Yi San/Lee-San: A korona hercege

1.      Egy barátság kezdete
m1 július 9. 16:30
m2 július 9. 21:30

1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából…

2.      Kalandos utazás
m1 július 10. 16:35
m2 július 10. 21:05

Song-yeon megtudja, hogy Lee San tulajdonképpen a király unokája és nagyon megdöbben. Lee San könyörög anyjának, hogy mentse meg barátját Dae-soo-t, akit elhurcoltak a palotaőrök, de a hercegnő visszautasítja fia kérését. Bár Lee San megtalálja a festményt, amit apja kérésére meg kell mutatnia a királynak, azonban nagyapja üzleti körútra megy Unjong kerületbe, így Lee San utána indul – csatlakozik hozzá Song-yeon is. Útközben találkoznak Dae-soo-val és sikeresen megszöknek a szeszcsempészek elől.

3.      Árulás
m1 július 11. 16:30
m2 július 11. 21:15

Lee San hiába könyörög a királynak, az nem enyhül meg apja iránt, csak akkor, amikor Sado halálhírét veszi. A fiú kijelenti anyjának, hogy soha nem lesz király. A három gyerek ismét örök barátságot fogad: elhatározzák, hogy támogatják egymást, történjen bármi. Young-jo a nagyurak tiltakozása ellenére kinevezi Lee Sant koronahercegnek. Dae-soo igyekszik bejutni a palotába, még azon az áron is, hogy tényleg eunuch lesz belőle. Young-jo nehéz rejtvény elé állítja Lee San-t, aki öntudatlanul is megfelel a kérdésre. A király nagyon feldühödik, amikor Sado herceg egykori lakóhelyén elrejtett puskákat és kardokat találnak – azt hiszi, Lee San rejtegeti őket apja parancsára, egy esetleges lázadáshoz.

4.      A távozás
m1 július 12. 16:25
m2 július 12. 22:40

Lee San halott apját meggyanúsítják, hogy egy titkos fegyverraktárban fegyvereket halmozott fel, mert összeesküvést tervezett a király ellen. Young-jo megbíz egy nyomozót, hogy derítse ki, mi történt valójában. A nyomozó beveszi a csapatába Lee San barátjának a nagybátyját is, Song-yeon és Dae-soo így szereznek tudomást a vádakról. A barátok gyorsan akcióba lendülnek, és kiderítik, hogy a fegyvereket már az apa halála után készítették és csempészték a raktárba. Young-jo király örül, hogy a fia és az unokája tisztázódtak a gyanú alól.
    
5.      Ármánykodás Lee San körül
m1 július 13. 16:35
m2 július 13. 21:05

Valaki Lee San életére tör, de a gyilkos mérget vesz be, így Lee San nem tudja meg, hogy ki volt a megbízó. Megpróbálja megtudni, honnan származik a méreg. A király Lee San-t bízza meg a kínai küldöttség fogadása körüli feladatokkal. Lee San ellátogat a Művészeti Hivatalhoz, de Song-yeon lemarad a találkozásról. Song-yeont rajtakapják, hogy festett, ezért becsukják. Dae-soo még mindig verekedésekben vesz részt.

6.      Rejtélyes üzenet
m1 július 16. 16:35
m2 július 16. 21:35

A halott Han eunuch holmija között Sa-cho és Lee San különös, rejtjeles üzenetet talál, mely valamiképpen a kínai küldöttség látogatására utal. Nem sejtik, hogy ellenségeik elrabolják a küldöttségnek ajándékba adott vásznat, hogy ezzel rombolják a koronaherceg jó hírét. Du-chi meg akarja korbácsoltatni Song-yeont azért, mert azt hiszi, festéket lopott a raktárból; a lány csak Young-mo közbelépésével menekül meg. Dae-su, bár abba akarja hagyni a rablóéletet, egy utolsó munkába mégis beleegyezik a tolvajbandával. Song-yeon nagyon boldog, mert kijelölik a kínai küldöttség előtt megjelenő festők egyik segédjének, azonban Cho-bi és Se-mo mesterkedése miatt csak egy véletlennek köszönheti, hogy mégis Lee San színe elé jut. A kínai vendégnek, Wang Yu-nak megtetszik Song-yeon, azonban Lee San megvédi.

7.      Többet ésszel, mint erővel
m1 július 17. 16:35
m2 július 17. 21:20

Song-yeon festőtehetségével nagy sikert arat a kínai küldött, Wang-yun előtt. Dae-soo kétségbeesik amikor rájön, hogy tudtán kívül segédkezett a kínaiaknak ajándékozandó fehér vászontekercsek ellopásában, és megpróbálja kiszedni tolvajtársából, hová kerültek a tekercsek. A nagyurak nem tudják, honnan teremtsék elő a hiányzó százötven tekercs fehér vásznat; ez a fejlemény nagyon jól jön az álnok Hwa-wan-nak, Seok-ju-nak és Hu-gyeom-nak, akik a herceg bukására törnek. Azonban Song-yeon váratlan ötlettel áll elő: fessék be a sárga vásznakat fehérre és adják azokat a küldötteknek. A trükk beválik és Lee San megköszöni Young-mo közreműködését, azonban nagyon megdöbben, amikor rájön, hogy gyermekkori barátnője és a tehetséges damo, Song-yeon ugyanaz a személy.

8.      A lányrablás
m1 július 18. 16:35
m2 július 18. 21:15

Lee San kideríti, hogy a csodás képet gyerekkori barátja, Song-yeon festette és kerestetni kezdi a lányt, akit sehol sem találnak, mivel banditák fogságába esik… Dae-soo rájön, hogy elrabolták Song-yeont, és elhatározza, hogy kiszabadítja. Lee San és Dae-soo is találkoznak, és megörülnek a viszontlátásnak. A koronaherceget is aggasztja a lány eltűnése, ezért riadóztatja a csendőrséget a lány kiszabadítására. Sajnos későn érkeznek a házhoz, ahol Song-yeont fogva tartották…

9.      A hamisított parancs
m1 július 19. 16:25
m2 július 19. 23:00

Lee Sant, a koronaherceget megint tőrbe akarják csalni ellenfelei. Hamis parancsot adnak ki a nevében, hogy ezzel elveszejtsék. De ő mégsem maga miatt aggódik, hanem a kis damo lányt, Song-yeont félti, akit elraboltak. A lány barátja és nagybácsikája elindul a felkutatására. Végül Li-cheon úr lesz az, aki nyomra vezeti őket. A Királyné közben a király színe elé járulva védelmébe veszi Lee San-t, annak ártatlanságát hangsúlyozva.

10.      A nagy kérdések
m1 július 20. 16:30
m2 július 20. 21:05

Miközben Lee San végre újra találkozik barátaival, Song-yeonnal és Dae-sooval, a Palotában tovább folytatódik a találgatás, hogy kitől származik a hamis parancslevél. Lee San azt vallja, hogy nem tőle. Apja hisz neki és egy vizsgálattal kideríti, hogy vajon, ki mond igazat. Hwa-wan és Hu-gyeom a sikertelen hamisítás után egy puccs megszervezésébe kezdenek. Katonai bemutatót tartanak és Lee San testőrei siralmasan teljesítenek. Ezért Lee San kemény edzésre fogja őket…

11.      Intrikák
m1 július 23. 16:40
m2 július 23. 21:45

Young-jo király megpróbálja kinyomozni, ki a szerzője annak a levélnek, ami a kezébe került, és amely szerint a jogos trónörökös Lee San, ő maga pedig zsarnok, aki megölte saját fiát. A minden lében kanál Li-cheon fontos papírt talál a Művészeti Akadémián: rájön, hogy nem ő az egyetlen, aki illetlen képek festőjeként próbál megélni. Hwa-wan és csoportja abban mesterkedik, hogy Lee San-t gyanúsítsák azzal, hogy puccsot szervez a hatalomátvételre; erre jó ürügy kínálkozik, amikor Lee San apja, Sado egykori testőrei megemlékezést szerveznek Sado sírjánál; hamarosan azzal vádolják a testőrséget, hogy támogatják a koronaherceget. Song-yeon biztosítja a herceget arról, hogy kiáll mellette és hisz benne.

12.      Hamis vádak
m1 július 24. 16:35
m2 július 24. 21:05

A király nagyon felháborodik, amikor Lee San leállítja apja egykori testőreinek kihallgatását; Young-jo szerint ez bizonyítja, hogy a koronaherceg is a lázadók közé tartozik, de ad neki három napot, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. Hye-gyong megpróbálja rábeszélni Lee San-t, hogy kérjen bocsánatot a királytól, de a fiú nem alkuszik. Young-jo felteszi Lee San-nak az égető kérdést: szerinte apját jogosan küldték a halálba vagy sem? Guk-young felfogadja Dae-soo-t és Dal-Ho-t, hogy nézzen utána Han miniszter szolgája viselt dolgainak; ennek eredményeként kiderül, hogy a lázadók egy közeli mocsaras területen vannak, és Dae-soo egy csellel elvezeti Lee San-t az áruló Hu-gyeom-hoz.

13.      Harc az igazságért
m1 július 25. 16:35
m2 július 25. 23:05

Lee San megpróbálja bebizonyítani, hogy In-soo-ék ártatlanok. Egy festmény kapcsán rátalál a megoldásra, és ebben Song-yeon nagy szerepet játszik.

14.      Csapás az összeesküvőkre
m1 július 26. 16:20
m2 július 26. 22:35

San koronaherceg levelet küld a védelmi miniszternek, amiben leír mindent, amit tud. A csapdának szánt levél elvezeti a herceget Hwa-Wan hercegnőhöz, és a lázadók táborához. A minisztert börtönbe dugják, ahol a hivatalos álláspont szerint öngyilkosságot követ el. Lee San és Song-yeon érzelmei fellángolnak.

15.      A vizsga
m1 július 27. 16:20
m2 július 27. 21:05

Lee San arra bíztatja Song-yeont, a damo lányt, hogy kezdjen el festészetet tanulni. Közben Dae-soo nagyban készül a katonai vizsgára, hogy a koronaherceg testőre lehessen. Ebben nagy segítségére lesz új szövetségese, Guk-young, aki Lee San tanácsosa. Közben Hye-gyeong, Lee San anyja keresi fel Hwa-wan hercegnőt és megfenyegeti, hogy ne merészeljen még egyszer a fiának ártani. Akkor még nem is sejti, hogy a királyné, Seok-ju nagyúrral együtt, már egy újabb tervet forral a trónörökös ellen.

Gizuska írt pár infót a sorozatról.

Yeongjo (YI Geum) 21. király Sukjong (19. király) és “Dong Yi” fia 1694-ben született, 1724-1776-ig uralkodott. A király kb. 65 éves volt mikor megözvegyült és új királynét “hozott a házhoz”. Queen Jeonsun, aki igencsak fiatal volt, (1745. XI. 10. – 1805. I. 12.) Ez a királynő a No Ron párt vezetője volt, és összefogott Yeongjo király egyik lányával és hamis vádak alapján elérték hogy a király saját fiát Crown Prince Sado-t halálra ítélje felségárulásért. Sado herceg (1735-1762) mindössze 27 éves volt ekkor. Yi San (Jeongjo, 22. király) (1752. IX. 22.-1800. VI.28.) mindössze 10 éves a film kezdetén. A film Yi San felnövekedését követi nyomon és azt hogy milyen körülmények között sikerül mégis trónra kerülnie holott mindent megtesznek ennek meghiúsítására. Véleményem szerint fantasztikus dolgokat alkotott!! Egyik ezek közül a Hwaseong erődítmény melyet apja Sado herceg tiszteletére építtetett (Suwon-ban), ez Szöul-tól kb. 20 km-re van, és mindössze 30 hónap alatt (1794-1796) építették fel. A kóreai háború idején szétbombázták az egészet, de az építkezés alatt vezetett naplók, tervrajzok, anyagok felhasználási jegyzéke (és még sok egyéb) alapján ujjá építették és a Hwaseong 1997-től UNESCO világörökség. Az építész Jeong Yak-yong (1762-1836) volt. Ezzel együtt semmit nem mondtam el a filmből, tehát végig lehet izgulni (és sírni) az egészet.
ami még fontos lehet: nem Yi San, hanem Queen (özvegy) Jeongsun üldözte a katolikusokat. 1801-ben “rendezett népirtást”, ez Yi San halála után volt egy évvel.

Magyar felirat.

Reklámok

490 hozzászólás to “Yi San/Lee-San: A korona hercege”

 1. Lovas Tünde Says:

  Helló!
  Akkor ezzel a meglátásommal meg átjövök ide:
  Észrevettétek, hogy a herceget játszó kisfiú és a jó srác mimikája és gesztusai mennyire hasonlók? Biztos sokat gyakorolták…Szerintem a rendező szándékosan csinálta így, hogy ráismerhessünk a felnőtt férfiban a már megszeretett kedves kisfiúra…

  • Marianna Says:

   Ne csüggedj! Úgy látom még nincs sok hozzászólód. Megkaptam az első 5 részt,de ma nem tudtam még a Shillát se megnézni este,pedig már nagyon kíváncsi vagyok.De ! Mivel már megint MA van (0:03) így megint van remény hogy MA elkezdem a Yi Sant 🙂 Este úgy se szabad soha tervek és remények nélkül lefeküdni!

   • Lovas Tünde Says:

    Nem csüggedek, tudom, hogy mindenkinek dolga van rajtam kívül. Én is csak azért vagyok időmilliomos, mert munkát keresek (egyelőre elég jól bújik előlem), így lóghatok egész nap a neten, meg a sorozatokon…Olvasd el, amit a Dond-yihoz írtam(a kisugárzásokról, meg a szexről)!

 2. Lovas Tünde Says:

  Helló!
  Valaki azt írta, nem találja humorosnak ezt a sorozatot… Vagy nem jutott akkor még túl az első 2-3 részen, vagy nem tuja értékelni az ő humorukat. Asszem, a 10. részben van, mikor Yi-san mondja Dae-sunak: “Életemben kétszer vertek meg, mind a kétszer te voltál…” , vagy a dilis figura a festőakadémián (ő volt a “Palota”-ban a hasonló kaliberű orvos, aki Jang-geumöt fárasztotta midig, végül mégis ő segített neki, emlékeztek?), meg persze Dae-su és van még egypár komikus mellékszereplő…É ugyanúgy sokat derülök rajta, mint a másik kettőn, ezt a rész meg egyenesen végignevettem (mikor épp nem voltam elfoglalva a körömrágással: “Most mi lesz..?!?”
  Egy pici “bánatom” van a filmmel kapcsolatban: Végig olyan izgalmas és pörgős, hogy nincs időm a ruhákban, frizókban, emberekben, tájakban, stb. gyönyörködni 😦 Pedig épp ez fogott meg A” palota…”-ban, amit először néztem: Semmi kapkodás, nem vált fél másodpercenként a kép, mindent meg lehet nézni, átgondolni, érezni…nyuuuuuuuuugalom, derű és harmónia lengedez, lehet pihizni és sütkérezni benne… A kedvenc részem az, mikor semmi más nem történik, csak annyi, hogy keresik, mitől lett rossz ízű a szójapaszta… 🙂
  Azt mindegyik sorozatban szeretem, hogy a figurák életszerűek, a sorsok emberiek, a szituációk hihetőek. Nem robban, szakad, törik be minden, nem ölik egymást halomra csak úgy, a gyilkosok nem pszichopaták, stb. Tetszik, hogy nem fekete-fehér a világ, mindenkiben sokféle jellemvonás keveredik. Meg hogy a negatív szereplők is szerethetőbbek, mint az amerikai akciófilmek hősei, de akár a hülye vígjátékok “alkatrészeinél” is…
  ????: A nemesek olvasmányai kínaiul vannak, a köznépnek szánt falragaszok meg koreaiul? Azt is a 10. részben figyeltem (bár én egyelőre annyit értek a két nyelvhez, hogy – talán – a kínai írásban nincsenek karikák…), hogy az ál-hajóindulásról szóló plakáton mintha lettek volna karikák…
  Az öreg király hangja nagyon félelmetes, még nekem is feláll a szőr a hátamon tőle :-/
  A herceg nagyon helyes, meg csinos, ebben a részben meg még egy kicsit vetkőzik is…ahh! Tényleg, ebből a szempontból “A palota ékköve” volt a legkonzervatívabb.
  Még egy becézés: nagyon tetszik, hogy az “édesapám” úgy van, hogy “apuci” 🙂

  • Lovas Tünde Says:

   Mielőtt valaki belém kötne: A trónörökös anyja szólítja így az apját valahol a 8-9-10.részekben biztosan.

   • Catrin Says:

    Az “apuci” nem becézés, hanem a koreaiak úgy szólítják az apjukat, ha becézik az kb így hangzik: “apa” “appa”. Az anyát pedig én “omonyi”-nak hallom, amit “oma”-nak becéznek.

   • Lovas Tünde Says:

    Bocsi a “becézés” szót is idézőjelbe akartam tenni. A többi helyen én ezt az omamama-t, meg omapapa-t szoktam hallani (utóbbit a hercegtől sokszor).

   • Catrin Says:

    Azért, mert a felséges apámat és anyámat úgy mondják, az más a királyt nem szólíthatja simán apucinak. 🙂

 3. Klarisz Says:

  Szervusztok!
  Mind a három koreai filmet többé -kevésbé véginéztem.Korea rajongó lettem. Ha úgy 20 évvel fiatalabb lennék, megtanulnék koreaiul. És talán még gyűjtenék is arra,hogy kijussak ebbe a nagyszerű országba. Nálam a Sillából meg a Don Gi-ból jó néhány rész kimaradt. Olyan időben adták, amikor nem voltam tv közelben. A hajnali ismétlésen meg mindig elaludtam.
  Köszönet Elhaymnak ezért a csodás blogért. Itt hívták fel a figyelmünket a hozzászólók a többi érdekes filmre.
  Egy hozzászóló adott egy magyar oldalcímet. Onnan tudok sok jó filmet letölteni, felirattal. Biztos vannak szinkronosok is itt, de azokat nem keregéltem.
  http://www.online-sorozatok.hu
  Ezen belül Sorozatok menüpont, aztán Teljes sorozatlista. Legördít vagy 100 címet abc sorrendben. Ott találtam meg a YI SAN-t., meg sok mást ,pl ILJAME, JUMONG herceg, stb.
  A Yi San-t pár hete nézem a neten. Rossz a csatlakozásom. Iszonyú lassan. A 66 perces filmet 3,5 óra alatt tudom betölteni elég akadozva. Fél éjszaka rajta ülök, belebújva a laptopba, mert a kép se, hang se tökéletes. Ennek ellenére nagy érdeklődéssel figyelem. A zenéjét viszont nem tudom élvezni. Fantasztikusan csodálom a gyermekszínészek játékát. Nagyon nagy gonddal készítik fel őket erre a nagyszerű munkára. Nagyon jól alakítanak. Az öreg Güm, akarom mondani , az öreg király félelmetes, bár a kis unoka képes hozzá alkalmazkodni.
  Tünde gondolata bennem is felötlött. A kicsi meg a felnőtt Yi San, mintha igencsak hasonlítanának egymásra. Lehet hogy apa-fia színészpáros ? Bár a szereposztást még nem tanulmányoztam át. Lehet, hogy ott választ kapok a víziómra.
  A rendezők mindegyik filmben törekedtek a humorra. Itt a két gyerek nevelőapja ,a kereskedő, aki a zenész volt a Dongi-ban meg a kövér festő csetlése botlása , ügyetlenkedése mosolyogtató.

  • Lovas Tünde Says:

   Szia!
   Én ezen az “onlinesorozatok”-on nézem, a keresőbe szoktam beírni (nem tudom, ez mennyiben számít). Fél perc alatt betölt, pedig ez is egy marha lassú gép, egy másik oldalról 50 percig tartott neki, ami másoknál 15 volt… A kép és a hang is jó….mi lehet a gond a te gépeddel? Nincs valami nagyonokoshozzáértőkompjúterzseni ismerősöd? A 10., vagy 11. részt néztem úgy, hogy szét volt csúszva a hang és a kép, nagyon zavaró volt.

 4. Lovas Tünde Says:

  Úgy sajnálom ezt a helyes herceget! Olyan értelmes és jólelkű, mi baja vele ennek az undok hercegnőnek? A nagyapja miatt akarják eltüntetni? Merthogy nem nemesi származásúak?
  Itt tényleg sokkal durvábban megy ez a “becsületesnek mutatom magam, így többre megyek, mintha tényleg az lennék”-taktika, mint a “Dong-yi”-ban, eléggé félelmetes, ilyen körülmények között még magamban sem mernék megbízni….:-( Szerintem nem szemét az öreg Geum, csak megedződött már ezek mellett…
  Most azzal szórakozom, hogy kiírom az órák neveit, meg a közmondásokat.

 5. gizuska Says:

  Jumong herceg:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=jumong-herceg
  Ez a valós eseményekre és szereplőkre épülő sorozat szintén a Három Királyság korában játszódik, főszereplője Ju Mong herceg, akinek célja a Han Birodalom kiűzése és egy új királyság létehozása. Útját rengetek keserűség is kíséri, mire megapítja a Goguryeo államot, melynek ő maga lesz az első királya…

  A Silla királyság ékköve:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=a-silla-kiralysag-ekkove
  Silla királyság öreg királya élete végéhez közeledik, ezért testamentumot diktál bizalmasának és ágyasának, Misilnek. Ennek értelmében trónját legidősebb fiától származó unokájára, Pek-csongra hagyja, míg Misiltől és vezető embereitől azt kéri, vonuljanak kolostorba. A szép Misil azonban meghamisítja a végrendeletet. Bár a bölcs király ezt előre látja, mégsem tudja megakadályozni, hogy ágyasa megszegje utolsó ígéretét. Az ügyes Misil ugyanis a második fiúnak játsza át a trónt, akivel megígérteti, hogy feleségül veszi. Ám az álnok uralkodó nem tartja be szavát, így évek múlva Misil egy újabb csellel érvényt szerez az eredeti végrendeletnek

  A palota ékköve:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=a-palota-ekkove
  Yun királynőt királyi parancsra méreg általi halálra ítélik. Az ítéletet végrehajtó katonák egyike, Seo Cheon-soo hazafelé indul, ám az úton baleset éri. Egy titokzatos öreg remete siet segítségére, aki különös jóslattal ajándékozza meg: sorsát három nő fogja meghatározni. Az elsőnek a halálát okozza, a másodikat megmenti, de miatta vész el, a harmadik pedig a vesztét okozza, de ezáltal sokakat megment. A katona sokat töpreng a jóslaton, míg egy napon egy haldokló nőt talál a patak mentén. Kiderül, hogy a gyönyörű lány a palota egyik udvarhölgye, akit megmérgeztek. Cheon-Soo azonban épp időben érkezik.

  Iljimae:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=iljimae
  A Joseon Dinasztia szerint: Yong, a Hooligan piacra jár nappal, és éjszaka tolvaj. Kirabolja a nemes tisztviselőket, és a szegényeknek ad.Minden rablás után egy szilvaágat ábrázoló festményt hagyott ott, és ezért elnevezték Iljimae-nek. Fő célja vele, hogy megtalálja a császár számára fontos kardot, amit akkor látott amikor apját megölték. Eun Chae egy nemes lánya, de mégis a szegények iránt érez empátiát. Csodálta tettei miatt Iljimae-t, bár soha nem látta arcát.

  Iljimae visszatér:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=iljimae-visszater
  Iljimae, a koreai népi hős életéről számos feldolgozás született. Ez a mostani nem hagyományos sageuk, azaz történelmi dráma, sokkal inkább olyan, mint egy színes, forgatagos megfilmesített képregény, furcsa figurákkal és helyzetekkel. Maga a főszereplő, Iljime sem Supermanként, különleges képességekkel rendelkező szuperhősként jelenik meg, hanem mint a világban a helyét kereső sebzett fiú, akit meghatároznak az emberi kapcsolatai. Az anyja, akit keres, és aki őt keresi, a szerelme, a pótapjává avanzsált koldus és szerzetes, az őt védelmező Rendőrfőnök, és még megannyi őt körülvevő alak. A történetben nagy szerepet játszik Iljimae két életrajzírója, Seon Dal, és Cha Dol, ők voltak azok, akik lelkesen felkutatták és lejegyezték Iljime történeteit. Nekik köszönhetjük, hogy Iljimae alakja ma is olyan élő és valóságos. És mi Iljimae üzenete, ami mind a mai napig érvényes? Ha végignézzük a 24 részt, a remek szórakozás mellett erre is választ kaphatunk.

  A királyi ház titkai:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=a-kiralyi-haz-titkai
  A történet Szuk-dzsong király uralkodásának 7. évében, 1681-ben kezdődik, amikor az alacsony sorban élő boncsegéd okos és szép lánya, Dong-i egy holttestet talál. A halott egy magas rangú úr, nem egyedüli áldozata a királyi udvarban történő intrikáknak. A különböző érdekszövetségek szinte nyíltan csapnak össze a hatalomért, félrevezetve a királyt, és becsületes tanácsadóit. A szegényeket egyedül a Penge Szövetség védelmezi, amelyet – az ármánykodásoknak köszönhetően – bűnbakként kezelnek a hatalmaskodók. Így Dong-i hamarosan elveszti családját, de nem feledkezik meg édesapjának tett utolsó ígéretéről, és kideríti az igazságot, tisztára mossa édesapja és testvére nevét. Mindeközben felnőtt hölgyként szépségének és eszének köszönhetően képes a legnagyobb magasságokba emelkedni a királyi udvarban, ahol a mindennapos hatalmi harcok nemcsak izgalmassá, de olykor veszélyessé is teszik az életet. Izgalmas, cselekményes, fordulatos és rendkívül látványos kosztümös sorozat, melyben a királyi család nő tagjainak életét is részletesebben megismerhetjük.

  Yi San:
  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=yi-san
  A 18. század derekán, mikor Európa és Amerika a feudális igát igyekszik lerázni magáról, egy távoli királyság szintén történelmének egyik legzavarosabb időszakával kénytelen szembenézni. Korrupt miniszterek és maradi nemesek próbálják saját érdekeik mentén irányítani a szigorú, de igazságos Yeong Jo királyt. Áskálódásuknak köszönhetően a trónörökös, Sa Do herceg és annak kisfia, San folyamatosan veszít társadalmi és politikai befolyásából. A sötét üzelmeket a háttérből irányító Jeong Soon királyné mindent latba vet, hogy magához ragadja a hatalmat. Ebben a vészterhes időben két szomorú sorsú árva siet a bátor San herceg segítségére: az eunuchnövendék Park Dae Su és az udvarhölgynek készülő Sung Song Yeon. A közösen átélt kalandok életreszóló barátságot szőnek a három gyermek közt. Évekre elszakadnak ugyan egymástól, ám mikor később, felnőttként újra keresztezik egymást útjaik, szövetségük csak még erősebbé válik az országot fenyegető pusztulás és kizsákmányolás ellen.

  • Catrin Says:

   Amit lentebb kommenteltem, azt ide is bemásolom. Mondjuk konkrétan ez a hozzászólás szerintem mindegyik blog bejegyzésbe mehetett volna (max külön-külön), vagy így egybe oda, amit most linkelek. Hogy ne írogassunk összevissza.

   A sorozat elérhetőségeket pedig továbbra is nagyon köszi!

   Mivel Elhaym volt olyan kedves és a népszerűbb kosztümös sorozatoknak külön bejegyzést nyitott, ezért légyszi e szerint használjuk azokat. Amik nem tartoznak az adott sorozatokhoz itt tárgyalhatók ki + ajánlani mást is inkább ide: https://elhaym.wordpress.com/2011/05/28/koreai-sorozatok/

   Ez persze nem azt jelenti, hogy egy adott témán belül ne beszéljünk másról, meg ne ajánlhassunk. Csak figyelni kéne, hogy ami kimondottan nem ide illik az ne ide kerüljön, ami meg valahogy kapcsolódik a témához, az persze jöhet ide.

   Kérek mindenkit próbáljunk erre figyelni. Köszi.

   • gizuska Says:

    Bocsáss meg, figyelmetlen voltam. Miután bemásoltam az általad kifogásolt részeket már nem tudtam változtatni rajta. Abban reménykedem, hogy hibámat Elhaym kijavítja, azaz átrendezi a megfelelő oldalra.

   • Cirmolán Says:

    Köszönöm, hogy erősíted a rendezettség-re (és az önkorlátozó hozzászólásokra) törekvők sorait!

 6. gizuska Says:

  Yi San & Dae Jang Geum

  és néhány szereplővel a Dong Yi-ban is találkoztunk.

  • Catrin Says:

   Köszi. 🙂 Jópofa ez a vidi, jaja Dongit is bele lehetne venni, meg biztos még mást is. De ezen nem csodálkozom mivel a rendező ugyan az és nyilván szereti alkalmazni a jól bevált színészeket.^^ De feltűnt az is, hogy nagyon hasonló karaktereket játszat velük mindig, én néha biztos átvariáltam volna… de hát, ami egyszer bevált… 😀

   • lumiere Says:

    azért nem minden esetben van így, van egy jó pár szereplő, aki a palotában negatív itt pedig pozitív karaktert játszik, ott van mindjárt yi-san anyja, aki ugye a palota ékkövében mondhatjuk, hogy a főellen volt
    amúgy volt egy-kettő, akin meglepődtem, de elég sokat felismertem a másik sorozatból 😀

  • Marianna Says:

   A csajok az elején 4-5-en úgy látom a Yi Sanban magasabb rangban vannak ( Felvitte Buddha a dolgukat 🙂
   Nagyon jó az összevágás.

 7. Zsuzsianyu Says:

  Szóval ez a Yi -SDan oldal??,

 8. Zsuzsianyu Says:

  no akkor locsi -fecsizzünk róla….nekem a herceg mosolya a legszebb avval a gödröcskékkel az arcán …nagyon jóóóóó…

  • Lovas Tünde Says:

   Az ötödik napon és a 13. részen vagyok túl, és már nekem is sikerült beleszeretnem 🙂 Mondjuk, nem csoda, szimpatikus a figura és rendkívül jóképű a színész…
   Láttad már a 10. részt? Mikor leveti a válláról a ruhát a megerőltető edzés után…szerettem volna borogatást tenni rá…… 🙂

   • Marianna Says:

    Még csak most??? A 10. rész után?
    Én most kezdet. Eljött végre a MA 🙂 A 2. résznél tartok és el vagyok ájulva a gyerekek alakításán? Ki írta hogy szorult a torka a sírástól? Istenem! Amikor a kislány a kisöccsének azt mondta lerajzolja, hogy megismerhesse ha újra találkoznak…DE igérje meg , hogy anyára vagy apára fog hasonlítani mert másképp nem fog ráismerni.. azt hittem kidörzsölöm a szemem.
    Úgy gondolom nem fogok aludni ma éjjel.
    Hát az öreg Geumnak nem gyepesedett be az agya. Most is vág az esze mint gyerekkorában amikor felmondta a nagykönyvet! Hogy leckéztette már a minisztereket!!!
    De a kis unokáját se akármilyen fából faragták úgy látom Dong Yi igazságszerető vére folyik benne!!!!
    Na megyek folytatom tovább.

 9. Lovas Tünde Says:

  Sziasztok!
  Nagyon hálás vagyok mindenkinek a remek infókért!
  Két éve semmit sem tudtam Koreáról, vagy két hete is még csak annyit, amennyit a sorozatokban láthattam. Itt köztetek egyre nagyobb rajongó válik belőlem, és nagyon jó egyre többet megtudni erről a csodálatos országról, népről, nyelvről…
  Még egyszer köszi! 🙂

 10. Marianna Says:

  Szóval éjszaka lezavartam 4 részt egyfolytában. Nagyon tetszik a film. Eddig úgy gondolom akit azt tartott vissza a koreai filmektől, hogy túl sok benne a csend és az egymásra nézés, hát szerintem ebben még nem igazán jelenik ez meg. Talán mert most még a gyerekek a főszereplők?
  Igen tündér pofa a kis herceg azokkal a ki gödröcskékkel az arcán. De nagyon nagyon jól alakított a kis eunuch tanonc is. A kislány felnőtt korát ki alakítja. Aki a a plota ékkövében Simbi volt?Akivel együtt tanult gyógyítani Dzsangüm amikor a nővérképzőbe került és csak ő állt vele szóba?
  A király félelmetes…félelmetesen jól vág még mindig az esze..nagyon nagyon kemény kezű király lehetett…de amilyen félelmetes a tekintete nézzétek csak meg jobban amikor figyeli a kisunokáját…milyen remény ,vagy elismerés, vagy elégedettség sugárzik ki a szeméből…az arcizmai nem rezdülnek a szemében mégis látszik hogy megy át a gondolata a haragba.. a szeretetbe a szomorúságba… fantasztikus.
  Geüm sokkal keményebb mint az apja. De hát a körülményekhez alkalmazkodni kell.. ha ezt követeli tőle a környezete, hogy másképp nem tudja a rendet fenntartani…nem lehet könnyű egy királynak….és úgy látom eszméletlen keményen készíti az unokáját is. Eddig úgy érzem tetszik neki, hogy ilyen szívós és bátor és őszinte a gyerek.
  Ez a második feleség a mostani királyné a ” gonosz boszorkány” ??? Ő szervezkedik a noron párttal?? Igazából még nem értem , hogy a királyné mit is akar? Az öreg férjét és annak leszármazottjait eltenni lébalól, hogy az ő családja vehesse át az uralmat??? De akkor ki akarja bemártsni Sa-Do herceget? Szóval ezt az összefüggést ha valaki a számba rágná nagyon megköszönném.Az én agyam nem igazán jár rá a történelmi ..politikai logikára.

 11. Marianna Says:

  ….”Úgy sajnálom ezt a helyes herceget! Olyan értelmes és jólelkű, mi baja vele ennek az undok hercegnőnek? A nagyapja miatt akarják eltüntetni? Merthogy nem nemesi származásúak?”….. TÜNDE kiket értesz ez alatt?? Én még nem jutottam el idáig és azért nem értem milyen hercegről, hercegnőről és nagyapáról beszélsz?
  Na most folytatom az 5. résznél.

 12. Marianna Says:

  AKI MÉG NEM LÁTTA A 9. RÉSZIG A FELTETT KÉRDÉSEIM IS SPOILRKÉNT VISELKEDHETNEK!!!!!!

  O.K. Most már rájöttem ki a hercegnő és a herceg aki piszkosul hajt arra, hogy ne ők öljék meg a koronaherceget, de a királyt kellőképpen felpaprikázzák ahhoz, hogy akár ki is végeztesse hivatalosan a trónörököst.
  De Deüm kicsi kora óta szemben találta magát ezzel az ármánykodással.Ezért ad folyamatosan lehetőséget a hercegnek, hogy kimoshassa magát a szennyesből? De azért így a 9. részig azt láttam azért ő is be be segített saját tisztánlátása érdekében egy egy kivizsgálásba.Akármilyen tapasztalt is az öreg király azért még őt is meg lehet vezetni ….vagy legalábbis egy idegig 1-1 ügyben aztán gondolom később kibújik a szög a zsákból.
  Most így a 9. rész végén nagyon sajnálom a Yi Sant. Szerencsétlen tényleg rá kellett, hogy jöjjön azon az egyszál Eunuchon kívül senki sincs akiben megbízhatna. Hát valóban ez nem nagy hatalom.Ahogy állt várakozva a kertben (ami egyébként Dong Yi palotájának a kertje) sikerül -e megmenteni Seon Yuongot,nagyon árva volt. Az anyja se tud neki segíteni. Nem tudom , most hogy behozták ezt a vérszegény feleségét (aki nagyon jólelkűnek néz ki) vajon az ő családja a herceg mellett áll? Mikor házasodtak össze? 14 évesen kötelezően vagy szerelemből? vagy már amikor Yi San apja meghalt, hogy legyen a trónörökös mellett feleség?
  Azért rendes volt a hercegtől, hogy amikor gyanússá vált neki, hogy a damo aki segített a süti elkészítésben az esetleg a gyerekkori barátja…visszafojtotta a felesége előtt az érzelmeit.
  Igaza volt annak aki azt mondta most itt azok a legálnokabb kígyók akik a legsegítőkészebbeknek és legártatlanabbaknak tettetik magukat. A király lánya (hercegnő) a király felesége , a 6. miniszter vagy ki a szösz az a fiatal okosfejűsunyiróka .
  Na és ami most bajom a filmben…most nem tudom megkülönböztetni a herceg igazi nagyapját …annak öccsét…és a noron párt főmuftiját…szóval most bajban vagyok hogy ha valaki beszél az most ellenség vagy nem . Azt akartam írni segítő…de azt hiszem ilyen még nincs..hiszen olyan gyarlók ezek az emberek, hogy még aki rokon az is szerintem csak készenlétben figyel…hogy vajon mennyi esély van arra ,hogy a herceg király legyen mert amikor ez a remény meginog azonnal szűkölnek, behúzzák fülüket -farkukat nehogy kiderüljön eddig mellette álltak és aki új hatalomhoz kerül azzal kezdje, megfosztja őket a pozíciójuktól. …( Most ,hogy ezt leírtam rájöttem ez évezredek óta nem változik a politikában és napjaink magyar kormányzatában is így van ez…ha tovább figyelem a koreai történelmi sorozatokat még a végén megértem a MÁT is :-(…
  Lesz a hercegnek még abból haszna ,hogy ezzel a két gyerekkel összeismerkedett 11 évesen és barátságot fogadtak egymásnak? Itt főleg Deo Sou (?) ra gondolok, hiszen iszonyat jól harcol és erős.
  Aztán most nekem ez nagyon szimpatikus, hogy a herceg ilyen jó harcos. Még egyik vetített sorozatban sem volt harcművészetben ilyen jól képzett a király..(mert ugye ő az lesz és ezt a képességét gondolom a koronázással nem veszíti el…)

 13. Marianna Says:

  A palota ékkövében (az volt ugye az első sorozatom) nem érettem mit beszél a királyné Jan Geumnak???Mi az a piros levél? Ki fenyegeti a koronaherceg életét? Miért? Hogy jön ez ide? Hát most már értem.Csak akkor nem ezen volt a hangsúly,mert Korea első női orvosának állított emléket ez a film és nem a királyi család viszályáról szólt.

  • Cirmolán Says:

   Akkor mi is az a piros levél?

   • Marianna Says:

    A királynő kisfiának az egyik hercegnek az életét fenyegették meg a piros levélben. Persze akkor még kicsi volt a gyerek de már akkor is fenyegették.Azt hiszem akkor még nem az a gyerek volt a koronaherceg, és veszélyt jelentett a léte az akkori koronahercegre .Ezért kérte Jan Geumot a királyné, hogy az egyébként is beteges koronaherceget kezelje úgy Jan Geum, hogy az ne tudjon meggyógyulni.Mert hát ugye ő meg a saját kishercegét féltette.De Jan Geum erre nem volt hajlandó.

    A Yi San 18. részét néztem meg most és nagyon izgalmas.Jobb is, hogy nem olyan jó a zenéje igazából csak 1 szép dal van benne, mert annyira kell figyelni mi történik, nem lenne idő élvezni a zenét.
    A szobák kicsit át vannak rendezve de természetesen lehet ismerős színhelyeket találni. Talán a települések kinézete ebben kicsit rendezettebb néha tényleg egészen utca házsor kinézete van .

   • Cirmolán Says:

    Szóval az életveszélyes fenyegetéseket minden sorozatban piros levélben küldik? Ez szokás lehetett? Merthogy olyan szimbólumkedvelők.

 14. Cita Says:

  Látom, belelendültetek, ennek örülök. Abbahagyhatatlan ez a sorozat is, mint a többi. A herceg meg a gödröcskéivel tényleg jóképű, és ami fontosabb, visszafogottan játszik, ami nálam plusz pontot ér.
  A három gyerekkori barát egymáshoz való viszonya érdekes. A herceg igazi barátnak tekinti a másik kettőt, de ők nem mernek barátként nézni rá, a kasztok elkülönülése olyan mélyen beléjük ivódott, nem tudnak áttörni rajta. Megtesznek mindent a hercegért, féltik, védik, de mindig ott van a viselkedésükben, hogy alattvalónak gondolják magukat, legalábbis részben.
  A király nagyon jó, a hangja, az ereje, a bölcsessége, a kőkemény akarata, igazi vezető alkat.
  valaki kérdezte, miért akarják Yi Sant megölni? Mert a királyné, ha az öreg férje meghal, kiesik a hatalomból, a herceg anyja lesz az udvar női feje, a miniszterek meg azért, mert a herceg tudja, ők felelősek az apja haláláért, és ekkoriban bevett szokás volt azzal kezdeni egy uralkodást, hogy bosszút állt a király minden korábbi sérelméért. Akár valós, akár kitalált volt a sérelem. A hatalmát is az erős politikájával tudta megalapozni, tekintélyt kivívni… Egy király halála az udvar felének a halálát jelenthette, ment a harc a túlélésért ezerrel…
  San herceg korán megtanulta, az élete múlik azon, ha mindig résen van. Ezért tanult meg harcolni, tényleg igazi harcos volt a valóságban is. Ezért művelte magát, ezért próbált láthatatlan maradni közben, ha kevésbé veszélyesnek látszik, talán békén hagyják. Elég sok időbe telik neki, míg rájön, fel kell vennie a kesztyűt, mert így is, úgy is meg akarják ölni, és neki 1-2 hűséges embere van, a nagyapja meg kivár, nem lép addig, amíg az unoka be nem bizonyítja, hogy megéri a fáradtságot vele foglalkozni.
  San (A Yi a királyi család neve, a hercegeknek csak egyszótagú keresztnevük lehetett, mint a Güm is, egyszerű ember nem is vehette fel azt a nevet, amit egy herceg már lestoppolt magának) sértett, cinikus, tele van jósággal, nem érti, miért ilyen az udvar, majd a nagyapja helyrebillenti néhányszor. Nagyon jó kritikákat kap majd az öregtől, mint például a testőrei bemutatója után, amit elbénáztak teljesen. Hogy a fiú saját erejéből tud csak hűséges embereket maga köré gyűjteni, és ebben sok munka van. Ha senkit nem tudott maga mellé gyűjteni, az bizony az ő hibája. Ilyen ellenséges légkörben nagyon keményen kell küzdenie, ha trónra akar kerülni. És a másik alternatíva, ha a nagyapja elűzi, a halált jelenti. Az udvaron kívül, védelem nélkül hamar megölnék, az ellenségei nem hagynák ki a lehetőséget. Vagy a trón, vagy a halál, harmadik út nincs. Ha így nézitek, teljesen más a felhangja annak, hogy mennyit kell harcolnia.
  Ja, a királyt is apának tartják, a feleségét meg anyának, ők mindenkinek a szülei, valahol előjött, hogy az életet az apától kapják, az akaratot meg a királytól, vagyis a másik apától. Ezért van a királynak olyan megszólítása is, hogy pápá, a királynénak meg mama, a királyi család összes női tagja a királynét felséges anyámnak szólítja (omá mámá), ha nem vérrokonok, akkor is. Ettől a szülőségtől még jobban tisztelik a királyt. Már az egyszerű alattvalók, mert az udvar fele ki akarja irtani a köztudatból…
  Még valami. A koreai művelt emberek kínai jelekkel is írtak-olvastak, ezért tűnik olyan viccesnek sok hivatalnoki felvételi vizsga, mert a vizsgakérdés másképp feltéve mindig ugyanaz: vagyis miért akar hivatalnok lenni, hogyan akar jó hivatalnok lenni… Ugyanaz körbe-körbe. Persze, mert a válaszban a választékos nyelvtudást figyelték, szókincset, nem pedig szakkérdéseket tettek fel. Aki megtanulta az összes koreai és kínai jelet, amit egy művelt embernek tudnia kellett, az alkalmassá vált a közfeladatok ellátására. Meg ha volt protekciója, az sem ártott, itt is majd kiderül, amikor Dae Sue katonatiszti vizsgára készül. Hihetetlen, hogy pár sor leírásából kiderül, mennyit tud egy ember! Nálunk annyira másképp van! Irigylem őket az írásukért. Az elvont gondolkodás csodája az, amit a kínaiak feltaláltak. A latin ábécé smafu ehhez képest! Pont olyan különbség van az írásain között, mint az életfilozófiánk között. jó lenne jobban összekeverni, és egymásból a legértékesebbeket magunkévá tenni nem?

  • Lovas Tünde Says:

   “Pont olyan különbség van az írásaink között, mint az életfilozófiánk között. jó lenne jobban összekeverni, és egymásból a legértékesebbeket magunkévá tenni nem?”
   Ezzel tökéletesen egyetértek. Talán ez az én véleményem is a legtömörebben kifejezve… 🙂

   • Marianna Says:

    Hol jársz a filmben? Már azt hittem elvesztél olyan régen írtál 😦

 15. Marianna Says:

  Cita nagyon örülök, hogy ilyen részletesen kifejtetted a véleményed, jó lenne ha máskor is írnál!

 16. Marianna Says:

  Elhaym! A hozzászólás írás alatt ez a sok rublika …vendég, szürke bejelentkezés,világoskék, sötétkék bejelentkezés mi? lehet, hogy nagyon “szőke” 😀 kérdés de én sajnos csak lassan fejlődök itt az internet világában 😦

  • Lovas Tünde Says:

   Helló!

   Mi az, hat nap már a világ? Ennyire hiányoztam? 🙂 Mondjuk, ha benne vagyok a sűrűjében, én is alig várom, hogy írjatok… Nem vesztem el, csak sűrű volt a program: koncert, madarásztábor, állásinterjú… Most vagyok túl a 16. részen. Szerencse, hogy csak 3 részt lehet megnézni ingyen naponta, mert nem bírnám abbahagyni 🙂
   Ne aggódj, nekem is félelmetes ez a sok téglalap…

 17. Lovas Tünde Says:

  Helló Mindenki!
  Valaki írta, hogy nem talált festőnőket abból az időből… A 14., vagy a 15. részben említik két kínai festőnő nevét: Yuh Sook Yin (vagy Jin) és Jin Ga Jung.
  A közmondásokon kívűl tetszenek az egyéb bölcs mondások is, pl. mikor szimpi csávó – Hong Gook-young, a Trónörökösi Hivatal oktatója – beszélget a hercegünkkel: “…az így megszerzett hatalommal óvatosan kell bánni”, meg amit a herceg mondott Song-yeonnak: “Ne tétovázz, csak mert nehéznek tűnik. Tegyél meg mindent, hogy megvalósíthasd az álmaidat!”
  A herceg még mindíg helyes… és milyen kellemes hangja van… Talán hang alapján is válogatták a színészeket… Ja, a Dae-su is tetszik. 🙂
  A 15. rész 11. percében az áskálódós hercegnő hibin-nek szólítja a trónörökös anyját, tehát ez a rejtély megoldódott, tényleg jól gondoltam, ez a neki járó cím.
  Tetszik, ahogy hibin úrnő válaszol a hercegnő tagadására: rendben, hogy ő ártatlan, de ha találkozik azokkal, akik újra a herceg ellen akarnak szervezkedni, akkor azt üzeni nekik… (Kyeon Mi-ri nagyon kedves ebben a szerepben, Jang-geum történetében meg hogy adta a rosszat, bár ott is megsajnáltam a végén… A mellékszereplők közül sok ellentétes jellemeket játszik a különböző filmekben, szerintem érdekes összehasonlítani és megállapítani, milyen nagyszerűek ezek a színészek! Valaki kérdezte, hogy a főszereplő Jang-geuméknél Shibi volt-e? Igen, ő volt a legszebb kislány abban a filmben, a herceg felesége pedig Jang-geum másik barátnője volt, Yeon-saeng (a másik szép kislány :-))
  Szimpi a két testőr, akik először álltak a herceg mellé. Az idősebbik igen jól néz ki… nem ő volt “A palota”-ban a bérgyilkos?
  A “gonoszok” itt is szép lassan lebuknak, mint a “Dong-yi”-ban: Enyhén volt gyanús, ahogy a királynő bizonygatta Sado herceg bűnösségét, mikor bizonytalannak látta a királyt…
  A 14. rész harcolós jelenetében elég durva volt az az égő nyíl…nem épp elég, ha simán beléd lövik, még égj is?!? Fura ez a túlzásba vitt hűség is – ha nem tudlak szolgálni, megölöm megam… 😦
  No, most ennyit írtam össze…
  ADAL-ról nem tudtok valamit? Hetek óta nincs sehol.

 18. Marianna Says:

  Most néztem a 18. részt meg. De már éjfél elmúlt nem kezdhetek bele a következőbe. Szerencséje van a hercegnek, hogy ilyen kemény kezű a nagyapja,és ilyen sokáig élt, mert így volt ideje megerősödni ennek a szerencsétlen koronahercegnek, másképp kinyírták volna már.
  Azt jó volt látni a 15-17. rész környékén, hogy egyre több támogatója van a hercegnek, de ettől a nagyon okos oktatótól még mindig félek. Részben, hogy ne legyen belőle kígyó, másrészt azt se szeretném , ha valami olyat csinálna ami miatt a királynak meg kellene őt büntetni, hiszen most az elején tényleg semmi nem lett volna a hercegből belőle. Nagyon jók a meglátásai , megérzései és valószínű hogy azért mert oktató volt és hadi tudományokat is oktatott ,tényleg okos mert mások logikáját is tanította…gondolom korábbi csatákban stb az uralkodók miniszterek lépéseit ellenlépéseit. Szóval nem szeretném, hogy összerúgja a port a herceggel.
  Annak az undok damónak, aki a palotában állandóan áskálódott Jan Geum ellen most nagyon szurkolok jöjjön már össze végre Doe Sua-val, és így legyen jóban Song Yeun-nal ne bántsa.

  Észrevettétek:újra visszaültek a földre. Yi San dédapja már asztal mellett gondolkodott állandóan, most megint csak az ülőpárnán és a könyöklőn.
  Van egy udvarhölgy azt hiszem a gonosz hercegnőé aki annyira hasonlít a Yi San anyjára.
  A YT-on belenéztem felíratlan 52. részbe …hát..nem akarok most sokat sírni. Jó lenne ha nem lenne rosszabb a vége mint a Dong Yi-nak. az még elviselhető volt különösen, hogy így piff-paff összecsapták és nem is volt a csodálkozástól időnk észheztérni.

 19. Cita Says:

  A hatalom korrumpál, a nagy hatalom meg nagyon korrumpál… ijesztő, mennyire igaz a mondás! Az udvar befolyásos lakóinak legtöbbje ölne is azért, hogy a hatalmát megőrizze, uram bocsá’ megnövelje. És az ölnit szó szerint értem. A lelkifurdalás olyan mélyre süllyesztve, hogy ha üvölt is kifelé, a gazdi ne hallja meg. Én, ha megbántok véletlenül valakit, nem alszom addig, míg jóvá nem tettem, mert szó szerint fáj, ha a másik miattam szenved. Most ez normális, vagy én vagyok beteg? Remélem, nincs velem semmi baj…
  A rókaképű meg a herceg új tanácsadója, az oktató, aki Dae Su-val kínlódik, hogy felkészítse, pompás párost alkotnak. Igazi szellemi párbaj, ami köztük folyik, imádtam nézni, és velük agyalni, hogyan lehetne az adott konfliktust megoldani.
  Song Yeon nőként, és közemberként olyan álmot dédelget, ami a XVIII. század Koreájában tényleg lehetetlennek tűnt, de a hercegünk ezt is meg fogja reformálni, ahogy a valóságban is megtette. Hogy egy nő karriert futhasson be, csodának számított, mert egyszerűen lehetetlen volt. Mai szemmel nézve ez ijesztő, én, aki mindig is szellemi ember voltam, próbálom elképzelni, de nem megy. Hogy a férjem uralma alatt nyögjek, vélemény nélkül, lehetőségek nélkül, önnön értékem ismerete nélkül… félelmetes a fajunk, ha egymás lekezeléséről van szó! Még jó, hogy az álmainkat nem ellenőrzi senki, ott elengedhetjük magunkat!!!

  • Lovas Tünde Says:

   “Én, ha megbántok véletlenül valakit, nem alszom addig, míg jóvá nem tettem, mert szó szerint fáj, ha a másik miattam szenved. Most ez normális, vagy én vagyok beteg? Remélem, nincs velem semmi baj…”
   Ezzel én is így vagyok, és én is fel szoktam tenni néha ezt a kérdést… De szerintem nem velünk van a baj 😉
   A nők elnyomásáról: A 19. részben elmennek sétálni a kitálynőék, “mert a 9. hónap 9. napján a nők ezt szabadon megtehetik”… 😮 Máskor nem?!???????? Ez gondolom, a palota-lakókra vonatkozik elsősorban, dehát akkor is…

 20. Elhaym Says:

  Marianna: WordPress összekapcsolta a blogot a Facebookkal és a Twitterrel. Aki oda be van jelentkezve egyből tud ide is írni. De jobb az első téglalapnál maradni, ott betudsz jelentkezni úgy ahogy eddig.

 21. Lovas Tünde Says:

  Ez nem ér! Hogy lehet így szétválasztani a részeket?!? Megőrülök holnapig!!!! Becsszóra nézném akkor is, ha kicsit nyugisabb jeleneteknél vágnának…..
  Most vagyok túl a 22.részen. Félelmetes ez a cselszövések rendszere, de ha nem ismernénk a valóságot, akkor is sejteni lehetne, hogy változni fognak a dolgok. Az egyszerűen nem tarthatja magát a végtelenségig, akinek nincs igaza! Az ellenség abban reménykedett, hogy a herceg el fogja bízni magát és nem figyel oda eléggé, így nem fog tuni helyt állni….de mintha épp ők lennének azok, akik ezt a hibát elkövetik… Ők kezdenek túlzásokba esni, egyre több pont van, ahol erősen gyanúsnak kell lenniük azok számára is, akik nem tudnak mindenről, mint mi 😉
  Tetszik nagyon – a többiek mellett, természetesen – ahogy a herceget alakító színész játszik. Annyira jól csinálják, hogy az embernek nagyon-nagyon ritkán jut eszébe, hogy tulajdonképpen filmet néz…. 🙂
  Csinálhatnának nálunk is ilyen filmeket a nagy királyainkról (még ha eleinte nem is ilyen hosszúakat). Szerintem érdekelné az embereket. Végre lehetne rajongani valamiért, ami a miénk, és jobban megismernénk a saját történelmünket is! És ha már rajongunk, lehetne jó és szép és (valóban) hasznos dolgokat tanítani nekünk. (Sajnos ezt az emberi jellemzőt használják ki mocskos módon, akik manipulálni akarják a sokaságot a saját céljaik érdekében….ideje volna ezt már felismerni mindannyiunknak. Nekünk is harcolnunk kell, mint San hercegnek: mert valójában ezek a lelketlen emberek azok, akik romba döntik az országot és kilátástalanná teszik a jövőt…)

 22. Marianna Says:

  Igen-igen! Hogy lehet így szétválasztani a jeleneteket???Én már képzeljétek péntek éjjel és szombaton a 36. részig jutottam el.A 3 napos ünnep tiszteletére a férjem is mellém szegődött .Pénteken éjjel 4-ig tegnap éjjel 3-ig voltunk rátapadva a laptopra. A 20 éves fiam időnként ránk néz, hogy élünk-e még és nagyokat nevet rajtunk hogy lehetünk ilyen lököttek. De nagyon nagyon tetszik a film. Szeretem a királyi festőakadémia vezetőjét amiért ő is ilyen haladó szellemű és ő is akaratlanul is segített már a hercegnek és Song Yeongnak. Aztán egyre jobban változik a Tak vagy milyen festő is. A lökött festő néha nagyon idegesít, hogy olyan együgyű már megint mint a palota ékkövében. Viszont iszonyatosan félelmetes a királyné majd meglátjátok talán még Mishilen is túltesz, mert Mishil legalább szemtől szembe közölte , hogy meneküljenek előle mármint Deokman mert ki fogja nyírni úgyse engedi hogy ő kerüljön hatalomra , de ez a királyné a legalattomosabb kígyónál is veszélyesebb a bátyja pedig maga a megtestesült ördög ,méghozzá egy elmebeteg agresszív ördög.
  A hercegnő fogadott fia és a herceg tanácsadója viszont tényleg olyan ellenfelek egymásnak mint Mishil volt Deokmannak. Szembe mernek nézni egymással és elmondják a véleményüket. Szóval ez nagyon érdekes. Csak az a baj hogy neki is a vérébe ivódott hogy alátegyen a herceg alá már kisgyerek kora óta.A herceg nagynénje Whon Wa hercegnő se kispályás sajnos.
  A herceg felesége meg nagyon jóságos, szerintem ő szereti annyira a herceget, hogy még azt is elviseli hogy ha nem vele tud boldog lenni a herceg akkor ezt a helyet átadja másnak. Nagyon tisztelem ezért. De jó lenne tudni mi a véleményetek szerintetek amikor a teliholdat mutatja a kép és a hercegnő megjelenik a hercegnél történik akkor valami vagy nem mert utána mindig azt mutatja a kép hogy egyedül gondolkodik vagy a szobájában vagy a kertben a herceg szóval szerintem nincs köztük szó szerinti házasélet. Nem tudom eldönteni.

 23. Marianna Says:

  Most kezdem a 48. részt és azt számolom 25 éves a király.( Yi Son) De mennyi lehet a lány??? Az ő születéséről életkorától gyerekéről nem írt senki az elején a blognak. A mostani királyné miért nem szült gyereket? Az özvegy királyné úgy tűnik kb 5 évvel túlélte Yi Sont. Akart még az életére törni később, vagy tényleg meghúzta magát?

  SPOILER !!! Azért a száműzöttek kivégzésénél JUng vagy kinél a fiatal srácnál aki Whon Wo hercegnő fogadott fia …hát nem tudtam tényleg megitatja-e a mérget vele a király tanácsadója. Az a jelenet szerintem húzós volt. Azt hittem megszánja az a tanácsadó.( Amikor nézem a filmet azt hiszem tudom a neveket amikor meg le akarom írni kiderül, hogy nem tudom) De a Whon Wa hercegnő nem javul. Remélem nem fog kiszabadulni! Meg azt se tudom, hogy a királyné bátyját nem végezték ki csak száműzték???
  Hogy érted azt ,hogy az emberi tragédiája ??? Társadalmilag előrejutott , rangot kapott, csak az élete betegségek miatt tragédiába torkollott? Vagy védtelenné vált? Mit értesz rajta?

 24. Elhaym Says:

  Marianna: gyorsan haladsz. 🙂 Azért jut idő munkára és a könyvekre is?

  • Marianna Says:

   OFF:
   A tanulmányaim és a hivatásom megedzett…igazi éjszakai bagoly vagyok 😀 A filmeket későn éjjel nézem .A könyvek most angol tankönyvek, vagy valami a gyógyítással kapcsolatos cikkek. Főzni meg megtanultam nagyon gyorsan nagyon sokfélét egyszerre, mert 2 évtizeden keresztül havonta legalább 2 pénteken este éjszakába benyúlva úgy kellett főznöm, hogy a családnak hétfőig kitartson.(Bevonultam szombat reggel ügyelni a kórházba és hétfőn este jöhettem csak haza) A férjem és a gyerekeim is nagyon háziasak. Ja tényleg a férjem szokta mondani az embernek arra van ideje amire akarja hogy legyen. Na és erről az jut eszembe a Yi Sonban tényleg repkednek a bölcs mondások.Ha még egyszer nézem ki fogom jegyzetelni 🙂

   Szép hetet mindenkinek!

   LEPJÉTEK MEG A VILÁGOT KEZDJÉTEK A HÉTFŐT MOSOLYOGVA 🙂

 25. tenambo Says:

  Azért irtam ezt,mert,ha majd odajutsz/72-74 rész/ kisfia,akit beiktattak tronörökösnek himlőben meghalt.Song yeon azonban már állapotos volt a második gyerekével.Song Yeon azonban májrákot kapott. Többet nem irok,de ezt a részt többször is megnéztem,mert annyira megható.
  De azért ha kibirod,ne lapoz annyira előre.

  A királyné vérszegénysében szenvedett,azért nem lehetett. gyereke.

 26. Marianna Says:

  Jézusom! Biztosan a sok egészségtelen festéktől kapott májrákot! Ez szörnyű.

 27. Marianna Says:

  Ki tudja ki követte a trónon Yi Sont? Ő milyen betegségben halt meg?

 28. gizuska Says:

  Bemásolom amit a Googleban írnak a haláláról:
  Halál
  Ő volt ismert a történelem innovatív személy, annak ellenére, hogy magas politikai szerepre Joseon.
  Meghalt hirtelen évesen 48 1800-ban rejtélyes körülmények között, anélkül, hogy látta az ő egész életen át tartó kívánja megvalósítani az ő fia, Sunjo. [2] Sok könyvet illetően rejtélyes halála Jeongjo, még ma is.
  Temették el feleségével, a királyi sírja Geolleung a város Hwaseong .
  Első fia Munhyo 1782-1786 (a filmben is látjuk) himlőben meghal.
  Második fia Yi Gong (születési körülményeit a filmben nem látjuk) (1790-1834), négy évvel Song Yeon halála után születik Royal Consort nemes Su a Park klán ( 1770-1822) ágyastól.
  1800-ban 10 évesen Sunjo néven lép trónra. De mivel ilyen fiatal az a patkány anyakirálynő a régens 1805-ben bekövetkezett haláláig. Ami a “legszebb” az egészben hogy a száműzetésben lévő nagynéni Hwawan (1737-1808) 1802-ben visszatérhet a száműzetéséből a palotába!! Gondolom, hogy ennek a gyermeknek sem lehetett könnyű élete ennyi gerinctelen patkány között. Már az is kész csoda volt hogy az apja (Yi San) életben tudott maradni.
  Nagyon sok kérdésem lenne, de ami a legjobban izgat (és ebben kérem segítségeteket) mitől volt (mitől tartották) nagy királynak Yeongjot (Yi Geum)??? Magyarázza már el valaki!! Mert nekem az jött le a film(ek)ből hogy a No Ron párt segítségével került hatalomra, végig a No Ron párt uralkodott, tehát azt csinálta amit “megengedtek” neki, mindemellett “drága felesége” és saját lánya hülyét csinált belőle amit még csak észre sem vett. Amitől teljesen “kiakadtam” hogy hogyan bánt az unokájával. Ebben a stílusban nevelni??? tanítani??? Ő nem ezt kapta az édesanyjától és édesapjától.
  No, egyszóval szerintem Yi San rövidke (24 éves) uralkodása alatt százszor többet tett az emberekért és az országért mint nagyapja!

 29. tenambo Says:

  Amit Marian irt Yon Seong betegségéről /máj rák/ abban lehet valami észszerüség. Az állandó festék keverés miatt belélegezhetett mérgező anyagokat.

  A király látászavarai és ájulása agydaganatra utalnak./szerintem./

 30. Lovas Tünde Says:

  Szia Marianna!
  Olyan jó, hogy Te itt vagy, úgy érzem, összetartod a csapatot! Olyan nyugodt, megtartó erő sugárzik belőled… 🙂
  A Holdról: Írtam már, hogy a “Palotá”-ban a nászt jelentette. Ugyanez a lány fohászkodott hozzá ugyanezzel a kotnyeles udvarhölggyel, aki akkor a felettese volt (lehet, hogy tényleg reinkarnáció-utalások ezek, hogy sokan ellentétes helyzetben vannak, mások meg épp ugyanolyanban,akiknek nem sikerült tovább lépni..?). Én még csak a 27. résznél tartok, szóval nem tudom; Belelógott egy faág a Hold képébe? Mert ha nem, tartok tőle, hogy csak beszélgettek…
  A királynő bátyja úgy néz ki, mint valami vad orosz a tajgáról, meg olyan brutális is… Szerintem legalább a nagyanyjának köze volt hozzájuk…:-o
  Akinek nem tiszták a szándékaik, türelmetlenek és önteltek lesznek. Nem tisztelik az ellenfelüket, és lenézik a harcostársaikat. Ebből látszik, hogy helytelen a gondolkodásuk és a viselkedésük: Az ego elhatalmasodása (az irígység), az ösztönös érzelmek (hatalomvágy) felülkerekedése az ésszel szemben széthúzáshoz vezet. Ha csak a materiális oldalt nézzük, akkor is: Ha a korábban egy célért munkálkodó csoport pártokra szakad és szembefordulnak egymással, nem érhetnek el eredményt. Hihetelen és félelmetes, hogy a tévúton járók már meg sem látják ezt! Legalább annak a Jong (vagy milyen) titkárnak van egy csöpp esze…
  Bár, nekem az a véleményem az egészről, hogy a hatalmaskodásra nincs semmilyen mentség; az ilyeneknek nem lehet igazuk! Szerintem annak kell a többieket irányítani (királynak, elnöknek, vagy akármi vezetőnek lenni), aki alkalmas rá – hogy mindenki érdekeit össze lehessen egyeztetni -, mindegy, honnan jött és melyik családból származik! A többieknek: minisztereknek, hivatalnokonak meg az ország érdekeit kell szolgálniuk, nem a magukét. És már nincs is miről vitázni… Mondom én, hogy a tisztviselőknek minimálbért kellene fizetni, hogy valóban azért munkálkodjanak, ami a dolguk!!! Huhh, de régen vitázunk már erről a baráti körben is, és mindig felhúzom magam….. 🙂
  Végre eszembe jutott az idevágó idézet: “A nagyság visszaél a hatalmával, midőn azt elszakítja a lelkiismerettől” (Shakespeare: Julius Ceasar)

  • Marianna Says:

   “A királynő bátyja úgy néz ki, mint valami vad orosz a tajgáról,”

   Hát ez nagyon találó 🙂 Én eddig csak azt mondtam rá, hogy gorilla…de lehet, hogy bocsánatot kellene kérnem a gorilláktól amiért ilyen embert hozzájuk hasonlítottam 😦 Biz Isten az állatok normálisabban viselkednek egymással. Valószínű azért mert ők csak a megélhetésükért küzdenek és a fajfenntartásárt…és nem ismerik a pénz és gazdagság fogalmát. Miért is ilyenné alakult az ember????

   Én már az 50.részt fogom ma nézni éjszaka, de innentől csak lassabb léptekkel haladhatok, a hétköznapok feladatai nem engedélyeznek annyi időt.
   A hercegnő nagyon kedves és normális gondolkodású.Tetszik, hogy úgy gondolja ha ő nem szülhet gyermeket akkor legalább az legyen az ágyasa a trónörökösnek…királynak akit szerelemmel is szeret nem az, akit “kirendelnek ” mellé csak úgy és …na itt van szeressétek meg egymást.
   Azt hiszem Cita írta ,hogy el se tudná képzelni mi lenne ha így korlátozva lenne ma is a nők joga…de még azt is nehéz elképzelni, hogy így kasztokra legyen osztva férfi-nő egyaránt és csak úgy lehessen házasodni.A hercegnő is haladó szellemű ha ő ezt a társadalmi hovatartozást figyelmen kívül tudja hagyni és csak az érzelmek vezérlik ilyen szempontból. A trónörökös anyja viszont ezt még hallani sem akarja.
   Jaj nagyon élvezem a színészek alakítását. Most főleg a festőakadémia színészeinek és Song Yeon rokonainak alakítását na meg a Dae Su-nak a két barátja is.Jaj nagyon nagyokat alakítanak amikor egymás közötti kapcsolatokról van szó. Kár,hogy nem együtt haladunk mert nagyon nem akarnék spoilerezni Neked.
   A holdas jeleneteknél nem emlékszem faágra csak háztetőre, de lehet,hogy volt faág is.De ugyanezt a teliholdas képet mutatták 1x akkor is amikor szó se volt herceg hercegnő találkozásról, valami börtön titkos látogatás volt akkor.
   De amennyi gyötrelmen kell a trónörökösnek keresztül menni, folyamatosan agyilag toppon kell lennie, nem is csodálkozom, hogy nincs energiája a szerelemhez.

   Szerintem Te írjál dolgokról amit szeretnél megvitatni és akkor majd én arra válaszolok, így kevésbé árulok el előre részleteket.

 31. Marianna Says:

  Hát inkább agyérgörcsök = TIA -ra jobban gyanakszom mint agydaganatra, mert a daganatos tünetek csak progrediálnak, nem jellemző a hullámzás. Meg a vérnyomás ingadozás okoz inkább neki fejfájást, szédüléseket is inkább.
  De hát sajna ez csak tipp mert nem tapintottam a pulzusát 😀

 32. Zsuzsianyu Says:

  Gizuska köszönöm az adatokat ….sikerült végig néznem ..mára a Yi Sant…fantasztikus …a film sorozat…és valóban szebben fejezték be a tőrténetet mint a Don Yiban……hát a 73..és a 74…részek ..testet ..lelket megviselő…lett…Én nem tudtam hogy a Szelek szárnyán is erről a történetről szól…de mivel már megnéztem…ujból meg kell néznem….De fantasztikus volt a Jumong ..is a és a Chuno…is …

 33. tenambo Says:

  A sorozat befejező képsorai: a király és song yeon kézenfogva mennek fel a palotába.Igazán szivet melengető,ugyszintén amikor a beteg királynak álmában,de valóságosan megjelenik Song yeon és vigasztalja,hogy még sok munkája van az országban.

 34. tenambo Says:

  Zsuzsianyu világosits fel,hogy most ki lett atrónörökös?A herceg örökbefogadott fia,vagy a másik ágyas,az anykirálynő kedvencének a fia,vagy az akit elküldtek a palotából? /Nehéz a felfogásom,előre is köszi/ Remélem az utolsó részek megnyerték a te tetszésedet is.

 35. Elhaym Says:

  Marianna:

  Köszi a választ. Én sajnos este már nem jutok gép közelbe. Megnézem a tévében a Shillát és a Nanát, picit olvasok, sok a jó könyv, aztán éjfélkor megyek aludni.

 36. Zsuzsianyu Says:

  Kedves Tenambó….nekem Gizuska adatai…(06 13.a Googléból).. vannak meg …és a trón örökös …Yi-San…eredeti vére volt aki …Yi Gong…névvel születet..( 1790-ben)..( később a neve …lett Sunjo király) ..egy ágyasról …az anya..nemes Su …a Park klán (család) tagja mindez Song…halála után 4 évvel ..volt…tehát nem szakadt meg a vérvonal ….de ahogy Gizuska irja ….ennek a gyereknek is szőrnyű élete lehetett mert … az özvegy királyné …és a nagynéni …aki száműzetésből vissza jöt ..állandóan bántották …igen az utolsó részek ..is nagyon szépre sikeredtek …..
  igazából nem értettem meg …hogy YI San mi a csudáért nem végeztette ki az özvegy királynét (anyakirályné)…mert végig tudta hogy …az apját …és őt is állandóan kiakarta nyirni…és bizonyitékai is voltak….és ha van valami adat arról hogy mi lett a Yung Yak Yonggal (1762-1836 ) keresztény volt keresztnevén János korának ..legnagyobb politikusa volt ….Ő segíti a királyt az utolsó percig ….aki nagyon hasonlitot a szeretcsétlen Hong Gook Younk titkárra ….nekem nagyon tetszett az ő élete is …és tevékenysége is …

 37. gizuska Says:

  Megpróbálok segíteni. Na, nem magamtól vagyok ilyen “okos”, hanem már kétszer megnéztem a filmet, közben jegyzeteltem és a wikipedia-n amit lehetett elolvastam.
  1. Volt egyszer a királynő Queen Hyoui (1753-1821) nem volt közös gyermekük.
  2. Wonbin (ágyas) (1766-1779), ez volt Hong GUK-Yeong titkárnak a húga, Ő vezekelt szakadó esőben, az Ő nevében fogadta örökbe Hong titkár Jeongjo féltestvérének (Prince Euneon-nak) fiát: Prince Sanggye (1770-1786)
  Ezt a gyereket küldte el a palotából a fiatal királynő, soha nem kapott trónörökösi kijelölést, 16 évesen meghal.
  3. Hwabin (1765-1824), a filmben ez volt Yi San anyjának a kedvence, tőle várták a fiú gyermeket, de lánya született, aki himlőben meghal. A valóságban 1781-ben fogant, de halva született a leánygyermeke.
  4. Uibin (1753-1786) a filmben Ő volt Song Yeon, született egy fiuk Munhyo (1782-1786), Ő volt trónörökösnek kijelölve. Amit a filmben nem látunk, hogy 1784-ben születik egy lányuk, de születés után meghal. Song Yeon (a valóságban is) pár hónappal a fia halála után meghal.
  5. Amit a filmben nem láttunk (“már csak a végeredményt”) a következő ágyas Subin (1770-1822), tőle születik Yi Gong=SUNJO (a 23. király) (1790-1834).
  Ő kerül 10 évesen trónra, és helyette uralkodik a patkány anyakirálynő 1805-ben bekövetkezett haláláig. (A végén csak elérte célját amiért egy életen át küzdött, és millió ember életét feláldozta!!)
  Ettől az ágyastól születik még egy leánygyermek (1793-1836) amit szintén nem látunk a filmben.

  Hogy volt további ágyas azt a film végefelé lehet látni. Amikor az új palotába (Hwaseong) bevonulnak nem csak Yi San anyja, hanem az ágyasok is vonulnak. Sőt amikor a sikertelen merénylet utáni napon az anyja születésnapjának tiszteletére rendezett ünnepséget mutatják ott is lehet látni az ágyasokat az asztalnál. (No, ezek nem olyan szépek mint az eddigi szereplők voltak!!!!)

 38. gizuska Says:

  Zsuzsianyu! Nekem is ez volt a legnagyobb problémám! Én “bak” vagyok, engem keresztre lehet feszíteni, a hátamon fát vágni…. de amikor ennek a féregnek a folyamatosan megújuló aljasságait láttam ölni tudtam volna! Csodáltam Yi San emberségét, hogy újra és újra erőt tudott magán venni, “mosta a család szennyesét” nem akarta a királyi családot “lejáratni”. És a jóságáért mit kapott cserébe??, még a fia életét is tovább keserítette! Hát én biztos nem tudtam volna megbocsátani az apám halálát, anyám tönkretett életét, és azt hogy nagyapámból hülyét csináltak! Lehet hogy emberségből még van mit tanulnom??!!

 39. Zsuzsianyu Says:

  és mint tudjuk …sajnos az özvegy királyné üldözte a végletekig a keresztényeket …de közben megtaláltam …hogy mi lett Yung Yak Yonggal is …mert ugye 74 évet élt mint kiderült száműzetésbe …

 40. Marianna Says:

  Én most tartok ott, hogy kezdem azt érezni a húga ágyassága megbolondította (na és az így szerzett hatalom )a Hong titkárt. Irtó bosszant, hogy még nem derült ki folyamatosan hazudik az ágyas. És most miatta kezdi a hazudozást a zsarolást a palotában a Hong is. Nem tudom az orvossal mit fog csinálni. Félek Dea Su-t is nehogy belekeverje valamibe,mert az meg úgy hisz neki mint a király. Szóval mi lesz ennek a 2 embernek a sorsa? remélem ezt a hülye ágyast ki lehet innét paterolni. Szeretném ha a fiatal királyné jönne rá a disznóságaira és ő rugdosná meg két lábbal ezt a beképzelt hülye tyúkot. De hát az meg olyan jóságos, nem fog ilyet tenni. Na az anyakirálynőt is kezdem lassan a hányásig utálni. Az özvegy királyné meg már annyit hazudott, hogy szinte fizikailag fáj miért hisz neki a király. Ez tébolyda! Ha ezen túl leszek tényleg vígjátékot javasoljatok hatalmas happyend-del a végén !!!!!
  Ha megvigasztalnátok, hogy a mostani ágyas mint egy ázott patkány fog kikullogni a palotából kegy vesztve akkor jobban kibírnám amíg eljutunk odáig. Na mi lesz vele ????

 41. tenambo Says:

  Na jó! Átjöttem ide a vegyes commentekből. Na de most nem a Jumongot kezdtem nézni,hanem könnyeben “emézhető” Szelek kertjét./Ez csak 22 részes/
  Hát akkor hova álljanak a Belgák?
  Különben én keresgéltem hires festőnők után. Kösz Lovas Tündének,hogy felvilágositott.
  Ami Yi San.-t illeti,szerintem egy részt kivágtak. Arra gondolok,hogy a kis herceg,le akarja festeni a tóban uszkáló halakat,Song elmegy festékért,de miután visszatér,már csak a gyereket himlőben meghalva találja.

  • Zsuzsianyu Says:

   Tenambó …. szerintem nem vágtak …ki semmit sem a filmből….habár valóban az a…érzése az embernek …csak a megélt..tragédiát…és a fájdalmat …vették …ilyen rövidre ….

 42. tenambo Says:

  Han Ji Min: alias Song Yeon,és a palotából Sinbi az ápoló.Itt még mellékszereplő volt 21 évesen,de mint látjuk 2009-ben már abszolut főszerepet kapott. A végén persze egy sor dijjal és kitüntetéssel megsékelve.

 43. tenambo Says:

  Elirás: megspékelve,azaz ellátva

 44. tenambo Says:

  Férfitársaim:

  Ha nektek tetszik Han Ji Min/Song Deok/ akkor kattintsatok A hANCINEMA Weblapjára és ez év jun.8-felvételén láthatjátok a Silla hotelben egy fogadáson mini kisestélyiben./Jó lábai vannak./

 45. Marianna Says:

  Gizuska a Yí San-os oldalon magyarázzátok már el , hogy mi van azzal az örökbefogadott fiúval aki a kinek a kicsodája és 16 évesen ki lett utasítva a palotából és sose volt koronaherceg és az elsőnek befogadott ágyas fia ként kellett volna hogy szerepeljen???? a királyi családban?? Ezt nem értem.
  Előre is köszi.

 46. gizuska Says:

  Marianna! Meddig nézted meg a filmet?? Hányadik rész következik??

 47. gizuska Says:

  Marianna! Mikor Hong titkár húga haldoklik azt mondja bátyjának (Hong titkárnak), ő csak azt akarta hogy fiú gyermeket szüljön a királynak és akkor a családjuknak is jó lett volna mert akkor Hong titkár lett volna a nagybátyja. Ezzel arra utalt hogy a hatalmuk megnő. Ekkor már Hong titkár és az a patkány anyakirálynő (Geum özvegye) “beszélő viszonyban” vannak, hiszen Hong titkárnak azt is sikerült (korábban) elérni Yi San-nál hogy az visszaadja neki a rangját. Megindul a szervezkedés hogy hatalmi pozicióba kerüljön.
  (patkányt Geum fosztotta meg királynői rangjától, és száműzte a palota egyik félreeső pavilonjába mikor rájött hogy fia – Sado herceg halála neki köszönhető -, sőt azzal is megfenyegette ha még egy ilyen húzása lesz akkor a palotán kívülre száműzi. további megjegyzés, ami sokkal később derül ki a film folyamán, hogy van egy titkos királyi végrendelete Geum-től, ami felhatalmazza Yi San-t ,hogy bármikor kivégezheti a patkányt Sado herceg halála miatt, és a gyilkossági kisérletekért amit Yi San ellen elkövetett)
  Mivel Hong titkár húga meghalt így a pozicióba kerülés esélye elszállt, kitalálja hogy Hong ágyas utolsó kívánsága egy gyermek örökbefogadása volt. Az örökbefogadásra engedélyt kér Yi San-tól, azt meg is kapja. De Yi San nem tudja hogy kit akar Hong titkár örökbe fogadni!
  Hong titkár a patkánnyal egyeztetve úgy dönt hogy Eun Un herceg (1754-1801) Dam nevü fiát fogadja örökbe. Eun Un herceg Yi San féltestvére volt (Sa Do herceg egyik ágyasától született) Mikor kiderült hogy kit fogadott örökbe nagy “meglepetést” okozott Yi San-nak, Yi San anyjának és Yi San feleségének. Ezt a kicsi fiút a filmben (ha jól emlékszem Won Pun-nak hívják) ezt a nevet kapta a palotába lépésekor. Tehát a terv odáig sikerült hogy Hong ágyasnak van fiú utodja, ebből kifolyólag Yi San-nak fiú gyermeke, továbbá ezáltal Hong titkár nagybácsi. Már csak azt kell elérni hogy trónörökösi kijelölést kapjon. A gyerek bekerül a palotába, oktatják , Yi San (szép, kedves, jólelkű) felesége a gyerekkel való beszélgetés kapcsán rájön Hong titkár aljas tervére, és ezek után úgy dönt hogy a gyerek költözzön a palotán kívülre ott folytassák az oktatását, sőt azt is kijelenti hogy ez a gyerek soha nem lesz trónörökös mert nem egyezik bele, és márpedig Yi San egyenesági (vérszerinti) gyermeke lesz (lehet) csak trónörökös. Ez a Won Pun nevű gyerek 1770-ben született és 1786-ban 16 évesen halt meg.

 48. Cita Says:

  Aki már megnézte a 32. részt, az talán egyetért velem, hogy az egyik csúcspontja a sorozatnak, amikor a herceg is Song Yeon kimennek a vásári forgatagba, és két fiatal emberként, semmi rang meg hajlongás, együtt vannak. Imádtam, és azon gondolkodtam a nézése közben, milyen csodálatos érzés, ha két ember végre valami külső hatás miatt előítéletek nélkül, elvárások nélkül nézhet egymásra, és amit látnak, tényleg ők, nem a pozíciójuk, a társadalmi helyzetük, vagy a puszta külsejük… Ja, és amikor Song Yeon levélben elbúcsúzik, milyen jellemző ránk, hogy a herceg akkor jön rá, mit jelent neki a lány, amikor azt hiszi, talán soha nem látja újra. Miért van az, hogy amit elvesztettünk, azt látjuk csak igazán tisztán? Talán mert nincs ott mellettünk, és nem homályosítja el a szemünket a fizikai jelenlétével?
  Hong titkár jellemfejlődését szerintem pszichológia tankönyvekben kellene mutogatni, mint kötelező tananyag. Ismeritek a mondást, hogy annak kéne a hatalmat gyakorolnia, aki nem akarja a hatalmat. Ő akarja, az első perctől, de intelligens, végletekig őszinte, ezért tudja, veszélyes az akarása, próbál felkészülni arra, ha elkapja a mohóság, de mire odaérnek hozzá a csábítások, már nem tehet semmit. Látja magát kívülről, mégse tud saját belső késztetéseinek ellenállni. Iszonyú érzés lehet, hogy saját magunkat visszük bele a mocsokba, tudjuk is, mégse vagyunk képesek megállítani a saját mocsokba nyúló kezünket! Nem szeretném ezt megélni…
  Szerintem nem baj, ha nem egyszerre haladtok, pár gondolat olyan részekről, amit még valaki nem látott, az nem spoiler, hanem étvágygerjesztő. Egyikünk se ír le komplett jeleneteket, csak azt, hogyan hatott rá. Engem ez stimulál, remélem, titeket is. A Yi Sant és a Jumongot, sőt a Legendet is néhány kedves ajánló sorotok miatt kezdtem nézni, és nagyon de nagyon beléjük bolondultam. További örömöket esténként!
  Marianna, ahogy leírtad, hogy ott ültök a pároddal éjjel, a képernyőt bámulva, hát, pont én is így nézem ezeket a csodákat. Olyan volt, mintha együtt néznénk, ahogy olvastalak. Köszi…

  • Zsuzsianyu Says:

   valoban a piaci jelenet …az egyik csúcs pontja a filmnek …az ecsettel ahogy egymást simogatják …és nevetnek ….Ísteni

 49. Zsuzsianyu Says:

  hát Gizuska …szerintem nagyon jó volt a szerepe Hong titkárnak …addig míg meg nem hülyült …a húga halála után ….de aztán teljesedet ki a.. …hatalom vágya…pedig imádtam mikor a trágyát hordta a…a vállán..és az…arany köpéseit is….ja de fájdalmas mikor Hong meghal a király kezei között…száműzetésben…legalább is nekem..(.68 részben)

 50. Marianna Says:

  Szóval akkor jól gondolom, hogy Hong a mocsok felé halad, ahogy Cita jellemezte.
  Annak örülök, hogy a királyné( palotában Jonszeng) egyre ügyesebb szemfülesebb és bátrabb. Egy a baj. Nagyon megtanulta az …Asszonyok könyvének az engedelmességről szóló fejezetét …és még akkor is” meghajlik “a nagyobb vagy idősebb vagy rangidős =anyakirályné akarata előtt amikor nagyon jól tudja , hogy neki van igaza és az esze-szíve helyeset súg neki.

  Jaj!!! nagyot alakított az az elvándorolt festőmester ( a palotában Jang Geum fogadott apját alakítja…ott is szerettem…) amikor el akar szökni Song Yeon elkíséri a kikötőbe és ott beszélgetnek. Istenem annyira megható volt. Az is amit mondott a lánynak és a kép is amit mutatott neki és ahogy beszélt róla. Na ő is ugyanezt mondta , mint amit Cita írt amikor érezzük, hogy el kell válni valakitől vagy ez megtörténik…akkor jövünk rá a hiányára. Ő is így járt. Nekem ez a jelenet is nagyon tetszett. És hogy ráérez a lány legeldugodtabb titkára!
  Na folytatom az 60. résszel 🙂

 51. tenambo Says:

  Aki befejezte a Yi San-t javaslom nézze meg a Szelek kertje-c szintén koreai sorozatot.
  Szinte folytatása a Yi San-nak,csak most a királyi festő növendékek életét,munkáját mutatja be. Itt a csinos lányok helyett fiuk a növendékek. Benne Shinyuk Bok-al,aki korának legkiemelkedőbb koreai festője lett. Családját kiirtották,ezért fiunak öltözve lett királyi festő. Itt is van ármány,de nem annyira mint a Yi San-ban.

  Egy probléma van,hogy különben 22 részes sorozat,csak a l8 részig van letöltve és feliratozva.. Ennek ellenére érdemes végignézni,mert nem szükölködik a humoros részekben sem

  Megjegyzem lehetne egy trilogia 3. része is.
  Királyi ház….
  Yi San
  Szelek kertje…

 52. tenambo Says:

  Kár,hogy Hong titkár féreküldte az ujjáélesztést végző orvost. Egyrész kiváncsi lettem volna a korabeli ujraélesztési technikára,másrészt,ha nem löki fére talán meg lehetett volna menteni.
  Nekem már a Sillában is furcsavolt ,hogy Yusin befujásos techikát alkalmazott Dokmánnál a folyó parton,hogy életre lehelje. Szerintem ez a technika nem lehet nagyon régi./Ezt talán M.doktornő jobban tudja/
  Hong titkár és a királynő párbeszédéből és annak utohatásaibol lehet érezni a bosszut Hong titkár részéről.,

 53. tenambo Says:

  Ugy látszik leállt a forum!

 54. Marianna Says:

  Na végre ideértem.Szóval nem is tudom…3-4 …7…..9 részesével faltam ezt a filmet. Imádtam. Azt hiszem a király miatt…ő volt a fő motivációm.Az utolsó 7 részt két etapra terveztem 3 és 4 arányban elosztva de egyszerűen nem bírtam felállni előle megnéztem a 7 rész egyben. Nem mondom , hogy nem fojtogatott a sírás 😦

  Mit szerettem benne?
  1- A festőakadémia hangulatát.Azt, hogy riválisok voltak de mégis szerették egymást a szereplők. Hogy volt egy haladó szellemű ,igazságos vezetőjük és ez hatott a többiekre is.
  2-A három testőrt a király 3 legbátrabb védelmezőjét. Ahogy kialakult a kapcsolatuk az összetartásuk ..barátságuk…a királyért való odaadó szolgálatuk.
  3-Imádtam külön Dea Su-t ahogyan távolról szerette Song Yeont. Ahogy az ő fájdalmas be nem teljesedett szerelme ellenére a lánynak a legjobbat akarta, hogy ő boldog legyen és ha nem árulja el a királynak miért kosarazta ki az első ágyasválasztásnál a lány …hát ezt az önfeláldozást csak akkor teszi meg valaki ha NAGYON SZERET!!!!

  És most kell leírnom hogy az a nő akit 2 férfi ilyen nagyon szeret …nem is tudom megfogalmazni …mit jelenthet. Hiszen ahogyan a király megtudta miért utasította el a lány, attól kezdve kőkeményen küzdött a szerelmükért . Azért egy király abban a korban amikor akár több ágyast is tarthatott…ráadásul az is a kötelessége, hogy a vérvonalat fiú ágon vigye tovább…. még ez sem érdekli …csak az anyja nyomására hajlandó a legszükségesebb tiszteletköröket lefutni a kijelölt ágyassal… szóval én ezt a szerelméhez történő ragaszkodásnak és az akkori korban abban a társadalmi pozícióban megtartható maximális hűségnek véleményezem.
  Kiírtam egy kis lapra az ágyasok sorrendjét a gyereke születésének éveit és én abból is azt olvasom ki egyértelműen hogy attól kezdve ,hogy Song Yeon IGENT mondott, abban az időben nem volt más nő a király életében. Szerintem a film egy kicsit csúsztat a szülések idején és egybeesésén.

  Szóval imádtam ahogyan a király szerette és ragaszkodott a gyermekkori első szerelméhez.

  3-nagyon élveztem a Nevelőapa családját. Ugye először a két elmenekített örökbefogadott kisgyerek, aztán a fogadós asszonnyal kialakult szerelmük..házasságuk.

  4-Tiszteltem a fiatal királynőt..neki is a király iránt mutatott haladó szellemű szeretetét, hogy ha már ő nem lehetett a NAGY Ő.. akkor szerette volna megadni a királynak az igazi boldogság lehetőségét. Nagyon sajnáltam, hogy a király anyja mellett nem tudott nagyobb erőt…hatalmat képviselni .

  5-és természetesen imádtam a királyt !!!!
  Azt hiszem a 4 sorozat közül róla érzem azt, hogy igen Ő KIRÁLY. Na ezen majd lehet, hogy vitába szálltok..igazatok is lehet… de most megyek angolórára és majd ezt később részletezem.

 55. Lovas Tünde Says:

  Ne aggódj, itt vagyok… 🙂
  Azoknak, akik már túl vannak, a 47. részen: Ó, de sajnáltam ezt a Jung titkárt! Ő egy jó példa arra a karakterre, aki igazából nem rossz ember, intelligens, tehetséges is, csak éppen rossz döntéseket hozott… Hibákat vétett, dehát mindannyian hibázunk…. Nagyon tetszett a Hong-Jung páros, mindketten tisztelték az ellenfelet, és mikor véget ért a harc, mennyire emberek voltak, a szó legnemesebb értelmében! Sajnáltam, hogy kárba vész Jung tehetsége, már néhány rész óta, de most… Még egy bűnös embert sem szántam ennyire… Már megint itt van ez a koreai filmekre jellemző csavar: senkiért sem rajonghatunk, vagy utálhatjuk folyamatosan, mindig van miért elgondolkodni és magunkba nézni. Milyen tehetségesek ebben a művészek! Rájuk figyelve a gondolkodásunk és a lelkünk is fejlődik. Így kellene ezt csinálni nálunk is! Művészek: színészek, rendezők, stb. figyelem! Meg kell ezt tanulni tőlük, ebben a szellemben kell dolgozni és nevelni a népet a mi házunk táján is..!
  A 48. rész nagyon aranyos (ez is mesteri, ahogy váltogatják a kemény és könnyű periódusokat, hogy ne legyen túl sok, ne fáradjunk bele), sokat nevettem: testőrők berzenkedése, meg a király játéka az öreg tudóssal 🙂

 56. Lovas Tünde Says:

  Ha esetleg valaki az 50. rész környékén jár: Ez a Jang Tae Woo, a No Ron párt vezetője, tipikus szemétládának tünik. Másokra igyekszik ráolvasni a saját hibáit… Ez a terelés-mellébeszélés-úgy támadlak meg, hogy ne is tudj válaszolni taktika sajnos ma is ugyanúgy megy, már nekem is eléggé sok volt belőle 😦

 57. Lovas Tünde Says:

  Egyetértek Mariannával: Ez a király tényleg tuti! Bölcs, határozott, okos és jólelkű. Bár ilyenek irányítanák mindíg az országokat!
  Nem semmi a színész, aki játsza! Valóban tiszteletet parancsol, ahogyan előadja. Biztos gondosan lett kiválasztva pont ő erre a szerepre 🙂

  • Marianna Says:

   Igen ! A királyt még nem részleteztem. Szóval szerintem is nagyon -nagyon jó választás volt maga a színész mind alkatilag, mind az orgánuma. Tetszik, hogy van elképzelése , haladó, ő maga veszi kézbe az irányítást, lesz a későbbi részben ilyen beszólása , hogy nem érdekli hányan , mennyi ideig fognak térdepelni és hajlongva könyörögni a palotája előtt, mennyi beadványban fognak tiltakozni, nem másítja meg az elhatározását. Na én így képzelek el egy királyt. Legyen haladó, legyenek tanácsadói, de ő is toppon legyen a témában amiről tájékoztatják, ha kell nézzen ő maga utána a dolgoknak, hogy ne vezethessék félre.
   Majd az utolsó 3-4 részben fogod látni, hogy szinte már az ellenségei fejével is tud gondolkodni. Hasonlóan mint ahogy Mishil gondolatait próbálta Deokman is kitalálni.
   Hát a harctudásáról már nem is beszélek. Hát ő szerencsére nem bízta csak a testőrei képességére az életét. Hamar rájött, hogy jobban jár ha ő lesz a legjobb harcos a palotában. Bírtam nagyon amikor még csak trónörökös volt és elkezdte íjászatra kiképezni a testőrséget.
   A Jang Tea Woo nagyon érdekes ember. Legtöbbször gyűlöltem, de a film végén elgondolkodtam ezen a gyűlöleten.

 58. Marianna Says:

  Az anyakirálynét az öreg király Geüm fiatal feleségét viszont végig utáltam. Nem tudom hogy lehet valaki ilyen féreg!!! és ilyen kitartóan gonosz. Mikor folyamatosan a fejével játszott, vagy a méreg ivással, vagy és még ez lenne a legenyhébb …-a száműzetéssel.. szóval sajnos az idő őt igazolta ahogy Gizuska leírta amikor a király 18oo-ban meghalt és a 10 éves fia lett a király mégis ez a gonosz nő került hatalomra. Ő uralkodhatott a gyermek helyett.
  Az egész filmben nem értettem miért hordhat még a büntetés alatt is olyan ruhát ami a királyoknak királynéknak jár ki a vállukon hátukon azzal a kerek motívummal.
  De leginkább azt nem értem miért nem itattak vele mérget????Ha valaki hát ő legalább annyira kiérdemelte mint Jang udvarhölgy a Don Yi ellen elkövetett összeesküvésekkel.
  Aztán azt sem értem miért nem Yi San felesége lett addig az uralkodó helyett a régens amíg el nem éri a nagykorúságot. Tudom az a filmben is kiderült neki nem volt hatalma a No Ron pártot viszont még a király nem tudta annyira meggyengíteni hirtelen betegsége és halála miatt, hogy az őt segítő tudósok, fiatalok, a másik két párt hatalomhoz tudta volna segíteni az özvegyen maradt királynét.
  Most vettem észre ő pontosan egyidős volt Song Yeonnal.1753-ban születtek. mind a ketten.
  Nem tudom a király anyja meddig élt.

  • gizuska Says:

   Az a féreg anyakirályné Hong titkár közbenjárására kapta vissza a rangját, ezért hordhatta azokat a ruhákat. Ez a patkány 1805-ig élt.
   Yi San édesanyja1815-ben halt meg. Mivel az a patkány volt a “rangidős” (királynéi címmel rendelkező) hölgy a belső udvarban ezért uralkodott ő.
   Yi San felesége akkor sem lehetett volna régens ha ez a patkány nincs, mert akkor Yi San anyja lett volna a következő rangidős királyné (fiától kapta a Queen Heongyeong címet!)
   Yi San felesége 1821-ig élt.
   Hwabin (ágyas) akitől Yi San anyja a trónörököst várta, de lánya született 1824-ben halt meg.
   Subin (ágyas) akitől a trónörökös (azaz a következő király=Sunjo) született 1822-ig élt.

   • Marianna Says:

    Köszi Gizuska! Én annyira monogám ,szerelem és hűség párti vagyok, hogy nagyon erősen azt a hitet táplálom magamban, hogy Hwabin akinek a lánya halva született, de a filmben úgy állítják be mintha néhány héttel Song Yeon után lett várandós szóval azt írtad az egyik táblázatban, hogy neki a lánya 1781-ben született halva, Song Yeong kisfia pedig 1782-ben.Tehát én úgy veszem, hogy még a csaló …legelső ágyas Hong húga után Yi San anyjának sikerült kicsikarni a fiából és a feleségéből, hogy ne Song Yeon legyen az ágyasa…és csak utána lehetett a lány az ágyas …őt viszont már igaz szerelemből a király választotta és amíg ő élt nem is volt újabb ágyasa a királynak.Csak Song tragikus halála után.
    nagyon torkot fojtogató volt az a jelenet is amikor a király várta mit válaszol neki a lány. Az is amikor elutasította először és az is amikor már végül igent mondott. A szívem azt hittem kiugrik. Szerintem én gyorsabban futottam gondolatban mint Song.

 59. gizuska Says:

  Marianna! A filmben úgy “állítják be” hogy amikor Song Yeont elviszi magához a palotába az anyja nem állítja le az új ágyas kiválasztását…. Emlékszel a király arcára (mikor az anyja felszólítja hogy már egy hónapja a palotában van az ágyas és még nem látogatta meg, és ekkor Yi San – kötelességtudóan – megígéri hogy “akkor ma felkeresi”).
  Ahogy ott áll az ágyas pavilonja előtt, majd sarkon fordul, háááát az mindent elmondott! Szerintem is csak Song Yeon volt az egyetlen, igaz szerelme, és csak őt látogathatta. A filmben volt még egy utalás erre, amikor Song Yeon udvarhölgye tesz egy epés megjegyzést Hwabinra hogy próbál teherbe esni, de ugye ahhoz két ember kell. Nekem ebből is az jött le, hogy a király a kislány megszületése után többet nem kereste fel ezt az ágyast.
  A film 62. részét minimum 4x néztem meg. Ez a legszebb rész a filmben. Számomra a leg szívfacsaróbb rész az volt amikor az első ágyassá választására a választ azzal (úgy) mondja el Song Yeon, hogy megfesti a királyi portrét, és a király azt mondja hogy akkor “viselkedjenek” továbbra is úgy mint eddig, ő azt teszi, érzéseit “eltitkolja”. Ott ül a király, csak nézi a lányt, és én nem tudom hogy ezt a koreai filmesek és színészek hogy csinálják, de nem mozdul a szemük, egy arcizmuk sem, és mégis a szerelem, a kín, a fájdalom, a bánat, az imádat sugárzik belőlük.

  • Marianna Says:

   Hát igen! Mindegyik jelenetre emlékszem amiket említesz. nagyon szépek, meghatóak és mindent elárulnak az érzelmekről. De igazából tényleg nem értem, ez most jutott eszembe, hogy a filmben ugye egyszerre szül a két ágyas. A Yi San anyjának kedvence kislányt, Song pedig kisfiút. A király elmegy a kishercegnő édesanyjának gratulálni a következő jelenet pedig az, hogy Song udvarhölgye méltatlankodik hogy lehet az, hogy a király még nincs itt és nem nézi meg a kisfiát. Na és ekkor jelenik meg mégis a király. De Song Yeon ekkor már a szokásos ruhájában ül, nem úgy fekve szülés után mint a másik ágyas a fehér hálóruhájában. Szóval nem tudom mennyi idő telhetett el a két ágyas meglátogatása között. De olyan tündér volt a kisbaba.
   A király is annyira megható volt amikor azt mondta az eunuchjának, régóta várja hogy gyermeke szülessen de nem gondolta hogy ez ilyen érzés szinte úgy érzi kiszáradnak az erei.

 60. Lovas Tünde Says:

  Az 56. részben szörnyű volt, ahogy belebonyolódtak a hazugságokba. Hány embernek okoztak vele feleslegesen fájdalmat, és hogyan süllyedtek egyre jobban bele, ahogy Hong titkár mondta, mint a futóhomokba..?! Pedig, ha az elején elmondják az igazat, könnyebben elsimult volna az ügy.
  Szerintem nagyon jó, hogy a filmeken keresztül útmutatást próbálnak adni. Épp azért van erre szükség, mert senki sem tökéletes, és sok hibát elkövet. Nagyszerű, hogy felismerték, milyen fontos ez és próbálnak hatni az emberekre. Nagyon is fontos a pozitív hozzáállás! És sosem szabad feladni.
  Ezt csak azért, mert úgy rámtámadtatok, mikor a női erényekről írtam. Azt sem értem, miért ne volna teljesíthető az együttérzés és a meggondoltság, meg a hasonlók, csak azért, mert más feladatunk is van a mindennapokban…
  Ha nekem valami tetszik, az nem azért van, mert nem veszem észre a rosszat. Csak épp nem akarok görcsölni rajta, van úgyis elég alkalom, amikor mégis muszáj. Ha a szép és jó dolgokra figyelünk, erősödik a lelkünk, és könnyebben elviseljük a megpróbáltatásokat is.

  • Marianna Says:

   Ó jaj! Biztosan félreértetted, ha azt gondolod rád támadtunk azért mert kiragadtad a filmből a női erények jellemzőit, és követendő, ma is tanítandó feladatnak véled. Én legalábbis nem támadni akartam az biztos, lehet ,akkor nem jól raktam össze a gondolataimat. Én is azt helyeslem, hogy igen nekünk is ilyennek kell lenni …és azt akartam érzékeltetni ,hogy ha erre az alapokra helyezzük a mindennapi feladatainkat…akkor a férfiak szemében még nagyobb csodálatot ébreszthetünk, hiszen ha összemérjük a mai felelősségteljes sokszor férfiakkal megegyező tevékenységeinket…ezekkel tudunk mi nők többé válni. Sőt ezekkel kell többé válnunk…nem pedig azzal, ami a férfiakat kell hogy jellemezze.pl nem kell 200 kg-t felemelnem, gyorsabban lefutnom 100m-t, nem kell egy nőnek a legfélelmetesebb helyzetekben a legbátrabbnak lenni…szóval ne akarjunk mindenben férfiasan viselkedni maradjunk meg nőknek. Ha így lenne meggyőződésem hogy a válások száma is csökkenne.Persze ez ennél összetettebb dolog de pl egyik sarkaltos pontja lehet a párkapcsolatoknak.

   Erről jut eszembe a Yí San alatt sokszor jutott eszembe, hogy ebben a filmben a férfiak nem szégyellnek sírni, és ez nekem tetszik. Tetszik, hogy be merik vállalni, hogy ha valami nagy érzelmeket korbácsol fel bennünk akkor igenis annak a megnyilvánulása a könny.

   • Lovas Tünde Says:

    Szia!
    Ne haragudj, nem akartalak megbántani. Sznyegi is erről írt, és ketten együtt már ilyen hatással voltatok rám…de lehet, csak rossz napom volt.
    A sírásról: Azt is észrevettétek ugye, hogy többnyire akkor sírnak, mikor egyedül vannak. Valahol olvastam, hogy náluk szabály, hogy nem terhelik egymást a gondjaikkal, de ezt a filmekben is láthatjuk. Viszont azt is vallják, hogy szabad áramlást kell engedni a gondolatoknak, érzéseknek, akkor oldódhatnak meg a problémák: ezzel a gyakorlattal kezdődik néhány meditációs technika, amiről hallottam. Talán ezért is üldögélnek egyedül, csendben a gyertya, és/vagy bor mellett, és merednek a semmibe….
    Az érzelmek visszafojtása betegségekhez vezet. Ehhez a sírás is hozzátartozik.
    Ezen már én is gondolkoztam, és arra jutottam, hogy a sírás és a nevetés is protektív reflexként értelmezhető: egyszerüen, mint egy túlfolyó, segítenek levezetni a feszültséget. Különben könnyen megszakadna a szívünk… A visszafojtott feszültség szívbetegségekhez vezet. Ezért van az, hogy ha nagy öröm, vagy bánat ér, vagy ha nagyon idegesek vagyunk, sírunk és/vagy nevetünk. Nem szabad visszafogni egyiket sem; ha nagy bánatunk van, az is “kifolyhat” nevetésként… Mindez az egészségünk védelmében alakult ki!
    Megnézted már a King-et, meg a Love phobiát?

 61. totágas Says:

  szia Lovas Tünde, már ajánlottam neked a Damot, és látom, hogy nézed a Yi Sant is, és tetszik neked a színész.Szóval a damoban is yi san az egyik főszereplő!!!!!!Csakhogy még nagyobb kedvet adjak hozzá…

  • rienne Says:

   totágas!Hol találom a Damo-t?Magyar feliratos vagy angol szüveggel van?

 62. gizuska Says:

  Van 2 db (lementett) fényképem Yi San (filmbeli) családjáról és a főbb szereplők kapcsolatáról. Nem tudom hogyan lehet ide képet felrakni!!!!
  Elhaym!! Amennyiben felvállalnád a 2 db kép felrakását, kérlek írj egy e-mailt, és azonnal küldöm a képeket részedre.

 63. Elhaym Says:

  gizuska : Mail címem: elhaym@freemail.hu

 64. Elhaym Says:

  Itt vannak a képek. Ha nem zavar akkor kiteszem a bejegyzéshez is.

  • gizuska Says:

   Nem zavar, nyugodtan tedd ki, sőt köszönöm.

  • rienne Says:

   Nagyon jók a képek!Köszi nektek!
   Szeretnék valamit kérdezni aki tud válaszoljon rá.
   Megnéztem a Hwaseong erődöt Suwonban amit Sadó herceg emlékére épített Yi San.
   Annyira jó lenne megnézni élőben!!!!!!!!!!!!!!!!!
   A repülőjegyet már kerestem és hotelt is!Ti nézegettetek már ilyesmit???
   Biztosan sok akadálya van (főleg anyagi) de miat szóltok hozzá?

   • Lovas Tünde Says:

    Tibor kicsivel fentebb felvetette ugyanezt… szerintem sokan gondoltunk rá… És igen, anyagi okok vannak… Épp most vettem lottót… A KLM-nél most nyáron 203 000 ért van retúr jegy…

   • Lovas Tünde Says:

    ja, bocs, nem.. a vegyes oldalra írt… De mindegy is. Lényeg, hogy sokan gondolunk ugyanarra, ugyanúgy… Jó volna, nagyon jó…. 🙂

 65. Klarisz Says:

  Szervusztok.
  Régóta olvasom, figyelem hozzászólásaitokat. Rendkívüli hatással van rám ez a film. Azt hittem a Sillát nem múlhatja felül semmi. De a Yi San mindenen túl tesz. Szinte minden részhez lenne véleményem. A gyerekszínészek különösen tetszenek, bár ezt egyszer már írtam, nem akarom ismételni magam. Most a 60. után tartok. Összeségében nagyon lenyűgöznek a jó helyen elhelyezett magvas, találó, jól összeszedett gondolatok. Erősen elgondolkodtat, át kell gondolnom az életemet is. A koreai filmművészet páratlan. Úgy gondolom, az alkotók a tökéletesre törekednek.
  Az jutott az eszembe, vajon hány éves kortól lenne érdemes gyermekkel megnézetni ezt a filmet,? 11-12év,? vagy 7.8.osztályos.? A gimnazista már nem biztos, hogy leül a nagyival filmet nézni. Sajátmaga meg főleg nem.
  És lenne még egy kérdésem? Vajon hány db DVD-re fér rá ez a 77 részes sorozat? Tibor vagy Tenambo tette rá?
  A http://www.watchdrama24.com oldalon , amit még ti ajánlottatok valamikor tavasszal , rengeteg koreai és más távol-keleti filmet találtam, angol felirattal.
  LOVERS c filmet kezdtem el nézni. A Yi San és a Bidam a főszereplő. Bocs, hogy nem írom ki a rendes nevüket, így egyszerűbb. Bidam jól fésült, rövid hajú, elegáns sötét öltönyben. Hiányzik számomra a szemébe lógó rakoncátlan hajzat.Napjainkban játszódik. . Jópofa, csak 20 részes.

  • Marianna Says:

   Nekem a vágatlan Shillából 6 rész fér rá 1 db DVD-re. Biztosan ebből is kb annyi férhet rá.De nekem a Dong Yi és a Yí San már HDD-n van.A fiam nem érti meg miért szeretném DVD-n is ha meglenne. Így majd ha hazajönnek a lányom a barátjával külföldről őt fogom megkérni írja ki DVD-re is. Ha csak Ti le nem beszéltek róla 😀

   Szeretném ha adná a TV is és úgy mint az eddigi sorozatokat tényleg részenként megbeszélhetnénk. Nekem is nagyon hiányzik ez a lehetőség.
   Talán a 11-12 éves gyereke még fiatalok ezeknek a filmeknek a megértéséhez.Hiszen annyi a “mögöttes” megérteni való benne. A pillantásokban, a párbeszédekben nem csak a szavakat kell érteni hanem elvonatkoztatva a mögötte rejlő érzéseket, élettapasztalatokat….politikát…szóval összetett ez nagyon. De a pedagógusok vagy fiatalokkal oktatási céllal foglakozók megtámadhatnak nyugodtan…hiszen nincs ezen a téren tapasztalatom.
   A másik ami közös pontunk szerintem is vetekszik a Shilla erejével és szerintem is …SŐŐŐŐŐTTTTT!!!! Nálom azt hiszem most Yí San az első esetleg holtverseny, de nem szorul a Shilla mögé semmiképpen.

   Sajna a Hwaseong megtekintését az idén ki kell hagynom 😦 de ha bárkinek sikerül szeretném hallani az élménybeszámolóját,látni a képeket !!!!!!

   • rienne Says:

    Attól tartok én is a nézelődésnél kell hogy maradjak!A képeket az inerneten szinte naponta megnézem, fantasztikus az erőd.
    Teljesen a rabja lettem a Shilla, Yi San,Jumong herceg filmeknek és persze itt is próbálok olvasgatni, annyi érdekes dolgot írtok!
    Igen Mariann már az is jó lenne ha valaki elmesélné aki járt ott, milyen volt?!
    Szerinted azonos helyszínen fogattak több filmet is nem?Aztán a hegyekbe készült felvételek pl. mikor meghal Tokmán, gyönyörű hely!

 66. Ryan Says:

  Láttátok már a Facebook-on,hogy Korea-Fan találkozót szerveznek?
  http://www.facebook.com/pages/Korea-Fanok-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja/114792068610319

 67. Elhaym Says:

  gizuska: Szívesen. Kitettem. 🙂

 68. Marianna Says:

  Rhienne hol találsz az interneten képeket a Whaseongról mert én alig találok. Csak ilyen úti beszámolót találtam 2-t de azokon nem valami jó a kép.

  http://img862.imageshack.us/img862/845/yisan.jpg….Itt nem értem a vonalakat.

  http://img820.imageshack.us/img820/7417/yisan2.jpg…..Itt szerintem nincs minden ágyasa feltüntetve és a gyerekek is elég furán vannak bejelölve.
  Volt húga is Yí Sannak? Ő se szerepelt a filmben.

  Egy képet találtam a Hwaseongról ahol a Jongyjo (?) királyt ábrázolja egy festmény (Yí Sant) hosszabb kecskeszakállal és elég öregnek, majdnem olyan öregnek látom, mint a filmben a nagyapját. Még jó , hogy a filmben olyan szimpatikus helyes férfi alakította 😀 Sajna nem tudom ideaplikálni azt a képet 😦

 69. Marianna Says:

  Na itt van a kép a királyról. Hát nem olyan szép és színes mint ahogy Song Yeon festette.
  Miért van a tőr a kezében? Folyamatosan bérgyilkosoktól kellett védekeznie és még akkor se hiányzott valami fegyver amikor modellt ült?

 70. tenambo Says:

  Gizuska! Te sokmindent tudsz. Meg tudnád e mondani,hogy milyen célbol épitette a király ezt a hatalmas erődöt. Nem találtam erre vonatkoztatva semmit,csak képeket./Nem Sado herceg emlékére az biztos/
  A királyrol készült képet Shin Yun Bok készitette,akiről a Szelek kertje.c sorozat szol.

  • Marianna Says:

   És Song Yeon nem festett, vagy az nem maradt meg?

   Én úgy tudom azért építtetett ilyen hatalmas erődöt mert oda akarta telepíteni a fővárost. A “kormányhivatalokat” és ő is oda akart települni a családjával. Ez a filmben volt. Ez volt a gond a nemesek azért ellenkeztek, mert azon a környéken nem volt még nekik kiépítve mindenféle ” földalatti” befolyásuk. A király pedig pont ettől akarta őket megfosztani, hogy kivegye az embereket a kereskedelmet stb a nemesek kezéből .Vagyis hát a No Ron pártba tartozó nemesek hatalmát letörje.
   Az édesanyjának is külön palotát építtetett ott is.

  • gizuska Says:

   A 71. részben Yi San (kora hajnali órákban) meglátogatja Sa Do herceg síremlékét. Itt “elmondja” apjának hogy elérkezett az időa változtatáshoz, és fogadalmat tesz, hogy megreformálja a kormányt. Ez idő alatt a palotában (patkány és a miniszter) nem tudják mire vélni, hogy ellátogatott a sírhoz, hiszen korábban csak évenként egyszer látogatta a sírhelyet. Yi San a palotába való visszaérkezése után összehívja a kormány tagjait és közli velük döntését Sa Do herceg sírjának áthelyezéséről. A kormány tagjai kézzel-lábbal tiltakoznak a terv ellen mert érzik hogy itt többről van szó mint a síremlék áthelyezése.
   A 75. részben (1796-ban járunk) “bevonulnak” a Hwaseong Haenggung Palotába – az ideiglenes palota – , és itt a kancellár felkeresi Yi San-t és megjegyzi, hogy ez hibás döntés volt, nem kellett volna ezt a palotát felépíteni, mert ez hadüzenet a nemesség ellen.
   Yi an erre azt válaszolja: valóban harcra kelt a nemesség ellen, de meg akarja védeni népét a nemesi kizsákmányolástól. Egy új rend születését akarja Hwaseongban! Itt nem fog ingadozn i a hatalom, és a politika árnya sem vetül majd a városra. Itt csak a király áll majd, aki törődik népével mely uralkodója segítségére szorul. Új korszak veszi kezdetét, mely az egész országra hatással lesz.
   Tehát Yi San célja az volt, hogy a nemeseket-, a kormányt-, a hivatalokat- és a földműveseket is átköltözteti erre a területre. A nemeseket (kormányt) ezzel elszakítja az évszázadok alatt kiépített kapcsolataiktól (támogatóiktól volt a No Ron pártnak pénze), a földműveléshez minden segítséget (pénz, földterület, szerszámok) megad, a kereskedelmet fejleszti. Célja hogy nagyobb, és erősebb államot hoz létre mint “Kina”.
   A filmben egyébként (főleg a vége felé) nagyon nagy időrendi hibák vannak…
   Song Yeon és közös gyermekük 1786-ban meghal. Haláluk után 8 évvel kezdődik az erődítmény építése 1794-ben. Közben (amit ugye mi nem látunk!!) 1790-ben (egy újabb ágyastól) születik egy fia. Az ágyast ugyan láthatjuk egy pillanatra (ha megállítjuk a filmet) a 75. részben a bevonulásnál. Elöl megy Yi San az anyjával, Yi San mögött a fiatal királyné, és mellette (azaz Yi San anyja mögött) az ágyas. Majd egy pillanatra megint látható a születésnapi ünnepségen az asztal legvégén ülve. Az ekkor már 6 éves közös gyermekükről egy mukkot nem lehet hallani. Az egyik tudós (Yi Deok Mu) élt: 1741-1793-ig, már az építkezés megkezdése előtt három évvel “eltávozott”, mindennek ellenére végig lehet őt látni az építkezésen és a kormányban, sőt az új palotában az éjszakai harcászati bemutató alatt is.

   • Marianna Says:

    Erre mondtam én, hogy nagyon szerethette Song Yeont és amíg élt …mármint ágyasként ..csak vele lehetett kapcsolata. A 2. fia jóval később 4 év múlva született csak.

    Ja az jutott eszembe ez olyan …a feleség királynén és Song Yeongon kívül a többi ágyas mint egy béranyaság.

    Azt a festményt se fejezte be Song Yeon amit akkor kezdett festeni amikor visszautasította első alkalommal az ágyasi kinevezést vagy inkább a király és a felesége részéről is ez nem kinevezés hanem felkérés volt. de a másodiknál amikor már igent mondott jaj az olyan nagyon szép jelenet volt ott a fa alatt.Még előtte az is amikor visszaszaladt a lány megkeresni a folyónál hagyott “szalagot” és a király megkérdezte …”ezt keresed?”…jaj annyira szépek voltak és szinte tapintani lehetett a szerelmüket. Ti nem úgy éreztétek?

 71. Marianna Says:

  Egyébként azon gondolkodtam Yi San találkozik 11 éves korában egy 10 éves kislánnyal aki segít neki …igaz tényleg meglehetősen nehéz ,veszélyes helyzetekben van mellette, de vajon hány napot töltöttek együtt, hogy így kitartott felnőtt koráig ez a szerelem,úgy hogy éveken keresztül nem találkoztak, közben ő kapott úgy 14-16 éves kora körül hivatalosan egy bájos kedves feleséget…arra gondoltam először csak a barátság emléke éledt fel benne aztán látva Dae Su hűségét, megtapasztalta a segítségüket felnőtt korában is …egyszer csak fellobbant a szerelem? De amikor meghalt Song Yeon azt mondta azért vigye magával azt a valamit (öv???) mert akkor 11 évesen nem csak a lány karját kötötte be vele hanem a szívét is hozzáláncolta egyben.

 72. tenambo Says:

  Szerintem Song Yeon a sorozatban ugyan festett,de a király képét nem tudta befejezni,mert meghalt.
  Ha Jeongo király előbb hozta volna meg azt a rendeletet,hogy nők is lehetnek festők,akkor nem kellett volna fiu ruhában bejutni az akadémiára./Bár ez utóbbinak más oka is volt,a menekülés/

 73. tenambo Says:

  Férérthetően fogalmaztam:Nem Song Yeonnak kellet fiu ruhában bejutni az akadémiára,hanem Yun Bok-nak.

 74. tenambo Says:

  Gizuska szokásod szerint igen kimeritően megfogalmaztad az erőd épitésének meikéntjét./Nem vagy te véletlenül történész???/ Ami Mariann véleményét illeti,van gyerekkoriszerelem. Nem egy példát lehetne mondani,hogy felnőtt korban ujra találkoznak és házasság lesz a vége. Yi San is elárulta,hogy már 9 éve keresi a barátait.

  • Marianna Says:

   Igen, tényleg van.
   Én azt is nagyon sajnálom, hogy a király anyja ilyen nagyon makacs volt ilyen mélyen élt benne az előítélet a származás miatt és nagyon nagyon későn jött rá,hogy mennyire megbecsülendő és nagyon szerethető volt Song Yeon. Szerintem ő nem is tudott sok dolgot ,mivel segítette az évek során a lány a királyt.

 75. gizuska Says:

  Hogy oldjuk a feszültséget (mely kezd kialakulni) itt közöttünk, megnyugtatásképp nézzünk forgatási vidám perceket:

 76. tenambo Says:

  Gizuska! milyen feszültség kialakulásárol beszélsz,ami közén éket verne?
  Félre értettem volna az irásodat?

 77. gizuska Says:

  Áh, csak úgy érzem, hogy a “Koreai sorozatok”-nál kezdenek egyre élesebbé válni a pengeváltások. Remélem tévedek, és rosszul érzékelem, mert jó itt lenni veletek és olvasni benneteket. Azt meg nagyon rosszul viselem ha emberek bántják egymást.

 78. tenambo Says:

  Hát azt én sem értem. Miért nem toleráljuk egymás véleményét. Ugy látszik egyesek tul komolyan veszik,hogy ha valakinek egy szituációrol más a véleménye.
  Ez csak egy sorozat,nem a budapesti parlament. Eddig még megusztuk,hogy a véleményekbe nem szőtek bele aktuál politikát.
  Más forumokon ezt már megtapasztaltam.

 79. Marianna Says:

  Igazatok van! Most e miatt én is leszoktam más fórumokról.Szerintem Andicillin arra szokott harapni amikor a fiatalokról vagy a politikusokról mondunk véleményt. vagyis ő úgy érzékeli,hogy azt kritizáljuk. Az a sanda gyanúm ,hogy fiatal és valami államigazgatási vagy ehhez hasonló tudományokat tanulhat…így aztán minden oka meg van rá, hogy azt higgye biztosan belát minden kulissza mögé és érti az élet nagy dolgait. Ha a bejegyzése mellett rákattintok a képre kiírja hogy …-“Szép vagyok, okos és szerény”…Mióta ezt tudom mindent megbocsájtok neki 🙂
  Ha valamelyik megjegyzése élesre sikerül, ez eszembe jut és akkor tudok mosolyogni. De legfőképpen igyekszem ilyenkor nem hozzászólni, hogy ne adjam meg az esélyt…/szerintem minimum 25 év korkülönbséggel a javamra 😦 …./ hogy bedöngöljön a sárga földbe.
  De szerintem toleráljuk egymás véleményét.Én nagyon szeretem itt ezen a fórumon a társakat. Látatlanban is szeretlek Titeket. Sokszor jut mostanában eszembe, hogy most jön július -augusztus a legnagyobb szabadságolások utazgatások ideje …és nehogy szétessen a fórum.
  Ha már itt tartok…MINDENKINEK nagyon szép nyarat kívánok akár otthon tölti ,akár elutazik…azt kívánom mindenkinek teljesüljön amit a nyárra tervezett!!!! És ha valaki beszámol röviden valamilyen nem koreais élményéről ,azt vegyük inkább megtiszteltetésnek, hogy érdemesnek talált minket arra, hogy azt megosztja velünk.

  Jaj hol is vagyok? A Yi Sanon? 😀
  OOOOOlyan kár, hogy a bakik nincsenek szinkronizálva! Én a bakikból is végig tudnék nézni akár több estére szóló részeket is.

  • rienne Says:

   Marianna kérdezted a Hwaesong képeket!Beírod a googl keresőbe a szót és balra fent a “képek” szóra kattintasz, bejön rengeteg kép.Nekem nagyon tetszett és azóta is többször megnéztem.Akkor kezdtem vágyakozni, hogy eredetibe láthassam de túl sok reményem nincsen hozzá, főleg mivel klausztrofóbiás vagyok így a repülő út reménytelennek tűnik mivel nagyon hosszú.Azért vágyakozni lehet nem?
   Neked is szép nyarat kívánok.

  • Cirmolán Says:

   Marianna! Mivel ez egy tematikus oldal, nem tartom jó ötletnek, hogy a nyári nem koreai-s élményekről itt számoljunk be. Személy szerint azt veszem megtiszteltetésnek, ha nem lopják az időmet vele. Javasolom erre a célra az e-mailt, egy új blog vagy oldal nyitását, de ha már valaki nem bírja ki, hogy ne itt közölje őket, akkor legalább önálló hozzászólásban tegye, amit szíveskedjék a “nem koreai nyári élmények” megjelöléssel kezdeni. Így, akit nem érdekel, nem időzik vele.

  • Cirmolán Says:

   Azért “sárga földről” még szó sem volt, provokatív hozzászólás viszont már akadt, a “+25 év” pedig nem érdem, csak állapot.
   Engem az sem zavar, ha akár 2x(-25) évvel tartalmilag, vagy technikailag helyretesz valaki, amennyiben a hozzászólása történelmi tényeken, net-es kutatásokon, tanulmányokon vagy tapasztalaton alapul. Mert szakértők azért még nem vagyunk a koreai témákban.

  • Andicilin Says:

   XD

   Először csak ennyit akartam írni, de aztán gondoltam megmagyarázom az aláírásomat, a “Szép vagyok, okos és szerény.” mondatot. Emögött a világon semmi sincs, csak a legtöbb fórumon, blogon, adatlapon van olyan rész, hogy írj magadról, én meg néhány éve ezt írtam, mert poén. Azóta mindenhova ezt másolom be. Egyébként minek írnék magamról? Ha azt akarom, hogy valaki megismerjen, akkor azzal személyesen beszélgetek.
   Cirmolánnal tökéletesen egyetértek abban, hogy “a “+25 év” pedig nem érdem, csak állapot.” Nem tudom, hogy az idősebbek miért jönnek mindig azzal, hogy a fiatalok ma már milyen rosszak minden tekintetben, szóval a “bezzeg az én időmben” kezdetű üres frázissal, illetve azzal, hogy az ő értékrendjük és tudásuk, sőt eszük is felette áll a fiatalabb korosztályénál. Ez nem a koron múlik. Én nem tisztelek valakit csak ezért, márpedig sokakat csak ezért lehet, hiszen semmi mással nem érdemelték ki. Jómagam nem is akarok ilyen lenni, sőt most se várok tiszteletet senkitől. Mire fel tenném?
   A politikusokat tőlem mindenki nyugodtan kritizálhatja, én csak azt fogadom el nehezen, hogy sokakat nem érdekel a politika, ugyanakkor véleményt alkotnak, elmennek szavazni, stb. miközben azért, mert nem érdekli őket, nem is tudnak róla sokat, mélységeiben biztosan nem ismerik.
   Hogy értem-e az élet nagy dolgait? Attól függ, hogy mit nevezünk annak. Bennem mostanában átértékelődtek a dolgok. De amúgy nem tudom, hogy ez miért érdekes, hiszen ezen a blogon nem esik szó az élet nagy dolgairól, még akkor se valaki fél órán át írja, hogy mennyire megérintette érzelmileg az adott epizód.

 80. Klarisz Says:

  Megnéztem a az utolsó részt is. Vagy két hónapba telt, mire végignéztem a Yi Sant. Megérte. Minden egyes része roppant érdekes volt számomra. Az jutott eszembe, hogy kb ebben az időszakban zajlott a francia forradalom. A Föld két pontján hasonló eszmék. Szabadság, testvériség, egyenlőség eszméjét tulajdonképp Yi San is alkalmazta.Nagyszerű, alkotó szellemű ember volt. Származásra, nemre való tekintet nélkül betöltettek pozíciókat, végezhettek munkát az országának lakói. Találmányokat, új dolgokat, eszméket, katolikusokat, még a nyugati orvoslást is támogatta. Csak a tudás meg a lelkismeretes munka számított nála. Még a szerelmét se a rang szerint választotta.
  Az utolsó részben hangzott el a munkások megnyilvánulásában, hogy bőségben , békében él a népe. Yi SAn azt mondta, hogy azok , akik megművelik a földem, dolgoznak rajta, megbecsülést érdemelnek. Meg is becsülte őket egész élete során. Segítette őket , ahogy tudta.Pl. Eltörölte a rabszolgatörvényt. A kereskedelmi klánok egyeduralmát megtörte. A kiskereskedők , kisvállalkozások tevékenységét segítette.
  ÉS MA?????
  Úgy tűnik a világon mindenütt megbecsülésre vágynak az emberek.
  A film alkotói mindig jó helyen, nagyszerű gondolatokat helyeznek el. De hát ez a megbecsülés, meg sok más ami a film során elhangzott, úgy gondolom vágyálom. Ha ezeket a gondolatokat pl kiveszem a filmből, akkor gondolkodhatom napjainkon. Illetve belefutunk a napi politkába. Erről meg itt is meg másutt is abszolút fölösleges beszélni. Majd csudaszép ígéretekre időnként huzigáljuk az x-ket.
  Kellemes nyarat, kellemes pihenést kívánok mindenkinek.

  .

  • Marianna Says:

   És ha nem hal meg még mennyi más reformot is hozott volna!
   Örülök, hogy Neked is tetszett.
   Nekem az tűnt fel , hogy a Yi Sanban nem volt olyan díszes az udvar és a szobák. A Shillában a szobákban vannak virágok, Dong Yi ban a kertekben volt sok virág.De ez csak részletkérdés , lényeg ,hogy a történet szerintem fantasztikus volt.
   Ja és a másik különbség. A Shillában nagyon sok az egy helyben ülök és mondom a gondolataimat okfejtéseimet aztán egyik csapat feltesz egy kérdést, képváltás…. a másik csapat ugyanúgy kupaktanácsban ülve éppen a feltett kérdésre megmondja a választ. Most csak a hasamra ütök …pl Deokman azt mondja a 3 srácnak Mishil mindig törvényi kereteken belül cselekedett….képváltás Mishil a csapatával ül …Hadzsong megszólal.. Anyám ez nem törvénytelen? Te mindig a törvényeknek megfelelően cselekedtél!
   Na szóval ilyesmire gondolok ,hogy ez nagyon sok a filmben.
   A Yi San és a Dong Yi sőt a palota is ilyen szempontból mozgalmasabb. Shilla inkább agytorna.

   • Cirmolán Says:

    Úgy emlékszem, mintha Jang-nak is, DY-nak is lett volna vágott virág a szobájában.
    A Shillás váltakozva ül és mesél a két tábor:
    – az ültetés és beszéltetés a legolcsóbb, a helyszín kellékei többszörösen felhasználhatók,
    – a párhuzamos vágás filmes technika, a technika túlhangsúlyozása rendezői attitűd.

 81. Elhaym Says:

  gizuska : “Azt meg nagyon rosszul viselem ha emberek bántják egymást. ”

  Én is. Én pl. szeretek mindenkit meghallgatni még akkor is ha más a véleménye az adott témáról. Nem vagyunk egyformák.

  • Cirmolán Says:

   Azért valamit nem árt tisztázni:
   a bántás nem úgy kezdődik, hogy valaki reagál.
   (ld. Mishil-ék puccsa!)

 82. Marianna Says:

  Úgy láttam más fórumokon van egy rövidebb jele, azzal kezdik, hogy …” OFF”

  • Marianna Says:

   Ja bocsi rosszra kattintottam, nem a bántást kezdik azzal, hanem a nem abszolút fórum témába vágó szöveget.

   • Cirmolán Says:

    Reagálással kezdik a nem abszolút fórum témába vágó szöveget? Ez érdekes.

  • Cirmolán Says:

   – Nekem az OFF is OK, csak használják!

 83. Lovas Tünde Says:

  Végére értem a filmnek… Az a szép üzenet a végén a mának… Igazán volna mit tanulnunk tőlük. Szívesen feltenném erre az életem. Hogy segítsem azt, hogy átadjuk egymásnak, ami érték… 🙂

 84. tenambo Says:

  Szerintem a Yi san témát le is zárhatjuk, Mindenki végignézte és kiveséztük.

 85. Elhaym Says:

  Még biztos lesznek akik csak most fogják elkezdeni nézni.

 86. Egri Marika Says:

  Sok filmet láttam már életemben,rám igazán nagy hatással Fellini: Országúton cimű filmje volt, na meg ezek a Koreai filmek Yi San a negyedik, de majd ha magyar feliratozással meg lehet nézni akkor a többit is megnézem /én még oroszt /”nem /”tanultam az iskolába.
  Szóval talán a Yi San a legjobb a hatalmi játékok ábrázolásával, illetve nem tudom Silla is szuper volt. Kisebb a szerelemi száll mint a Királyi Ház-ba, de talán ezért annál erőteljesebb, kevés és ritka pillanatok amikor találkoznak a szerelmesek,. A színészek játékát tanítani kéne a botokszal feltöltött agyon plasztikázott Hollywoody
  szupersztároknak, lehet, hogy piárjuk százszor jobb, de a klissék-re és bejáratott jelenetekre alapozott “szuper” filmek a koreaihoz képest csak bevételszerző tevékenység /ellovaglás naplementébe pl/ és nem filmművészet.Lehet, hogy valamikor az volt , de már elkorcsosult üzletre.Nem tudom melyik egyéniséget emeljek ki, a nem okos, de végig következetesen hüséges és szerelmes Dae Su, vagy az ellenmondásos és megszédült Hong titkár. Talán kiemelkedő az is amikor Yi San nem bírja ki Hong nélkül és elmegy hozzá,de csak a haldoklását tudja könnyebbé tenni. Többen írták, hogy miért nem ölette meg az özvegy Királynő, de egyik jelenetben elmondja Yi San, hogy az nagyapja már megöletett valakit a Királyi Családban, és élete végéig bánta. Szerintem nem könyörület inkább józan megfontolás vezeti. Nem tudom ki írta és már nem is találom a szilvavirágos képeket ellemző gyönyörű metaforát, de csak villanásra tűnnek fel a filmen és más és más részben , így nem tudtam igazán jó megfigyelni, de biztos én vagyok a hibás.Nem tudom, hogy ragozzam – e tovább a rajongásomat, de a mostani műsorok a TV a koreai filmek után rosszabbnál rosszabbak, unalmasak, gyengék a folytonos reklám megszakítások miatt még a valamivel jobbak is élvezhetetlenek.
  Ezek után megnézem még vagy háromszor mint a Sillát amit ötödször nézem. Csak a 72 perces határ zavar nagyon. Egyik filmet sem kívánom letölteni sem DVD- re a gépemre én csak nézni szeretném akkor és annyiszor a hányszor időm engedi ingyen.
  Szóval fogadjatok koreai filmek rajongói közzé, mindenkinek köszönet a tartalmas és jó elemzésekért információkért. Jó nyaralást, minden jót Egri Marika

  • EUgen Says:

   Üdv. Egri Marika!
   Sok véleményedet osztom!
   A 72 perces határt én úgy szoktam áthidalni, hogy ha pl. a “videobb”-on már néztem egy részt, akkor a következő részt elindítom egy másik szolgáltatóval pl. “videozer”. Ha elindult a film, “pill. állj” megállítom és félreteszem az oldalt. Ezután új google ablakot nyitva elkezdem nézni a “videobb”-on és amiko letilt, kiléptetem és visszahozom az előőb félretett “videozer”-t ahol tovább lehet nézni. Üdv: EUgen. (Remélem, nem nagyon zavaros!)

  • Marianna Says:

   . “Nem tudom, hogy ragozzam – e tovább a rajongásomat, de a mostani műsorok a TV a koreai filmek után rosszabbnál rosszabbak, unalmasak, gyengék a folytonos reklám megszakítások miatt még a valamivel jobbak is élvezhetetlenek.”

   Örülök, hogy nem csak én érzem így. Mióta koreai filmeket nézek nem vágyok más filmekre. Inkább ismeretterjesztő csatornákon kötök ki ha mégis TV-t kapcsolok be a sorozaton kívül.

 87. Egri Marika Says:

  Ezt a módszer t már én is kitaláltam igy tudok naponta 3-4 részt megnézni, persze csak most, mert kicsit lazább a munkám, de ha beindul akkor legfeljebb 1 fogok tudni megnézni. Üdv Egri Marika

 88. Marianna Says:

  Én azt gondoltam azért nem ölte meg az özvegy királynét mert a nagyapja elmondta neki mit érez iránta ,és képtelen megtenni, hogy kivégeztesse. Majd megkérdezte Santól, hogy mit gondol ő is képes lesz-e erre.
  Viszont kíváncsi lettem volna arra mi volt szó szerint abban a levélben amit a ládikában az unokájára hagyott az öreg és amivel egy ideig sakkban is tartotta a királynét San.

  Amikor a Yí sant még csak kóstolgatták egyesek, a Port.hu-n voltak olyan vélemények, hogy vadállat volt Geüm az öreg király …mit tanult ez a jóságos szüleitől? Azzal kezd a film, hogy kínhalálra ítéli a fiát, majd kiderül, hogy ártatlanul.És, hogy gonosz volt az unokájához is, Sanhoz.
  Ti ezt hogy látjátok?????

  Amit pedig még mindig nem tudok …az a merénylet jelenet amikor az ünnepségen lövik a királyt menekülni kezd majd a fiával találja magát szembe…aztán rémülten felébred…szóval nem tudom, hogy az tényleg megtörtént vagy csak annak a hatására egy fantázia álom volt, hogy elhitették vele , hogy lázadást tervez a fia a trón ellen.

  Ha igaz lett volna akkor hogy engedte volna meg újra, hogy ilyen fegyveres bemutatós ünnepséget szervezzenek? …arra gondolok amikor a petárdás tüzijátékos dologgal tényleg ki akarták nyírni Sant a feleségét és az anyját, de besült a gyutacs és a Hwan-Hwa hercegnő sérült meg.

 89. andi Says:

  Klarisz: nem tom, kaptál-e már választ arra a kérdésedre, hány rész fér rá egy lemezre. 6 kényelmesen ráfér, ha feliratos
  Tenambo: “Szerintem a Yi san témát le is zárhatjuk, Mindenki végignézte és kiveséztük.”
  Még csak az 5. résznél tartok, ezért folyamatosan olvasom a többiek hozzászólását és lehet, még nekem is lesz kérdésem, meglátásom

  • Marianna Says:

   Csak írjad nyugodtan a reagálásaidat, vagy kérdéseidet, majd válaszolunk rá 🙂

   • andi Says:

    Köszi:-) és tényleg jó alaposan átrágtátok, biztos megtalálom a válaszokat

  • Klarisz Says:

   Kedves Andi!
   Köszönöm érdeklődésedet a dvd-re való ráírásról. Mariann is megírta, hogy 6 fér rá. Csak egyszer, nincs aki ráírja, bár ezt még valahogy megoldanám. Aztán még nincs másfél éves az unokám. Úgy hogy sokáig kellene tárolni, hogy megnézhessem vele együtt. Aztán addig már rég elkopik állásában meg, aktualitását veszti. Pont egy habókos nagyival fog majd filmet nézni. Bár szerintem ez a film egy olyan örök darab részemről, mint bármelyik nagyszerű pl Jókai regény ,vagy éppen a Munkácsy életrajz. Kár, hogy életrajzi regény formájában nem készítették el. Azt feltehetném a könyvespolcra.

 90. Marika Mészáros Says:

  Hiába nem tudok szabadulni ettől a filmtől. Ma is ez járt az eszembe. Azért a mellékszereplők sem akárkik. Pl: a Nagy bácsi. Felneveli Song Yeont is pedig az neki senkije. A kor szokása szerint ha nem rendes ember eladhatta volna rabszolgának, vagy nagyobb korába prostinak bár nevetségesnek tűnik néhány húzása,de mégis tisztességes ember, és a fogadósné is igazi nagyszájú talpraesett ember, de ha belegondolunk, hogy végül nem számított neki, hogy eunuch Dal Ho mégis feleségül ment hozzá és nem tűnt boldogtalannak. Ugy tekintette a férje nevelt gyerekeit, mintha az övéi lettek volna, büszke volt rájuk dicsekedett, és szomorkodott ha valami baj érte őket. Szép jelenet volt amikor Song Yeon visszaemlékszik, hogy a Nagybácsi, hogyan játszott vele és hogyan nevettete meg gyerekkorába. A Yi san anyai nagyapja meg igazi opportunista, jaj csak baj ne legyen, jaj mit szólnak. Szerintem ez akadályozta meg Yi san anyjának erőszakosabb fellépését férje kivégzésénél. Talán ha követel egy
  komoly vizsgálatot….. de ez már mi lett volna ha kategória ami ugye történelmietlen. Ami pedig a Yi San feleségét illeti, valóban egy jó szivü és szándéku nő, igaz egy kicsit pipogya, de nem olyan nagy önfeláldozás, hogy javasol ágyasokat és eltűri őket. Szerintem ez bevett szokás volt abban a korban A kinai császárnak háreme volt még a xx század elején is, a főfeleség mellett.
  Elnézést kérek de már megint tul sokat beszéltem jó éjszakát
  Egri Marika

  • Marianna Says:

   Nekem nagyon szimpatikus volt még a festőakadémia hangulata is. Tényleg egy igazi kis csapat voltak. A vezetőjük igazi haladó szellem volt. A két fő festő férfi rivalizálása sokszor megnevettetett.De a lányok is aranyosak voltak. nem marták ki egymás szemét az irigység miatt inkább örültek ha úgy látták valaki történetesen Song Yeon erlőbbre léphet.
   Én kicsit szerettem volna a annak a lánynak sikerül meghódítani Dea Sua szívét aki végül Song Yeon udvarhölgye lett, de mindegy. Így is jó.
   Valaki írta van humorérzéke a rendezőnek mert amikor a királynő és Song Yeon udvarhölgyei egyszer betévednek a konyhába és elcsodálkoznak amint körülnéznek arról sopánkodnak ….ahhh milyen ismerős itt minden …csak nem előző életünkben itt dolgoztunk????… hatalmasat nevettem ezen.
   Ugyanígy tetszett a 3 fiú odaadása barátsága a királyi testőrségből is. Szóval nagyon sok jó megható emberi kapcsolat volt a filmben és nem csak a főszereplők között.

 91. Lovas Tünde Says:

  Helló!
  Hát mégiscsak visszatérünk..???!!! 🙂 A lélekvándorlós témához szeretném hozzátenni, hogy összesen háromszor fordul elő, a fent említett konyhás jelenet a csúcsa, ez a leghosszabb jelenet is. De előtte is, mikor először találkozik a két nő, Cho-bi kérdi az udvarhölgyet, nem ismerik-e egymást? Az mondja, hogy nem, de ha előző életükben találkoztak is volna, biztos ellenségek voltak. Másodjára pedig, mikor Cho-bi már ott dolgozott, és varrt a másiknak egy kis illatosítótartó szütyőt, az mond valami olyasmit, hogy tényleg, mintha már régebbről ismernék egymást…erre Cho-bi belekapaszkodik a karjába, és bizonygatja, hogy mennyire erős benne is ez az érzés. A harmadik pedig a már említett konyhás jelenet a végén.
  Akik most nézik, biztos rá fognak ismerni a jelenetekre.
  Én azt szerettem nagyon ebben a filmben, hogy egyszerre lehetett izgulni, sírni és nevetni rajta, és mind a hármat magas hőfokon. Mikor megdermedt a levegő valami komoly, szomorú témától, mindíg jött egy feloldó, vidám jelenet. A körömrágás pedig végig garantált 🙂 “Újak”! Jó szórakozást!!! 🙂 🙂

 92. Lovas Tünde Says:

  Megint az új rajongókhoz szólnék, akik csak most cstlakoznak hozzánk is. A többieknek már az agyára mentem ezzel, úgyhogy kérem, ők NE OLVASSÁK TOVÁBB ezt a bejegyzést!!
  Szóval: Mindenkinek, aki még nem látta, de unalmasak számára az amerikás filmek és szeretné, ha fejlődne a lelke: Nézzétek meg a “The king and the clown”-t! YouTube-n elérhető. Az első etapot ajánlatos a 23 perces verzióban nézni, utána váltani kell az 53 perces első rész megfelelő szakaszához (ennek rossz a képminősége, sajnos), majd fel is fogja ajánlani a záró, 1óra 7perceset. Csodálatos film, a legjobb, amit életemben láttam! A legmélyebb, legszebb emberi érzések világába kalauzol, oda, ahol a végső igazságok rejtőznek, a jelmezek, álarcok mögé. Aki egyszer látta ezt a filmet és meg is értette, annak örökre megváltozik az élete. Én is azért éldegéltem idáig, hogy innentől kezdve ÉLJEK! Remélem, sikerült minden frissen érkezettet felcsigáznom, és megtaláljátok ti is azt a csodát, amit én..!
  Érdemes meghallgatni a dalokat is, ugyanott találhatóak.
  Az egyik az alatt a kép alatt rejtőzik, ahol egy fehér ruhás férfi iszik egy csészéből, a másik meg innen a 4.14 perces. De úgyis megtaláljátok!
  Én teljesen szerelmes vagyok…. 🙂

  • Marianna Says:

   És akkor a linket ahonnét ezt megtalálom betennéd ide? Előre is köszi!

   Bennem olyan jó érzést váltott ki, hogy Yí San a Damoban mint rendőrparancsnok szintén egy ugyanilyen hűséges férfit alakít.

 93. Egri Marika Says:

  Nem találok egy ehhez hasonló fórumot a Jumong-ról. Most nézem harmadszor, de még elalvás előtt is azon gondolkodom. Előszőr kicsit fáztam töle, furcsa volt a Song Il Gook szinészi játéka, ami meglehetősen puritán kevés gesztusu, de igy harmadszorra már nem is szükséges. Igy még jobb. Nekem a szerelmük szinte észrevétlen megnyilvánulása ami megfogott pl: amikor meghal Wootae akkor Sosehno rögtön elmegy, hogy segitsen Jumongnak aki ezt örömmel és büszkeséggel veszi tudomásul. A kettőjük együttmükösésében végig ott érezni a féltő aggodalmat, büszkeséget,örömet a másik iránt.Számomra az a legszebb jelenet a végén amikor elengedi ugyan Sosehno, de utánna megy ,hogy még utoljára megnézze amint mennek az uton.Ennél nyilvánvalóbb szerelmei vallomás nem kell. Szóval jó szinész a Song ÍI Gook.
  Ami zavart a szleng megjelenése a forditott szövegben. Nem elszurták akkor a dolgokat, hanem elrontották, mi az hogy hello, szia, OK. Hirtelen ez jutott eszembe. jó lenne irodalmi nyelven megfogalmazni a feliratokat. 2000 évvel azelőt alig hiszem, hogy az OK használták volna a rendben van, jó szavak helyett. Ezek a szlengben használatos szavak stilus törést okoznak.
  Erről a puritán szinészi játékról az cannes.i nagydijas japán film a Kopár sziget jut eszemben amikor végig egy szót sem szóltak, mégis gyönyörü megrázó katartikus élmény adó film volt.
  Most csak a szerelmi szálat bogoztam, de ha lenne fóruma lenne még egyéb mondanivalóm is a filmmel kapcsolatban. Aki még nem látta nézze meg . Kicsit hosszu a 81 rész, de végig izgalmas egyszóval igazán jó koreai film. Sajnos a folytatása a szelek királya, vagy a király és a szél nem tudom,hogy kellenne leforditani.
  nincs meg magyar felirattal igy nem tudom megnézni. Ott is a Song Il Gook a főszereplő.

  • gizuska Says:

   Elhaymnak már július 17.-én emailben felvetettem egy új oldal (Jumong) nyitásának esetleges lehetőségét/kérdését, melyhez “kapaszkodót” készítettem azok számára akik a film és a valós történelmi események pontos megismerését szeretnék látni, és nem csak magát a filmet élvezni. A film szereplőiről és a filmbeli kapcsolati rendszerről képeket mellékeltem. Mivel nem történt semmi úgy gondoltam csak én nézem ezt a filmet immáron sokadszor. Talán azért nem indította el az új oldalt mert eddig nem jelezte senki a film iránti érdeklődését, véleményét, esetlegesen felmerülő kérdéseit. Nagyon hosszú film, nagyon sok izgalommal melyet érdemes (akár többször is) megnézni, és mélyen elgondolkodni azon, hogy annak idején milyen erős lelkületű emberek voltak, Jumong mit vállalt fel, és mit vitt véghez az akkor alig 20 éves fiatalember aki otthagyta a kényelmes palotát, és törzsek, hercegségek, migránsok egyesítésével létrehozott egy új királyságot mely több mint 700 évig állt fenn.

   Most, hogy több filmet is megnéztem melynek szereplője volt (bevallom) Song Il Gook imádatban “szenvedek”. Amit lehetett elolvastam róla, családjáról és munkásságáról mely még szimpatikusabbá tette számomra.
   Tudtátok róla hogy a harcművészeti-, vivói- és lovas edzések, filmforgatások,stb. stb. mellett Ő a Koreai Triatlon Szövetség alelnöke?? Az alelnök ugye nem “díszpinty” hanem dolgozik is, tesz az ügy érdekében. Aktívan részt is vesz a versenyeken: http://www.youtube.com/watch?v=WmfwkJzy7W0&feature=mfu_in_order&list=UL
   Ő az unokája Kim Du-han-nak, és dédunokája Kim Jwa-jin-nek (a híres koreai függetlenségi mozgalom vezetőjének, akik 1918-ban nyilvánosan elégették a rabszolga adatbázist), és fia Kim Don Eul színésznőnek. Édesanyjával mai napig is aktívan foglalkoznak a koreai fiatalokkal (ebben a filmben az emelvényen édesanyja beszél, és vele látható az emlékoszlop két oldalán) http://www.youtube.com/watch?v=djE7ieV3OHA&feature=related
   és a 2010-ben készült filmben sem rossz a “gyermek!!!!”: SIG in A Man Called God http://www.youtube.com/watch?v=16BheHL-y6c&feature=related
   vagy ez az összefoglaló http://www.youtube.com/watch?v=17nLP-mDHbc&NR=1 mely eddigi filmjeibe és magánéletébe ad bepillantást
   Ezen a videón családja is látható http://www.youtube.com/watch?v=tZJK2KHdZGs&feature=related

  • gizuska Says:

   Az előbbiekhez továbbá, (Song Il Gook) énekelni és táncolni (steppel) is tud

 94. EUgen Says:

  Ha volna egy olyan kívánságlista, hogy melyik filmet vetítse le az mtv., akkor feltétlenül a “Jumong herceg”-re szavaznék!
  De mivel ilyen nincs, így csak Elhaym-hoz fordulhatok én is olyan kéréssel, persze csak, ha nem nagy ügy, hogy legyen mán
  egy JUMONG oldal is !! 🙂

 95. EUgen Says:

  ui. . Gizuska írásához maxxximálisan csatlakozva !!

 96. Cirmolán Says:

  Talán ha Egri Marika augusztus 27.-i hozzászólását és az összes utána következőt a Yi San oldal helyett a Koreai sorozatokra írtátok volna, már több “Jumong” kérés lenne.
  Magam is tervbe vettem.

 97. Elhaym Says:

  Rendben. Holnap nyitok a Jumongnak is egy bejegyzést. 🙂

 98. gizuska Says:

  Találtam egy portrét Jeongjo (Yi San) királyról mely a Hwaseong-ban van kiállítva. Elhaymnak elküldtem, ha lesz egy kis ideje biztosan felrakja.
  Most “dolgozom” egy Hwaseong fényképalbumon melyet a facebook-ra töltök fel. Hááááát, én egyik ájulatból a másikba esek esek, (és el sem tudom képzelni) hogy a csudába tudták felépíteni 30 hónap alatt ezt az erődítményt és az összes épületet!!

  • EUgen Says:

   Egyszer én is el időztem rajta a google earth-ön. Csodálatos lehet. Ha feltöltöd megírod a hozzáférést? Ha igen, előre is köszi!

 99. Elhaym Says:

  gizuska: Kitettem a képet a bejegyzés elejére. 🙂 Képre kattintva látható nagyban is.

  • gizuska Says:

   Nagyon köszönöm. A Hwaseong “képtár” készül, csak igen lassan mert most az én számítógépem esett térdre!! Ennek köszönhetően frissitették az egyik programomat és ezáltal sok-sok-sok minden elveszett, a hajamat tudnám kitépni idegességemben. Még nincs kész a gépem teljesen, ezért nem tudom folytatni a képek feltöltését, de remélem nem kell sokáig várnom, mert elég ideges tipus vagyok…. nehezen viselem az ilyen dolgokat. Van egy képtár a koreai festményekről és freskókról, valamint a hanbokól, de ezeket is feliratozni kellene még, de ez is csak akkor lehetséges ha a gépem meggyógyul. Ha érdekel benneteket akkor majd beírom az elérhetőséget.

   • gizuska Says:

    Még nem tökéletes a fentebb írtak miatt, de látható az az iszonyatos mennyiségű és minőségű munka melyet elvégeztek 30 hónap alatt. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2068286379199.2103961.1006007506

   • EUgen Says:

    Anyááááám !!!
    Hát ez egy csoda, Gizuska. Köszönet ezért az albumért!
    Könyvjelzőmben a helye. 🙂
    Ezúttal csatlakozom Tenambo véleményéhez.

   • gizuska Says:

    Láttad mind a két Hwaseong albumot?? Nem tudtam egy albumba pakolni a képeket mert állandóan “ledobott” a gép. Készítettem egy “koreai történelmi filmek” albumot is hogy a brazil és egyéb szappanoperát “kedvelő” TV nézőt értelmesebb filmek felé csalogassam. Történelmileg időrendi sorrendben raktam fel a filmek plakátjait, igaz nem tudtam több információt adni hozzá mert a gép nem engedte, de a filmek egyből nyithatók a plakát információs részéről. Sajnos csak ilyen kevés filmet “ismerek”.

   • EUgen Says:

    Igen! Meg van minden, az egész egy szép galéria, kedv
    csináló lett a sorozatokkal, festményekkel, Jumonggal.
    Nagy gratula érte !!!

 100. Elhaym Says:

  gizuska : Szívesen. 🙂

 101. tenambo Says:

  Ha tudnám,hogy Yi San azt hiszem már felszabaditotta a rabszolgákat,akkor elképzelni sem tudom,hogy mennyi munkaerőt vehetett igénybe,és honnan. Egy ilyen erőditmény 30 hónap alatt felépiteni,aztszem ma is lehetetlen,pedig ma maár elképesztő a gépesités.

  Mindenestre köszönöm,köszönjü Gizuska a képeket ill. az albumot.Abban reménykedem és kivánom,már irtam az előzőoldalakon,hogy neked ott lenne a helyed egy koreai turista csoportban.

  Átjöttem a vegyes oldalrol,mert már befejeztem a Chunot,az Iljimeat,korábban a Jumongot,most az Iljimea visszatér van soron.Kár,hogy az előző kettőről kevés véleményt udok olvasni. A Port hu-n foglalkoznak a Chuno-val.

  • EUgen Says:

   Az egyik képaláírásban szerepel Salgó Mari által:
   …”a kormány fizetett a munkásoknak.” Ez is új dolog volt.

 102. tenambo Says:

  Ti a Pasiktol vagytok elragadtatva,én a gyönyörü szionésznőktől,mint itt a Yi San-ban Han Ji Min-től,aki már játszott a Palotában is,mint Sin bi nővér,a Chuno-ban Lee Da hae és sorolhatnám. Ha jol számolom már kb 7,vagy 8 koreai sorozatot néztem végig.
  A limitet én is ugy játszom ki,ahogy feljebb olvastam. Ha sikerül kora reggel még zavartalan a letöltés

 103. tenambo Says:

  Ha valaki tud segitsen! A 2.világháboru alatt Korea a japánokkal harcolt,vagy kivel? nem találtam erre utalo történelmi tényeket.
  Azért gondolom,hogy a japsik mellett volt,mert az ő elnyomásuk alatt sinylődtek.

  • gizuska Says:

   (A Google fordító programot behívni. A bal első helyen a Google web-et lenyitni, a középre bejövő üres részbe a fenti linket “berakni”. Ekkor a bejövő “lehetőségek” közül a legfelül megjelenőnél az Oldal fordítása szóra kattintani, és akkor magyarul olvasható)
   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchs_of_Korea
   lap aljára lemenni – a Lásd még szövegek közül az Ideiglenes Kormány a Koreai Köztársaság (1919-1948) sorra kell kattintani és ott olvasható kérdésedre a válasz.

 104. Marianna Says:

  Sziasztok! Nem is tudom hol kezdjem.hetek óta nem tudtam a blogra jönni a gépem befuccsolt csontig törölték, majd valami mégse tetszett neki, tegnap kaptam vissza újra , most próbálgatom tényleg meggyógyult-e. Gizuska ez fantasztikus! A fiamnak 10 percig könyörögtem vigyen fel a facebookra (eddig nem voltam rajta) mert másképp lemaradok sok értékes információról. Na beadta a derekát .Így láthattam a Hwaseongról a képeket. Amint látom tényleg készült Yí Sanról portré és tényleg az eddigi királyi portrék szigorú hagyományait felrúgva festette meg , a keze kilátszik a ruha ujjából és az arca is fejez ki érzelmeket. Áhhh elolvadok tőle.És a kép jobb oldalán a király mögött ( a királynak viszont a bal oldalán) ott van az állványon a kard, ami a Yí San filmben megmentette az életét , mert azt felkapta és tudott a bérgyilkos ellen védekezni. Emlékeztek rá? A félhomályos szobában mutatták a kardot. jaj annyira tetszik!
  De hogy találom meg azt a leírásodat amiben időrendi sorrendben leírtad a történelmi drámákat?

 105. tenambo Says:

  Kedves Gizuska! Elég volt beütnöm a megadot cimet” Koreai köztársaság……” részletes történelmi áttekintést kaptam.

  Salgo Marinak fészbukon megköszönöm azt a hatalmas munát,amit befektetett a történelmi filmek sorrendben való felrakására és az erődről szóló album elkészitésére.

 106. tenambo Says:

  Ezer bocs!! Legalább megismertelek. Ezuton is megköszönöm,különösen azt az értékes linket ami a Koreai köztársaság megalakulását illeti. Javaslom másnak is.hogy üsse be a gugliba a megadott cimet és igy a koreárol szóló ismereteit teljessé teszi. Szép a koreai himnusz is, a zászló jelentése stb. Nézzétek meg érdemes.

  Magánjellegü:
  Látom szereted a kutyákat. Az én afgán agaramat sajnos el kellett altatni 13 éves korban agyvérzés miatt.
  Volt is családi gyász.

  Üdvözöllek: Tenambo

 107. Elhaym Says:

  gizuska : Köszi az albumokat. 🙂

 108. rienne Says:

  Gizuska Drága!Imádom Song Il Guk-ot!Köszi ezt a felvételt, annyira aranyos!
  Sajnos letöltöttem a The King and the Winds c.filmet és van még egy másik történelmi témájú filmje az Emperor of the Sea, sajnos egyiknek sincs még magyar szövege!
  Olyan sok hasznos infót teszel ide fel, hogy az fantasztikus és köszi szépen!

  • gizuska Says:

   Próbálom bővíteni az albumokat, de sajnos a sz.gépem olyan ramaty állapotban van hogy sírni tudnék. Persze a lakásban is (néha-néha) rendet kellene rakni!!! de annyira izgalmasak a filmek hogy nem lehet abbahagyni, holott tudja az ember hogy semmi sem változik ha egy nap szünetet tartunk, és nem 5-6 részt nézünk meg egyhuzamban. Véleményed szerint melyik album sikerült a legjobban?? A filmeket ajánló albumot ha végig lapozzák és megtalálják a kép alatt az információkat kedvet csinál egy-egy filmhez?? Felkelti az emberek figyelmét?? Ad valami pluszt az eddigi ismeretekhez??

 109. pontos Says:

  ha valakinek megvan a yi san osszes resze plss kuldje mar el
  nagyon fontos
  🙂 elore ish koszii

 110. Elhaym Says:

  Link is jó ahonnan le tudod tölteni?

 111. pontos Says:

  felollem

 112. brigii Says:

  kuldheted azt ish

 113. Elhaym Says:

  Letöltés nélkül itt lehet megnézni magyar felirattal:

  http://online-sorozatok.hu/tag.php?t=yi-san

  Letölteni meg innen lehet:

  http://yisanprojekt.hu/letoltes.htm

 114. puszilva Says:

  A magyar címére kíváncsi leszek.
  Tényleg jó megfigyelők egyesek.
  Azonos a koreai sorozatok szerkezete.
  Ez a sorozat a szokásos befejezéssel tehát a főszereplő halálág követhessük nyomon az eseményeket.
  Ezzel nem akartam a hatást elrontani.
  Képzeld a végén mint a Dongi végén elsétál a szerelmes pár csak annyi hogy nem egy réten hanem a palota udvarán.
  De az szerintem korrekt hogy a főszereplő haláláig követi az eseményeket mert így nem lehet tovább bonyolítani.
  Szinte mindegyik sorozatnál szinte ugyan az a helyzet Geunchogo király vége is pont az és szinte az összes történelmi témájúnál ez van hogy a haláláig követi az eseményeket.
  Remélem 20órai sávba pakolják mert az nagyon jó lenne.
  Tanácsolni kellene a tvnek hogy másfajta például azokat a Guminchos sorozatokat meg az időutazóst is és a többit is adják.
  Mert sokkal változatosabbak ezek a sorozatok mint egyesek gondolnák.
  Szerintem meg nem túlzás hogy a főszereplő haláláig követi az eseményeket mert velünk is csak addig történnek dolgok míg meg nem halunk.
  Szerintem ennyit elmondhattam a sorozatról.
  Nem tudom hogy hogy gondolkoznak a tvsek de csak jó lenne több távol keleti alkotás.
  Még a hasonló szerkezet ellenére is ugyan azt mondom hogy inkább ezt nézem mint egy túlbonyolított sorozatot.
  A lélek az emberi cselekedetek mozgatója és az is marad.
  Úgy látom ezekbe a sorozatokba több teret kapnak a belső lelki folyamatok.
  A Chuno sorozatba is a halálukig ment az esemény.
  Szerintem ennél jobb befejezés nem is kell.
  Nem olyan vészes ez a szerkezet gyakorlatilag a valósághoz való hűség egyik jele meg már nem zavar.
  Eleinte én is meglepődtem de most már természetesnek veszem ha nézek egy koreai kosztümös sorozatot a vége biztos hogy a szokásos lesz.
  Van némi különbség hisz mindegyik egy külön történet egyik ebből másik abból a korból a mesterkedések is a lelki folyamatok következményei.
  Mindenesetre remélem hogy még sok koreai sorozatot leadnak hazánkba de látod erre is 15hónapot kellett várni.
  Már 2009őszén Romániába leadták.
  Ott hosszú évek óta megállás nélkül adnak egy csomó koreai sorozatot és hozza is a nézettsége.
  Ezek a sorozatok legalább nézhetőek és nekem mind egyformán tetszik.
  Most úgy éreztem ez ideillik hogy szokásos befejezés a szomszédos fórumba kimbin is mondta hogy a szerkezete a KHT hez nagyon hasonlít.
  Nem is kell ezen meglepődni mert ugyan az rendezte a Dongit Iszant és Dzsángümöt.
  A Dzsángüm végén csak beugrott egy monológ hogy még sokak életét megmentette.
  A Seondeok királynőnél már jött ez a végén meghalnak dolog de engem ez nem zavar mert a halál hozzátartozik az élethez és így egy normális sorozat lesz mert így nem lehet a végtelenségig bonyolítaniuk.
  Az sem zavar hogy néha csak a neveket meg a kort változtatták meg és gyakorlatilag van amikor szinte ugyan az a történet.
  Sok koreai sorozat rövid amik mostanság készültek azok is.
  Ezért is javasoltam nekik Jumongot mert legalább 81részes.
  De a 2001es évből a 124részes Utolsó császárné sorozatot is leadhatnák szerintem annak nagyon szép drámai befejezése van.
  Én a happy endeket nem szeretem meg az ilyent hogy nyer a lottón vagy ez az ami szinte lehetetlen.
  Vagy egy csomó nyugati alkotásba nem tudják megölni sose a főszereplőt már már abszurdnak tartom az ilyen fogásokat.
  Végül is a távol keleti alkotások voltak azok amiket végig kerestünk.
  A fő lényeg ezek legalább nincsenek túl bonyolítva, igaz a 100 és 50rész közöttiekbe azért kell egy kicsi bonyodalom hogy azért legyen annyi részes.
  Van egy csomó 20rész körüli én láttam a Chunot de az nagyon mozgalmas volt igaz ott annyi idő után abszurddal is találkoztam Wangson és Choi tábornok szó szerinti feltámadására gondolok.
  Ha nagyon hiányolod a koreai sorozatokat még megnézheted a Chunot csak 24részes én 8nap alatt végeztem is vele.
  Nem szoktam úgy nézegetni feliratos műsorokat de ez a Chuno volt az első amit néztem majd ha megint várni kell a következő koreai sorozatra akkor megint keresek valamit.
  A lényeg egy remélem még sok koreai sorozatot leadnak a magyar televízión.
  Az hogy a befejezésük a főszereplő halálával ér véget téged se zavarjon és attól még nyugodtam végig lehet őket nézni.

  • EUgen Says:

   Máskor légyszi használd, hogy: “SPOILER” , ha leírod, hogy mi a vége!

 115. Ilus Says:

  A magyar címére átjavítod?
  Az sem gond ha nem.
  Csak mondom megkérdem.
  Szerdán már benne lesz a port adatbázisába a konkrét címe.
  Lee San A korona hercege de a sima név elég lett volna mert király is volt van ahol úgy van hogy Yi San/Jeongjo király
  mert egy pár rész után már király tehát vagy a Jeongjó király vagy a sima név cím épp elég lett volna.

 116. Elhaym Says:

  Átjavítottam és kitettem az első 5 rész tartalmát és magyar címét. 🙂

 117. puszilva Says:

  Az animare tv újságban simán A korona hercege cím alatt fut.
  A magyarhangok is megtalálhatok.
  Hál istennek egy ismerős hang azért lesz.
  Soledad de Ogregon magyar hangja vagy a királynő vagy Jongszon hangja lett.
  Írtam a tvnek és azt írták az olimpia alatt minden műsorukat szüneteltetik.
  Mondom még bele sem fogni se lenne érdemes mert mire megkezdené már két hétig nem is adják.
  Azon túl jobb lett volna ha már a télen leadták volna.
  A tv2n évente egyszer adnak kosztümös sorozatot és ajánlottam nekik idén koreait válasszanak és van esély hogy megfogadják mert mondtam nekik hogy külföldön adják őket megállás nélkül és kiemelkedő nézettséggel.
  Mindenesetre mindegyik azt csinál amit akar.

  • EUgen Says:

   Nem lenne szerencsés kereskedelmi adókat kapacitálni ezekre a minőségi sorozatokra, mert a sok reklám félre vinné a mondanivalót és a sztorit (pffff!). 😦 Aki nézte a STORY 5-ön a Palota Ékkövét, talán egyet ért velem.

 118. Tünde Says:

  Sziasztok!

  Én is nagyon örülök, hogy épp ezt a sorozatot választotta a magyar TV. Egyáltalán nem sok a 77 rész, mert végig nagyon izgalmas. És ami a legfontosabb: rengeteget lehet rajta gondolkozni, meg tanulni belőle. Emberi kapcsolatokról, világlátásról (különböző szemszögekről), társadalomról, politikáról…. Ajánlom is minden ismerősömnek.
  Érdekes lesz újra látni – vajon most is tövig rágom majd a körmömet? Vagy csak félig, és másban is lesz időm gyönyörködni az izgalmak mellett?
  Kíváncsi leszek a szinkronra – szerintem jó volt a Dong-yi ban is, csak nem lesz most sem rosszabb! 🙂
  Alig várom már, hogy egyszerre nézzük és vitázhassunk róla! 🙂 🙂

 119. puszilva Says:

  71’perc
  Akkor ezt a vágásra vonatkozó tanácsunkat megfogadták.
  A lényeg ezt a tanácsunkat megfogadták.
  Mert Dongiból is komplett pl Jang úrnő rémálma mikor Inhjon kísértette őt álmában az is eltűnt.
  De Sillából is egy csomó mindent eltüntettek.
  Annak 59’perc a Donginak 63’perc ennek már 71’perc legalább ezt megfogadták.
  A kereskedelmi adóknál a 40perces beosztást használják de ott értelemszerűen hosszabb is.
  Mert külföldi országokban a kereskedelmi adók adták és így volt a PÉ is ott 54rész helyett 70részes.

 120. Ilus Says:

  A tv újság címlapján:

 121. Elhaym Says:

  Magyar hangok:

  Varga Gábor. Ha ő lesz Yi san hangja, akkor az nagyon jó hír.

  Csifó Dorina

  Szersén Gyula

  Harsányi Gábor

  Szélyes Imre

  Ruttkai Laura

  Jantyik Csaba

 122. puszilva Says:

  DVD előzetes (lehet ők is DVD-n vették meg)

 123. Ilus Says:

  Fenn van a következő 5rész epizódismertetője is.
  Abba áll az hogy a királyné könyörög a királynak és Lee San ártatlansága mellet áll ki.

  Ehhez kapcsolódó(Japán) előzetes:

 124. Dakhara Says:

 125. Elhaym Says:

  Ilus : Köszi. Mindjárt ki is teszem.

 126. puszilva Says:

  Akit érdekel az MTV-s előzetes:

  http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/07/06/15/A_korona_hercege__Ajanlo.aspx

 127. puszilva Says:

  Már a következő 5rész tartalma is fent van.
  A szinkron a szokásos minőségű.
  Sőt az elején még az a zene is más volt.

 128. zsuzsianyu Says:

  Sziasztok …De édes volt a 3 gyerek …(de a zenéjén ha meg hallom miért bőgök) ugye az ünnepségen a harcok …és a gyilkossági kísérlet soha sem történ meg …ez csak elképzelése az öreg királynak..az első részben…

 129. Andicilin Says:

  Na, az első rész után azt kell, hogy mondjam, hogy semmi meglepő nem történt. Ugyanazok a színészek, mint akik lenni szoktak, ugyanazokkal a magyar hangokkal, mint akik lenni szoktak. Mondjuk az már kicsit vicces, hogy minden pártban, frakcióban (vagy minek nevezték) mindig ugyanazok az arcok ülnek. Mindegy, hogy hány száz év telik el, azok ott vannak. Halhatatlanok. XD
  Az eunuch srác vinnyogása idegesítő volt, még úgy is, hogy én azért hozzá vagyok már szokva ezekhez a sorikhoz/szinkronokhoz. Amúgy meg nem csoda, hogy 70 részes, és ezen belül is 70 perc egy rész, ha 5 percig olyanok mennek, hogy:
  “-Apám!”
  “-Szán!”
  “-Szán!”
  “-Apám!”
  “-Szán!”
  “-Apám!”
  “-Apám!”
  “-Szán!”
  Egyébként felírta valaki a magyar hangokat? Csak azt jegyeztem meg, hogy Szán anyjának F. Nagy Erika volt a hangja, az egyik eunuchnak Seder Gábor, az elején mesélő meg mintha Czető Zsanett lett volna.

  • yucca Says:

   Annyira fura volt, hogy nem kellett olvasni a feliratot, ez az egyetlen előnye a szinkronnak, de igazad van, szinte ugyanazok a hangok szerepelnek, hiába egyszerűen képtelenek a szinkronnal visszaadni a koreai hatást.

   Megpróbáltam feljegyezni a magyar hangokat, de olyan gyorsan sorolják:
   Varga Gábor, Csifó Dorina ő az aki mesél az elején, gondolom a kislány későbbi felnőtt hangja,
   Szersén Gyula, Harsányi Gábor, Szélyes Imre, Jandrik Csaba, F.Nagy Erika,Karácsonyi Zoltán,Zöld Csaba, Harmat Imre stb.

   • Andicilin Says:

    Ja, a hangok fele már korábban kiderült: https://elhaym.wordpress.com/2011/06/01/yi-san-lee-san-a-korona-hercege/#comment-21934
    Én most azt fogom figyelni, hogy egy fordító hány részt fordít. Heti 2-3 résznél többet biztos nem, tehát egymás után 2x-3x mondják majd be. Legalábbis most így számítgattam magamban. Az meg egy vicc, hogy Csoma Mózes szakért. Ettől még a mai részben is nagybácsit mondott a kis Szán nagypapa helyett.
    Ami a szinkronhangokat illeti, szerintem azért azokat hívták erre a munkára, akiket, mert ők már korábban is szinkronizáltak ilyen koreai sorozatokat. Ettől komolyabb megfontolás nem állhat mögötte. Tehát akkor ez ügyben is kell írni a közönségszolgálatnak, hogy ugyan közvetítsék már a szinkronstúdió felé a közönség azon kérését, hogy ne mindig ugyanazok a színészek szinkronizáljanak a koreai sorozatokban.

 130. Andicilin Says:

  Ja, amúgy az eunuchnak készülő gyerek nevéről – Deszu – akaratlanul is ez jutott eszembe:

  (Japánul ez ez udvariassági forma.)

 131. hluna00 Says:

  Sziasztok! Végre elkezdődött! A segítségeteket szeretném kérni, honnan lehet letölteni szinkronosan a Yi San-t, gondolom folyamatos feltöltéssel lesz, és honnan tudnám A palota ékköve, A Silla királyság ékköve és a Yi San OST-ját letölteni, mert a linkek, amiket találtam nem élnek.
  És utolsó kérdésem, hogy a facebook-os linkeket, miért nem tudom megnyítni? Előre is köszi a segítséget!:)))

 132. Elhaym Says:

  Első rész nem volt rossz. Végre egy film, ami mostanában leköt és tetszik is.

  Hangokkal sincs bajom, amíg a kedvenceimet hallhatom sokszor addig sosem fogok panaszkodni. Varga Gábor és Csifó Dorina egyébként sem volt eddig egy koreai szereplő hangja sem.

 133. Deyubi Says:

  Szia hluna00!
  Sajnos a megaupload megszűnése óta néha rémálom megszerezni egy-egy filmet és zenét.Én mostanában a youtube-ró szedek le amit lehet.Van egy Vdownloader nevű program,melynek segítségével le tudod tölteni a videókat,így ha szerencséd van és mondjuk fent van egy teljes film vagy sorozat azt könnyen meg lehet szerezni.Ami a zenéket illeti én a Free youtube to mp3 converter nevű programot használom a zenék letöltéséhez.Ennek lényege,hogy a videók alól csak a zenét tölti le és átkonvertálja mp3-ba vagy olyan formátumba amit szeretnél.Nekem bevált ez a módszer mert így csak azokat a zenéket szedem le az albumból amik tettszenek.Mindenkinek ajánlani tudom.

 134. Catrin Says:

  A sorozatot elkezdtem előre nézni, hogy képben legyek hangilag, meg ha esetleg vágnának (szerencsére első részben nem volt cut). A története eddig szokványos, aranyos, leköt.
  A szinkronnal nekem nincs bajom eddig. Ha már ugyan azok a színészek (én szeretem, mindig vicces látni 😀 ), miért ne lehetne ugyan az a magyar hangjuk is? Szerintem nagyrészt nem hozzák szarul. Eddig mindenkit jól el is találtak, az eredeti hanghatást meg nyilván ne várja senki. Nagyon ritka, ha valakivel így igazán elégedettek lehetünk, mindegy mennyire választanak hasonló szinkront. (Sillában Miszeng volt amúgy a találó.)
  Nekem főleg a főszereplő nők hangja szokott fájni, valahogy az eddig nem volt az igazi. Dongié még talán oké, de Tokmáné tényleg zavaróan más hanglejtést hozott. Eddig a Yi Sanban lévő narrálós csajt is túl vékonynak, lágynak, gyerekesnek találom, de talán menni fog a színész lány fejéhez.

  Ritkán tévézem, szóval nekem elég évente 1-2 koreai sorozatot ott látni. Ilyen szempontból szerintem az m1 jól csinálja, és a magyar változat sem degradálja a sorozatokat. Akik most nézik először, azok hasonlóan megszerethetik/élvezhetik.
  Persze nyilván nem nyafognék azon sem, ha még több koreai sorozat lenne a tvben. Hehe.

  • Andicilin Says:

   “Ha már ugyan azok a színészek (én szeretem, mindig vicces látni 😀 ), miért ne lehetne ugyan az a magyar hangjuk is?” – Hát éppen ez az! Ugyanazok a koreai színészek szerepelnek, egy csomó magyar hang is rendszeresen felbukkan koreai sorozatokban, de a kettő kétszer egymás után nem találkozik. Erre nem figyelnek. Egyébként valóban, az ideális az lenne, ha mindig ugyanazt a hangot kapnák, de hát Ji Jin Hee esetében is láthattuk, hogy nem így volt, pedig ő még főszerepet is játszott, így könnyen meg lehetett különböztetni.

   • Dakhara Says:

    Én a hibridszinkront használnám.
    Egy csomó filmbe ez működik itt nem nagyon használják bár ez mindegy.
    Viszont az nagyon gáz hogy nem figyelnek erre a dologra s még ha ugyan az a színész is a kettő nem találkozik.
    Quantum leap hangja akkor változott meg amikor a hangot adó színész meghalt Seszták Szabolcs súlyos autóbalesetben 2008ban utána lett Varga Gábor a magyar hangja.

   • Andicilin Says:

    Seszták Szabolcs? O_O Tudtommal ő él. Nem Selmeczi Rolandra gondolsz?

   • Dakhara Says:

    Ja de bocs hogy keverem a neveket de legalább te rájöttél kire gondoltam.

 135. Ilus Says:

  Aki lemaradt már visszanézheti:

  http://www.fileswap.com/dl/BcWoSucP/YS1_00_03_53-.avi.html

 136. puszilva Says:

  Az eredetibe nem cenzúráztak.
  Nagy képernyős tvn mindent ki lehet szúrni.
  A kisgyerekek kukiját kitakarták.
  Végül is ez legyen a legkevesebb érdekes ha vágás nincs van cenzúra.
  Ez legyen a legkevesebb, csak egy pillanatig volt látható de mondom észrevettük.
  Érdekes hogy most Szukdzsong Szedzsongnak hangzott.
  Gondolom hogy az apja sírját látogatta meg királyuram.

  Arra jöttem rá hogy ez a sáv még előnyünkre is válhat.
  Tokmán és Dongi között egy hónap telt el ennek köszönhetően.
  Ugyan is állatába 2-3ezer ilyenkor a nézettség de pl Sillánál 40-50ezer volt tehát több mint tízszerese.
  Jól “érzem” hogy január február környékén újabb koreai sorozat lesz.
  Szerencsére nagy a rajongótáborunk.

 137. yucca Says:

  Jó volt a mai rész, ez a három gyerek irtó leleményes, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy felnőtt korukra mi marad a barátságukból.
  Hiába, a gyerekeknek nem számít a rang a származás, a fogadalmukat véresen komolyan veszik.
  Megható ahogy San mindent megtesz apja megmentéséért, mert tudja, hogy ártatlan.

 138. Andicilin Says:

  Bevallom, hogy kissé unom ezt a sorozatot, jobban mondva a gyerekek semmizését. (A történetét erős kifejezés lenne, hiszen alig csinálnak valamit, de ha mégis, akkor azzal a fél epizód elmegy.) Mindenesetre továbbra is nézem, sőt a szinkronhangokat is felírtam:

  Varga Gábor
  Csifó Dorina
  Szersén Gyula – király
  Harsányi Gábor – eunuch, Deszu nagybátyja
  Szélyes Imre – Hong? (Szan nagyapja)
  Ruttkay Laura – Szan anyja?
  Jantyik Csaba
  Karácsonyi Zoltán
  Hirling Judit
  Sarádi Zsolt
  Zöld Csaba
  Mihályi Győző – Szado koronaherceg
  F. Nagy Erika – királyné
  Harmath Imre
  Bogdán Gergő – Deszu gyerekként
  Jelinek Éva – Szongjon gyerekként?
  Straub Norbert – Szan gyerekként?

  Magyar szöveg: Márton Andrea
  Szakértő: Csoma Mózes
  Szerkesztő: Horváth Márta
  Hangmérnök: Farkas László
  Gyártásvezető: Boskó Andrea
  Szinkronrendező: Kosztola Tibor
  A szinkront az MTVA megbízásából a Pannonia Sound System készítette.
  Produkciós vezető: Valger Zsófia

  Plusz – bár nem nagyon figyeltem úgy általában a hangokra, de:
  Seder Gábor – eunuch, Szan szolgálója, kíséretének tagja

  • Mara Says:

   Köszi a szinkronhangokat!
   A legtöbb koreai történelmi sorozatot a gyermekkorban indítják. Én szeretem ezt a fajta megközelítést, jó dramaturgiai fogásnak tartom, nem beszélve arról, hogy kinevel egy remek gyermekszínész gárdát, de tudom hogy van akit zavar.
   A rendező Lee Byung Hoon munkái egyébként sem a pörgősségükről híresültek el. Szereti a komótosan folyó történeteket. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a Yi San unalmas lenne, csak azt hogy a jeleneteknek megadja a módját. Ő rendezte a Palota ékkövét és a Dong Yi-t is. Ennek a sorozatnak is hasonló a stílusa. Viszont itt egy új témát vesz górcső alá. Magát az uralkodást, és annak minden hozadékát.

   • Catrin Says:

    Ha jól láttam a rendezőnek pont ősszel kezdődik Dél-Koreában egy új sorozata, és Lee Yo Won (Tokmán/Deokman) játssza benne az egyik főszereplőt. Esélyes, hogy nézni fogom. De a “rendező sorozatait veszik” logikára alapozva, pár éven belül, akár nálunk is adhatják.

    http://mydramalist.info/title/13544/maui
    http://mydramalist.com/korean-drama/4711/horse-doctor

    Yi San eddig nekem elmenős, de szeretem nézni.

   • yucca Says:

    Nekem is tetszik, hogy a gyermekkortól indítják a történeteket, így jobban megérthetjük a szereplőket és az eseményeket.

   • Ilus Says:

    A “lassúság” nem gond sőt a Palota hölgyeiben is a kivégzés 11perc és ezzel azt akarom hangsúlyozni lassú víz partot mos.
    S tulajdonkép a gyermek szimbólum is az ártatlanság szimbóluma.
    Az hogy a belső lelki folyamatok több teret kapnak még jobb az egész.

   • Andicilin Says:

    De az, hogy 5x elmondják mondjuk egymás nevét egymás után, közben meg néznek, szerintem nem szól semmilyen lelki folyamatról, cselekményről meg aztán pláne nem. Sokkal inkább a 70 perces műsoridő kitöltéséről.
    Igen, tudom, hogy ugyanaz a rendező, és bevallom, hogy sokszor a Dongit is untam, de az még mindig pörgősebbnek tűnt, A palota ékköve meg pláne.

 139. Mara Says:

  Szerintem is azért olyan kényelmes a tempója, hogy hagyjon időt végig gondolni a szituációkat, amik fölött egyébként csak elsiklana a szemünk. Mint például a király “üzleti” útját. (honnan a patvarból jutott épp ez a szó a fordító eszébe?) Az a jelenet ugyanis sokat elárult Geumről. Szinte válaszul szolgált mindazok kérdésére, akik azon töprengtek, miért is művelte ezt a szörnyű dolgot a fiával. Ennek a királynak a számára ugyanis csak egy igazság létezik, a népe érdeke. Mindent azért tesz, hogy a népének jobb élete legyen. Persze a maga konfuciánusz módján.
  Sado nem volt különösebben népszerű herceg. Roppant szélsőséges és hirtelenharagú volt. Simán lekaszabolt bárkit, ha feldühödött. Márpedig elég gyakorta feldühödött.
  Bármennyire is sok párt marakodott akkoriban a hatalomért, az egyetlen dolog amiben egyetértettek az volt, hogy Sado nem kerülhet uralomra. Ezzel az apja is tisztában volt. Még az őt támogató pártnak is erős kétségei voltak vele szemben, hiszen irányítani sem igazán lehetett.

  • Andicilin Says:

   Sillában meg egyszer konferenciát mondtak tanácskozás helyett. XD

  • Cirmolán Says:

   A kis San sebkötöző övét (amit Song Yeon ereklyeként őrizget) meg hajpántnak nevezte a szinkron egyhelyütt.

 140. Lovas Tünde Says:

  Helló!

  Én másodjára nézem. Tényleg picit unalmas az eleje, de annak, aki még nem látta, azt üzenem: Kitartás, lesz izgalom, lesz pörgés és sok-sok gondolkodnivaló! Nemsokára felnőnek a gyerekek és beindulnak az események. Én végig izgultam az utolsó részig, annyira, hogy ruhákban, meg tájakban gyönyörködni nem is volt időm… A szinkron egyébként tényleg sokat levesz belőle…De azért jó szépembereket látni 🙂 Én örülök az ismerős szereplőknek; színházba is járok, ott sem unalmas, hogy mindig ugyanazok játszanak…Bár lehet, hogy csak én vagyok ennyire elvetemült 🙂

 141. Elhaym Says:

  Én eddig nem érzem unalmasnak a sorozatot, de egy sorozat elejére nem is várok izgalmakat és megható jeleneteket, Itt az a fontos még, hogy megismerjük a szereplőket és a jellemüket.

 142. Andicilin Says:

  A király most komolyan elhiszi, hogy a kis herceg tudott a fegyverekről vagy csak eljátssza az Udvar előtt a felháborodást, mert tudja, hogy ez volt az ellenlábasok célja? Elég nehéz eldönteni, hogy a király bölcs vagy csupán csak a látszata. Nem kizárt, hogy időnként átlát a dolgokon, máskor meg nem. Hm.
  Pont annál a résznél nem tudtam figyelni, amikor kiderült, hogy Szan mire költötte a pénzét. Hogyan akadályozta meg a gyerekkereskedelmet pénzzel?

  • Catrin Says:

   Ha figyelsz, se tudod meg, csupán annyit mondtak, hogy “szóval erre költötted a pénzed? hogy így megmentsd a gyerekeket?”. Szerintem sem lett jobban elmagyarázva a dolog……

   • puszilva Says:

    Előtte a kérvényeket leveleket áttanulmányozta én nem ilyeneken gondolkodtam.
    Hogy van San barátunknak Puli kutyája milyen aranyosak voltak a drágák.

 143. EUgen Says:

  Egy biztos: Ez a gyerek egy született szinész! Nagyszerűt alakít. Mint gyermek Bi Dám még kevesebb lehetőséget kapott. Milyen szerepei lehetnek még?

  • Mara Says:

   Van egy nagyon aranyos vígjáték sorozat, egyszer ajánlottam is már. A címe Wish upon a star. Öt kis gyerek szülő nélkül marad, mivel az örökbefogadó szülők balesetet szendvednek. Nem akarnak visszatérni az árvaházba, így a kissé lökött nővérük becsempészi őket abba a házba, aminek elvállalta a házvezetését. Az csupán az egyik probléma, hogy a ház lakója három agglegény, a nagyobbik baj, hogy a lánynak fogalma sincs a házvezetésről. A legnagyobbik árvát alakítja benne a kis Bidam, aki sokkal férfibb, mint a három agglegény együttvéve. Egy igazi kis lovag.

   • EUgen Says:

    Köszi szépen ! Az Ázsia Ékkövei-n meg is találtam. Ha lesz rá időm (télen) le is töltöm.

 144. yucca Says:

  Tényleg fantasztikusan játszik ez a gyerek, kis Bidámként is nagyon jó volt.

  Nekem tetszik a film és még a szinkronnal sincs semmi bajom, kicsit elhamarkodottan ítélkeztem, ilyen a magyar nyelv, nem lehet összehasonlítani a koreaival, de nem is kell , ez az anyanyelvem és én szeretem.

  Nem szabad úgy nézni egy filmet, hogy mi a hibája, arra ott vannak a kritikusok, nekünk az a dolgunk, hogy ismereteket és élményeket gyűjtsünk és közben szórakozzunk is

 145. Maute Says:

  Sziasztok!
  Valaki tudna ajánlani egy helyet, ahol megnézhetném vagy letölthetném a 2. részt? Sajnos lemaradtam róla. Köszönöm!

  • puszilva Says:

   Az mtv honlapján ott van, igaz csak korlátozott ideig!
   Köszi hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel.

   http://videotar.mtv.hu/?k=a+korona+hercege

   • Cirmolán Says:

    “A videó nem letölthető és csak Magyarországról érhető el, a megtekintésre július 17-ig van lehetőség”

   • Macsaa Says:

    Hű, de jó! Pusziltatom az MTV-t, mert nekem a 16:30 túl korán volt, a 21:30 meg későn! Kösz, hogy idetetted a linket, eddig nem vettem észre ezt a lehetőséget!

   • Maute Says:

    Ohhh, köszönöm. Már meg is néztem. Nagy koreai sorozat rajongó lettem én is. Egy jó ideje olvasgatlak Titeket és ennek köszönhetően nem kerülte el a figyelmemet ez a sorozat.

 146. Mogyi Says:

  Nagyon jónak ígérkezik ez a sorozat az első pár rész alapján. Nem találtam unalmasnak, mert megszoktam, hogy a koreai sorozatok így kezdődnek. Fel sem tűnik már. Régen láttam történelmit, így most nagyon örülök. 🙂 Szeretem, hogy annyit elmélkednek Konfuciuszról.
  Aranyosak a gyerekek, jól is játszanak. Gyönyörűek a zenék. Különösen az egyik, de a többi is nagyon szép.
  A király elég szigorú, félnek is tőle rendesen. Egy beszólása viszont nagyon tetszett “kapzsi disznó”. 🙂 Úgy tűnik helyén van az esze. Rengeteg sorozatban látható.
  Kíváncsi vagyok mi lesz később.

 147. Ilus Says:

  Icurit még zavar hogy Al Calavicci hangját kapta a felnőtt San.

  Hámori Eszter lett volna Kim Jo Jin (a királynő) igazi hangja.

 148. Andicilin Says:

  Végre felnőttek! Már azt hittem beleőszülök.
  Deszu nagybátyja eddig a legjobb arc. Ja, amúgy látom az előzetesben a fegyverkereskedő, Szongjon nagybátyja is benne volt, de őt nem megölték? Valami surikennel vagy mivel halálos sebet ejtettek rajta, amikor a két eunuch a raktárban meglepte. Hm, már annyi sorozatban előfordult, de még mindig nem tudom a nevét. Mi az a kis piros bojtos dobófegyver? Van valami spéci koreai elnevezése?
  Az a város, amire visszanéztek a hajóról Szöul akart lenni? Nem hiszem, hogy ilyen pici volt akkoriban…vagy de?

 149. Mara Says:

  Az az igazság, hogy a régi koreai városok még csak megközelítőleg sem úgy néztek ki mint az európaiak. A Palota ékkövénél én mindig azt hittem vidékre mentek, aztán az Iljimae-ben kiderült, hogy azok nem faluk, hanem maga a főváros.
  Hatalmas területet foglalt magába, az egyes kerületek között kis erdőcskék, meg még hegyek is voltak. A házak meg hát olyanok, amiket a filmen is látunk. Vagyis emeletes házak ritkák, inkább olyan kis udvarházak voltak egymás mellett.

 150. Andicilin Says:

  Totálisan megdöbbentem a mai részben azon, hogy egy színésznő, aki A palota ékkövében is játszott, ugyanazt a hangot kapta itt is! Arról a teafelszolgáló (WTF? Miért így hívják azt, aki a festők után takarít?) csajról van szó, aki utasította Szongjont, hogy menjen mosni. Csobi volt talán a neve.
  Egyébként meg a hercegnő (Még nem derült ki sajnos a neve.) miért áskálódik a koronaherceg ellen? Ebből neki mi haszna? Talán utána ő a soron következő a trón várományosai közül? És egy nőt támogatnának? Miért nem adták még férjhez? Nem tűnik már túl fiatalnak.
  Deszu előnyére változott. Most már csak félig hülye.

  • puszilva Says:

   Én is megvakartam a fejem, 100000ból 1 szép arány, valószínű annyira jellegzetes a hangja vagy utólag feltűnt nekik, ha Elly feltette volna a következő 5rész tartalmát már olvashatnád de még a 2hét előtt leszámolnak vele különben az áskálódó nő Hwa-wan hercegnő.
   Ja és már több uralkodónő is volt majd ez a királynő is az ország uralkodója akar lenni hisz egyben annak a pártnak az elnöke.
   Mindenesetre annak az 1maradt a bőrében hangnak is örültem.
   Én is meglepődtem hogy végre.
   Az a lényeg elkezdődött a sorozat s minden nap a kellő időpontba megvan a napi kikapcsolódásunk s végre azonos a témánk

   • Andicilin Says:

    Mármint Csobival számolnak le? Ilyen a sors. A palota ékkövében is bérgyilkosok végeztek vele. Egyébként nem szoktam előre elolvasni.
    Királynő? Nem csak hercegnő? Vagyis királykisasszony maximum.

 151. Mara Says:

  Emlékszel arra a fiúra az iskolából, aki a nehéz kérdésekre is tudta a választ?
  Na ő a hercegnő nevelt fia, és egyben az ellenzék királyjelöltje.
  Azért akarják mindenáron bebizonyítani, hogy San herceg az apja kényszerképzeteiben szenved, így alkalmatlan a trónra.

  • Andicilin Says:

   És az ilyen fogadott gyerekek kerülhettek egyáltalán trónra? Lehet, hogy nála még a hercegnőnek is több esélye lenne, mivel ő vér szerinti utód. De van abban is valami, amit apukám mondott még Obama megválasztásakor, amikor saját pártján belül egy darabig Hillary Clinton volt a fő vetélytársa: “Inkább megszavazzák a feketét, mint egy nőt.” Erre a helyzetre elég jól illik ez a mondás, csak itt fogadott gyerekkel.

 152. puszilva Says:

  Egyébként ma tűnt fel hogy az ivartalanított fiúknak nem nő a szakálla.
  Lásd. Műszakállat elmondása szerint nem kutya hanem minőségi lószőrt ragasztott magára Deszu nagybátyja.
  Abból a hájpacniból egész jóképű pasas lett és a magyar hangja is jó.
  A Lisából a Rokkó Kovalszki hangja név szerint nem tudom.

 153. yucca Says:

  Én is örömmel fedeztem fel ezt a csajt a Palota ékkövéből és ,hogy végre ugyanaz a hangja, szegényt eddig csak ellenszenves szerepben láttam. Ebből is látszik, hogy törvényszerű, hogy előbb-utóbb minden szereplőt viszontlátunk, aminek én nagyon örülök, főleg, mert eleinte minden koreai egyforma volt nekem.
  Most, hogy már a felnőtt San színre lépett azon törtem a fejem honnan ismerem a színészt, ő játssza Gye Baek tábornokot a Gyebaek-ben, és a Lovers-ben a főszereplő gengsztert.
  Nekem is a Deszu nagybátyja alakítása tetszik a legjobban, ő a Királyi ház titkaiban szintén ilyen idétlen szerepet játszott.
  Harsányi Gábor meg nagyon jó szinkronszínész, tökéletes párosítás.

  • Andicilin Says:

   A palota ékkövében viszont az egyik főgonosz volt. Ezért is fura nekem, hogy azóta mindig jó, sőt a jók között is ez az idétlen figura.

 154. betyár Says:

  Sziasztok! Tegnap este az M2-n véletlenül ráfutottam a sorozatra és rögtön észrevettem,h ezt még nem láttam. Nem láttam az előzetes beharangozóját, úgyhogy fogalmam se volt,h új sorozat kezdődik. Errefelé is régen jártam, így jár aki nem olvassa rendszeresen Elhaym blogjai…..
  Felismertem Song-Jonban a palotából Sinbit (Han Ji Min) és Csobiban Yongrót (Lee Ip Sae). Nekem is úgy tűnik,h ugyanaz a hangja mint ott ha jól emlékszem Dögei Éva volt… Felismertem még az öreget (Lee He Do) aki a palotában Csve Pán Szul a Dongiban a zeneakadémián volt tisztség viselő. Itt volt még az egyik eunoch is aki Dzsángümöt méhszúrás terápiával gyógyította, egy másik eunoch is ismerős volt korábbról más mellékszereplők mellett..
  Ilus feltett egy linket (amit hálásan köszönök Neki) ahol megtudtam nézni az első részt és már le is töltöttem, de nem tudok rákeresni a többire 😦 Itt viszont láttam a palotából Csve udvarhölgyet is. A szereplők között láttam A palotabeli Jonszenget (Park Eun-Hye) is aki szintén nagy kedvencem.
  Nagyon jó lenne ha valaki tudna ajánlani egy linket ahonnan le lehet tölteni az egész sorozatot.

 155. yucca Says:

  M E G K É R L E K BENNETEKET,

  hogy, ha olyan tényről írtok a Yi Sannal kapcsolatban ami a tévében még nem volt, jelezzétek, hogy SPOILER,
  mert én nem szeretem előre tudni az eseményeket.

  köszönöm!

  • Tünde Says:

   Ne aggódj, amit eddig mondtak, arra nem kell hipót inni, rosszul dereng nekik….

 156. rienne Says:

  Kíváncsi vagyok a jövő heti nézettségi adatokra, mennyire volt népszerű a kedvencünk!

 157. yucca Says:

  Most találtam ezt az oldalt, ahol meg is tudjátok nézni és le is tölthetitek a Yi Sant:
  http://4hosts.info/Dir/329/A.korona.hercege.S1_Sorozatok.Us_Team.html

 158. Catrin Says:

  Szinkron végül eddig tetszik, egy hangot kiéve. Szongjon felnőtt hangja nem az igazi. Kár hogy övét nem vették át a Palota ékkövéből, ahol Shinbi volt (talán Kiss Virág szinkronizálta ott??). Így rémesen gyerekes és vékony lett neki, sajnos a főhősnőket nem sikerül mindig eltalálniuk (vagy még rájuk jobban is figyelünk, így még jobban fáj). Csobi hangjára pedig találó Dögei Éva, de lehet a jellegzetes arca miatt kapta ugyanazt (tényleg kár, hogy nem alkalmazzák ezt mindenkinél).

  A sorozat eddig elmegy, lassan halad, alig történik valami, és 77 részes… Remélem érdekesebb lesz.

 159. Cirmolán Says:

  Valóban kicsit lassan csordogál a történet.
  De Yongjo lassításai mégis nagyon tetszenek. Látszik rajta az állandó gyanakvás, a gesztusok és mimikák, a szándékok, tettek, és szavak összefüggéseinek állandó fürkészése, a nép iránti jóindulat mellett az udvari funkciók tiszteletben tartása, az igazságosságra törelvés mellett a megfontolt, átgondolt parancsok, és annak nyomasztó felelőssége, hogy jó királyt adjon országának, megfelelő kezekbe tegye le népe sorsát.
  Feltűnő viszont, hogy a koronahercegekkel mindig lényegesen szigorúbb, mint többi alattvalójával. Van egy olyan érzésem, hogy Sado herceget tudatosan áldozta fel, mert kegyetlen és szeszélyes természete miatt nem merte volna rászabadítani az országra, így a kínálkozó alkalmat kihasználta. Hiszen mi a bánatnak kellene egy koronahercegnek fellázadnia a király ellen? A lázadás azoknak az érdeke, akiknek a koronaherceg az útjában áll.
  A kis Bidam nagyon jó kis San volt! Jongro is remek Csombi. Chve udvarhölgy / a pujói Daeso király anyja viszont nagyon fura a jó oldalon, San édesanyjaként.

  • yucca Says:

   Igen azért ilyen kemény a koronaherceggel, mert biztos kezekben akarja majd tudni országát, különféle próbatétel elé állítja, hogy majd nyugodt lélekkel átadhassa a trónt.

 160. yucca Says:

  Hát én nem is tudom…de ez a Song Jon felnőttnek olyan béna lett, kislányként sokkal rafináltabb volt, most meg naivnak, butának tűnik.
  Megmondom őszintén én túl öregnek tartom San hangját , egy 20 éveshez képest.
  Viszont a nagybácsi szövege tetszett amit Deszunak mondott: “megvannak a golyóid hát viselkedj férfiként, szerezd meg a lányt”

 161. Andicilin Says:

  A palotaőrök meg a testőrség minden történelmi kosztümös koreai sorozatban olyan intelligens, mint a Rossz PC Játékokban úgy en bloc az ellenfelek? (A kérdés költői.)
  Egyébként húha, majdnem izgulok, mert már csak lehet, hogy egy rész és a koronaherceg megismeri Szongjont! Vagy 10.

  • Mara Says:

   Ez most az a kivételes sorozat lesz, ahol a testőrségnek igenis nagy szerepe lesz. Persze majd Yi San saját különbejáratú testőrségének. 🙂

   • Andicilin Says:

    Majd meglepődjek, ha ebben Deszu is benne lesz?
    Egyébként a koronahercegnek nincs még felesége? Eddig az összes sorozatban úgy volt, hogy még szinte gyerekként kiházasították őket. Oké, hogy gyerekként nem életek még együtt, de már felnőtt.

   • Mara Says:

    Van már felesége, ő is egy ismerős a Palota ékkövéből. 🙂

   • Mara Says:

    SPOILER
    Lehet hogy csak most veszi el, erre már nem emlékszem pontosan. Most már keverem a sorozatokat. 🙂 De az biztos hogy ismerős.

   • Cirmolán Says:

    Csak nem a Palota-beli YeonSeng lesz?

 162. Ryan Says:

  Kár,hogy nem eredetiben,koreai nyelven magyar felirattal megy a film!Igaz,hogy így is jó,de eredetiben az igazi.Szerintem a magyarhangok közül a férfi hangok elég jó választások lettek,a női hangok kevésbé.Song Yeon-nak nem kellett volna ilyen gyerek hangot adni.Csifó Dorina határozottan nem jó választás.
  A gyerek szinkron viszont nagyon jól sikerült!

 163. yucca Says:

  Mara köszi a figyelmeztetést.

 164. puszilva Says:

  Felkerült az m1 délutáni műsora a térképre, ismét szép teljesítményt értünk el, remélem a jó nézettség láttán most már nem lesz kérdés a koreai sorozat.

  A korona hercege: 213e (9,5% SHR), 18-49: 38e (5,1% SHR)

  • puszilva Says:

   S még Joshi Bharat műsorát is veri!
   Azt 116ezren nézték csak de nem ment feljebb ennél az értéknél.
   Most már a tv2sök is láthatják a statisztikába hogy bizony a koreai sorozatba érdemes fektetni, végül is az idő nekünk dolgozik.

  • Cirmolán Says:

   SHR minek a rövidítése?
   213e – 38e = 175 e a 49 korosztályokból való?

   • Cirmolán Says:

    nem mentek át a jelek!
    Azt szerettem volna kérdezni, hogy a 175 e számú néző a 18-nál fiatalabb vagy 49-nél idősebb korosztályokból nézte a YS-t?

   • puszilva Says:

    SHR azt jelenti éppen tvt nézők aránya.
    Szerintem azok az idősebből valók.
    Habár ez én sem értem.
    Mégpedig; 4en vagyunk egy házba s a tvt együtt nézzük, én 49nél fiatalabb vagyok de anyus apus azok idősesebbek.
    Szerintem ezt találomra írják s ebbe én sem akarok belebonyolódni.
    Viszont ez a 9,5% nagyon szép s hogy pár tizeddel verte Joshi Barat műsorát említésre méltó.
    S ez önmagába az m1nek abba a sávba jó párszor nagyobb nézettséget jelent.
    Az a jó hogy jó lett a nézettsége, így tovább!

   • Andicilin Says:

    Az első szám a teljes lakosságot jelenti, a másik meg kizárólag a 18-49 év közöttieket. A mérést úgy képzeljétek el, mint egy reprezentatív felmérést, vagyis nem kérdeznek meg minden egyes magyarországi tévénézőt, csak egy bizonyos számút, amiből lehet következtetni. De egyébként a teljes lakosságnak megfelelő korúak és neműek vannak összeválogatva, nem véletlenszerű, éppen ezért elég pontos. És mindez nem papíron történik egy kérdezőbiztos által, hanem beszerelnek egy készüléket a tv-be, ami percre pontosan mér. Néhány éve tanultam erről, akkor 840 főt jelentett a felmérés. Egy átlag repi kérdőíves felmérés is olyan 2000 fővel szokott készülni. Meglepő, de ebből elég jól lehet következtetni az ország egészére.

 165. Andicilin Says:

  Deszu egész jól vallatott. Azt hittem, hogy Dalho bácsikájával megbeszélt taktika, de nem. 😦 Végül meg kiderült, hogy lelkifurkája van, szinte egy szent.
  Mi van a kagylóhéjban, hogy így fehérít?
  Láttam régebben az Egy szépség portréja című filmet, amiben egy lány tanult festőnek, de fiúnak kellett öltöznie hozzá, mert hogy nők nem tanulhatták ezt a szakmát. Most Szongjonnál miért van mégis máshogy? Oké, hogy támogatják, hisz csak egy szolgáló, de nem is büntetik érte, hogy nő létére festő.
  Mi volt a hercegnő fiának(?) a neve? Nem tudtam megjegyezni. Most akkor tényleg a fia vagy mintha valaki korábban említette volna, hogy fogadott gyerek. Ez úgy hogy? A hercegnő esetleg férjhez ment olyanhoz, akinek már volt egy fia?

  • tenambo Says:

   A herceg,amikor király lett eltörölte azt a törvényt,hogy nők nem festhetnek és nem lehetnek királyi festők.A többi majd a sorozatból kiderül.A kivétel erősiti a szabályt.

   • Andicilin Says:

    Mármint a mostani koronaherceg? Mert ő még nem király, tehát akkor még él ez a szabály/törvény.

  • yucca Says:

   Szerintem a mész tartalma miatt.
   Ejnye-ejnye hogy figyeltél, elmondta a festő intézmény vezetője az előző részben, hogy hol van az leírva, hogy egy szolga nem rajzolhat, ezért nem korbácsolták meg Songjont.
   Elhangzott, hogy a hercegnő örökbe fogadta a fiút, gondolom még akkor, amikor tanulótársa volt a hercegnek, nyilván nem ok nélkül.

   • Andicilin Says:

    Rajzolni mindenki rajzolhat, de nők nem tanulhattak festeni, festő iskolába nem járhattak, és nyilvánvaló, hogy a festékeket és egyéb szükséges anyagokat csakis az használhatott, aki erre jogosult volt, tehát festő vagy festő tanonc. A Művészeti Hivatal vezetője azért védte meg Szongjont, mert a vád nem ez volt ellene, nem is a lopás, hanem a rajzolás. Arról már nem volt szó, hogy mire, hiszen kidobandó anyagokat használt és nem is hiányzott semmi.

 166. yucca Says:

  Egy kicsit mostmár én is kezdem unni a filmet, hogy lehet az, hogy a hercegnek nem jutott eszébe a fogadáson megkérdezni Songjong nevét.
  Nem értem a királyt sem, előbb csőbe húzza Lee Sant aztán segít neki, valójában mi a szándéka, én nem tartom annyira jó uralkodónak sőt mintha a viszálykodás forrása a király bizonytalanságából adódna.
  Sado herceget is állítólag a miniszterei hamis rágalmazásai miatt egyszerűen magára.hagyta.

  • Mara Says:

   Te láttál már olyan királyfit, aki megkérdezi egy szolgáló nevét? Maximum akkor, ha ágyba viszi, de legtöbbször akkor sem.

   Nem értem miért mondod, hogy csőbe húzta az unokáját. A király azonnal nekiállt a baj helyrehozásának, ezért hívatta vissza a lánya nevelt fiát. Azt persze nem tudhatta, hogy San egyik legnagyobb ellensége épp a kedvenc lánya.

   Én már írtam korábban, hogy Sado herceget nem a hamis rágalmak miatt hagyta magára. Sadonak igenis voltak olyan dolgai, amik veszélyeztették az ország békéjét. Ehhez hozzájárult még a szélsőséges és agresszív viselkedése is, ami alkalmatlanná tette őt az uralkodásra. Ígyis-úgyis félreállította volna. De aztán jött a hamis összeesküvés és betelt a pohár.

 167. tenambo Says:

  yucca! SPOJLER.
  Akkor miiért egyezik bele az öreg király,hogy a lány fesse meg a portréját? Itt jön majd az a jutalom,amiért érdemes lett volna,a jobb összefüggések miatt a Dongy-t előbb vetiteni.

 168. yucca Says:

  Én arra gondoltam , hogy a király újabb próba elé állította unokáját, mert a semmiből hirtelen előkerül San egykori tanuló társa akiről nem tudni mikor és miért fogadták örökbe és akinek azt mondja, hogy “a tervünket ne mondd el Sannak”, persze most már tudom mi az a terv.
  De hogy teheti csakis a herceget felelőssé a történtekért, nyilván tudomására jutott, hogy az őrök felügyelet nélkül hagyták a hajót, parancs nélkül ezt nem tehetik meg, akkor miért nem keresi meg a az igazi felelősöket, vagy majd ezután fogja?
  Ezért érzem úgy, hogy a király határozatlan, azért mer a testőrség ilyet megtenni. Évek óta képtelen uralkodni a miniszterek és nagyurak felett, viszont unokájától elvárná.

  • Andicilin Says:

   Szerintem a hiba a forgatókönyvben lehet. Azt se magyarázták meg, hogy az elrabolt árvák ügyét hogyan oldotta meg a herceg még gyerekkorában. És eddig azt se, hogy hogyan tudták kipakolni az elvileg őrzött hajót egy bevallottan forgalmas kikötőben úgy, hogy senki semmit se látott. Minimum egy vallatást elvártam volna az őrökkel szemben.

  • Mara Says:

   Mert ezek a sorozatok (nem csak a Yi San, hanem a többi is) arra tanítanak, hogy mindig minden esetben a vezető a felelős. Neki kell figyelnie mindenre, és ha mégis valami rosszul sül el, akkor neki kell elvinnie a balhét.
   Én ezt sokkal szimpatikusabb megoldásnak tartom, mint azt a divatot, ami nálunk van, miszerint a vezetők nem felelősek semmiért, hiszen a beosztott rontotta el a dolgot. Csakhogy akkor ő minek van ott?

   Güm nagyon szigorú, és igen, az unokájával még szigorúbb, mint mással. Viszont ezt nem ellene, hanem az ő érdekében teszi. Yi San is tisztában van ezzel.

   Gondolom te még nem láttad a Mélygyökerű fát?. Na ott aztán látnál ám egy királyi kiképzést! Ahogyan Sejongot edzette az apja a királykodásra, na az tényleg nem volt semmi.

   Azt hiszem az európai királyfiak közül is tudott volna néhány mesélni elrettentő példákat.

   • yucca Says:

    De akkor a királynak is vállalnia kell a felelősséget, hiszen ő áll mindenki felett, és mit tehetett volna San , neki kellett volna őriznie a hajót?
    Egyébként láttam a Mélygyökerű fát, semmi bajom a felelősségre vonással és a kemény kiképzéssel, de szinte csak állandóan kifogásolja a herceg tetteit, sokkal több segítséget kellene adnia neki.
    Hiába szigorú mégse tartanak tőle.

   • Cirmolán Says:

    “az európai királyfiak közül is tudott volna néhány mesélni elrettentő példákat.” Rudolfból ugyan nem lett király, de Ferenc József ugyancsak kegyetlen kiképzésben részesítette.

 169. Mara Says:

  Azért említettem a Mélygyökerűt, mert a néző (meg a királyfi) ott is csak jóval később jön rá a király tetteinek motivációjára. Én meg voltam győződve az elején, hogy simán csak meg akar szabadulni a fiától.
  Bár mondtad, hogy nem szereted a spoilert, de azért elmondanám, hogy később itt is kiderül ám majd, hogy a védő karja végig ott volt Yi San felett.

 170. Elhaym Says:

  Olimpia hány hétig fog tartani? Rossz lesz addig Yi san nélkül, Nekem eddig nagyon tetszik a sorozat. Aranyos, meg minden. Végre egy olyan sorozat, amiért megéri mindennap bekapcsolni a TV-t.

  • Andicilin Says:

   Általában 2 hetes szokott lenni. Plusz utána még 1-2 hét Paralimpia, de azt sajnos nem szokták közvetíteni, pedig ott is van néhány eredményes magyar sportoló.

 171. Andicilin Says:

  Akit kifejezetten bírok, mint szinkronhang az Deszué. Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva nekem az egész Deszu szimpatikus. A karaktere, a színész és a hangja is. Furcsa, mert többnyire idegesíteni, vagyis inkább untatni szoktak az ilyen ügyefogyott karakterek, de lehet, hogy őt azért bírom jobban, mert van benne lehetőség. Mármint a karaktere olyan, amit jócskán lehet fejleszteni. Többnyire mindenki elég statikus. A koronaherceg is csak annyit változott, hogy rafinált és jó volt eleinte is, és most csak rafináltabb lett, illetve gondolom lesz.
  Szóval a koronaherceg felesége az, aki A palota ékkövében volt Dzsangüm barátnője. Ja, és persze ott van az kis udvarhölgy, aki abban és A királyi ház titkaiban is szerepelt. A múltkori magyar hangja jobb volt.
  A fogadósné és Dalho bácsika esete elég mókás volt. Öhm, de nem azt írta valaki korábban, hogy az eunuchok is nősültek? Ebből következik néhány dolog…vagy nem? Hát nem tudom, mindenesetre ez felkérés volt keringőre, az tuti. 🙂
  Azt nem értem, hogy a királynénak mi haszna ebből az egészből? Ő a királyné! Ha a király meghal, akkor meg az anyakirályné lesz. A pozíciója és hatalma biztosított.

  • Mara Says:

   Amiről sokszor elfelejtkeztek, az az, hogy Csoszon, azaz Korea nem abszolutista királyság volt, hanem alkotmányos monarchia, ahol az éppen hatalmon lévő párt kormányzott. Márpedig a királyné az egyik ilyen párt vezére. Ami ha rangban nem is áll felette a királynak, a gyakorlatban azonban nagyobb hatalmat képvisel. Namármost mi az érdeke egy hatalmon lévő pártnak? Természetesen olyan király, akit könnyen tudnak irányítani, aki nem veszélyezteti a hatalmukat. A jelenlegi király sem éppen könnyű eset, hiszen állandóan a sarkukban van, Sado pedig épp kiszámíthatatlansága miatt nem volt számukra megfelelő jelölt, Yi Sanról meg mindenképpen be akarják bizonyítani, hogy apja fia. Másrészről ha nem is lenne olyan, mint az apja, mi van ha bosszút akar állni?

   • Andicilin Says:

    A kettő közül azért szerintem mégis inkább az abszolutizmus felé hajlik, hiszen a királynak sose volt jogi értelemben véve kötelessége teljesíteni a miniszterek akaratát, csak ajánlatos. 🙂 (Magyarán nincs szó arról, hogy a többség megszavaz valamit, amit neki csak alá kell írnia, kihirdetnie.) Ha mégsem tudták érvényesíteni az akaratukat a királyon, akkor indirekt módon gyakoroltak nyomást, pl. akadályozták a vásznak kereskedelmét azzal, hogy a szállító hajókat javítani küldték, amit a hajók rossz állapotával indokoltak. (Lehet hülye példa, de csak hasra ütöttem.) Ez a fajta nyomásgyakorlás viszont az európai abszolutista rendszerekben is megvolt. Az alkotmányos monarchiákban az uralkodó szerepe kimerül annyiban, amit ma Magyarországon a köztársasági elnök is végez. Szóval én inkább egy közbeeső kategóriába sorolnám.

   • Mara Says:

    Igen, sokáig én is ezt hittem. De aztán megnéztem a Sejong életéről szóló sorozatot a Mélygyökerű fát. Ott pedig kivesézték a dolgot rendesen. Nagyon büszkék voltak az államformájukra, mert szerintük nem enged teret holmi uralkodócskák hatalmi túlkapásainak.
    Szóval a dolog úgy működött, mint Dokman hercegnősködése alatt a tanács, amit aztán meg is szüntetett, amikor ő lett a királynő.

   • Andicilin Says:

    Ezt a bizonyos Nagy Szedzsongot sokszor emlegették már, például a Dongiban is. Ott valami hasonlósággal erősítette meg a fia pozícióját. Mármint a házasságával való hasonlósággal. Most már tényleg kezd engem is érdekelni, hogy mitől lett ő nagy király. Milyen filmet/sorozatok szólnak róla? Ennek a Mélygyökerű fának mi az eredeti címe?
    Egyébként mettől meddig volt náluk ez a kormányzati rendszer?

   • yucca Says:

    A címe three with deep roots, szerintem tetszene neked, mert úgy veszem észre szereted a politikai tartalmú filmeket, számomra kicsit fárasztó volt.

   • Mara Says:

    Sejong találta ki a hangul írásjegyeket. Egyébként erről szól a Mélygyökerű fa, azaz Tree With Deep Roots

   • Andicilin Says:

    yucca: Általában igen, mint ahogy a történelmieket is, a kettőt együtt tehát egyértelműen. 🙂 De azért van, amikor huszadszorra nézek én is olyan filmet, amin semmit se gondolkodni.

    Mara: Aha! Tudtam, hogy egy király alkotta, de csak ennyit. A plakátját nézve rájöttem, hogy már néztem ennek a sorozatnak az adatlapját, mert aki a királyt játssza már láttam két nagyon jó filmben.

   • Cirmolán Says:

    És nem véletlenül látogatta meg Sejong sírját Yongjo pont akkor, mikor a fia, Sado herceg végóráit szenvedte a rizsesládában. Sejong is nagy áldozatot hozott a hangulért.

  • rog70 Says:

   “Akit kifejezetten bírok, mint szinkronhang az Deszué.”
   Ki a magyar hangja? Nagyon ismerős, de nem tudom hova tenni.

   • Andicilin Says:

    Karácsonyi Zoltán. Már írtam össze hangokat a sorozatból, majd felteszem. 🙂

   • rog70 Says:

    Ááá most már megvan, Ő Wolowitz magyar hangja. Nagyon köszönöm!

 172. yucca Says:

  Végre egy kicsit peregnek az események.
  Arra kíváncsi vagyok, hogy ebben a kórban hogyan állapították meg egy írásról, hogy valódi-e.
  Én nagyon felbosszantottam magamat azon, hogy ilyen módon tüntették el az orruk elől a rabokat.
  Továbbra se értem a királyt, ő maga kérdezte a hercegtől, hogy “azt mondod, hogy alá akarják ásni az udvar tekintélyét” , és mit csinál, megengedi, hogy San utánajárjon, őt nem zavarja a dolog?
  Azt mondják, hogy szigorú és igazságos, hát azt látom, hogy szigorú de mitől igazságos hiszen nem csinál semmit csak ül a trónján és parancsokat osztogat. Mindenesetre a.családtagjai nem ijednek meg tőle.

  Más. A király és én-ből tudom, hogy az eunochok azért nősültek meg, mert így a vagyonukat volt kire hagyni, ugyanis elég szép fizetést kaptak cserébe az áldozatért, mellette persze szemet hunytak afelett, hogy az asszonyuk mással hált, sőt így még utódjuk is lehetett.

  • Cirmolán Says:

   Szerintem az írás valódiságát bármely korban ugyanúgy állapították meg, mint ma. Írattak egy szöveget sk. a koronaherceggel és az írásjelek vastagságát, dőlésszögét, kerekségét, szögletességét, sűrűségét, szünetek távolságát, sorok lejtését, emelkedését, karaktereken belül ismétlődő vonalak távolságát (mint a mi “m” betünkben) stb., tehát az írás és a karakterek jellegzetésségét hasonlították össze a hamis parancs szövegével, persze nagyító alatt. Úgy láttam, hogy a festők végezték, talán nem csaltak vagy tévedtek.

   “Továbbra se értem a királyt,” Én sem. Mi a fészkes fenének hívta vissza a palotába a lányának a fogadott fiát? Sado után ítél és folyamatosan kételkedik a királyi unoka királyi alkasságában.

 173. yucca Says:

  Elly megtettem.

 174. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  A sütemény formája nagyon tetszett a mai részben. Ötlet, – ?? – hogyan készítette Song-yeon? Mert nagyon tetszett a formája .

  • Cirmolán Says:

   Szerintem hasonlóan, mint mi a csöröge fánkot. Azt biztos láttad, hogy a kis téglalapok közepébe vágott egy-egy nyílást. A nyílás két végén (külön-külön) átbújtatta a hosszanti nyílás feletti és alatti részt. Ahhoz nem láttam elég sokáig, hogy megállapítsam, a tészta alól a tészta fölé vagy fordítva történt az átfűzés.

 175. an-an Says:

  “Ennek a Mélygyökerű fának mi az eredeti címe?”

  뿌리깊은 나무
  http://tv.sbs.co.kr/root/index.html

 176. Ilus Says:

  Amúgy a PÉ beli hangja Szongjonnak jobb lett volna,
  A PÉbe ő volt Simbi s Kökényesi Ági volt a magyar hangja

 177. zsuzsianyu Says:

  Elly megtettem …sőt még ismerőst is megkértem …

 178. Bné Klári Says:

  Sziasztok!
  Tegnap találtam meg.Innen lehet szinkronosan letölteni:
  http://www.xkrstudio.activeboard.com/f567426/letlts/
  A jelszó a kibontáshoz :Errorka.
  Üdv Bné Klári

 179. Andicilin Says:

  A koronaherceg feleségét komolyan Pingunak hívják???

  Dalho bácsi a kocsmárosnétól a múltkor igencsak zavarba jött, a kiszengektől most viszont cseppet sem. Érdekes.
  Amúgy azzal a két emberrel mi van, aki elrabolta és eladta Szongjont? Ők is a rabló/csempész banda tagjai voltak, tudnak is vallani, szemben a többivel, akiket suttyomban lenyilaztak. Vagy ez még nem jutott eszébe másnak? Lesz velük egyáltalán valami?

  • yucca Says:

   Miután nem adtak csendőröket Nam SaCho-nak így gondolom eltűntek.
   Egyébként megfordult a fejemben, hogy Deszu tanú lehetne a lopási ügyben de akkor sajnos őt is kivégeznék.
   A mai rész jó volt, végre összefutottak, komolyan mondom, ha ma sem találkoznak akkor egész éjjel nem aludtam volna.

   • Andicilin Says:

    “Miután nem adtak csendőröket Nam SaCho-nak így gondolom eltűntek.” – Na jó, de Szongjon elrablása és eladása is bűn. Ráadásul magára a bordélyházra kiment a csendőrség, mert kiderült, hogy lányokat raboltak el. Már csak ezért is bebörtönözhették volna őket. Persze ez már csak azután volt, miután odacsalták magukhoz és Deszu jól megverte őket. Akkor Deszu, Dalho bácsi meg Nam eunuch elkapta őket. Csak nem tárták ki aztán a kaput, hogy fussanak, amerre látnak. Azt akarom mondani, hogy még ha hivatalosan nem is kerülnek a hatóság látóterébe a fehér vásznak kipakolása miatt, attól még az eunuch és a király, vagy akár Deszu kihallgathatja őket. Nem hivatalos információnak is van értéke. Meg aztán blöffölésre is jók. Lehet velük villogni, hogy tőlük sok mindent megtudtak ám, aztán várni az ellent, hogy erre mit lép. 🙂
    Igen, Deszuról nagyon mélyen kell hallgatni. 😀

   • yucca Says:

    A filmben említette Dalho, hogy több száz bordélyház van, szerintem képtelen a hatóság ezt az ügyet kezelni, meg lehet nem is akarja hiszen a törzsvendégek közt sok nemes van.
    Ráadásul hogy a koronaherceg ügye még nem tisztázódott a csendőrség az ő szavára nem zárja be a bűnözőket, enélkül pedig Sado nem hallgathatja ki őket, most nem követhet el semmilyen törvénytelen dolgot.
    Deszu sajnos kevés ehhez, ennyi embert nem tud egyedül elintézni, a nagybácsi az egyetlen esélyüket is elszúrta.

   • Andicilin Says:

    De hát kihívták a csendőröket, mert lehetett látni a végén, amikor Szongjon vigasztalták, hogy a bordély tulaját meg az ottani embereket vitték el. Ehhez a koronahercegnek semmi köze. Elraboltak egy lányt, a családja megtalálta és hívta a csendőrséget, akik el is fogták a tetteseket. És a tettesek közé tartozik az a két alak is, aki eladta a lányt a bordély tulajának. Na mindegy, végül is ma úgyis kiderül, hogy a feledés homályába veszett az a két rosszfiú vagy történt velük valami.

  • betyár Says:

   Dalho bácsi azért nem jött zavarba, mert a fiatal kiszengek jobban tetszettek neki mint az öreg kocsmárosné…. van ez így 🙂
   Egyébként én is úgy hallottam,h Pingunak hívták a koronaherceg feleségét. Itt egy link :
   http://asianwiki.com/Lee_San,_Wind_of_the_Palace Itt azt írja,h Queen Hyo-Eui a színésznő neve Park Eun-Hye amit Pak Un Hi nek lehet olvasni ha jól tudom.

   • Cirmolán Says:

    No meg a kiszengek nemigen tehetnék szóvá a hiányosságait, de a kocsmárosné még el is agyabugyálná csalódottságában, de ami ennél is rosszabb, elhíresztelné.

 180. Tünde Says:

  Mikor tavaly néztük, akkor azt beszéltük, ha jól emlékszem, hogy a “pingu”, az a nőci címe: “koronahercegné” (akit az anyósa szólíthat így), vagy valami ilyesmi. Ezért is voltam dühös most újra a “teafelszolgáló” miatt…Magyarul simán szolgáló lenne, a fentiek alapján meg miért nem maradt “damó”? Nem lett volna több energia rájönni a szerepére, mint a “teafelszolgáló”-nak…és legalább nem is lenne béna…

 181. Andicilin Says:

  Ezek azok az apróságok, amiben az egyetlen koreaiul tudó embert nem kérdezik meg, mert nem tűnik fontosnak, illetve nem gondolja a fordító/szinkronrendező, hogy az. (Ez Csoma Mózes lenne, a szakértő.) Én ezért is javaslom újra és újra mindenkinek, aki ír a tv-nek, hogy kérje őket, hogy egy újabb sorozatnál koreai nyelvű szövegkönyvet vegyenek. Amiből aztán a szinkronstúdió kizárásos alapon koreaiul tudó fordítóval fordíttatja le. Egy koreaiul tudó fordító pedig nyilvánvalóan felismeri, ha névről vagy ha címről van szó. Ez annyira egyszerű, de néha már én is a fejemet verem a falba, hogy nem képesek rá. Az csak kifogás, hogy így kínálják eladásra. Biztos nem is próbálták még kérni tőlük az eredeti szövegkönyvet, mert eszükbe se jut.
  Néhány éve ugyanez volt a probléma az Animax csatornánál. (Ők ugyebár japán rajzfilmeket, néha élőszereplős filmeket vesznek.) Úgy oldották meg, hogy az eladótól eredeti nyelvű szövegkönyvet kezdtek el venni. Nyilván így is vannak fordítási hibák, de messze kevesebb, mint korábban.

 182. Elhaym Says:

  Andicilin : Köszi, valamiért azt hittem 3 hetes.

  “Akit kifejezetten bírok, mint szinkronhang az Deszué.”

  Övét én is, de még mindig Varga Gábor hangja az első számú kedvencem.

  yucca, zsuzsianyu : Köszi. 🙂

  • Andicilin Says:

   Na igen, ő nagyon jól nyomja most ezt a sejtelmes-suttogós témát. 🙂

 183. Andicilin Says:

  Érdekes ez az írnok-magántanár. Kíváncsi leszek, hogy mennyire viszi majd.
  Az a lány, aki Szongjonnal dolgozik a művészeti hivatalban, és a barátja miben szerepelt már? Nagyon ismerős. Vagy a Dongiban volt udvarhölgy, vagy még korábban, A palota ékkövében ápolónő. De lehet, hogy nem, csak valahonnan ismerős.

 184. yucca Says:

  A korona herceg testőrsége ez valami katasztrófa, szegény Deszu az esze alapján nem igen fog kiríni ebből a csapatból, csak annyiban, hogy ő hűségből akar testőr lenni.
  Aki most átvette a testőrök vezetését az kicsoda , miért száműzte a király és most miért hívta vissza.
  Valóban nem évül el ez a tény “a világ sosem fog megváltozni”, mindig lesznek megvesztegetők és megvesztegethetők, máris kijutott a börtönből az egyik bűnöző és folytathatja sötét üzelmeit.

 185. yucca Says:

  Végre a király is elkezdett cselekedni.
  Nem értem miért olyan dühös hiszen ő az aki egyfolytában aláássa San tekintélyét azzal, hogy a nyilvánosság előtt mindig csak megszidja, teljesen lerombolta az önbizalmát, ezért fajultak idáig a dolgok.
  Na ez a tegnapi San már tetszett, amilyen keményen, határozottan neki állt a testőrséget ráncba szedni.

  végre fent van az indavideon:
  http://indavideo.hu/video/Yi_San1

 186. Dakhara Says:

  A király sokkal előrébb gondolkodik mint azt gondoltuk.

  A lényeg Sadó azért lett így megölve mert ha megmérgezik vagy egyéb akkor a kor törvényei szerint az egész családját megölték volna.

  • Cirmolán Says:

   Mettől meddig érted a kort? Nem emlékszem, hogy a Dong Yi-ban megölték volna Jang Hee Bin családját, mert akkor a fia (Gyeongjong király), hogy lett volna a mostani Yeongjo király elődje?

 187. bea Says:

  Sziasztok!
  Rég nem látogattam ezt a blogot, de mivel újra van közös téma, olvasgatlak benneteket. Engem az érdekelne, Ti is úgy érzitek-e, hogy bármennyire helyes, érdekes a Yi San, vagy előtte Dongi,egyik sem ér fel a Sillával? Legalábbis engem nem taglóznak le annyira, mint annak idején a Silla tette. Tudtok hasonlóan érdekes, izgalmas sorozatról, ami felveszi vele a versenyt?

  • Mara Says:

   A rövidebb doramák már csak a hosszuk miatt is tömörebbek, pörgősebbek, drámaibbak. Hiszen mindössze 20-24 részbe kell beleszuszakolni a történetet. Meg aztán könnyebb is hozzájuk jó csavaros történetet írni.
   Ha kosztümösök érdekelnek, akkor a Princess Man, a Chuno, az Iljimae, a Legend, a Sungkyunkwan Scandal jut most leggyorsabban eszembe. De van belőlük még jópár, lehet válogatni izlés szerint.
   Meg aztán a felsorolt sorozatok főhősei is pont olyan szuggesztívak, épp annyira lehet imádni őket, mint a Silla hősőket.

   • tenambo Says:

    A JUmong se maradjon ki. Szerintem ő nagyobb király volt mint Yi San,mivel ő egyesitette a törzseket és teremtette meg Korea alapjait,inditotta utjára ágyasát két fiával,hogy bővitsék az uj hazát.

  • yucca Says:

   Nekem Silla a csúcsok csúcsa, de azért még korai ítélkezni a Yi Sanról, ez a film 2007,-ben készült, talán nem volt szerencsés, hogy Silla után vetítették, és pont így éreztem a Királyi ház titkainál is.
   De számomra izgalomban felér hozzá a Chuno, a Kim Soo Ro vagy a Strongest Shil Woo.

  • Cirmolán Says:

   A Sillához egyedül a 32 részes Kim Soo Ro (A vaskirály) ér fel, ami Gaya alapító királyáról, (Yushin ősapja) szól. Misztikumában és izgalmaiban nagyon hajaz a Sillára, csak éppen négy férfi harcol a trónért. Silla akkori királya (Namhae) és udvara is szerepel a filmben. Amiben azért elmarad a Sillától, az egyértelműen a zene.

 188. rog70 Says:

  Én azon filóztam, hogy amikor a városban több száz bordélyház van, tehát valószínűleg megfizethető mindenkinek, és nem is szégyen odajárni, akkor a “bolond” festő (nem tudom a nevét) által pingált pornóképek vajon miért “okoznak szép éjszakát több száz férfinak”? Amit ő a csinál az tul.képp a Playboy (vagy inkább a Hustler) helyi verziója, de miért ennyire népszerű?

  • yucca Says:

   Ez jó kérdés, ez engem is érdekelne.

  • Andicilin Says:

   Mert az tiltott volt, tehát sokkal izgalmasabb, ráadásul nők is olvashatták. Láttam erről egy nagyon jó filmet, amit ajánlok. Az úgy nevezett pajzán könyvek szerzőiről, “szamizdat” kiadásokról szólt. Egy-egy kötetet, ha elolvasták, akkor továbbadták az emberek, de előtte beleírták a véleményüket. Kb. mint egy vendégkönyvbe.
   http://mydramalist.info/title/5312/eumranseosaeng

 189. betyár Says:

  Én se értem,h miért viselkedik így a király a koronaherceggel (nyilvánosan megszégyeniti), de azért védelmezi is , mert ő nyomozta ki a pecsétmásolás technikáját (krumpli-lenyomat). Szerintem itt egy hiba volt a szövegben: a király főtt burgonyát emlitett. Nem hiszem,h főtt krumplival csináltak volna lenyomatott, mert az puha és a préseléskor szétnyomódott volna. Szerintem nyers volt a krumpli.
  A legjobb beszólás: Dalhó bácsi mondta Deszúnak,h a családban nem volt még okos ember, kizárt dolog, h te az lennél 🙂
  A testőrség katonái közül az egyik (aki a nyugodtabb, nem elégedetlenkedik folyton) emlékeztett az egyik Hwarang vezérre a Sillából.
  A bolond festő neve Li Cson vagy Li Csun ha jól értem.
  Tetszett a következő jelenet is :a királyné meghívta teára a hercegnőt, Li San anyját és feleségét, kritizáni kezdték azok ketten a korona herceget, ez nem tetszett az anyjának és a feleségnek, de az anya kifordítva a hercegnő szavait megvédte a fiát.

 190. Miyazaki Says:

  Friss infó: Az augusztusi Mondóban lesz egy cikk az Yi Sanról és egy beharangozó a Pastáról. Ennek kapcsán az MTVA-tól megtudtam, hogy az Yi San az olimpiát követően a 17:40-es műsorsávba fog átkerülni.

  • Mara Says:

   Köszi az infót!

  • bea Says:

   A Pasta micsoda?

   • Mara Says:

    Egy mai témájú vígjáték. Étteremben játszódik. Két ismerős a főszereplője. A Thank You hősnője és a Coffee prince zeneszerzője.

   • adal Says:

    Már nagyon várom – a főzőtanfolyamosokkal együtt – ezt
    a témába vágó filmet – hátha újabb fortélyokat tudunk ellesni a konyhaművészetükből … 🙂

  • Cirmolán Says:

   Arról van már hír, hogy mikor kezdődik a Pasta?

 191. Andicilin Says:

  Áhhhhh….hát Dalho bácsi a legcsinosabb férfi! ❤ Valódi férfiszépség, sőt egy Adonisz! Fogadni merek, hogy a sorozat végén még össze is házasodik ezzel a fogadósnéval, de legalábbis szeretők lesznek. XD
  Namármostakkor az írnok, aki Deszut magántanárként felkészíti a vizsgára Hong? Akihez először elment az ugyanis szintén egy Hong, mégpedig Szan anyai nagyapjának testvére. (Egyébként pont ő az áruló.) Az írnoknak meg azt mondta, hogy az írnok apja a rokona, így ő is, a családneve meg neki is Hong. Vagyis akkor szegről-végről a koronaherceg rokona? Nos, ő már nagyon elkélne a koronahercegnek, mert Szan hiába okos, nem túlságosan ravasz. Szinte többet ér egy ilyen nagyon agyafúrt ember a csapatban, mint egy teljes testőrség.

  • yucca Says:

   Hát igen, mi lett a testőrséggel , a többiek leléptek?, ezzel a két testőrrel akarja San megvédeni a királyt, vagy netán ő maga akarja lenyilazni a támadókat, kicsit vicces, nem?
   Nem tudom, nekem olyan fura a herceg viselkedése, játssza a nagy hőst, hogy ő megvédi a királyt, ugyanakkor a király előtt fülét-farkát behúzza, alig mer megszólalni.
   A királyt se értem továbbra se, miért bízik ennyire a titkárban, (akiről még mindig nem tudom, hogy került be a királyi családba) minden szavát elhiszi, javaslatait megfogadja.
   Azért egyszer majd kiderül, hogy ki ez a titkár, vagy nem?

   • Cirmolán Says:

    Az udvari etikett szerint a koronahercegnek is kötelessége behúzni fülét-farkát a király előtt.
    A király lehetne diszkrétebb is Yi San szivatásában. Persze talán attók fél, hogy Yi San-t a koronánál jobban érdekli a bosszú apja haláláért, hisz nem lehet tudni pontosan, milyen természetet örökölt. És a királyt nemcsak Yi San, de a királyság sorsa is nyomasztja. Ezért állandóan azt vizslatja, hogy a koronaherceg viselkedése őszinte vagy színlelt, ami nem mindegy a trónra való alkalmasság megítésében sem.

   • Andicilin Says:

    Nem tudom mennyire állja meg a helyét a magyar fordítás, de azt mondták, hogy csak ez a két testőr volt a posztján, a többieket mozgósították a palotába betörő nindzsák keresésére. Az mondjuk enyhén ironikus, hogy a koronaherceg testőreit a koronaherceg nem éri el. Mire is vannak ők egyáltalán?

   • Cirmolán Says:

    Elég sok itt a herceg körüli szerencsétlenkedés, amivel továbbgörgetik a cselekményt.

    A casting -nál meg a három jóbarát közel azonos korára csak a gyermekszereplőknél ügyeltek. Yi San néha olyan megtört, fáradtszemű ember benyomását kelti, mintha Song Yeon-nak és Dessu-nak az apja lenne.

    De a “nindzsa” fordítás is elég ciki. Tudtommal a nindzsák Japánban működtek, ha harcművészetük alap irodalma kínai eredetű is. Ám fő ténykedésük kora nem Yeongjo és nem Jongjo uralkodásának idejére esik. Ekkorát hibáztak volna a fordítók? Mert azt mondjuk még feltételezhették, hogy a t. szervezők a palotába való betörést a japánokra akarták kenni. Csakhogy a külpokitikát belekeverni a belpolitikába kétélű fegyver.

   • Andicilin Says:

    Szerintem semmi gond a nindzsa fordítással, mivel a nindzsák bérgyilkosok voltak, mint ahogy a palotába betörőket is nevezték már így a nindzsa mellett. Tevékenységük pontos idejét ugyan nem tudom, de rengeteg Edo kori japán filmet láttam, illetve akkor játszódó történetet, mangát, és gyakran vannak benne nindzsák, vagyis bérgyilkosok. Az Edo kort általában 1600-1867 közé szokták tenni, vagyis a szekigaharai csata és Meidzsi császár trónra kerülése közé. Ezt megelőzően szerintem nem kellett annyira mesterkedni, bérgyilkosokkal megöletni valakit, hiszen a hadakozó fejedelemségek korában (szengoku dzsidai) a harcmezőn is legálisan lehetett ölni. De elismerem, még soha nem olvastam utána a nindzsák mibenlétének, egyszerűen csak nézem a Narutót, olvasom az Usagi Yojimbót meg ilyesmi. Előbbiben mindenféle munkát elvállalnak pénzért (nyomozás, testőrség, stb.), utóbbiban többnyire bérgyilkosok.
    Szóval szerintem mindössze annyi baj lehet a nindzsa szóval, hogy a koreaiak nem használták, ha valóban nem használták. A japánoknál is inkább sinobinak mondják.

 192. Andicilin Says:

  Azért azt sejtettem, hogy Deszu ennyire nem hülye, hogy besétáljon az ellenséghez, de az nem áll össze, hogy miért a koronaherceggel tért vissza. Vele korábban nem is beszéltek. Nem az írnok találta ki Deszu csendőrségre menését? Hogy találkozott deszu és a koronaherceg?

  • Mara Says:

   Majd a következő részben megmutatják.

   • Andicilin Says:

    Ezt gondoltam. 🙂

    Egyébként azért nem hiszem, hogy Deszu magától ment volna a csendőrségre, hiszen mindent – magát a megfigyelést is – azért tett, mert az írnok azt mondta neki, és utána jelentett is neki. Nyilván ennél az esetnél is először hozzá ment. Az írnokban bízik, a csendőrségben nem annyira, hiszen tudja, hogy mindenki a koronaherceg ellen van, elsősorban a hatóságok.

  • yucca Says:

   Az írnok a herceg mellett áll, hogy bízhatna a csendőrségben, ez Deszu önálló akciója lehetett, sajnos előbb cselekszik, mint gondolkodik.
   Azért még mindig Deszu és a nagybácsi karaktere viszi a filmet, ők ketten nagyon jól játszanak.

   • Cirmolán Says:

    “Azért még mindig Deszu és a nagybácsi karaktere viszi a filmet, ők ketten nagyon jól játszanak.”
    Szerintem meg szörnyen ripacsok, de lehet, hogy csak én nem értem a koreai humort.
    Viszont ennek a Deszu fiúnak, nagyon szép szeme és őszinte, nyílt tekintete van. Közelmúltbeli gazfickóként lehetne egy kicsit dörzsöltebb is!

   • Andicilin Says:

    Az írnok nem áll senki mellett. Még. Most még csak puhatolózik, hogy megtudja, hova érdemes állni. Nem hiszem, hogy ő is olyan, mint Deszu, aki azért áll a koronaherceg mellé, mert ő a koronaherceg. Az írnok azért állhatna mellé, mert megfelelőnek tartja a pozícióban, illetve később királynak. Az egyik érzelmi, a másik értelmi döntés. Feltételes módban írom, mert még nem tudni, hogy hova fog állni, de azért sejthető. 😀

   • yucca Says:

    Az igaz, hogy csak sejteni lehet, hogy az írnok esetleg a koronaherceg mellé fog állni, de azt nem hiszem, hogy ő küldte Deszut a csendőrségre, mert pont ő mondta , hogy Deszunak úgysem hinnének, és rögtön eltüntetnének mindent, szerintem nem ilyen módszerrel buktatná le az összeesküvőket, hiszen tudja, hogy milyen hatalmi erők állnak emögött.

   • bea Says:

    Deszu szinkronja viszont szörnyű….

   • Cirmolán Says:

    Deszunak nem volt ideje az írnok döntésére várni, a csendőrfőnök hovatartozása az ő kis csiszolatlan agya számára meg még rejtély lehetett. De a személyét fenyegető veszélyt azért már felismerte. Azt hiszem.
    A koronaherceggel meg a filmeken szokásos nem véletlen véletlen hozta össze az úton.

   • Andicilin Says:

    “az ő kis csiszolatlan agya” – A hülye ennél szebb megfogalmazásával se találkoztam még! XD Zseniális.

  • yucca Says:

   Deszu miután ügyesen lerázta a helyi csendőröket eközben futhatott össze a koronaherceggel, aki éppen ebbe a “mocsaras” faluba tartott.

   • Andicilin Says:

    Erről jut eszembe, hogy fura, hogy a főváros egyes részeit falunak mondják. Oké, korábban már írta valaki, hogy nem volt összefüggő város, mégis egy településnek számított. Akkor viszont miért nem kerületeknek mondják?

 193. yucca Says:

  Azt mondjátok meg hogy lehetett Songjonnál a hivatalos dokumentum? csak azért mert ő készítette nem vihette haza, vagy tudta hol kell keresni a festő hivatalban?

  • Andicilin Says:

   Biztos csak azzal a párnája alatt tudott aludni. XD Tényleg annyit lehet csak rá mondani, hogy wtf.

  • Cirmolán Says:

   Vagy, hogyan találhatta meg rekord idő alatt azt a festményt, mikor a többi festő jól összekevert ott mindent egy asztalra? Nem hiszem, hogy hajnalig rendet raktak volna.

 194. Andicilin Says:

  Hm. Mi volt az, amit az írnok Hong odaadott a két testőrnek? Ugye nem ugyanaz, amit a koronaherceg adott ugyanennek a két testőrnek, hogy csempésszék be a szolga ruházatába? Kicsit zavaros volt az a rész. Most akkor átadták a koronahercegnek az írnok üzenetét vagy nem?
  Szép kis lebukás ez a hercegnőnek! Szan herceg mindenkire inkább gyanakodott, mint rá. A miniszterek, akik a másik pártban vannak egyértelműen gyanúsak, aztán ott van még a királyné, akiről valaki fentebb írta, hogy szintén hozzájuk tartozik, na de a hercegnő?

 195. Ilus Says:

  Az olimpia miatt nemcsak 2hétig nem lesz,

  Az olimpia után a 7.résztől kezdik el s így szeptemberre várható a pénteki rész folytatása.

  • Ilus Says:

   Nem biztos, ezzel kapcsolatban írtam nekik.
   Meg a port nem egyszer tévedett már

 196. Andicilin Says:

  Amit tegnap írtam a levélről az ma sem lett megmagyarázva. Tehát úgy láthattuk, hogy Hong írnok odaadott egy borítékot a két testőrnek, hogy adják át a koronahercegnek, akiket éppen akkor hívatott magához. A következő jelenetben a két testőr belép a koronaherceghez, de nem adják át neki a borítok, hanem már a koronaherceg adja nekik, hogy Han miniszter elrabolt szolgálójával együtt küldjék el Han miniszternek. Itt vagy kivágtak egy jelenetet, vagy egyszerűen csak átugrottuk azt a részt, ami nem tűnt lényegesnek, mégis kicsit zavaró.
  A hercegnő nem tudom hogy mossa le magáról ezt az egészet, hiszen egyértelműen bebizonyosodott, hogy Han miniszter és közte volt valami. Ha nem is bizonyítható, hogy mi, de valami biztosan. Minimum el kéne küldeni az Udvarból. Aztán még ott van az a két ember, akinek Han kimondta a nevét a vallatáskor. Őket is ki kéne hallgatni.
  A koronaherceg felesége szereti a koronaherceget? Úgy tűnt féltékeny, pedig általában nem szoktak azok lenni a feleségek, hiszen természetes, hogy a férjüknek vannak ágyasaik, nem? Vagy ez csak a más királlyá koronázottakra érvényes? A koronahercegekre még nem?

  • Mara Says:

   Attól, hogy ágyasrendszer van a koronahercegnő még lehet féltékeny. Láthatólag gyengéd érzelmeket táplál a férje iránt. Nyilván nem csinál jelenetet, hisz ezt nem illik. De hogy örülni nem örül neki, az szent.

   • tenambo Says:

    Mara: SPOILER
    A koronaherceg feleségr pozitiv szerepet játszik az egész történetben.
    Az un. szerelmi szál most kezdődik igazán. Lassan lehet előkésziteni a zsebkendőket.

  • yucca Says:

   Abszolút rosszul van több helyen felépítve a történet.
   Nem ez a levél az első eset, hogy hiányos a láncszem az eseményekben.
   Az első: hogyan került a titkár a királyi családba,
   a második: Deszu hogy került a csendőrségre,
   a harmadik: Songjon festménye:
   és ez a levél a negyedik.
   lehet, hogy az író nem tartotta fontosnak, de így kicsit érthetetlen a film.

  • Andicilin Says:

   Azt mondjuk a koronahercegné mindig is gyaníthatta, hogy a férje nem szereti őt annyira, mint ő a férjét. Persze, jóban vannak, de azért messze nem szerelmesek. Egyébként nekem sem a gonoszság jut eszembe a feleségről, inkább az erőtlenség. Míg a koronaherceg anyja mindig kiáll a fiáért, jól tud beszélni is, burkoltan sértegetni, addig a feleség semmi ilyesmit nem csinált még.

   “Az első: hogyan került a titkár a királyi családba,” – Ez alatt a Hwa Wan hercegnő által örökbe (?) vagy csupán befogadott fiút érted, ugye? Igazából ha nem írjátok itt, hogy ő ki meg hogy, akkor szerintem én is azt hinném, hogy a hercegnő tényleges fia.

   “a második: Deszu hogy került a csendőrségre” – Kezdem azt gyanítani, hogy magától, viszont akkor, illetve hogy elszökött a bérgyilkosok elől azt bizonyítja, hogy mégsem olyan hülye. Vagy csak ösztönösen ráérzett.

 197. yucca Says:

  Már egész megijedtem, hogy az összes árulót elkapják, mert akkor vége is lehetne a filmnek.
  Vajon mi lesz az írnokkal, hogy fogja megvédeni a koronaherceg?

  Azért egy hercegnő ellen egy miniszter szava még nem bizonyíték , persze a gyanút mostmár nem moshatja le magáról, de így legalább szem előtt lesz.

  Lehet, hogy nem szerelmes a koronahercegbe a felesége, de félti a pozicióját, hiszen a koronázásig bármi történhet és akkor nem ő lesz a királyné.

  • Mara Says:

   A mostani király apja, Sukjong hozott egy rendeletet, miszerint ágyasból királyné többé nem lehet. Aki látta a Dong Yi-t nyilván érti miért volt erre szükség.

   • yucca Says:

    Akkor ezek szerint a koronahercegnek is lehet ágyasa?
    Dong Yi a király ágyasa volt.

   • Cirmolán Says:

    Igaz, hogy ezer éve volt, de Mishil is volt ágyasa Dongryeong (Jinheung fia) koronahercegnek.

  • Andicilin Says:

   “Vajon mi lesz az írnokkal, hogy fogja megvédeni a koronaherceg?” – Ezt nem értem. Hong írnokkal, aki Deszut is tanította? Nem követett el még semmi olyat, amiért meg kéne védeni. Még csak felsőbb pozícióba se került…bár lehet, hogy hamarosan fog, de egyelőre ő még jelent semmit. Egyelőre nem fenyegeti veszély.

   • yucca Says:

    Azért gondolom, hogy az írnok veszélyben van, mert a titkár ajánlatát nem fogadta el, és előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy ő az aki segített a koronahercegnek tőrbe csalni őket.

   • Mara Says:

    Hongot nem kell félteni elég dörzsölt ő ahhoz, hogy megvédje magát. Sőt!

 198. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Holnap lesz az olimpia előtti utolsó rész. Az olimpia után ahogy láttam – újra kezdik vetíteni elölről. Nem értem – akkor miért kezdték el most – vagy miért nem folytatják az m2-n?

  • Andicilin Says:

   Az Olimpia csupán két hétig tart, de részt vesz rajta általában vagy 150 (vagy több) ország több ezer sportolója. A lényeg, hogy rengeteg különböző sportágban versenyeznek egyszerre, egy időben is, hogy beférjenek a két hétbe. Bár ez így se sikerült, hiszen pár napja már mennek a csapatsportokból a selejtezők. Már az ötödik mondatnál tartok, de a lényeget még nem írtam, hogy párhuzamos közvetítések is lesznek, vagyis valószínűleg minden közszolgálati csatornán ez fog menni. Mellesleg néhány éve van M3 is, de csak neten, ezt csinálták most meg 3D-s csatornának is egyben. Na, ott aztán 1000%, hogy csak az Olimpia lesz, de nyilván az M1-en meg leadják az összes olyan versenyt, aminek magyar résztvevője van, hiszen ez az a csatorna, amit mindenki láthat. M2-n szerintem a magyar vonatkozásúakat mind meg fogják ismételni, de persze lesz ott is élő adás.
   Csak én vagyok lelkes az Olimpia miatt? Szurkoljatok már ti is! Ez csak 4 évente egyszer van!

   • yucca Says:

    Én ugyan nem szoktam sportműsorokat nézni, de az Olimpia az más, a megnyitó is mindig szép. Ez az a sportesemény ahol a nemzetek legjobbjait láthatjuk együtt a legtisztességesebb küzdelemben.
    Én mindenképpen szurkolni fogok., a koreai filmek megvárnak minket.

   • Cirmolán Says:

    Kész szerencse, hogy az olimpia alatt felfüggesztik a Yi San-t, így 2 hétig lehet az olimpiára koncentrálni, utána meg megint a Yi Sanra. Mert, ha választani kell, nem kérdés, hogy az ember inkább az egyszeri és megismételhetetlent nézi valós időben. Mert a felvétel már nem ugyanaz.

 199. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  Az írnok – aki felkészíti Dae-Sut – szimpatikus – de utaltatok még régebben arra a tényre, hogy aki szimpi lehet gonosz és fordítva is. Nem fekete-fehér karakterek a szereplők.

  • Andicilin Says:

   Ezekben a sorozatokban azért többnyire de. A főszereplők szoktak színesebbek, több dimenziósak lenni – beleértve az úgy nevezett gonoszakat, az ellenfeleket. Bármibe lefogadom, hogy Dalho bácsi a sorozat végéig ez a vicces karakter marad, azt sosem fogjuk megtudni, hogy mi zajlik a lelke mélyén. Az ő karakteréből minden sorozatban van legalább egy. A Dongiban ugyanez a színész alakította ugyanezt a karaktert, a Jang Geumben meg a nevelőapja. Ez csak egy példa. Szerintem egyébként szükség van fekete-fehér, illetve szürke karakterekre is, mert mellettük lehet valaki igazán színes. 🙂

  • Cirmolán Says:

   Az írnok törekvő és céltudatos, Song Yeon és Dae Su ösztönösségének és érzelmességének ellenpontja. Remélhetőleg beváltja az ígéretét és az igazság bajnoka lesz.
   Valami udvari funkciót máris kapott a hercegtől, mert egyik jelenetben már díszesebb ruhában, a földön ülve tanácsot adott a nénikével való bánásmódot illetően.

 200. Cirmolán Says:

  Hú de beszédes volt a koronaherceg arcára fagyott mosoly a mai utolsó jelenetben, mikor a kororonahercegné megjelent. Tud ez a szinész (Lee Seo Jin)! Csak nagyon fiatal hozzá képest Song Yeong és Dae Su alakítója.

  • yucca Says:

   És főleg, hogy Songjonnak ilyen gyerekes hangja van így még nagyobbnak tűnik a korkülönbség, tényleg nem kap később más szinkronhangot?

   • Andicilin Says:

    Nem valószínű. De most már inkább ne is cseréljék le, mert az még irritálóbb lenne. Engem legalábbis mindig jobban zavart a hangok cserélgetése, mint egy nem túl eltalált, ami végig megmarad.

    Érdekes, most nézem, hogy a valóságban a koronaherceg csak egy évvel volt idősebb a feleségénél és Szongjonnál. Vagyis a két nő még egykorú is volt. Szerintem Szongjon színésze túl fiatal az összes többihez képest.

 201. Elena Says:

  Mikor lesz a 16. rész?

  • Ilus Says:

   Ha előröl kezdik akkor szeptemberbe ha rendesen folytatják akkor augusztus 13án.
   Ha te is írsz akkor hátha meggondolják magukat s rendesen folytatnák.
   Mivel tény, a port adatai szerint a 7résztől fogják kezdeni de ha többen írunk akkor hátha magukhoz térnének s 13án rendesen a 16.résszel folytatódna.

   • Ilus Says:

    Előröl kezdik a 16.20as sávba, a 17.30ban meg a soron következő rész lesz!

 202. rog70 Says:

  Egyelőre az írók nem nyűgöztek le a körmönfont történetszálaikkal:

  1) Ha van a volt testőröknek alibije az állítólagos összeesküvés idejére (milyen kedves volt a gonoszoktól, hogy ilyen pontosan keltezték a kompromittáló levelet), akkor miért nem állnak ki vele nyilvánosan? Miért csak San-nak súgja meg? Akármennyire is a királyné embere, azért egy hivatalos nyomozónak kötelessége lenne utánamenni egy ennyire egyszerűen ellenőrizhető ténynek…

  2) Mi az, hogy egy királyi bankett, amin maga a KIRÁLY is ott van, vendéglistáját ilyen körmönfont módon, a festmény alapján tudják kideríteni? Egy ennyire bürokratikus államban, ahol még azt is feljegyzik, hogy a király mennyit kakilt aznap, kizárt, hogy nincs valamelyik hivatalban egy pontos lista a vendégekről. (NB: ez a középkori sajtófotó szolgálat azért jópofa)

  3) Van tanú, de nem mer kiállni, mert magát is bajba keveri: ennél átlátszóbb időhúzást keveset láttam az elmúlt időben. Miért keverné magát gyanúba azzal, hogy bizonyítja, hogy valaki NEM követett el árulást? Vagy, Dong Yi fia sokat változott, amióta király lett és a legsötétebb zsarnokság uralkodik… (a királyné utal valami ilyesmire, de persze ő gonosz)

  4) A vége: 100-an keresik a képet, de nem találják meg,persze a lány az utolsó utáni pillanatban rohan a sorsdöntő információval, az ítéletet már végre is hajtanák, amikor megjelenik a felmentő sereg… ez egy dél-amerikai szappanoperától is gyenge. Miért nem lehetett valamelyik festővel (pl. a kövérkés bolonddal vagy a szimpatikus öreg főnökkel) megtaláltatni a képet? Így csak húzták az időt valamivel, amiről mindenki tudta, hogy mi lesz a vége. (Ha a testőröket lefejezték és San-t elzavarták volna az udvarból, na AZ tökös lett volna az íróktól.)

  • Andicilin Says:

   1, Olyan ez, mint amikor a kis Szan a pénzével megoldotta a gyermekkereskedelmet, de hogy hogyan az nem derült ki. Ez van és kész.

   2, Dehogynem. Volt is minden, csak két napi lovaglásnyira, nem a fővárosban, mivel nem ott tartották a hepajt. Ezért kellett ez a körmönfont (?) kutatás.

   3, :DDD

   4, Igaz, de azért teljesen mást nem nagyon írnak a forgatókönyvbe, mint ami a valóság volt. A koronaherceget nem bűntették, mivel a valóságban se. (A valóságban lehet, hogy meg se történt az egész.)

  • Mária Hegyiné Serfőző Says:

   A 2. felvetéshez: szerintem a meghívottak listája nem mindig egyezik a jelenlevők listájával. Példa rá a tanuk keresése jelenet. Így fontos volt, hogy a jelenlevőkről készült festményt találják meg – mert az a hiteles dokumentum.

 203. betyár Says:

  A tegnapi részben több nagy odamondás is volt:
  1. Hong írnok megmondja Hong titkárnak (az a gúnyos mosolyú szép fiú), h nem mellé hanem Yi San koronaherceg (vagyis az ellenség) mellé áll. Le is hervadt a mosoly a titkár arcáról.
  2. Az öreg király felteszi a Hwa-wan hercegnőnek a kérdést,h mi köze a védelmi miniszterhez és a lázadáshoz. A gúnyos hercegnő nem tudott mit mondani, nagyon szánalmas volt ahogy kapkodott a levegőért.
  3. A védelmi miniszter neveket mond a kihallgatáson, Yi Sannak ez nagyon rosszul esett,h ennyien ellene vannak.
  Yi San feleségének sem esett jól,h látta férjét és Szong Jont. Majd meglássuk a reakcióit ma.

  • Andicilin Says:

   1, Hong Guk Jong = aki felkészítette Deszut a vizsgára, a koronahercegnek dolgozik
   Dzsong Hu Gjom = hivatalnok, Hvavan hercegnő fogadott fia

   Bár leírva tök más a nevük, tényleg baromira hasonlóan hangzik. Én is csak a wikipédia segítségével találtam meg.

 204. Andicilin Says:

  Még még mindig Dalho bácsi (=a legcsinosabb férfi!!!!) és a kocsmárosné jelenetei a legjobbak, de most már versenyben van vele az is, hogy Deszu rákacsintott Csobira. Hjaj, néha annyira jól szórakozom ezeken a kis hülyeségeken. Egyszerűen vicces a megvalósításuk.
  Hong Guk Jong (Ha minden igaz, akkor így ejtik, bár nem biztos.) írnok emberére akadt a koronaherceg személyében! Nagyon aranyos volt, ahogy elképedt, kissé elakadt a szava is. Dalho bácsi mellett – aki mint tudjuk a legcsinosabb férfi – ő a másik kedvencem. Ez a vizsgázós megoldása tipikusan olyan volt, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor a Mohamed megy a hegyhez. Amúgy is szereti a bölcs közmondásokat. 😀
  A koronahercegné udvarhölgye eddig mindig szimpi karaktert alakított a sorozatokban, most viszont enyhén rosszmájúnak tűnik.

  • yucca Says:

   Nekem azzal vált szimpatikussá az Írnok, amilyen türelemmel próbálta Deszu fejébe verni az ismereteket, mert tudta, hogy a koronahercegnek mennyire fontos, hogy sikeres vizsgát tegyen, és amilyen kedvesen ezt a herceg tudtára adta.
   Csodálkozom azon, hogy a király semmilyen reakciót nem mutat a titkárral szemben, eddig teljesen oda volt érte, nyilván sejti, hogy tudott anyja tetteiről, akkor legalább őt mindenképpen eltávolítanám a palotából.

   • Cirmolán Says:

    “Nekem azzal vált szimpatikussá az Írnok, amilyen türelemmel próbálta Deszu fejébe verni az ismereteket”
    Hát ez az, fejébe verés helyett már régen meg kellett volna tanítania, hogyan tanuljon.

   • Mária Hegyiné Serfőző Says:

    Ha ennyire tisztában voltak, hogy Dae Su ilyen nehéz fejű, akkor gyakorlatias példákkal kellett volna rávezetni a támadási alakzatokra, vagy a terepviszonyokra.

   • yucca Says:

    Vannak emberek akik annyira sík hülyék, hogy nem képesek megtanulni az elméletet, vagy egyszerűen nem érdekli, viszont a gyakorlatban verhetetlenek,
    Deszu ilyen , ettől még lehet Yi San legjobb testőre, ha megtámadnák a herceget ő biztos gondolkodás nélkül cselekedne. Sok esetben többet ér a gyakorlat mint az elmélet, és már barátokra is lelt testőrtársaiban, akik elismerik képességeit.

   • yucca Says:

    Na jó azért az egy kicsit erős, hogy Deszu hülye lenne, nem is tudom miért terjedt el róla, ez nem igaz, egyszerűen csak tudatlan ezért olyan nehéz a felfogása, a vizsgáig talán egy könyvet se olvasott el, akkor hogyan érthetné meg a szakkönyvet. Az írnok ilyen rövid idő alatt csak ennyire tudta felkészíteni, a gyakorlati oktatáshoz ő nem ért, majd a testőrségben lesz ideje, hogy képezze magát.
    Dalho nagybácsi sajnos nem tartotta fontosnak, hogy tanuljon a két gyerek, mert ő beletörődött abba, hogy a családjukban eddig sem volt okos ember.

   • rog70 Says:

    “Ha ennyire tisztában voltak, hogy Dae Su ilyen nehéz fejű, akkor gyakorlatias példákkal kellett volna rávezetni a támadási alakzatokra, vagy a terepviszonyokra.”

    Az valószínűleg kevés lett volna. Amit eddig láttam a vizsgarendszerből, aszerint fel kell mondani a klasszikus műből szó szerint az idézetet, majd kommentálni vagy értelmezni kell. Hiába érti meg a lényeget, ha nem tudja elmondani a klasszikus szöveget, megbukik. Mondhatjuk, hogy a koreaiak nem voltak hívei a kompetencia alapú oktatásnak 😀
    Az ilyen jellegű tanulás megtanulása valószínűleg már késő, Dalho bácsinak korábban kellett volna megkeresni a helyi nevelési tanácsadót 🙂
    Ahogy a filmen előadták, azért sanszos, hogy a módszertani hiányosságok mellett 1-2 részképesség-zavar is bejátszik abba, hogy Dae Soo kicsit problémás lett…

   • Mara Says:

    Én úgy vélem, hogy a probléma a kínai jelekben volt. Ha nem ismert valaki teljes biztonsággal x számú jelet, akkor reménye sem volt, hogy megértse a könyveket.

   • Cirmolán Says:

    Azt írtam fentebb, hogy “az írnoknak már régen meg kellett volna tanítania, hogyan tanuljon!” “Már régen”, és nem a vizsga előtt 2 nappal.
    Olvasni valószínűleg tud ez a Dae Soo fiú, a felfogása viszont nehéz. Ha kikapja a könyvet az írnok a kezéből, és eldarálja az útféleségeket, Dae Soo még annyit sem jegyez meg belőle, mintha saját maga olvasná, mert az ő tempója a darálásnál lényegesen lassúbb.
    A dolog sajnos úgy áll, hogy Dae Soo tanulni nem tud, az írnok meg tanítani nem tud, mégis követelné az óradíját. Ugyanis nem a zsenit kell tanítani, hanem a bugyutát. De ha a bugyutát minden alkalommal le-“hétökrözik”, annyira kedvét szeghetik, hogy “hétökör” is marad.

    Dae Soo lelkes testőre lehetne Sannak, csak ha éppen a cselt és a cselszövőt nem ismeri fel, akkor megette a fene az egészet, mert vagy hagyja magát félrevezetni és elcsalni a herceg mellől vagy agyoncsapja hirtelenségében a hercegpártiakat is.
    Nem véletlenül van az a vizsga. Csak hát nem 2 nappal a vizsga előtt kell felfalni 6-8 könyvet és kellene valami hivatalos felkészítő iskola vagy tanfolyam, nem elég egy önjelölt tanár.

   • Cirmolán Says:

    “Ha ennyire tisztában voltak, hogy Dae Su ilyen nehéz fejű, akkor gyakorlatias példákkal kellett volna rávezetni a támadási alakzatokra, vagy a terepviszonyokra.”
    Hát ez az!
    Ha a támadási alakzatokat nem is lenne kifizetődő egy egyénileg tanuló számára természetben prezentálni (ehhez kellene az iskola), legalább a terep- és út-féleségek nevét azonosítani kellett volna a valósággal. Van, aki jobban tud a konkréttól haladni az absztrakt felé. Dae Soo is ilyen.

 205. yucca Says:

  Azért az nagy kihívás Hong írnoknak, hogy mostantól kezdve egyenes úton kell járnia, de egy ilyen rafinált embernek ez nem okoz gondot, ahogy megoldotta Deszu bejutását, ezt a koronaherceg is mosollyal az arcán örömmel nyugtázta.
  Jó párost fognak ők alkotni, remélem egy-két trükkre majd megtanítja a herceget.

  • Cirmolán Says:

   “Remélem egy-két trükkre majd megtanítja a herceget.”
   Na ennél ő rafináltabb, tudja, hogyan kell magát nélkülözhetetlenné tenni. Nem véletlenül állt a herceg oldalára. A titkárék oldalán van már elég rutinos konspiráns, ott csak egy lenne a sok közül. A koronaherceg mellett viszont kulcsfigura lehet. És csavaros agyában jól elfér a kecske is, meg a káposzta is.

  • Andicilin Says:

   Szerintem a kihívás miatt is választotta a koronaherceget. Persze nem csak ezért, ez csak egy indok a sokból.

   • Cirmolán Says:

    Igen, ez elég összetett dolog, ahogy az írnok sem egy egyszerű személyiség.

 206. Cirmolán Says:

  Ma már (Jinheung) Yeongyo -nak is volt egy használható tanácsa a herceg számára. Meg egy elismerő fél mosolya, hogy mégis csak lesz király, ebből a fiúból.
  Milyen alattomosan fenyegető tud lenni ez a királyné (Dae JangGeum / Jang Doc)!

 207. Mária Hegyiné Serfőző Says:

  A délutáni részben csak rácsodálkoztam – de az ismétlésben már nagyon figyeltem – Yi San kacsintott, amikor találkozott a tekintete Dae Su-éval. Olyan aranyos volt. Dae Su is, amikor felvette a leesett tárgyat a földről.
  Hong Guk Jongnak igaza van – Dae Sunál odaadóbb testőrt nem találhat magának a herceg. Erre tettek esküt még gyerekkorukban.

 208. Cirmolán Says:

  Jól látom én, hogy San másik nagyapja a lázadók táborában bólogot? Nem értem. Most csak hasonlít a színész, vagy két szerepet játszik, vagy valóban ő a San nagypapa? Fura lenne, ha a lányával a két ellentétes oldalon állnának.

  • Andicilin Says:

   Nem. Szan anyja (Hje Gjong?), és az anyjának az apja a koronaherceg oldalán áll. Viszont van a nagypapának egy testvére, aki látszólag az ő oldalukon áll, de valójában az ellenségén. A gyűléseiken is részt szokott venni. Azért nehéz megkülönböztetni a nagypapát és a testvérét, mert mindkettőnek Hong a családneve, – és csak így szólítják őket – illetve mindkettő miniszter, tehát piros ruhás. Ehhez jön még az is, hogy ha Szan anyjához mennek, akkor együtt teszik.
   Ehhez a nagypapi tesóhoz ment el először Hong írnok, azért, mert előbbre akar jutni, és az öreg már az apját is segítette, stb. Aztán jól megsértette a nagypapi tesót, aki elkergette. Azt is mondták, hogy Hong írnok és a nagypapi testvére – aki dettó Hong – rokonok, tehát szegről-végről az írnok és a koronaherceg is az.

   • Cirmolán Says:

    Nem a nagypapi tesot kevertem a nagyapóval, hanem egy hosszú orrú nagypapira hasonlító minisztert a nagyapóval, aki ezek szerint egy és ugyanaz. De nem tűnt fel nekem, hogy most nagykorában nagyon tüsténkedne unokája segítésében. Szinte csak térdepelni és bólogatni láttam.

  • Andicilin Says:

   Nem tudsz róla képet betenni? Már kezdem elveszteni a fonalat.

   • Cirmolán Says:

    http://asianwiki.com/Shin_Chung-Sik
    A szerepe alapján talán ő lehet, de a színész képére ránézve, maszk és süveg nélkül valahogy másnak tűnik nekem.

   • Cirmolán Says:

    http://yisanprojekt.hu/szereplok.htm
    itt is megnéztem, nem tévedtem, róla van szó.
    Hong Bong Han (San anyai nagyapja) ~ Sin Choong Sik

   • Andicilin Says:

    Igen, ő az áruló, de ő nem a nagypapa, hanem a testvére. Hong Bong Han a neve, a nagypapa meg ha minden igaz, akkor Hong In Hwan. Ezekre a rajongói oldalakra és a wikipédiára se érdemes mérget venni, mert az a tapasztalatom, hogy ha valami nem biztos, de egy helyen írnak róla valamit, akkor azt a többi oldal is átveszi. Egy biztos: ő a nagypapa tetvére és az áruló is egyben. (Ezeket mondták, illetve láttam a sorozatban.) A neve, illetve a nagypapáé nem.

   • Cirmolán Says:

    Itt ( http://yisanprojekt.hu/szereplok.htm ) ezt írják:
    Hong Bong Han (San anyai nagyapja) ~ Sin Choong Sik ( a színész itt látható: http://asianwiki.com/Shin_Chung-Sik )
    Hong In Han (igazságügyi miniszter, San anyai nagyapjának testvére) ~ Nah Seong Gyoon ( a színész itt látható: http://www.hancinema.net/korean_Nah_Seong-gyoon.php )

   • Andicilin Says:

    A sorozatból pedig egyértelműen az jön le, hogy fordítva van. A szinkronból is. A kicsi Szan nem azt szólította nagyapjának, illetve Szan anyja az apjának, aki elárulta őket, hanem a másikat.
    Ha komolyan így írják mindenhol, akkor alapvetően egy hibás információt másolt tovább mindenki. Vagy én értettem félre az elmúlt 15 részt.

   • Cirmolán Says:

    http://indavideo.hu/video/Yi_San1 online nézhető videon 50:45-nél, 51:00-nál és 51:52-nél tisztán látható, hogy kire gondolok. San anyja 51:48-nál mondja neki, hogy “Jó apám!”

   • Andicilin Says:

    Igen, igen! Én is így tudom, de szerintem az adatlapokon hozzárendelt színész, illetve a szereplő neve és a színész képe nem egyezik. Vagyis nem a sorozatban való felismeréssel van a bajom. Az teljesen oké.
    Egyébként ki is másoltam:
    Nagypapa: http://kepfeltoltes.hu/120729/nagypapa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
    Nagypapa testvére: http://kepfeltoltes.hu/120729/nagypapa_tes__www.kepfeltoltes.hu_.jpg

    Szerkesztés közben átnéztem a cuccokat és rájöttem, hogy mi zavart meg engem. Az, hogy ahol én néztem, ott a nagypapa testvérének színészéhez más képe volt betéve.
    De a vita elejére visszatérve, a nagypapa testvére az áruló csak. Vagy itt is elvesztettem a fonalat? O_O Most már erősen kezdek kételkedni magamban.

   • Cirmolán Says:

    Végül is számomra nem a színész személye a fontos ebben a kérdésben, de muszály volt pontosítani az alap problémámhoz. Miszerint nagyon passzívnak és bólogató Jánosnak látom a nagypapát. Szinte semmit sem tesz San védelmében vagy érdekében. Mintha a királyné vezette tábori gyűlésen is láttam volna az öreget, de ezt még nem ellenőriztem le, mert még nem találtam meg ezt a gyanús jelenetet. Ezen nagyon el is csodálkoztam, mert sehogy se illik bele a családja és a cselszövők logikájába. (Vagy csak az enyémbe nem illik?) Nem gondolom árulónak a nagypapit, legfeljebb csak furcsállom, hogy lányával ellentétben ő csak sodródik az eseményekkel.
    Viszont csak a kis kép – szereplő – személy pontosító vitánk alkalmával tudatosult bennem, hogy a nagypapinak van testvére is és hogy néz ki ez a tesó.

   • Cirmolán Says:

    Megtaláltam végre, hogy kiket kevertem/keverek egy mással!
    http://indavideo.hu/video/Yi_San_11 videon
    – 39:55 – nél kép közepén, piros köntösben nagypapi tesója,
    DE Melyikük a nagypapa?
    – 39:49 – nél kép bal oldalán, piros köntösben?
    vagy
    – 39:55 – nél kép bal oldalán, piros köntösben?

   • Andicilin Says:

    55-nél, bal oldalon, a nagypapi tesó jobb kezénél. Aki 49-nél van az az ellentábor egyik fővezére, minden tanácskozásukon jelen van, sőt már külön is találkozott Hvavan hercegnővel, illetve lehet, hogy a királyné elé is járult már, amikor éppen összebeszéltek valamit. Az ő neve Choe Seok Ju. (Más átírás lehet, hogy kicsit eltérően írja.)

 209. Elhaym Says:

  Nehezen, de sikerült megnéznem a 15. részt. Este amikor az m2-őn néztem elment az adás. Videotáras részt meg nem akarta lejátszani a gépem. Tesóm rosszabbul járt, mivel ő így az Olimpia megnyitót nem látta.
  Olimpia engem nem tud lekötni, időm és kedvem sem lenne a tévé előtt ülni egész nap. Híradóban a rövid összefoglalókat lesem csak meg, az azért engem is érdekel, hogy nyernek-e a magyarok vagy nem.

  Nálatok nem volt gond az adással pénteken? M1 videótárja is jól működik?

  • yucca Says:

   Én megnéztem este az ismétlést is, nálam nem volt adókimaradás, viszont ma a videótáron az olimpia megnyitója többször is lefagyott.

 210. Bridget Says:

  Hello! 🙂
  Erre a blogra a Google-ba írt következő kérdés alapján találtam rá: “Mikor játsszák az Olimpia ideje alatt a Korona hercegét?”
  Ömm, nos igen, kicsit meglepett, hogy amíg tart az Olimpia, addig nincsen sorozat. Persze a többi van, csak pont ezt hagyták ki. ._.” Na de, játsszák valahol, vagy valóban ekkora kihagyás lesz? El fogom felejteni, mire folytatják… Az előbb telefonról olvasgattam a hozzászólásokat, és akkor láttam egy visszaszámláló féleséget, hogy ekkor meg ekkor fog ismét indulni, meg hogy ennyi meg annyi idő van még addig hátra. De most nem találom. oO Itt van valahol, csak én nem találom? 😀 Na mindegy, a lényeg az, hogy ha valaki tudna nekem válaszolni, azt megköszönném. 🙂
  Amúgy én is néztem a Jangümöt, a Shillát meg a Dong-Yi -t, és most a Yi-San -t, is. Mindegyik nagyon tetszett, én is koreai-fan lettem. :3 Jó ez a kis csapat is, érdekesek a hozzászólások… egyszóval tetszik. 😀
  Én eléggé fantáziadús alak vagyok, és ha nézek valamit, azt általában mindig továbbköltöm… Nos így történt ez a Shillával is, melyről fancitiont kezdtem lassan 2 éve (talán már több is, mint 2 éve), és amit be is fejeztem, sőt, írtam neki egy 2. részt is. A címe Farkas Szemmel lett, mivel egy farkas szemszögéből íródott. Átköltöttem, átírtam, néhány szereplővel kibővítettem, néhányat elvettem, egyszóval alakítgattam, aztán egyszer csak készen lett. Az első rész tehát a Shilla fancitionja átdolgozva, a második része a saját történetem az első részéből megismert hercegnővel és Bidammal, meg az új főszereplővel. Van egy harmadik is, mely a Dong-Yi-ból indult, szintén átköltve: ez azonban nincsen befejezve, szerintem nem is lesz. Ha valakit érdekelnek esetleg, akkor megtalálja őket itt: http://bridgestory.honlapom.com (Farkas Szemmel 1 és Farkas Szemmel 2, a menüben balra)
  Bocsi, hogy ez csak így iderakom, de ha már itt tartunk, gondoltam megosztom, hátha tetszik valakinek. 🙂

  Köszönöm a válaszokat: Bridget :3

  • Cirmolán Says:

   “Persze a többi van, csak pont ezt hagyták ki” Inkább tartsanak szünetet, mint hogy két fontos dolog közül az egyikből kimaradjunk. Még az újrakezdés sem fog ártani, mert mint fentebb kiderül a sorozat kis loiikai bukfencei és a hasonló emberi arcok miatt vannak bőven homályos pontkaink. Türelmetleneknek gyógyír lehet a letöltési vagy az online lehetőség.

   • Cirmolán Says:

    “logikai bukfencei”-t és “homályos pontjaink”-at akartam írni. Hiába, a sikítós gépírásom! Még jó, hogy csak az írás megy át!

  • Andicilin Says:

   Ezt ismered? http://anime-fanfiction.animehq.hu/fanfiction/index.php

 211. Elhaym Says:

  Bridget : Üdv a blogon. Visszaszámláló a főoldalon van.

  https://elhaym.wordpress.com/

  Írásaidat mindenképp el fogom olvasni. 🙂

 212. Bridget Says:

  Én a “többi” alatt azt értettem, hogy pl. Bűvölet, meg Balatoni nyár… Ezeknél sokkal értelmesebb a koreai sorozat. 🙂 Amúgy szerintem nem lenne jó, ha újra kezdenék, mert úgy kicsit unalmas lenne, mire túllépnek az eddig már lejátszott részeken. Nem fogom letölteni, mert akkor meg nem fogom élvezni a folytatást. Szóval várok. 😛
  Amúgy ezt a honlapot nem ismerem…

 213. puszilva Says:

  A port adatbázisába eltűnt a káosz!

  13án m1 17.30 a soron következő rész,

  viszont az m2n a 7résztől kezdik előről.

 214. Cirmolán Says:

  Itt is feltűnt nekem, hogy – a Jumong-ban tapasztaltakhoz hasonlóan – a gyors akcióra készülő, herceg vezette csapat élén haladók égre-földre hajszolják, bíztatják az alattuk vágtató paripájukar, a csapat gyalogos hátsó része tüdejét kiköpve lohol utánuk. Hogy marad így energiájuk a célnál cselszövőkkel való prompt harcra?

 215. Bridget Says:

  Hmm… ez jó kérdés. o.O

 216. betyár Says:

  A pénteki részben tetszett amikor is Yi San anyja meglátogatta Hwa wan hercegnőt és ahogy megleckéztette….
  Yi San felesége nem rosszindulatú, de az udvarhölgye talán a kelleténél gyanakvóbb Szong Jon íránt, amit meg is lehet érteni, mert félti a gazdasszonyát. Ha a gazdasszony bukik, akkor vele együtt bukik ő is…
  A király hasznos tanácsot adott Yi Sannak, h vegye körül magát hasznos emberekkel, tanácsadókkal. Ilyen Hong írnok, De szu mint testőr. Azonkivül a király már figyelembe vette a korona herceg véleményét (mi legyen a vizsgakérdés) a miniszterek megrökönyödésére. Azért elég keményfából faragták a királyt is és a korona herceg se buta.
  Csobi talán beleszeret De Szuba??? Mert nagyon megtetszett neki az biztos…
  Az írnok igen nagy stratéga és ha nem ment a rendes úton, azért a kiskapun bejuttatta Deszut a testőrségbe. Deszu pedig használta a fejét!!!!!!!!!!! A közelharc vizsgán lefejelt két ellenfelet is!! 🙂

  • Cirmolán Says:

   Megárthat neki az a fejelgetés, félő, hogy mégjobban összezsugorítja azt a csöpp kis agyát.

  • tenambo Says:

   Spoiler annak aki még nem látta !!!

   Csobi és Dé szu szerelmi száll nem lett teljesen kibontva. Kár.

 217. Tünde Says:

  Helló!

  Ne fikázzátok már ennyit szegény Dae-soo-t (akit egyébként Dé szu-nak kell mondani, irtó zavaró ez a magyarítás, vagy mi a fene), eggyáltalán nem hülye, tényleg, csak tudatlan még az elején, de szépen fog fejlődni! A hercegné is tud keményebb lenni, ha igazán kell, és lesznek érdekes jellemfejlődések/változások! Főleg Hongnál – aki most még írnok és zöld…és okosan akarja használni a hatalmat….hajjaj, mi lesz itt még! A legtanulságosabb harc egyébként a Hong-Jong párosé ebben a filmben.

  A szinkron eléggé gány, még a páromnak is feltűnt, pedig ő nem látta eredetiben. Sajnos sokat ront a minőségen. A koreai színészek a hangjukkal nagyon játszanak, ennek fontos szerepe van. (Mikor tavaly néztem, tövig rágtam a körmöm, ha meg épp nem, akkor nevettem, vagy sírtam, de senki nem tűnt ripacsnak, hülyének, vagy unalmasnak…) Nagy kár érte, tényleg.
  Dé-szu pl. nekem sosem tűnt hülyének, inkább volt kedves és vicces az elején is, később meg totál szerelmes is lehet belé lenni. Sajna csak a koronaherceg szinkronja van eltalálva, az öreg királynak és a feleségének is mélyebb, keményebb hangja van egyébként, Szongjon, meg Dészu is kellemes, kedves, megnyerő hangú, nem ez az idióta vinnyogós….

  No mindegy, várjuk a folytatást.

  Én mikor hazaérek a munkából, épp a cselgáncs megy. Ma lett egy Dél-koreai bajnok, vessetek rám követ, de én örültem…Nem volt gyenge a pasi….Mondjuk a szlovén (?) csaj se, őket kellett volna összepárosítani, az nagy harc lett volna…

  • Cirmolán Says:

   Dae Soo-t már most kifejezetten szerethető figura a herceg iránti elkötelezettsége, lelkesedése, szép szeme, nyílt, őszinte tekintete alapján. Nem is tekintem született félkegyelműnek, inkább “csiszolatlan agyú” fiatalembernek tartom, aki nem teljesen reménytelen eset. Azért aggódtam, hogy még a megcsiszolása előtt beszerez valami maradandó fejsérülést. Mert ezt a lefejeléses technikát nagyon veszélyesnek tartom, agyrázkódás vagy valami még rosszabb is lehet a vége.

 218. betyár Says:

  Én is láttam egy Dél-Koreai aranyérmet a női pisztoly céllövészetben (nem tudom pontosan a versenyszám nevét). Itt szerepelt Csonka Zsófia is, ő hatodik lett. Volt még Thaiföldi, szerb, orosz, ukrán, kínai és Észak-Koreai versenyző is. A dél-Koreai Kim JangMi jutott be elsőként a döntőbe olimpiai csúccsal. A kínai volt a címvédő, aki rövid időre át is vette a vezetést, de a végén mégis Dél-Koreába került az arany 🙂 A verseny után többen is odamentek gratulálni, de az Észak-Koreait nem láttam,h gratulált volna 😦

 219. Cirmolán Says:

  Ha valakit érdekel, olimpiával kapcsolatos hozzászólások vannak itt:
  https://elhaym.wordpress.com/2012/06/25/koreai-sorozatok-7/

 220. Miki Says:

  Sziasztok
  Tudom hogy ennek nincs itt a helye igazából,de van egy lány aki lehet hogy pont a mi segítségünkkel ki tud jutni egy koreai gasztronómiai útra. Annyi lenne a feladat hogy megnézzétek ezt a vidit egyszer vagy többször és aki még többet szeretne segíteni neki az megosztja még pár helyen a nézettség 40% ban hozzájárul az eredményhez.

  • Cirmolán Says:

   Szívesen megosztom, ha elárulod, hogy a vörösbort és a cukrot mikor, mihez adjam. Amúgy a recept tetszik, de maga a video pocsék.

 221. Bridget Says:

  Valaki elmondja, hogy ki az a Lady Park erről a képről:
  https://elhaym.files.wordpress.com/2011/06/yisan2.jpg?w=450&h=351 ? o.o
  Későbbi szereplő lesz, vagy csak én nem ismertem fel…?

  • Mara Says:

   Ő csak később lesz. A szerepe a képből nyilvánvaló, így nem spoilereznék.

 222. EUgen Says:

  13-án az m-1 és az m-2 is a 16. résszel folytatja a Yi San-t. (Szines RTV)

 223. Bridget Says:

  Köszi a választ 🙂
  Igen, van egy sejtésem hogy ki lesz, de arról halvány gőzöm sincsen, hogy hogy fog majd bejönni a képbe…

 224. Zsanett Says:

  Sziasztok!

  Kérlek segítsetek!Több letöltő ember kéne, hogy normálisan lejöjjenek a Yi San (korona hercege) részek:
  http://www.d-addicts.com/forum/torrents.php?&sort=&search=yi%20san&start=50

  most leginkább a 19, 20, 22, 23 rész kéne.

  Előre is köszi!

 225. maiszancsi Says:

  Sziasztok!Először is egy kéréssel fordulnék hozzátok.Nem tudjátok hol lehet megnézni a Yi sant magyar felirattal online?Csak a feliratos megoldás érdekel.Valamint érdekelne han yi min új filmje is és valami nap és hold vagy hold és csillagok elnevezésű 20 részes sorozat is.Előre is köszönöm a választ.Sajnos angolul és koreaiul nem tudok így két választásom van vagy szinkronizált vagy magyar feliratos.

 226. maiszancsi Says:

  Egyépként nagyon tetszik Lee san hangja és magyar nyelven és koreai nyelven is nagyon jó a hangja.Bár szerintem a magyarban szebb a hangja….Da-szuból pedig milyen helyes pasi lett:D.Csifó Dorina hangjával én sem voltam az elején túl elégedett de már kezdem megszeretni illik a mostani song yeonhoz csak késöbb nem biztos hogy annyira fog hozzá illeni.Nekem a koreai hangja sokkal jobbnak tűnik kissé felnőttesebb a hangja.Ennyit a hangokról :D.
  Jó volt mikor lebuktak Lee sanék és meglátta őket pingu…

 227. maiszancsi Says:

  Lehet hogy túl sokat írok de szeretném elmondani sok mindenről a véleményemet.Köszi elhaym először a te blogodból tudtam meg hogy lesz a Yi san és ennek nagyon örülök.
  Tudtátok miből ered a Lee san elnevezés?Eredetileg Yi sannak hívják ami kiejtve(i san)de mivel kedvelt színészünket Lee nek hívják így a magyarok csináltak belőle Lee sant.
  Valamint a koreaiak Song yeont nem(szong jon)nak hívják hanem(szong joná)nak.:)))):)))
  Már alig várom hogy vége legyen az olimpiának én is sokszor gondoltam arra hogy nem volt értelme elkezdeni augusztusban is elkezdhették volna,bár nekem sokkal jobb ha nyáron adják a sorikat.Cso be nagyon vicces a bugyuta vigyorgásával.:D
  Da-szu meg néha úgy néz Song yeonra mintha szerelmes lenne:D.
  A kedvenc részem az volt a mikor Lee san Da-szu hoz látogatott és da-szu leakarta ütni valamint amikor megütötte/megpofozta(nem is tudom melyik volt)úgyan olyan mosolygósan vette tudomásul hogy a barátja ismét leütötte őt:D

  • Mara Says:

   Igazság szerint a király családneve Lee, akárcsak a színészé. Nem tudom milyen megfontolásból írták át hajdan ezt a nevet így latin betűkre, hiszen mint ahogy te is hallhattad Í-nek ejtik.
   Tehát amikor elkészült a sorozat, mindenki a fonetikus változatát használta, Így is terjedt el az egész neten a Yi San forma.
   És mint ezt korábban már megjegyeztem, elég viccesnek tartom, hogy a magyar szinkronfordítók, akik eddig odavoltak a fonetikus kiejtésért, pont ezt a nevet használják angolosan.

   • Andicilin Says:

    Fonetikus kiejtés? Hát nem tudom, ahogy én korábban esetleg belehallgattam – például a Sillában – az eredetibe is, de ezt nem állítanám. Vagyis, hogy nem minden esetben. Mindegy, az egésznek az a rákfenéje, hogy angol nyelvű szövegkönyvet fordítanak olyanok, akik angolul tudnak, koreaiul nem, és a koreai kultúrát se ismerik, ezért a hibalehetőségek száma legalább háromszorosa, mintha koreai nyelvből fordítanának. Pont tegnap olvastam az M1 nagyszabású sajtótájékoztatójáról, amin beharangoztak néhány amerikai sztársorozatot. Nem igaz már, hogy ilyen csinnadratta és hype van az egyik oldalon, a másikon meg gagyivá degradálnak valamit, amin egy jó szinkron még dobhatna is. Semmi bajom azokkal a sorozatokkal, de ha ott számít a minőség, akkor számítson már itt is. Ráadásul a szinkronizálás árát nem nyelvben, hanem időben mérik. Tudom, erről már sokat írtam, de mindig kiakaszt, hogy már a 4. sorozatnál tartunk, de még mindig nem voltak képesek változtatni ezen. A fentebb írt sajtótájékoztatóról olvastam, hogy arról is szó volt, hogy a köztévének nem számít annyira a pénz. Mármint, hogy egy drága sorit vesznek, aminek esetleg nem lesz magas a nézettsége, így pedig nem lesz nyereséges, stb. Most akkor mibe fájna kérni a koreai szövegkönyvet? Lehet, hogy nem is kerül plusz pénzbe, de ha mégis, akkor se hiszem, hogy csődbe vinné őket. Csak arra tudok gondolni, hogy aki “tárgyal” velük annak eszébe se jut megkérdezni. Utálom a rossz rendszereket és az ebbe belenyugvó embereket. Na jó, nem is írok többet, kimérgelődtem magam. 🙂

   • maiszancsi Says:

    Ezt nem is tudtam!Köszönöm hogy a tévedésemet megmagyaráztad.Tudtommal a korona hercegét átrakják fél hatra így akik dolgoznak (nyáron is) azok sem fognak lemaradni róla vagy például a koleszosoknak ez jó pénteken de a haza járósoknak is nagyszerű lehet a továbbiakban.A kisiskolások is megtudják írni a házijaikat(már ha nézik). Pl:Nálunk az egész család nézi is mindenki alig várja a folytatást.Így mindenki tudja nézni még talán az éjszakások is.Ráadásul a fél hatos kezdés nagyon előkelő helynek számít a véleményem szerint.

   • puszilva Says:

    Akinek van időutazásos tvje annak tök mindegy mikor adják.

    Rábeszélt a szolgáltató minket, egy kábelról megy majd a tv meg a net, így nem lesz gond ha lemaradsz róla, a reklámot csak átugrod, az esti filmről se maradsz le, stb…

    30csatorna 2500ft úgy hogy utazol az időbe, már az se lesz gond ha hasonló műsor egy időbe lesz.

 228. tenambo Says:

  Puszilva! Én nem tudom mi az az időutazásos tv,mert ilynről még nem hallottam. Ellenben,ha a digitális TV-hez olyan modemet kapcsolsz,ahol megállithatod és visszapörgetheted a filmet,akár az ékőképet is/Pld. focimeccset stb/ az van Nálam a tv,telefon, a net egy kábelről megy. ATV-hez ha digitális adást akarsz modem kell.

 229. Bridget Says:

  Én is meglepődtem kicsit, hogy fél hatkor kezdődik, de szerintem ez így jobb is, mert én (bár nem kisiskolás) de iskolás vagyok, most kezdem majd a gimit, és van lehetőségem az élő adás felvételére/pörgetésére, stb, azért mégis jobb akkor nézni, mikor megy. 🙂

 230. Elhaym Says:

  maiszancsi : Szívesen és üdv a blogon.

  Annak is örülök, hogy van esti ismétlés is, M1-en nekem sajnos a 17:30 is korai időpont.

 231. Elhaym Says:

  Most, hogy elértük az 500 hozzászólást itt az ideje, hogy ennek a sorozatnak is megnyíljon a 2. bejegyzése. Aktuális is, mert holnaptól új időpontban lesz látható a sorozat.

  Beszélgetést itt lehet folytatni.

  https://elhaym.wordpress.com/2012/08/12/yi-sanlee-san-a-korona-hercege-2/

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.


%d blogger ezt kedveli: