni akart az embereknek,végre kiszállt a székből nem ott osztott parancsokat.Cso be és Da-szu amikor találkoztak abban is vicces volt ez a mondat:
  Da-szu:-Jah te vagy az a gonosz lány……
  Cso be:Jaj hát én nem vagyok gonosz….:D
  Jól hallottam?Kicsit változtattak a szinkronhangokon?Mármint úgy értem ugyanazok maradtak a szinkronhangok de mintha mindenkinek már kicsit korosodott volna a hangja.Csak song yeonnak nem természetesen.
  Ide belehet rakni képet?Egyet azért berakok,majd ha megengeditek.

  • tenambo Says:

   Nicsak! Nicsak! Végre egy fiatal is bekapcsolódik a diskurzusba kifjti a véleményét. A régi,irhatnám több éves bloggolok egyike örömmel köszönt Téged. Üdv.

  • huni66 Says:

   Szegény koronahercegnét azért sajnáltam…roppant kínos percei voltak a herceg látogatásakor.

 11. tenambo Says:

  Elfelejtettem: a témához kapcsolódó képet,videót természetesen berakhatsz. Ha pedig nem szorosan a Yi San sorozathoz akarsz szolni ot a másik Elhaym blo. minden ami a koreai sorozatokkal,filmekkel kapcsolatos.

 12. maiszancsi Says:

  Köszönöm szépen!Közben eszembe jutottak még dolgok.Például az hogy mennyien tudják már hogy Lee sant és Song Yeont gyengébb szálak fűzik össze.Például nézzük csak a festőket.Mi-szu ha még akaratlanul is de mindig tájékoztatta Song Yeont (hogy mikor jön a herceg stb),aztán ott van az a főfestő aki nagyon pártfogója ő is rájött hogy valami van közöttük és most Cso be is a mai részben nem egészen így de benne volt a mondat:
  Song Yeon:-Elmehetek helyetted?De hát…
  Cso be:-Menj csak el a herceg is ott lesz…….
  Szóval már sok mindenki rájött,köztük a hercegnő fogadott fia is.
  Aztán kicsit furcsa volt hogy Pingu féltékenykedik,és közben nyájasan beszélget a lányal(bár ez lehet taktika is).
  Be is rakok egy-néhány képet:

 13. maiszancsi Says:

  És itt van a többi is:


  http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563451_460586403965861_104806

 14. maiszancsi Says:

  Az utolsó kép lemaradt:

 15. maiszancsi Says:

  Ma egy nagyon király rész lesz 🙂
  Jól hallottam a szinkronhangok ugyanazok de kicsit megváltoztak,kicsit másképp szinkronizálják a színészek?

 16. Zsófi Says:

  Sziasztok!

  Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem eddig a herceg írnoka egyáltalán nem volt gyanús, viszont a tegnapi részben egy alkalommal (amikor közölték vele Da-szuék, hogy félelmetes) felvetődött bennem, hogy talán csak nagyon jól taktikázik. De ezzel lehet, hogy csak a rendezők szórakoztak, hogy félrevezessék a nézőt és ne legyen minden olyan egyértelmű…
  Van egy dolog, amin folyton elgondolkodom. Vajon ki lesz, már ha egyáltalán felbukkan, és miért ne tenné, szóval ki lesz Song Yeon testvérkéje!? A mostani szereplők közül egyik sem lehet, mert mind idősebb. Nem? Mondjuk Dzsong, a hercegnő fogadott fia elég fiatalosan néz ki…

  • Cirmolán Says:

   Érdekes felvetés.

  • Catrin Says:

   Dzsong volt Yi San tanulótársa nem? Song Yon öccse akkor pedig még kisbaba. Bár egy pillanatra én is elgondolkodtam, de nem ő lesz, mert a gyerek színészes részekben nem telhetett el annyi idő, hogy tanulótársak legyenek a fiúk.
   Amúgy engem is érdekel az elejétől kezdve, hogy ki lesz az, ok nélkül nem “csináltak” volna neki testvért a készítők.

  • Andicilin Says:

   Mivel van Szongjon és a kis Uk (A kisbabát így hívták, de állítólag új nevet kapott az új szüleitől, akihez Szongjonék nagybátyja vitte.) között néhány éve, ezért szerintem ha most jelenik meg, akkor még tinédzser lesz, de valószínűbb, hogy Szongjon öregszik pár évet és akkor a tesója is már felnőttként kerül elő.

  • Bridget Says:

   Az nagyon komoly lenne, ha ő lenne Seong-Yeon testvére… Uhh! xD

 17. Zsófi Says:

  Miért nem tudok hozzászólni?????? 😦

 18. maiszancsi Says:

  Te meg miről beszélsz?Az első Yi sannos vagyis a yi san-a korona hercege 1-es betelt mert már 500 hozzászólás összegyűlt.Ez a második oldal,szóval hozzá tudsz szólni:):)))))

  • Zsófi Says:

   Ha hosszabban írok valamiről, az nem jelenik meg az oldalon. 😦
   Pedig nem írok cicerói körmondatokat, sem több oldalas elmélkedéseket, csupán 6-7 sort! 😦

  • maiszancsi Says:

   Zsófi!Bocsi nem tudtam,remélem nem haragszol.Azt hittem új vagy és nem érted miért nem jelenik meg a hozzászólásod az 1.oldalon.
   Amit mondasz az érdekes mert nekem a hosszú hozzászólásom ott van.Legalább 20 mondat vagy 15.Lehet hogy nem sokára a tiéd is megjelenik….

   • Zsófi Says:

    Á dehogy! Miért haragudnék? Éreztem a segítő szándékot a soraidban! 🙂

 19. Zsófi Says:

  Már nem csak a férjem mondja, hogy túl sokat bszélek?? Ha ez a hozászólás is átmegy az előzőekkel ellentétben, akkor kezdek gyanakodni!

 20. maiszancsi Says:

  Jól látom?Mindenkinek más a hozzászólásnál a képe?Hát ez remek.:)))))

 21. maiszancsi Says:

  Nagyon aranyos képek a színészekről,a forgatás szüneteiben: 22. Elhaym Says:

  Zsófi: nem kell aggódni, nem veszett el egyik hozzászólásod sem. megkaptam mind a négyet. Csak néha előfordul, hogy nem jelenik meg egyből.

  maiszancsi: Köszi a képeket.

 23. Cirmolán Says:

  A királyné hangja nem Mishil hangja?

 24. Bridget Says:

  tenambo, te rám gondoltál? 😀

  • tenambo Says:

   Már hogy érted ?

   • Bridget Says:

    Úgy, hogy írtad, hogy fiatalok is vannak itt. De közben rájöttem, hogy minden bizonnyal nem, csak azt hittem… xD Én is fiatal vagy ám, most kezdem a gimit. :3

 25. maiszancsi Says:

  Ma olyan jó volt hogy Da-szu beöltözött koronahercegnek.Ha egy napra is de azért korona herceg lett,úgy aggódtam szegénykéért.:D
  Még a végén kiderül hogy Guk-jong a csapat esze!A herceg bár eszes de sajnos nagyon sajnálja az embereket,embereit..Végül is ilyenek kell lennie a királynak nem?
  Milyen rossz lehettet Lee sannak , amikor megtudta hogy Da-szu nemcsak hogy elment a másik csapattal hanem őt magát alakította.
  Ahogy a végén láttuk,Song Yeonnak szerencséje volt hogy nem
  vette be a gyógyszert,mert Li cson festő a tőle kapott gyógyszerrel betegedett meg.Szerintem Lee san sohasem bocsátotta volna meg magának,ha a Song Yeon megbetegszik.
  Valamint jó hogy a herceg végre a sarkára állt és most már ő dönt valamiben.A királynő aztán nézhetett azzal az ártatlannak tűnő szemeivel.
  Érdekes hogy koreában a nők a (felsőbbrendűek)nem hagyhatják el a palotát,csak gondolom engedéllyel.

  • Andicilin Says:

   “Még a végén kiderül hogy Guk-jong a csapat esze!” – Ez már most is egyértelmű. :):D
   Szerintem a festő csak az arcára rajzolt pár kiütést, hogy tutira kapjon gyógyszer és biztos ne betegedjen meg. Kissé hipochonder. De ezt majd úgyis meglátjuk a kövi részben.
   Én nem a felsőbbrendűek megnevezést használnám – bár tény, hogy azok – hanem a királyi család tagjait. A király és a koronaherceg se hagyhatja el csak úgy a palotát. Az más dolog, ha egy előre megtervezett útról van szó, mint most is, illetve megint más, ha álruhában (=nem királyi öltözetben, hanem átlagos nemesi ruhában) kiszökik éjjel. Utóbbi a Dongi (A korona ékszere) című sorozatban elég gyakran előfordult. 🙂

   • maiszancsi Says:

    Lehet hogy csak rajzolta,a kép alapján valószínű.De Song Yeontól kapta a gyógyszerét.Bár te nem tudtad mert akkor még nem láttad.itt van róla egy kép:

 26. maiszancsi Says:

  Hoztam pár képet a mai részből
  http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
  ash3/179928_460587197299115_1815947171_n.jpg
  http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/480712_460587247299110_42
 27. maiszancsi Says:

  Két képet rosszul raktam be itt vannak:

 28. Andicilin Says:

  Na, a mai részt csak este láttam, vagyis az ismétlést, mert kérdés, hogy kinek mi számít estének. 🙂 Csobi és Deszu a legjobb! A koronaherceg és Szongjon légyottjain én halálra unom magam. Oké, ha én lennék ilyen szituban, akkor nyilván nem, de kívülről nézve meg de. Ezeknél a részeknél visszasírom Dongi és a király kalandjait. Azok olyan kis mókásak és cukik voltak! 😀
  Hong úgy gondolkozik, ahogy én. Nem azt mondom, hogy ugyanazt találtam volna ki én is, de mondjuk a király rosszullétekor nekem is egyből az ugrott be, hogy jól van, akkor most a koronaherceg lesz a király, erre kell felkészülni, az ezzel kapcsolatos támadásokat kell kivédeni. Örök érvényű mondás, hogy meghalt a király, éljen a király.

  • Zsófi Says:

   A légyottokról nekem is ez a véleményem! Kicsit uncsi. Dongiék olyan bájosak és kedvesen mókásak voltak!!

  • maiszancsi Says:

   Cso be és Da-szu tényleg aranyosak.Az is jó volt mikor veszekedtek a gyógyszerért.Szerintem egyáltalán nem unalmas a koronaherceg es és Song Yeonnos részek.Pláne hogy Da-szu is meglátta őket.Na meg kell egy kis szerelem mindegyik részben:)A tegnapelőtti részben ahogy írtam is nagyon tetszett hogy a koronahercegné kínos helyzetbe került,annyit lehetett azon nevetni.De azért sajnálom is szegénykét,mivel látványos hogy szereti a herceget.Viszont érdekes amit mondtatok,hogy Song Yeonnak van egy öcse?Nem is láttam azt a részt.Gondolom a 2.részben volt azt az egyet nem láttam.

   • Andicilin Says:

    Úgy kezdődik a sorozat, hogy Szongjon 10 éves – mint ahogy Szan és Deszu is – és egy mezőn sétál a hátára vett kisbabával. Akkor mondja el, hogy az apja festő volt – ezért tud ő is festeni – és a szülei meghaltak, ő pedig a nagybátyjához igyekszik. A nagybátyja Szongjont beadja a palotába udvarhölgytanoncnak, a babát pedig egy családnak örökbe. Nyilván nem akarta felnevelni a két gyereket, de muszáj volt valahogy elrendezni a sorsukat. Később, amikor Szongjont kirúgják a palotából, akkor ennek a nagybácsinak a háza előtt ül és könyörög, hogy fogadja be, de az nem hajlandó, úgyhogy végül valahogy Deszuhoz és nagybátyjához keveredik és együtt menekülnek el a fővárosból.

   • EUgen Says:

    És még le is rajzolta a testvérkéjét!

   • maiszancsi Says:

    Aha mostmár értem,köszi hogy leírtad

 29. maiszancsi Says:

  Jó ez a blog,egy részt csomó mindent megtudunk a sorozatról másrészt a véleményeket is jó elolvasni.Én is nagyon szerettem a Dong yi c.sorozatot,kedvencm a 6.rész amikor találkozik Dong yi és a király.:))

 30. yucca Says:

  Az első részben volt:
  mielőtt SongYeon a palotába ment az öccsét (Seong Wook Song) egy orvos családja fogadta be, így elképzelhető, hogy esetleg gyógyítóként fog felbukkanni, most kb. 11-12 éves lehet.

  Nekem egyáltalán nem tetszik, ahogy flörtöl San SongYeonggal, annyira erőltetett és nem érdemli meg a koronahercegné, hogy így megalázza mások előtt. Nekem szimpatikus a koronahercegné , rendkívül jó indulatú, és egyébként évekig mit csináltak, hogy nincs még utód, ha egészséges a hercegné.

  • maiszancsi Says:

   Köszi neked is hogy leírtad.Yucca azt csinálták hogy a koronaherceg tojt a koronahercegnére.Egyébként nekem is szimpi lenne meg amikor még nem kezdődött el a sorozat szimpi is volt.De nem akarja majd Song Yeont és Sant szétválasztani?Kicsit azért nem szimpi mert sohasem tudom hogy ő most voltaképp mit is akar.
   Fura volt a tegnapelőtti részben,ezt el is felejtettem(a koronahercegnéről volt szó):
   Hibin(san anyja):-Nem tetszik neked a külseje…Mert akkor
   San:-Anyám,nem erről van szó…….
   Szóval San anyja mindent megakar tenni hogy legyen egy kis trónörökös.:)))

 31. maiszancsi Says:

  Kutakodtam az interneten és megtaláltam.És tudom ki Song Yeon testvére,de nem akarom lelőni a poént.Őt pont nem gondolnátok hogy az öcse.Lehet hogy a fordítók megint elhibáztak valamit?Mindegy annyit elárulok hogy él és a fővárosban él és felnőtt.

  • maiszancsi Says:

   Bocsi ezt az előző kijelentést visszavonom.Tudom ki a testvére már,de még nem tudni semmit róla.Az előző kijelentésben valaki olyanra gondoltam aki most is szerepel,de nem ő az.

 32. maiszancsi Says:

  A sorozat szerint.Mi történt előtte,amit mi nem láttunk.
  Érdekes dolgokat tudtam meg!Park-Eun-hye hercegnőt-Pingut a 10 éves Sannal eljegyezték ,akit 19 éves korában elvett feleségül Ezt nem látjuk,mert a történet elején San 11 éves.

  -San anyja nem bírja az alacsony származásuakat.

  -Song Yeon egyidős Lee sannal.Valamint sajnos a lehető legalacsonyabb származású.

  A királynőt:San nagyapja(güm):66 évesen vette el,amikor ő 15 éves volt.

  Hwawan hercegnő egy ágyas leánya.

  Guk jong(a titkár):Nagyon távoli unokatestvére San anyjának.Ezért lett belőle titkár.Gondolom ezért mert pénzt kérni a tegnapi részben.

  • Andicilin Says:

   “Hwawan hercegnő egy ágyas leánya.” – Szado koronaherceggel pedig édestestvérek voltak. Igazából az, hogy egy ágyas gyereke volt nem sokat számít, mert az apja is. Szan mondjuk pont nem, de az ő fia igen, aki majd a trónon követi.

   “Guk jong(a titkár):Nagyon távoli unokatestvére San anyjának.Ezért lett belőle titkár.Gondolom ezért mert pénzt kérni a tegnapi részben.” – Valószínűbb, hogy azért, mert a koronaherceg tanácsadója. Hong egyébként amikor először felbukkant, akkor Szan nagyapjának a testvéréhez ment protekcióért. Szan nagyapja és a nagyapján testvére mindketten miniszterek, illetve helyettesek. (Vagy a fene tudja, a lényeg, hogy piros hivatali ruhában császkálnak a palotában.)

   • Cirmolán Says:

    Szerintem a volt írnok (a mai részben tanácsadónak titulálták), attól a minisztertől kért protekciót, aki végül öngyilkos lett a börtönben. Mikor az kevesellte a honoráriumot, mondta is neki, hogy a helyére akar ülni. És ennek a miniszternek az egykori házát vette meg.

   • Andicilin Says:

    Hm, az lehet, hogy hozzá is elment. Most, hogy mondod rémlik valami ilyesmi, de tuti volt a rokonságnál is. Az viszont honnan derült ki, hogy az egykori miniszter házát vette meg? Mondták, csak nem figyeltem?

   • Cirmolán Says:

    Nem mondták, csak rá lehetett ismerni. Itt leselkedett Dae Soo is, a vizsgakérdéseket szállító szolgára/írnokra (aki nem Hong) várva. Hong megmondta, hogy a miniszter helyébe székébe szeretne ülni. Hát megvette a miniszter egykori házát. A vásár nyélbeütése után szinte a szemével simogatta végig azt a házat, gondolván, hogy az első lépés (ha San kegyeibe való beférkőzést nem számítjuk) már megvan.
    És még egy oka volt erre a nem éppen ár/érték házvételre. Mégpedig az, hogy az ellenséges környezetben van. Így közvetlenül és feltűnés nélkül megfigyelheti őket, legalábbis gyorsan értesülhet néhány, titokban tartható és nem tartható lépésükről.

 33. Andicilin Says:

  Ez a Hong milyen kis ravasz! Valójában mindig mindenki előtt jár két lépéssel. Azzal, hogy a barátainak elmondta, hogy mi lesz – és valljuk be, hogy ez csak rövid idő kérdése – kiugratta a nyulat a bokorból, már tudja, hogy kire nem lehet számítani a későbbiekben. A másik az az egyezkedése a Noron frakcióval. Ha beadják a királynak a gyógyszert, és jobban lesz, akkor nem változik semmi, Szan koronaherceg magad, tehát egyszer király lesz, és ez az egyszer nem is lesz olyan sokára. Ha beadják neki a gyógyszert és rosszabbul lesz, esetleg meghal, akkor a Noron a hibás és Szan király lesz. Ezzel két legyet üthetnek egy csapásra. De mindegy, hogy kinek mi az érdeke, józan paraszti ésszel nézve egy 70 feletti ember, aki olyan betegségben szenved, amit nem lehet gyógyítani, nem fog már felépülni, maximum életben marad még egy kicsit. A rendelet lenyúlásának se volt sok értelme. Ezzel néhány napot lehet nyerni, többet és mást nem. Ha a király jobban lesz, akkor feltűnik neki a dolog, ha pedig meghal, akkor Szan lesz a király, tehát megint csak nem volt értelme ellopni. Ráadásul ha a király jobban lesz, akkor ki is derül a család és a királyné büntibe kerülhet. Amúgy meg egy valamit nem értek már hosszú részek óta: Szan a koronaherceg, de mégis mindenki úgy beszél róla, mintha nem lenne biztos, hogy ő lesz az örökös. Miért ne lenne? Az az örökös, aki erre ki lett nevezve, ez pedig Szan. Persze ahogy nézem az előzetest a királyné puccsra készül, de jelenleg jogilag Szan az örökös.

  • Cirmolán Says:

   Ezek azok a kis logikai bukfencek, amikre az események sodrában kevés néző figyel, így mégis alkalmasak arra, hogy továbbgördítsék és bonyolítsák vele a történetet.

  • maiszancsi Says:

   Egyetértek veled.Logikus.Jó dolgok jutnak eszedbe.:))

  • maiszancsi Says:

   Gondolom félnek egy lázadástól vagy valami olyasmitől.San hiába lesz király ha nem ismerik el és az emberek ellene vannak.Pedig ő a jogos uralkodó.:))A koronahercegnek még nem jött el az ideje.

   • Andicilin Says:

    Az már sokkal keményebb dió, ha egy regnáló uralkodót kell eltávolítani, mintha valakit nem engednek trónra lépni. Az egyszerű nép nem lázadozna csak úgy, ha van mit ennie. Az is örök érvényű igazság, hogy a népnek két dolog kell: kenyér és cirkusz. Szan pedig biztos elintézné ezt.

   • Cirmolán Says:

    A lázadást sec perc alatt megszervezné a Noron párt. Ha San arra nem akar gondolni, hogy a király nagypapa meg is halhat, valóban nem elég érett a királyságra. Már csak azért szurkolok, hogy Yeongjo épüljön fel a betegségből, hogy érjen még és tanuljon még tőle a kisunoka. Hívei majd csak biztosítják, hogy élve maradjon a koronázásig. Bár a legutóbbi biztosítás is kissé sokba került.
    Hong nemcsak az ellenkonspiráció nagymestere, de ha szükséges, képes az ellenféllel is tárgyalni és önmagával is kompromisszumot kötni.

   • Andicilin Says:

    Szerintem Szan ugyanolyan szentimentális, mint mindenki más, ha arról van szó, hogy egy szerette meg fog halni, illetve valószínűsíthető, hogy nincs már neki sok hátra, mivel idős. Én elég sokat gondolkozom a halálról, meghalásról úgy értve, mint filozófiai kérdésről, viszont erről gyakorlatilag képtelenség bárkivel is beszélni, mivel az van, hogy “jaj, ne is beszéljünk róla”. Ez tipikus emberi reakció. Mindenki fél tőle, ezért nem is akar róla beszélni. Ha meg a szerette haláláról van szó, akkor nem akarja elveszíteni azt a személyt.

   • Cirmolán Says:

    Ha a halálhoz közelálló személlyel nem is beszélnek az “addig hogyan”-ról vagy a “hogyan tovább”-ról, a közelállóknak a probléma asztal alá söprése helyett fel kellene készülniük a helyzet okozta változásra. A halálban érintett személy ilyen irányú megnyilatkozásait pedig komolyan kell venni, hogy ő is felkészülhessen az átkelésre.
    Egy uralkodó élete-halála körüli kérdés, nem csak élet-halál kérdése, nemcsak egy család, egy munkahely, egy baráti kör életét rendezheti át, hanem egy egész országét.
    San nem csak egy hozzátartozó, hanem koronaherceg.
    Yongjo nem egyszerűen öreg, hanem a betegség is legyengítette. Sannak nem a halogatás, hanem a szembenézés politikáját kellene választania. Ha lemondani nem akar a királyságról, komoly intézkedéseket kell tennie, hogy megérhesse a saját trónralépését, hogy ne csak király, hanem uralkodó lehessen, hogy racionalizálhassa a terjengős udvartartást és hivatalokat, hogy fejleszthesse országát. Mert a királyné tábora minden kis mozzanatra nagy erőkkel reagál. Sannak elsődlegesen a közeli lépéseket kellene megterveznie. Hong nem csinálhat mindent helyette, mert akkor Sanból nem a Noron párt, hanem Hong bábkirálya lesz.
    A kérdés, hogy mindez, hogyan maradhat titokban. Mert, ha a készülődés a király vagy az ellentábor fülébe jut, visszaüthet. És, mint kiderült Hong-nak sem mindenki barátja, akit annak hitt, San egyéb támogatói – beleértve az anyai nagypapát is – elég gyenge támaszok, a nép meg könnyen félrevezethető.
    Hogy lesz ebből a fiúból uralkodó?!

  • yucca Says:

   Furfang és cselszövés, ettől igazi politikus Hong, de miért teper ennyire,ő nem az az ember aki hűségből vagy elvből áll valaki mellé, hanem érdekből, így is már San teljesen megbízik benne, ő az első embere.
   A királynét és híveit nem érdekli a kinevezett örökös személye, ők nem fogadják el Sant, mivel Hwawan hercegnő a király másik gyereke, szerintem azért fogadta örökbe Dzsongot, hogy majd ő legyen az uralkodó. A képessége megvan hozzá, nemesi származású, tudása egyenlő Sanéval.

   • Andicilin Says:

    Hát, mivel sok hasonlóságot látok magam és Hong között, ezért elmondom, hogy engem mi motiválna az ő helyében. Ez egész egyszerűen a haladás. Egyenesen előre. Szerintem ő is a hosszú és macerás, de megszokott munkameneten akar gyorsabban és logikusabban végigmenni, magyarul hatékonyabban végezni a munkáját. Minél fentebb kerül a ranglétrán annál egyszerűbben érheti el. Ez a hatalom megszerzése a cél érdekében, szemben a sokkal elterjedtebb hatalom megszerzésénél a hatalom puszta birtoklásáért. Arra tippelek, hogy a baráti körével is ezért találkozott. Rövidesen új uralkodó lesz, tehát hatalomváltás. A régi emberek közül egy csomó le lesz cserélve. És nem csak azért, mert más politikai nézeteket vallanak, hanem mert begyepesedettek is. Ez a mai részből ki is derült, amikor a koronaherceg a belügyminiszterrel és még néhány hivatalnokkal tárgyalt. Az általános ügymeneteken is kell néha változtatni, de ilyesmivel az általában nem törődik, akit csak a hatalom megtartása érdekel. Itt most olyasmire gondolok, hogy bürokrácia csökkentése. Tök általános téma, ami független mindenféle rendszertől, ideológiától, stb. Na, majd úgyis kiderül mi lesz holnap.

   • yucca Says:

    Egyébként én csípem Hongot amiatt, hogy nem köntörfalaz, (én is ilyen vagyok) ami sokszor hátránnyal is járhat, de én se bírom a tesze-tosza tehetetlen embereket.

   • Cirmolán Says:

    Hong azzal nyitotta az “osztálytalálkozót”, hogy lassan eljön az ő idejük és véghezvihetik azt, amiről tanuló korukban álmodoztak. És arról álmodozhattak, amit Andicillin pontosan leírt.

   • Andicilin Says:

    Én is csak ezt tudom mondani magamról: http://indavideo.hu/video/Family_Guy_Peter_latnok

   • Cirmolán Says:

    Aranyos!
    SPOILER!
    Kíváncsi vagyok, hogy a sorozatban mi lesz Hong végső sorsa. Mert amiket olvastam róla, bizony egyszer csak őt is elkapta a túlzott hatalomvágy.

 34. yucca Says:

  Az izgalom fokozása érdekében még az is meglehet, hogy Szongjon öccse az ellenség táborában van.

 35. maiszancsi Says:

  Érdekes volt a mai rész de jobban várom a holnapit:)Holnap mindenki bajban lesz :D.A Mai részben igazából nem emelnék ki semmit pedig izgalmas volt.Csak azt hogy Cso be,amikor kérdezte Dal-ho bácsit hogy van Da-szu,és dalho pedig azt kérdezte te ki vagy,de a lány nem mert neki felelni.Nehogy megismétlődjön az eset.
  -Cso be vagyok!
  -Jah te vagy a gonosz lány.
  Szóval volt annyi esze.
  Li cson hozta a szokott formáját:DMindig minden pillanatban vicces::D

 36. maiszancsi Says:

  3 nap alatt 68 hozzászólás.:)Jók vagyunk.

  • Cirmolán Says:

   Figyu! Jók vagyunk, de azért ez itt azért nem az olimpia. Nincs teljesítménykényszer.

 37. huni66 Says:

  Sziasztok!

  Hát,…jó volt a mai rész is.Elcsattant egy-két oda-vissza ” pofon”
  Hál’ Istennek a király fölépült.Nem gondoltam…..
  Ja….és haláli volt Cso bi és De szu találkája….

  • Cirmolán Says:

   Cso Bi és De szu! Hát igen, De szu Seong Jeon-ba oly vakon szerelmes, hogy észre sem veszi Cso Bi mesterkedéseit. Abbanm a korban és az ő szigorú társadalmi konvencióik mellett még nagyon ciki volt, ha egy nő kezdeményezett.
   Apropó! A korcsmárosné nem Jang Hi Bin anyja volt a Dong Yi-ban?

   • Andicilin Says:

    Hm, erre nem vennék mérget, viszont az a nő, akivel mindig veszekedett, most a királyné udvarhölgye.
    Egyébként ha ciki, ha egy nő kezdeményez, akkor a kocsmárosné mit csinál? XD Amit ő csinál az mindenkinek – Dalho bácsinak is – egyértelmű. 😀

   • Cirmolán Says:

    Gondolom egy ifjú hölgy társadalmi megítélése szigorúbb lehetett, mint egy nehézsorsú idősebb, netán özvegyasszonyé.
    Kocsmárosné meg nem látja kívülről önmagát! Ellenkező esetben ő sem tenné. De Cso Bi nagyon aranyosan próbálja becserkészni Dae Soo-t.
    Mindkét nő jól kiszúrt magának egy-egy könnyen irányatható férfiút. Azt hiszem mindkét férfiúnak sanyarú sorsa lesz, ha beadja a derekát. Ösztönösen érzik is, hogy mindkét nőben van valami boszorkány vonás.

 38. Andicilin Says:

  Jaj, a királyné mekkora színész! Kár, hogy még ha el is hiszik neki, akkor se érdekel senkit. XD A régenssé (szerintem inkább a társuralkodó megnevezés a helytálló) való kinevezést előre lehetett tudni, hogy tök felesleges lenyúlni.
  A mai rész legjobbja megint Csobi volt. Vajon, amikor Deszu színésze állt vele szemben a forgatáson hányszor röhögte el magát? Azt sajnálom, hogy amikor Szongjon barátnője közölte a tényt, akkor Szongjon nem figyelt. 😦 Egyébként az egész szitu, vagyis Csobi pálfordulása emlékeztet az egyik legszórakoztatóbb animére, amit valaha láttam. A címe Tenshi na Konamaiki volt, de abban egy fiúval történt szinte ugyanez. Tiszta marcona, verekedős, rossz tanuló volt, és már szövetkeztek ellene más bandatagok, de mikor meglátták ilyen idült állapotban, akkor csak összenéztek és közölték, hogy vége, elvesztették. Csobiról is mindig ez a jelenet ugrik be, hogy kész, elveszett a világ számára.

 39. yucca Says:

  Hm.azon gondolkodtam, hogy miről fog szólni a történet még 60 részen keresztül, egy kicsit felgyorsulhatnának az események. Hong néha olyan rejtélyesen viselkedik.
  Kicsit meglepődtem Szan reakcióján a régensi kinevezésével kapcsolatban, úgy viselkedett, mint aki nem tudja, hogy ő a koronaherceg, mintha félne valamitől, vajon a királytól vagy a kormányzástól, amig a király beteg volt olyan magabiztosan vette át az irányítást, most meg, hogy hivatalosan teheti , viszakozna.
  Nem értem őt hiszen most sokkal könnyebb helyzetben van, amíg a király él,mert a háttérből segíthet neki.

  • Catrin Says:

   “amig a király beteg volt olyan magabiztosan vette át az irányítást, most meg, hogy hivatalosan teheti , viszakozna.”

   Hát ezaz…. rémes, hogy most itt “felépült,él,ő a király,nem én,ezt tiszteletben tartom”-kodik. Elvileg arra kellett nevelődjön eddig, hogy ő lesz a következő uralkodó, erre benyögi, hogy nem tud semmit… ok nincs elég tapasztalata, de ennyire ne féljen (vagy “jópofizzon”) már. Megértem, hogy nagy a zűr körülötte, de ha a király ennyire akarja és, ha előbb (lásd papa haldoklik) tudott tökösebb is lenni, akkor ne fárassza már a nézőket! Há’ nem igaz.

   ….

   🙂

   De amúgy tényleg… komolyan remélem, hogy ezzel nem fog elmenni újabb 3, de még 1 rész sem. -.-

 40. Marianna Says:

  Sziasztok Mindenkinek! Nagyon régen írtam, még Deokman idejében,de most újra lesz időm olvasni a véleményeteket. Ne haragudjatok ha olyat kérdezek amit már esetleg kitárgyaltatok.Én már magyar felírattal láttam és akkor teljesen belezsongtam a filmbe, de most szinkronnal olyan langyosnak érzem.Még nem volt időm összehasonlítani hogy ebből is hagynak-e ki részeket, vagy másképp fordították a szöveget, és azért, mert néha tényleg elég egy levágott pillantás vagy egy mondat és már nem az a hatás. Song Yong hangja katasztrófa.Úgy emlékszem 1 évvel fiatalabb a királytól, De Sue pedig 1 évvel idősebb,mind a kettőnek felnőtt hangja van, Song Yong meg mint egy csiripelő ovodás . De Sue-t meg amikor megsérült akkor is úgy szinkronízálta a magyar hang mintha részeg lenne.Nem okos , de nem mindig részeg mint ahogy a szinkron hangja mutatja.Szóval ez nekem nem tetszik.
  Viszont majd figyeljétek Dal-ho nagybácsi viselkedése teljesen olyan lesz mint a palota ékkövében Jangüm fogadott szülei. Butácskák,egyszerűek , de annyira tudnak szeretni.
  San koronahercegnek nem volt ideje gyerek kora óta a “nőkre” minden pillanatban az életéért küzdött attól kezdve, hogy az apját koholt vádakkal sikerült a király előtt bemocskolni , és a királlyal a saját fiát megöletni.Na erre készülnek a királyné és a Wha-Wan hercegnő. Neki akkor van nyert ügyük, ha a király végezteti ki, vagy fosztja meg a rangjától Sant, és mivel a király már öreg , az idő nekik dolgozik, vagy akár kis teával besegítenének, szép álmokra szenderítik , és övék a hatalom.
  Ebben a filmben is a jellemábrázolás lesz majd figyelemre méltó. Hogyan változnak az emberek. San hangja megegyezik Yushin szinkron hangjával, vagy rosszul hallom? San szerintem azért nem akarja átvenni az ország irányítását amíg él az öreg király mert gyerek kora óta benne van a félelem a nagyapjától, és az , hogy az apját is azzal vádolták , hogy létező király mellett akarta az uralmat átvenni.
  Ja a legfontosabb. A királyné egy iszonyatos gonosz kígyó, de sajnos ő is tele van cseles praktikákkal amikkel félrevezeti a jóhiszemű embereket, vagy azokat akik valaha tisztelték.

  • Catrin Says:

   Szerintem ebből a sorozatból nem vágnak, mindig majdnem vagy 65-70 perces a rész, ahogy eredetileg. Egy ideig pedig néztem én is feliratosan, és nem emlékszem, hogy a magyar változatból bármi hiányzott volna. Bár bevallom én tudnék mit belőle vágni, ez eddig a legtúlnyújtottabb sorozat… felesleges az a sok nézünk a semmibe jelenet. A történet meg igen, lapos, de ilyen téren feliratosan is annak éreztem, nekem nem volt más a hangulata. Hiába ad esetleg az eredeti színész hangja több érzelmet, ugyan annyira unalmas volt. Egyedül Song jon szinkronja az, amit tényleg kicsit irritál, túl nyávogós lett, ez igazán növel még az alap nyomiságán.

   Hogy jót is mondjak: Nincs bajom amúgy a sorozattal, kellemesen elnézegetem, de lassú, kissé uncsi, a karakterekből is csak 1-2 kiemelkedőbb, a történet nem eléggé érdekes és nem látok nagy célt benne. Ok, bemutatja, hogy Yi San hogy lesz király és hogy uralkodik, de a Sillához képest igazán döcögős a dolog (meg várhatjuk az enyhe romantikát is). Viszont az itt is tetszik, hogy újabb szeletet látunk a történelmükből, kultúrájukból, világukból, színészeikből, stb. Semmiképp nem rossz a cucc, csak nem olyan jó mint amiket eddig itthon adtak (legalább is ennyi rész alapján). Azt persze valószínű, ha ez lett volna, amit először itthon adnak, akkor ezt is jobban falom. Igazából nem sokkal marad le a Palota ékkövétől vagy a Dongitól nálam, csak ez a lassúság és az, hogy egy-két karakter tetszett csak meg kicsit jobban (Szan és Szongjon pl totál közömbös eddig), ez lejjebb húzza.

  • Andicilin Says:

   Magán a filmen, sorozaton szerintem se változtat a szinkron, és ez a sorozat eredeti nyelven se túl pörgős. Nehezen hiszem, hogy amikor 5 percig bámulnak egymásra és csak annyit mondanak, hogy:
   -Szongjon!
   -Felség!
   -Szongjon!
   -Felség!
   akkor az koreai nyelven nagyobb élményt nyújtana. De itt nyilván olyanokra gondolsz, amikor a “sötét oldal” egy tagja csikorgatja a fogait és mond egy olyat, hogy “Majd megkeserüli!”, akkor azt gonoszabb hangsúllyal mondhatja koreaiul. Lehet, de ezek nüanszok.

   “De Sue-t meg amikor megsérült akkor is úgy szinkronízálta a magyar hang mintha részeg lenne.Nem okos , de nem mindig részeg mint ahogy a szinkron hangja mutatja.” – Csak egyszer volt részeg, és csak egyszer volt úgy szinkronizálva. O_O

   “és mivel a király már öreg , az idő nekik dolgozik, vagy akár kis teával besegítenének, szép álmokra szenderítik , és övék a hatalom.” – Ezt azért nem értem, mert azt írtad, hogy már láttad a sorozatot. Pont a mai részben volt az, hogy a hercegnő megmentette az apja életét, mivel nekik az a jó, ha él.

   “San hangja megegyezik Yushin szinkron hangjával, vagy rosszul hallom?” – Más a két hang.

   “Bár bevallom én tudnék mit belőle vágni, ez eddig a legtúlnyújtottabb sorozat… felesleges az a sok nézünk a semmibe jelenet.” – Na ja, de valamivel ki kellett tölteni minden részben azt a 70 percet.

   • Marianna Says:

    Hát ezt nem is kellett volna írnom;………“és mivel a király már öreg , az idő nekik dolgozik, vagy akár kis teával besegítenének, szép álmokra szenderítik , és övék a hatalom.” …. csak elszaladt a fantáziám, hogyan alakulna a film , ha sikerülne a 3 főellenségnek kinyírni Sant, de ezt nem részletezhetem jobban , mert akkor a valódi történetből is írnom kellene összehasonlítást és az spoiler lenne.
    Persze, tudom ,hogy a tegnapi részben az volt az érdekük, hogy bármilyen gyógymóddal is , csak életben maradjon az öreg.

   • Cirmolán Says:

    Azért a szinkronba be-becsúszik egy-két “Hungarikum”. A lényegen nem változtat ugyan, csak nem illik bele abba a környezetbe.

 41. Bridget Says:

  Nekem az az irritáló ebben (és általában az eddig leadott koreai sorozatokban) , hogy valóban nagyon lassú. Pl. ezektől a nyálas párbeszédektől, ahogyaz előbb valaki írta, hogy “Szongjon! Felség!” stb stb, kiver a víz. Meg amikor Szongjon kisétál este a ház udvarára, alatta olyan zene hogy elfolyik, előveszi azt a bigyòt amivel San bekötötte a karját, felnéz az égre, és közben nagyokat sóhajt… Brr, ezeket nagyon nem birom. Azonban az nagyon tetszik, mikor mutatnak egy szereplőt – vegyük pl. Sant az előző részben, mikor visszanézett a gyógyuló király lakosztályára -, és nincs alatta semmi hang, de a színész arcjátékából könnyen következtethetünk arra, mot gondol, azonban mégis, mindenki kitalálhatja magának. :3
  A királynő témyleg egy gonosz béka, ehhez kétség sem fér, és úgy sajnálom szegény herceger, mikor beszél vele, és naivan nem is sejt semmit…
  Deszu és Csobi nagyon édes, úgy birom őket! xD Amúgy Deszu annyira nem látja, hogy bejön neki… Mindezek ellenére, ha majd egyszer leesik neki végre, simán el tudom képzelni, hogy összejönnek… Mondjuk ez bökkenős abban az esetben, ha Csobi Szongjon udvarhölgye lesz. Na mindegy, majd alakul. 🙂

 42. Cirmolán Says:

  “felesleges az a sok nézünk a semmibe jelenet.”
  Európai vagy amerikai szemmel és jó 200 év távlatából.
  A keletiek köztudottan lassúbb tempóban élnek, legalábbis így volt valaha. Vallásuk, filozófiáik, iskoláik is a cselekvés előtti alapos átgondolást sugallják.
  Szerintem csak korabeli önmagukat adják.

  Jusin hangját Zöld Csaba kölcsönözte. Az ő erőteljes (Hong-szerű) egyéniségének és hangjának nyoma sincs San hangjában.

  • Catrin Says:

   Ezt értem, nem is azért írtam, mert alapvetően bajom lenne vele, pl. sillában is, Dzsángümnél is volt, ott még sem zavart. Eddig kimondottan ebben a sorozatban érzem már soknak.

  • Andicilin Says:

   Ez nem korszak és kultúra kérdése, hanem a televíziós sorozatoké. Mindegyik ilyen. Ezekkel a “bámulok a semmibe” jelenetekkel van tele a Barátok közt és az összes dél-amerikai sorozat is. Ha valaki nézte a Jóbarátokat, abban volt olyan rész, amikor Joey – aki gagyi szappanopera-színész volt – elmondta ezeket a kulisszatitkokat. Persze ott el volt túlozva, mivel ki is gúnyolta ezt a műfajt, de azért be is mutatja.

   • Cirmolán Says:

    Továbbra is tartom a “keleti kényelem” álláspontját.

  • Cirmolán Says:

   Akkor mondhatjuk azt, hogy a semmibe nézés egy filmes kifejező eszköz csupán?

   • Andicilin Says:

    Mondjuk a western filmeknél igen, viszont egy szappanoperánál, vagy telenovellánál (Utóbbiba sorolnám a hosszú kosztümös koreai sorozatokat.) pusztán időhúzás.

 43. Mara Says:

  Szerintem nézés és nézés között óriási különbségek lehetnek. Vannak nézések, amiktől libabőrös leszel, és vannak, amik csak úgy vannak. Alapvetően színésztől és rendezőtől függ. A Yi San rendezője tényleg szereti ezeket a hosszas elmerengéseket. Ugyanakkor mondjuk a Silla alkotója nagyon erős érzelmi töltést tudott belevinni ezekbe a nézésekbe. Van úgy hogy egy jelenetből épp az adott pillantás maradt meg az emberben.

  • Macsaa Says:

   Ezzel én is egyetértek. Misil egy-egy nézése még mindig bennem van néha. Ott is volt pár jelenet, amikor csak ültek simán az asztal körül és gondolkodtak, vagy éppen egymagában töprengett valaki a lakosztályában és közben látszólag nem történt semmi, mégis tapintani lehetett a feszültséget.

   Persze hozzá kell tennem, hogy a Shilla esetében a zene szerintem rendkívüli módon hozzájárult a hangulathoz. Ott volt egypár nagyon jól eltalált-megkomponált filmzene.

 44. huni66 Says:

  Szegény Dal ho bácsinak mennyire kellemetlen volt a kocsmárosnéval való beszélgetés.De, azt hiszem összejönnek a későbbiek során.

  • Andicilin Says:

   Legjobb rész az volt, hogy visszakérdezett, hogy ugyan minek menne éjjel el a házába, erre a nő csak sokatmondóan pislogott. XD

 45. Bridget Says:

  Szerintem az volt a ciki, hogy mikor a herceg éjek éjén elindult vissza a “tanácskozásról”, akkor a kamarásnak lemaradt a szinkronja… 😛 Meg mekkora bunkó már az az elöljáró a Művészeti Hivatalból, aki szövetkezik a hercegnő fogadott fiával… Szegény Szongjon >< De így is megoldotta, ügyes ő, mondjuk ez várható volt. És a herceg se semmi, szerintem minden kétkedés ellenére kiváló király lesz majd belőle, csak ki kell még tapasztalnia. Bírtam, mikor az elején megkérdezte azokat a dolgokat, aztán azt mondta, hogy "Ó, köszönöm", erre mindenki azt hitte, hogy milyen buta, aztán jól kiosztotta a "vén bolondok"at… xD (L)

  • Marianna Says:

   Meg az is ciki volt, hogy a hercegné vitte a vacsorát ..én úgy gondolom a lakosztályban várhatta az urát, a herceg meg csak rápillantott a szállása felé vezető útra és azt mondta na inkább mégis a tanácsterembe megy. Persze ez a hercegnének ciki, Sannak most igencsak fel kell kötni a gatyáját , hogy bizonyítson, nem lazsálhat.

   • Cirmolán Says:

    Mort tán mégsem a családalapítás San legnagyobb gondja.

 46. yucca Says:

  Na végre beindult az élet a palotában, Lee San tegnap óta megerősödött, lesöpörte a minisztereket, a kis rafinált úgy tesz, mintha hülye lenne csak azért, hogy felmérje mennyire okosak a miniszterek és utána bejelenti a reformot. Hát igen a reform csak a népnek jó, a korrupt hivatalnokoknak nem.
  Szongjon állandó “uram”ozása elég idegesítő, annyira megalázkodik mindenki előtt, lehetne egy kis büszkeség benne.
  Jó, tudom, hogy akkoriban a nőket semmibe vették, de ott van pl. Csobi ő nem ennyire alázatos. Tényleg mikortól lettek Koreában a nők egyenjogúak a férfiakkal?
  Licson a lökött hogy megvédte Szonjongot, én bírom az ilyen alakokat.

  • huni66 Says:

   A ‘sötét oldal’ most gyűjti az erőt…a mai részben nem nagyon aktivizálták magukat., de lesznek itt még fordulatok…várhatóan.
   Ha megfigyeled, a többi ‘nagy’ sorozatban is ugyanígy megalázkodik a főszereplő csaj.

  • Andicilin Says:

   Nem tartom valószínűnek, hogy korábban, mint nálunk. Ha jól rémlik, akkor Magyarországon 1920-tól van szavazati joga a nőknek, vagyis akkortól egyenjogúak. Arra tippelek, hogy náluk ez a II.vh befejezése utáni években lehetett.

 47. tenambo Says:

  Egyet értek azokkal akjik szerint Szonjong hangja nem szerencsés választás. Kriminális..Aki tudja nézze meg feliratosan eredeti hangal.
  Érezni a különbséget.

  • huni66 Says:

   Valóban nem szerencsés…nekem viszont, ha nem kimondottan azt figyelem, föl se tűnik.
   Az öreg királynak viszont kifejezetten jó a magyar hangja szerintem.

   • Marianna Says:

    Az öreg királynak is ( bár még fiatal király nincs is :-)….meg a hercegnek is jó a hangja szerintem.
    Nők és megalázkodás….biztosan azok a legmegalázkodóbbak akik még a saját kasztjukban is valami miatt hátrányban vannak. Pl Song Yong árva. ( Jangeum és Dong Yi is árva volt) De a herceg felesége is …egyenlőre nagyon megalázkodó, csak az udvarhölgyét teremti le néha , de mukkanni se mer a többi rangos hölgy mellett. Ez pedig biztosan azért van , mert kisebbségi érzése van, amiért nem tud szülni. És a herceg anyja is meghunyászkodott amikor a férje Sadó bajban volt, inkább hagyta veszni a férjét….bár az indoka az volt, hogy a gyerekét kell védenie mert ő lesz az apja utódja a koronaherceg. Mert????A férje is az volt. Inkább érte kellett volna harcolni.
    A festőakadémia vezetőjét bírom nagyon. Olyan mint a herceg. Abszolút haladó szellemű.

   • tenambo Says:

    A király hangja telitalálat. Majdnem olyan,mint az eredeti.

   • yucca Says:

    Jangeumnél egyáltalán nem éreztem ezt az alábbrendűséget, ő felnőttként ugyanaz a nagy szájú maradt mint gyerekként, volt is emiatt belőle baja.
    Valójában Szongjont az ártatlanság mintaképeként akarták ábrázolni, de ez átcsapott túlzott alázattá.
    Jangeum a nagy szája mellett bájosan ártatlan volt, még az ellenségeire is tudott mosolyogni.
    A Yi San-ban a királyi család hölgy tagjai mind túlzottan merevek, ez nem az alázat miatt van, soha nem mosolyognak., semmi érzelem nem látszik az arcukon, hát én egyenlőre még nem szerettem meg a főszereplőket, a mellékszereplők jobban alakítanak ( Dalho, Csobi, Pak mester).
    A nézéssel kapcsolatban: “a néznek a semmibe”, ezzel a szereplők gondolatát szokták kifejezni, de itt nem igazán sikerült. Ha belegondolunk a Sillába, Tokmán és Misil nézése mindent elárult.

   • huni66 Says:

    Jaengum az kivétel…ami ugye erősíti a szabályt…..

   • Andicilin Says:

    “Ez pedig biztosan azért van , mert kisebbségi érzése van, amiért nem tud szülni.” – Vagy mert ő a legfiatalabb. Egyszer utánanéztem, hogy ki hány éves. Arra emlékszem, hogy a hercegné és a herceg egyidősek, Szan anyja és Hvavan hercegnő szinte egykorú, a királyné pedig valahol Szan és Szan anyja közt van korban.
    Nem tudom náluk hogy van, de javítsatok ki ha tévedek, úgy emlékszem nálunk ez a sorrend: rang, kor, nem. Ezért tiszteli mindenki az uralkodót, függetlenül a korától és nemétől, hiszen a legmagasabb rangja neki van.

   • Mogyi Says:

    Marianna: szerintem, ha harcolt volna a herceg anyja a férjéért, akkor azzal vádolták volna őt is, hogy felségáruló és alapjaiban rengeti meg a királyságot. Mindenkire ezt mondták, aki védte őt.

   • Cirmolán Says:

    A főszereplők közül színészileg a legjobb az öreg király. Film-technikailag a San-ban való kételkedése volt mesterségesen elnyújtott.

 48. Marianna Says:

  CSAK KÖZVETVE KAPCSOLÓDIK A FILMHEZ:::::Valamikor télen találtam egy DVD-t Konfucius életéről.( Ugye minden trón várományos ezt magolja és a Whawan hercegnő fogadott fia is tudja betéve , legalábbis kiskorában igen) Ma bementem a könyvesboltba és mi volt előttem? …Yu Dan; Konfucius szívből … ősi bölcsességek a ma emberének…egy kínai professzorasszony ebben a könyvben a mai ember számára próbálja érthetővé tenni Kína egyik legnagyobb hatású filozófusának tanításait. Azt írják a könyvről, hogy világsiker. Na , belemélyedek, hátha azt is meg lehet belőle fejteni mik ezek a távolbanézések. Bár erről már olvastam, a mai fizika …elméleti fizika… is kezdi vizsgálgatni ..a gondolatok részecske elméletét és egyéb más tudományok is magyaráznak ezekkel a részecskékkel, egyébként megmagyarázhatatlan dolgokat. Igen, a mai rohanásunkban ettől a filmbéli lassúságtól a XXI. sz. embere kikészül. De nem hiába porolják le az ősi filozófusok tanait, hogy ma újra elsajátítsuk, vagy megértsük. Csak kicsit gondolkodjunk el, hogy HOVÁ és MINEK rohanunk. A természet törvényei le fogják az embereket újra lassítani. Európában is és Amerikában is. Erről jut eszembe na a vadnyugati filmekben se a szópárbajok a jellemzőek 🙂

 49. Andicilin Says:

  No, megnéztem a pénteki részt is. Amikor a koronaherceg meglátogatta Szongjont, akkor nem okozott problémát, hogy kettesben maradtak éjjel az egyik szobában? Szinte vártam, hogy megfogják egymás kezét, Deszu meg pont akkor lép be, de sajnos nem voltak ilyen izgalmas jelenetek. Apropó Deszu. Az, hogy szerelmes Szongjoba a sorozatból egyáltalán nem jön le, csak itt írjátok. Magamtól azt gondolnám, hogy eddigi élete során más lány nem került nála képbe, mert mindig csak Szongjonnal élt. Vagyis csak azt hiszi, hogy szereti, emiatt viszont eszébe se jut más lány, például Csobi. De jó, ha később beleerőltetik a forgatókönyvbe, hogy élete szerelme, akkor tök mindegy, hogy mit gondolok.
  Dalho bácsi és a kocsmárosné…hát, erre nincsenek szavak. Na ebben a jelenetben volt értelme a puszta nézésnek. XD

 50. cimike Says:

  sziasztok!
  Nekem is nagyon tetszik a film!
  Én kerestem a neten a filmet, hogy előre megtudjam nézni a filmet, mert nem mindig érem el sajnos! nem tud valaki olyan oldalt ahol megtudnám nézni? Nem letöltősre gondoltam ,hanem filmnézésre, az se baj ha feliratos!
  előre is köszönöm a segítséget

  • Andicilin Says:

   Indavideón Yi San címen fel van töltve az első 15 rész magyar szinkronnal. Gondolom a többit is fel fogja tenni az, aki ezeket is feltöltötte. Itt indán a 15. rész alá azt írták kommentben, hogy felirattal ezen az oldalon is megtalálható: http://www.viki.com/

 51. Ilus Says:

  Olvasgattam, itt pár dolog megtalálható, az ehhez kapcsolódó filmek/sorozatok is.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jeongjo_of_Joseon

 52. adal Says:

  Mindent jól kiveséztetek, öröm volt olvasni 🙂
  Marianna – még nem szerepel benne Yusin hangja, én
  annyira hegyeztem a fülemet, szerintem egy később
  felbukkanó szereplő 🙂 talán a “kistestvér” hangja lesz ???
  A király hangja nagyon jó – Szersén Gyula és a Hercegét is
  kedvelem. Misil hangját felismertem, meg a titkár és
  ellenfele hangja is jól hozza a figurát, a hangszínükkel is
  hangsúlyozzák egyéniségüket – a fáradhatatlan törekvő,
  kellemes megnyerő hanggal és a sunyi, alattomosan támadó
  “sziszegő”, sustorgó.
  Song – yeon és Dae – soo hangját nem találták el igazán !
  Kíváncsi vagyok a jellemfejlődésekre !
  Üdvözlet M I N D E N K I N E K – a d a l –

 53. Cirmolán Says:

  Marianna jó, hogy bejelentkeztél!
  Szerinted, milyen járvány betegítette meg a királyt? (amit persze az udvarból egyedül ő kapott el!)

  • Marianna Says:

   Hát jó kérdés.Nem tudom, hogy milyen járvány, de mint ahogy manapság is észlelik a járványügyeket vizsgáló , figyelő EÜ szervezetek, ma is hallhatjátok egyes betegségeknél, hogy a gyerekek, idősek ….vagy más esetekben a chrónikus légúti betegségben szenvedők, … vagy más esetekben pont a fiatal felnőttek a veszélyeztetettek. Hogy melyik korosztály érintett nagyban függ a kórókozó terjedésének módjától is. Legtöbbször az immunrendszer nem elég érett a védekezéshez még =gyerekek, vagy már épp nagyon gyenge=idősek. pl influenza járványok manapság. Mivel a király már nagyon idős, az immunrendszere biztosan gyengébb. A kiséretében pedig jól táplált felnőttek voltak ,márpedig az is fontos, akik jól tápláltak, erősebb az immunrendszerük, mert a jó minőségű étellel megfelelő vitaminok jutnak a szervezetbe. Az is lehet, hogy a kórokozó testnedvekkel, a kiütések bennékével terjedt, és azt a film ki is hangsúlyozta, hogy a király megérintette az egyik beteget=megfogta a beteg váladékozó sebes kezén a meglehetősen gyér kötést. Senki más nem érintett meg abban a környezetben semmit.(Valószínű ezért nem lett beteg az a sok vén gyepes miniszter) Elképzelhető hogy ez a két momentum játszott szerepet abban, hogy csak a király lett beteg. Emlékeztek , a Palota ékkövében is volt , hogy egyszer a himlő a gyerekeket tizedelte , mert a himlőt ha valaki egyszer túléli ,akkor felnőttkorában már védett, hiába szorongatja a kiütéses beteg gyerekét, nem lesz újra himlős….( Kötelező védőoltásokat ezen a megfigyelésen alapulva fejlesztették ki és tüntették el a feketehimlőt, vagy pl a polyomyelitist ami még az ötvenes évek elején rettegett betegség volt) Amikor pedig szintén járványra gyanakodtak, amikor karantént rendeltek el és Dzsangümöt ott akarták hagyni, akkor rothadó zöldség okozta a betegséget, és csak az lett beteg aki olyan zöldséget evett.

   Egy kis magán megjegyzés a védőoltásokról. Sajnos manapság a nagy emberi jogok stb térhódítása miatt és mert a szülő vallásra …kutya f…ra stb-re hivatkozva saját felelősségére megteheti, hogy nem adatja be a kötelező védőoltásokat se, egyre gyakrabban észlelik , hogy egy egy “kiirtottnak vélt “súlyos betegség fel-fel üti a fejét. Akkor bezzeg be vannak szarva és nagy a pánik és okolnak mindent, főleg az egészségügyet,amikor a diftériás gyerek megfullad a kezek között, csak az nem jut eszébe, hogy nem engedte a védőoltást beadni, mert hogy van az oltásban esteleg higany meg más élőlény tojásában tenyésztik és érintkezett vele meg stb stb.
   (Na , bocsi kicsit hosszú voltam)

   • yucca Says:

    A védőoltással kapcsolatban írt véleményeddel abszolút egyetértek, egyes szülők nem értik meg, hogy a megelőzés sokkal fontosabb, mint a gyógyítás. Az én lányom már nem kapott himlő elleni védőoltást, mert állítólag eltünt bolygónkon ez a betegség, de én mégsem vagyok nyugodt, mi a biztosíték arra, hogy nem is tér vissza.

   • Andicilin Says:

    “Az én lányom már nem kapott himlő elleni védőoltást, mert állítólag eltünt bolygónkon ez a betegség, de én mégsem vagyok nyugodt, mi a biztosíték arra, hogy nem is tér vissza.”

    Ha vissza is tér, az már nem lesz ugyanaz. Mint ahogy minden, ezek a betegségek is folyamatosan változnak. Egyébként a lányod valószínűleg már eleve immúnis, mivel te kaptál védőoltást. Egyszer olvastam valahol, hogy az 1950-es években elterjedt nagy vegyszeres földművelést (DDT meg ilyenek…) követően felmérték, hogy mi lett az akkor használt anyagokkal, hova lettek. Kiderült, hogy aki az akkor lepermetezett zöldségből-gyümölcsből evett, annak az unokájának a szervezetében is kimutatható még a vegyszer, vagyis az is öröklődött. Biztos vagyok benne, hogy a védőoltások is így működhetnek. 1-2 generáció után már nincs is szükség rá, hiszen az immunitás továbböröklődik.

  • Cirmolán Says:

   Himlőre gyanakodtam. Kínában és Indiában már az ókorban is ismerték. Elképzelhető, hogy a király öregségéig nem kapta el. Csak az volt furcsa, hogy a nem akart vakaródzni és az arcán sem maradt nyoma. Az udvari vének eléggé távol tartották magukat a királytól, azt viszont csodálom, hogy az ápolók közül senki sem betegedett meg.

   Járványok után kutatva találtam az interneten, hogy egy dél-koreai egészségügyi felmérés szerint:
   – a legtöbb baktérium a bevásárlókocsik fogantyúin van ,
   – a második a számítógép egere egy internetes kávézóban.
   – a harmadik helyen a buszok kapaszkodói végeztek.
   – a negyedikek a nyilvános wc-k kilincsei.
   – és a mobil telefonoknál a WC ülőkék is tisztábbak – állítják a kutatók.

 54. Elhaym Says:

  Andicilin

  “Dongi és a király kalandjait. Azok olyan kis mókásak és cukik voltak! :D”

  Szívesen megnézném újra. Furcsa, hogy egyszer sem ismételték még.

  “Apropó Deszu. Az, hogy szerelmes Szongjoba a sorozatból egyáltalán nem jön le, csak itt írjátok. ”

  Nekem régóta egyértelmű. Már akkor tetszett neki a lány, amikor még gyerekek voltak.

  • Andicilin Says:

   Engem inkább az lep meg, hogy a Sillát nem ismételték meg. Bármibe lefogadom, hogy eddig annak volt a legmagasabb a nézettsége. Ha mondjuk heti egy résszel adnák, de azt valamelyik hétköznap este 9-kor, és természetesen vágatlanul (+feltűnő szinkronos hibákat kijavítanák, mint pl. amikor összecseréltek hangokat…de ezt persze pontosan meg kéne írni nekik, mert maguktól tuti nem böngészik végig), akkor annak szinte biztos megint magas lenne a nézettsége. A többi koreai sorozatban ennyire vakon nem bíznék. Azok jók délutánra, de a Silla esti főműsoridőben is jó lenne. Ráadásul ha sokan szuggerálnák a csatornát, hogy az M1-en, heti egy résszel, hétköznap este 9 óra körül ismételjék meg a Sillát, akkor a regényváltozatát is megérné kiadni, illetve folytatni a kiadását, mert nagyobb lenne rá a kereslet. Hozzáteszem, hogy pont most szeptemberben lesz a 2. kötet kiadása, de a reklám sosem árt.

   Jó, persze az a jelenet az elején egyértelmű volt, de ezen kívül nem utal rá a viselkedése. A koronahercegé viszont kábé kiböki mindenkinek a szemét. Deszu nem olyan Szongjonnal, mint aki szerelmes, de persze, az látszik, hogy szereti és fontos neki, de kívülről nézve testvérként viselkednek. Azt akarom mondani, hogy értem, hogy a forgatókönyvben az van, hogy szerelmes, és csináltak eddig 3 olyan jelenetet, amivel ezt indokolni lehet, viszont semmi más nem erősíti az állítólagos tényt. Mondvacsinált az egész. Én most már a helyükben nem is erőltettem volna ezt a dolgot, ha 20 rész után csak ennyi történt, noha ezalatt akár fel is építhették volna ezt a viszonzatlan szerelmet.

   • huni66 Says:

    Én úgy emlékszek, hogy a Shillát 2x adta a tv.
    Hál’ Istennek nekem lemezre ki van írva mind, amit a tv már leadott. Most a Yi San van épp folyamatban. Sajna nem találom a neten szinkronosan a következő részeket, így mindig meg kell várni, hogy lemenjen a tv-ben, mert csak akkor kerül föl torrentre.

   • huni66 Says:

    Megkérdezném, hogy hogyan szerkeszthető utólagosan a hozzászólásom?Nagyon zavar, ha helyesírási hibát hagyok magam után.

 55. huni66 Says:

  Egy kis csemegézni való…..

  http://www.hancinema.net/korean_drama_Yi_San.php

 56. Elhaym Says:

  Andicilin: Sillát már sokszor ismételték. Egyszer végig is néztem újra. 3. ismétlésből sajnos csak pár részt láttam.

  “A koronahercegé viszont kábé kiböki mindenkinek a szemét. ”

  Csak nekünk. Deszu szerintem még azt sem vette észre, hogy mi van a koronaherceg és Szongjon között. Remélem amint rájön, akkor az ő érzései is egyértelműbbek lesznek.

  huni66:
  “Megkérdezném, hogy hogyan szerkeszthető utólagosan a hozzászólásom?”

  Csak én tudom szerkeszteni, de figyelek és a tiédet javítom.

  • huni66 Says:

   Kösz szépen!

   Nagyon sok gond nem szokott lenni a helyesírásommal azért.

  • Andicilin Says:

   Tényleg? Akkor nem figyeltem. :S

   Deszu egyszer látta őket, hogy egymás kezét fogják. Csak rájött ebből…bár ki tudja.

   • Marianna Says:

    Deszu már akkor féltékenyen nézett Song Yeon -ról a hercegre, amikor Sadó herceg miatt menekültek és valami kőfalon húzták fel a lányt és Song Yeon rájuk nézett, majd Son-nak nyújtotta a kezét és a herceg húzta fel. A film már akkor éreztette, hogy itt több lesz a történet folytatása. És Deszu is gyerek koruk óta tudja , hogy dédelgeti a herceget a szívében a lány és ez is közrejátszik abban, hogy nem nyílik meg a saját érzéseivel felé. Bár titokban reménykedik, hogy a nagy rangbéli különbség az ő javát fogja szolgálni, mégis mindig vigasztalja és bátorította a lányt ha a hercegről és annak a reményéről volt szó , hogy egyszer újra láthatja. Emlékezzetek csak vissza ezekre az apró mozzanatokra , volt néhány ilyen.Csak nagyon finoman érzékeltetik. Itt nem Deszu szerelem tudatával van gond, hanem a herceg tudatával.

 57. maiszancsi Says:

  Sziasztok!Nyaralni voltam de én is láttam a csütörtöki-pénteki részt.Maxime/maxima és Dalho bácsi nagyon aranyosak együtt.
  Azzal egyett értek hogy San mitől félt?.Most végre övé lehet a hatalom,de mégis azt mondja hogy még nincs felkészülve.Sejtem hogy még sokáig marad koronaherceg.Da-szu hangját én annyira bírtam amikor részeg volt:D.

  • huni66 Says:

   “…Sejtem hogy még sokáig marad koronaherceg…”

   Attól függ, mennyire nyúlik el a történet.Szerintem nem sokáig.(Főleg, ha tudjuk az évszámot is.)

  • Andicilin Says:

   Ha a kocsmárosnére gondolsz, neki Makszun a neve.

 58. Dakhara Says:

  Csoda történt!!!

  Tényleg a nyári műsorstruktúra miatt volt így az m2n.

  Áttették az m2 ismétlést 20.10re!

  Jes.

  És így csak jobb lesz.

 59. maiszancsi Says:

  Ez nagyon jó hír.:))

 60. Puszilva Says:

  Most minden előrébb került, speciel a csillagkaput is előrébb tették 1 órával.

  A másik, hogy így vissza a szinkronra, én Szongjonnak Csifó Dorina helyett a Roatis Andrea hangját adtam volna neki.

 61. maiszancsi Says:

  Ha már a hangokról beszéltettek egy csomót.Egyetértek a király hangja nagyon jó,kicsit hátborzongató néha.San hangja tökéletes,bár a koreai igazi hangja kicsit férfiasabb.De hát imádom a magyar hangját:)))Úgyhogy nekem mindegy.Da-szu hangjával miért vagytok páran elégedetlenek?Jó,jó neki is lehetne jobb hangja,de azért nem rossz:).Amin mostanában lepődtem meg,milyen jó hang jutott a koronahercegnének és a királynőnek.
  Guk-jong hangja is jó.Komolyan,már nagyon elgondolkodtam Song Yeon hangján,pláne mert mindenki szerint kislányos meg hasonló.Egyetértek az egyik hozzászólóhoz hogy a (túlzott)ártatlanság miatt van.Valamint várom már hogy mikor mer valamit mondani a hecegnek.Mert jó a herceg tisztában van az érzéseivel,de hogyan tudja így meg hogy Song Yeon mit érez iránta?

  • EUgen Says:

   Anno Gubás Gabinak sok köze volt ahhoz, hogy megszerettem Jang Geum történetét. Lehet, hogy Csifó Dorinával nem lettem volna Koreai sorozat függő. Mi van Gubás Gabival? Ő lenne az igazi!

   • yucca Says:

    Gubás Gabinak nemrég született második gyermeke, és mintha külföldön dolgozna évek óta, javítsatok ki ha nem így van.

  • tenambo Says:

   Nem akarok spoilerezni,de ebben majd Deszu-nak lesz szerepe,de addig még sok csavar lesz.

 62. Andicilin Says:

  A koronaherceg anyja ha tudta, hogy Hvavan hercegnőnek miféle szerepe van a Noron frakcióban, akkor miért csak most mondta el? És miért csak Hongnak? Miért nem a saját fiának?
  Szan két öccse (Akik gondolom féltestvérei, és csak az apjuk ugyanaz…vagy nem?) miért lett bemutatva? Az életben ilyesminek többnyire semmi jelentősége, de ez egy film, amiben elvileg csak azt látjuk, aminek később lesz még valami értelme. Még ha ebben a sorozatban nem is, de esetleg a való életben történt valami ezzel a két gyerekkel. Spoilert kérek! 🙂

  • Ilus Says:

   Én utána olvastam, majd a féltestvére összeházasodik Hong testvérével az meghal s Hong húgát is ágyasának teszi.

   Meg majd a testvérkéi később többet szerepelnek.

   Most akkor csak úgy féltestvérei hogy az anyjuk Szadó elvesztése után keresett valakit? Szerintem biztos mert féltestvérei azon túl meg fiatalságukból következtettem.

   • Andicilin Says:

    Kizártnak tartom, hogy Szan anyja újraházasodott volna. Akkor az új férjével kellene élnie a palotán kívül.

 63. tenambo Says:

  Én is örülök Marian bejelentkezésének. Aki nem tudná ő az a doktornő,aki sok általunk nem egészen világos betegségekre való diagnozist elmagyarázta. Gondolok itt elsősorban a pulzuson mért terhesség megállapitásokra,vagy a szájon át történő ujra élesztésre. A pulzus vizsgálatot legutobb nézett Gyebaek -c sorozatban is alkalmazták

 64. Cirmolán Says:

  San fiútestvérei:
  1. Uiso ( 1750–1752), anya = San anyja a Hong clan-ból.
  2. Euneon (1754–1801), Suk ágyas 1. fia az Im clan-ból.
  3. Eunshin (1755–1771), Suk ágyas 2. fia az Im clan-ból..
  5. Eunjeon (1759–1778), Gyeong ágyas fia a Park clan-ból.
  Euneon-t és Eunjeon-t láthattuk a mai részben.

  • Cirmolán Says:

   5.=4.

  • huni66 Says:

   Hmmm….nem is San volt az elsőszülött.Ö ’52-ben született.

  • Andicilin Says:

   Eunshin ekkorra már meghalt, ezért nem jelent meg?

   • huni66 Says:

    Igen, valószínű már ’71 után vagyunk.

   • Cirmolán Says:

    ’71-ben San 19 éves lenne. Szerintem is idősebb már.
    A nagyobbik (élő) teso (Euneon) csak 2 évvel fiatalabb San-nál, de a sorozatban lényegesen fiatalabbnak néz ki.

   • huni66 Says:

    Pontosan ’71 és ’76 között járunk.
    A film sokszor nem adja vissza a valós korkülönbséget….de, ezzel gondolom nem mondok újat.

  • Andicilin Says:

   Lánytestvérei nincsenek? Ha már így előkerültek a fiúk eszembe jutottak a lányok is. 🙂

   • Cirmolán Says:

    San lánytestvérei:
    1. Cheongyeon, (?) 1. lánya San anyjának (Hong clan),
    2. Cheongseon (1756–1802), 2. lánya San anyjának (Hong clan)
    3. Cheonggeun (1758–1792), Egyetlen lánya Gyeong ágyasnak (Park clan).

   • Andicilin Says:

    Mióta ebben a sorozatban jelentős szerepet kapott egy királyi hercegnő, azóta azon filózom, hogy ezek a csajok vajon hogy éltek. Férjhez adták őket, vagy úgy, mint Hvavan, a palotában élték le az életüket? Megnéznék egyszer egy ilyen hercegnőről szóló sorozatot is. Persze olyanról, aki nem mászik bele annyira a politikába, mint Hvavan. Meg persze olyan sorozatot is, ami történelmi, de egyáltalán nem a palotában játszódik. Áh, mindegy, talán egyszer lesz olyan is. :/

 65. huni66 Says:

  Jól láttam a hercegnén a féltékenységet?Vagy legalábbis elgondolkodik….

 66. yucca Says:

  Na, ilyen hirtelen honnan kerültek elő Szan testvérei és miért pont most, gondolom Szado herceg valamelyik ágyasától(ágyasaitól) születtek.
  Sajnos a koronahercegnek nem lesz könnyű egy évtizedek óta működő korrupt szervezetet felszámolni, ehhez Gok-Jung is kevés, minden nagy kereskedő, áruszállító meg van véve.
  Én úgy vettem észre, mintha Dzsongnak tetszene Szongjon.

  • maiszancsi Says:

   Jongnak?Kitudja.Nem hiszem hogy erről lenne szó.

   • Cirmolán Says:

    Mintha Szongjon-t valami kelepcénehez tervezné felhasználni San ellen.

   • Marianna Says:

    Nem -nem. Mindig azt keresik hol találnak fogást a hercegen, és rá akarják bizonyítani, hogy valami rangon aluli kapcsolata van és meg akarják alázni vele az udvar a nemesek előtt. Tudjátok ez mindig milyen ellenállást vált ki a nemes emberekben és így tiszta sor lenne , hogy aki még eddig politikailag nem volt ellene, akkor a nemesi rang – vér ” felhígítása ” ellen tiltakozva a herceggel szembe fordulnának és erősítenék a tiltakozást.

   • Andicilin Says:

    De mi értelme ennek, ha a jelenlegi király anyja is eredetileg csak egy vízhordó szolgáló volt? Vagyis nem is értelme a jó szó, hanem az alapja.

 67. maiszancsi Says:

  Én elöször azt hittem,nem San testvérkéi jóttek be.De várjunk csak ők a Dong yiban Injong királyné gyermekei?A nagyobbik lett volna a koronaherceg ha Jang geum nem dönt úgyhogy meghagyja San életét.Vagy tévedek?Ezek nem lehetnek az új királyné gyermekei.Maxim és Dalho bácsi aranyosak.Cso be pedig nem egy belenyugodó tipus,de már sejt valamit talán.Mi-szu nagyon jól láttja az emberek közötti viszonyt,ő ebben nagyon jó,ugyanúgy mint a fontos hírközlések elmondásában.Nagyon tetszett Song Yeon képe a mai részben,kár hogy azt nem a színésznő festette.Ha ő festette volna akkor ő a legjobb festők közé tartozna.Igazán érdekel hogy már megint mit találnak ki Jongék.Guk-jongot a herceg ellen irányítani,ez most vicc!?Nem hiszem hogy befog vállni.Esetleg úgyhogy olyan szinben tüntetik fel mintha áruló volna.Ha jól halottam mostmár Song -yeon is festhet de még nem elismert festő.Szóval marad a Damoságnál/vagy teafelszolgálásnál kinek hogy tetszik.A királynő testvéréről meg azt hittem hogy lány,úgyhogy ennyit a tévedésekről.Azt bírnám ha egy festő lenne Song Yeon őcse aki ellenezné azt hogy a lány tanuljon.Késöbb jól megnézhetné magát.Li-cson igazán vicces volt ebben a részben.A király most meg mintha nyugdijazott öregembert játszana.:DSajna nem sokáig ahogy hallottam.A két gyerek aki most feltünt,miben játszik majd szerepet?Pingu/koronahercegné már régebben féltékenykedett a maga sajátságos módján.

  • Marianna Says:

   Az új királynénak nincsenek gyermekei. Akkor azért harcolna , hogy őket nyilvánítsák koronaherceggé és biztosan mutatták volna is a gyerekeit. Nagyon fiatalon került a már nagyon öreg király mellé.Erre majd amikor már igazán a végét járja a király lesz is utalás. DEEEE aki látta a Szelek kerteje című gyönyörű filmet , ami szintén erről a korszakról szól, egy fiúnak álcázott festő lány az élet pillanatait örökíti meg képein….és véletlenül pont a királynét is megörökíti amikor titkos találkozón van a szeretőjével. Van rajta egy anyajegy, amit a festő gyanútlanul ábrázol (kiváló és igen érzékeny megfigyelő ) erről lehet beazonosítani kit ábrázol a kép. Nagy bonyodalom származik belőle. Ezt a kettős vagy kicsapongó életét ebben a filmben nem emelik ki a királynénak, hiszen itt most nem azon van a hangsúly.

   A Dong Yi alatt is beszélgettünk már a féltékenységről. Ezek a nők az udvarban arra lettek nevelve, hogy a saját érdekét alá kell rendelni a királyi férj = udvar érdeke alá. Persze ezt nem mindenki tudja betartani, akár a megszüeletett gyereke előbbrejutása miatt lsd. Jong udvarhölgy majd 1.ágyas majd királyné ..akár a saját érdeke miatt. Na ő féltékeny volt.

  • Andicilin Says:

   Legalább háromszor elolvastam amit írtál, de még mindig nem értem teljesen.

   “Én elöször azt hittem,nem San testvérkéi jóttek be.De várjunk csak ők a Dong yiban Injong királyné gyermekei?A nagyobbik lett volna a koronaherceg ha Jang geum nem dönt úgyhogy meghagyja San életét.Vagy tévedek?Ezek nem lehetnek az új királyné gyermekei”
   1. Hova “jöttek be” Szan testvérei? Szanhoz mentek látogatóba, ez tuti.
   2. A második mondatot abszolút nem tudom értelmezni. A Dongi című sorozat szereplői 70-80 évvel korábban éltek, mint ebben a sorozatban. Injong királyné abban a sorozatban nem volt. (Csak egy királyt találtam ezen a néven, de ő 1515-1545 között élt.) A Dongiban egyébként egyik királynénak se született gyermeke. De ha nem történelmi személyekre, hanem a sorozatokban játszó színészekre gondolsz, akkor se világos, mivel nem voltak ilyen szerepek.
   3. Jang geum? Ezt se értem, mert Jang geum nevű karakter A palota ékkövében volt, mégpedig a főszereplő.
   4. Ezt nem tudom megmondani. O_O
   5. Ebben a sorozatban lévő királynéra gondolsz? (Az ő neve Jeongsun.) Neki úgy tudom nem születtek gyermekei…vagy legalábbis nem jegyezték fel.

 68. maiszancsi Says:

  Bocs félre írtam ha Sant megölték volna akkor a kisebbik testvér lett volna a trónon.

 69. Marianna Says:

  “””Én utána olvastam, majd a féltestvére összeházasodik Hong testvérével az meghal s Hong húgát is ágyasának teszi.”””…..

  Ilus én ezt el se tudom képzelni, hogy a király ágyasa valakinek a volt felesége lenne. Ez tuti nem lehet így. Hiszen eddig mindig azt láttuk, hogy az udvarhölgyekhez senki hozzá nem érhetett, nehogy ha a király szemet vet rá , már ne legyen “ártatlan” Ha ez így van , akkor 2 db külön lánytestvéréről kell, hogy szóljon ez a leírás.

  SPOILER!!! Viszont az igaz, Hong veszte az a magasabbra törekvés vágy lesz, hogy akkor bekerülhet a királyi családba családtagként is , ha áldását adja arra, hogy a huga ágyas legyen . És ezt sajna nem ismeri fel , hogy ez csapda számára.

 70. Marianna Says:

  “””””Járványok után kutatva találtam az interneten, hogy egy dél-koreai egészségügyi felmérés szerint:
  – a legtöbb baktérium a bevásárlókocsik fogantyúin van ,
  – a második a számítógép egere egy internetes kávézóban.
  – a harmadik helyen a buszok kapaszkodói végeztek.
  – a negyedikek a nyilvános wc-k kilincsei.
  – és a mobil telefonoknál a WC ülőkék is tisztábbak – állítják a kutatók.”””””

  Bocs a visszatérésre, de most vettem észre. Ez akár meg is felelhet a valóságnak. Gondolj csak bele az első 3 helyezettet sajna én még sose láttam fertőtleníteni. WC-s nénik viszont vannak, ők is leginkább a kagylót és ülőkét tisztítják a kilincset már hanyagolják.

  Valóban vannak védőoltások amik a következő generációban mutatják meg a jótékony hatásukat ilyen pl a mostanában elterjedő humán papilloma vírus elleni védőoltás ami a méhnyakrákot előzi meg. De a többinél sajnos még ismételni kell az oltást, sőt még egy emberéleten “”belül”” is,( ez irtó hülye kifejezés) értehetően azt jelenti, hogy elfelejti a szervezet a védekezést és e miatt kell ismételni pl 3 évente a kullancs által terjedő agyvelőgyulladás ellen is a szurit.

 71. Marianna Says:

  “””De mi értelme ennek, ha a jelenlegi király anyja is eredetileg csak egy vízhordó szolgáló volt? Vagyis nem is értelme a jó szó, hanem az alapja.”””

  Mert ez még mindig nem lerágott csont. Ezt még most is elővehetik és rázhatják mint a koncot. Különleges tetteket kell ahhoz véghezvinni , hogy valaki kaszton kívül bekerüljön a nemsek közé , de ha valakinek írtózatos ellenállások ellenére sikerül ebbe a körbe beemelni valakit, akkor azt, csakis azt ” megtűrik”. Jang-geüm a palotában ahogyan a király fokozatról fokozatra emelte ahogyan tiltakoztak a nemesek és hajlongtak, aztán csak befogták a szájukat amikor észrevették hogy az ellenállásuk hatására emeli egyre magasabb pozícióba a lányt az uralkodó.De akkor már ott volt nem taszíthatták le róla amíg a király élt. Aztán a királynő is visszadta a rangjukat az üldözésből visszatérve. Dong Yi fiánál is mekkorát küzdött a király, hogy Geüm-öt koronaherceggé tehesse . Még Kínából is engedélyt kellett kérni. De akkor is kiharcolta. Na majd ebben a filmben is lesz egy olyan momentum amikor kiderül ez a rangra emelés, a királyi családba befogadás megtörténik.

 72. tenambo Says:

  Andicilin!Lehet,hogy most keverem,de a jelenlegi király anyja Dongy volt.,
  SPOILER
  Azt a két jade gyürüt,amit Szongjon jutalomképen az öreg királytol,még anno Dongy kapta. Ennek a két gyürünek is szerepe lesz a későbbiekben.

  • Marianna Says:

   Igen. Jól emlékszel. Az öreg király anyja Dong Yi volt.

 73. tenambo Says:

  helyesen az öreg királytól kap…/a kap lemaradt/

 74. Andicilin Says:

  A mai részben lévő szembetűnő hiba, hogy Hong küldött egy parancsot a csendőrségre, amint Dzsong összetépett és szóban más utasítást adott ki. Miért is vonják felelősségre Hongot? Mi az, hogy a király HALLOTTA, hogy ő adta ki a parancsot? Hol van erről a papír? Egy korábbi részben oltári hajcihő volt a pecsétes papír miatt, (Azt is jól elfelejtettük ám a bizonyítási eljárás kellős közepén.) most meg pletykákra alapoz mindenki?! Mondani akárki akármit mondhat. Minden sorozatban előfordultak ilyen hibák, de itt szinte minden részben akad egy. Ki írta a forgatókönyvet? Mosmáaztán begurulok!
  A kisebb tesók Szan ellen fordulnak? Befolyásolhatóak annyira? Mert eddig úgy tűnt, hogy Szannal egész addig jó viszonyt ápoltak. Azért az erősen visszás dolog, hogy eddig alig törődtek velük, most meg hirtelen a földön csúsznak előttük, hogy megnyerjék őket az ügyüknek.
  Egyébként meg a most törvényesített kereskedők nem tüntetnek, hogy adják vissza a már nekik adott jogokat?! Pandóra szelencéjét nem biztos, hogy a Noronok vissza tudják már zárni. 🙂

  • Mara Says:

   Hong hibát követett el, és ezzel teljesen tisztában van. Nem lett volna szabad semmiféle utasítást adnia a rendőrségnek. Így totál mindegy, pontosan hogy szólt a levél, mert a lényege a beavatkozás volt. Márpedig erre ő adott parancsot. A többi csak mosakodós részletkérdés.

  • yucca Says:

   Azért vonják felelősségre Hongot, mert ő a védelmi hivatal vezetője, ő adott parancsot a helyettesének a tüntetők feloszlatására, az egy dolog, hogy nem erre adott parancsot, de sajnos nem tudja bebizonyítani, és ő ez idő alatt hol volt, szegény Deszut küldi oda megfigyelőnek? Az a baj, hogy lebecsülte az ellenfeleket, miért nem vette észre, hogy a beosztottja kettős játszmát folytat, ilyen válságos helyzetben gondolhatott volna rá, hogy figyelik minden lépését, és esetleg csapdába csalják,nagyot csalódtam benne, tudhatná, hogy az ilyen bűnöző összeesküvőket csak a saját fegyverükkel lehet legyőzni, hová tünt belőle a vagányság, a furfang, túlságosan meg akart felelni a koronaherceg becsületességének.
   Az várható volt, hogy Szan testvérét meg fogják környékezni, ő még nagyon fiatal, könnyen befolyásolható, a tegnapi jelenetből nem igazán lehet megállapítani, hogy milyen viszonyban állnak egymással.
   A most törvényesített kereskedők hiába tüntetnének, egyrészt kevesen vannak meg különben is, aki mellettük áll Szan kezében már nincs hatalom.

   • Cirmolán Says:

    1. Hongnak – Dessu kémkedése alapján – el kellett volna lopatnia a tüntető toborzó pénzt és likvidáltatnia kellett volna a toborzó parancsot teljesítő embert. Következmény: nincs tűntetés. Legalábbis másnap.
    2. San idősebb testvére csak 2 évvel fiatalabb Sannál. Nyíltan nem is tiltakozhat a királyné testvérének gondoskodása ellen. Legfeljebb nyitva tarthatja a szemét, meg a fülét. A lehetőség meg kápráztató lehet.

  • Andicilin Says:

   Értem én, hogy Hongnak nem lett volna szabad utasítgatni, de erre az egészre nincs bizonyíték. Dzsong titkár ugyanis összetépte. Honnan tudta már másnap mindenki, hogy Hong adta az utasítást? Semmi papír nincs róla, ráadásul nem is jogosult rá, így nem őt kellene, hogy elővegyék első körben. Oké, hogy előbb-utóbb mondjuk kiderül, de mi ez már, hogy rögtön ő? Mint valami keresztényüldözés. Azt akarom mondani, hogy függetlenül attól, hogy bűnös vagy sem, mi a bizonyíték pusztán a gyanúsításra? És ha már itt tartunk, akkor mi lett a pecséttel, amit 2 hét alatt hoz elő a krumpli? Jött J és K és mindenkinek belevakuzott a szemébe? Bocsi, de én ezeken még fenn vagyok akadva.

 75. Mara Says:

  Azért Hong védelmére legyen mondva provokációs tüntetésnél egyszerűen nem létezik jó döntés. Ez egy csiki-csuki helyzet. Bármit is lépnek a rossz lesz.
  Lásd a TV székház ostromát.

  • Marianna Says:

   Úgy tűnik a politika és a módszerek benne nem változnak 😦

 76. huni66 Says:

  Úgy néz ki, hogy San a hullámvölgy aljára ér hamarosan. De, a történet szempontjából jól van ez így.
  Dalho bácsinak és Maxumnak megint nagy volt a jelenetük.
  Szongjon viszont végre megpróbál kiállni saját maga mellett.

 77. Cirmolán Says:

  Már régóta motoszlál a fejemben a gondolat, hogy a királyné és Hwavan hercegnő vajon mikor fordul egymás ellen. A holnapi rész előzeteséből kiderült, hogy nem ugyanazt az embert akarják trónra ültetni. Remélem, hogy ez San malmára hajtja majd a vizet.

  • Marianna Says:

   Pontosan akkor amikor érzik, hogy csak úgy menthetik a saját bőrüket ha az eddigi cinkostársukat bent hagyják a sz..ban. Mint ahogy azt a rendes emberekről a nagykönyv megírta 🙂 Aztán amikor elvonul a vihar a barátság újra kezdődik ,hogy egymás hátát fedezzék.

 78. Marianna Says:

  Ma Pingó hercegné akkorát mondott, hogy az BINGÓ volt. 🙂 Felnyitotta a férje szemét, hogy bizony a gyógyítás néha fáj, de amikor meggyógyul a seb, hálás a tulajdonosa.
  Nekem úgy tűnik hogy nem következetes a megszólítás se, más egyéb mellett. Mintha néha tegeznék néha magáznák egymást ugyanazok a személyek. A Palota ékkövéhez képest egyre slendriánabb a fordítás. Vagy csak nekem tűnik így?

  • Andicilin Says:

   Eddig 5 különböző fordítót számoltam meg. Valószínűleg nem egyeztetnek egymással.

 79. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Azt nem értem, hogy az öreg király annak idején álruhában vitte el Yi Sant a városba, hogy nézzen szét. Akkor most miért nem győződött meg saját szemével – fülével, hogy milyen reformokat vezetett be az unokája, és ez milyen hatással volt a szegény emberekre. Ha annyira érdekli a nép sorsa akkor miért csak a nagyurakra hallgat? És miért engedte meg, hogy az öreg minisztériumi emberek visszavonják Yi San intézkedéseit? Milyen jogon tehették ezt? Nem ő a király akkor? Az apjától nem ezt tanulhatta – sem az anyjától!

  • Cirmolán Says:

   1. A király öreg és a betegség óta nyilván gyengébb az effajta kiruccanásokhoz.
   2. “És miért engedte meg, hogy az öreg minisztériumi emberek visszavonják Yi San intézkedéseit?”
   Mert ha nem teszi, tovább tart a nagyurak és nagykereskedők ellenállása → a nép továbbra is éhezik → a nép tovább tüntet → eluralkodik a káosz → a dinasztia is, az ország is belebukhat. És ez végső soron a király felelőssége lenne.
   3. Ma elmondta a király a hercegnek: a királynak mindenkiről gondoskodnia kell, nemcsak a szentekről.

 80. yucca Says:

  Én már többször bíráltam a királyt, mert sokszor nem értettem a lépéseit, mint ahogy most sem.
  Először is: mielőtt megvonja Szantól a régensi címet, miért nem hallgatja ki a városvédelmi hivatal helyettesét a tüntetők elleni intézkedéssel kapcsolatban, mutassa be a parancsot, kiváncsi lennék mit mondana , hova lett.
  A király még mindig vakon megbízik Dzsong titkárban, tőle miért nem kér bizonyítékot ahogy Szantól.
  Olyan keménynek, határozottnak mutatja magát a király mindenki előtt, mégis könnyen hagyja magát befolyásolni a miniszterek által, sokszor az az érzésem, hogy csak mondja, hogy szereti a népét,de valójában nem sokat tesz értük. Elsősorban ő a felelős a kialakult helyzetért,ami több évtized alatt alakult ki a törvényes kereskedők miatt.

  • Cirmolán Says:

   “Elsősorban ő a felelős a kialakult helyzetért,ami több évtized alatt alakult ki a törvényes kereskedők miatt.”
   A király sem tévedhetetlen. A sorozatban elhangzott: A király nem egyedül uralkodik, hanem a Noron frakcióval együtt. Az utóbbi napokban kialakult helyzetért viszont a herceg a felelős, lassabban kellett volna reformálnia. A törvényen kívüli kereskedők törvényi védelmével egyidőben nem kellett volna megfenyegetni a hatalmi körben mozgó urakatt, hogy megbűnteti őket kapzsiságukért. A helyzeten a jószándék mérlegelése és a részletekben való elveszés már nem segít, azonnali beavatkozás szükséges. Már az is csoda, hogy hagyta a király a helyzetet idáig fajulni, hagyta a herceget saját hibájából tanulni. De a helyzet stabilizálásával, a királyság tekintélyének visszaállításával nem kísérletezhet tovább a király San által.

   • Marianna Says:

    Kicsit lehet SPOILER is de nem nagyon.

    Én is sokszor haragudtam a királyra , de aztán rájöttem, hogy tényleg az a célja , hogy jó uralkodó váljon az unokájából, és a közbelépései San érdekeit szolgálták. De erre csak utólag jöttem rá én is. De valóban attól, hogy király, még ő is ember, félrevezethető, és sajnos a nők, a királyné, a lánya is a legalattomosabb kígyófajtából valók.
    De a keménysége -szigora edzette meg Sant. Amikor le is szidta vagy büntette, akkor is oktatta. Lesz még harcuk egymással, de neki köszönheti a herceg hogy még a nagyapjával szemben is meg fogja védeni magát a becsületét , már pedig ehhez nagy elszántság és bátorság kell. De ő a nagyapja mellett megszerezte ezt. Hiszen kisgyerek kora óta ő volt neki csak mint férfi példakép.

   • yucca Says:

    Akkor is azt gondolom, hogy a király a saját tehetetlenségét Szanon vezeti le.

   • Andicilin Says:

    “Hiszen kisgyerek kora óta ő volt neki csak mint férfi példakép.” – Szerintem inkább királyként példakép számára. Persze ez más nem is lehetne. 🙂

   • Cirmolán Says:

    “a király a saját tehetetlenségét Szanon vezeti le.”
    Yongjo nem tehetetlen és nem vezeti le az indulatait senkin sem. Elég tapasztalt vezető és elég bölcs ahhoz, hogy ne első szándékból cselekedjen. Meghallgatta több ember véleményét, mérlegelte a történteket és azelőtt vonta vissza a régensi kinevezést, mielőtta a Noron pártiak Sant teljesen ellehetetlenítik. mert akkor kénytelen lenne a koronahercegséget is visszavenni tőle. + az ország érdeke is ezt kívánja, nem bénulhat meg a kereskedelem.

 81. Andicilin Says:

  Minden rosszban van valami jó. Most legalább Hong és a koronaherceg is megismerheti a népet, felmérheti az igényeket. Talán Hong egy kicsit tovább is megy, nekem úgy tűnt beépült.
  Tak festő most aztán le lett kötelezve Szongjonnak. Kíváncsi leszek, hogy a későbbiekben hogy fog vele viselkedni. A másik ami most már nagyon fúrja az oldalam, az Li Cson festő felesége.
  A királyné tetvére egy idióta. Dzsong és Hong is jóval okosabb és ügyesebb, mint ő. Kíváncsi vagyok, hogy meddig húzza az Udvarban…vagy egyáltalán.

  • yucca Says:

   “A királyné testvére egy idióta” Finoman fogalmaztál, egy királyi család rokona hogy engedheti meg magának, hogy verekedjen, hát ezért hívta ide a királyné, mert Szant már csak alvilági módszerekkel tudják kiiktatni.

   • Cirmolán Says:

    Miért, Jong San likvidálására tett kísérletei módszereiben nem alvilágiak voltak?
    Jong ebben kudarcot vallott, eredményt csak a herceg régensi kinevezésének visszavonásában ért el, ettől még San maradt koronaherceg. Érthető, ha a királynő gyilok és hűség ügyben jobban bízik a saját bátyjában. Ráadásul nem engedheti Hwavan-t a fejére nőni.

   • huni66 Says:

    “…Ráadásul nem engedheti Hwavan-t a fejére nőni.”

    Itt jönnek majd a hatalmas belső problémák, ami San malmára hajtják a vizet.
    Szerintem hamarosan kiderül a lázadás leverése körüli tévedés, ami fordíthat a kockán.

   • huni66 Says:

    Ez a királyné tesókája egy igazi vadtulok….

  • Cirmolán Says:

   Attól tartok, hogy Tak festőnek Szongjon nagylelkűsége csak olaj volt a tűzre.
   De Li cson feleségére én is nagyon kíváncsi vagyok. Vajon megjelenik a sorozatban?

   • huni66 Says:

    Én úgy gondolom, hogy Tak festő oda fog a ‘ jó ‘ oldalra állni.

   • Marianna Says:

    Nem , sajna nem ismerjük meg Licson feleségét.

    Én a királyné testvérét, amikor először néztem akkor is egy tajgáról szabdult vadbaromnak hívtam , de csak azért mert azt hiszem ott nem élnek gorillák, és egyébként is a gorilla hozzá képest biztosan inteligensebb.

    SPOILER!! Tak festő még nagyot fordul Olyat is fog csinálni amit el s hinnénk róla :-b

   • Andicilin Says:

    “Attól tartok, hogy Tak festőnek Szongjon nagylelkűsége csak olaj volt a tűzre.” – Vagyis újra ellene fordul? Hm, pedig most úgy tűnik, hogy lelkifurkája van.
    “Olyat is fog csinálni amit el s hinnénk róla” – Igazából szinte semmit se tudni róla, úgyhogy én bármit elhiszek.
    “Nem , sajna nem ismerjük meg Licson feleségét.” – NEEEEEEEEEEEE! 😦

   • Cirmolán Says:

    Nem tudom, hogy megint Szongjon ellen fog-e fordulni, de a Tak-féle szűk látókörű vakon nézők megalázva szokták érezni magukat, ha a bajból éppen az általuk lenézett személy segíti ki őket a bajból.

 82. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Igen, ma egy kicsit emberibb volt az öreg király. De nem látom, hogy valóban tanítaná Yi Sant. Olyan, mintha minden előképzettség nélkül ma valakit beültetnénk egy autóba – majd mivel nem menne neki a vezetés mert nincs rutinja és a kreszt sem ismeri jól – számonkérnénk rajta, hogy miért így és azt csinál, amit csinál.

  • Cirmolán Says:

   Nem erről van szó!

  • Mara Says:

   Hogy a hasonlatodnál maradjak. Yi San végig ott ült a kresz oktatáson, a hozzávaló könyveket is áttanulmányozta. Az elméleti vizsgája simán meg is volt. A vezetési gyakorlaton bukott el, és most visszatapsolták. Ennyi…
   Mert hiába tudod ától-cettig a kreszt, ha a vezetésen a te hibád miatt két másik autó összekoccan, akkor te nem fogod megkapni a jogosítványt. 🙂

   • Marianna Says:

    ….Meghallgatta több ember véleményét, mérlegelte a történteket és azelőtt vonta vissza a régensi kinevezést, mielőtta a Noron pártiak Sant teljesen ellehetetlenítik. mert akkor kénytelen lenne a koronahercegséget is visszavenni tőle. + az ország érdeke is ezt kívánja, nem bénulhat meg a…”

    Tegnap nem akartam írni, hogy ne lőjjem le a poént , de a király bizony pont a herceg védelmében tette ezeket a lépéseket. Fog még nagyon keményen viselkedni , de bizony többször végig gondol ő már most öreg fejjel mindent mielőtt dönt, nem csak üres frázisokat mond hogy így a nép meg úgy a nép, csak hát neki is megvoltak az uralkodása alatt azok a kemény feladatok amikkel neki kellett szembenézni, Sanra más feladatok várnak majd=reformok, mert ezekhez most jön el az idő. vagy lehetőség vagy képesség nevezzük bárhogy. És bizony rágja az ő lelkét olyan dolog ami miatt most már jobban meggondolja mit tesz kinek hisz és mit lép.

 83. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Haragudtam Guk-yeongra, hogy miért nem mondta meg – nem ő adta a parancsot, hogy vér folyjon a kapu előtti tüntetőknél. De ma nagyon megható volt a magyarázata Dae-Soonak. Nem akarja, hogy Yi San a védelmébe kelve még nagyobb ellenállást, haragot vonjon a saját fejére. Nem akart rosszat a hercegnek.
  A festészeti hivatalban az a kék ruhás főakárki egyáltalán milyen rangban van? Őt még nem láttam festeni, csak háborogni. Egy kígyó. De Song-yeon jól megmondta neki tegnap. Szavát adta, hogy megengedi a festés tanulását. Hogy leesett az álla erre a határozott fellépésre.

  • Andicilin Says:

   A jószívű vezető Park, aki pedig a festőversenynél machinált a színes festékkel, az a helyettese Kang. Ha minden igaz, és valóban ez a tisztje, de eddig nekem ez jött le. Kangot néhány résszel ezelőtt fizette le a sötét oldal, hogy ebben a roppant fontos hivatalban is legyen emberük. Azóta tulajdonképpen csak ezért tiltakozik mindenért.

 84. Andicilin Says:

  A mai részben több dolog is tetszett. Az első természetesen a félreértés Deszu portréjáról, illetve Li Cson és Csobi találkája. (EPIC!) Csobi színésznője A palota ékkövében nem váltott ki belőlem különösebb érzelmeket, de itt imádom. 🙂 A másik nagyon jó rész talán az volt, amikor Hong ennyit mondott a királyné testvérének (Nem jegyeztem még meg a nevét.): “Arcon talált felséges keze”. XDDD Egyébként nem tudom, hogy ki Hong szinkronhangja, de érdekesen beszél. Mindig lassan indít, aztán szinte hadar. Vagy fordítva? Hm.
  Hasznos infó volt, hogy a madame itt dógi. (Ha jól értettem.) Jut eszembe a prostikról, hogy ugye korábban a koreai nők nagy hajfonatot hordtak, de nehéz volt, ezért változott a viselet, viszont a kurtizánok még mindig nagy hajfonatokat hordanak, ráadásul sokszor féloldalasan. Ebből nem származott valami egészségügyi gondjuk? Pl. gerincferdülés?
  Ha valaki felvette a sorozatot, és vissza tudja nézni, meg tudná mondani, hogy a 18. és a 23. részben ki volt a fordító? Köszi előre is!
  Hongot majdnem elfelejtettem. Szóval ő most úgymond méregtelenítő kúrát végez? Azt hittem, hogy okkal végzi pont ezt a munkát. És egyedül él? Nem hiszem el, hogy ne lett volna legalább felesége. Pár évvel még idősebb is, mint a koronaherceg, és neki is van. Meg úgy általában véve volt mindenkinek.

  • yucca Says:

   Mostmár érthető, hogy Licson miért fest pajzán képeket “éhes disznó makkal álmodik”.
   Néha Deszunak olyan fülsikítóan bántó a hangja, vagy csak az én tévémen hallatszik ilyennek? Az a jelenet nagyon tetszett amikor Deszu és a herceg összemosolyogtak annál az öregembernél, pont mint két cinkostárs.. Az tényleg érdekes, hogy Hongnak nincsen családja/felesége vagy csak még nem tudunk róla.

  • Mara Says:

   Nyilván van neki, de a kor egyik sajátossága volt, hogy a hivatalnokfeleségnek nem volt bejárása a palotába. S mivel a történet folyásában sincs szerepe, így nem is említik.
   Ellentétben mondjuk Licson festővel, akinek (akárcsak Columbo handnagynak) folyton emlegetett, de láthatatlan felesége van.

   • Andicilin Says:

    Persze, normál esetben valóban nem hiányozna, de a mai részben elmentek a házához, és úgy tűnt, hogy teljesen egyedül él. Az egyik testőr mondta is, hogy nem érti a dolgot, hiszen nemesember, tehát nyilván van valamiféle földesúri jövedelme. Persze ez utóbbit csak én gondolom, nem tudom hogy működött ebben a korszakban Korea. Mindenesetre nem valószínű, hogy olyasmi lett volna, mint nálunk a dzsentri.
    Li Cson felesége se hiányozna, ha nem emlegetné folyton. Így viszont tátongó űrt hagy maga után/helyett. 😦

  • huni66 Says:

   Most megy az ismétlés, megfigyeltem, hogy dógi a madame.

  • Cirmolán Says:

   A feleség helye a hátsó udvarban volt. De valószínűleg csak gazdagéknál, mert szegényeknél dolgoztak, piaci árusok voltak, stb.
   Most éppen Jong is a szegények életét éli.
   Ha van felesége, nem hiszem, hogy magávak vitte méregtelenítő kúrás életébe.
   Mellesleg Hong eléggé magának való, karrierje szerintem jobban érdekli, mint a szerelem.

   • Andicilin Says:

    Éppen ezért gondolnám, hogy felesége van. Méghozzá érdekből. Licsonéknál se dúl éppen a lamúr. De ha nincs, hát nincs.

 85. huni66 Says:

  Hál’ Istennek, Hong is beszáll a buliba….mondjuk várható is volt, hogy nem fog eltűnni. A patkányt ki fogja csinálni előbb-utóbb.
  Szegény Csobit mekkora csalódás érte. Én azért bízok benne, hogy egyszer majd összejönnek.
  A kuplerájos jelenet is nagy volt. Licson csöpöghet majd, mondjuk, amit az asszonytól kap nem irigylem érte.
  Dalhó bácsinak micsoda ismeretségei vannak a kupiban.

  • Cirmolán Says:

   Szegény Dae Soo, hadd éljen még! Mert ha egyszer Csobi megszerzi magának, olyan élete lesz, mint Li Cson-nak!

   Dalho bácsi is udari ember volt, ott széleskörű ismeretségre tehetett szert az előkelő pozíciójú emberek eunuch szolgálójaként.

 86. tenambo Says:

  Azok,akik netán fanyalogtak,hogy lassan csordogál a történet elmondom,hogy az események felgyorsulnak,humoros és tragikus történetek váltakoznak. Én most nézem harmadszor,de mindig találok ujabb és ujabb történetet,és nem mulasztom el a következő rész megtekintését sem.

 87. Marianna Says:

  Hong-nak nem emlékszem van -e felesége , azt hiszem nincs legalábbis nem hagyott bennem nyomot, sajna a huga igen. Én azt nem értem , hogy ilyenkor miért válik szinte nincstelenné, miért nem megy vissza a családjához, ami majd később kiderül , azért nem alsóbbrendű. Önszántából száműzte magát ilyen alantas körülmények közé.

  Ma nekem is eszméletlenül tetszett Song Yeon és Csobi , majd Csobi és Licson jelenete. Nekem azt tetszett ahogy Song Yeon arcán lehetett látni a csodálkozást, megdöbbenést, tétovázást a képpel együtt kapott feladaton és amikor bejött a másik lány és azonnal “ráismert” Lícsonra , hogy megkönnyebbül , hogy megoldódott a találóskérdés. Csobi fantasztikusan játszik.

  Deszu tekintetében egyre gyakrabban látszik az értelem, különösen ha a herceggel van, vagy egyedül, de még mindig sokszor tökkelütöttnek szinkronizálja a magyar hang. Egyet értek yuccaval,néha nagyon rossz a szinkron hangja.

 88. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Guk-yeong nemes ember. Ezt akkor jelezte mikor Dae-soo a katonai vizsgára akart készülni. Biztos van magyarázata, hogy miért is ezt az alantas munkát választotta. Az, hogy olyan rendetlen volt a háza és környéke is, azt mutatta számomra, hogy eddig ezt nála a szolgák végezték el. Neki ilyenre nem volt gondja.
  Sokszor bosszant – de lehet, hogy szokás-hagyomány kérdése? – nem mondják ki azt amit gondolnak. Persze akkor nem lett volna ennyi mókás félreértés a mai részben.

 89. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  A hercegné udvarhölgye – remélem meg fog változni a film további részén, mert most haragszom rá. A palotába csak úgy nem lehet mászkálni – tehát aki bemegy a palotába ilyen kísérettel, azt biztos behívatták. Tehát azt kijelenteni, hogy mászkál a palotába Wawan-hoz az aljas rágalom.

  • Cirmolán Says:

   Az udvarhölgy féltékenykedik a hercegné helyett.

  • Marianna Says:

   Igazából a királyi udvarban élő rangos nők udvarhölgyei azért vannak ,hogy foggal körömmel az úrnőjüket szolgálják és védjék az érdekeiket, még a legaljasabb bűntényekben is mellettük álljon, sőt cselekedjen helyettük. Biztos van valami esküszövegük amivel meg kell fogadniuk, hogy semmi titkukat nem árulják el.Hiszen ők az összekötők ,hírvivők is pl az összeesküvéseknél is.

   Tényleg az űrnők udvarhölgyei lehetnek pl a király ágyasai? Vagy csak azok akik senki mást nem szolgálnak csak azért vannak a palotában hogy a királyt ellásák? Főznek ruhát varrnak neki, mosdatják ,stb stb . Hogy lehet ez?

 90. adal Says:

  Szerintem is a Király megfontolt és San érdekében döntött,
  így, már rég rájött, nem követheti el azt a hibát… bűnt ismét,
  hogy engedi befolyásolni magát a végsőkig – “mentőövet kellett dobni” a Hercegnek – és ez a felmentése volt. Kíváncsi vagyok mekkora haragra gerjed ha a merénylet bekövetkezik ?!
  Végre szakadás és összetűzés van az ellenszenves oldalon !
  Érthető, de számomra is bosszantó, hogy nem tisztáznak alapvető
  dolgokat pl.titkár szerepe a lázadás leverésében – így csak
  vérszemet kap a “féreg banda”- nagyon ellenszenvesek !
  Hong ma jól “visszaütött szőrös-hernyónak” 🙂
  A “tehetséges”Csobi ilyen rossz megfigyelő 🙂 ??? Kész a félreértés – ez nagyon aranyos volt ! Remélem nem lesz
  gyűlölködő, vagy nagyon megbántott !
  Deszu is remek volt, hogy nem fedte fel a Herceg kilétét, csak
  finoman kérte az öreget nagyobb tiszteletre – akinek egyenes
  beszéde, nyíltsága, bátorsága, tudása feltölti a Herceg romokban levő lelkét.
  Szongjon hogyan szabadul ebből a többszörös kelepcéből ??????

  • Cirmolán Says:

   A kpreai sorozatokban nem beszélnek túl sermmit sem, az szent.
   De (- a mai bíróságokat kivéve -) amikor valakit vádolnak és magyarázkodni kényszerül, általában belé fojtják a szót és az ismételten megkísérelt magyarázkodásról azt gondolják, hogy nyilván a bűnösségét próbálja takargatni vele az illető. Fokozottan így lehet ez, ha egy alcsonyabb rangú embert vádol egy magasabb rangú. A vallásuk és filozófiájuk is szűkszavúságot és a társadalmi ranglétrán feljebb állókkal szembeni feltétlen alázatot követel tőlük.
   A mai világban is így van ez. A szakértők szerint aki sűrűn magyarázkodásra kényszerül a munkahelyén, jobban teszi, ha munkahelyet változtat (már ha tud). Úgy látszik Hong ebben is megelőzte a korát.

 91. Elhaym Says:

  huni66 : Szívesen.

  Dakhara: 20:10 -es időpontnak nem örülök. Így ütközik mással. Nem tudom, hogy oldjam meg, hogy mindkettőt lássam. Remélem csak a paralimpia miatt adják korábban, utána jó lenne, ha megint 21:30-kor adnák. Anyukám jövőhéttől 9 előtt nem is ér rá TV-t nézni. 😦

  Andicilin: 23. rész itt még fent van.

  http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/08/23/18/A_korona_hercege_23_resz__Ujjaeledes.aspx

 92. szandika145 Says:

  Nekem nagyon tetszett cso be és Li cson jelenete.Annyit nevettem rajta….

 93. Mogyi Says:

  Annyira sajnáltam Hongot a kedvencemet. Elvitte az egész balhét, amikor ártatlan volt. Érthető a magyarázata, de szerintem a koronaherceggel ki tudtak volna sütni valamit.Szegény Hongot még meg is verte a királyné testvére és akkor még azt mondják nemes ember.Elég szomorú.Sajnos tényleg azt csináltak a néppel amit akartak, Hong még csak nem is egyszerű közember.
  A koronaherceg nagyon jó szándékú, de nagyon hamar elbizonytalanodik.Azt nem tudom miért nem váltanak kormányt, a Dongiban folyton cserélgette a frakciókat Sukjong.
  Érdekes ez az öreg, akivel most találkoztak.
  A hercegné udvarhölgyét utálom jelenleg, majdnem ő parancsol a hercegnének.Nem tudom, hogy gondolja.

  • Cirmolán Says:

   Hong sajnos beleesett Jong csapdájába és jól döntött, hogy önként állt fel az íróasztalától. Ha nem teszi, kicsinálja őt a Noron frakció és nem feltétkenül fizikailag. A verést meg magának köszönhette, minek kötekedett. (Ha valaha valaki látta a Dallast, az tudja, hogy Jockie sikerének az volt a titka, hogy nem fenyegetett, nem dumált, csak cselekedett szép csendben a háttérben.)

   • Andicilin Says:

    De a kerti partykon mindig belelöktek valakit a medencébe. 😛

   • Marianna Says:

    Andicillin Te már láttad a Dallast???? El se hiszem.

   • Andicilin Says:

    Persze, de mindenki nézte, például az osztálytársaim is. Mivel nekünk akkor csak 2 csatornánk volt, ezért nem nagyon nézhettem mást. De ezt az új Dallast nem nézem. Egy, a sorozathoz kapcsolódó filmet láttam csak, de az még Ellie és Jock…meg az öreg tintás fiatalkoráról szólt. Fenemód izgalmas az életem. :/

   • Mogyi Says:

    Én pont azt kedvelem Hongban, hogy ilyen őszinte.
    Valamit láttam a Dallasból, de alig emlékszem.

 94. Byeolbit Says:

  Sziasztok! Szerintem Hong-nak nem volt választása egyik esetben sem. Bármit tett volna a tüntetőkkel, úgyis meghamisítják a parancsot. Végül is én teljesen egyetértek vele. Ha nem hagyná el a palotát, bajba sodorná a herceget, még ha ártatlan is valójában. Én is ezt tettem volna a helyében. Viszont az már túlzás, hogy úgy eltűnik mindenki elől. És remélem, hogy azzal a sok eszével rájön, hogy Kim a herceg életére akar törni. 🙂

 95. hegy Says:

  Üdvözlök mindenkit! Élvezem a sorozatot, de azért ez nagyon más polcon helyezkedik el nálam, mint Silla. Eddig nem is nagyon éreztem késztetést, hogy megszólaljak. Olvaslak Titeket és sok hasznos információhoz jutok, amiért köszönet azoknak, akik utána járnak és megosztják azokat.
  Viszont most ebben a részben volt egy jelenet sor, amit én szenzációsnak tartok. Ez pedig a királyné és a hercegnő egymásnak feszülése. Kellemesen csevegtek egymással, de közben iszonyatos feszültség lappangott körülöttük. Olyan izgalmas, mint amikor két tökéletesen képzett harcos, a legkülönbözőbb technikát veti be az egymás elleni küzdelemben. Mellesleg a hercegnő az egyik kedvenc szereplőm.

  • adal Says:

   Üdv Hegy – jó, hogy velünk vagy ismét, lassan beindulnak az igazi
   feszültséggel bíró részek … 🙂

 96. szandika145 Says:

  Most jut csak eszembe.Pénteken tünt fel hogy Hongnak milyen szép szeme van.Sokkal nagyobb szeme van mint az átlagos koreaiaknak.Talán csörgedezik az ereiben egy kis európai vér is?:))))))

  • Andicilin Says:


   (Igen, már megint valami hülye videóra asszociáltam.)

 97. szandika145 Says:

  A sorozat szerintem mostmár elérte a fantasztikus jelzőt.Mostmár nagyon-nagyon tetszik,és egyre jobb lesz.
  Egyépként jó lecke a királynő testvérének hogy ész is kell valami megszervezéséhez.Neki egy csöpp esze sincs.Simán rajta kapja a herceg,ekkora hibát véteni.Meg persze lehet hogy nem hallotta a herceg de azért jelentősen kiszivárgott az eset.
  Amikor Hongot megpofozta,legszivesebben én is megpofoztam volna azt az embert.Hogyme ilyeneket csinálni?Láttam Jongon hogy még ő is meglepődött.

 98. szandika145 Says:

  Más lett a nevem?Maiszancsi vagyok!

  • tenambo Says:

   Most akkor mi a nick neved? “Szandika 145” vagy “Maiszancsi?”

 99. Tünde Says:

  Sziasztok!

  1. Hongnak van családja, azt hiszem, gyerekei is. Később említik őket….Az önkéntes száműzetésbe nyilván nem vitte a feleségét. Egyrészt a nyilvánvalóan szintén meglévő gyerekek miatt, másrészt ezt nem várná el szerintem egy ma élő európai férfi sem, harmadrészt pedig láthatólag náluk az a szokás, hogyha valakinek feldolgozandó lelki ügyei vannak, akkor a többi nem piszkálja, hanem hagyja, hogy gondolkodjon rajta. (Pl. San anyja és felesége – San, meg Dae-su – Song-yeon jelenetei) Ilyenkor az embernek magányra, időre és csendre van szüksége. Negyedrészt meg akkoriban a nők minden erejükkel támogatták és segítették a férjüket, és ha annak bármilyen fontos dolga volt, szépen háttérbe vonultak. (kivéve Li Cson úrét :-)) Ez így volt illő, sőt kötelező, főleg a nemeseknél – ott minden szabály hatványozottan igaz.

  2. A szeme szerintem is gyönyörű, de nekem épp azért tetszik, mert annyira ázsiai típusú…a hercegé, meg Dae-sué sokkal kerekebb (ők nem is annyira szexik :-)) Egyébként ez a sorozat kifejezetten jópasi-gyűjtemény, még sosem láttam egy rakáson ennyit, még akár egy jelenetben is (pl. mikor a herceg kimegy a városba a három testőrrel, meg Honggal……csöpögős fejet hogy kell beszúrni?)

  3. A sorozat fantasztikus, nagyon fontos és izgalmas kérdéseket feszeget. Igazából az elejétől teljesen leköti az embert, ha…nincs így elb…va a szinkronnal… 😦 De az izgalmak egyre fokozódnak, már átsüt ezen a fogyatékosságon is 🙂 Még valami: sokszor azért érezni unalmasnak/vontatottnak, mert egyszerűen nem értjük! A feliratos változatban az ONLINESOROZATOK-on az volt a klassz, hogy a nagyonrendes fordító magyarázatokat is fűzött a szöveghez, rengeteg érdekes dolgot tudtunk így meg történelmi személyekről, társadalmi szokásokról, művészeti jelképekről, stb,stb….Nagyon sajnálom, hogy ez ebben a változatban most kimarad, plusz a sokszor bénázó és (a koreaiakhoz képest mindenképp) tehetségtelen szinkron elosztja vagy tízzel a hatást….nem így van? 😦
  Mindenesetre ez a film szerintem kötelező, megtanítja másképp látni és gondolkodni az embert,mint azelőtt…. 🙂

  • szandika145 Says:

   Egyetértek.Nagyon jó feliratosan nézni a sorozatokat.Elkezdtem nézni egy másikat a Jumongot és már annyira hozzászokott a felirathoz a szemem,hogy amikor vissza néztem a Yi sant akkor vártam a feliratokat :D.
   Hát igen,jó volt amikor egyszerre négy jóképű pasit láttunk:D

  • Byeolbit Says:

   A színészeket direkt úgy válogatják ki, hogy ki a legjóképűbb vagy ki a legszebb. Így nem csoda, hogy “jópasi-gyűjtemény”. És a szinkron szerintem inkább furcsa. A főszereplőknek rosszul választottak hangot, viszont az ilyen karakteres emberek (mint Hong, Dzsong, hercegnő, királyné, király) hangjai jók. És ráadásul hasonlít az eredetihez is.
   És a szemek. Észrevettem, hogy a koreaiaknak nem húzott szemük van, inkább kicsit nagyobb és mongolos hatással. A füleik pedig leírhatatlanok, annyira furcsák. Szerintem a koreai nép elmehetne egy külön embertípusnak.:)

   • tenambo Says:

    Az észrevételed helytálló. Korábban irtam Kiszeli István antropologust idézve,hogy a koreai nép se nem japán,se nem kinai.Sok féle jegy keveredik bennük.A “Föld népei Ázsia”- c.vaskos kötegben megtalálod.

   • Cirmolán Says:

    Én is a férfiak fülén ámulok, és azt találgatom, hogy a szita-kalap vagy az alóla éppen kilátszó hajpánt, vagy a rajta levő gomb deformálja el így a fülüket vagy gyárilag ilyen nagy, szögletes és elálló.

  • Cirmolán Says:

   Azért én hiányolok az MTV-től egy kis kortörténeti, művészeti, népszokásokról szóló stb. ismertetőt a sorozat vagy a részek előtt, tekintve, hogy Koreáról azért az átlagember elég keveset tud, bár jómagam szívesen kutatgatok utána. Még a nézettséget is növelhetné egy-egy 5 perces ráhangoló műsor. Ehhez nem elég a 20 mp-es műsorismertető. Ezzel valószínűleg a nem internetezők körében is nőne a koreai sorozatok iránti igény.

   • Byeolbit Says:

    Igazad van. Biztos többen néznék a sorozatot így. És több olyan őrült lenne, mint én, aki elkezd nyelvet tanulni. XD

   • huni66 Says:

    Tán’ csak nem koreai nyelvet tanulsz?

    Ha nem haragszotok….én férfi lévén, a főhősnőbe vagyok egy kicsit mindig szerelmes.Han Ji-min is kifejezetten szép nő.

  • yucca Says:

   3. Ezzel én is egyetértek, sokkal érthetőbbek a feliratos filmek és semmiből sem állna, ha a szinkronosnál kiegészítő feliratokat alkalmaznának , nem mindenkinek van lehetősége, hogy utána nézzen annak, amit nem ért.

   A Yi San-nál én is vártam a feliratot.
   Ami még nem tetszik a szinkronos változatban ahogy megpróbálják magyarosítani a koreai kifejezéseket .

   • adal Says:

    Igazatok van!!! 🙂

   • Byeolbit Says:

    Szerintem is béna, ahogy magyarosítják. És néha teljesen más a kiejtés is, a jelentésről nem is beszélve. De azért megpróbálhatnának magyarázó szöveget írni, mikor a koreai változat tele van ilyenekkel.

   • EUgen Says:

    Egy ilyen nagyszabású sorozat szinkronizálásakor fő feladatnak tekinteném azt, hogy a szinkront adó színészek megismerjék a szereplők eredeti kisugárzását, jellemét és mint jó színészek megpróbálnák azt vissza adni. Akkor Dae Su nem válna soha pojácává a hangja alapján, mint ahogy a nyögdécselései és a hanghordozása sugallják. És a színészek
    kiválasztása sem mindegy. (Song Yeon).

 100. adal Says:

  Osztom a véleményed ! Lehet, hogy kellene egy fórumot szervezni, ahol hangot adhatnánk az ilyen meglátásainknak ! 🙂

  • Andicilin Says:

   Szerintem itt meg lehetne beszélni, aztán kiválasztani egy embert, aki úgymond a nevünkben megírja a tv-nek…hogy továbbítsa az aktuális sorozatot szinkronizáló stúdiónak. Hm, mondjuk sokkal egyszerűbb lenne magának a stúdiónak írni, de nem tudom, hogy ez lehetséges-e, illetve, hogy ők foglalkoznak-e a közönséggel, nem pedig csak a megrendelő felé kommunikálnak.
   Személyes véleményem, hogy hacsak nem lesz még valami jelentősebb főszereplő, akinek fontos, hogy ki lesz a magyar hangja, nem érdemes már nagyon ezzel a sorozattal foglalkozni. 24 rész már lement adásban, 10-20 meg már tutira kész van, ha nem több. Inkább a Pastához kéne konkrét szinkronhangokat kérni/javasolni. Minden szerephez 2-3-at, mert nem biztos, hogy ráér az illető. Ha egy ilyet elküldene valaki, akkor kiderülne, hogy mennyire működnek a rajongói oldal visszacsatolásai a tv-nek. Vagyis, hogy mennyire számít, mennyire veszik figyelembe. Persze ha valakinek nincs konkrét elképzelése a hangról, meg amúgy se árt ha tudják, akkor esetleg le lehetne írni pár mondatban a karakter jellemzőit, változásait. Ugye van az a probléma, hogy valaki túl fiatal hangot kap a sorozat elején. Igen, mivel fiatal színész fiatal szerepet játszik. Aki nem látta az adott sorozatot, az nem tudhatja, hogy 5 rész múlva már 10 évvel idősebb lesz, és nagyrészt arról az időszakról szól a sorozat. Az a tapasztalatom, hogy ebből minden sorozatban volt eddig galiba.
   Egyébként én a szinkronizálás folyamatában legfontosabbnak, vagyis meghatározónak még mindig a szövegkönyvet tartom. Igenis térjenek át az angol nyelvűről a koreaira. Ne vicceljünk már, hogy olyan nincs! Röhej. :/ Mondjuk, míg a sorozat és a szövegkönyv megvásárlásáról a tv-nek kell írni, addig a szinkronizálással kapcsolatban meg a szinkronstúdiónak.
   Mindegy, egy szó, mint száz, szerintem egyeztetés után egy ember írjon nekik. Akár a tv-nek, akár a szinkronstúdiónak. Olyan aki szépen, diplomatikusan tud fogalmazni. 🙂

   • Marianna Says:

    Igen, ez jó ötlet. Az előző filmeknél is voltak …”diplomata”…fórumozóink, akik mertek hasonló dolgokra vállalkozni. Nem is hogy mertek, hanem volt hozzá kedvük, tudták hogy kezdjék el stb stb.

   • yucca Says:

    Szerintem ahhoz, hogy szinkronhangot ajánljon valaki végig kell néznie a filmet, Én is teljesen egyetértek azzal, hogy a koreai szövegkönyvből dolgozzanak.
    Alapvetően nem rosszak a szereplők szinkronjai a Yi San-ban, de Szongjonnál a gyerekszereplő lecserélésével egyidőben hangot kellet volna váltani, ahogy tették Szannál.
    Deszunál meg az a véleményem, hogy itt a színészi játékban van a hiba.

   • Andicilin Says:

    “Szerintem ahhoz, hogy szinkronhangot ajánljon valaki végig kell néznie a filmet” – Persze. Én mondjuk nyilván nem javasolnék, hiszen nem szoktam a tv-n kívül korai történelmi sorozatokat nézni. 🙂

 101. Marianna Says:

  Azt hittem a fülük csak a kobak miatt ilyen különleges 😀

 102. rog70 Says:

  A pénteki részben, amikor San azt fejtegeti, hogy a jós öregnek joga van a saját véleményéhez és senkit nem szabad azért büntetni, mert más a véleménye (vagy valami hasonló) – na ez nekem rémesen anakronisztikusan hangzott egy középkori koreai sorozatban. Ha szerény ismereteim jók, az emberi történelem jelentős része azzal telt el, hogy azokat, akik nem a “mainstream” felfogást vallották vallással/filozófiával/erkölccsel/állammal kapcsolatban börtönbe zárták, száműzték, megégették stb…
  Ha az író azt akarta kifejezni, hogy mennyire modern gondolkodású is San, itt szerintem nagyon melléfogott. Pont egy királyi (korona)herceg mondaná, hogy “nem baj, támadja csak a királyi házat, joga van hozzá” – nonszensz. Ennyire még ő sem lehet haladó.

 103. szandika145 Says:

  Nem sokára jön a tavasz ünnepe.:D

 104. adal Says:

  🙂 Egy jó hír : szeptembertől, szombati nyitva tartása is lesz a Koreai Kulturális Központnak !!!

 105. Andicilin Says:

  Kik ezek az úgymond törvénytelen királyi utódok? A királynak esetleg olyan ágyasoktól született gyerekei, akik nem kaptak rangot? Mert eddig a rangra emelt királyi ágyasok gyerekei olyannak számítottak, akikből akár uralkodó is válhat. És ha bejáratosak a palotába, akkor hogy-hogy nem ismerik a koronaherceget? Nekem az ő problémájuk megoldhatatlanabbnak tűnik, mint a mezőgazdaság reformja vagy a női festők tanulási joga, hiszen erre láthatóan van már törvény, mégsem tartják be, míg a fentebbieket eddig tiltották, másképp csinálták. :/
  Erről jut szembe a két testvér, a koronaherceg öccsei. Néztem a szereposztást, de nem találtam meg a nagyobbat, csak a kicsit, Eunjeont játszó színészt. Ki játssza a nagyobbat? Euneon a neve, ha minden igaz.

  • yucca Says:

   Azt én se értem, hogy lehet, hogy ennyien nem ismerik fel a herceget hiszen a fővárosban jár ki esténként.
   A két testvérrel kapcsolatban: valamelyik részben a királynő a bátyjának Eunjeont említette lehetséges “báb” királynak, nyilván a fiatalabbikat kell megkörnyékezni, mert ő még befolyásolható.

   Ez a Kim Bi Jon rendkívül sötét alak, mindent csak az erejével akar elérni, a királynőnek nem ciki, hogy ilyen primitiv testvére van?

   Na Dalhonak most aztán vége, ha egy nő tudatába éket ver a házasság gondolata az elől nincs menekvés!

   • Andicilin Says:

    Az érthető, hiszen az alattvalók nem látták sose. Nyilván a középkorban Európában is könnyen vegyülhetett a király a nép közé. Én azt nem értem, hogy ezek az öngyilkosságra készült törvénytelen fiúk miért nem ismerik a koronaherceget. Említettek valami olyasmit, hogy a palotában most ez mag az van. Ebből gondoltam, hogy bejáratosak oda, ha pedig bejáratosak, akkor már láthatták a koronaherceget.
    A két hercegnél se az a gondom, hogy melyik kicsoda, hanem hogy az idősebbet alakító színészről nem találtam semmit. Mindig megnézem egy film/sorozat szereplőit, hogy esetleg láthattam-e már valami másban.

   • yucca Says:

    Ja, értem mire gondolsz a két testvérrel kapcsolatban.
    Én az Asianwikin szoktam megnézni egy filmmel kapcsolatos információt, itt fel van sorolva az összes szereplő fényképpel együtt és, hogy miben szerepeltek:
    http://asianwiki.com/Lee_San,_Wind_of_the_Palace

   • adal Says:

    Szerintem csak hírek terjedéséből tudnak sok mindent a palota életéből,a belső udvarokba kik léphetnek ???
    Túl sok találkozási lehetőség nincs, csak a nagy ünnepek, akkor meg nyilván nagy távolságról nézhetik a királyi családot – előttük bemutatók vannak (tánc, harc, étel), így aztán mivel álruhában van a Herceg, még ha a vonásai ismerősek is, senki nem meri feltételezni, hogy a nép közé merészkedik minden kíséret nélkül.
    Én nem csodálkoztam annyira, hogy nem ismerték fel.
    Mit fog szólni az öreg, ha megtudja ? 🙂

 106. huni66 Says:

  Számomra, az eddigi 25 rész legmókásabb jelenete zajlott le a mai részben.Maxum, Dalho bácsi és Licson jelenete a házasodásról….én betegre röhögtem magam.

 107. szandika145 Says:

  Hah.Csak most néztem meg :D.Hát izgalmas részek következnek,de én nem raknák a végére egy összefoglalót hogy mi lesz holnap,mert az egyik lényeges dolgot sajnos így elárultak.

 108. adal Says:

  Figyelmetekbe ajánlom

  2012. szeptember 8-án SZOMBATON Like Party a KKK-ban

  Helyszín: Koreai Kulturális Központ

  Időpont: 12:30 – 15:00

  Program:

  12:30 – 13:00 Köszöntőbeszéd

  13:00 – 13:50 Tradicionális táncelőadás

  13:50 – 15:00 Ramyeon party, noraebang, kézműves foglalkozás

  A programra előreláthatólag 70 főt tud fogadni a KKK

  Jelentkezni a koreaikultura@gmail.com címre küldött, Like Party tárgyú e-maillel lehet vagy érdeklődni telefonon

 109. cimike Says:

  sziasztok!
  Sajnos a héten délután dolgozom és nem látom a filmet. Valaki tudna olyan oldalt ajánlani amit letöltés nélkül tudnám megnézni ? nekem /www.viki.com/ oldal nem jó, mert hiába töltöttem le a filmet nincs hangja !

 110. Andicilin Says:

  Dzsong azt akarja ebből az egészből kihozni, hogy Hong adott parancsot Deszunak a koronaherceg megölésére? Most komolyan… A koronahercegnek csak annyit kéne mondani, hogy ő adott parancsot a jelzésre. Vagy pótolhatatlan a váza?
  Dalho bácsiék fülmelegítője nagyon cuki volt. ^^
  Azért érdekes, hogy a királyné és a hercegnő fújtak egymásra, most a bajban meg rögtön újra egymást fedezik. Na jó, igazából nem érdekes, teljesen várható volt.

  • Marianna Says:

   Ennek ellenére sajna Wha-Wan került lépéselőnybe, mert nem a koronaherceg ment el rögtön a királyhoz, hogy beszámoljon arról, hogy őt akaraták megölni és kérje a nagyapját hagy vizsgáltassa ki az ügyet, hanem a király ment el a sérült hercegnőhöz és ő hazudik a hercegről a királynak. Ezt persze már a fogadott fia tanácsára alakítja így .

   Nem Hong a célpont , hanem a herceg. Azt akarják beetetni, hogy a herceg tervelt ki mindent. Szerintem. Annak mi értelme lenne , ha Hong akarná a herceget megölni? Kivégzik Hong-ot és a családját és kész óvják tovább a harceget. Nekik pont az a céljuk, hogy azt hitessék el vagy a herceg szervezte meg saját merényletét, hogy kikészítse a hercegnőt, vagy eleve a hercegnő volt a célpontja.Már nem emlékszem pontosan annak idején olyan gyorsan néztem és sok filmet, a részletekre nem emlékszem. De most azért leszenek forró helyzetek.

  • Marianna Says:

   A fülmelegítő tényleg cuki volt. Lassan már tényleg úgy viselkednek egymással mint egy férj-feleség. Ez a Dalhó milyen kis udvarias és gondoskodó 🙂 a tüzifa beszerzése, ez a láda emelvény stb stb már volt néhány ilyen figyelmes gesztusa a nő felé.

 111. yucca Says:

  Örülök, hogy Hong visszatérhetett, mert csak ő képes az ellenség fejével gondolkodni.
  Hwavan hercegnő megérdemelte a sorsát, végre átélhette a rettegés érzését, nem árt neki egy kis szenvedés. Látszólag összefognak, de szerintem Dzsong titkár egyenlőre minden részletet meg akar tudni, hogy majd ellenük fordíthassa, már egyik fél sem bízik a másikban. Vajon Hwavan egyszer majd elárulja a királynét vagy ezt azért nem meri megtenni, sajnos a király elvakult a királynéval szemben, így nehéz lebuktatni.

 112. huni66 Says:

  Nekem ma tudatosult az, hogy Dzsong 1. unokatesója a koronahercegnek….
  Hongnak vissza kellett jönnie, patkányképűnek viszont össze csapni látszódnak a hullámok.Ennek ellenére, attól tartok, sok keserű percet hoz még San fejére.
  Számomra is furcsa ez a nagy egymásra találás a királyné és Hwawan közt.Persze, a hátsó szándék nyilvánvaló.

  • Marianna Says:

   Miért gondolod , hogy Dzsong a herecg 1.unokatesója? mert édesanyámnak szólítja a hercegnőt? Dzsong a hercegnőnek nem vérszerinti gyereke hanem csak örökbefogadta. Én azon csodálkozom hogy akkor miért mégis időnként az …”édesanyám”…-ozás. Szóval szerintem még ha 1. unokatesó is , nem Hwa-wan részéről az.

   • huni66 Says:

    Az állandó ” édesanyám ” megszólítás miatt gondoltam, de valóban, mintha lett volna már többször is említve, hogy örökbefogadott ez a ‘jó’ gyermek.

   • szandika145 Says:

    Szerintem édesanyjaként tiszteli a hercegnőt.Bár néha az az érzésem támadt mintha nem is annyira szoros lenne közöttük a kötelék,mintha csak szövetségesek lennének néhányszor.

   • MM Says:

    Közöttük szorops a kapcsolat. A királyné és a herecgnő között pedig csak érdek kapcsolat van. Ha a herceg ellen kell fellépni összefognak, de ha ütköznek az érdekeik, akkor mosolyogva mutogatják egymásnak a foguk fehérjét, tehát virágnyelven elmondják ,hogy vigyázz mert ha kihagysz valamiből kitekerem a nyakad, Egyenlőre a királyné van jobb pozícióban , de azért a hercegnő meg tudja szorongatni. Főleg , hogy Dzsong olyan eszes mint Hong . Mindig nekik van mentő ötletük , hogy kimásszanak a sz…-ból.

 113. Marianna Says:

  Nem tudja valaki a film végén felcsendülő dal szövegét magyarul? Koreaiul tanulók???? Aztán meg majd a szerelmes dalszöveg is labdába fog rúgni 🙂 Szóval le tudja valaki fordítani???
  Előre is hálás vagyok érte!

  • Marianna Says:

   Ez hülye kérdés. Ha nem tudja akkor nem is tud segíteni. Szóval …Tudja valaki a dalszövegeket?

  • tenambo Says:

   Ez a dal végig vonul az egész történeten.Egyben kifejezi azt az érzést amit Szongjon érez Yi San iránt./Érdemes megfigyelni,hogy mikor hangzik el a dal,ill. a zenei motivum.

 114. Marianna Says:

  Valaki írta, hogy a következő rész előzetesébe spoiler. Hát persze hogy az. De ezzel csigázzák fel az ember kíváncsiságát, hogy Jézusom mi is lesz akkor a következő részben????
  Most is ez a mondat, hogy Hong közölte nem ő tüntette el azt a vadorzó állatot.

 115. Marianna Says:

  Megtaláltam a szerelmes dal magyar fordítását:-) A klip végén ott van ki fordította . KÖSZÖNET NEKI !!!

  • tenambo Says:

   Ebbe a gyönyörü dalban ill.clip-ben süritve van az egész sorozat története.

   • MM Says:

    Így van. Már amikor betettem, akkor jutott eszembe , hogy aki nem szereti a spoilert oda kellett volna írnom, hogy ne nézze meg. De az tudvalevő, az előző filmek alapján, hogy ezek az összevágások ilyenek.

  • cimike Says:

   sziasztok!
   nagyon tetszik ez a dal!

 116. szandika145 Says:

  Jó volt a tegnapi rész..Szegény Dae-szu…A családom tagjai közül mindenki azt hitte hogy Pingu megfoghalni én csak mosolyogtam magamban.:))))))Szegény Sant úgy sajnálom:
  San:-És ki volt a harmadik testőr?
  Na cso:-Hát….Dae-szu volt az…..
  Ez már párszor lejátszódott pl mikor Sannak öltözött be Dae-szu.

  • MM Says:

   Dae-Sua hogy faggatta Song Yeont a hercegről! Tudja ő , hogy a lánynak a szíve a hercegért esedezik, de sajnálja is , mert a srác nem akarja, hogy fájdalmat érezzen a lány a reménytelen szerelem miatt. Viszont nem meri letörni se ezt a déldelgetett álmot. De nagyon tisztában van vele. Ebből látszik, ezekből a jelenetekből mennyire szereti Song Yeongot, és mennyire fegyelmezi a saját érzéseit. Song Yeong viszont annyira ártatlanul nem lát a saját szemétől, annyira szerelmes a hercegbe , hogy senki más érzéseit nem veszi észre. Sőt még arra se jött rá, szegény Csobi hogy belezúgott a Dae-Sua-ba. Dae-Sua meg azt nem veszi észre szintén , hogy belé is szerelmesek, csak éppen nem az akit őt szeretne. Pedig amikor Csobinak kisimulnak a vonásai és épp nem grimaszol szörnyülködve ( ezen én mindig a hasamot fogom annyira jól játszik) akkor nagyon szép tud lenni. Azt nem értem az a másik helyes lány miért nem nyitja már fel Csobi érzéseiről Song Yeon szemét.

 117. MM Says:

  Egyébként más fórumokon is azt olvasom, hogy aki már látta felíratosan vagy elkezdte a TV-ben nézni de megtalálta felíratozva és úgy is elkezdet össze se hasonlítható a két változat. Természetesen a felíratos javára! egyszerűen nem értjük azokat a szép mondatokat , gondolatokat ami az eredeti szöveg , miért csupaszítják le a hivatásos fordítók. a TV-s szinkronhoz. Engem nagyon bosszant. és e miatt (eddig is ) de most sokadik film tapasztalata alpján méginkább tisztelem és minden elismerésem azoknak akik a neten felíratozzák a filmeket. Pl ez a dal is. Olyan gyönyörű szavakat használ. Nem is hogy a szavak, hanem az az érzés ami a szóhasználat mögött érzés rejlik.

  Na most eldugulok már sok lesz belőlem.

  • Byeolbit Says:

   Igazad van, bár úgy nem pontos annyira, ha angolról van lefordítva. Javasolnám, hogy egyből magyarra fordítsák le, csak az a baj, hogy kevesen tudnak Magyarországban koreaiul. 😦

   • Andicilin Says:

    Ezt a sorozatot kb. 5 ember fordítja hétről hétre. Ennyit simán össze lehet szedni. Az ELTE-n van koreai szak is, amin évente kb. 30-40 ember végez. A probléma az, hogy angol szövegkönyvet vesz az MTV, amiből nehéz lenne koreai szöveget fordítani.

 118. Cirmolán Says:

  Két dolgot nemigen értek.

  1. Ha a fura szerzet öregember által a vízből kimentett, balkézről való királyi sarjak is tudják, mert megemlítik, hogy állítólag a koronaherceg álruhában ki szokott lopódzni a palotából, akkor Jong és Kim testvér pont ezt nem tudja, mikor éjjel-nappal Sant és embereit figyelik? Nem tudnak ilyen alkalomra időzíteni egy újabb merényletet? Muszály nekik ilyen nyilvános kivégzést szervezniük, amiből Kim még a saját ártatlanságukat bizonyító visszavonuló akciót sem volt képes megtervezni?
  Mellesleg hogyan lett Kim-ből sec-perc alatt protokol miniszter, még ha a királynő tesója is?

  2. Ha ismerik a puskaport és a puskát, miért csak a Sárkány dandár gyakorlatozik vele, és a királyi testőrség tagjai miért nem? Dae Soo a fahusángjával (bocs fakardjával) hadonászik, a másik (Silla-i Bakui) testőr a nyilazást gyakorolja, a palotaőröknél szuronyt láttam, puskát nem. Csoda, hogy Dae Soo azt találta el, amire célzott, a vázát, és hercegmentő golyóbisa nem ért embert.

  Ezeket már logikai bukfenceknek minősíteni, csak szarvashibáknak.

  • Cirmolán Says:

   helyesbítés:
   Ezeket már nem tudom logikai bukfenceknek minősíteni, csak szarvashibáknak.

  • Byeolbit Says:

   Az egy dolog, hogy figyelik, más dolog, hogy a testőrök lerázzák őket. Aztán Kim szerintem meghibbant ha ilyen felelőtlen tud lenni. És Kim nem a protokoll miniszter, csak vele találkozott.
   És Koreában úgy van, hogy minden csapat más fegyvereket használ ezekben az időkben játszódó sorozatokban. Én már láttam párat (igaz, hogy angol felirattal és nem nagyon értettem). És Deszu elég ügyes volt ahhoz, hogy ne a herceget találja el. Szerintem szerencséje volt.

   • Cirmolán Says:

    Ha meg nem Kim a protokol miniszter, akkor San királyhoz is bejáratos két fő embere még nem kérdezett rá őkirályi felségénél, hogy mit tüsténkedik ez a veszett macska az ünnepség körül?

   • Cirmolán Says:

    A lerázásban igazad lehet, de mindig sikerül? És vajon a balkézről való királyi sarjak honnan tudják, hogy a koronaherceg időnként titokban útrakél? Santól, kísérőitől és bizalmába avatott testőreitől biztosan nem, palotahölgy szolgálóit meg nem hiszem, hogy beavatta volna. Akkor?

   • Marianna Says:

    Én nem szoktam lőni, de amikor Dae-Sua testőrnek felvételizett többféle harcászatban is versenyezni kellett, pl lóról karddal levágtak valamit, botozta vagy kardoztak? de arra határozottan emlékszem, hogy a hercegtől kapott egy ujjvédőt, hogy azzal majd ügyesebben nyilazhat. Ebből kifolyólag , mivel az meglehetősen jól ment neki gondolom célozni tud valamennyire :-)) . Így hát a puskát is megkockáztatta, na nem úgy mint a sárkány század, hogy 5 lépés fordul térdel és lő …de mint látható azért tud ő is valamit.
    Annak is örülök, hogy nem nyögdécselt annyit a szinkron amikor a hercegnek számolt be , így nem nézett már ki olyan bugyutának.
    Ja!! Erről jut eszembe, tegnap annyit gondolkodtam. Emlékeztek ? A Shilla elején Bidamot is olyan ágrólszakadt lököttnek mutatták , mint aki kettőig se tud számolni.

   • Cirmolán Says:

    Remélem nem azt akarod mondani ezzel, hogy Dae Sou is demagóggá válik majdani pozíciójában vagy úgy végzi mint Bidam!?

  • Andicilin Says:

   1. Valószínűleg az a merénylet, amit láttunk valóban megtörtént. Az pedig, hogy a koronaherceg kiosont-e éjjel a városba nem biztos. Lehet, hogy csak a forgatókönyvírók fantáziája. Persze ennek a sorozat világában valóban nincs logikája.

   2. Szerintem azért akkoriban ez még mindig ritkaság volt, illetve jóval drágább és körülményesebben használható, mint a korábbi fegyverek. Ha egy korban közeli európai eseményre gondolok – például a francia forradalomra – akkor ott se kizárólag puskát/pisztolyt használtak még.

   • Cirmolán Says:

    Igaz, de az mégis furcsa, hogy a király és a koronaherceg testi épsége nem ér annyit, hogy legközelebbi testőrei a legmodernebb technikával védjék őket?

 119. Byeolbit Says:

  Olvastam a dalszöveges hozzászólásokat. És mivel tudok egy icipicit koreaiul már régen megpróbáltam lefordítani, de nem sok sikerrel. Viszont a Silla királyság ékkövéből lefordítottam már három dalt és egyet nagyrészt (még nem néztem meg a szavakat, amiket nem ismerek). Ha valakinek kell szívesen leírom koreaiul (ahogy kiejtik) és a magyar fordítást. De nem annyira tökéletesek, mivel a magyar nyelvben nincsenek olyan szép hangulatfestő, hangutánzó és ismételgetős egyéb szavak, mint amiket a koreaiak használnak. Itt van például a kedvencem: kkattakkkattakhada. Azt jelenti, hogy fejet csóválni.

  • Cirmolán Says:

   Nekem a fejet csóválni máris jobban tetszik.

  • Marianna Says:

   Jézusom …nagyon hamar meszesedhetnek arrafelé a nyakcsigolyák ha ezt a szót találták ki a fejcsóválásra …”kkattakkkattakhada.”… 😀

   • Cirmolán Says:

    Ez a koreai szó engem is a kattogásra emlékeztet inkább.

  • Marianna Says:

   A szerelmes dalszöveg így most megvan. Nekem még a kb tartalma is elég annak a filmet záró kórusos dalnak amig azt is megtaláljuk valahol lefordítva.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Szerintem nagy örömet szereznél mindenkinek – de most előtérbe helyezve magam – nekem is, ha közzétennéd a dalszöveges felajánlásodat..Mindegyik eddig vetített film dalai, zenéi a kedvenceimhez tartoznak.

 120. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az az álszent kígyó —— Hogy tud játszani a király gondolataival. Nagyon jól alakítja a királynő a szerepét. A bátyja – pedig egy törpe csípőspaprika. Ahogy felfújja magát, és nekiesik a neki nemtetsző embereknek. Remélem, hogy hasonlót kap vissza. Bár a mai részben azért egy pofont hál Istennek kapott. Kaphatott volna még többet.

  • Marianna Says:

   Méghogy álszent kígyó. Ez túl enyhe kifejezés. De a király vénségére kezd ” megbölcsülni” Ez nagyon jó húzás volt tőle, hogy meghallgat mindenkit és nem vakult el síró picike kishercegnőjétől.
   A kiráyné viszont igencsak fura képet vágott amikor az öreg válaszolt neki, hogy hát igen bizony a herceg és hercegnő tényleg fasírtban vannak egymással. Nagyon nem tudta nevessen e vagy sírjon …igen középúton merevedett le az ábrázata.

   De nem emlékszem miért is hazudta Hong , hogy nincs köze Kim elrablásához.

   • Andicilin Says:

    Talán azért, mert a király azt mondta neki, hogy tegye azt. Vagy mert a koronaherceg azt, hogy legyen diszkrét. Vagy úgy gondolja, hogy jobb kihagyni az egészből a koronaherceget, mivel most nem az ő parancsát teljesíti.

 121. Andicilin Says:

  Ma csak az ismétlést tudtam elcsípni. Kár, hogy fáradt vagyok, nem tudtam nagyon figyelni, pedig tetszett, hogy a király mindenkinek elébe ment, és maga hallgatta kis Deszut, majd nevezte ki Hongot. Vicces volt, hogy Deszu valószínűleg egy szót se szólt volna a vallatáson – hogy megvédje az imádott koronahercegét – de a királynak mindent azonnal bevallott. Persze ő csak adta magát, Hong viszont tényleg behúzta fülét-farkát. Kíváncsi vagyok, hogy mire megy a király a Honggal való együttműködés során. Ja, még az is aranyos volt, amikor Hjebin (?) lelkesedett azért, hogy az ellenségeit jól bemárthatja végre.
  Dzsongnak igaza van, nekik ebből érdemes kimaradni…pláne azért, mert benne se voltak, és valóban megsérülhetett volna az anyja. Csak egy dolog jutott eszembe: a patkányok hagyják el először a süllyedő hajót.

  • Marianna Says:

   Én is csak az éjszakait láttam. Nekem még a hercegné is tatszett ma. Az udvarhölgye kirugdosta volna Song Yeont a palotából , ő pedig elvitte a herceghez.
   Hát és persze Csobi . Song Yeon igazán segíthetne neki.

 122. Byeolbit Says:

  A végén lévő dalnak megtaláltam a jelentését koreaiul, mivel jól össze van tömörítve és valószínűleg régiesen fogalmaztak. És tényleg csak kb.-ra tudom lefordítani. Leírom a szövegét is latin betűkkel. És mivel magyar vagyok, magyar betűket fogok használni (pl.:cs, dzs, ü), és szerintem ez könnyebbség mindenki számára, hogy nem kell j-t dzs-nek mondani csak az angolok miatt. Viszont mivel a koreaiak az á-kat röviden mondják, a-t írtam.
  Tehát a szöveg:
  Hanga hanga ne hanga
  Hanga hanga ne hanga
  Hanga hanga ne hanga
  Ni oddzsi szano
  Oraija malmara maldo marara
  Heoragi mjothee, ni oddzsi uno
  Aigo jaa malmara maldo mothanda
  Donda donda donda nadonda
  Hanga hanga ne hanga ddviodo nadonda
  És a jelentés:
  Fiam fiam én fiam
  Fiam fiam én fiam
  Fiam fiam én fiam
  Hogy élsz?/ Hogy vagy?
  Anyám ne mondj semmit, nagyon nehéz
  Már annyi év eltelt, mégis miért sírsz?
  Jaj, anyám ne mondj semmit, nagyon nehéz
  Szomorú vagyok, nagyon szomorú
  Fiam fiam én fiam, szomorú vagy és én is

  Szóval kb. ezt jelenti. És nem kell megköszönni. Én is tudni akartam a jelentését. 🙂

  • Mara Says:

   Milyen szép! 🙂

   • Marianna Says:

    Szerintem is !!!!!
    Abból ahol megjelent eddig a zene és ahogyan , olyan feltörően erőteljesen , sejtettem , hogy ez nem szerelmes dal.
    ( akkor csak pici köszi)

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Azért egy halk köszönöm. –

  • Byeolbit Says:

   Látom, sikert aratott. Ezért most írok egyet a Sillából is. 🙂 Az a címe, hogy Baramkkot (magyarul szélvirág), tipikus Jusin-Tokman dal. Akkor itt a szöveg, utána a fordítás (soronként):
   Idero doraszal gomjon szaradzsil gomjon pionadzsi anasszo
   Ha így vissza fogok térni, ha így el fogok tűnni, nem nyíltam volna ki.
   Iroke barabomjonszo szumi mak himjon nunül gamün cse szarado dzsohülkka
   Ha csak bámullak és lélegzek, csukott szemmel jobb lenne élni.
   Bodzsi anado bojoszo, düddzsi anado düljoszo
   Nem látlak, mégis látszol, nem hallak, mégis hallatszol.
   Küde szumkjore dasi szal anan baramkoccsorom
   A lélegzetedben újjáéledek, mint a szélvirág.
   Kago sipodo mot kanün, ango sipodo mod anün
   El akarok menni, de nem tudok, ölelni akarlak, de nem tudlak. (Itt nem igazán érthető, hogy ki az alany E/1 vagy E/2)
   Küde szonkücsi ne mame dahüni…
   Az ujjad eléri szívemet…
   Kin gin bami dzsinago namjon alkka nunmulszoge utgo innün szarangül
   Hosszú-hosszú éj ha elmúlik és megjelenik, a könnyekben nevető szerelmet
   Csapgo sipodo mot csapnün kago sipodo mot ganün
   El akarom kapni, de nem tudom, el akarok menni, de nem tudok. (Itt is bizonytalan számomra)
   Küde maüme dasi szal anan baramkkoccsorom
   A szívedben újjáéledek, mint egy szélvirág
   Bodzsi anado bojoszo, düddzsi anado düljoszo
   Nem látlak, mégis látszol, nem hallak, mégis hallatszol.
   Barame silljo hüthodzsjo nal limjo
   Szétszóródok a szélben
   Küde maüme hüthodzsjo nal limjo
   Szétszóródok a szívedben

   Néha ahol b-t írtam, p-nek lehet érteni az énekben, és ez így van még néhány más zöngéspárral is. Ez azért van, mert a koreaiak a két hang között mondanak egy furcsa hangot, pl. k és g keveréke.
   (Nekem jó időbe tellett, amíg megtanultam helyesen kiejteni.) De azért leírom a zöngéspárokat, amik benne vannak: k-g p-b t-d cs-dzs

 123. Andicilin Says:

  Na, szép. Bármibe lefogadom, hogy a legvégén úgyis Kim Gvidzsu (Tiszta nyelvtörő ez a név!) viszi el a balhét. Végül is egyedül ő csinálta, senki se kérte vagy adott rá parancsot, bár mindenki tudott róla a sötét oldalon.
  Egyébként Hong kirendelte a királyi testőrséget a sötét oldal embereinek házához, de amikor a királyné meglátogatta éjjel Dzsongot, akkor nem volt ott más csak Deszu. Hatékonyság rulez.

 124. yucca Says:

  A királyné majdnem elszólta magát a király előtt, lehet, hogy ezzel végre bogarat ültetett a fülébe?
  Sejtettem, hogy Dzsongék cserbenhagyják a királynét, de hogy gondolják, hogy megúszhatják, ha a királyné bukik ők is buknak.
  Arra kíváncsi vagyok mi lesz a bátyjával, mert nem hiszem, hogy magára hagyja.
  Azon akkorát röhögtem, amikor az egyik miniszter azt mondja a másiknak, hogy tegyen úgy mintha nem ismernénk egymást.
  A koronaherceg nagyon rafinált lett, Hong és Ő egymástól tanulnak, egyre bátrabbak, erősebbek, egymást viszik előre.
  Na végre Deszu teljesen önállóan tudta, hogy mit kell csinálnia.

  • Marianna Says:

   Bizony bizony. a királyné lebukott.
   Mostantól kezdődik a király …”FELVILÁGOSODÁS” korszaka. Na csak figyeljetek. Kezdődik a királyi pusle!
   1/–a királyné sírva könyörög a férjeurának segítsen szegény szerencsétlen tesókáját megmenekíteni a merénylők karmaiból.

   2/–mint az előzetes vége beharangozta, a tesóka bevallja mentve az ő fennséges hugicájának életét, hogy az bizony le akarta őt beszélni a merényletről, csak ő volt olyan balga hogy nem hallgatott rá.

   Na most e két információ együtt …….gondolhatjátok. Elég öreg a király de még nem elég demens ahhoz , hogy ne ugorjon be néhány olyan gondolat ami aztán elindítja a lelkiismeretfurdalás lavináját..Most kezdődnek ám az izgalmak!

 125. Cirmolán Says:

  A királyné testvérét hol Kim “Bizsu”-ként hol KIng “Bizsu”-ként emlegetik. Most Kim vagy King az a szerencsétlen?

  • Mara Says:

   Nyilván Kim, hiszen náluk nincs olyan vezetéknév, hogy King.

   • Cirmolán Says:

    Akkor miért mondatják 30 mp-en belül még Jonggal is hol King-nek, hol Kim-nek?

 126. Lovas Tünde Says:

  Kim Gwi-dzsu szerintem.

  • Cirmolán Says:

   Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkora az egyik szereposztás szerint: Kim Gui Joo (a Királyné bátyja), egy másik szereposztás szerint: Kim Kwi-ju.

   A magyar szinkron szerint meg fél percen belül King is, meg Kim úr is!

   De nekem csak Bizsu, mert hamis!

 127. Marianna Says:

  Cirmolán! Nem nem ! Deszu nem fog nekünk csalódást okozni.Csak azt akartam írni, hogy amikor ” beszoktak ” az udvarba ..”felnőttek ” a helyzethez és már nem mutatták őket olyan együgyűnek.

  • Andicilin Says:

   Alapvetően parancsokat teljesítenek, ahhoz meg nem kell túl sokat gondolkozni.

 128. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az mtv videotára nagyon nem jó. Töredezik a film vetítése. Pedig már szeretném látni – a délutáni vetítésről sajnos lemaradtam.
  A fegyvertárból kerestek tegnap egy embert. Megtalálták?
  Sikerült kihallgatni?

 129. MM Says:

  A fegyvertárból egy őr halt meg nem? A fegyvertárnok vagyis a vezető talán még él. Mert többesszámot használtak amikor meglátták Hong-ék a hullát. Azt mondták …”Úgy tűnik ők hamarabb megtalálták őket”… Meg akkor mi az a levél amit Hong küldött Deszuval amit az udvarba bedobott. És kinek az udvarába?

  • yucca Says:

   A fegyvertárnokot még nem találta meg egyik oldal sem.
   Dzsonghoz dobta be a levelet ekkor vette észre a királynét, még nem derült ki, hogy mi van benne.

   • Cirmolán Says:

    Szerintem is.

   • Cirmolán Says:

    Szóval tévedtem, Tegnap úgy tűnt, hogy van egy fegyvertárnok meg egy fegyvertár vezető. Kicsit csodálkoztam, de elhittem, hogy ez két különböző ember, bár nem tudtam ki a másik. Ma meg kiderült, hogy a kettő egy és ugyanaz, csak kétféleképpen emlegették az előző részben.

   • yucca Says:

    Szerintem nem tévedtünk, hanem félrevezettek, mert nem azt mondták, hogy a fegyvertárnokot találták meg, hanem egy őrt, ez az amikor téves a szöveg.

   • Andicilin Says:

    Csak minden nap más volt a fordító, másnak fordította ugyanazt. A többesszám egyébként – lehet hülyeség, de – szerintem azért volt, mert úgy jött ki a szótagszám.

 130. Marianna Says:

  Jééé ez tegnap hogy került bele megkezdve és félbehagyva??? …”Muszáj volt őket beijeszteni, aztán felléegezni”..

  Szóval azzal akartam folytatni, hogy aztán megukra kellett őket hagyni, hogy el tudjanak indulni a titkos megbeszélésekre, hogy ki keres fel kit , és akkor elő mernek bújni az ürgelyukból.Persze az is igaz, hogy a királynét csak véletlenül látta meg Deszu, de jó volt az ösztöne,hogy követte.Én egyébként is követnék minden ilyen letakart fejű alakot.

 131. Bridget Says:

  Huh, egy ideje nem jártam itt, és mennyi hozzászólás lett… o.o Nem is olvastam végig mindet, csak párat, a többibe pedig beleolvasgattam.
  A mai rész nagyon izgi volt. Úgy bírtam Hongot, akkora pókerarc… xD Sokszor nem is tudni, mire gondol, elképesztően szarkasztikus tud lenni, ráadásul humoros, és őszinte. És nagyon megkedveltem ahhoz képest, hogy eleinte azt hittem, csak egy bunkó mellékszereplő tanár. Meg az öreg király se semmi, őt nem is tudom hogyan lehetne jellemezni. Mikor a végén a királynő bátyja azt hazudta neki, hogy a királynő megpróbálta lebeszélni a dologról, először azt hittem hogy elhitte, és ahogy néztem az arcokat, Hong és a herceg is megijedt egy kicsit, de aztán mikor lehozta hogy “Akkor a királynő mindvégig tudott a dologról?!”, velük együtt lélegeztem fel…
  És mi az, hogy a király megkérte Szongjont, hogy menjen a hálószobájába??!! :OO Mondjuk gondolom a portréval kapcsolatban lesz a dolog, na de akkor is…
  Hmm, tudom hogy vannak akik már látták végig a sorozatot, de szerintem jó lenne, ha a hercegnek már így felbukkant két fiú testvére, akkor felbukkanna egy lány is… Csak mert olyan kevés a pozitív női szereplő (ha jól számolom akkor összesen három van).

  • Cirmolán Says:

   Szerencsére az öreg király már jól megrágja a premisszákat, mielőtt levonná belőlük a következtetést.

   • Marianna Says:

    Szerintem Hong megkérte a királyt, hogy ő is blöfföljön, hogy mindent tudnak. Ó, de szeretném tudni hogy is történt ez igazából. Mivel a herceg is oda volt rendelve. De az biztos, hogy szó szerint azt nem mondta ki a királynak Hong , hogy a királynét gyanúsítja. Azt akarta szerintem , hogy ezt a király a tesóka szájából hallja először, nehogy azzal gyanúsítsák őket, hogy kínzással kényszerítették hamis vallomásra.

  • Marianna Says:

   Kire gondolsz pozitív 3 női szereplőre? Song Yeon, a hercegné, Makszun. Csobi.(már alakul, az lesz)

   • Bridget Says:

    Pontosítva pozitív női FŐszereplő 🙂 Úgy értettem… Szongjon, San anyja és a felesége…

   • Marianna Says:

    Hát én San anyjával hadilábon állok. Persze lehet vitatni azt, hogy tudott-e, volt-e lehetősége cselekedni, vagy nem amikor a férje bajban volt, de ami most következik majd, én a miatt fogok rá haragudni.Mindig azt mondja a fia érdeke, pedig nem , én úgy érzem ő is a dinasztia , a királyság érdekeit tartja szem előtt és cseppetsem az fia érdekét mint embernek, hanem csak a jövendő uralkodót látja benne.

 132. Andicilin Says:

  Deszu ebben a részben jó sokszor átöltözött. A kiszeng házban volt egy hétköznapi ruhában, aztán egyenruhában ment haza, hogy átvegye a hétköznapi ruháját, hogy aztán visszamehessen a kiszeng házhoz. Hm. Egyébként Tak festő miért titokban kérte meg Szongjont? Másnap úgyis kiderül mindenki előtt, hogy ő a segéde. Nem hinném, hogy mások előtt Szongjon visszautasíthatta volna, hiszen nem kérés, inkább parancs, ha kijelölnek egy festő mellé egy segédet.
  Kíváncsi vagyok, hogy mit segít Dzsongon és drága anyján a virágnyelven előadott vallomása. Azt mondta, hogy tudtak róla ők is, hiszen ők adtak bele pénzt. Vagy parancsra csak úgy pénzt adtak volna a királyné bátyjának? A királynét nem hiszem, hogy kivégeznék, de valami büntit biztos kap. Én száműzném vagy fogságban tartanám. Arra sokkal kíváncsibb vagyok, hogy Dzsongék hogy jönnek ki ebből.
  A nap legjobb mondata az volt, amikor Szan és a királyné találkozott és Szan őszintén vagy cinikusan (esetleg mindkettő) csak annyit mondott, hogy “Ó, felség, van időm, az élet hosszú.” Amit a királyné ebből levont következtetést, az nagyon nem tetszett neki. 🙂

  • Cirmolán Says:

   Ha a királynő szemmel ölni tudott volna! ..

  • Marianna Says:

   Hát bizony a hercegnek ez a mondata provokáció volt……”A nap legjobb mondata az volt, amikor Szan és a királyné találkozott és Szan őszintén vagy cinikusan (esetleg mindkettő) csak annyit mondott, hogy “Ó, felség, van időm, az élet hosszú.” …..

   Azért Hong bogarat tett az ő fülébe is és látni akarta San a királyné arcát. Hát láthatta…le is vonta belőle a következtetést , ennek ellenére az epizód végén mindenki megrogyott a valomás hallatán.

   Tak festő azért titokban kérte meg Song Yeont ,mert bár ki akarja követelni magának a rangot, a tiszteletet, azért is mert jobb festőnek tartja magát , meg férfi, de amúgy meg egy beszari alak.Tuti, hogy félt, hogy visszautasítja a lány, úgy gondolta meg merné tenni, mivel ennél azért már keményebb dolgokért is harcolt és kiállt a lány az igazáért és hát ők e miatt nem voltak jó viszonyban , mint ahogy ezt a párbeszédükben emlegették is.

   ……”” Én száműzném vagy fogságban tartanám””……
   Hát ez a baj ma is az ítéletekkel.Aztán történik valami ,felmentést kapnak, változik a rendszer stb kiszabadulnak és újra folytatják kegyetlen játszmájukat a hatlomért sőt kegyetlenebbül, mert meg kell torolni saját szenvedésüket. Ezt igazolta a történelem is, ő is írtotta a kersztényeket többek között.
   Ma is az életfogytiglanra ítélt ,majd jó viselkedésért kiszabadult bűnösök újra elkövetik ugyanazt a bűnt.

  • EUgen Says:

   “Ó,felség, van időm, az élet hosszú.”
   Pont erre gondoltam én is. 🙂

 133. yucca Says:

  Na, hát az történt amire számítani lehetett, Hong blöffölésből első osztályú, de csak így tudta csőbe húzni az ellenfeleket, mert maguktól nem vallottak volna.
  Azon egy kicsit meglepődtem, hogy a herceg utánuk ment a cselszövés helyszinére, megérkezett a felmentő sereg!
  Én már elég régóta azon töprengek, miért szövetkezett Hwavan hercegnő a királynéval, hiszen ő is a király gyermeke, törvényesen lehetne uralkodó, semmit nem tudunk róla, egyszer csak felbukkant valahonnan, miért nincs férje, családja, azt mondjuk észrevettem, hogy nagyon rossz véleménye van a férfiakról, lenézi őket, ha pedig Dzsongot azért fogadta örökbe, hogy ő legyen a király utódja, miért nem tett ez ügyben semmit sem.

  • Marianna Says:

   Pont azon ügyködik. Olyankor kerülnek ellentétbe a királynéval amikor rájön hogy ő a saját kiválasztottját azt a gyerek bábkirályt akarta választani. Hwawan már kisgyerek korukban azért vitte be Dzsongot a vizsgára, hogy a kis Sant megszégyenítse , direkt szervezték meg, hogy mégis abból legyen a tétel, amit San nem tanult. Dzsongra akarta a király figyelmét felhívni.

   Biztosan nem mindegy melyik ágyastól születik a gyerek, ezért van rangsor ki lehet a trónörökös.És még mindig azon küzdenek, hogy fiút kell szülni.Tehát Deokman csak egy rövid áttörés volt, hogy nő létére uralkodott.A király is mondta egyszer Hwawannak amikor ott nyalizott neki, hogy miért is nem született ő fiúnak, jó uralkodó lenne belőle.

   És azt figyeltétek, hogy Sadó herceget is szóbahozta Kim?

 134. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Azon én is elgondolkodtam, hogy Hwawan miért van San ellen? Sado a testvére volt tulajdonképpen. És a király az apja – a királynéhoz nincs kötődése. Vagy Esetleg az ő (Hwawan) anyja lehetett rokonságban vele?
  Egy elég furcsa magyarsággal – lehet, hogy google fordítóval történ? -blogban olvastam, hogy Hwawan özvegy és nem született gyermeke. Ezért fogadta örökbe Hongot. De bővebben nem volt szó erről, és a filmben sem emlékszem, hogy erről beszéltek volna.

  San annyira tetszik amikor Dae Souval van. Pl. amikor a városban sétáltak és egy kicsit visszalépet, hogy hátulról nekijöjjön Dae Sou. Vagy most, amikor harcoltak. Igazán keményen csinálták – de a végén ott volt a szeretett San szemében.
  Imádom a mosolyát!

  • Mara Says:

   Hwavan és Sado viszonyát még a sorozat elején kiveséztük. Sado betegesen féltékeny volt a nővérére. Állítólag ez a tetlegességig is fajult. Hwavan valósággal rettegett tőle. Ezért volt kapható a Sado elleni összeesküvésre. Ezt a gyűlöletet ruházta át Sanra is.
   Jong örökbefogadásáról a wikipédia sem ír többet. Egy távolabbi családtag gyermeke volt, ha jól emlékszem, akkor a férje részéről.

 135. Bridget Says:

  Tudom, hogy ez most nem ide való (vagyis kicsit mégis), de éppen unatkoztam, és elkezdtem rajzolni egy koreai lányt a sorozat korabeli ruhában, és majd ha készen lesz, esetleg berakom, hogy mondjatok róla véleményt. Nem másolom sehonnan, teljesen “egyedi” lesz… xD Szóval számíthatok majd a véleményekre? :3

  • Byeolbit Says:

   Persze. Amúgy én is szoktam unalmamban rajzolgatni koreaiakat. Viszont én a szereplőket szoktam, és mostanában többször festek. Alig várom, hogy lássam a rajzod. Biztosan szép lesz. Csak gondolj szép emlékekre. xD

  • Marianna Says:

   A végén kiderül, hogy olyan jó portré festők vagytok mint Licson 😀

   Tényleg Nektek melyik festmény tetszett jobban??? A fiatalabbé lágyabb volt Licsoné erőteljesebb markánsabb szinek és vonalak.Ebben jobban benne volt uralkodó határozott egyénisége Csobinak, de mint festmény melyik tetszett???

 136. cimike Says:

  Sziasztok a herceg mosolyát én is imádom, olyan aranyos!
  Ma megnéztem a heti elmaradásomat, és meglepődtem milyen pörgős lett a film !

  • Cirmolán Says:

   A szereplőket nézegetve egy olyan oldalra tévedtem, ahol a koreai színészek és színésznők fel vannak sorolva és mindegyikből ki van emelve egy TOP 10 lista. Azon a listán San alakítója az 5., Jumongé a 9. helyen áll.

   A YS-ban a herceg főtestőrét, Suh Jang Bo-t, a Sillában Gyebek-et, a Jumongban Mugolt alakító színész (Seo Beom Sik) pedig úgy mellesleg harcművész és kaszkadőr is és ennélfogva rengeteg filmben szerepelt már.

   • Marianna Says:

    ..Suh Jang Bo….Melyik ő? Én mindig hadilábon vagyok a nevekkel.

   • Andicilin Says:

    Az idősebb. Mármint hárman vannak ugye. Az egyik Deszu, marad kettő. Abból a kettőből az idősebbik.

 137. Bridget Says:

  Na akkor hozom a rajzot. Időközben eszembe jutott, hogy van két másik is, szóval azokat is berakom, ha nem baj 🙂

  Először itt van egy régebbi koreai nő. Ezt egy kicsit másoltam, de csak a ruha alakját, meg hogy mi hol van. Nem szereplő, csak úgy… van 😛

  Ezzel pedig a herceg ihletett meg, muszáj volt lerajzolnom… :$ Gépen készült, csináltam hozzá hátteret is. Remélem mindenki felismeri, hogy hol volt…

  És végül a mai képem. Kicsit más lett mint terveztem… xD

  Komikat kérek :3

  • Andicilin Says:

   A második nő jobb. A faág viszont szerintem nem jó. Egyértelműen a programmal, illetve az azon belül lévő megfelelő eszköz kiválasztásával van gond. Nekem úgy tűnik mintha végig ugyanazzal a vastagságú ecsettel készítetted volna az egészet. Photoshop? Mert ha nem, akkor inkább azt használd, ha meg igen, akkor az ecset nagyságán változtass.

  • Marianna Says:

   Szerintem is a 2. nő sokkal jobb különösen a feje már koreaisabb, mert az elsőnek nagyon vékony a nyaka és nincs nekik ilyen kifejezett szempillájuk. Hacsak divatba nem jön náluk is a műszempilla.
   Errűl jut eszembe, nekem Dae-Sua szeme tetszik legjobban , de a király mosolya ellenálhatatlan. és sok jelenetnél fantasztikusan hasonlított a “grimasza” az őt alakító gyerekszínész mimikájához. Szerintem ez volt eddig a legjobb gyerekből—–felnőtt szereplő választás.

  • Byeolbit Says:

   Nagyon jók. 🙂 Nekem a 3. kép tetszik a legjobban. Én már végignéztem a sorozatot, és szerintem hasonlít az egyik szereplőre, pontosabban Hong húgára.

   • Bridget Says:

    Hongnak lesz húga?! :’D Wíí ^^

   • Marianna Says:

    Sajnos 😦

   • Bridget Says:

    Miért sajnos? Gonosz lesz? :O

   • Marianna Says:

    SPOILER !!!!
    Több szempontból is negatív lesz ez a tény. De nem igazán karom elárulni kikre nézve, de egy féltékeny undok nő. Nem olyan jóságos és megértő mint a hercegné.Hiába tanítják vele az asszonyok erényét.
    Az ő általa megcsillantott hatalom reménye teszi tonkre Hong jellemét is.

   • Bridget Says:

    Ohh… nemár :/
    Pedig Hongot nagyon bírom ><

   • Bridget Says:

    Amúgy még annyit elárulsz, hogy mi lesz Ő? Ágyas, vagy csak úgy lesz, nem is a palotában fog lakni?

   • Mogyi Says:

    Én is kedvelem Hongot. Úgy tűnik ki kell majd ábrándulnom. Úgy látszik igazi meglepetéseket tartogat még a sorozat.
    Nem tudom, de én is ágyasra tippelnék.

 138. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Sajnálom, hogy ebben a sorozatban igazán csak egy karakteres dal szerepel eddig. Ez hallható végig a film főleg romantikus részeinél. Igazán gyönyörű. Most kedvet kaptam és az előző sorozatok zenei anyagát hallgatom. Ott két-három dal is rabul ejtett. Nálam függőségi tüneteket mutat.
  Nem tudom abbahagyni. Még lefekvéskor is a fülemben cseng.

  • Bridget Says:

   Ebből a sorozatból a kedvencem az, mikor a végén mutatják a következő rész tartalmát, és az a zene… amit gyerekek énekelnek. *_* Wááá, az olyan jó 😀

   • Marianna Says:

    Meg lehet nézni valahol Youtuben? Nekem 16 szám van letöltve MP4-re (fiam által) a YiSanból, de valaki mondta, hogy 17 van. És én is emlékszem hogy annyi volt de valamit csináltam és eltűnt róla egy 😦
    Ha így kiírva hallgatja az ember akkor van olyan ami egy zeneszám különböző hangszerelésben más szituációkor adják le a filmben vagy rövidebb változat, de én legalább 4-5 félét tudok megkülönböztetni , és mind tetszik. tegnap éjszaka pont azért hallgattam végig , hogy keressem benne az ” európai zene majmolást” .. de sajna én nem érzem így. Egy számban van valóban kis íres beütés, de szerintem ott más hangszereléssel játszanák. Szóval nekem tetszik. Gondolom az igazán autentikus az lenne amit a filmben a felvonulásokon és ünnepeken zenélnek azok a bóbitás emberek, akiknek attól az érdekes bólogatós mozgásától és előre hátra ringásától már teljesen odavagyok. 🙂

    A leghíresebb kiszengről szóló filmben aztán lehet hallgatni az igazán koreai zenét. Arra nem mondhatja senki ,hogy koppintottak valahonnét.

   • tenambo Says:

    Regele jeongo song yeon seon a videoclip a jutubon.

 139. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  És így tovább – a you tuben:


 140. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Yi San – Soundtrack [7(Promise)] A kedvencem.

 141. Farkas Jenő Says:

 142. Byeolbit Says:

  A zenét itt meg lehet hallgatni:
  http://blog.daum.net/jmw65/1267
  Itt meg le lehet tölteni:
  http://www.mediafire.com/?y5xeyx4untr

  • yucca Says:

   Én azt szeretném kérni Tőled, ha van kedved lefordítanád a The legend “Thousand year love song” betétdalát?
   A klippet a Koreai sorozatok 7 blogon beillesztettem a mai hozzászólásomba -“The legend OST”, kérlek, ha lefordítottad arra a blogra tedd fel.
   köszi

   • Byeolbit Says:

    Most próbálom lefordítani, de eléggé képletesen fogalmaz és nehéz, de ha nagyjából meglesz, leírom. Szakítok időt a koreaira, meg aztán azzal szeretnék továbbtanulni is. 🙂

   • yucca Says:

    Köszi!

 143. tenambo Says:

  Yucca! elcsuszott a válaszom. A gyerek korust a Rewgele deongo-c videoclipnél hallhatod./Ha erre gondolsz?/

 144. Ilus Says:

  Képzeljétek, átkerül 15.20ra a sorozat!

  Vagy jó vagy rossz, lehet jó lehet nem, ha 4hét múlva a tv2 adna tényleg ilyen alkotást a 17.20as sávba akkor jó de ha pont ők is abba a sávba teszik akkor nem.

  • Marianna Says:

   Hát akkor kénytelen leszek mindig csak az ismétlést nézni és egyébként meg az eredetit felírattal mint ahogy nézem is szombat óta , és érdekes , hogy a felíratosat alig bírom abbahagyni szóval egyszerűen megfejthetetlen hogy miért jobb annyival.

 145. Marianna Says:

  Mindenkinek köszönöm aki zeneletölthetőségi tippeket adott 🙂

  Szóval a hét végén elővettem régen letöltött felíratos változatomat és egyfolytában 4 rész néztem meg 30-34-ig. Ma amikor megnéztem a szinkronosat rájöttem mennyire elveszíti a varázsát a rossz szinkron és a fordítás. filmnézés közben azon járt az eszem, jobban tennék ha elővennék ők is a NET-et és az ott szereplő magyar szöveget adnák be. Persze akkor még mindig kellene , hogy a szinkron színés megnézze a filmet és átélje az érzelmeket ugyanúgy mint a játszó színész.
  Ma kiakasztott a fesztivál szó. Valamint hogy pont ellentétesen fordították amikor a herceg éjszaka meglátogatta a királyt. Az eredeti szövegben …Lepihent már a király? ….Igen… Mégis bement hozzá a herceg. És nem szólt semmitsokáig, a király pedig azt mondta hosszú hallgatás után …nem azért jöttél ,hogy kérdezz valamit?

  Szóval az egy teljesen más lekiiállapot amikor egy lepihent királyt is képes az unokája megzavarni mint az, ahogy a szinkron mutatja…. nem nem alszik még a király menj be nyugisan.

  Na ezt most sarkítva írtam mert bosszant , de remélem azért érthető mit akartam érzékeltetni.

 146. Andicilin Says:

  Kicsit későn írok. Tényleg átkerül egy másik sávba a sorozat? Mikortól?
  Szóval Kim Gvidzsut és a protokollminisztert száműzték. Utóbbi kicsoda? Nekem nincs képben.
  Mást nagyon most nem tudok írni, ez a rész csak a totális letargiáról szólt. Ja, de. Amikor Szongjon kezdte festeni a király portréját, akkor nem az a zene szólt, ami A palota ékköve epizódjainak végén?

  • Ilus Says:

   17-től lesz ott, ennyit még nem variáltak egy sorozatnál se, az előzőek maradhattak stabil sávba ennek meg már a 3.sávja lesz.

  • Mogyi Says:

   Ez szólt, amikor Szongjon festett és a sorozat végén is ez szól, én nagyon szeretem:

   A palota ékköve végén azt hiszem ez szólt:

   • Marianna Says:

    Ez a dal tényleg nagyon szép. De a festésről jut eszembe, a szinkronban a király azt kérte barackfa ágat fessen. A feliratosban szilva fáról írnak. Most nem jut eszembe hogy kell leírni koreaiul a megnevezést de azt tudom a Shilla idején vagy valamelyik fórumban ezt a szót a “koreatudósok 🙂 ” ismerték és magyarázták ezt az idegen szót. Na majd mindjárt megkeresem.

   • Byeolbit Says:

    Azt mondja, hogy 매화 (mehva), és az azt jelenti, hogy szilvavirág. A Sillában akkor volt benne, mikor Szadaham szilvavirágáról beszéltek. És most nem értem, miért lett hirtelen barack a szilvából. Biztos nem voltak elég jók a fordítók.

   • Andicilin Says:

    Köszi! Fáradt voltam, és az leszek egész héten, úgyhogy lehet, hogy írok néha ilyen tök egyértelműnek tűnő dolgokat. De egy picit azért hasonlít. 😛

    A faághoz szólva szerintem tök részletkérdés. Ha jól emlékszem egy családba tartoznak, prunus mindkettő. De lehet, hogy rosszul emlékszem, gyümölcsfákban nem vagyok jártas. Az tuti, hogy a virága ennek a kettőnek szinte tök ugyanolyan. Ez viszont tapasztalat. Van kertünk.

   • Mogyi Says:

    Igazán nincs mit. Legalább feleleveníthettem magamban ezeket a szép dalokat. 🙂

 147. Elhaym Says:

  15 órás időpontnak nem örülök, nagyon korán van, meg ez azt jelenti, hogy nagyon kevesen nézik a sorozatot. Remélem az ismétlés marad 21:30kor.

  Sorozat nézettségi adata:

  Hétfő: 174 898 (6,2% SHR), 18-49: 20 864 (2,4% SHR)
  Kedd: 164 278 (6,5% SHR), 18-49: 17 424 (2,4% SHR)
  Szerda: 165 193 (6,6% SHR), 18-49: 21 305 (2,9% SHR)
  Csütörtök: 139 734 (5,5% SHR), 18-49: 9 119 (1,2% SHR)
  Péntek: 175 935 (6,5% SHR), 18-49: 21 025 (2,8% SHR)

  • Andicilin Says:

   Egy Sillához hasonló sorozatot kéne venniük, azt többen néznék.

   • Puszilva Says:

    Megoldható, a KBS elindította a Sillából ismert Kim Chuncu életéről szóló sorozatot, véleményem szerint azt kellene jövőre leadniuk.

   • Cirmolán Says:

    A Chunchu-ról szóló sorozatot szept.8.-án kezdik vetíteni. A címe:The Great King’s Dream / King Taejong Muyeol / Tae-jong-moo-yeol-wang / A nagy király álma és 80 részes. Remélem ebből kiderül majd, hogy miért nem Chunchu lett a király közvetlenül SeonDeok után!

    Októberben pedig az SBS indít a Goryeo-Joseon korszak váltásról egy 36 részes sorozatot The Great Seer / Dae-poong-soo / A nagy látnok címmel. Ez is nagyon érdekes lehet!

   • Cirmolán Says:

    Tény, hogy a YS nem mérhető a Sillához, de attól még szívesen nézem. Ám azt nagyon utálom, hogy össze-vissza cserélgetik a kezdési időpontját.
    Ez a legjobb út a csökkenő nézettség felé!
    Az m1-es első sugárzás is volt már 16.30; 17:30 és mikor 17:20-ra tették, lemaradtam az elejéről. Aztán először elfeledkeztem a 21.30-ról 20.30-ra tett ismétlésről és lemaradtam róla. A múltkor kiírták az m2-n az ismétlést 20.30-ra és minden baromsággal húzták az időt míg 22.30 vagy 23.30.-kor kezdték csak el.
    Nem értem, hogy mi a búbánatot foglalkozik egy államilag támogatott csatorna ennyit a nézettséggel,
    1. ami nagyban függ az évszaktól, az időjárástól és az időszak aktuális eseményeitől (pl. iskolakezdés) is.
    2. amikor már úgyis megvették, kifizették, akkor adják már abban az időpontban végig, amivel kezdték. Az első vetítést a dolgozók és tanulók által is nézhető esti időpontra kellene tenni, az ismétlést meg olyan időpontra, amikor a délutáni és éjszakai műszakosok is tudják nézni!
    Ez ilyen egyszerű is lehetne!
    Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy melyik fenomenális műsoruk miatt kell a YS-t 15.00-kor kezdeni!

   • Mara Says:

    Azonos téma, nem jelent okvetlenül azonosan jó sorozatot. Persze én is kíváncsi lennék Csuncsu életére, de jobb szeretném, ha az a Silla forgatókönyvírója tollából származna, a Silla rendezőjének munkájaként.

   • Andicilin Says:

    “Egy Sillához hasonló sorozatot kéne venniük, azt többen néznék.” – Úgy értettem, hogy hasonlóan izgalmas cselekményűt. Ami most fog indulni, arról még senki se tudja, hogy milyen lesz. Tud valaki olyan sorozatot mondani, ami legalább 50 részes, az elmúlt kb. 5 éven belül készült, és hasonlóan lebilincselő, mint a Silla? Ha igen, akkor azt kéne kérni a csatornától.

   • Dakhara Says:

    “Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy melyik fenomenális műsoruk miatt kell a YS-t 15.00-kor kezdeni!”

    Bejött a maradj talpon vetélkedő, tavalyi sávjába 18.30kor.

    Aztán 16.20kor a magazinjuk az MM.

    A Hab csak a tortán az hogy 17.40re meg egy új amerikai sorozatot tettek be.

    Személyes véleményem az hogy a műsorszerkesztők hozzáállásán múlik minden.

    Emiatt is szűkölködhetünk, merthogy egyszer se volt főműsorba premier aztán még nem vettek több műfajból stb.

    Talán azért reménykedek abban hogy más csatorna is beszáll hátha a sikeren felbátorodva több tekintélyük lesz.

   • Cirmolán Says:

    És a The Great Seer / Dae-poong-soo / A nagy látnok főszereplője a Kim SooRo-t alakító, kecses mozgású Ji Sung, A Palota Min Jeong Ho-ja, azaz Ji Jin Hee és a Yi San egyik Silhak-tudósa: Jeong Yak Yong tanácsadó, azaz Song Chang-ee lesz.

   • Mogyi Says:

    A Goryeo-Joseon korszak váltása még egy érdekes történet lehet. Úgy tudom, hogy a koreai király parancsot adott Kína megtámadására. Arra viszont nem számított, hogy a hadvezér (Yi) a kínai seregekkel visszafordulva leváltja őt és átveszi a hatalmat. 🙂

   • Cirmolán Says:

    Mara! “de jobb szeretném, ha az a Silla forgatókönyvírója tollából származna, a Silla rendezőjének munkájaként.”
    Igazad van, én is jobb szeretném. És sajna a szerepeket sem a Silla színészek játsszák, (bár a Sillai ChunChu alakítója olyan fiatal, hogy neki még magas lenne a léc a király egész életének végigjátszásához.)

   • Cirmolán Says:

    Dakhara! “A Hab csak a tortán az hogy 17.40re meg egy új amerikai sorozatot tettek be.” Na ezt nem kellett volna idetenni! A többi még rendjénvaló, mert azok a műsorok már a YS előtt is itt voltak.

   • Andicilin Says:

    “A Hab csak a tortán az hogy 17.40re meg egy új amerikai sorozatot tettek be.” – Bármily meglepő, de vannak jó amerikai sorozatok is. Nem bűn az, hogy ilyet is leadnak. Persze ha konkrétan ismered, és tényleg tudod, hogy rossz, az más.
    Egyébként nem biztos, hogy minden a műsorszerkesztőkön múlik. Lehet, hogy az amerikai (vagy adott esetben más) sorozatot 6x annyian kérik a csatornától. Biztosan állíthatom, hogy ezeknek a sorozatoknak jóval nagyobb rajongói bázisa van. Gyakorlatilag az összes premiert egy héten belül feliratozzák, sőt sokszor komoly harcok dúlnak a fordítás jogáért.

 148. Marianna Says:

  Na megnéztem. Szilvafáról beszél és = Maehwa festménynek írják a nevét. Szóval akkor barack ez vagy szilva????

  Azt is elolvastam újra …a király azt kérdezi …”Képes leszel életben hagyni?”….. na ez is mást mint a szinkron ahol szinte kijelenti, hogy ha trónra kerül a herceg hagyja életben a királynét.

  Amikor a herceg kijön szinte azon a hangon szólal meg mint kisgyermekkorában …” ” Édesapam most mit tegyek?—–Mi tévő legyek?”

  Nem mindegy, hogy a( szinkron szerint) FENSÉGES URAM-nak szól aki lehet az Isten , a király vagy akárki ..mint ha egy vívódó gyermek fájdalmasan az édesapját hívja segítségül.

  Hát lehet ,hogy pl ilyenek miatt is kevesebb a nézettség. Én feliratosan részről részre alig bírom abbahagyni.

  • Byeolbit Says:

   Én se szeretem a szinkront. Annyira béna. Én is feliratosan néztem, de még nyáron, mikor még nem volt lefordítva az összes rész magyarra, így muszáj volt angolul végignéznem. Két nyelv, amit tanulok……. A koreai szövegből szinte már többet értettem.
   Az egyik osztálytársam, aki a padtársam is, tanul koreaiul, igazából ő kezdte el, engem akkor nem érdekelt annyira, de most az én füzetemből másolja a leckéket. Amúgy csak azt akartam vele mondani, hogy ő felirat nélkül nézte az Ildzsime-t (mert nem volt jó a videó), és sokmindent megértett belőle, még olyanokat is, amiket én nem felirattal.

  • yucca Says:

   A feliratokat rajongók készítik angol rajongói szöveg alapján, ezért nem lehet szentírásnak venni, a szinkronos elkészítéshez hivatalos angol szöveget adnak a film mellé, és tudjuk, hogy az angol szavaknak több jelentésük lehet, ezért vannak az eltérések a szövegben.
   Én már rengeteg (kb.30 ) feliratos filmet megnéztem és óhatatlanul is ismerek már egyszerű koreai szavakat, bizony észrevettem, hogy ugyanazt a szót másképp fordították magyarra, vagy például kihagynak szavakat ez legtöbbször a neveknél szokott előfordulni.
   Itt van pl. a koreai “peha” vagy “cona” szó, (a kiejtést nézzétek el nekem) a fordításban mindkettőt felségnek írják.
   Végül is nem olyan fontos dolognál tér el a szöveg ami megváltoztatná a történetet.Mivel sajnos nem tudunk koreaiul így nem tudjuk melyik a jó szöveg.

  • Andicilin Says:

   “Hát lehet ,hogy pl ilyenek miatt is kevesebb a nézettség.”
   Nem hinném. Én például a felsorolt hibák felét észre se veszem, pont azért, mert nem láttam eredeti nyelven. Sokkal valószínűbb, hogy azért, mert ez egy kevésbé izgalmas sorozat a Sillához képest. Az talán egy kicsit túl magasra tette a lécet.

   “Mivel sajnos nem tudunk koreaiul így nem tudjuk melyik a jó szöveg.”
   Bízzunk benne, hogy Csoma Mózes elé kerülnek ezek a szövegek. Ha már a fordítók nem, de ő legalább tényleg tud koreaiul.

  • Cirmolán Says:

   Tegnap nekem úgy tűnt, hogy amikor a herceg eltűnése miatt Sa Cho meglátogatja a rezidenciáján Hongot, Hong saját magát szólította meg és nem Sacho-t. Valami olyasmit kérdezett a hozzá érketőtől, hogy te vagy az Hong? Ha jól értettem, akkor ez elég ciki a szinkron sdzemélyzetre nézve!

 149. yucca Says:

  Én mostmár nagyon utálom ezt a Kim udvarhölgyet, jó lenne, ha ő is végre szerelembe esne valakivel, mint Csobi , akkor nem gonoszkodna többet.
  Azt sejtettem, hogy Szongjont beválasztják a kínai küldöttségbe, de hogy a koronaherceg anyja által, ez meglepett.
  Na ezért ilyen hosszú ez a sorozat, mert mire visszaérnek…., remélem azért mégse emiatt.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Kim udvarhölgy intrikái engem is felbosszantanak. Nem tudom, ki a hírforrása, de azért utána nézhetnének alaposabban. Mint amikor azzal vádolták meg Song Yont, hogy ismeri – sőt beépített ügynöke Hwawannak – a könyvesboltban való “találkozás” láttán. Ha a festőknél elterjedt a hír, hogy Song Yon a király hálótermében töltötte az éjszaka egy részét – az ő fülükbe nem jutott el? Az sem, hogy a fogadósné kikezdett Yi Sannal?

  • Mogyi Says:

   Én azt sem értettem, hogyha Sannak 1000 ágyasa is lehetne, miért pont Szongjon szúrja a szemüket. Teljesen mindegy már az a + fő, ráadásul szegény hercegnővel nem nagyon foglalkozik így sem. A hercegnő ezt kedvesen elfogadta, nem tudom az udvarhölgy minek intézkedett az ő háta mögött. Természetesen nagyon sajnálom a hercegnőt, hogy naphosszat üldögél egyedül. Látszik, hogy szereti Sant és kedves is.
   Lehet, hogy az a baj az udvarhölggyel, hogy nem mehetett férjhez és így maradtak az intrikák.

   • Andicilin Says:

    Valaki azt írta korábban, hogy a rang, illetve annak hiánya a bajuk. Udvarhölgyek – legalábbis nekem az eddigi sorozatokból ez jött le – eleve csak módosabb, rangosabb családokból kerülhettek a palotába, és általában az udvarhölgyek közül kerültek ki a királyi ágyasok.

   • Cirmolán Says:

    Mivel az udvari emberek rangban vagy az udarhölgy felett állnak, vagy vele egyenrangúak, valakinél ő is hatalmasabbnak szeretne mutatkozni. Ezért a hercegnő szerelmi vetélytársának tekintett SeongJeon felett gyakorolja felsőbbrendűségét. Nem is a vetélytárson van itt a hangsúly, hanem a származáson.

 150. Marianna Says:

  “””””Ha a festőknél elterjedt a hír, hogy Song Yon a király hálótermében töltötte az éjszaka egy részét – az ő fülükbe nem jutott el?””””

  Bizony ez jó kérdés. De én Kim udvarhölgynél mégjobban utálom azt a zsíragyú eunuchját a királynak, aki megy állandóan a királynéhoz besúgni. Nem értem hogy lehet a király szolgája ha a királyné rángatja cérnán mint egy bábot.

  Mennyi időt tölthettek ezek a palotán kívül, hogy így kiszőrösödtek?

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Ezen már én is elgondolkodtam. Milyen hű alattvalója, szolgálója, bizalmasa az öreg királynak, ha rögtön a királynéhoz rohangál árulkodni és kiadni a titkokat. pl. amikor a király korlátlan hatalmat biztosított Sannak?

 151. Andicilin Says:

  Az lepett meg a mai részben, hogy milyen gyorsan felülemelkedtünk…vagy egyszerűen csak elfelejtettük azt a pletykát, hogy Szongjon a királynál volt éjjel. Na ne már! Az ilyeneket mindig legalább 1-2 rész kimagyarázni. És a koronaherceg még nem tudta meg! Pedig azzal érhetett volna véget a rész, hogy döbbent arcot vág! Ja, egyébként az mókás volt, amikor berúgott egy kiskocsmában, a kocsmárosné meg rámászott. 🙂 Az eunuch minek hívta akkor oda Szongjont is? Semmi haszna nem volt.
  Azt gondolná az ember, hogy ha valaki házi őrizetben van, akkor az nem grasszálhat éjjel akármerre, de úgy látszik a királyi palotába mindig ellenőrzés nélkül jönnek-mennek az emberek. A koronaherceg is teljesen felszívódott, amikor kilovagolt, a királyi parancsra őrzött királyné meg akkor megy ki, amikor csak akar.
  Még az tetszett, amikor a koronaherceg beijesztette az egyik noron frakciós minisztert. Ha titkos nyomozást akarnának folytatni, akkor nem kellett volna elárulnia, de szerintem inkább arról van szó, hogy azt akarja, hogy ijedjenek meg és ne csináljanak semmit. Főleg az új törvények-rendeletek ellen ne lépjenek. De majd úgyis kiderül.

  • Cirmolán Says:

   Egy lovasnak elég nehéz észrevétlenül elhagynia a palotát, de a palota felépítését és az őrség éjszakai programját jól ismerő gyalogos személynek nem lehet túl nehéz a kiosonás. Van ott búvóhely elég.

 152. Letöltés Says:

  Sziasztok!

  Nemrég találtam ezt a linkgyűjteményt ahonnan a Yi San összes része eredeti, koreai nyelven letölthető:http://hotfile.com/list/1338113/ec32748 Brigi feliratai jók hozzá.

  Innen pedig a magyar szinkronnal:
  http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=matyagi&id=1340789793

  • Marianna Says:

   Én is ezt néztem a Shills után és most újra ezt nézem. Szuper és nagyon kifejezi az érzéseket a fordítás. Pl tök más Song Yeon levelének a szövege is amit búcsúzóul írt a királynak. Na ne már. Azért abban a korban ekkora rangbéli különbséggel nem ír egy nő ilyen egyértelmű szerelmeslevelet. Arról nem is beszélve , hogy akkor a következő részekben miért Dae Su homályosítja fel a herceget, hogy kapjon már a fejéhez ha ismerné a lány érzéseit tudhatná, hogy nem önszántából ment el, mert a levélből tudná hogy szerelmes a lány.

   • Marianna Says:

    Szóval Brigi fordításában sokkal árnyaltabb és baráti nem pedig szerelmes a levél. ( ez lemaradt az előző hozzászólásból)

   • Cirmolán Says:

    Ahhoz képest, hogy DaeSoo ismeri SeongJeon szándékát és érzéseit, jólt letolta, mikor kiderült, hogy a lány Kínába távozik.

 153. Cirmolán Says:

  Végre láttam SeongJeon-tól egy felnőttkori csibészes mosolyt, amikor a damok és festők LiCheon nyomán azt hitték, hogy a lány királyi áldásban részesült és elkezdtek hatalmat tulajdonítani neki meg talpat nyalni.

 154. yucca Says:

  Az eddigi összes közül a mai rész tetszett a legjobban, tele volt érzelemmel, vidámsággal, mindegyik szereplő önmagát adta.
  Végre a koronaherceg egy kis időre maga mögött hagyta a gondokat és mint az egyszerű emberek felhőtlenül szórakozott, bár tudtán kívül, de szép búcsúestet ajándékozott Szongjonnak.
  A koronahercegné oly nagyon szereti férjét, hogy inkább csendben félrehúzódik, hogy ne okozzon még ő is gondot a saját problémájával. Én nem hiszem, hogy féltékeny Szongjongra csak nyilván fáj neki, hogy nem vele osztja meg a problémákat a herceg, hanem egy alacsony származású lánnyal, akit férje barátjának tart, ahogy ő is hiszi.

  • Cirmolán Says:

   A mai rész minden volt, csak vidám nem. Nagyon sajnáltam a hercegnét, mert a férje nem tekinti őt a társának. Nagyon sajnáltam DaeSoo-t, mert hosszú időre elvesztette SeopngJeon-t és egy darabig DalHo bácsikája is magára hagyta. Nagyon sajnáltam a koronaherceget, mert hosszú időre elveszítette SeongJeon-t, de hívai legalább megmaradtak. Bár tudtán kívül szép búcsút rendezett SeongJeon-nak, de ezzel még nehezebbé tette SeongJeon számára a rá váró hosszú tanulási időszak elviselését. De leginkább SeongJeon-t sajnáltam, mert nagyon nehezére eshetett jókedvűnek maradnia San társaságában és mert 3 hónapig néhány ismerőse körülötte lesz ugyan, de azután tőlük is el kell válnia.
   Nagyon utáltam ma a hercegné udvarhölgyét, de még jobban utáltam a koronaherceg kedves édesanyját, amiért úgy akar jót a fiának, hogy őt meg sem kérdezi, hogy valóban akarja-e az anyja által ráerőltetett “jót”.
   Meg azt sem értettem, hogy a szegény nép mit ünnepelt ilyen vígan.

   • tenambo Says:

    Cirmolán!
    A tavasz ünnepét.Az időpotokat sorozatoknál nem kell reálisan értékelni.Akkor én is megkérdezem: mi köze egy udvari festőnek a palota karbantartásához és a falak festéséhez? Na nemááá!

   • Cirmolán Says:

    Mondjuk az az eset előfordulhatott, hogy a tavaszünnep egy hosszabb eseménysorozat, amit a palotai ünnepség nyit meg.

    Tenambo!
    Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de volt már az a rész, mikor az udvari festők a palotát tartották karban, vagy falakat festettek?
    Úgy emlékszem, hogy SeongJeon nem falat, hanem paravánt festett a hercegné részére.
    Ámbár én azt sem tartom kizártnak, hogy ennyi udvari festő,t meg ilyen létszámú művészeti hivatalt nem kizárólag a falikép műalkotás kategória és a festő képzés kedvéért tartanak fenn! Merthogy műalkotó meg portré készítő udvari festőből max. 2 ha szükséges, és az udvari ünnepségek dokumentációinak elkészítéséhez sem igen kell 4-5 festőnél több. Úgy gondolom, hogy a tanuláson kívül a mindennapi munkájukról is gondoskodtak. Meg talán nem is volt még a rajzolás-festés ennyire szakosított, mint manapság.
    Bár LiCsong elég szépen szakosodott a pikáns képekre!

   • Marianna Says:

    Biztos olyan a tavaszünnep náluk mint itthon a farsang. Hol az egyik falu farsangol, hol a másik iskola stb stb. Egyébként tavaly volt szerencsém Svájcban is tapasztalni , hogy ott is településenként szinte minden napra jutott buli amikor csupa jelmezbe öltözött embert , felvonulásokat, csinnadrattát láthattam az utcákon minden este amíg ott voltam.

 155. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  A mai rész: sírás, nevetés, sírás, sírás.
  Szegény DaeSou – már megint a ki nem mondott gondolatok – Hogy nem veszik észre, hogy mennyire szerelmes Song Yonba?
  A ki nem mondható: San anyja ebrudalja ki Song Yont a palotából és San környékéről. Hiába lesz utána egy kicsit is mézesmázas.
  Édesek voltak a város forgatagában. Ott valóban emberi léptékű volt az egész.
  És megint a bőgés: ajándék, a király eunuchjától kell megtudnia, hogy Song Yon Kínába megy. A tanácskozás, amikor oda se tud figyelni.
  És a vágta.
  Szegény San, szegény Dae Sou, Szegény Song Yon.

 156. Andicilin Says:

  A mai részben is egyfolytában kihallgatást mondtak meghallgatás helyett. Az a gyanúm, hogy a fordító magyarul se tud.:/
  3 hónap alatt megjárják az utat Kínába és vissza? Gondolom, hogy a fővárosba, vagyis Pekingbe mentek, ami azért elég messze esik a határtól. Mennyi idő lehetett vajon az út? Vagy tengeren hajóztak volna? Tök kíváncsi lennék ezekre.
  Az egyébként vicces, hogy a Művészeti Hivatal küldötteit egytől egyik valakinek a közbenjárására jelölték ki. A vezetőnek, ha akarja se lett volna beleszólása. Röhej.

  • Mogyi Says:

   Ez is hasonló lehet ahhoz, amit fentebb írtunk. Mivel a protokoll stb. miniszterek nagyobb rangúak voltak , mint a Művészeti Hivatal vezetője így ők dönthették el ki menjen az útra. A Művészeti Hivatal vezetője nem is igazán idegeskedett ezen. Igazságosabb lett volna, ha ő döntheti el, de elég igazságtalan világban játszódik az egész.

   • Cirmolán Says:

    Szerintem a Művészeti Hivatal vezetője is ugyanezeket a festőket és segédeket küldte volna el, atért nem idegeskedett nagyon.

   • Mogyi Says:

    Szerintem is. Meg hát hiába is idegeskedik, ha nem szólhat bele 🙂

 157. Mogyi Says:

  Most néztem meg a tegnapi részt és nekem is nagyon tetszett.
  Én is nagyon sajnáltam a hercegnét, úgy tűnik önzetlen szeretetet érez a koronaherceg iránt. Nem is csodálom, mert a koronaherceg egy kivételesen jó ember. Őt is sajnálom, mert sem a nagyapja sem az anyja nem voltak tekintettel az ő érzéseire.
  Sajnáltam Deszut, őt is egyre jobban kedvelem és ott van szegény Szongjon is. 😦
  A koronaherceg anyjára én is rettenetesen haragszom, nagyon túlzó és bántó szavakat használt. Ilyenkor mikor ennyire szidnak valakit az alacsony származása miatt, kicsit úgy érzem, hogy a király felé is tiszteletlenek az anyja miatt. Sajnos egy témán több száz évig lovagoltak.
  Licsonra elég csak ránéznem már nevetnem kell. 😀 Tak is, hogy ránézett, amikor megjelent abban az öltözékben. 😀 Nagyon szépen összeálltak Dalho bácsival.
  Meglepő, de Ták is néha egész aranyos.

  • Marianna Says:

   Pont ez az , hogy a hercegasszony San érzéseire volt …”””tekintettel”””…ha nem vette volna észre, hogy szerelmes a lányba esze ágába se lett volna elküldeni. Nagyon majrézik, hogy palotán kívülről hoz a herceg ágyast , mint az ő férje Sadó , volt is ilyen megjegyzése hogy a megboldogult koronaherceg ezzel is kivívta az apja haragját. Csak azt nem értem miért amikor a király nagyon is jól tudja az ő anyja ki volt. ”

   Tak egyre többször észleli Song Yeon segítőkészségét és szerénységét, és ilyankor minden alkalommal a tehetsége is egyre több bizonyítékot villant meg.

 158. Cirmolán Says:

  “… koronaherceg … Őt is sajnálom, mert sem a nagyapja sem az anyja nem voltak tekintettel az ő érzéseire.” Mi több, a biztonságára sem!

  Még a végén megérjük, hogy Tak festő beleszeret SeongJeon-ba!

  Szegény SeongJeon, nem elég neki a lelkében dúló vihar, még gyalogolnia is sérült lábban kell. Este még rá sem tudott állni, de a koronaherceg meggyógyította egy kis jeges borogatással azon a hőmérsékleten, amiben még a lehelletet is meglátszott.
  Nocsak!
  Honnan vették a jeget? Olyan hideg lehetett, hogy még a víz is megfagyott? Csoda, hogy SeongJeon lába nem fagyott le és nem fázott meg. Edzett és erős immunrendszerű emberek élhettek akkoriban!
  Bár nekem nem tűnt úgy, hogy a tavaszünnepi merénylet-kísérlet óta eltelt volna 1 év, de az emberek megint tavasz ünnepet tarthattak és mégsem volt annyira hideg? Akkor meg a jeges borogatás egyszerű hidegvizes borogatás lehetett? Vagy a víz sem a hidegtől fagyott jéggé?

  Lehetséges lenne, hogy már akkoriban ismerték a jég mesterséges úton történő előállításának technológiáját?

  És vajon mit ünnepelt a szegény nép? Tenambo szerint a tavaszt. Szerintetek is?

  • Cirmolán Says:

   Időközben utánanéztem egy kicsit ennek a tavaszünnepnek. A kínai változatáról ezt találtam:
   A kínai tavaszünnep, azaz a holdújév a kínai nemzet legnagyobb hagyományos ünnepe. Az őszi aratás és a tavaszi vetés közötti szünet közé került. Időpontja évről-évre változik, de azt még Kínában is csak kevesen tudják, hogy milyen elvek alapján. (2008.-ban február 7.-re, 2010.-ben február 14.-ére esett; 2011.-ben február 2.-án köszöntött be).
   A törvény szerint háromnapos ünnep, de a népszokás alapján három hétig tart. Hálaadó jellegű ünnep, a bő aratásért adnak hálát az isteneknek.
   Egyik verzió szerint eredete egy Nian nevű, emberevő szörnyeteg ostordurranásokkal, piros színnel és fénnyel való elriasztására vezethető vissza. Ennek megfelelően a holdújév ünnepén piros színű feliratokkal díszítik fel a lakóházak kapuját, lampionokat gyújtanak, petárdákatt robbantanak és tűzijátékkal ünnepelnek.
   A kínaiak az újév érkezése előtt gondosan kitakarítják a házaikat, amivel szimbolikusan kisöprik életükből a szerencsétlenségeket és a balszerencsét is. Elköszönnek a régi dolgoktól és köszöntik az újakat. Szintén hagyomány, hogy az újév napján minden kínai ébren marad világosodásig: a hiedelem szerint ezzel tudják távol tartani a betegségeket és a szerencsétlenségeket.

   • Mara Says:

    Ebből nekem az jön le, hogy olyan lehet, mint nálunk a farsang.

   • Andicilin Says:

    Szerintem inkább olyan, mint a télbúcsúztató, téltemető ünnepségek. Magyarországon ebből a legismertebb a busójárás. Ez gyakorlatilag minden 4 évszakos területen előfordul, csak a kínaiak éppen a holdhoz igazítanak mindent. Errefelé, vagyis Európában szvsz a tavaszi nap-éj egyenlőség környékén lehet, vagyis márciusban.

   • Cirmolán Says:

    A kínai holdújév napja az európai naptár február 4 éjéhez legközelebb eső újhold napján van, azaz mindig január 21. és február 21. közé esik.

    A tavaszünnep a hagyományos kínai holdnaptár szerint az óév utolsó hónapjának 23. napjától az új év első hónapjának 15. napjáig tart.
    A 12. holdhónap 23. napján van a tűzhely urának a napja. Minden család védőisteneként tiszteli, és ezen a napon ünnepélyesen elbúcsúztatja az égbe menő Tűzhely Urat, aki ott beszámol a családok éves viselkedéséről és viselt dolgairól.
    12. holdhónap 23. nap – az év utolső napjáig: kitakarítanak, új ruhát csináltatnak, piros színű feliratokkal, festményekkel, lampionokkal díszítik a házakat és a lakásokat, bevásárolnak, sütnek-főznek.
    Az év utolsó napján megünneplik Tűzhely Ur visszatérését a Földre.
    Az óév utolsó napja és az új év első hónapjának elseje (új hold) a legünnepélyesebb.
    Elbúcsúztatják az óévet, fogadják az újévet. Szertartásokat, összejöveteleket tartanak, imádkoznak a tűzhely istenéhez, állatokat, ennivalókat, gyümölcsöket, pálinkát és egyebeket áldoznak a halottaknak és az ősöknek, jósolnak, szilvafa ágat, bambuszt és fenyőágakat kötnek csokorba, meglátogatják, felköszöntik, megajándékozzák egymást, (a nőtlen fiatalemberek és a gyerekek piros tasakban pénzt kapnak) bőségesen lakomáznak, (hússal töltött táska, hal és csirke, rizslisztből készült sütemény, földimogyoró, moszat, szárított tofu, lótuszmag, narancs, mandarin, cukrozott aszalt gyümölcs kerül az asztalra), hagyományos játékokat játszanak, beszélgetnek, mulatságot rendeznek, petárdákat robbantanak, tűzijátékokat szerveznek.
    A falvakban ilyenkor szokás megfigyelni a széljárást és az égboltot, a Nap színárnyalatait, a csillagokat, a villámlást és a mennydörgést, hogy ezek alapján jósolják meg az új esztendőben a várható termést. Dob-, Sárkány- és oroszlántánccal, gólyaláb-tánccal és más néptáncokkal, lampionjátékkal búcsúztatják az óesztendőt és köszöntik a holdújévet.
    Az új év első napján az Ég és a Föld isteneket köszöntik, a gonosz elriasztására a kapukra kiakasztják a kapuistenek képét, az ablakokat mini lampionakkal díszítik. Ezen a napon illik vörös ruhát ölteni, de tilos az óévet és a halált emlegetni. káromkodni, sírni, negatív jelentésű szavakat mondani, bármit kölcsön adni vagy venni, hajat mosni, takarítani és gyereket fenyíteni. Újév napján már nem szabad kést, villát, tüzet használni, csak maradék ételt lehet fogyasztani.
    Az új év második napkán a kutyáknak kedveznek, finom falatokkal etetik őket, mert úgy tudják, hogy a második nap az összes kutya születésnapja. A harmadik és a negyedik napon a menyek és a vejek, anyósaiknál és apósaiknál teszik tiszteletüket. Az ötödik napon otthon maradnak köszönteni a jólét istenét. Senki nem látogat el barátaihoz, rokonaihoz, mert ez mindkét fél számára balszerencsét jelent.
    A látogatások igazi ideje a hatodik naptól a tízedikig tart. Ez idő alatt templomokba mennek, ahol a jó szerencséért és az egészségért imádkoznak. A látogatások alkalmával egy vörös zacskóban, tasakban narancsot és mandarint visznek ajándékba. A sértetlen levelű mandarinok biztosítják a másokhoz való kapcsolat töretlenségét, a narancsok és a mandarinok együtt a mérhetetlen boldogságra utalnak.
    A hetedik napon a vidékiek kiállítják termékeiket. Az eseményt hétféle növényből készített itallal ünneplik meg. Ezt a napot az emberek születésnapjának tekintik. Hosszú tésztát fogyasztanak, a hosszú élet, és nyers halat a siker érdekében. A nyolcadik napon éjfélkor a mennyek istenéhez intézik imáikat. A kilencedik napon felajánlásokat tesznek, áldozatokat mutatnak be Jáde császárnak. A tízediktől a tizenkettedik napig a rokonok vacsorára hívják egymást. A bőséges lakomák után a tizenharmadik napon egyszerű rizslevest és mustáros ételt esznek, hogy gyomrukat megtisztítsák.
    A tizennegyedik napon a lampion fesztivál előkészületeivel foglalkoznak.
    A holdnaptár szerinti első hónap 15. napján (telihold) a lampionünnep zárja az egész tavasz-ünnepet. A családtagok összejönnek és gyümölccsel töltött, ragadós rizsgombócot eesznek. Ezen a napon a közterületeken, a lakóházakban, a forgalmas városnegyedekben lampionokat függesztenek fel, lampionfesztivált és vásárt rendeznek. A lampion fesztivál a „hordógyerekek” díszfelvonulásával indul. Este lampionokat cipelő emberek vonulnak fel a lampionokkal díszített utcákon, egyesek csak gyönyörködnek a lampionok pompájában, mások játszanak a lampionokkal díszített sárkányokkal vagy találós kérdéseket fejtenek meg a lampionnal kapcsolatban. A lampion fesztivál egész éjszaka tart.
    A lampionünnep másnapján visszatérnek a hétköznapok,kezdődnek az újévben a mezőgazdasági munkák. A parasztok kimennek a mezőre, a pásztorok pedig állataikkal elindulnak a rétekre, a legelőkre.

   • Cirmolán Says:

    Még egy kicsit utánaolvasva nekem az a véleményem, hogy a mi adventünktől a farsangvégi télbúcsúztatóig az összes jellemző megtalálható benne. De én tavaszünnep helyett tavaszváró ünnepnek nevezném, mert ahogy a YS-ban elnéztem, ilyenkor a tavasznak még nyoma sincs. Csak tudnám, mi az ördögöt csinálnak ilyenkor még a földeken a parasztok!? A pásztorokat még csak értem, itthon is láttam valamikor hóban-jégben botorkáló juhnyájat.

 159. yucca Says:

  Tudom, hogy sokan puffogtok San anyjára, pedig ő valóban a koronaherceg érdekeit nézi. Egyszer majd ő lesz a király, nem helyezheti a saját érzéseit az ország érdekei elé. Megemlítette, hogy Sado herceg is hibát követett el azzal, hogy állandóan hajkurászta a nőket.
  Lehet rengeteg ágyasuk, de annak megvan a hivatalos formája.
  A királyi udvarnak megvannak a különböző szabályai, amit mindenkinek be kell tartani, például, hogy nem lehet csak úgy megérinteni az uralkodóház tagjait, San már többször is szorongatta Szongjon kezét a palotán belül, mitsem törődve a körülöttük lévő személyekkel és a feleségével.
  Ez a film Yi San trónra kerüléséről szól, de a tegnapi rész már kezdett elhajlani a romantikus kategória felé. Mi az, hogy a koronaherceg fogja magát és az ülés közepén felpattan és lóháton vágtat Szongjon után, mint egy hős szerelmes, ez komolytalan. Lehet, hogy San valóban nem érett még meg az uralkodásra.
  Én is azt szeretem, ha mindenki boldog, de az uralkodónak rengeteg áldozatot kell hoznia.

  • Cirmolán Says:

   Csakhogy Sannak SongJeong volt az egyik őrangyala, volt rá példa, hogy neki köszönhette az életét. De mit számít ez királyi anyucinak.

   • Marianna Says:

    És gyerekkori berátja!

    Hát yucca Sanra mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy hajkurássza a nőket. Látod, még a feleségéhez se jár. Amikor először néztük néhányan felíratosan, voltak akik berakták az ágyasok nevét ,születési , ágyassá válásuk dátumát a született gyerekek nemét születési dátumukat , és ebből kiderült, amíg Song Yeon volt ágyasa és születtek gyerekeik, addig senkivel nem tartott kapcsolatot a király amíg meg nem halt Song Yeon. SPOILER !!! Egyedül addig volt kis átfedésa kapcsolatuk elején, amíg az anyja kierőszakolt egy ágyast (Hong hugát) mert a hercegné nem esett teherbe, de ekkor San már küzdött, hogy Song Yeont elismertesse ágyasának.

   • yucca Says:

    Én nem azt mondtam, hogy San hajkurássza a nőket, hanem Sado herceg, és az édesanyja tart attól, hogy úgy jár, mint az apja, aki a palotán kivülről hozott ágyast, mert Szongjon se nemesi származású. Bocs, ha nem jól fogalmaztam.
    Egyébként eléggé furcsállom San viselkedését a koronahercegnével szemben, mindig valamilyen ürüggyel kitér az együttlét elől, már arra is gondoltam valami baj van vele, mert Szongjon még csak most bukkant fel, és nem rögtön lett bele szerelmes.

   • Andicilin Says:

    “Csakhogy Sannak SongJeong volt az egyik őrangyala, volt rá példa, hogy neki köszönhette az életét. De mit számít ez királyi anyucinak.” – Ő ezekről valószínűleg nem tud. Nem sokon változtatna viszont, ha tudna. :S

   • Cirmolán Says:

    Ezért tartanak ott, ahol. Mert San kedves édesanyja nem ismeri eléggé az embereket és túl kevés adatból ítél.

  • Nogyi Says:

   Ha mindenki betartaná az ilyen jellegű szabályokat nem is lenne fejlődés. Ezeket a szabályokat is valaki kitalálta egykor. Azért 1392 és 1897 között is eltelt egy kis idő és még mindig ugyanott tartottak.
   Én pont a jelenlegi királyon látom , hogy az érzelmeit helyezi előtérbe egyes estekben. pl.: a királyné megbüntetésével kapcsolatban.Annak sem nagyon járt utána, hogy kik miatt kellett megölnie a fiát.

 160. tenambo Says:

  Ha jol emlékszem Gizuska /a történészünk/ rakta sorrendbe az ágyasok neveit ,azok gyerekeinek születési évét. Vissza kellene lapozni,de nem emlékszem melyik blog. oldalon található..

 161. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Na ma megint volt alkalom a könnyezésre. A film elején a herceg és főleg Dae Sou -ahogy csapkodta a szalmakarókat. A szívem szakadt meg. Minden haragját, keserűségét beleadta.
  Haragudtam viszont a hercegre, amikor szívtelennek nevezte SongYont.
  Teljesen kiesett az emlékezetéből, hogy amikor találkoztak a palotában akkor nagyon is sírt a lány.
  Hiába faggatta. Ebből illett volna rájönnie most, hogy ezek nem örömkönnyek voltak.!

 162. Farkas Jenő Says:

  gizuska mondja:
  2011-06-02 – 18:41

  Yi San & Dae Jang Geum

  és néhány szereplővel a Dong Yi-ban is találkoztunk.

 163. Farkas Jenő Says:

 164. Farkas Jenő Says:

  gizuska mondja:
  2011-06-15 – 19:18

  Megpróbálok segíteni. Na, nem magamtól vagyok ilyen “okos”, hanem már kétszer megnéztem a filmet, közben jegyzeteltem és a wikipedia-n amit lehetett elolvastam.
  1. Volt egyszer a királynő Queen Hyoui (1753-1821) nem volt közös gyermekük.
  2. Wonbin (ágyas) (1766-1779), ez volt Hong GUK-Yeong titkárnak a húga, Ő vezekelt szakadó esőben, az Ő nevében fogadta örökbe Hong titkár Jeongjo féltestvérének (Prince Euneon-nak) fiát: Prince Sanggye (1770-1786)
  Ezt a gyereket küldte el a palotából a fiatal királynő, soha nem kapott trónörökösi kijelölést, 16 évesen meghal.
  3. Hwabin (1765-1824), a filmben ez volt Yi San anyjának a kedvence, tőle várták a fiú gyermeket, de lánya született, aki himlőben meghal. A valóságban 1781-ben fogant, de halva született a leánygyermeke.
  4. Uibin (1753-1786) a filmben Ő volt Song Yeon, született egy fiuk Munhyo (1782-1786), Ő volt trónörökösnek kijelölve. Amit a filmben nem látunk, hogy 1784-ben születik egy lányuk, de születés után meghal. Song Yeon (a valóságban is) pár hónappal a fia halála után meghal.
  5. Amit a filmben nem láttunk (“már csak a végeredményt”) a következő ágyas Subin (1770-1822), tőle születik Yi Gong=SUNJO (a 23. király) (1790-1834).
  Ő kerül 10 évesen trónra, és helyette uralkodik a patkány anyakirálynő 1805-ben bekövetkezett haláláig. (A végén csak elérte célját amiért egy életen át küzdött, és millió ember életét feláldozta!!)
  Ettől az ágyastól születik még egy leánygyermek (1793-1836) amit szintén nem látunk a filmben.

  Hogy volt további ágyas azt a film végefelé lehet látni. Amikor az új palotába (Hwaseong) bevonulnak nem csak Yi San anyja, hanem az ágyasok is vonulnak. Sőt amikor a sikertelen merénylet utáni napon az anyja születésnapjának tiszteletére rendezett ünnepséget mutatják ott is lehet látni az ágyasokat az asztalnál. (No, ezek nem olyan szépek mint az eddigi szereplők voltak!!!!)

  • tenambo Says:

   Igen erre a beirásra/blogra gondoltam. Kösz Jenő,hogy volt türelmed előkeresni.

  • Cirmolán Says:

   Itt a Yi dinasztia összes uralkodójának összes leszármazottja megtalálható, királyonként a “Family” / “Issue” címszó alatt.
   http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Yi
   Innen indítva eljuthatsz ide:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Jeongjo_of_Joseon
   ahol San leszármazottai is megtalálhatók.

  • Cirmolán Says:

   Elképesztő! Wonbin (ágyas) (1766-1779). Wobin 12 évesen lett ágyas, 13 évesen meghalt. Vajon természetes halállal?

   Wonbin, Hwabin, Uibin, Subin.
   A bin vajon ágyast jelent?
   És mit jelent a bin előtti név rész? Az ágyasi szintet kifejező rangjelző vagy az ágyassá avatáskor kapott név netán ez is posthumus név?

 165. Andicilin Says:

  Hm, gyanús nekem ez a kínai festőiskola. Tán csak nem Dzsong titkár akadályozza a bekerülést? Bár az előzetes szerint végül Szongjon bejut valahogy, de még így is van egy olyan sanda gyanúm, hogy Dzsong valahogy majd szépen visszaviszi Koreába. Biztos van tervük vele a koronaherceg ellen.
  Ez a vidéki taekwondo bajnok meg a végén úgyis bekerül a testőrségbe. Különben miért lenne róla szó? A kérdés csak az, hogy a másikkal mi lesz. Tanácsadó, mint Hong? Hm.

  • MM Says:

   Meg fogják tanulni ezt a verekedési technikát. Ha jól emlékszem , mivel az az eszes párja nem tudott rajzolni, amikor a reformok beindulnak Dae Su fogja könyv formában is rögzíteni ezteket az önvédelmi vagy küzdői? mozdulatokat.

   • Cirmolán Says:

    Hát nekem nem tűnt fel, hogy mitől különleges ez a technika, ha csak attól nem, hogy DaeSoo-ék most éppen nem használták a (Jusin-Bidam-Bojong-Alcheon által a 600-as évek elején még használt) rúgótechnikát. De én nem értek a harchoz
    .
    Szóval mitől jobb ez a verekedési technika a testőrökénél?

   • Cirmolán Says:

    Na azért! A herceg szemeláttára történt párbajnál már Suh Jang Bo királyi testőr is használta az ősi rúgótechnikát.

  • Nogyi Says:

   Nagyon tetszett a jelenet, amit a kocsmában rendeztek. 😀

  • Nogyi Says:

   Utánanéztem kicsit. A másik egy híres tudós volt.

   • Cirmolán Says:

    (A vaskirály / Kim SooRo -ban ő volt a fiatalokat tanító-felügyelő kovács)

 166. Bridget Says:

  Lehet, hogy nekem van ilyen üldözési mániám, de ez a Dzsong nagyon nem kóser… úgy értem tudom, hogy negatív szereplő, de most még a szeme sem áll jól. Nem tudom, hogy azért kedves Szongjonnal hogy behálózza, vagy mert ő… khm, “kedveli”, esetleg mindkettő. Mindenesetre én tényleg nem tudom, kicsit megzavart, és ezért elismerésem a színésznek és a rendezőnek is. :3
  Ti hogy látjátok?

  • yucca Says:

   Egyszer már én is így gondoltam, mint te, hogy tetszik neki a lány, de nem hiszem hogy erről van szó. Olyan sejtelmesen tud mosolyogni amikor valami gonoszságon töri a fejét, nem tudom mit akar Szongjonnal, de hogy akarja elérni célját, ha ő visszajött Koreába, Kínában nagyon segítőkész volt vele.
   Lehet, hogy ő is csak el akarja szakítani Santól, de az miért lenne jó neki?

   • Cirmolán Says:

    Szerintem még Jong sem tudja pontosan, hogy mikor és miként akarja kijátszani SeongJeong-ot a koronaherceg ellen.
    Ezért, mint egy jó pók, ül a hálójában és figyel, gyűjti az info-t.

   • Cirmolán Says:

    “Lehet, hogy ő is csak el akarja szakítani Santól, …” Ez nem is rossz ötlet!
    Szerintem Jong azt puhatolta, hogy mi lenne, ha elérné, hogy távozásuk után rosszul bánjanak SeongJeon-nal és ezt San fülébe juttatja, akkor a koronaherceg képes-e Pekingig meg sem állni. És amíg távol van, úgy járhat, mint Chunchu Sillában.

  • Andicilin Says:

   Dzsong titkárnak nem tetszik úgy Szongjon, ő csak valamin töri a fejét. Végül is korábban már Hvavan hercegnő is azért vette pártfogásába, hogy ez a tény egyszer még jól fog jönni a koronaherceg ellen. Hogy miért segített neki bekerülni a kínai festőiskolába az rejtély, mivel nekik az sokkal inkább kapóra jönne, ha hazavitte volna és botrányt kavar köré, vagyis, hogy elhíreszteli, hogy a koronaherceg szeretője egy egyszerű paraszti származású lány. Persze a segítséget is visszakaphatja egyszer, hiszen lekötelezte Szongjont.

 167. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az álnok kígyó – a királyné rettenetes. De nagyon haragszom még mindig és egyre jobban az eunuchra. Neki a király érdekeit kellene néznie – mert az ő szolgája -Szégyen, hogy rögtön a királynéhoz szaladgál.
  Az előzetesben az a kaján mosoly amivel Hwawant fogadja a király lakosztályában a királyné ——— hát hátborzongató volt.

  • Cirmolán Says:

   Az eunuch köteles a nála magasabb rangúak parancsait teljesíteni méghozzá rangsor szerint. Nem magától rohangált a királynéhoz, hanem a királyné hívatta vagy a király lakosztálya előtt a királynétól kapott parancs következményeként. Látszik rajta, hogy néha nagyon kellemetlen helyzetben van, nehéz úgy megszólalnia, hogy az mindkét oldalnak megfeleljen. Hogy közben ő mit tart helyesnek? Az meg kit érdekel a királyi udvarban?

 168. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Mennyi idő telt el? Amikor elment akkor még semmilyen szőrzet nem volt az arcán – mikor visszaérkezett akkor már bajusz és szakáll is volt.

 169. Marianna Says:

  Ezek nem bírnak nyugodni. De addig jár a korsó a kútra amíg el nem törik. Mint ahogy a Királyi ház titkaiban is Jong királyné addig addig nem bírt magával, addig akart mindenkit kiirtani, amíg őt irtották ki.

 170. Cirmolán Says:

  Mária Hegyiné Serfőző: “Mennyi idő telt el?”
  A Jong vezette küldöttség 3 hónap alatt járta meg Kínát.
  San-ék max. 1 héttel később indultak “üdülni”, és 1-2 nappal a küldöttség visszaérkezése előtt már Szöul-ban voltak. Akkor 2,5 hónap. Ennyi idő alatt ki is nőhet egy kis bajusz és szakáll.

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   Arra emlékszem, hogy 3 hónapot említettek a kínai útra – és kb. a herceg is ennyi időt tölthetett távol a palotától – ennek ellenére nem értem a bajusz-szakáll megjelenést. Nem hiszem, hogy ne vittek volna magukkal borotvát. Vagy közben elértek egy bizonyos életkort – amikor szinte kötelező a bajusz és szakáll?

   • Andicilin Says:

    Szerintem egyáltalán nem borotválkoztak, s csak a fiatalok nem voltak szakállasok. Tehát aki a sorozatban fiatalt játszik, annak nincs szakálla, ha öregszik, akkor lesz.

   • Cirmolán Says:

    Ha ma megrázkódtatás ér valakit, mit csinál? Vígasztalja magát: iszik, eszik, sportol, vásárol, masszőrhöz, kozmetikushoz, fodrászhoz megy. Hát San meg éppen nem ment borbélyhoz.

 171. yucca Says:

  A királynőről jutott eszembe, az őt alakító szinésznő (Kim Yeo Jin) volt a Palota ékkövében Csangdok a jeju szigeti gyógyító.

 172. Andicilin Says:

  A királyné rá fog erre fázni. És nem azért mondom, mert ő a főgonosz és egyértelmű, hanem, mert a király állapota változékony, és kiszámíthatatlan, hogy mikor változik. Ha meg kiderül a konyhával való összekacsintás, akkor meg talán még mérgezéssel is megvádolhatják. Egyébként minek az egészhez orvos? Azt régen is mindenki tudta, hogy az idősek már elfelejtenek dolgokat. Szenilis, ennyi. Gondolom, hogy most már hamarosan meg is fog halni, hogy elkezdték bemutatni, hogy romlik az állapota.
  Nem úgy volt, hogy csak két frakció van? A Szoron meg a Noron. Most viszont egy harmadikat is említettek.
  Hogy Dzsong titkárnak mi haszna abból, ha Szongjon Kínában marad nem tudom. Azért elég fura lenne, ha már most arra játszana, hogy egyszer cserébe mondjuk ő is kér valamit Szongjontól, hiszen elvileg 10 évet ott lesz. Meg oké, hogy lekötelezte, de ezért nem biztos, hogy elárulja a koronaherceget egyszer. Vagy puszta jóságból tette volna? Meglepne, ha nem állna valamiféle érdek a dolog mögött.

  • Cirmolán Says:

   Pártokról:
   A pártok a trónöröklésről és a király uralkodásáról alkotott véleményük alapján időnként kisebb frakciókra, csoportokra oszlottak.
   Sado halálát követően a Noron is ketté szakadt: egy királynéhoz kötődő, szigorú pyeokpa csoportra és Sado feleségéhez kötődő engedékeny sipa vagy shipa csoportra.

 173. Marianna Says:

  Valaki kérdezte mennyi ideig tarthat az út , hogy teszik ezt meg gyalog. Mentek “hajóval” is.
  A másik pedig, hogy az eredetiben nem csak úgy egy orvost a városból, hanem a királyné a családi orvosukat hívatja magához.

  Nagyon jó az az összevágás amit Farkas Jenő 6-án berakott 🙂

  • Andicilin Says:

   Én kérdeztem, és oké, hogy mentek hajóval is, de az nem derült ki a filmből, hogy csak átkeltek egy folyón/tavon, vagy esetleg a tengeren hajózva értek el Pekingbe. (Ami elég messze van a tengertől egyébként.) Az idő meg egyáltalán nem világos.
   Közben megnéztem térképen, és tengeren tűnik a legrövidebbnek az út, de légvonalban a két város így is kb.1000 km-re van egymástól, az viszont kizárt, hogy nyíl egyenesen haladtak volna. Peking a legközelebbi tengerparttól pedig legalább 160 km-re fekszik. Az ember olyan 4-5 km/h óra sebességgel halad, a hajókat nem tudom, pláne az akkori koreai hajókat nem. Pedig ki lehetne számolni. :/

   • Cirmolán Says:


    Ezen a térképen kék vonallal a Nagy csatorna, vagy Császár Csatorna látható.
    A csatorna első része 605-ben készült el, folyamatosan bővítették, mellékágakat os építettek hozzá. A XIX. szd.-i vasúti forgalom megindulásáig ez volt Kína egyik legjelentősebb belföldi szállítási útvonala (adógabona utazik délről az északi katonai központokba).
    Szerintem Szöul – tengerpart távolságot gyalog tették meg, innen a Tianjinhez legközelebb eső kikötőig tengeri hajóval , innen a Hai folyón Tianjin-en át Tongzhou-ig folyami hajóval utaztak. Itt lehetett a sátrazás, és innen kb. 20 km-t tehettek meg gyalog, mert a lányok valami 5 órás utat emlegettek.

   • Cirmolán Says:

    Apropó sátrazás! Azoknak a sátraknak a felállítása, berendezése nem éppen 10 percnyi munka. A küldöttség sem lehet több 25-30 főnél, nagyobb málhát cipelő szolgahadat, számottevő munkára fogható, fegyveres kísérőt sem láttam. Akkor ki verte fel a sátrakat? A koreai küldöttség, a kínai vendéglátók vagy a tábor állandó pihenőhelyként üzemel? Mindegyik tetemes szervező munkára utal.

   • Andicilin Says:

    Á, igen, ismerem ezt a csatornát. Még ma is használják, de ma már inkább afféle mellékút az autópályával szemben.
    A sátrakat nem hiszem, hogy nagyon berendezték volna, hiszen csak éjszakára álltak meg pihenni, enni. Találtam egy cikket a mongol jurták felállításáról, ami azért jóval komolyabb építmény, de azt se tart sokáig felállítani: “A jurta felállítását legalább kettő, de inkább három férfiember végzi, ha gyakorlottak, akár egy óra alatt végeznek a munkával.” Ebből kiindulva fél óránál tovább nem tarthatott.

   • Cirmolán Says:

    OK. De ki cipelte? Nem láttam ehhez elegendő személyzetet.

 174. Farkas Jenő Says:

  • tenambo Says:

   Kár,hogy nem tudjuk mi volt annyira mulatságos?Megható,hogy Han ji Min az utolsó jelenetében annyira beleélte magát a szerepbe,hogy sirva fakadt.

   • tenambo Says:

    Adal! A Jenő által feltett making.semmi spoilert nem tartalmaz. Szongjeon utolsó jelenete az csak övé nem a sorozaté.Nézd végig és izgulj,mert még nagyon sok van hátra.

 175. adal Says:

  Engem nem zavar, de húúúú mekkora SPOILER ez Jenő ! 🙂
  De nagyon aranyos – jó lett volna érteni !!!
  Cirmolán – köszi az utazáshoz kapcsolódó kiegészítést.

  A király – aki nem hiszem, hogy szenilis, de emlékezetkiesése
  meglepetést okozott – elismeri a Herceg ügyes taktikáját az
  ellen pártiakkal.Ott meg, hogy kitört a pánik !
  Az utazásnál biztos meglévő pihenőhelyek vannak,
  épített sátrakkal, mint a “fogadók” ahol meg lehet pihenni.

  Tetszett a lány új hajviselete a kínai festőiskolában, de hogy
  fog hazakerülni ? Izgulok 🙂

  • yucca Says:

   A gizuska hozzászólásának bemásolása bizony tartalmaz SPOILER-t. .

 176. Marianna Says:

  Ez nekem is feltűnt de nem értettem, azt hittem csak elírás.
  Hogy van ez? Tudja valaki?

  …”””Elképesztő! Wonbin (ágyas) (1766-1779). Wobin 12 évesen lett ágyas, 13 évesen meghalt. Vajon természetes halállal?”””….

  • Cirmolán Says:

   Ja elírás, akkor itt, a forráshelyen : http://en.wikipedia.org/wiki/Jeongjo_of_Joseon is elírás.

   • Andicilin Says:

    A Wikipediát olyanok írják, mint akármelyikünk innen. Hogy azt az infót honnan vették, az nincs megjelölve. Szóval akár hasra ütésre is lehet. Egyébként tényleg nagyon korainak tűnik, hiszen eddig az összes sorozatban legalább 15 éves volt a lány, amikor férjhez/ágyasnak adták.
    Arról nincs infó, hogy Szongjon hány évesen lett az? Mert most a sorozatban 20-25 között jár.

  • Cirmolán Says:

   Ja=Ha

 177. Elhaym Says:

  Megint 500. 🙂

  Folytatás itt.

  https://elhaym.wordpress.com/2012/09/10/yi-sanlee-san-a-korona-hercege-3/

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.


%d blogger ezt kedveli: