Dong Yi-A királyi ház titkai 6-23. rész

Első 5 részről itt lehet olvasni.

6. A bizonyíték

Dong-it elrabolják a palotából és mikor magához tér, a királyi kőharang-készítő holttestére bukkan egy kalyibában. Sikerül megszöknie és elrohan a csendőrséghez, hogy bejelentse, gyilkosság történt. Mire visszaérnek, a holttest eltűnik. A király közben elrendeli, hogy a csendőrség és a törvényszék derítse ki a nép körében egyre nagyobb riadalmat okozó baljós hangzavar okát és találja meg, hogy ki áll mögötte. Az egyetlen bizonyíték, amely esetleg nyomra vezethetné őket, a harangkészítő holtteste, de nem találják. A király megparancsolja, hogy keressék meg a lányt, aki jelentette a gyilkosságot. Azonban nem jutnak semmire, ezért úgy dönt, saját maga is utánajár a dolognak. Közben Dong-i is visszamegy a kalyibába és összetalálkozik az álruhás királlyal…

7. A jutalom

Dong-i kiruccanása az álruhába öltözött Szuk-dzsong király segítségével sikerrel zárult. Ennek hála Szuk-dzsong bizonyítani tudja, hogy a hangzavarra van tudományos magyarázat, Szo Jong-gi csendőrparancsnok végre elindíthatja a nyomozást a hangzavar mögött álló összeesküvők után, és Dong-it is megjutalmazzák. De a dolgok hamarosan visszájukra fordulnak. Amikor Dzsáng úrnő beavatkozik a nyomozás menetébe, kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik, Dong-inak pedig meggyűlik a baja a Királyi Zeneakadémia új vezetőivel ? a szolgálólányra a legsúlyosabb büntetés vár.

8. A próbatétel

Dong-i vakmerőségében megkéri, hadd láthassa Dzsáng úrnő legkedvesebb ékszerét, hátha felismeri benne azt az udvarhölgyet, akivel hat évvel ezelőtt találkozott. Arcátlanságáért nemhogy nem büntetik meg, de Dzsáng Ok-dzsong meg is kedveli. Hogy bizonyíthassa rátermettségét, megbízza Dong-it egy egyszerű feladattal, amiből újabb éjszakai kaland kerekedik. Dzsáng nyomására Szuk-dzsong király leállítja az összeesküvés utáni nyomozást, így Szo Jong-gi csendőrparancsnok egy hat évvel ezelőtt látott, Dong-i nevű kislány kiléte után nyomozhat. Tanítványával a városba érkezik Kim Hván, és Csá Cson-szuval elmerengenek a múlton, miközben fogalmuk sincs, hogy az általuk oly szeretett lány a városban van, méghozzá nagy veszélyben: ugyanis O Ho-jáng, a zeneakadémia új jegyzője egy cselt eszelt ki, hogy az érinthetetlennek hitt Dong-ira tehesse a kezét.

9. A vizsgálat

Megtudják, hogy Dong-i orvosságot vitt be a palotába, ezért kihallgatást rendelnek el. Az udvari orvos Szuk-dzsong király vezetésével kideríti, hogy mi történt a királyné gyógyfőzetével, és az eset sokkal súlyosabb, mint ahogyan sejtették. Cson-szu, miután megbizonyosodott, hogy Dong-i még a fővárosban van, határozott lépéseket tervez. Amikor az anyakirálynő politikai szövetségesei újabb cselt eszelnek ki Dzsáng úrnő ellen, színre lép a rettegett Udvari Számvevőszék. Dong-in ezúttal maga Szuk-dzsong király se tud segíteni.

10. A vád

Dzsáng úrnő önfeláldozóan feladja magát az Udvari Számvevőszéknél, hogy Dong-it ne vessék alá kínvallatásnak. Jong Dál és Hváng Dzson-suk, a hűséges barátok, örülnek a szabadulásának, de Dong-i nem nyugodhat, amíg szeretett udvarhölgye fogságban van. Miután kiderül, hogy az egyszerű gyógyfűcsempészési ügy felségárulási üggyé nőtte ki magát, Dong-i mindent megtesz, hogy bizonyítsa Dzsáng ártatlanságát. Eközben Han kamarás igyekszik eltitkolni a történteket Szuk-dzsong király elől, Szon-csu pedig egy merész lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy ráleljen Dong-ira.

11. Az álmok valóra válnak

Dong-i újra kalamajkába keveredik éjnek évadján, de az álruhás Szuk-dzsong király újból megmenti az életét. Lassan elterjed a híre az udvarban, hogy Dong-i bizonyítékot talált Dzsáng udvarhölgy ártatlanságára. Az Udvari Számvevőszék is ilyen irányú vizsgálatokat indít, de már későn. A barátai legnagyobb örömére Dong-ié minden dicsőség. Csakhogy Dzsáng udvarhölgy hazahívatta fivérét, hogy beteljesítsék titkos esküjüket, és tervükben Dong-i is félelmetes célokat szolgálna.

12. Udvari intrikák egy végzés körül

Dong-i-t kinevezik számvevőszéki udvarhölgynek, ami nagy felbolydulást vált ki. Régi helyén, a Zeneakadémián barátai örülnek sikerének, de a lányok a Számvevőszéken kiközösítik, az oktató udvarhölgy a főudvarhölggyel karöltve azon mesterkedik, hogy eltávolítsák a Számvevőszékről. Aljas tervet eszelnek ki, amelyben magas politikai segítséget kapnak, hiszen egyesek abban érdekeltek, hogy Dzsáng udvarhölgyet lejárassák. Az önelégült Dzsáng Hi-dzse magas támogatói révén bekerül a csendőrségre, de a csendőrfőnökben emberére talál. Kiveti hálóját az ostoba Otepungra, a Déli Frakció emberére, előnyöket remélve tőle.

13. A vizsga

A Királyi számvevőszék udvarhölgyeinek vizsgát kell tenniük az előző évi tananyagból. Dong-i, akit sem társai, sem a főudvarhölgy és első embere nem tekintenek megfelelőnek, számára ismeretlen anyagból kell feleljen, így megbukik. A háttérben azonban ennél súlyosabb, politikai ellentétek húzódnak. A lánynak és védelmezőinek sikerül elérni, hogy szabálytalanná nyilvánítsák, és megismételjék a vizsgát. Váratlan segítséget kap a tanulásban, és ezúttal mindenkit meglep tudásával…

14. A titkos nyomozás

Csonszjó kérdőre vonja Jongdált, amiért átkutatta a szobáját. Ennek során sok félreértés tisztázódik, Dong-i és fogadott bátyja egymásra talál. Mindenki boldog…
Dzsáng Hí-dzse, aki egy kínaiakkal kapcsolatos sötét csempészügylet részese, megvesztegeti a Déli Frakciót, hogy zavartalanul folytathassa üzleteit, és leállíttassa az átfogó vizsgálatot a Koreában tartózkodó kínai követek, különösen Kim Jong-dál ügyében. A palotában álruhában nyomozó udvarhölgyek, köztük Dong-i lelepleződnek, és ebből diplomáciai bonyodalom származik. Dong-i azonban talált valamit, amiért vissza kell mennie. A véletlen úgy hozza, hogy menekülés közben belefut a főbírónak vélt királyba. Szuk-dzsong is lelepleződik…

15. A dilemma

Dong-i a Királyi Számvevőszék udvarhölgyeként nyomoz és bizonyítékot talál az összeesküvéssel gyanúsított Kim Jun-dál ellen, a kínai követség palotabeli vendégházában. A csendőrséget is elküldik további bizonyítékot keresni. Mivel egyre jobban szorul a hurok a kínai tisztviselő nyakán, Dzsáng Hí-dzse segítségét kéri, aki furfangos tervet eszel ki. Dong-i, Jong Dál és Hváng Dzsu-sik halálosan megrémülnek, mikor rájönnek, hogy a férfi, akit a Fővárosi Elöljáróság bírájának hittek, valójában a király. Egy váratlan haláleset miatt Dong-i óriási bajba kerül, és fegyveres konfliktus fenyegeti az országot. A király nehéz döntés előtt áll…

16. A leleplezés

Dong-i haladékot kér a kínai küldöttség vezetőjétől, hogy bizonyítsa ártatlanságát és azt a feltevését, hogy Kim Jun-dál egy cselszövő, aki mindenkit becsapott. A király meg akarja védeni alattvalóját, ezért még akár a fegyveres összecsapást is vállalná Kínával. A miniszterek kétségbeesve próbálják meggyőzni, hogy gondolja át a döntését. Dzsáng udvarhölgy úgy érzi, a király vehemens fellépése az ügyben azt jelentheti, hogy nem csak egyszerű alattvalóként tekint Dong-ire… Közben Hváng Dzsu-sik felbérli Cson-szut, hogy csempésszen át valakit a határon. Az út során Cson-szunak olyan információ kerül a birtokába, amivel sokat árthat Hváng Dzsu-siknek…

17. A kinevezés

Szuk-dzsong végre királyi ágyassá teszi Ok-dzsong úrnőt, aki hamarosan fiút szül a királynak. Az özvegy királyné mindent elkövet, hogy az újszülött herceg ne lehessen trónörökös. Ok-dzsong testvére, hogy nővérét és unokaöccsét védje, megmérgezi az anyakirálynét. Közben a király meglátogatja Dong-it, és a két fiatal között gyengéd érzelmek alakulnak ki.

18.  Ki a volt a tettes?

Folyik a nyomozás az anyakirályné merénylőjének felderítése ügyében. Dong-it a nyomok Dzáng úrnőhöz, a királyi ágyashoz és annak testvéréhez vezetik. Az úrnő megpróbálja félrevezetni Dong-it, de a lány nem hisz neki. Szuk-dzsong király egyre gyakrabban keresi Dong-i társaságát, bizalmasan beszélget a lánnyal. Egy kihallgatás során a király felesége, In Hjon királynő is gyanúba keveredik.

19. A nyomozás folytatódik

Egyre szorul a hurok az ártatlan királynő és az udvari orvos körül. Hamisított csekk, kínvallatáson nyert terhelő vallomások. A király őrlődik, nem bízik sem a királynőben, sem az ágyasában. Szuk-dzsong király egyetlen vigasza Dong-i. Kitárja szívét a lánynak, és jobbkedvre derül. Dzsáng, a királyi ágyas tanúja lesz felhőtlen boldogságuknak, s ez tőrként hatol a szívébe.

20. A trónfosztás

Tovább nyomoznak az orvosnál talált csekk ügyében. Kihallgatják a tisztviselőt, ám őt is elfogják Dzsáng emberei. Az akcióban a tisztviselő meghal, ám Dong-i azt hazudja, hogy él. Dong-i bebocsáttatást kér Dzsáng-nál, és cselesen ráveszi, hogy még egy kis időt adjon a nyomozás befejezéséhez, amivel a királynő ártatlanságát akarja bizonyítani. Az anyakirályné meghal, és mindenki tudja, hogy kezdetét veszi a királynő trónfosztása. Dzsáng és udvarhölgyei örülnek a hírnek. Dong-i azonban nem adja fel…

21. A kincstár

A kegyvesztett In Hjon távozása előtt még Dong-i lelkére köti, hogy vigyázzon a királyra. Az erőviszonyok átrendeződésével többen úgy érzik, itt a lehetőség, hogy magasabb pozícióba kerüljenek. Az udvarhölgyeket beosztják az udvar hivatalaihoz, Dong-i a kincstárba kerül. Az eunuchok régóta a palota korlátlan urai és nem nézik jó szemmel, hogy egy udvarhölgy át akarja vizsgálni a számlakönyveket. Dong-i azonban nem hajlandó meghátrálni. Fontos bizonyítékra bukkan, amely az anyakirályné halálának körülményeit más megvilágításba helyezi, és Dzsáng udvarhölgyre nézve katasztrofális lehet…

22. Hátsó szándék

Dong-i nyomozásának ürügyén hivatali összetűzés kerekedik a számvevőszék és a királyi kincstár között. A vita elmérgesedik, és az ügy a király elé kerül, aki meglepő döntést hoz. Közben a palotában Dzsáng udvarhölgy megkoronázására készülődnek. A király ágyasa egyszeri lehetőséget teremt testvérének, Dzsáng Hí-dzsének arra, hogy Dong-ivel együtt eltüntesse a bűnösségüket bizonyító iratokat. A király elutazik szülei sírjához. Mivel szinte az egész udvartartása elkíséri, a palotában maradók az ő távollétét akarják kihasználni arra, hogy lecsapjanak ellenségeikre…

23. Küzdelem az életért

Dong-it, aki a megszerzett bizonyítékokkal elmenekült a palotából, ismeretlenek meg akarják ölni. Segítőit is megölik, ő maga megsebesül, és a hegyekbe menekül. A jobboldali csendőrség azzal a hamis váddal, hogy Dong-i gyújtotta fel a Kincstárat, minden udvarhölgyet elfogat, aki részt vett a nyomozásban. Seo csendőrfőnök ellen is vizsgálat indul, és Dzsáng királyné áskálódásának köszönhetően, távoznia kell a Rendészeti Hivatalból. A csendőrfőnök nem törik meg, elhatározza, hogy megkeresi Dong-i-t, és felmutatja a királyné, és a Déli Frakció bűnösségét bizonyító iratot. Közben azonban Ok-dzsongot hivatalosan is királynévá koronázzák, így teljesnek tűnik a Déli Frakció győzelme…

Reklámok

527 hozzászólás to “Dong Yi-A királyi ház titkai 6-23. rész”

 1. Andicilin Says:

  Akkor ez majd a 23. részig tart majd?

  Mara: Erre a ruhára gondoltam. http://musicimg.cyworld.com/ALBUM/015/080/15080361.jpg Mit értesz az alatt, hogy nyomozós-udvarhölgyes egyenruha?

  Nem tudok koreaiul, de ha tippelhetek, hogy magyarban miért Donginak mondják, akkor szerintem azért, mert a szinkronrendező azt mondta, hogy így tudják kiejteni a színészek. Nem kizárt, hogy a fordító már eleve így fordította, de valószínűbb, hogy szóltak neki, hogy így kéne, illetve nem szóltak neki, csak átírták és kész. És még az is lehetséges, hogy ezt a fajta romanizálást használják (Gondolom van több is, mint ahogy az a keleti nyelveknél elő szokott fordulni.), amit a My Drama List oldalán is, ahol úgy szerepel, mint Dong I. http://mydramalist.info/dramas/view/2402 Ezt pedig egyszerűen csak magyar kiejtéssel olvassák el és ennyi.

  • Mara Says:

   Akkor ugyanarra a ruhára gondoltunk. Igen, ez a nyomozós egyenruha.

   Az eszmefuttatásod logikus, de akkor mondjuk a Született feleségeknél miért nem azt halljuk hogy Zsuzsa átment Mikivel Lináékhoz? Ott ki tudják mondani a neveket angolosan? Vagy az olasz neveket olaszosan, hogy a csöppet sem könnyű francia nevekről már ne is beszéljünk.

   • Andicilin Says:

    Igazából ezeket is magyarosan ejtve mondják ki, csak mivel eleve latin betűsek, ezért akkora félreértések nincsenek, mint amikor olyan nyelvből szinkronizálnak, amit először is latin betűsre kell átírni. Mármint ezen belül is a neveket, hiszen a többit lefordítják.

  • Pilleno Says:

   Na most tisztázzunk valamit. A valódi átírásba Dong I és nem Dong Yi lenne. Az Y szerintem csak azért van az I előtt, mert vagy az angolok miatt van, vagy egy hülye szabály a hangtalan mássalhangzó jelzésére, de a valóságban nem kell J-t ejteni, így a magyar kiejtés helyes.

   • Mara Says:

    Én a sorozatot koreaiul nézem, és ott senki sem nevezi őt Donginak. Innen gondolom, hogy talán mégsem annyira helyes a magyar kiejtés.

   • Pilleno Says:

    De a magyarba se dongi hanem Dong I, szóval lehet hallani, hogy nem egybe mondják. A koreai kiejtésről meg annyit, hogy ők eléggé sokszor nem ejtik tisztán a hangokat, így sokszor mást lehet hallani, ezért is nehéz a koreai nyelv ilyen téren.

 2. tenambo Says:

  Köszönjük Elhaym!

 3. Malvin Says:

  Sziasztok, nekem is egyre jobban tetszik a sorozat, ugyanis kezdem az összefüggéseket érteni. Persze értetlenkedésem van bőven, de az inkább tartalmi és formai mikéntekre vonatkozik. Nálam a Silla “nambör ván” KNG-vel az élen. Bár a kettő sem, hát még ha a Palotát is ideveszem, nem hasonlítható össze egyik sem a másikkal igazándiból. A háttér, a ruhák, a történelmük adott szeleteinek megjelenítése, a távoli kultúra..már csak önmagukban is varázslatosak. Szépen megtanítják nekünk észrevétlenül..-de a sorozatot néző saját ifjúságuknak is-értékeiket, s azokat tiszteletet ébresztő módon mutatják be. Tanulhatnánk tőlük!!!Valljuk be, kevés az igazán gyűlöletes gazfickó. A gonosz, ha áldozatok árán is, de legyőzhető. Nekem csak az furcsa, hogy mennyire éles az osztálytagozódás, és a szegények, szolgák lenézése, lealázása leginkább azok által, akik alig állnak rangban felettük.

  • aldebaran_beta Says:

   Erről azt mondta egy nő (aki valami kulturális izé a követségen) a tv-ben, hogy ebben az időben Koreában olyan szigorú és áthidalhatatlan kasztrendszer volt, mint amilyen Indiában a mai napig is. Négy társadalmi réteg volt, és ennek a legalsó szintjén bizony a szolgák álltak, mint amilyen jelen pillanatban Dongi is.

 4. Sznyegi Says:

  Már megint költözünk :-). Tegnap mondtam anyukámnak, mikor Csonszut mutatták, hogy most a fórumosok közül nagyon sokan örülnek, mert életben van :-). Ezt a részt már láttam feliratosan, így nem volt meglepetés, hogy életben van, de jó volt látni, hallani megint. Neki tényleg nagyon eltalálták a magyar hangját.

  • aldebaran_beta Says:

   Naná. 🙂 Csináltak egy olyan szereplőt, akit már az első részben megkedveltettek a nézőkkel. Persze, hogy örültünk.

 5. Elhaym Says:

  Andicilin: “Akkor ez majd a 23. részig tart majd?”

  Ha hamarabb eléri az 500at, akkor nem.

  tenambo: Szívesen.

  Malvin: “Nálam a Silla “nambör ván” KNG-vel az élen.”

  Nálam is, de a Dong Yi is tetszik.

 6. csicsi Says:

  Sziasztok!
  Hát itt a hétvége és megint van időm. Átgondoltam a dolgokat és Andicilinnek van igaza. Nem kell hasonlítani egyik koreai filmet sem a másikhoz. Mind egy külön kategória és más a karakterek szerepe is a történetekben.Majd figyelek a jövőben és nem emlegetem annyit a Shillát itt. Csak nehéz, mert nekem az a film jelentette sok év után, hogy huzamosabb ideig is képes voltam a tv előtt ülni. Dongit már most is csak úgy tudom végig nézni, hogy közben futás után nyújtom az izmaimat. Nem köti le a figyelmemet, de igyekszem, hiszen tetszik is. A király kifejezetten idegesít néha, de az udvari tisztviselők is fura szerzetek. A királynő és az udvarhölgyek cselszövései viszont nagyon tetszenek, talán azért, mert én is hajlamos vagyok így intézni azokat a dolgaimat, amelyek akadályokba ütköznek. Most kezdődik a film, ismét próbálok vele barátságot kötni.

  • Marianna Says:

   Remélem a mai rész után már egy kicsit Te is jobban oda tudsz figyelni. Én is hasonlóan voltam, de míg az előző két filmnél azt hittem összedől a világ ,ha nem az aznapi első vetítést nézem, hanem felvételről vagy éjszaka az ismétlést, most ez nem zavar. Ma viszont már egy picit megmozdult a cselekmény.

 7. Mara Says:

  Én éppen azt szeretem a koreai sorozatokban, hogy mind másmilyen. Még ha első pillantásra hasonlónak tűnik is egy történet a másikhoz, biztos csavarnak rajta egy akkorát, hogy a végére egészen más benyomást nyújt.
  A Dong Yi hasonlósága a Palota ékkövéhez nagyrészt a rendezőben rejlik. Hiszen ugyanaz rendezte mindkét sorozatot, és magával vitte kedvenc színészeit is. Ugyanakkor már az első részekből is látszik, hogy sokkal derűsebb és akciódúsabb történetről van szó.

 8. Andicilin Says:

  A csendőrparancsnok nem tudom hogy gondolta ezt a dolgot. Ki vallaná be neki Dongi helyében? Senki.
  Most már tök kíváncsi vagyok, hogy ki mérgezte meg a királyné gyógyfőzetét. Hm, lehet, hogy maga a királyné, mert éppen tudomást szerzett róla, hogy Dzsang udvarhölgy valami gyógyszert csempészett be? Dzsang udvarhölgyet viszont kizárnám, hiszen annyira nem hülye, hogy maga alatt vágja a fát.
  A ruhával kapcsolatos fentebbi kérdésemre megvan a válasz. Ezek szerint Dongi majd valahogy az “inkvizíció” tagja lesz. A két világos lila felsőjű udvarhölgy nem szerepelt A palota ékkövében is? Nekem az integetős az ottani Min udvarhölgynek tűnt, a másik (Dzsong?) pedig mintha Dzsangüm anyját játszotta volna. (Persze a kedvencem a verekedős drabális csajszi. XD) Hogy hívják ezt a két udvarhölgyet és a vezetőjüket?

  • Marianna Says:

   Lehet,hogy az a jóságos számvevőszékes udvarhölgy, akinek a másik mord azt mondta, hogy túl kedvesen vallatsz, szóval lehet, hogy az fel fog figyelni Dong Yi-re, hogy jó a logikája , vagy elkapják esetleg, hogy ő is nyomoz és beveszik a nyomozó csapatba?
   Igen az integetős a palotából Min udvarhölgy. A másikra nem figyeltem.
   Végre kezd lenni benne egy kis izgalom és gondolkodni való. Na persze nem eszem még a kefét mint Shillánál. Dong Yi is mindig bajba fog kerülni mint Dzsangüm. Azt gondolom ez lesz a film fő gerince.

  • Mara Says:

   Igen, Jung nyomozónő Dzsangüm édesanyját játszotta, Bong nyomozó pedig tényleg Min udvarhölgyet alakította. A főnöknőjüket pedig (micsoda véletlen) Scsve nyomozónak hívják. A nagydarab csajszi Adzsong.

  • Sznyegi Says:

   Igen, a másik hölgy Mjongi, Dzsangüm anyukája.

 9. Zsuzsianyu Says:

  Ha jól értettem innen kezdve az árnyék ( Dzsáng )és a fény (Dong-I )..most már mindig együtt járnak….a jós mondása szerint….jobban és ..rosszban……. és itt is van valami nagy álom….vagy lesz ahogy az udvar hölgy mondta ….(álmogy valami nagyot…amit nem érhetsz el)…ugye???? Zsuzsianyu…

 10. betyár Says:

  Ha jól láttam akkor van egy férfi szereplő a Sillából is. Itt kék ruhában van, de nem olyanban mint a zenészek és ő vezette el Dongit amikor majdnem megbotozták, a nevét talán Park Do Soo (http://asianmediawiki.com/Dong_Yi). Talán ez a színész a Silla elején játszott, ő volt a Jusin papa hadvezére és ő vezette a 22. rész elején azt a csapatot amely meg akarta ölni Tokmánt, de Bidam közbe lépett…
  Felismertem Min és Pak Mjongi udvarhölgyeket 🙂 Min udvarhölgy ,itt Bong, nagyon amazon jellegűnek néz ki, pedig a Palotában igen félénk udvarhölgyet alakított. Mjongi viszont sokkal kedvesebb, jóságosabb. Nagyon megkedveltem a Palotából, amikor is a mérgezésből felépülve elbúcsúzott azzal a szertartásos meghajlással. Nem tudjátok,h ennek a meghajlásnak van-e valami neve? Én eddig csak nőktől láttam ilyet.
  Megütötte a fülemet,h Dzsáng úrnőt valamelyik részben udvarhölgynek szólították, szerintem helyesebb az úrnő megszólítás, mert az udvarhölgyek mind dolgoznak valamit ( főznek, varrnak) Dzsáng úrnő pedig ilyet nem hiszem,h csinál.
  A női főszereplők (Dongi, Dzsáng úrnő és a királynő) mind nagyon szépek 🙂 Dzsáng úrnő ma tőlem kapott egy jó pontot, h védelmébe vette Dongit a számvevőszék előtt, azt hittem,h az érdekei miatt cserben fogja hagyni. Dongi még nekem kicsit gyerekesnek tűnik, de már többször is bizonyította,h vág az esze!

  • Catrin Says:

   Szerintem az a pasi nem szerepelt a sillában csak hasonlít valakire, de passz.

   Viszont megnéztem a többi képet, és úgy láttam még is szerepel a király utolsó felesége is, Inwon királyné. Szóval tévedtem, gondolom, akkor ő a vége felé/utolsó részekben lesz benne.^^

 11. Mollly Says:

  Én igazából a csendőrfőnökért, és neki szurkolok, de nagyon, és várom már, hogy Dong Yivel mikor “találnak egymásra”.

  Eddigi egyetlen igazi férfi, igazi jellem, persze Dong Yi papája után, a csendőrfőnök.

  • Malvin Says:

   Nem mondod, h. egymásra talál a rendőrfőnök és Dong Yi!? Vagy arra gondolsz, h. kiderül ki a lány? Mivel nem nézek meg semmit előre, nehogy elmondjatok valamit is! Ha nem tudom megnézni a napi penzumot ebből a sorozatból, én a Mysoju-n szoktam pótolni, Sajnos ált. fél kettő körül van az ismétlés az m2-n, az nekem túl késő.

   • Andicilin Says:

    Szerintem úgy értette az egymásra találást, hogy kiderül számukra, hogy ki a másik és hogy mik a szándékai. Nem romantikus vagy más egyéb értelemben.

 12. aldebaran_beta Says:

  A kasztrendszerből adódóan egyenesen “csoda”, hogy Dzsang védelmébe vette Dongit. Ez nekem is eszembe jutott már, hogy Dzsang vajon milyen tisztséget visel? Lehet, hogy társalkodónő, már ha egyáltalán volt ilyen náluk. Mondjuk ezt nem vágom, beszélhet a királlyal meg minden, de nem ágyas. Ez a két idióta Stan és Pan a Zeneakadémiáról meg már önmagában akkora poén. 🙂 Amikor “elbújtak” a számvevőszéki nők elől… 😀 A verekedős csaj tényleg nagyon jó. 🙂
  Egyébként meg tényleg Szo kapitány vajon mit gondolt? Miután üldözött valakit, majd megmondta, hogy többé a szeme elé ne kerüljön, különben nem engedi el (ergo: halál fia vagy, drága gyermekem, abban a szent pillanatban, amint meglátlak), ezek után ki az, aki bevallja, hogy ő az, akit keres??? Akármennyi idő is telik el közben.
  Remélem nem húzzák el nagyon Dongi és Csonszu találkozását.

 13. tenambo Says:

  A megauploadon rajta van a”Királyi ház….” de valaki magyarázza el,hogy kell megnyitni,ha számlálo végig ér. Hova kattintsak?

 14. Elhaym Says:

  Catrin: “úgy láttam még is szerepel a király utolsó felesége is, Inwon királyné. ”

  Akkor jó. 🙂

 15. csicsi Says:

  Sziasztok!
  Mariann igazad van, megmozdult a történet, vagy inkább úgy mondanám, lesz valami…. végre. Szeretem nézni, hogy milyen mimikájuk van a szereplőknek. Néhányan egészen mókásak, ahogy kiesnek a jól bevált mosolygós alaphelyzetből és az érzelmek elöntik az arcukat.Ők maguk is meglepődnek néha ezen. Kínai “bátyám” mondta mindig, amikor erről az állandó mosolyról kérdeztem, hogy nekik azt tanítják gyerekkoruktól, hogy mosoly legyen az arcukon, ha vérzik is a szívük, másoknak nem szabad tudni ők mit is gondolnak egy bizonyos témáról és nem is illik másik személyt az ő érzelmeikkel terhelni.Ebből a szempontból úgy tűnik nincs különbség Kína és Korea vagy más keleti ország szokásai között. Magán jellegű kérdésem is van hozzátok. Bevallottan analfabéta vagyok az informatika világában, mindent az én “rendszergazdám” intéz a gépemen, aki a barátnőm zseniális fia. Feltelepítette a média playert, amitől zenélni kezdett a gépem :-), de videoklippek továbbra sem látszanak vagy csak szaggatott formában és a gépem kiírja, hogy kicsi a virtuális memória. Ez mit jelent????? Sajna a segítségem telepítés után rohant, mert várták az egyetemen a barátok, fiatal, vonzó fiú, megértem, ha nem az én negyven éves szoknyám mellett akarja tölteni az időt.Ha haza jön, majd ismét megkérem, hogy “beszéljen” a gépemmel. A felvilágosítást előre is köszönöm.

  • Andicilin Says:

   Én se vagyok egy számítógépes zsenii, de ha ilyet ír, akkor nem a lejátszóprogrammal lehet a hiba, hanem mondjuk a memóriakártyával. Ezt pedig úgy lehet megoldani, hogy nagyobb teljesítményűt kell venni.

 16. tenambo Says:

  HINO!
  Klikk a regularra,utána jön a letöltés cca több óra,amit muta

 17. tenambo Says:

  Hino! Klikk a regularra,megindul a letöltés. A számlálo szerint több órát vesz igénybe. Lehetséges ez. Korábban a Palotát töltöttem le itt,de ott pár perc alatt jött a film

 18. nagyi 68 Says:

  Szép jó estét!

  Csicsi! Az én gépem hasonló.A videoklippeket “lassitott felvételben” adja le, majd újra játszás alkalmával folyamatosan.
  Én sem “tudom elengedni” Shillát. Azt hiszem az egész koncepció más, nincs az a szuggesztiv erő, és ez nyilván a rendezés, a kameramunka, és a szinészi játék kérdése.És a sorozat célja is más.

  Egy dologra azért felhivnám a figyelmeteket: a Shillában egyszer, itt többször előfordult a “krizantém” tea. Csodálom, hogy ez még nem ütötte meg senki fülét. Nos,a krizantén közép-dél ázsiai fajtáját – erősitő, roboráló teaként fogyasztják- az Oázis kertészeti lánc szaklapja szerint a ginsenghez hasonló a hatása – de a nálunk ismert fajtát nem ajánlják hasonló felhasználásra.Szerintem azonban csak annyi az oka, hogy nem ismerik, még a szakemberek sem.
  Hát bocsánat, de azt hiszem, továbbra is inkább a Shillán jelentkezem.

  Szép estét…

 19. tenambo Says:

  Nagyi!

  Szerintem,ne Silla oldalán jelentkez,mert az oldal most gyors hála Elhaym-nak. A sillai és egyéb véleményedet itt is le irhatod. Nem kell perceket a letöltésre várnod./ez az oldalt akartam irni pár sorral feljebb bocsi!/

 20. adal Says:

  De bizony éppen kérdezni akartam Nagyi 68 Tőled ezt a “krizantém” teát,
  erről még soha nem hallottam !

  A virágokról pedig szomorúan gondolok a “JAPÁN TAVASZRA”, amely
  az idén gyászba öltözött. Tettekkel, szóval, gondolattal, imával
  legyünk mi is mellettük !
  Tisztelettel fejet hajtva a rengeteg áldozat előtt – a d a l –

  • Marianna Says:

   Bizony! A gyerekeim ( mert a barátját is már annak veszem) arra ébredtek, hogy a 2 japán egyetemista társuk észtvesztve próbálta elérni neten a családját. Szerencsére néhány óra múlva sikerült, és még néhány nem családtagot, hanem barátot is elértek.Egész nap a CNN-t figyelték ,nagyon aggódnak szegények. Most meg ezeknek a nukleáris erőműveknek az állapota elég aggasztó. Hát akármilyen okos is az ember,iszonyatos a természeti erők hatalma.

 21. Marianna Says:

  Egyébként a zeneakadémián a “Stan és Pan” 🙂 hogy -hogy ennyire szereti és féltik Dong Yi-t? Az idősre rábízta a kiszeng oké, de akkor is . Dzsangüm legalább egy házaspárhoz csöppent be.De, hogy ez a hapsi hogyan neveli vagy hol él valójában ott a sok férfi zenész között a lány semmi utalás nincs rá.

  • Andicilin Says:

   Valószínűleg szolgálólányokkal alszik, csak napközben dolgozik a zeneakadémián. Az elöljáró, Hwang (?) szerintem egyáltalán nem neveli Dongit, inkább csak felügyeli.

 22. Malvin Says:

  Kérlek, nagyi, ne menj el, mert ez a fórum már most az ált. dél-koreai film-fanoké. És te az is vagy ill. te is az vagy. Ugye?

 23. Andicilin Says:

  Az lenne a kérdésem, hogy a király állandó kíséretét alkotó ember mi is valójában? Én a palota ékkövéből kiindulva arra gondoltam, hogy eunuch, de itt ha jól emlékszem kamarásnak mondták. Vagy a kettő nem zárja ki egymást?
  Szó csendőrparancsnoknak szerintem egyre gyanúsabb Dongi. Sejtettem, hogy őt nem kerülheti meg, ha bizonyítani akarja Dzsang ártatlanságát, ugyanakkor ha őszintén beszél vele az ügyről, akkor saját maga lesz gyanús a régi ügyben.
  Nem tudom, hogy fog Dongi a számvevőszékhez kerülni, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy a mostani ügy miatt ott nem fogják szeretni.
  Ja, és Bong udvarhölgy magyar hangja tök ismerős, de nem ugrik be, hogy ki lehet az. :S

  • Mara Says:

   Igen, főeunuch. Ezen a kamarás elnevezésen én is elgondolkodtam, majd arra jutottam, hogy sokkal kevésbé gázos elnevezés mint a számvevőszék, ami azért elég fura elnevezése a nyomozó udvarhölgyeknek. Lévén hogy túlnyomórészt nem pénzügyekkel foglalkoznak.
   És jól látod. A nyomozóhölgyek cseppet sem fognak Dong Yinak örülni. 🙂

   • Marianna Says:

    Számvevőszék. 🙂 Tényleg nagy hülyeség. Dzsangüm akkor dolgozott ott ugye amikor a palota gazdasági helyzetét ki kellett vizsgálni, és leleplezte milyen anomáliák vannak a ” költségvetésben” 🙂
    Most biztos azért adták neki ezt a nevet, mert” számotvesznek “arról ki miben settenkedik 🙂

  • Andicilin Says:

   Én amondó vagyok, hogy az inkvizíció lenne a legideálisabb elnevezés. Az eddigiek alapján teljesen megfelelnek a kritériumoknak. Egyedül azt hiányoltam Dongi vallatásánál, hogy nem adták rá a spanyol csizmát. 😛

 24. Zsuzsianyu Says:

  hát ennyire még ember nem örült annak hogy megtalálta a halottak ..épületét mint Dong-Yi ma……és ki is nyomozta amit akart …de a csendőrparancsok …szerintem is kapisgálja már hogy ki ez a kisszolgáló…leány …de szegény királyt .. igen sajnáltam …ma ….olyan megható volt…

  • Marianna Says:

   Nagyon jól kiült az arcára a gond,hogy most mi tévő is legyen. Nem tudom miért rendelte el miért írt új rendeletet akkor éjjel, miért jobb (gondolom?) hogy a vizsgálóbizottság vagy mi a csuda fogja tovább nyomozni az ügyet, nem pedig a nők. talán mert így jobban kézben tarthatja, vagy mert már átment felségárulás témakörébe, a királynő mérgezett teája miatt.
   Ja és miért mondta a király, hogy helytelen volt behoznia Dzsangot az udvarba. Fogják azt magyarázni mutatni miért mikor ismerkedtek meg miért , honnét hozott be egy ilyen rangon aluli nőt a király? Hiszen még nem is az ágyasa.

   • Andicilin Says:

    De, szerintem az ágyasa már egy ideje, maximum ezen belül nincs még előkelő rangja. A palota ékkövében is Jonszeng évekig volt teljesen mellőzött ágyas, akit az udvarhölgyek is lenéztek, de aztán újra rátalált a király és ki is nevezte – ha jól emlékszem – 4.rangú ágyasnak. (Mondjuk a szám tök mindegy, a lényeg, hogy addig mezei ágyas volt, aztán rangos lett.)

   • Mara Says:

    Helyesen úgy hangzott volna, hogy helytelen volt visszahoznia. Hisz már ágyas volt egy ideje, de aztán az anyakirálynő áskálódása miatt egy időre távoznia kellett. Majd a király visszahívatta. Ekkor lángolt fel újra az ellenségeskedés, ami mostanra teljesen elfajult.
    (jaj, most majdnem spoilereztem egy nagyot, bár szerintem már sejthető honnan eredt a méreg)

   • Marianna Says:

    Az teljesen világos a mai részből is, hogy az anyakirályné szervezi úgy a mérgező növényeket, hogy ha így alakult akkor rákeni Dzsangra. De eredetileg nem tudom kitette bele az ifjú kiárlyné teájába.. Azt nem gondolom, hogy véletlenül került egymás mellé a teknőcpáncélpor és ez a csillagvirág vagy mi. De azt se feltételezem, hogy az anyakirályné veszélyeztette a királyné életét , hiszen ők nem tudhatták , hogy Dzsang anyja fogamzást elősegítő teát akar itatni a lányával és majd a két eseményt összemossák. De a tea becsempészéskor gondolni lehetett, hogy lesz valami mérgezéses ügy a királyi szálláson valahol.

   • Mara Says:

    Nem, nem. Hiszen ha emlékszel a teába senki sem ivott bele. Mivel már a kitöltésénél kiderült: mérgező. (az ezüstkanál miatt, amit direkt ez okból használtak) Szóval ez bizony előre kitervelt botrány volt, aminek kezdettől fogva az volt a célja, hogy Dzsang ágyasra kenjék a dolgot.

 25. Marianna Says:

  Gyanús kell, hogy legyen a csendőrparancsnoknak, hogy csak a volt halottkém lánya lehet az aki ennyire nem fél, és ilyen dolgokat tud.
  Kérdés ! A király már akkor is álruhában kódorgott amikor Szó csendőrparancsnok elindult hozzá, vagy amikor a lányt megtalálta már akkor a király tudott az esetről?Mármint a lány megállapításáról.Szerintem még nem tud, mert akkor nem csodálkozna, hogy mit keres kint éjszaka.
  De az előzetesből úgy tűnik, most ez a rész megnyugtatóan fog lezárulni.
  Azt gondoltam a házkutatásnál amikor egyedül maradt Dong Yi, szétnéz kicsit Dzsang úrnő körletében és megtalálja a ruhadíszt amit annyira keres.De nem .Hát erre még várunk. De most már van ami hajt, hogy másnap is megnézzem. Több dolog is. Mikor kerül elő a ruhadísz, mikor azonosítja be a bíró és király ugyanazonosságát, mikor találkozik Csonszuval 🙂 Szóval most már van mire várni.

  • Zsuzsianyu Says:

   Marianna …átment rendben… a 3 db pps…-??? és megnézted a kiállítást ???

   • Marianna Says:

    Köszi, hogy eszembe juttattad! Ma a levelezésemet nem is néztem, de most már elámultam bámultam magamat rajta. Mármint a küldeményeden!:-) Még egyszer köszönöm!

 26. tenambo Says:

  Szerintem a történetet huzzák,mint a rétestésztát.Hogy fogja bebizonyitani apja ártatlanságát,ha állandöan a palota intrikáival van elfoglalva. A számvevőszék inkább inkvizicio. A Palotában nem volt,hanem a legfőbb testület a biroság volt.
  Jellemző a történet lassuságára,sokszor unalomba fordulására,hogy Dng yi ás az álruhás király /SPOILER!!!!!/ csak a 29.részben találnak egymásra.

  • Mara Says:

   Ahhoz hogy effektíven nyomozni tudjon ki kell törnie a szolgasorból. Ha sikerül bejutnia a nyomozó hölgyek közé, akkor nagyobb tere lesz erre.

   A főszereplők talán azért fognak “csak” a 29. részben összejönni, mivel most még a király Dzsang udvarhölgyet szereti.

   • Marianna Says:

    Ha az előzményt nem tudnánk még el is hinnénk milyen ártatlan és jó szándékú a Dzsang udvarhölgy. Úgy rá is csodálkoztam most is arra amit a déli frakció fejének mondott a visszaemlékezésben …hogy fontos a szolgák hűségét megőrizni ,mert ha elveszíti nehezebb megszerezni mint magát megvédeni.Meg akkor is mikor a királlyal beszélt, tényleg olyan ártatlannak tűnt. Szóval nekem most leginkább olyan ellentmondásos a jelleme mint a palotában Gümjong volt. Alapjában véve ő is jóindulatú lett volna, ha a családja nem sodorja magával a rossz irányba.Azt hiszem Dzsang is a körülötte lévők nagyravágyása miatt lesz negatív szereplő. Ugye?

   • Mara Says:

    Dzsang olyan tipikus izgalmas koreai karakter. Abból a filozófiából indulnak ki, ami már a Sillában is elhangzott. Nincs jó vagy rossz ember, csak jó vagy rossz döntések és tettek vannak.

    Dzsang szép, okos, hűséges, jó szívű, ugyanakkor ambiciózus. Ez azonban még magában nem lenne rossz. Itt azonban kicsit hasonlít a motivációja Misiléhez. Mivel nem fogadják be, és folyton el akarják kaszálni, ezzel őt is olyan lépésekre kényszerítik, ami rossz irányba visz el. Mint ahogy ez a megrágalmazás is nagyon mély nyomot hagy benne, és válaszlépésre sarkallja. Úgymond ha harc, hát legyen harc.
    A királyt viszont tényleg nagyon szereti. (az ő tragédiája éppenséggel pont ebben rejlik)

 27. csicsi Says:

  Sziasztok!
  Köszi a jó tanácsot a gépemmel kapcsolatban, már kértem telefonos segítséget is. Talán két hét múlva jön is személyesen az én kis rendszergazdám és meggyógyítja a kis szörnyeteget. A krizantém teáról így konkrétan még nem hallottam, de ittam már olyan virág teának nevezett finomságot, ami úgy néz ki, mint egy száraz virág bimbó és a melegvíz hatására kinyílik, mint egy virág a csészében. Nagyon finom és nagyon szép is, ezért üveg edényből szokás inni, ízesítés pl. cukor, méz, stb. nélkül. Azt nem tudom, hogy a magyar boltokban lehet-e kapni, én egy bécsi kínai fűszer üzletben veszem mindig, miután egy ottani barátnőmnél ittam belőle először. A filmről hasonló a véleményem, mint Tenambonak. Kicsit mintha feleslegesen nyújtanák az események folyását.Mindig az utolsó kb. tíz perc az, ami izgalmas. Bár már kezdem megszokni.Én megfogadtam, hogy nem hasonlítgatom itt a Shillát ezzel a filmmel, tehát nem is nosztalgiázok, majd átugrom a másik fórumra, ha azzal a filmmel akarok foglalkozni. Reménykedem, hogy ebben a sorozatban is várnak ránk izgalmas és fondorlatos pillanatok és egy-két művészi kivitelezett gazság.Kellemes hetet mindenkinek.

  • Catrin Says:

   Amiről beszélsz az a tearózsa (legalább is itthon így kell kérni, ha venni akarsz), több féle is van belőle. Az itthoni teaboltokban is régóta lehet kapni.

   Engem sosem zavar, hogy nyúlik a történet, szerintem itt nem zavaró, sőt még érdekesebb az egész. Szép apránként bekövetkeznek a várt események, van ami persze csak jóval később, de én ezt egyáltalán nem bánom. Közben is történik sok fontos dolog.^^

 28. Malvin Says:

  Nekem egyelőre nem jön át, hogy Dzsang udvarhölgy mivé válik, vagy nem olyan, mint ahogy én látom. Annyira el voltam mindeddig foglalva a Dong Yi-val való kapcsolatában a jóindulatával. Ha ő gonosz lesz majd, akkor azért vannak hasonló vonásai Gümjonggal, és időnként félre is áll a szája!? ( Lehet, hogy ezzel vetítik előre a jellembeli defektet?) Ma azt sem tudtam igazán Dong Yi-ról sem, de a királyról sem, mi a fészkes fenét kódorognak örökké az utcán sötét éjjel? A rendőrfőnöknek -hiszen szakmája- már régen tudnia kellene, ki a lány. Pl. hullaházi mászkálás, abbéli szakértelem a papa révén. Tudtam szinte, hogy Don Yi és Cson Szu nem fognak összetalálkozni a felismerés szintjéig, mert túl egyszerű lett volna. Nagyon örültem a mai résznek, ugyanis azt hittem, az ünnepek miatt sok nap kimarad.

 29. adal Says:

  Szerintem is egyre izgalmasabb… a csendőrfőnök biztosan sejti már,
  hogy ki ez az okos lány, remélem az Úrnő meg értékelni fogja hosszabb
  távon is, hogy milyen sokat tesz érte Dong-Yi. A legizgalmasabb nekem is
  a Király és Dzsang Úrnő beszélgetése volt – vajon kivetül-e későbbi
  kapcsolatukra a kétely árnyéka, mert most még a szerelmes férfi
  elvakult bizalma győzedelmeskedett. A nő szerelme is valódi, nagy érzelem
  kíváncsi vagyok ki milyen áldozatra képes ?! És mikor derül ki a Király
  számára, hogy az”éjjeli zenét” ki játszotta ?
  Üdvözlet mindenkinek – a d a l –

  • bei Says:

   Én is nagyon várom az említett “ki zenél” jelenet végkifejletét!

 30. Cita Says:

  Vasárnap megvolt anyukám hamvainak szétszórása, tegnap a gyászmise, jól kisírtam magam, és ólmos fáradtsággal végigvonszoltam magam a két napon, de ma már újra kezdek én lenni a bőrömben, nem valami idegen. A gyászidő hosszú, tudom, de a nehezén túllendültem. Vissza is térek közétek, mert veletek lenni jó.
  Mara: köszi még egyszer a letöltési lehetőségeket, már csinálom is, segít kitölteni a napokat, mert ennél mélyebbet nem tudok még csinálni. Ha megtennéd, hogy írsz a karmencita@citromail.hu címemre, azt megköszönném, szeretnék személyesen beszélni veled, de nem ismerem az e-mail címedet. Remélem, nem gond a személyesség?
  Dong Yi egyre szerethetőbb. Érdekes, hogy szép szabályos az arca, de sokkal egyszerűbb szépség, mint Dzsang úrnő, mégis egyre szebbnek látom. Jól felépítették a személyiségét, egyre mélyebbre láthatunk, és nekem tetszik, amit láthatok benne. A sztorit persze szándékosan nyújtják, ez a műfaj sajátja, a nyitva hagyott jelenetek a részek végén, hadd “csigázódjunk” fel… lehet, hogy megnézem az egészet felirattal, és aztán esténként kényelmesen leülök, és már nem körmöt rágva újra végig élvezem veletek, beszélgetve róla. Így még nem néztem semmit. Duplán is izgalmas, veletek együtt meg eszméletlen! Ma itt az ünnep, én meg mérges vagyok, hogy ma este nem lesz rész. Múlt héten a meccs, most meg a pirosbetűs nap, jó érzés ennyire várni valamit! Nekem most kimondottan segít a napokat megtölteni szépséggel. Hálás vagyok érte…

  • Marianna Says:

   Cita! A minap a reinkarnációról és a buddhizmusról is olvastam cikkeket.Te jártál az eszemben,mert szó volt arról is , hogy a testet visszaadni az elemeknek. Nehéz napok vannak mögötted.De jó olvasni , hogy köztünk jobban tudsz regenerálódni.Ez nagyon jó!

   Nekem egyébként a filmben betöltött pozitív vagy negatív jellemtől függetlenül a Dong Yi arca tetszik jobban.Számomra lágyabb.És szebb a mosolya.De ez ízlés dolga.

 31. Andicilin Says:

  Az anyakirályné a valóságban mettől meddig élt? Ha rákeresek, akkor állandóan egy későbbi, de ugyanilyen nevű királynét találok.

 32. Elhaym Says:

  Andicilin: Csak annyit tudok, hogy valamikor 1687-1693 között halt meg valamikor.

 33. aldebaran_beta Says:

  Nekem inkább az volt a fura, hogy abból, amit mi látunk a király tizedannyit sem foglalkozik a királynéjával, mint Dzsang úrnővel. Rendben, hogy ő itt tud a sorok között is olvasni, meg tudja, hogy az igazi veszélyben az ágyasa van, meg az is rendben van, hogy a szívének ő sem tud parancsolni, de azért nekem most itt jól jött volna egy olyan, cirka egy perces jelenet, amikor elmegy, és meglátogatja a királynét, és beszél vele két mondatot.
  (És mivel nem volt tegnap Don-yi, néztem a Palota ékkövét én is. 🙂 Úgysem emlékeztem arra a jelenetre, amikor a főzővizsga előtt a babonának engedelmeskedve Jonszeng, Csang, meg Jongro égetik a ruhaszegélyt éjjel. :D)
  Tudtam, hogy Csonszu és Dongyi nem találkoznak, de akkor mikor? Három a magyar igazság és egy a ráadás, ebből már meg volt kettő. 😀
  A hegüm (jól írom?) dallam nekem nagyon tetszik, amúgy is szép hangja van ennek a hangszernek, olyan, mint egy mélyhegedű.

 34. tenambo Says:

  Most,hogy sikerült végignéznem a sorozatot véleményem szerint/subj.vélemény/ ettől unalmasabb és nyulósabb filmet nem igen találni. Ráadásul,aki látta a Palotát és a Sillát még dezsvu érzései támad./emlékeztek pld. a kis udvarhölgyre a Palotábol? Itt is az mozdulatai,és a gesztusai hasonloak.Arra gondolok,aki később a konyhán főudvarhölgy lett,szerepelnek még többen a sorozatbol.

  • Andicilin Says:

   Aki Min udvarhölgy volt, most pedig Bong és az inkvizíciónál tevékenykedik? A mozdulatai és a gesztusai már hogy ne lennének hasonlóak? Alig van olyan színész, aki két különböző szerepben két különböző ember tud lenni. Ráadásul itt hasonlóak a szerepek.

 35. andi Says:

  Várható volt, hogy Dong Yi és Csonszu nem találkoznak, túl egyszerű lett volna. Bár érdekes, hogy nem ismerte fel a hangját, mikor Csonszuért ment a főnöke.

 36. nagyi 68 Says:

  Szép jó estét mindenkinek!

  Köszönöm a marasztalást, és nem megyek el, csupán azt mondtam, ha akad itt mondanivalóm, azt irom itt, a többit, Csicsihez hasonlóan, “odaát”.
  A nyomozós hölgyekről…nos, ahogy már beszéltünk róla, nekem itt is, meg a Bidam féle “elháritásról” vannak más érzéseim…ávh, állambiztonság.Komoly és vicces élmények egyaránt…barlangkutatóként, sáros ruhában, gumicsizmában, ránküldték a kémelháritást, akik épp a csoportvezetőktől kértek felvilágositást, hogy nem látott-e “diverzánsgyanús elemeket”…x falu határában. Ő meg nevetve ránk mutatott- kérem, a két elvtárnő volt az- akkor már kimosakodva, “civilben” vártuk a buszt.
  Ennél szomorúbb volt, hogy az egyetemi fölvételin, Bp-en, a “fiatal irókról való ismereteimről” faggattak, történelmi kérdések helyett.40 év elteltével tudtam meg, hogy magyar tanárom volt megfigyelés alatt.
  Szóval, nem túlságosan kultiválom ezeket a részeket.
  A koreai filmeket igen, szeretem.Miért, azt már eléggé kitaglaltam.
  De azért tegnap lélegzetvisszatartva néztem – újra – a Kőszivüt is.
  Az az igazság, hogy annyira nem unalmas, csak azoknak, akik már kicsit többet éltek a világban, logikus eddig minden történés.Váratlan- hát az tán lesz.Szerintem nem az anyakirályné lesz a “tettes”‘, hanem egy harmadik fél, aki kihasználná a szembenállásokat.
  Hamarosan meglátjuk

  TEArózsa – tea – a kertbe szedett rózsaszirmokból is készithettek teát.És lekvárt is.Nagyanyám száz éves szakácskönyvében van egy recept.

  Adal, még nem köszöntem meg, legutóbbi küldeményed, most teszem.A történet az irodalomból ismert volt számomra, köszönöm a helyszin bemutatását, személyesen már úgysem jutok el oda.

  • Andicilin Says:

   De hát az anyakirályné és az a miniszter, aki az ő pártján van pont erről beszéltek. Nekem úgy rémlik, hogy egyértelműen ők kavartak azzal a mérgező növénnyel, hogy Dzsangot gyanúba keverjék. Az anyakirályné eléggé pipa volt rá a korábbi “ajándéka” miatt és most így vágott vissza. A másik lehetőség, hogy nem figyeltem oda és nem így van. Hm.

 37. nagyi 68 Says:

  bocs, kimaradt a zárójel – nem a Kőszivű ember fiaira értem az annyira nem unalmast. A Kőszivű….mondatot kellett volna zárójelbe tennem.

 38. bei Says:

  Koreai sorozatnézelődés közben találtam egy sorozatot, Brillant Legacy 2009-es,mai korban játszódó, amiben Csunszu és Dong-Yi szintén együtt játszik. Tartalmát magyarul nem találtam, annyit írtak hogy az események vmi örökség körül bonyolódnak.

 39. Catrin Says:

  Úú, megapozitív csalódás. XD Hevér Gábor ma eszméletlen jót alakított, aszem most már semmi bajom a szinkronnal. 😀

  • Andicilin Says:

   Én úgy voltam vele először, hogy nagyon nem tetszett, de már megszoktam. Lehet, hogy más hanggal is bírnám, mivel a színész maga elég viccesen játszik. Ja igen, nekem még Dányi Krisztiánon kívül először Lux Ádám jutott eszembe, hogy jó lehetne, de hát ez most már tök mindegy.

   • Catrin Says:

    Először nekem sem tetszett, de most már oké. Persze Dányi jobb lett volna, főleg, mert egyszer őt már megszoktuk. Lux is találó… hasonló a hangjuk (hm, ő játszotta Dzsángüm apját). Nah mindegy. Én Donginak tuti Vadász Beát adtam volna, de ezt már mondtam is, tuti nyerő… azért így sem rossz.

 40. Zsuzsianyu Says:

  No ma ezek …jól bepálinkáztak …Stan és Pan …és a Király …de jó volt látni a király végre milyen jól érezte magát….és Dong-Yi is végre…elindult a lehetetlen álom teljesítése felé….csak találkozna már Csunszuval……

  • Mara Says:

   Igen, szerintem is annyira helyesek voltak. Bírtam őfelsége arcát, mikor Dong Yi előadta, hogy neki a sötétbőrű férfias pasik jönnek be. 🙂

 41. tenambo Says:

  Megindul a KI-Kit győz le,bár erről nem tudnak Dong yi és Dzsang udvarhölgy között. A fifér már megmondta hugának két madár nem férhet meg egy kalitkában

 42. Andicilin Says:

  Halálos fazon ez a király! Én is szívesen lógnék vele a városban. 😛 Egyébként azt hittem, hogy a zenészek ismerik, azért reagáltak olyan idiótán, de nem, csak azon akadtak ki, hogy Dongi egy csávóval mászkál. (Legalábbis szerintem.) Jut eszembe, hogy Csunszu most hogy Jongdalnál lakik tutira nem fog találkozni Dongival, vagyis szinte biztos, hogy nem rajta keresztül, mert az túl egyszerű lenne. Jongdalnak mi is volt a neve? Bak? Van ilyen családnév is? Érdekes.
  Előre látom, hogy a számvevőszék udvarhölgyei mennyire nem fogják csípni Dongit. Amúgy az tök jó, hogy udvarhölgy lett meg minden, de ez miért jó Dzsangnak azon túl, hogy szépen visszavág, illetve jól megmutatja? Dongin keresztül akar nyomoztatni vagy mi? Mert ez lenne a logikus…nem?
  Jaj, Dzsang bátyja! Nagyon kavarósnak tűnik így elsőre. Már eleve az, hogy mindenkivel elhiteti, hogy egy link alak, miközben nem is azt feltételezi, hogy konkrét célja van vele.

  • Mara Says:

   De még milyen kavarós. Misil bátyja is tanulni járhatna hozzá.

 43. andi Says:

  Sunyi feje van a testvérnek,(Dzsáng Hi-dzse, ha jól emlékszem), de azért nagy koponya lehet, ha el tja hitetni az emberekkel, hogy lenk és egyszerű. hiszen így nem tartanak tőle,akár könnyebben beépülhet, kihallgathatja őket. És talán még az emberekhez is ért egy kicsit, hiszen ugyanazt mondta Dzsangnak Dong Yi-ról, mint anno a jós, hogy tartsa magától távol, ne engedje túl közel. Csak a jós nem nevezte meg a kislányt.

 44. andi Says:

  Kerestem a kontyvirágról infókat. Többnyire lágyszárúak, termésük bogyó, Mintegy 1800 fajuk többsége a trópusi és a szubtrópusi területeken él. A kálmos fajtának illó olaja emésztést elősegítő szereket, gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. Gondolom nagy mértékben ez is árthat, akár drog is lehet. Az orvos talán ezért hagyta abba az ezzel való kezelést, miután meghalt egy-két páciense.
  Közép- és Délkelet- Ázsiából a XVI. században hozták be Európába. Nálunk tavak, lassan folyó vizek parti sávjában fordul elő. Döglegyekkel poroztatja be magát, ezért nem célszerű szagolgatni. Ezért a szag miatt mondhatta akkor Dong Yi a számvevőszéken dolgozó hölgynek, hogy nem érezte az illatát.

 45. Mara Says:

  Ami a történet lassúságát illeti, azért az nagyon becsapós. Lehet hogy nézés közben komótosnak tűnik a cselekmény, de ha egy-egy rész végén visszatekint az ember, hogy mi is történt egy óra alatt, hát meglepődik mennyi mindent sikerült belepakolni.

  • Cirmolán Says:

   És a rétesnyújtás ellenére egyre rövidebbnek tűnik egy-egy epizód. Ez azért azt mutatja, hogy történik egy és más.

   Egyébként Dong Yi egy tökéletes, szabályos arcvonású nő, de nem igazán tudnám szépnek vagy érdekesnek nevezni, csúnyának meg végképp nem, inkább olyan szenvtelen arcúnak. Viszont amikor mosolyog, csodálkozik, vagy settenkedik, akkor igazán bájos ifjú leányzó. Viszont ez a Jang úrnő már első látásra nem volt szimpatikus és nem kizárólag a szerepe, hanem a színésznő kisugárzása miatt.

   A többes számú tegezés indokát illetően súlyosan tévedtem (előző oldal), Jang – anyakirálynő ill. Jang – király esetében ez még nem vált világossá számomra, de mikor a rendőr felügyelő is többes számban tegezte a királyt, már engem is nagyon zavart a dolog. A királyi többes úgy még rendben lenne, hogy a király használja, de vele szemben használni?

   A név eleji Y elhagyására a KimSooRo-ban is találtam példát, YiNiJaShi-t romanizálva már láttam Inijashi-nak is írni, sőt a YiBiGa-t és LiBiGa-t felváltva használják ugyanarra a szereplőre az angol feliratban. A k és g hang felcserélésén azóta már meg sem lepedődöm, mióta valamelyik fórumozó társunk jóvoltából láttam, hogy ugyanaz a hangul jelöli őket.

   • Mara Says:

    Én is mindig úgy tudtam, hogy az uralkodók magukra használták a királyi többest.
    Kivétel ez alól a spanyol etikett volt. A spanyol uralkodóknak ugyanis kijárt ez a marhaság. Bár szerintem ott se mindig alkalmazták.

 46. bea Says:

  A király játéka nekem kicsit karikírozósnak tűnik, nem tehetek róla, de távol áll a hitelestől…. Állandóan azt várom, hogy mikor derül ki, hogy tulajdonképpen csak játszik…. Továbbá az is fura, hogy a halottnak már annyiszor lemosták az ujját, hogy ha tényleg hozzányúlt volna ahhoz a növényhez, már akkor sem lehetne észrevenni. Egyelőre nekem is nyúlik a történet. De azért nézem, mert jólesik a napi hajsza után kikapcsolódni egy órácskára, s még mindig jobb ez, mint a többi sorozat… Azokat nem tudom nézni. Egyet sem. Se délután, se este…

  • Cirmolán Says:

   Számomra az a legfurcsább, hogy az 1700 évvel korábban játszódó KimSooRo sorozatban a kovácsok – kesztyűt még nem ismervén – ronggyal betekerve védik a kezüket a sérülésektől, a Dong Yi-ben meg puszta kézzel fogdossák a több napos halott kezét. Még az okos Dong Yi-t is csak a szag zavarta a boncoló házban.

 47. N.Ági Says:

  Mara! Milyen jó, hogy éppen Te fejezted be az irást! Ne haragudj, hogy csak most köszönöm meg az infót, amit a multkor küldtél. Mivel Elhaym a 23. epizódig irta le a film tartalmát, onnét keztem nézni angolul a mysojun. Egy darabig ment is a dolog, aztán elkezdődtek a kihagyások Pl. az epizód első része, utána csak az utolsó, azztán több epizod kimaradt, és mindig a kulcs részek , igy egy csomó hézag van, nem minden összefüggés érthető. Tudom,várjam meg amig adják a tv-ben, nem is kérem, hogy spoilerezzél nekem, csak azt szeretném tudni, hogy ez nálad is igy volt-e vagy csak én vagyok béna?
  Dong-yi: Nagyon tetszett a király éjszakai kiruccanása, kis hiján lebukott!A Jang úrnö és Dong.yi közötti vetélkedés állása 1:1.Ez később biztosan változni fog , Jangnak nagyratörő tervei vannak, főleg a lányéhoz képest, hiszen ő azzal is elégedett lenne, ha nem volna szolga. Vajon Cson-szu miért költözött a nagydarab fickó szobájába? És nem találkozott Hee-jevel? Miért mellőzi a király a királynét?

 48. Cirmolán Says:

  Mert a királyné a kötelező, Jang pedig a szabadon választott.

 49. Ljerk Says:

  Dong-i tökéleteses egyedül van ebben a pillanatban saját életének legszörnyűbb esetével kapcsolatban. A csendőrparancsnokban (tragikusan – bár mi látjuk hogy megbízhatna benne, de ő nem lehet biztos benne hogy igen) nem tud megbízni, egy férfi sincs közel annyira hozzá, hogy támaszkodjon rá mindenben. Mégha a királlyal nagyon közeli érzelmi kapcsolatba kerül is – mikor meri, ha elmeri mondani neki egyáltalán hogy ő egy rabló és gyilkos bandának kikiáltott csapat vezérének a leánya és az egész félreértés és ármánykodás borzalmas keveréke.

  • Mara Says:

   Na ez egy jó kérdés.

   • Cirmolán Says:

    Nekem van egy olyan érzésem, hogy a csendőrparancsnok már ugyanúgy tudja, hogy Csoi Dong Yi = Csve Dong Yi , ahogy Jusin tufta, hogy DeokMan = lány.

 50. tenambo Says:

  Mit keresett a bátyo a boncterem iratai között? A pekcsei névsort? Vagy mit? Valaki világositson már fek.

  • Sznyegi Says:

   Szerintem Dong Yi után kutatott. Ha meghalt volna, lenne róla feljegyzés a nyilvántartásban.

   • Mara Says:

    És milyen szerencséje volt, hogy megzavarták, mert különben meg is találta volna róla a feljegyzést. Képzelhetitek mit érzett volna, ha elolvassa a Dong Yinek azonosított kis vizihulláról szóló bejegyzést.

   • Andicilin Says:

    De hát nem ő rendezte azt, hogy a köszöntőruhában egy kislány holttestét találják meg? Nekem úgy rémlik, hogy direkt elkérte azt a ruhát Dongitól mondván, hogy szüksége van rá, de aztán többet nem találkoztak.

   • Mara Says:

    Nem, mert végül a kamuhullát a ginszeng szervezte meg.

   • Andicilin Says:

    Jó, de Csunszunak tudnia kellett, hogy mire kell a ruha. Nem hiszem, hogy csak úgy elkérte volna. Nyilván okkal tette.

 51. Errorka Says:

  Sziasztok!
  Lemaradtál A királyi ház titkairól? Délután nem tudtad megnézni az m1-en? Hajnali egyig pedig nem tudtál fennmaradni az m2-ön lévő ismétlésre, mert másnap iskolába/munkába kellett menned? Videó felvevőd sincs, amivel vissza tudnád nézni az előző részeket? Vagy, ha csak újra át szeretnéd élni az élményeket, esetleg utána járni valaminek a sorozatban akkor jó helyen jársz! Mert innen letölthető A királyi ház titkai című sorozat magyar szinkronos változata. Töltsd le innen most A királyi ház titkai magyar szinkronos változatát ingyen: http://www.xkrstudio.fw.hu/
  Ha lassan tölt be az oldalt, akkor frissítsd egy idő után.

 52. aldebaran_beta Says:

  A király egész egyszerűen csúcs, főleg, amikor Mátyás királyosat játszik. 😀 Ezek a dumák már megint! Egyébként azt hittem, hogy amikor azt mondják, hogy ő hasonlít a királyra, a király meg milyen gyönyörű szép ember, akkor újból fényezni fogja magát, hogy igen, a király milyen szép! De jobb is volt így, hogy Dongi szólt be. Hogy a két zeneakadémiai palin mennyit röhögök. Komolyan már ezt várom minden részben, hogy alakítsanak végre valamit.
  Egyébként félrehallottam, vagy tényleg azt mondta Jongdal (?) Csonszunak, hogy akkor te jöttél a csendőrségtől? Eltévesztették? Vagy Csonszu átment a csendőrséghez? Vagy csak ezt mondta, hogy minél kevésbé lehessen őt azonosítani?

  Kiejtés: nekem meg az jutott eszembe, hogy van az a családnév, amit magyarosítva Pak-nak mondunk (és írunk), míg az (mondjuk) angol átírása Park. Most igazából hogy van? Meg azt koreaiul hogy ejtik?

  Kontyvirágról jut eszembe… (amúgy köszi az infót!), ez a krizantém tea nekem azért furi, mert számomra a krizantém az a tipikus temetői virág, a nagy fejével. Ugyanazt nevezzük mi krizantémnak, mint ők, vagy esetleg egy másik fajtáját használják teázáshoz?

  Tenambo: Szerintem Csonszu számba vette azt a lehetőséget, hogy esetleg Dongi valahol ott dolgozik, vagy szolgál a boncterem környékén. A feljegyzésekben kereshetett a neve után.

  • Ljerk Says:

   Csonszu most mint boncsegéd dolgozik a csendőrségnél, nem csendőr ruhában természetesen.

 53. aldebaran_beta Says:

  Lehet, hogy SPOILER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Itt van ez a kép:

  http://www.pestiest.hu/tv-sorozat/1180/3280154/

  Ez csendőrgúnya rajta, nem?

 54. aldebaran_beta Says:

  Oké, a képet nem hajlandó külön linkelni… GRRR!

  Szóval, ahol Csonszu a sötétkék-fekete köpenyes cuccban van, arra gondoltam.

  • Marianna Says:

   Tök jól néz ki.! Szerintem itt ebben a sorozatban ő fogja vinni a prímet. Mint férfi vetekszik a királlyal, viszont harcművészetben úgy látom a “zúzódásai” ellenére (szikláról leesés) kevesen lesznek jobbak nála. Vagy igen?

   A király elég LAZA 🙂 Nekem az tetszett tegnap a legjobban amikor magában elkezdte sajnálni Dong Yi-t, hogy szegény kislány ha udvarhölgy lesz előbb utóbb megtudja ,hogy ő a király.
   Én azt hittem Dzsang magának akarja valami olyannak mint ami a palotában volt Jonszengnek Min udvarhölgy és még a másik lány.(elfelejtettem a nevét)

   Jól láttam a képek közt a fiatal királynét fehérben, mint mikor száműznek valakit?

   Elég fura volt Dzsang fivérének a megjelenése. Vajon mi az a nagy terv aminek az útjára most együtt ráléphetnek? Hogy királyné legyen Dzsang udvarhölgy?
   Gyerekek! Annyiszor hallottuk már, hogy minden a fejben dől el! Ez a film is ezt fogja alátámasztani? Az alacsonyabb kasztból való származás ellenére ő elhatározta és lépésről lépésre halad célja megvalósítása felé. És ha Dong Yi is mer nagyot álmodni neki is sikerül?

   Az azért jó, hogy nem készít ki lelkileg úgy mint a Shilla, jó hogy van benne sok humoros jelenet, de azért most már élvezhető is, mert azért csak bonyolítgatják a helyzetet. És azért Tenambó is megnyugtatott, hogy érdemes végignézni, köszi 🙂

 55. Elhaym Says:

  Catrin
  “Hevér Gábor ma eszméletlen jót alakított, aszem most már semmi bajom a szinkronnal. 😀 ”

  Nekem is ez a véleményem.

  bea: Dong Yin kívül a Story TVn vannak még jó sorozatok. PL. Farm ahol élünk. Ez szerintem neked is tetszene.

 56. tenambo Says:

  Mint már korábban irtam,egy kicsit hosszura van nyujtva a történet. Szerintem be lehet volna fejezni SPOILER!!!!!
  Az öngyilkosságnál. /Hogy kié,nézzétek végig/
  Az érzelmi töltése nem egyszer vetekszik a korábban látott két sorozatával. Itt is elő lehet venni a zsepiket hölgyeim.

 57. tenambo Says:

  Errorka! Elég lassan tölt le a gép,de mivel már a 12.résznél vagyunk feleslegenek tartom a letöltést. Biztos vagyok abban,hogy mint jelenleg a Sillánál is felteszik az indavideora,ha lement a sorozat.

 58. Zsuzsianyu Says:

  Hát ma megint …Stan és Pan …volt a legaranyosabb…ahogy Dong-Yiért aggottak…de a kiskirályné…is nagyon szeretne az ura kedvébe járni….de én nem értem mi a csudát akar az új csendör Csunszutól ???,de ez a rengeteg ármánykodás idegesít….engem…

  • Marianna Says:

   Dzsang arra készül minden fontos udvaron belüli “szervben” legyen egy neki elkötelezett ember?

   Na ebből a vizsga témából, hogy fog kimászni ez a lány?

   Ja! Ki az az udvarhölgy aki mindig olyan komolyan magába meredten veszi tudomásul mire készülnek és sose tiltakozik, de megmondta Dong Yi-nek, hogy annál jobban fogják utálni minél jobban be akarja hízelegni magát. Ő a vizsga előtt is szóba állt vele. Ő miért másabb mint a többi. Mert azt már láttuk a “volt Min ” udvarhölgy és a “volt Mjongi” ( a mostani nevüket még nem tudom) a jobb indulatúak közés és azok közés tartoznak akik használják az eszüket. De ez a fiatalabb is nem a “tömeggel együtt ” mozog. Neki is külön észjárása van. Barátnők vagy segítők lesznek egymással? Én azt remélem megint lesz egy feladat amit megint csak Dong Yi fog tudni megoldani és kénytelenek lesznek elfogadni.

 59. Marianna Says:

  Ma Dzsang meglágyította a szívem egy -két pillanatra. Amikor behívatta magához Dong Yi-t és azt kérdezte az a kérdés ő akar -e udvarhölgy lenni. Ha nem keresnénk a tetteti mögött a hátsó szándékot ,azt kívánnám de jó lenne ha valami jó ügyért vállvetve együtt harcolnának. Annak ellenére ilyen szívélyes volt vele Dzsang, hogy megmondta a bátyja tartsa távol magától vagyis az udvartól. Vajon miért nem fogadja meg ezt a tanácsot?

  A fiatal királyné viszont nem igen akarja közel engedni magához Dzsangot.De hogy kerül kapcsolatba vele Dong Yi? Hiszen valamelyik ismertetőben azt írták a király pont akkor emeli magához amikor meghallja milyen őszintén imádkozik a lány a királynéért.Vajon közöttük alakulhat ki ” barátság” ??? Létezhet ilyen királyi ágyasok között? Persze a palotában is Jonszeng jó viszonyban volt a király feleségével, ráadásul ő maga mondta hogy azért mert a király is kedvelte Jonszenget.

  • Mara Says:

   Ennek a barátságnak az alapjait a következő részben fogják lerakni.

   Nekem nagyon tetszett Dzsang udvarhölgy és a királyné pengeváltása.
   A fiatal királyné ugyanis valami ösztönös módon megérezte, hogy Dzsang a helyére pályázik.

   Ugyanakkor szöget ütött a fejében mindaz, amit a király Dong Yiról mesélt. Nocsak, valaki jobban érdekelné őfelségét, mint az ágyas? Még ha ezt soha nem is vallaná is be, de szerintem ez szerepet játszott abban, hogy kinevezze a lányt udvarhölggyé.

  • Catrin Says:

   “Hiszen valamelyik ismertetőben azt írták a király pont akkor emeli magához amikor meghallja milyen őszintén imádkozik a lány a királynéért.”

   Ez nem ismertetőben van, hanem állítólag a valóságban így történt. A sorozatban nincs ilyen, ott egy sokkal összetettebb királyné-Dongi barátságot kapunk. A királynak pedig egyre jobban tetszik a lány, egyre jobban belé szeret…

   A másik, hogy Dzsang itt még valamilyen szinten naív és elfogult Dongit illetően (mondjuk másban is, tényleg nagyon hasonló a jelleme és a helyzete -családon belül- Gümjongéhoz). Őszintén kedveli a lányt és örül, hogy számíthat rá, nem akar adni a bátyja szavaira, aztán persze ez majd változik…

   • Marianna Says:

    “Ez nem ismertetőben van, hanem állítólag a valóságban így történt.”

    Tényleg.Igazad van. Nekem a királyné arca is jobban tetszik mint Dzsang arca. De valami nagy szomorúságot érzek belőle áradni mindig amikor mutatják. Bár a palotában is azt mondták a királyné élete folyamatos rettegés, különösen amikor már szül egy trónörökös jelöltet. Hát ez már csak így lehet? Se párban királynék) se pár nélkül (Deokman királynő) nem lehet boldog a királyi udvar legrangosabb nő tagja?

   • Cirmolán Says:

    Bizony, a királyné arca is sokkal szebb és szelídebb, mint Jang-é. És örömmel látom, hogy őt sem ejtették a fejére kiskorában.

    Általában a gazdag és/vagy szép és/vagy okos nők élete boldogtalanabb, mint szegényebb, kevésbé szép és/vagy okos társaiké. Ugyanis utóbbiakat önmagukért szeretik, előbbiek viszont sohasem lehetnek biztosak ugyanebben.

 60. Andicilin Says:

  Hm, érdekes, mert nekem ebből a részből úgy tűnt, hogy a királyné is hasonló státusban van, mint a király. Mármint abban az értelemben, hogy próbál független maradni és egyik “frakcióhoz” se tartozni, csakhogy neki nem megy olyan könnyen, mint a királynak. Dzsangnak pedig megmutatta, hogy bármi legyen is, azért ő az úr a házban….legalábbis hivatalosan.
  Ez a vizsga, illetve vizsgáztatás azért eléggé támadható, mert mi van akkor ha valaki udvarhölgyként lép be a számvevőszékhez, ha korábban mondjuk 10 évet a konyhán szolgált? Nyilvánvalóan nem ugyanazt tanulja két különböző részlegen nevelkedett és taníttatott udvarhölgy, ezért ez a vizsga nonszensz. Viszont nem kizárt, hogy Donginak szerencséje lesz és pont olyan kérdést kap, amire amúgy is tudja a választ, de ha mégsem így lesz, akkor is megmenekül valahogy, mert még van vagy 50 rész és tudjuk, hogy ettől magasabbra is jut még. Erről jut eszembe, hogy a királynak most már feltűnően tetszik. Annyira, hogy már a királynénak is feltűnt. (Én így vettem észre.)
  A kedvencem amúgy Dzsang udvarhölgy bátyja. Imádom az ilyen karaktereket. Azt viszont előre sajnálnám, ha Dzsang elbukna, mert akkor a bátyja is vele bukna. Kivéve, ha addig saját jogon is kiügyeskedik valamit.

  • Marianna Says:

   Én még egyenlőre nem látom Dzsang-Ho.dzse vagy hogy hívják szerepét.Ő is azt műveli mint Csuncsu- hogy igyekszik hülyének tettetni magát. De mire jó ez?A csndőrfőfelügyelő megmondta, hogy ha nem hozza a szintet, kirakja a szűrét. Bár a kiképző tiszt szintje ha megütötte az oktató szerepet akkor nem kell túl nagyot ugrani 🙂

   • Catrin Says:

    Ne aggódj, hamar kibontakozik. Azért jó, hogy hülyén viselkedik, mert így annak is tartják, nem néznének ki belőle mást, így meg ő sunyiban jól tud mozogni.
    Amúgy, ahogy az látszik is eszméletlenül okos, őrült és hataloméhes a fazon. Ugyanakkor nagyon családhű…. Szerintem egy állat, a sorozat legnagyobb kavarógépe. XD A karaktertől hülyét kapok, bosszantóan mocsok, a színészt meg imádom, eszméletlenül jól játssza. 😀 Szóval pont azért lehet őt bírni, mert egy szemétláda, és ilyen kell. XD (Mikor nagyban nézed és mondod magadban “fúú te görény nem igaz, hogy már megint, hogy örülsz magadnak”… 😀 )

   • Marianna Says:

    Szóval ő lesz az ügyeletes akit folyamatosan utálhatok.De remélem a végén megkapja a maga büntetését.

    Egyébként amikor ilyet írtok……- XD-…. az mit jelképez? Szomorút, vídámat, röhög a markába vagy éppen öklendezik?
    Ja! Erről jut eszembe. A zeneakadémia vezetője (az új) olyan mint egy mangalica malac.Na jó inkább mint egy levágásra váró disznó.Különösen amikor vigyorog.

   • Catrin Says:

    XD (rövidites.hu-n írta valaki): “Eredetileg a South Parkból vett arckifejezés. A fiatalok körében (főleg lányok) nagyon kedvelt ‘arc’. A jelentése, mint a lol, vagyis, hogy vki nagyon röhög.(…)”

    Nálam, amúgy már nagyon önállósult, szinte külön fogalom az ikszdé. 🙂 Én mondjuk többnyire nem akkor, használom ha valamit nagyon viccesnek találok (előfordul), hanem inkább röhejesnek, nevetségesnek, és ezt érzem, hogy mikor pozitívabb (ez jellemzőbb), mikor negatívabb értelemben. Szóval nálam kb azzal lehetne helyettesíteni, hogy “ez kész”, “de röhejes”, “poén”, stb. De általában nem gondolok bele, hanem ez már úgy ösztönösen jön. Na ennyit a kockaságomról. 🙂

    A mangalica nagyon találó, szerintem is az, ráadásul eredetiben még úgy is beszél. Mintha folyamatosan horkantana, röfögne és köpködné a szavakat. Nagyon fájdalmas…

   • Catrin Says:

    (Jajj még annyit, hogy ne legyek félre érthető, szóval ikszdét persze használom úgy, hogy vicces az adott dolog. De nem a nagyon nevetést, röhögést jelképezi nálam, hanem csak szimplán vicces. 🙂 )

    Azt hiszem sikerült túl ragoznom a dolgot. 😀

   • Andicilin Says:

    XD

   • Marianna Says:

    Akkor ezt most már értem …XD Köszi!

  • Cirmolán Says:

   Dong Yi és az ő vizsgája. Csodálkozom, hogy se az agyafúrt királynak, se az okos királynénak nem jutott eszébe két héttel későbbi időponttól kinevezni DongYi-t.

   Király és királyné hasonló, független státusza. A királynénak ezt sokkal nehezebb megvalósítania, mert “királyi anyósa” is folyton kavar, és folyamatosan nyomást gyakorol rá.

 61. tenambo Says:

  Aki nagyon kiváncsi és nem birja kivárni a naponkénti vetitést annak ajánlom:

  http://www.en.viki.com chanels 651 dong yi videos

  Vagy 30 nyelven van./Mind a 60 rész rajta van
  ,zavartalanul nézhető. Az ötletet én is ugy loptam a port.hu egyik forum társtól.

  • Marianna Says:

   Egyszer majd eljön az én időm is amikor tudom ezeket kezelni.

   • aldebaran_beta Says:

    select languages: kiválasztod a nyelvet, hogy mondjuk magyar, vagy angol stb. (bár ha jól láttam nincs magyarul meg… ), aztán ott van a kis nagyító, ami a keresést jelenti: search movies, aztán beírod, hogy Dong Yi, akkor kiad egy ilyet, hogy Channel information, akkor ott van négy fül, a második, hogy videos, arra katt, és akkor ott vannak a részek.

   • aldebaran_beta Says:

    Hopszihó! Magyar a felirat! 🙂

   • aldebaran_beta Says:

    Csak az eleje, bocsi. 😦 De át lehet váltani az angolra.

   • Marianna Says:

    Ma lefáradtam egy egész napos továbbképzésen, de holnap megpróbálom a 4 fület is megkeresni 🙂

 62. aldebaran_beta Says:

  Nem csak eredetiben röfög a Zeneakadémia feje. 😀 Érdekes, engem Dzsang Ho-Dzse nem idegesít. Persze egyelőre. Inkább próbálom kitalálni, hogy akkor most a ennek, vagy annak a beszólásának, cselekedetének mi az igazi értelme. Aki engem konkrétan idegesít, de úgy, hogy tőlem ki is vághatnák a filmből, az az idióta csendőrtiszt a piros krumpliorrával. Komolyan még a járása is olyan, mintha állandóan be lenne sz.rva… Még jó, hogy ott van a csendőrparancsnok, aki a maga komolyságával ellensúlyozza ezt az alakot, és látni a fején, hogy tudja, hogy ez egy hasznavehetetlen idióta, de valahogy több ő annál, hogy a szívére vegye.
  Szerintem is simán meg lehet vétózni ezt a vizsga dolgot, még így is, hogy elméletileg szabályszerűen járnak el azzal, hogy Dongit is vizsgára kötelezik.
  Emberek! Csonszunál ott van a Penge Szövetség-beli fejpánt, amit ő Dongi kezébe adott az utolsó találkozásnál, ráadásul egy olyan helyen volt kirakva, ami “hozzájuk” kötődik, ergo Csonszu ezen a ponton biztos benne, hogy Dongi él! Emlékeztek? Amikor még nem volt nála a fejpánt, és nem lehetett biztos benne, hogy életben van-e (amikor a jóssal beszélt a templomnál), akkor is úgy kutatott utána, mintha életben volna. Tehát szerintem ő valamilyen nyilvántartásban akar rábukkanni, hogy hol dolgozik, vagy hol lakik, vagy valami ilyesmi.

 63. aldebaran_beta Says:

  Oké, kicsit előrenéztem bevallom, de, akit én utálok, az Jó udvarhölgy. Nagyon. 🙂 Ezek után ironikus a neve magyar jelentése. Na? Jó udvarhölgyet nem utáljátok? 🙂

  • Andicilin Says:

   Az ki? Én kicsit elvesztem a nevek áradatában, maximum arcról tudom megkülönböztetni őket. Tudna valaki segíteni? Kíváncsi lennék annak a két nőnek a teljes nevére, akik mindig összefutnak a piacon és odamondogatnak egymásnak. Az egyik Dzsang anyja, de nyilván neki nem Dzsang a neve, a másik meg a Zeneakadémia vezetőjének felesége.
   Ezen kívül van néhány olyan, akinek csak a családneve derült ki, de érdekelne a teljes: A számvevőszékről Bong, Dzsung és a vezetőjük, akinek még ezt se tudom, illetve az anyakirályné udvarhölgye Do.

   • aldebaran_beta Says:

    Jó udvarhölgy az az undok a számvevőszéken, az a pengeszájú, aki nem a főudvarhölgy, hanem a helyettese.

    Bongnak és Dzsungnak pont a mai részben mondják majd a keresztnevét. Dzsang anyja Lee Oh-yi. A “barátnője”, aki a zeneakadémiai felügyelő felesége, azt nemtom. 🙂

   • Andicilin Says:

    Igen, de a Zeneakadémia vezetőjének a felesége Dzsang anyját mindig Junnak szólítja, sőt ma éppen Junsinak.

 64. Elhaym Says:

  tenambo: Szerintem nem felesleges. Sokan szeretik letölteni és kiírni DVDre. 🙂 Pl. én is.

  bea: Szívesen. 12 éve én is láttam, de ennyi idő után jó újra nézni. 🙂

 65. tenambo Says:

  Vaqn benne valami,mert elkezdtem azon filozni,hogy hogyan is kezdődött a “Palota..”?

 66. Sue Says:

  Hello mindenkinek!
  Sikerült végre megtalálni az aktuális helyet. Sajnos a laptopom befuccsolt így elég nagy a lemaradásom.De majd végig olvasom utólag.
  Várom én is az izgalmasabb részeket! Volt egy-két aranyos jelenet de több van ami bosszant. Miért kell olyan idiótának látszani a két zenésznek? Lehetne kevésbé erőltetett és akkor még élvezném is! Bár megsajnáltam egy kicsit a lakli fiút, amikor rádöbbent, hogy Dongh-i már nem lesz velük.
  A kéztisztogatós jeleneteknél nekem is ez jutott eszembe, hogy már annyit mosogatták szerencsétlen halott ujját, hogy azon már semmi sem maradhatott.
  A csendőrségen dolgozó bugyutát is kihagynám vagy finomabbra venném a figurát.
  Egy szó mint száz várom, hogy izgalmasabb legyen!!!

 67. andi Says:

  aldebaran_beta: itt a képek sok SPOILERT!!!!!!!!!!!!!!!! adnak,
  de érdekesek : http://www.pestiest.hu/tv-sorozat/1180/3280154/

  Hú királynő arcán milyen érzelmek futottak át többször is. A király mikor megkérte a kinevezésre, látszott, hogy azért teszi meg, mert a király kedvében akar járni. A csúcs nekem a Dzsang-gaal való beszélgetés volt. Azért megmutatta, hogy Ő a királynő, Dzsang még nem az. Bár Dzsang is szépen visszavágott

 68. andi Says:

  aldebaran_beta: Bocsi, elfelejtettem megköszönni azért:-)

 69. andi Says:

  aldebaran_beta: A Kínából származó krizantém (Chrysanthemum morifolium) jellegzetessége, hogy virágai ehetőek. A zsenge állapotban kissé kesernyés, csípős ízű növényrészből salátát, köretet készítenek, húsok ízesítésére használják.

  A tradicionális távol-keleti gyógyítás szerint a krizantém virág a máj és a tüdő meridiánjaira hat. A belőle főzött tea belsőleg fogyasztva ragyogóvá teszi a szemet, javítja a látást, méregtelenít, csökkenti a vérnyomást, hűtő, altató hatással rendelkezik.

  Használható fejfájás, hőhullám esetén, májgyengeség okozta szédülésre, fejfájásra, számítógép okozta szemfájdalom és látászavar jelentkezésekor. Külső alkalmazásban szemöblítőként kötőhártya-gyulladás, szemduzzanat esetén hatásos.

  • Marianna Says:

   Ez most megint olyan volt mint egy Dzsangüm féle felelet 🙂 Ilyenkor még azt a jellegzetes hangját és beszéd ritmusát is hallom ahogyan mondogatta fel magának a dolgokat ahogyan tanult.

   Ma majdnem hasonlóan magolt Dong Yi is, de szerencsére nem vették teljesen ugyanolyanra.

  • aldebaran_beta Says:

   Köszönöm andi! Érdekes, ezt egyáltalán nem tudtam! De most akkor lejegyzem. 😉

 70. Zsuzsianyu Says:

  Na végre….hogy jobban alakulnak most a dolgok….de ma is a makacs kutya …és a király volt a legjobb alakítás …ahogy azok a fejüket össze dugták és együtt tanultak nagyon szép jelenet volt…és az utolsó felismerés …Csunszuról …sem volt rossz…ami rész nagyon klassz volt…szerintem…

 71. Andicilin Says:

  Ma a legjobb az volt, amikor a csendőrségről és a törvényszékről mentek az udvarhölgyeket tanítani. Ezen belül a kedvencem az volt, amikor Ó Jun (Neki csak egy utóneve van?) színészén látott, hogy majdnem elröhögi magát a női sikoltozás miatt, de próbált faarcot erőltetni magára. XD Egyébként mi volt az a kis jelenet Csunszuval és azzal a csajjal, aki a legkevésbé undok? Ez nekem gyanús. Csak nem lesz köztük valami? 😛 Ha mát itt tartok, akkor most mi van? Mindenkinek bejön a csendőrkapitány? LOL! Amúgy neki ugye még nincs felesége?
  Üngümben a neve a legjobb. Majdnem olyan jó, mint a Gedvora.
  Azért elég ciki lett volna, ha azok ketten rögtön levágták volna, hogy a kendőn a Penge Szövetség jele látható. Mondjuk kicsit meg is lepett, hogy nem tudták, hiszen csak pár éve volt és elég nagy port vert.
  Bírom, hogy a király tetszeni akar Donginak. Vajon ha a hétfői részben kiderül, hogy ő a király akkor az nagyon megváltoztatja a viszonyukat? Mert az előzetesből nekem az jött le, hogy ki fog derülni.

  • bei Says:

   Hát szerintem, ha a királyon múlik akkor Dong Yi máris mászhatna a hátára. Elvileg ő azért titkolta a kilétét, mert hétköznapi akart lenni, akivel egyenrangúan bánnak. Aztán hogy Dong Yi meddig fog megilletődött lenni, és ismét beszólni az már más kérdés.

  • Marianna Says:

   Lehet, hogy a fejpánt jele titkos volt és csak a pengések tudták egymásról, hogy ez a jelük.
   Nem értettem az oktatást.2 terem volt és Dong Yi pont abban a terembe volt beosztva amit a nyomozós másik tiszt tartott? Ezért nem találkozott a sráccal? Aztán következő oktatási napon csere lesz? Vagy hogy van ez? De akkor miért mondta a csendőrfelügyelő, hogy ad neki könyvet mert sok oktatásról hiányzott? A régi oktatásról amikor még nem volt udvarhölgy? Remélem csak ő fogja tudni megfejteni ki a gyilkos.:-)
   Az előzetesből én is úgy gondolom újra megrázzák a kisujjukat Csonszuval, és megismeri a királyt.

   • Catrin Says:

    Pedig jól értetted, így van. Az oktatás párhuzamosan, felváltva folyik (egyik alkalommal itt, másik alkalommal ott, aztán csere). Gondolom elég csak így felváltva, kisebb létszámnak tartani az órát, mint az egész csoportnak. Szóval igen, Dongi épp a másik órán volt. A csendőrfelügyelő meg azért mondta, mert nyilván nem most kezdték az oktatást, hanem már régóta rendszeresen járnak a lányokhoz… Amiken persze Dongi nem volt ott, mert még szolga volt, az addigi anyagot pedig pótolnia kell.

 72. andi Says:

  Nagyon szimpatikus volt a királynő tette. Szép húzás volt tőle a főudvarhölgy leváltása. De azért aggódott,h újra engedje vizsgázni Dong Yi-t. Nem hiába kérdezte meg többször, h biztosan le tud-e vizsgázni, mert ha újra bukik, akkor az neki is kellemetlen lesz, nem csak Dzsang-nak, hiszen ő is kiállt mellette.

  Hiába, a nő mindig is nő volt, marad, lesz, ha tja, ffi közeledik:-). Mennyire aranyosak voltak a lányok kézsülődéskor:-)

  Na persze, h külön órán tanul Dong Yi és segít Csonszu. De hála a barátoknak végre találkozhatnak.

  Úgy látszik nem elég, ha magasabb rangú vagy Ha alacsonyabb rangúként le tudsz kötelezni vkit, az hálás lesz:-) Látható, h a miniszterhelyettes felesége tja kivel legyen kedves. Bár Jonsi alacsony származású, lányán Dzsáng-on sok minden múlik a déli frakció sorsában. Míg a zeneakadémia új vezetője és annak fia, csak növelik a létszámot.

  • Marianna Says:

   Őket is udvarhölgyeknek hívják. Mégis kacsingathatnak a férfiakra? A palotában ez tilos volt az udvarhölgyeknek még akkor is ha a királyi konyhán szolgáltak. Csak akit nem udvarhölgynek hívtak pl az ápolók, ők “találkozhattak” férfiakkal. Itt nem így van? Vagy akkor ne nevezzék őket udvarhölgyeknek.

   • Catrin Says:

    De ők is udvarhölgyek, és nekik is ugyanúgy tilos ez… ettől még a tilosban járás, a kíváncsiság, stb jelen vannak. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a Palotában Kang, hogy próbálta a lányoknak adni az általa rajzolt erotikus könyvet… Meg a folyamatos ellenőrzések a holmijuk között, hogy elkobozzák a csajos dolgaikat, ékszereiket sem véletlen volt (itt is lesz párszor). Ezek az udvarhölgyeknek tilosak, ahogyan a pasizás is, éppen ezért, ebben a bezártságban ki ne lenne izgatott ennyi férfi közeledtétől.

   • Marianna Says:

    Itt azért nem olyan jellegzetesek az eunuchok mint a palotában. Jaj én azoktól úgy féltem!Különösen amikor Dzsangümöt vallatták.Hát azokat úgy kiválasztották hogy még azt is el bírtam képzelni a valóságban is azok.

    Vajon mit akar Dzsang bátyja Csunszutól? Jó lesz ez nekünk?

    Az is klassz , hogy a királyt inspirálja a Dong Yi-től kapott kritika és harcművészetet akar tanulni.Jópofa, nem akar tutyimutyi lenni 😀 .A kíséretének felakadt egy pillanatra a szeme.

 73. csicsi Says:

  Sziasztok!
  Itt a péntek, van időm a laptopomra is. A sorozat továbbra sem lett “pörgősebb”, de az anyakirályné és az udvarhölgyek áskálódásai megnyerték a tetszésemet. Imádom az arcukat nézni, miközben lesöpörnek valakit a láthatatlan harctérről, azok a mosolyok vagy éppen szenvtelen arcok … tanulmányt lehetne írni róluk. A rózsa tea vagy tea rózsa biztosan ua., mint amit én Bécsben szoktam vásárolni? Megnéztem a dobozát, sehol egy rózsára utaló szó vagy egyéb utalás. Az a problémám, hogy nálunk vagy a közeli városokban nem igen van tea üzlet. Kínai bolt az minden öt méteren található, de más nem.

  • Andicilin Says:

   A tearózsa egy növény, a rózsa egy fajtája, a rózsatea pedig rózsából főzött tea.

  • Catrin Says:

   Szerintem tuti tearózsát vettél. De tessék, előbb random keresgéltem:

   http://teazo.freeblog.hu/archives/2006/11/06/Tearozsak/

   • bei Says:

    Hát ezt én is kifogom próbálni!! Eddig nem hallottam róla, de érdekes. Ízre milyen egyébként?

   • Catrin Says:

    Amit én ittam az a zöldteához volt hasonló (bár nem teljesen). Mivel viszonylag sokáig ázik, míg kinyílik a virág, erős teaíze lesz, szerintem finom. Én sem ízesítettem mással, jó volt magában. De már rég ittam, szóval nem friss az élmény.

 74. Andicilin Says:

  Különös véletlen: http://www.tvian.com/TVianUpload/TVian//image/2010/04/21/XdoWlZLx5ubb634074398013481360.jpg

  • Marianna Says:

   Mi ez a kép? Volt vagy lesz?

   • Andicilin Says:

    Ez már volt. Amikor Dongi és Csunszu is elmentek a sziklához imádkozni, de elkerülték egymást. Ez pedig pár kép a forgatásról, amin olyan, mintha találkoztak volna akkor.

 75. Daisy Says:

  Minden este jár nekünk ez az egy óra kikapcs, egy óra varázslat, átlibbenés egy másik világba, ahol bár ugyanúgy összecsapnak az intrikusok és az érzelmek, mint errefelé, nyugaton, mégis a keleti emberek egymás iránti tisztelete,- a meghajlásra gondolok,pl Japánban a mai napig így adják meg a tiszteletet egymásnak -, példaértékű, talán nem véletlen, hogy a tudományokban, a gazdaságban előbbre járnak, mint errefelé.

  • Andicilin Says:

   Igazából a meghajlás nem a nagyobb tisztelet jele, hanem annyi, hogy ők meghajolnak, míg mi kezet foguk valakivel, ha üdvözöljük. Egymás iránti tisztelet? Hát, azért vannak olyan dolgok, amik itthon nem fordulhatnának elő, ott pedig mindennaposak, pl. ott nem számít illendőnek átadni egy idősnek, betegnek vagy kisgyerekesnek a helyet a buszon, vagyis ott biztosan senki se fogja átadni. Nálunk elszörnyülködnek az emberek, ha valaki rosszul lesz az utcán és senki se megy oda hozzá segíteni, míg náluk az a természetes, hogy egy vadidegenhez bármi történjék is, de nem megy oda. Szóval én kissé rózsaszínnek látom azokat az elképzeléseket, hogy keleten jobban tisztelik egymást az emberek. Szerintem erről szó sincs, csak más a társadalmunk, mások a normák.

  • Marianna Says:

   Ez a meghajlás fantasztikus. Különösen a Shillában .Ott szinte sokszor csak néhány milliméter volt a fejük mozdulata mégis érzeni lehetett belőle a köszönést, a tiszteletet még ha ellenfél is volt akit üdvözölt,vagy épp a szeretet, vagy tartózkodást …szóval néhány milliméternyi mozdulattal is miket ki tudtak fejezni.

 76. Marianna Says:

  “Jó” udvarhölgyet…( aki kezdi az utálatunkat kivívni) sikerült teljesen háttérbe szorítani, vagy nem adja fel könnyen és kavarni fog? Esetleg elmegy hátszélért az anyakirálynéhoz?

  Miért nem mutatták, hogy érte el a …”volt Mjongi és Min”, hogy leváltsák a számvevőszék vezetőjét?

 77. adal Says:

  A tearózsa felkeltette az érdeklődésemet, köszönöm Nektek és
  Catrinnak a tea blogot – nagyon érdekes dolgokat tudtam meg és
  utána rohantam megnézni a tea tasakjaim között kettőt még nem bontottam fel (amiket ajándékba kaptam)az egyik egy japán jázmin
  tea, a másik pedig a blogon olvasott Rooibos mézes tea volt meglepetésemre ! Eddig kicsit idegenkedtem tőle – ezért is nem
  bontottam még ki, de most olvasva róla rögtön kedvet kaptam kipróbálni,(egy újabb kapcsolódási pont más kultúrákhoz), nagyon aromás, érdekes finom, vörös tea lett belőle ! 🙂
  Nagyon élvezetesek a hozzászólásaitok, mindent jól kiveséztetek,
  a film is egyre jobban belopja magát a szívembe, igazán jó egy más
  világba bepillantást nyerni !
  Minden jót kellemes hétvégét kíván szeretettel – a d a l –

 78. Egri Marika Says:

  Teljesen el vagyok büvölve a koreai filmeken. A palotát is láttam vagy háromszor, a Silláról minden este egy -egy részt megnézek, de a mostani tv müsorok miatt bizonyára megértitek. a Sillába a Kim Jusin jelleme és karaktere tetszet legjobban.
  Ha bele gondolunk, hogy lemondott a szerelméről, de hiven szolgálta egész életében, ehhez képest Bidám szerelme kamaszos rajongás akit elcsábit a hatalom igérete a szerelmével szemben. A királyi ház is jó, bár lehet, hogy jobb lesz, de a két másikhoz képest egy kicsit halványabb. A Sillával nem tudok betelni. Ujra és ujra megnézek egy-egy részt. Csak ennyit szrettem volna megosztani veletek. Még kezdő kommentező és internetező vagyok, de azért még találkozunk a neten

  • Zsuzsianyu Says:

   teljesen egyet értek…Shilla számomra is ÖRÖK …de én Bidám rajongó vagyok …de amit a BAG-GUY-ban játszik… NKG..mint színész …még a Bidámnál is jobbbb….teljesen a hatása alatt vagyok….

 79. Sue Says:

  A mostani sorozatban sokszor azt nézem, felismerem-e a sillában látott helyeket és igen, vannak olyan palota részek, szobák, ahol meg tudom mondani milyen jelenetben voltak.Lassan már jobban ismerjük ezt a palota eggyüttest szerintem mint maguk a koreaiak!
  “adal”: Volt sillás találkozó de az Elhaym bloggjáról csak ketten voltunk.Ez inkább ismerkedés volt egymással.

 80. Cita Says:

  Képzeljétek, egész héten “dongiztam”! Nappal tanítás, aztán, ahogy az utolsó tanítvány elment, rohantam a géphez. Marának hála, már a harmincötödik résznél járok, feliratosan fantasztikus, eredetiben minden jobb. Azért persze minden szinkronos részt is megnézek, élvezem az összehasonlítást a kettő között. Meg jó veletek is követni a történetet. Spoilereznék, de nem fogok. Inkább bevárlak titeket. Így olyan, mintha valami titkom lenne, hogy már tudom a kérdéseitekre a választ, de nem mondhatom, ez jó. Vicces, és a nevetés most igazi gyógyszer nekem.
  Soha nem töltöttem le még filmet, inkább olvasós fajta vagyok, meg írós is, de most, a gyászban óriási segítség, hogy van hová menekülnöm, ha marokra kapja valami nem szép érzés a szívemet.
  A tegnapi részben könnyesre nevettem magam, ahogy a király lenyápicozta magát! Persze, Dong Yi taposott a lelkébe ezekkel a szavakkal. Meg persze a hátára is taposott. És nem bírtam megállni, hogy gyorsan meg ne nézzem a Dzsangümös íjászversenyt a király és Min Jong Ho között. Nagyon érdekes volt, hogy ugyanaz a színész kemény harcosként, aztán nyápic királyként lő! Tehetséges egy férfi, az biztos! És a magyar hangját most fogadta be a szívem, ahogy magát fikázta, az tökéletesen illett hozzá! Most megyek, és megnézem a részt felirattal is.
  Szép hétvégét nektek! És köszönöm, hogy a fájdalmamban osztoztatok. Köszönet az e-mailekért, a hozzászólásokért, segítettetek, de tényleg. A többi már az én dolgom. Meg az időé…

  • aldebaran_beta Says:

   Nem véletlen mondják, hogy a nevetés orvosság, ugye?

   Egyébként nekem az tetszik, amikor feliratosan nézem, hogy a megszólításokat milyen sokféleképpen tudják mondani. Dongi neve, vagy a király megszólítása (csoná), vagy, amikor azt mondják, hogy úrnőm. (És, ahogy le van fordítva, angolra, úgy még viccesebb. :)) Meg ahány változatban mondják még, hogy: Micsodaaaa???? (morá, vagy valami ilyesmi) 🙂

 81. Füleena Says:

  A sorozat nagyon jó, a király pedig fenomenális:)
  Légyszi nézzétek meg!
  http://fulina.mondozoo.com

 82. csicsi Says:

  Sziasztok!
  Catrin köszi szépen az infót, a képek alapján valóban igaz, hogy tearózsát vásárolok az én szerelmetes városomban, vagyis Bécsben. Ilyen gyönyörű szokott lenni, ha kinyílik a forróvíz hatására, a barátnőm néhány napig meg is tartja a szobában vagy a konyhában egy nagy üvegedényben, szobadísznek is bevált. Most megyek és készítek is egy adagot, mert nosztalgikus hangulatba kerültem, már kb. két hónapja nem jártam Bécsben, pedig imádok ott lenni, múzeumba, színházba komolyzenei koncertekre járni. Az egyik “jóakaróm” szerint a sznobságomat példázza, hogy Bécset úgy ismerem, mint a tenyeremet, Budapesten pedig majd’ húsz éve nem jártam. Ez részben igaz csak, mert a Keleti pályaudvaron ha tetszik nekem, ha nem, átutazom minden egyes alkalommal :-). Öreg vagyok én már ahhoz, hogy változtassak az életvitelemen, és Budapesten nem is beszélnek németül, nem tudom szinten tartani a tudásomat, Bécsben és a környékén, vagy az Alpokban pedig összekötöm a kellemeset a hasznossal. Pihenek, szórakozok és nyelvet gyakorlok.

  • Catrin Says:

   Szívesen. 🙂 Hú, én nagyon nagy Budapest imádó vagyok, de Bécs is nagyon szép, jó hely (hm, nyelv gyakorlás/szinten tartás nekem sem ártana…).

 83. Margaret18 Says:

  Nem tudok a Shillától elszakadni, én is megnézek minden nap egy-két részt. Sokat filózom Jusin és Bidam karakterén. Szerintem a sorozatban lelkileg Bidam fejlődik a legtöbbet. Én hiszek a reinkarnációban, és Bidam egy következő életében bizonyosan más karakter lesz, mint a sorozatbéliben. Jusin abszolút pozitív figura és erős karakter. Ő a megbízhatóság példaképe. Nagyon szereti őt Dokman, de csak úgy, mint egy hű barátot, érte nem adna fel mindent, mint Bidámért. Jusin pedig szerelemmel és úgy szerette Dokmánt, hogy Dokmánért még szerelmét is feláldozta. Jusin már nemes lelkűként született meg, nemes géneket hozott magával e világra, és szülői szeretetben nőtt fel. Ilyen lelkierővel a megpróbáltatásokat is bírta. Bidám azonban borzasztó nagy hátránnyal született, aki már génjeiben is sok negatív vonást örökölt, és szülői, de még pótszülői, igaz baráti szeretetben sem részesült soha. Nem érezte, hogy valakiben meg lehet bízni, mert őt elhagyták. Lehet, hogy voltak hatalmi ambíciói, amikor lassanként kiderült számára, hogy kiknek a leszármazottja, de erről – Dokman szerelméért, akinek tudását és hatalomra való alkalmasságát elismerte -, már lemondott volna. Sajnos, ő “korpa közé keveredett”, és környezete kihasználta labilis jellemét, hogy saját pozíciójukat, életüket mentsék. Amikor kiderült Bidám számára, hogy cselszövés áldozata lett, amit már képtelen bebizonyítani szerelmének, már nem számított az élete. Csak is azért élt, és küzdött, hogy még egyszer szerelmét meglássa, és szóljon hozzá. Ha nem szerette volna őszintén Dokmánt, megszökött volna. Elég ügyes, bátor, fifikás volt, és helyismerettel rendelkezett ahhoz, hogy ezt megtegye. De nem tette, mert az életet már feladta. Az ő sorsa igazán tragikus. (Természetesen most a sorozatbeli és nem a történelmi szerepről van szó.) A színész, KNG pedig fantasztikusan közvetítette számunkra ezt az összetett lélektani figurát, szerepet. Nagyon sajnáltam, szerettem őt. Amikor Jusin ellen küzdött, “ármánykodott”, akkor még nem volt számára egyértelmű királynője szerelme. Féltékeny volt Jusinra, amikor látta Dokmán Jusin iránti aggódásait, gyengédségét- amiben ő sohasem részesült -, és hát ő nem volt olyan nagylelkű, mint Jusin. De még ekkor sem volt egy gyűlölendő szörnyeteg. Azt is lehetett tudni, hogy Dokmán nem fogja cserben hagyni hű barátját, Jusint.

 84. Egri Marika Says:

  Örülök a jó jellemzésnek “Margaret” 18-tól. Mint kezdő intenetező a segitségetek szeretném kérni. A királyi ház részeit nem tudom megnézni, mert valamilyen számláló megállitja a filmet, vacak szaggatott lesz élvezhetetlen. A Sillát szerencsére “szivia 333” felrakta, igy egy nap többször is megnézhetek egy-egy rész vgy részleteket. A királyi házzal mi a helyzet? Szeretném azt is ugyanugy nézni mint a Sillát. Mit kellene csinálnom? Nem letölteni szeretném, mert a gép munkaeszközöm és lassan már kegészitőt kellene vennem, hogy több legyen az üres rész a “C”-n. Kérlek aki ért hozzá segitsen, de kisiskolás fokon, mert számitógép ismerteim nagyon kezdetlegesek. Windons Xp,böngészőm Internet Explorer /Microsoft/ Előre is nagyon köszönöm. Nagyon tetszik ez a fórum. Utálom és fölöslegesnek tartom a trágárságot az életben is, de itt a fórumokon blogokon még szörnyübb. Sokszor a felháborodástól nem is olvasom el bármilyen érdekes a téma. Szerencsére itt nincs. Remélem nem is lesz.

 85. bei Says:

  Tévedés van olyan oldal, ahol már szinkronosan megtalálható. http://www.megaupload.com/?f=GLWIP4RG
  Marika, ha erre a linkre rákattintasz, arra az oldalra kerülsz ahol a sorozat fent van. Aztán arra a részre amit látni akarsz, ekkor elkezd neked jobb oldalsó részen visszaszámolni 45 másodperctől a letöltésig. De ha csak nézni akarod, akkor a visszaszámláló felett látsz egy olyan kiírást, hogy “view on megavideo” arra kattints rá. kb. 70 percig nézheted így ingyen, utána leáll a rendszer, ugyhogy ha elkezdesz egy részt ne nagyon hagyd abba míg meg nem nézted.

 86. nagyi 68 Says:

  Szép jó estét!

  Most jöttem meg Bajáról, a lakás kihűlt, a tv-ém meg kiadta a lelkét…hogy lesz ebből hétfőn Dong Yi? De most gyorsan egy- két válasz.
  A krizantém teáról tényleg sok jót irtatok, de ez a kinai, illetve japán ehető kr.ról szól, a miénk más fajta, ezt nálunk senki nem kutatta, hogy van-e ilyen hatása.Koreában a négy alapvető virág közé tartozik, úgymint- kr., szilvavirág (ld.Szadaham), bambusz, és orchidea.Holnap lesz időm, akkor többet.
  Tearózsa- nálunk is van a kertekben, mint fentebb irtam, abból is forrázhattok teát, frissen, avagy száritva. A rózsalekvár receptjét is felrakhatom, de én száritott rózzaszirmokkal kispárnát is szoktam tölteni.
  Nem kellene új tagjainkat lebökni, hogy miért nem a Shilla oldalán shilláznak.Lehet, hogy nem is ismerik, inkább adjátok meg az elérhetőségét.Egyébként ugye engem is biztattatok, hogy itt is szabad a gazda, de bizony inkább megyek, mert nem szeretek ok nélkül zavarogni.Mint irtam, a Dong Yi -vel kapcsolatban maradok.A Shilla is elég gyors még- vagy most már.
  No, helló!

  • Andicilin Says:

   Szerintem jobb, ha el vannak különítve a dolgok. Egyrészt jobban is át lehet látni, másrészt mindenki megtalálja, amit keres, míg egy nagy vegyesben valószínűleg több az érdektelen duma. Mivel ez nem egy fórum és nincs moderátor, ezért valakinek mindig fel kell vállalnia a megmondó szerepet és megmondani, hogy más témában ne írjon ide egy úgymond újonc. Jobban mondva nem kell, nem kötelező, de szerintem teljesen érthető, hogy egy teljesen más téma hosszas kivesézése esetleg zavarja azt, aki csak és kizárólag a Dongiról szeretne olvasni.
   Egyébként ide tartozik az is, amikor mindenki elkezdte leírni, hogy milyen betegségre milyen házi praktikát használ. Bocs mindenkitől, akinek most ezzel a lelkébe gázolok, de ennek semmi köze egyetlen koreai sorozathoz sem és többek közt engem kifejezetten zavart. Mivel ez visszatérő téma, ezért is javasoltam Elhaymnak, hogy nyisson erre egy külön témát, ahol csak az írna és olvasná, akit valóban érdekel. Ezzel pedig mindenki jól járna. 🙂

   • Medve Ilona Says:

    Kellemetlen érzés volt olvasni a soraidat ebben kimondottan barátságos blogban….Margaret 18 elemzését szívesen olvastam itt is,engem nem zavart.

   • Andicilin Says:

    Gondoltam, hogy mindenki gonosznak fog tartani azért, mert én rendet szeretnék a többség viszont káoszt. (+ Azért is, mert nem írok túláradóan érzelmesen csak tényszerűen.) Azért az megdöbbent, hogy már attól én leszek a főgenya, hogy egy kis átláthatóságot szeretnék. Vagy írtam olyasmit, ami kifejezetten szemét támadás lett volna valaki ellen? Ha igen, nem volt szándékos és bocsánatot is kérek érte, hiszen nem volt célom.

   • Cirmolán Says:

    Bár alapjaiban egyetértek azzal, hogy adott témát a megfelelő oldalon vesézzünk ki, de ismerek egy közmondást, miszerint

    “Megmondani könnyű, nem megmondani nehéz!”

 87. nagyi 68 Says:

  teának legjobbak az illatos angol tearózsák.

 88. Margaret18 Says:

  Megnéztem az ujgurokról készült videót, és elámultam.Akár Magyarországon is készülhettek volna a portrék. Abszolút rokonoknak tekintem őket.
  Némelyik fotóban a saját családtagjaim mását fedeztem fel. Az a kis nép – ugyanúgy, mint a magyarság itt Európában – a környező más népek tengerében, megőrizte hasonló vonásait. A finnekkel ugyan nyelvrokonok vagyunk, de külső megjelenésben nem látok közöttünk hasonlóságot. (Jó pár évvel ezelőtt egy finn kórus járt itt Esztergomban, és mi is vendégül láttunk három lányt. Semmi hasonlóságot nem vettem észre rajtuk, hacsak azt nem, hogy a ők is szeretik az italt. Talán még a magyarokon is túl teszik magukat, mert a csoport egy-két vezetője igen csak felöntött a garatra, úgy, hogy a produkciójuk is, sajnos, csorbát szenvedett.)
  El kezdtem vizsgálódni, hogy mi lehet az oka annak, hogy ilyen hatással volt és van rám ez a Shilla sorozat. Még őket is közelinek érzem magamhoz. Lehet, hogy valamelyik előző életemben, nagyon régen, éltem ott, vagy kapcsolatban lehettem velük? Ha Dokmán járt a Takla-Makán sivatagban, ahol az Ujgurok is élnek, ki tudja, tálán a mi őseink is jártak Korea vidékén, vagy volt valami kapcsolatuk koreaikkal. A mi családunkban is elég jellemző a vékony metszésű, mandulavágású szem. Azt mondják, hogy nem a hunok az őseink, de én amióta láttam ezt az öt perces videót a Yutube-n, ezt erősen megkérdőjelezem. Lóhere videója, Ujgurok a címe, ajánlani tudom mindenkinek. http://indavideo.hu/video/A_Shilla_kiralysag_ekkove__Balbambalbam

 89. tenambo Says:

  Catrin azért irja a Dongiba,mert egyrészt még ő is hatása alatt van Sillának,másrészt a Elhaym blog első oldala betelt,azért nyitott ujatt. Ha itt is eléjük az 500 commentet,akkor gondolom megnyitja a 3.oldalt.

 90. tenambo Says:

  A megaupladnál van egyszerübb letöltés. Feljebb már negadtam a Web-cimet. Itt folyamatosan lehet nézni,igaz feliratosan./62 perc egy rész/ Egy baj van a kb. 30 nyelv választás között nincs magyar. Van angol,német,francia stb.

 91. Egri Marika Says:

  Köszönöm a jó tanácsokat megpróbálom hátha sikerül. Az ujgur filmet én is megnéztem és elámultam. előző években voltak zavargások. Ők is egy szabadságszerető nép. A Nagytestvér öleléséből nemigen fognak tudni szabadulni az ásványkincsek miatt, sajnos.

 92. Ildikó Says:

  Sziasztok! Tetszik az oldal, végig olvastam én is. Megtaláltam a viki.hu-n a Dong Yi-t, csak azt nem értem, hogy ha kiválasztom a magyar nyelvet, elkezdi a feliratozást magyarul, aztán nem feliratoz, csak néha. Nem értem, hogy lehet, pedig ott a nyelv választásánál a Hungarian (magyar)? Pl. a 14. rész elején még ki is írja a felirat, hogy 14. rész, egy darabig megy a fordítás, aztán nem. Ha tud valaki segíteni, köszi.
  Ja, egyébként rám is kábszerként hatott a Shilla! A Dong Yi is tetszik, de teljesen más! 😀

  • aldebaran_beta Says:

   Hát úgy, hogy egész egyszerűen nincs meg normálisan a magyar felirat… Aki csinálta, nem csinálta meg teljesen, gondolom én.

 93. bei Says:

  Jang udvarhölggyel kapcsolatosan, így a tizenedik rész környékén nekem eddig az a benyomásom, hogy a kedves családja több kárt okoz neki, mint az ellenségei, és az ismertetők alapján ez tovább folytatódik. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mikor kel ő is életre a család mellett, vagy az ő “gonoszsága” főként a családjából ered-e majd.
  A másik dolog ami felvetődött bennem, főleg az események lassúsága, és az azonos rendező kapcsán, hogy ez most egy olyan történet ami egy ponton véget ér a Palotához hasonlóan, vagy mint a Sillában a sírig kísérjük Dong Yi-t.

  • Mara Says:

   Bár megálltam, és nem néztem bele a végébe, de úgy tudom a vége inkább a Palota ékkövére hajaz.

   Amit Jang udvarhölgy családjáról írtál, azzal teljesen egyetértek. Ami pedig a legnagyobb iróniája a dolognak, hogy a Palotabeli Choi családdal ellentétben őket nem is annyira a görcsös hatalomvágy, mint inkább az egymás iránti szeretet vezérli.
   Mert Jang karrierizmusa kezdetben teljesen egészséges. A család pedig azt akarja, ami neki jó. De éppen ezzel a segíteni akarással rontanak el mindent.

 94. tenambo Says:

  BEI-hez hasonloan én is ugy látom,hogy egy ponton ill. egy résznél be lehetett volna fejezni a filmet. Akkor is érthető és teljes egész lenne.
  Spoiler miatt nem irom le azt a részt,de majd idővel,ha végig néztétek egyetértetek velem.

 95. tenambo Says:

  BEI-hez hasonloan én is ugy látom,hogy egy ponton ill. egy résznél be lehetett volna fejezni a filmet. Akkor is érthető és teljes egész lenne.
  Spoiler miatt nem irom le azt a részt,de majd idővel,ha végig néztétek egyetértetek velem.
  Kedves moderátor erről még nem irtam,ill.nem igy.Tudom mire gondolsz. Légyszi add le

 96. tenambo Says:

  A moderator kétszer adta le a véleményemet, Valószinü kétszer klikkeltem.

 97. aldebaran_beta Says:

  Előre néztem egy-két részt, és a történet most aztán igazán fel fog gyorsulni, akinek eddig lassú volt, szerintem az elkövetkező pár rész után nem lesz erre panasza. A király jeleneteit mindig nagyon várom, egész egyszerűen szuper, amit Dongival parádéznak kettesben (na, most is ez a tanóra :)), vagy ez a nyilazós jelenet! 😀 (Arról nem beszélve, hogy a rendező, meg a castingos nagyon is jól tudta, hogy mit csinál, és hogy JJH-nak milyen jól áll, amikor mosolyog/nevet…)
  Jó udvarhölgy borzasztó.
  Nekem is eszembe jutott, hogy Dzsangnak azért mekkora buktató a családja, és korántsem a származás, hanem a kavarások miatt.
  Jajj, ezek a lányok! Hogy bepörögtek, hogy jönnek a férfiak oktatni! 😀 Persze, érthető, ebből a szempontból, nekik ez az egyetlen “randi” lehetőségül. Ettől függetlenül rém vicces volt ez a rész, ahogy készültek. A csendőrkapitány népszerűsége pedig töretlen. 😀
  Ezt a vizsgadolgot azért nem úgy oldották meg, ahogy vártam, de azért így is logikus volt.
  Végre, végre Csonszu és Dongi meg fogja találni egymást! Egyébként kicsit sajnálom, hogy már a következő részben kiderül Dongi számára, hogy a bíró úr tulajdonképpen a király.

 98. tenambo Says:

  felfedeztem egy honlapot: http://WWW.rapidsharemedia.com. A legfontosabb tudnivalók benne vannak. Kellő eligazitást ad sorozat teljes áttekintése ill. hátterének megismerése érdekében.

  Klikkeljetek rá.

 99. tenambo Says:

  MARA!

  Igazad van a film végét illetően

 100. nagyi 68 Says:

  Kedves Mindenki,

  Kedves Andicilin!

  Ne haragudj, de lehet, hogy nem ugyanazokat a sorozatokat nézzük ?

  A Palota ékköve kifejezetten a gyógyitásról szólt, a növények, zöldségek, teák hatásáról, azért néztem másodszor notesszel, tollal, ezt jegyzeteltem. A Shillában, és most a Palota titkaiban is bőven szerepelnek a “házi praktikák” mivel a keleti- benne a koreai kultúrának is -alapjai, ők pedig a kulturájukat szeretnék közvetiteni a filmjeikkel.
  Épp ezért tettem fel egy kérdést ano-daco, mivel egy növény nevét -szerintem- hibásan forditották.Ebből indult ki az eszmecsere, többek kérésére. Elhaym blogjában épp az az érdekes számomra, hogy a TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN beszélgetünk.
  Én nem tudok metafizikusan gondolkodni.
  Itt, a Dong Yi-ban is szó esett már gyógynövényekről, teákról, igy – ne is haragudj- ezekről az t hiszem többen is szót szeretnénk váltani, mivel épp hogy a filmhez tartozik.

  Egyébként egy társaságban számomra senki mondanivalója nem “érdektelen duma”, itt is, mindenkit el szoktam olvasni, legfeljebb nem reagálok, ha nem érint meg a téma.

  Elhaym szerintem nem fog erre külön oldalt nyitni, hisz cicákról, kutyákról eddig is beszélgettünk a Shillás oldalon is, vele is.Mivel ő a “házigazda”, szerintem megtette volna, ha igy szeretné.

  Nos erről ennyit, mivel a tv-ém meghalt, a laptopom filmnézésre nem alkalmas, Dong Yit most nem nézhetek, hát irni sem fogok tudni róla.

  Viszont cd-ét és videot tudok nézni, arról megtaláljuk egymást a Shilla oldalán, Andicilin volt olyan kedves, fentebb megadta cimet, ahol beszélgethetünk.

  • Andicilin Says:

   Félreértettél. Én nem arról beszélek, ami valóban benne van a sorozatban, hanem arról, amikor mindenki a saját betegségeit és a rá való tuti módszert részletezte. (Mondjuk az nem itt volt, hanem az előző témában, ha jól emlékszem.) Ez már nagyon elkanyarodott a valódi témától és olyan sok is volt, hogy érdemes lett volna egy külön témát nyitni neki.

  • cirmi Says:

   Kedves Nagyi! Vaterán egészen olcsón lehet használt tv-hez jutni, érdemes oda benézni. Üdv, Cirmi

 101. Elhaym Says:

  Andicilin:
  “Bong udvarhölgy magyar hangja tök ismerős, de nem ugrik be, hogy ki lehet az. :S”

  Orosz Anna

  Engem nem zavar, hogy néha más téma is felmerül. Gyógyítás, teák kapcsolódnak is a sorozathoz a Palota ékköve révén, arról meg még nem írtam véleményt ezért csak itt, vagy a Shillánál lehet róla beszélni. Még a Molyon ahol az adott könyvről beszélgetünk, írunk véleményt még ott is felmerül más téma, magánélet. Ez szerintem elkerülhetetlen.

  nagyi 68: Remélem hamar megtudják szerelni a TV-det. Nekünk egyszer gyorsan kellett vennünk egy olcsó TVt, nem szerettem volna lemaradni a kedvenc sorozatomról.

  Én is sajnálom, hogy már hétfőn megtudja Dong Yi, hogy a bíró és király egy személy, olyan aranyosak együtt. De legalább most jönnek majd a mozgalmasabb részek. 🙂

  • Catrin Says:

   Engem sem zavar, ha felvetődik más, amíg az nincs túlragozva, részletezve és nem veszik el közötte a fő téma… Szerencsére azért ez nem nagyon van és mindig vissza terelődik a beszélgetés.

   Margaret18 ugyan nem ragozott túl semmit és csak szimplán a silláról írt, és ezért gondoltam, hogy az inkább oda illik, mert nem egy korábban megkezdett más témához mondott véleményt. És még csak nem is a Dongi mellett említette meg a Sillát. Ezért szerintem ott jobban el lehet beszélgetni a kizárólag sillás véleményéről, mint itt arra terelődni. Semmi rossz szándékom nem volt, nem is zavart az írása, csak úgy éreztem nem kapcsolódik. Azért nem adtam neki linket, mert gondoltam megtalálja (ha nem tudta volna, azt nyilván jelzi és segítünk). De láttam azóta írta oda is.
   Amúgy meg többnyire ugyan azok írnak mind két bejegyzésbe (jó persze nem mindenki, én pl sillát már régóta csak olvasgatom vagy épp hanyagolom, mert nincs időm végig olvasni, elég nekem most ez), és ha már a két sorozatnak két külön témája van ne keveredjen. Ha ezeken kívül valami szóba jön, az megint más, mert azt máshol nem tudnánk megbeszélni.

  • Andicilin Says:

   Köszi! Közben én is megtaláltam, mert a sorozat magyar wikipédiás oldalán ki van írva. Hozzáteszem, hogy a nevek átírása viszont messze nem tökéletes…ha esetleg valaki azt akarná alapul venni.
   Egyébként bocs, ha téged zavar, hogy esetleg szítom az indulatokat, de hidd el, nem volt szándékos. Mindig igyekszem úgy írni, ahogy egy fórumon is szokás, vagyis személyeskedés nélkül vitázni.

 102. aldebaran_beta Says:

  Annak, aki már előrébb tart, vagy nézi/nézte feliratosan is (no meg persze járatosabb a nyelvekben. :)) : ami nálunk a Ming Birodalom, vagyis Kína, azt vajon miért fordítják a feliratban Q(u)ing-nek?

  http://www.en.viki.com/channels/651-dong-yi

  Nem vettem eddig észre, de a channel info-ban adnak szinopszist is, amiből kiderül, hogy Csonszu is valós személy volt. Oké, megpróbálom majd ide felrakni magyarul is, ha valakit érdekel…

  • Mara Says:

   Azért mert a Ming dinasztia 1644-ig uralkodott, tehát a történet idején már nem ők voltak hatalmon. Márpedig a Birodalom a nevét mindig az aktuális királyi családról kapta.

  • Andicilin Says:

   Ez érdekes. Utána is néztem és akkor a Csing dinasztia uralkodott. Feltételezem, hogy ez angolul Qing…vagy nem. XD

  • aldebaran_beta Says:

   Jó, ezt értem, csak azt nem, hogy a Qing átírás az hogy jött. 😀 (Mert akárhonnan is nézem, hogy nem tudnak cs-hangot jelölni az angolban, akkor se q-val próbálnák, nem?)

 103. Cita Says:

  Mindenkinek: szerintem, hagyjuk abba a vitát, hogy ki és mit írjon ide? Mindenkinek igaza van, mert azt írja, amit ide helyesnek érez. Belepörgetni meg bármilyen kommentbe lehet, ha nem érdekel minket. Pár olyan hozzászólás volt, amelyek nem hagytak jó szájízt. Mi nem ilyenek vagyunk, és ha elfogadók vagyunk, akkor elfogadók vagyunk, ettől csodás együtt lenni. Ennyi, és pont, ha egyetértetek…
  A magyar felirat csak a 44. részig van fent, és én már vészesen közel járok hozzá. Bele fogok pistulni, ha várnom kell! Kénytelen leszek angolul nézni, ami nem ugyanaz. Érteni értem, de élvezeti mélységben nem megy, csak anyanyelven.
  Vicces, pontosan tudom, mi lesz a ma esti részben, mégis várom. Azt hiszem, azért, mert tudom, ti is nézitek. Ismeritek az érzést, hogy egy számotokra varázslatos könyvet milyen lelkesen “tukmálunk” valakire, aki fontos nekünk? Csak hogy osztozhassunk az élményben közösen is. Hát, a koreai sorozatok is ilyenek.
  A király egyszerű alattvaló szeretne lenni, szabadulna a hatalomtól, az udvar intrikusai meg ölnének akár a hatalomért. Mennyire nézőpont kérdése az életünk, nem? Aki nincs a csúcson, nem láthatja, ott se más, mint lent. Az emberek ugyanolyanok mindenhol. Dzsang úrnőből minden tisztaságot kiöl a hatalomért folytatott harc. Annyi mindent megszerzett, mégse lát mást, mint amit még nem szerzett meg. Neki a pohár mindig félig üresnek látszik, ez lesz a tragédiája. Ha megnézitek, az ő jellemének vannak a legfinomabban érzékeltetett változásai. Fehérből feketébe vált, és sok-sok lassú átmenettel. Hozzá képest Dong Yi szinte kétdimenziósan tiszta jellem. Kicsit életszerűtlen, bár jó nézni, és hinni, hogy ilyen is van. A mosolya meg egyszerűen ragyogó! És nem a fogaitól. Ritkán látok olyan mosolyt a tévében, ami engem is a szám felfelé görbítésére ösztönöz. Az övé ilyen.

  • Cirmolán Says:

   Azért az emberek NEM ugyanolyanok mindenhol. Minél magasabban helyezkednek el a társadalmi ranglétrán, annál rafináltabb köröket futnak.
   Vágyak tekintetében
   könnyű a királynak, mert tudja, hogy milyen a topon lenni, és onnan inkább lefelé tekint, ha nem akar a szomszédos országgal csatázni. könnyű a ranglétra alján, mert csak felfelé tekinthetnek, hacsak nem akarnak egész életükben a ranglétra legalsóbb fokán maradni,
   de a középső létrafokokról lefelé is felfelé is lehet nézni, a pillanatnyi viselkedés attól függ, hogy felfelé vagy lefelé tart valaki, vagy éppen megrekedt valamelyik szinten.

   Számomra hatalmas rejtély, hogyan lett a nagyravágyó Dzsang úrnő magyar hangja a mindig és mindenhol szolíd megnyilvánulású Farkasházy Réka.
   Ha már hang, Ji Jin Hee új hangjával még mindíg nem vagyok kibékülve.

 104. Andicilin Says:

  Pocok…feslett csodabogár…hm, azért szeretem, ha kreatív a fordítás. 🙂
  Az a kínai követségi tag, aki valójában koreai most nem buktatta le saját magát azzal, hogy megszólalt koreaiul? Amúgy azt hittem, hogy Csunszu tud kínaiul, de csak a rejtjelezéshez, titkos üzenetekhez ért. Apropó titkosírás! Ez nekem azért nem tűnik olyan egyértelműnek, mert egy henger alakú tárgyra elég sokféleképpen fel lehet tekerni egy írott papírt ahhoz, hogy többféle megfejtése legyen.
  Kár, hogy már most kiderült, hogy a király a király. Így már nem lesz olyan izgi. Viszont Dzsang reakciója a király áradozására nem volt semmi! Mármint érdekes volt, hogy a királyné és ő mennyire különbözően jöttek rá. A királyné talán kicsit féltékeny volt, talán látta benne a lehetőséget, de Dzsang szerintem rettentően megijedt.

  • Mara Says:

   Azt hiszem a titkosírás lényege a bot. Ezért mondta Csunszu, hogy keresse meg a pálcát is.
   Dong Yi és a király kapcsolatának stílusa megmarad, csak még jobban elmélyül a dolog. 🙂
   Nagyon édes lesz a kimagyarázkodás is.

  • Mara Says:

   Szerintem is az a legérdekesebb, ahogy a király két asszonya lereagálja a Dong Yi jelenséget. A királyné egy jó lehetőséget lát a lányban, valakit aki kiüthetné Dzsangot a nyeregből. Mondjuk az is érdekes, hogy vajon miért nem kedveli az ágyast? Mert hogy majdnem annyira utálja, mint az anyakirályné, csak nem mutatja.
   Dzsang viszont csak most szembesült azzal, hogy őfelsége felfigyelt a lányra. Namármost ő meg nem az az osztozkodós fajta.

   • Marianna Says:

    Szép fokozatosan kerekedett ki a szeme és nyúlt meg a képe ahogy a király bizonygatta , hogy márpedig őt eléggé aggasztja a lelepleződése a lány előtt. …Mert, hogy szegény kislány mekkorát fog csalódni hogy ő hazudott neki… 😀
    Muris volt ez a jelenet. Ez a király tényleg elég sokszor nem is úgy viselkedik mint egy uralkodó. Hát hogy a női szívekbe meg nem tud belelátni. Észre se vette , hogy a végén Dzsong már nem kap levegőt. Persze azért mert még biztos nem szerelmes a lányba csak nagyon tetszik neki a viselkedése.
    Emlékeztek? A palotában is akkor jött rá a király, hogy szerelmes Dzsngümbe amikor az anyakirálynő szólt neki, hogy kapjon már a fejéhez. Addig egész jól elvoltak. lehet, hogy ezt a királyt is figyelmeztetni kell, vagy magától esik le neki a tantus?

   • Marianna Says:

    Bocsi…. Dzsang …-nem Dzsong . Vagy igen ? Brrrrr ezek a nevek kikészülök 😦

   • Catrin Says:

    Dzsang Ok-Dzsong a neve (ha nem tévedek) szóval jó ez is az is. 😀

 105. Zsuzsianyu Says:

  jaj …no végre hogy a tesok találkoztak …és még Stan és Pan …is jól érezte magát …de ez a nyomozás nekem nem tiszta mi a fenét kerestek ….az árulót??, és az meg mit akart ???…csak a kereskedelmi javakat …vagy van valami más is??, …..hát a királlyal való megismerkedéstől …valahogy én többet vártam ….nem volt olyan felemelő…és borzongós a jelenet…..vagy majd ezután lesz ??,

  • bei Says:

   Hát a király lelepleződésétől én is többet vártam, főleg azok után, hogy ezzel szemben milyen szépre sikeredett a “testvérek” egymásra találása az elején.

   • Mara Says:

    Talán azért mert ennek a jelenetnek a jobbik része még hátra van. Ez pedig a kimagyarázkodás.

   • Marianna Says:

    Olyan megható volt. Csonszu nem változott már sokat őt felismerhette Dong Yi. De Csonszunak meg biztos jó volt hallani ahogy a lány ismételte az utolsó szavait amit mondott neki mielőtt elveszítették egymást. Na meg a fejpánt.

  • Cirmolán Says:

   Hát igen, hogy miért vállalt szerepet idétlenül röhögcsélő, rókalelkű Dzsang bátya a fegyvercsempészetben, az nem derült ki, meg az sem, hogy a főbűnös kihallgatását a csendőrfőnök helyett, miért a miniszterelnök vezeti?

 106. tenambo Says:

  Elhaym kedves!

  Mikor teszed fel a sorozat további leirásait. Pl.d a 23-33-ig. Én a film nézése után visszakeresem a leirásokat,vagy forditva.

 107. nagyi 68 Says:

  Szép jó estét!

  Köszönet mindenkinek, aki szurkolt nekem, szerencsére csak a bekapcsológomb hibája volt a probléma (a távkapcsolóm régebben kimúlt), néha recseg a hang, de él a tevém, és igy nem maradtam le, kár is lett volna!
  Ma végre ütős volt a cselekmény!
  Mara igen, a bot a lényeg.A módszer pedig az ókori Spártából ered.(Már megint, Gaya, Alexosz végakarata, most a bot).
  Egy bőrszij belső felére rejtették az irást (másmint a spártaiak), amit befelé forditva a derekukra tekertek, öv gyanánt.A cimzett birtokában volt a bot, amire pontosan tudta, hogyan kell tekerni a bőrszijat.No és a templomosok, keresztesek is hasonló módszert alkalmaztak.Már megint…
  Egyébként a titkosirás megfejtésének tudománya a hermeneutika, Hermész nevéből, aki az Istenek hirnöke, és a kommunikáció és a megértés Istene.
  Cita…tehát Hermész nevében köszöntlek…az elfogadás a kulcsszó…minden mondatod szivemhez szól, a gondolkodásod, a szavaid olyanok, hogy lekuporodnék a széked elé a földre, és úgy hallgatnálak…

 108. nagot Says:

  Szeretettel üdvözlök mindenkit, újra itt. eddig inkább csak olvasgattam, vártam, hogy legyenek tartalmasabb gondolataim is, no meg egyéb bajaimmal voltam elfoglalva.
  Sajnos azonban, ma sincs sokkal több bennem, ami kikívánkozna, csak két dolog. Az egyik, az általános véleményem, hogy ez film jóval kevéssé gyűri meg az agytekervényeimet, nekem még mindig inkább könnyed, szórakoztató, mint amolyan “igazi” történelmi film. A jellemábrázolásokhoz meg be kell valljam, néha kifejezetten zavarnak a túljátszott figurák. De ettől függetlenül nagyon szívesen nézem a sorozatot, mert igazán jól kikapcsol, sőt! És mindezek mellett egy fontos dolog nagyon szépen megfogalmazásba került a minap. ” Ha a szíved nemes, te magad is nemes vagy!”
  A másik, a mai részhez kapcsolódó dolog. Én úgy érzem, a királyné igazából az anyai hatás és erős befolyás miatt tart leginkább Dzsang úrnőtől, s valahogy olyan érzésem van, a későbbiekben, ha a lelki presszió arról szólna, Dong Yi ellen is tiltakozna.
  Őszintén szólva, az én gondolkodásmódom rettenetesen monogám, ezért a többnejűség és a hivatalos ágyasok világa még mindig nagyon távol áll tőlem. Mivel ez a sorozat jobban e körül a téma körül forog, valahogy nem tudok olyan mértékig azonosulni vele, mint a Shillával.
  Nagyi, köszönet az érdekes kiegészítésért! Nem is tudtam, hogy ilyen izgalmas ennek a szakmának az elnevezése. Nekem eddig csak kódfejtés, titkos írás fejtés volt. És ezt a módszert nem függetlenül találták ki, hanem volt közös gyökere?
  Most leginkább az izgat, mi lesz a papírcsík megfejtése! És a rúd átmérője megfelelő lesz-e, ergo jó helyre nyúlt-e Dong Yi? Mert én mondjuk őrizgetnék pár eltérő vastagságú botocskát az ellenség megtévesztése aljas céljából!
  További szép estét, és szép békés tavaszi napokat mindenkinek!

 109. betyár Says:

  A déli frakció vezéreinek dobták fel Dongiékat, mert a párt érdeke más volt mint a koreai királyságé. Mivel nem akartak lelepleződni feláldozták Dongiékat. Szóval kezdődik a kavarás, amiben Dzsáng úrnő bátyja is kiveszi a részét azzal a fegyverszállítmánnyal. Ja és a fiatal királynőnek is adok egy jó pontot, mert még a múlt héten védelmébe vette Dongit. A királynénak csak úgy villogott a szeme mikor a számvevőszék főudvarhölgyeit leteremtette 🙂 Egyébként nagyon szép nő 🙂
  Szerepel itt a Palotából az ottani főeunoch (Dzsáng – bon ?), itt miniszter és kicsit lesoványodott.
  Ma nagyot alakított az a trampli verekedős udvarhölgy is, mikor is nem választották be a kémek közé 🙂 Van az az udvarhölgy aki nem olyan undok Dongihoz mint a többiek aszt hiszem Dzsüng güm a neve, lehet,h még jó barátok lesznek Dongival?

  • Andicilin Says:

   Arra gondolsz akiről azt mondták, hogy ő a legokosabb/legjobb tanuló? Akinek az előző részben Csunszu súgott anatómiából? Neki ha minden igaz, akkor Dzsung-im a neve, vagyis Dzsungim. Mondjuk csak úgy találtam meg, hogy Jung-im és ez alapján magyarosítottam, de lehet, hogy nem így mondják a szinkronban. Amelyikkel pedig Brünhilda majdnem összeverekedett az Üngüm. Ezt a nevet megjegyeztem, mert mókásan hangzik. 🙂

 110. Marianna Says:

  Mindennel egyetértek amit írtatok így én arról írok amit nem hoztatok szóba. De lehet, hogy ő nektek nem is probléma. Szóval azt az undok tésztaképű Dzsang Hő- dzsét vagy kit, úgy megpofoznám. Azt se érdemli meg, hogy megjegyezzem a nevét én mostantól csak tésztaképűnek fogom hívni. Kifejezetten idegesít ahogy hülyének tetteti magát , és ahogy olyan nyálasan idiótán vigyorog, közben meg rotyog a fejében a cselszövés. Dong Yi két zenész barátja nem zavar, mert ők eleve ilyenek.Meg jóindulatúak. Az ember nem is vár tőlük mást, csak hogy szeressék Dong Yi-t. Meg izgulok, hogy ha megtudnak valamit mikor fecsegik ki akaratlanul is.Még amikor Csuncsu csinálta a balhékat az se taszított ennyire, mint ez a hájfejű. Nagyon izgulok nehogy magával rántsa valami nagy bajba Csonszu testvért.Egyébként nem tudom mit akar tőle.Csak azért választotta ki testőrnek vagy minek, mert látta milyen jól harcol?
  De nagyon meglepett, hogy intézték el a nyomozás letiltását.
  Az viszont jó, hogy Dong Yi pont a király elé menekült. Így senki nem tagadhatja le, hogy a lány érdeme , hogy megszerezte a bizonyítékot.

  Na most már megvan Csonszu testvér 🙂 Holnap beazonosítja a királyt 🙂 De mikor ismerik fel egymást a csendőrfőnökkel? Az is izgalmas lesz?
  Azt hiszem ma izgultam először 🙂 Mármint ebben a filmben. Vagy miatta.
  Na most már lelövöm magam.
  Sziasztok,megyek angolt tanulni és még éjfél körül visszanézek milyen okosságokat írtatok 🙂 🙂 😀

  • Mara Says:

   Talán azért mert Hidzse nem túl szerethető karakter. Viszont kifejezetten jól lehet őt utálni. Meg kell adni nagyon ravasz, jó emberismerő, az erkölcsi érzéknek meg eléggé híján van. Egyetlen pozitív dolog, amit fel tudok hozni mellette, hogy a családját, és különösen a testvérét nagyon szereti. Érte bármit megtenne, mondhatni mindent érte tesz.

   Dong Yi nyomozásával még lesz egy kissé nagy baj, ahol nem épp az lesz a legnagyobb probléma, hogy elhiszik-e neki, ő szerezte a bizonyítékot.

   A csendőrfőnöknek csak sokkal később esik le a tantusz, viszont megéri kivárni. Engem személy szerint legalábbis nagyon meglepett.

 111. bei Says:

  Én ezeket a nyomozóhölgyeket úgy nézem, hogy közben már azt találgatom, hogy ki lesz ezek közül, majd Dong Yi mellett udvarhölgy. Jeong udvarhölgy a legesélyesebb, de ő meg lehet később a fővezető lesz inkább a Számvevőszéknél. Jeong eum szintén, mivel ő már most kedves hozzá, és okos is. Aztán nekem gyanús Choi udvarhölgy is, az ilyen nagy utálatok amit ő tanúsított, a filmekben klisészerűen vagy főellenséggé vagy a legnagyobb baráttá szokták tenni a szereplőket.

 112. aldebaran_beta Says:

  Jajj, megint mennyit írtatok! 🙂

  A királyné már egyszer beszélt arról, hogy ő hogy viszonyul Okdzsonghoz, szerintem ebből táplálkozik az is, hogy hogy viszonyul Dongihoz. Dzsangra azt mondta, hogy amennyira csak lehet minden hátsó szándék nélkül, de irigy rá. Szerintem legfőképpen a király miatt. Nem tudom, hogy ő igazából szerelmes-e a királyba, de az biztos, hogy fáj neki, hogy Dzsang elsőbbséget élvez, és az is, ha már Dzsang elsőbbséget élvez, ő nem nagyon kap semmit cserébe, a királytól, mint férfitól. Az nem nagyon derült ki számomra, hogy Dzsang került előbb az udvarba, vagy a királyné. Tehát végülis, hogy Dzsang már most féltékeny Dongira, és kezdi ellenségesen szemlélni az szerintem nem csak hatalmi szempontból van, hanem azért is, mert ő így érez mint nő. És lehet akárki akármilyen okos, vagy bírhat nagy hatalommal, akkor sem kerülheti el, hogy így érezzen. Az viszont nagyon érdekes volt, és szerintem sikerült teljesen pontosan megfognia, és eljátszani azt a helyzetet, amikor valami női hatodik érzék figyelmezteti a veszélyre, de ő se nagyon akar hinni neki, kimutatni a férfi előtt meg pláne nem.

  Végre-végre találkozott Csonszu, meg Dongi. 🙂

  Nagyi: hermeneutika? Azt hittem valami k-betűs szó a neve (ami most semmi pénzért nem jut eszembe persze, kicsit olyan, mint a kriptomancia, de persze nem az… 😡 Grrr.)

  Üngüm neve nekem is tetszik.

  Dzsang Hodzsével nekem az a bajom, SPOILER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  hogy attól, ahogy megbuknak a tervei (amik alapvetően valóban nagyon ravasz tervek) egy idő után kevésbé komolyan vehető karakter, legalábbis a maga gonosz mivoltában, főleg mivel mindig az úrnőre marad a tűzoltás, hogy valahogy az udvarban elsimítsa a következményeket.
  Inkább azért izgulok, mert ő is kapaszkodik a hajókötélbe, de keményen, és tudja az ember, hogy abban a pillanatban, ahogy megmenekült a feneke a bajból, már egy újabb gonosz terven töri a fejét, hogy hogy veszejtse el Dongit.

 113. drupa Says:

  A Csing-dinasztia 1644-1912; kínaiul: 清朝, pinjin: Qīng cháo
  tehát az angol a kínai írásjelek latinbetűs átírását használja

  • Sznyegi Says:

   Szia Yola, kicsi a világ :-). Olvasod a blogot?

   • drupa Says:

    szia Kriszti, igen, bár én a sokat olvasok keveset írok kategóriába tartozok

   • Sznyegi Says:

    Időnként én is csak “olvasó üzemmódban” vagyok :-).

 114. andi Says:

  Aranyos volt a ‘testvérek’ találkozása. Kíváncsi voltam , vajon átlépi a kor kultúráját Don Yi és mikor öleli át Csonszut. Hiszen a nagy találkozás örömét ilyen visszafogottan kimutatni. De megtette:-), bár látszott, Csonszu is meglepődött. Aztán felengedett:-). Az a kedves megszítás: Pocok.
  Szerintem még túl hamar bukott le a király

 115. Zsuzsianyu Says:

  jaj nagyon lebilincselő …volt a király és Dongi…találkozója …nagyon jól sikerült jelenet ….. mert én úgy nevettem …mint a király ….ez valami irtó klassz volt….de valóban….a makacs kutya megint egyedül oldja meg a dolgokat a továbbiakban??? vagy lesz segítsége ??, szegény Csonszu meg szét aggódja magát …majd nem azt hitem hogy valódi a két zenésznek a kinyuvasztása….de jó csak álom volt…

 116. Andicilin Says:

  Szerintem is túl hamar bukott le a király. Sokkal érdekesebb volt a lebukása miatt aggódni, mint amikor valójában megtörtént.
  Ezt a kínai követséges dolgot nem egészen értem. Most ki is halt meg? Annyit értettem, hogy valaki, akit gyanúba kevertek…de az ki? Az, aki valójában koreai csak be van épülve? Meg miért kell ahhoz Kínába vinni Dongit, hogy kihallgassák?
  Tudtam, hogy valahonnan nagyon ismerős volt nekem Hidzse hangja, Sótonyi Gábor…csakhogy akkor kinek volt a korábban mindig bemondott Haas Vander Péter a hangja? Sibi hangja meg a Zone Club hangja talán, de az biztos, hogy valamelyik csatornán sokat hallani.

  • Catrin Says:

   Aki valóban koreai és titkos ügyletei vannak, az ellen talált Dongi bizonyítékot, őt akarták elfogni. Ezért kérték a kínaiakat, hogy adják át, és erre mondták ők, hogy nem tudják adni, mert öngyilkos lett. Dongit meg gondolom azért kell elvinni, hogy legyen valami a kezükben, és ezzel elégtételt vennének a “sérelmükre” ha a lánnyal konkrétan azt csinálnak, amit akarnak. Ez szimpla ellenségeskedés, csak azért is nekik legyen igazuk, ők vallassák ki, és otthon.

   • Andicilin Says:

    És tényleg öngyilkos lett vagy megölték és úgy állították be?

   • Catrin Says:

    Ez mondjuk spoiler, de holnap úgy is kiderül, hogy egyik sem. (Meg az előzetesből is lehet következtetni, bár mindig eléggé kapkodós… meg nekem könnyű, mert tudom már mit lássak benne.)

 117. andi Says:

  Hú, hogy felpörögtek az események.
  Azért kíváncsi lettem vna, amikor a csendőrparancsnokkal találkozik Dong Yi a papírcsík miatt.
  Jók voltak a visszaemlékezések, ahogy rájött, megtaposta a királyt:-)
  A zenészek rémálma az vmi fergeteges volt
  Érdekelne, eredetileg mi volt a töpörtyű, nekem furi a koreai töpörtyű.
  Érdekes, hogy Dzsang udvarhölgy már felismeri érzelmeket. Szerintem a királynak még eszébe sem jut, hanem tényleg az ‘egyszerűséget’, a kötelező protokollok mellőzését értékeli, amikor bírónak adja ki magát Dong Yinak. Élvezi, hogy mentes lehet mindenféle előírástól.
  Szerintem, ha Dzsang nem erőltetné ezt a kérdést, nem is kezdene agyalni rajta király.
  Szegény Csonszu. Egyszer már elvesztette Dong Yit. Hogy látszott rajta a félelem, hogy ha megint nem tud eleget tenni vezérének, ezzel újra fájdalmat és csalódást okozhat neki.
  Nem semmi bátorság van ebben a lányban

  • Catrin Says:

   Pedig azt ettek, sült disznóbőrt. Az eredeti jelenetnél úgy fordították a szinkronban mikor a király kérdezte tőlük “disznó börkét eszem?” vagy valami ilyesmi. 😀

  • Andicilin Says:

   A töpörtyűt az előző részben még sertésbőrnek vagy disznóbőrnek nevezték. Gondolom sütve ették, de annyira nem figyeltem, hogy mit esznek a nagy mulatozásban.

 118. nagyi 68 Says:

  Hermeneutika– jelentéstan.Gyűjtőfogalom, magában foglalja a filozófiai, nyelvészeti és kódolás- dekódolási tudományos tevékenységet.
  Most a csendőrparancsnok is mondta, miközben bemutatta a királynak a tekercset, hogy “nyugatról jött” a módszer.

  Töpörtyhű…hát még gyerekkoromban, mikor még jóban voltunk Kinával, egy felnőtt szomszédunk vmi küldöttséggel járt Kinában.Mesélte, hogy a vendéglátók fogadásán nem látott más számára is ehetőt, mint almát és libatöpörtyűt…hát ez utóbbival jóllakott. A kinaiak ezután megkérdezték tőle, tudja- e mit evett?— Áh dehogy- volt a válasz – az piritott kigyó volt!

 119. Nono Says:

  tudom hogy nem illik ilyet kérdezni de nemtudja valaki hogy boldog vége lesz e mert a sillán kicsit kibuktam. csak annyit jó lenne tudni hogy ez is tragikus lesz e?

 120. betyár Says:

  Andicilin : Igen őrá gondoltam, aki a legjobb tanuló volt eddig és neki súgott Csonszú testvér anatómiából. Szóval Dzsung-im a neve. Köszi! 🙂
  A mai rész csúcs volt! Ma nagyon stresszes napom volt és ez a rész feledtetni tudta az egészet. Sokat nevettem rajta, különösen Dongi és a zenészek visszaemlékezésén! Ahogy Dongi megtaposta a király hátát!! 🙂
  A királynak nem is volt mit haragudni, mert ő tartotta titokban a kilétét, de mivel nem rossz ember nem is haragudott meg érte, hanem lazán és viccesen reagált. Olyasmit mondott Donginak ,h : Én azt hittem,h lepofozol, ha már a hátamra is tapostál! 🙂 A királynak ezért kiosztok egy jó pontot. Amúgy eléggé felvilágosult és haladó szellemű ember, szerencsés volt Korea,h ilyen uralkodója volt. Szerintem ő is élvezte,h nem úgy bánnak vele mint uralkodóval. Valóban a forgatókönyvíró várhatott volna még a lebukással.
  A második jó pontot azért osztom ki a királynak, mert nem akarta kiadni Dongit a kínaiaknak. A kínaiak kérését valószínűleg Dzsáng Hódzse ? (a tésztaképű) és a déli frakció vezérei fogalmazták meg,h elkerüljék a nagyobb bajt. Figyeltétek a koreai katonáknak nincsenek puskáik, míg a tésztaképű ezt csempészett be.
  Alaposan meglepett Dongi tette, váratlan fordulat volt! De hát ezért szeretjük a koreai sorozatokat!

 121. Elhaym Says:

  tenambo: Jövőhéten biztos, addigra remélem újra jól leszek.

  Andicilin: Haas Vander Péter az egyik csendőr hangja, azt hiszem annak aki állandóan énekel.

  • Andicilin Says:

   Énekel??? Az melyik? Nem rémlik, hogy bármelyik is énekelgetett volna.

  • Sznyegi Says:

   A piros orrú, dalos kedvű csendőrnek nem ő a magyar hangja. Itt van egy oldal, ahol felsorolja a szereplőket-magyar hangokat:
   http://hu.wikipedia.org/wiki/A_kir%C3%A1lyi_h%C3%A1z_titkai
   Haás Vander Péter a Shim Woon Taek nevű katonának a magyar hangja. A főcímben szerintem van egy kis kavarodás. A felsorolásban egymás után következik Haás Vander Péter és Dolmány Attila, aki Oh Yoon magyar hanja. A képen viszont Oh Joon Jang Hee Jae-vel szerepel, akinek biztos nem Haás Vander Péter a magyar hangja. Kosztümös képet sajnos nem találtam a szereplőről, az meg nem sokat segít beazonosítani, hogy egyenruhában van és szakállas :-).

   • Andicilin Says:

    Aham! Mondjuk ezt az oldalt én is megtaláltam már, de én eleve többet felírtam már, úgyhogy nem túl nagy segítség, kivéve Haás Vander Péter hangját. Bár, hogy ki az a katona az már más kérdés.

   • Catrin Says:

    Hm…. Shim Woon Taek nem katona, hanem fiatal nemes pasi. Később fog csak szerepelni.

   • Sznyegi Says:

    Közben eszembe jutott, hogy a legelső részben ez a csendőr ment ki helyszínelni a piros orrúval. Az a jelenet, mikor Dong Yi megtalálta a holttestet és mondta az emberkéknek, hogy kell becsomagolni a tetemet, hogy ne sérüljön. Akit érdekel, itt megnézheti:
    http://www.megavideo.com/?d=WLTXID50
    A 20. perc környékén van. A nevét nem mondják, de a magyar hang stimmel. Lehet, hogy a netes listán nem jól írták a szereplő nevét.

   • Catrin Says:

    Akkor tuti rossz a név kiírás, meg SWT-t még nem is hallottuk.

   • Sznyegi Says:

    Igen, biztos rosszul írták a nevét a listára.

 122. Cita Says:

  Isteniek vagytok! Marianna beletrafált, legyen mostantól Dzsang bátyja tésztaképű. Én biztos ennél maradok, mert telitalálat…
  A tésztaképű kicsit sok nekem. A mimikája fárasztó. Stan és Pan ökörködnek örökké, az oké. Nekik ez a szerepük, de egy főgonosz ne grimaszoljon állandóan! A nővére sokkal jobb. Visszafogott, finom modorú, mimika alig, de ami mögötte sejlik, az nem semmi!
  A király és Dong Yi jelenete ma csúcs volt! Eredetiben is isteni, de ezt szinkronosan is elkapták. Többen írjátok, korai volt a leleplezés. Szerintem, nem. Gondoljatok bele, mit lehetett volna még kihozni az éjszakai találkákból, ami még nem jött elő? Unalmas lett volna. És most, hogy már Dong Yi tudja, ki a férfi, még rengeteg jó kis jelenet lesz, higgyétek el! Ma este is… Csak türelem! Egyszerűen újabb szintre lépünk. Már tudja, ki a férfi, és így merjen maga maradni, emberként nézni rá, ez nagyobb dolog, mint a hátát taposni olyannak, akiről nem tudom, hogy olyan magasan felettem áll, akár a Holdon is lehetne!
  Dzang kezd aggódni, és jól csinálja. Mondjuk, van is miért. Emlékeztek a királlyal a jeleneteire? Amíg nem jött Dong Yi, ő volt az, aki többet adott a férfinak, mint agyatlan hajbókolást. De megmaradt ott, ahol volt. Nem jött rá, stílust kéne váltania. A király sokszor jelzi, mennyire bejön neki Dong Yival a laza, böllenkedős stílus, Dzang mégis marad ennél a hazug megjátszásnál, mert ez megjátszás. Fog ő még üvölteni, amikor elfelejti, hogy játszania kell.
  A király utálja a ceremóniákat, a hazugságokat, de arra nevelték, hogy uralkodjon, királyként viselkedni tud, de érezni már nem tud úgy. Ha belül is olyan lenne, mint kívül, úgy ment volna el egy pór lány mellett, hogy rá sem néz. Nekünk ez nem tűnik fel, de hogy egy uralkodó emberként, sőt, EGYENRANGÚ emberként kezeljen egy szolgát, az ritkább volt, mint KÉT napfogyatkozás EGY napon!
  Iszonyú tehet lehet, ha király vagy, és felelősségérzeted is van. Milliók sorsa múlik rajtad, ez tehet, lelket roppantó teher. Sok uralkodó menekült a nőzésbe, vadászgatásba, és bízta az országát főnemesekre és a papokra, mert vagy nem tudott, vagy nem akart cipekedni egy országnyi ember helyett. Álruházni is azért kezdett, gondolom, mert tudta, a palota védett burka mögött semmit nem láthat az igazi életből. Jól néz ki, nem szállt el magától, pedig körülötte mindenki (egy kivétellel) úgy tekint rá, mintha élő isten lenne, és még humora is van. Ja, meg önkritikája is, ami nálam külön piros pont. Ha tényleg ilyen ember volt az igazi király anno, akkor le a kalappal előtte…

  • Catrin Says:

   Dzsang Hi Dzse valóban nagyon sokat grimaszol. 😀 Szerintem mondjuk illik hozzá és jól játssza, én bírom ezt a túlzó mimikáját. Ha meglátom egyszerre tartom idegesítőnek, szemétnek, röhejesnek és mégis vonzónak a karaktert. Mármint nem külsőleg vonzó (bár semmi bajom vele, ha épp nem erőlteti a bosszantó stílusát^^), hanem a játéka, van benne valami, ami még is tetszik. Talán pont az, hogy ennyire jól csinálja, hogy ne szeressük.

   Egyetértek, szerintem sem kellett tovább húzni a lebukást (oké még el lehetett volna szívesen nézni egy darabig), és igen, szintet léptek. És ezután is egyre csak jobb lesz, nem kell aggódni. Itt nem kerülgetik egymást a sorozat végig, meg nem úgy lesz mint Dzsángüméknél, hogy tudjuk szerelmesek és az utolsó részben láthatjuk egy családként őket. Dongiék szépen fokozatosan haladnak előre az életükben/kapcsolatukban elvégre erről szól a történet (meg persze a körülötte lévő történelmi és kiszínezett eseményekről). 😀

   Írtad Dzsang üvöltözését is, húúú azok a jelenetek eredetien nekem nagyon nagyon tetszettek. Kegyetlenül kirobbant belőle, várom, hogy szinkronban ez hogy sikerül majd.

   A királyról is totál igaz, amit írtál, passz élőben milyen volt (gondoltam szerették, ha már ennyire pozitív karaktert csináltak belőle, de nyilván azért túlzás lehet…), de a sorozatban eszméletlenül jó figura.

  • Andicilin Says:

   Szerintem nem megjátszás, hanem etikett, amit Dzsang csinál, vagyis betartja a szabályokat és ennek megfelelően viselkedik. A király se lehet mindig önmaga, és Dongi se. Nekik is bizonyos szerepeknek meg kell felelniük. Ez a megjátszás úgy hangzik, mintha azt mondanád vele, hogy ő teljesen más és mások a céljai, mint amit a valóságban mutat, pedig nem, de nyilván nem mondhatja ki kerek perec, hogy főágyas akar lenni, hanem valamilyen úton el kell azt érnie.

 123. Ági Says:

  Nagy élvezettel olvaslak benneteket változatlanul, és mai napig örülök, hogy “megfertőztetek” a koreai filmekkel, a történelmükkel, kultúrájukkal stb.
  A Japán katasztrófa miatt sokat imádkozom, minden nap nézem a Japán mellett a koreai híreket is, hiszen olyan közel vannak….
  Sok szeretettel üdvözlök mindenkit

 124. tenambo Says:

  Nono

  itt nem lesz a végén 70 lépés. De a befejezés mégis szép és megható.

 125. tenambo Says:

  Elhaym remélem nem ugy érted amit irtál,hogy beteg vagy. Ha igy van akkor jobbulást kivánok.

 126. Ljerk Says:

  A tegnapi részben hatalmas meglepetés volt a végén, Dong-i önként odament a kinai küldöttség szállására. Én például mindenre gondoltam a film nézése közben, de ez , majdnem annyira hihetetlen volt számomra, mint Csonszunak. Dong-i a koreai Jeanne d’Arc “orléans-i szűz” – nem ugyanolyan módon hanem tettének súlya alapján , feláldozza magát Korea védelmében, tudván mit jelenthet egy kihallgatás, lásd korábbi részben csonkolással indul a királyra támadók vallatása.

  Kiváncsi leszek, hogy a “Mi ? Hogyan ? Önként ?” hátrahőkölést hány szereplőtől látom ma 🙂 . Legjobban a “Csupaerő” számvevőszéki udvarhölgytől várom a megrökönyödés megnyilvánulását.

 127. Andicilin Says:

  Hm, Dzsang arcáról mindig látványosan lehervad a mosoly. Az jutott róla eszembe, hogy kissé keserű, de végül is ez teljesen érthető.
  Csunszu honnan tudta, hogy ha lelép, akkor majd jönni fog a csendőrség? Mert Kim Jongdál (?) utáni nyomozásról persze tudott, de azt nem tudhatta előre, hogy éppen akkor megjelenik a csendőrség. Amúgy ez baromi idegesítő volt. Hogy jelenthették ki, hogy ő az, amikor a kínaiak meg se vizsgálták, a csendőrségen meg nem azonosították?
  Vicces lenne, ha az amazontermészetű Mártához hasonlatos Adzsong és a kis Jongdál egymásra találnának a mai találkozásuk után. XD Persze ilyen úgyse lesz, de szórakoztató elképzelni.

 128. Zsuzsianyu Says:

  Hála annak …Magasságosnak ….hogy az a kalácsképű és ..száz fogú ..nem sikerült a csel szövése….de a jaj de izgultam Szoncsuért …hogy le ne bukjon az jó képű fiú…de ma is a királyka volt a legaranyosabb avval a néz csak ide parancsolom …szövegével …és a jó ízű nevetésével…de a jó volt a meglepi is….ugye…

 129. andi Says:

  Amikor Csonszu előre ment, hogy megnézze, minden rendben, feltűntek neki a bokrok furcsa mozgása, ami más, mint amikor a szél fújja. Ebből és a kísérő válaszából sejtette, hogy vmi történni fog, jobb ha távol marad. Nem feltétlenül a csendőrségre gondolt, szerintem inkább Hidzsében nem bízott.
  Nem értem a királyné mért mta, hogy nem tja megajándékozni a királyt egy örökössel. Az első részek vmelyikében, ahol ünnepséget rendeztek, volt egy kisfiú, aki mellé a király leült, akinek oda is köszönt. Az nem az ő fia volt?

  • Mara Says:

   Nem, az nem a király fia volt. A királynak nincs örököse. A királyné pedig nem tudott kihordani gyermeket. Kétszer volt várandós, de mindkétszer elvetélt.

 130. rika Says:

  Szerintem Csonszu akkor jött rá, h le kell lépnie, amikor “előre ment szétnézni” és meglátta a megmozduló faágakat, sejtette követték v várták őket, talán arra is ráött h a csendőrség az, nagyon okos.

 131. Andicilin Says:

  Hogy vannak ezek a rangok? Mármint az ágyasoknál. Nyilvánvaló, hogy a királynét senki se előzheti meg, de utána hány királyi ágyas lehet? Mit jelent a magyarul királyi ágyasnak fordított cím? Dzsang nyilván most is ágyas, csak még nem királyi. Mi a különbség? Nagyjából mennyi ilyen előkelőbb, rangosabb ágyas volt és mennyi mezei? És mi alapján dőlt el, hogy kit léptetnek elő? Ja, és miért változik meg ettől a nevük? Remélem tud valaki válaszolni ezekre. 🙂

  • Marianna Says:

   A palotából én úgy emlékszem, hogy akkor lett belőlük ” valaki” amikor várandósak lettek. Jonszengre is mindenki csak fittyet hányt, de amikor kiderült, hogy gyermeket vár mindenki hajbókolt neki. Azt hiszem amikor Jonszenget kiválasztotta a király és az első éjszakát vele töltötte azt mondták a vezető udvarhölgyek, hogy egyik társatokból különleges udvarhölgy lett.
   Én is ezt akartam egyébként kérdezni. Hogy mi volt eddig Dzsang? Szerintem csak udvarhölgy. Mert utána már ágyasoknak kell őket szólítani nem? és , hogy – hogy ilyen hamar megszületik a gyerek? Ugranak az időben?

   • Catrin Says:

    Igen, ugranak, de max 1 évet, aszem még annyit sem. Csak egy vagy pár hónapos a baba az ugrás után.

  • Catrin Says:

   Nah ez az, amit én is szeretnék tudni. Ami eddig lejött a Dong Yi alapján, hogy először csak sima ágyas, de ahogy Marianna is mondja akkor még nem így szólítják, udvarhölgy marad. De valami ilyesmi, hogy a király személyéhez közelálló udvarhölgy, vagy kivételes vagy passz. ez most Dzsang, meg ez lesz először Dongi is. Aztán van a királyi ágyas, amikor rendesen rangra emelik, majd a legfőbb királyi ágyas. Az utóbbiból gondolom csak egy van a többiből meg passz mennyi lehet, de 8 legalább, mert ha jól tudom a Sukwon (Dongi királyi ágyas neve, az 8. rangú, ez nem tuti, de valahol olvastam). Gondolom amennyit a király igényel… de, hogy mi alapján van a számozás, miért pont azt kapják meg azt nem tudom. Dongiban nincs különleges oka az előléptetéseknek… csak ezt javasolják a királynak, vagy a király maga szeretné.

   Dzsangümben is Jonszeng először sima ágyas volt, aztán 4. fokozatú, de passz miért annyi. Viszont nála sem a terhességtől függött, hanem mert a király úgy döntött.

   • Marianna Says:

    Hát ezeknek az ágyasoknak a sorszámozását Orosz, vagy Hegy tudná biztos kinyomozni nekünk, de mostanában hanyagolnak minket. 😦
    Biztos nem azt jelenti 4 hetente, 8 hetente találkozhat a királlyal:-)

    A palotában a királyné azért többet találkozott a királlyal.Persze nekik volt közös gyermekük is. Viszont ott még a feleségével sem ment kézen fogva a király. nekem ez már másodszor olyan furi, ahogy kézen fogja Dzsangot.

    Ja! És Dong Yi miért lepődik meg a kijelentésre, hogy kinevezi a király a csajt ágyasnak? Ő még azért csak nem lehet féltékeny! Még azt se emésztette meg, hogy a királyt bírónak hitte. Olyan álmot csak nem dédelget még, hogy közelebbi kapcsolat legyen köztük?

    Na a másik. Bíró…volt náluk ilyen tisztség vagy csak a magyarok ezt találták fordításként?

 132. bea Says:

  Hű! Csak négy napi nem voltam a net közelében, de volt mit csinálnom, míg végigolvastam, annyit írtatok! Lehet, valaki már szóvá tette, akkor bocs a figyelmetlenségért: szóval nekem azért nagyon fura, hogy milyen fontos a nők szerepe, illetve milyen ellentmondásos. Például a számvevőszék udvarhölgyei komoly ügyekben nyomoznak (ez. pl. nem semmi, gondoljunk bele az európai nők 17. századi jogaiba), ugyanakkor egy királyné gyakorlatilag alig szól bele valamibe. (mármint a király felesége, csupán lobbizni tud). A szegény kislányok tanulatlanok, tudom ez a kasztrendszer, a gazdagabbak viszont udvarhölgyként elég komoly jogokkal rendelkeznek. Valahogy az egész fura- a női jogállás nekem nem világos ebben a társadalomban. Dongiról mindenki szörnyülködik, hogy egyszerű szolgálóként hogy tehet ezt meg azt, ugyanakkor senki nem akadályozza meg ebben. Tesz ezt meg azt…. 🙂

 133. Marianna Says:

  Ki az a világoskék ruhás fiatal tisztviselő? Amikor olyan hosszú sorban ülnek és tanácskoznak a király előtt, mindig mutatják.jelentőségteljesen tud nézni de még soha egy szót se hallottam tőle. Ugye nem az a katona a felügyelőbizottságból másik ruhában , aki mindig megy besúgni a miniszternek, hogy mi történt már megint?
  Én továbbra is várom a kiszeng megjelenését Dong Yi gyerekkori kisfiú barátjával. lehet, hogy hozzá fog egyszer elmenekülni Dong Yi a palotából mikor bajban lesz? (az újság írt ilyet)
  De leginkább azzal csigázott fel Mara ,hogy még őt is meglepte a csendőrfőnök reakciója amikor rájött ki Dong Yi.Nasgyon félek nehogy negatív dolog legyen, mert most eddig nagyon bírom a főnök búráját.

  Az jutott eszembe, begyakorolom én is ,hogy ha kijövök , vagy eljövök valahonnét , jelentőségteljesen visszanézek,rendezem gondolataimat , majd éppen csak alig észlelhető fejbiccentéssel jelzem magamnak,hogy indulhatok tovább. Szerintem jó hatással lesz rám.:-) feltéve ha nem néz a környezetem hibbantnak 😀

  • Andicilin Says:

   De, ő az. Ó Jun a neve és a miniszter unokaöccse, ezen kívül a törvényszéken van valami rangja.

   • Marianna Says:

    Szerintem ez egy értelmes hapsi lenne az ellenzékben. nekem már azzal is szimpatikussá vált, hogy gyanakszik , vagyis nem fogadja el a tésztaképűt. És ma is nagyon jól látta, hogy nagy bajt okozhat a királyi ágyasnak. Szerintem ő hasonló mint Gümjong volt. Jó lenne ő de nem tud kitörni vagyis nagyon a hatalmába kerítik őt is a rokoni szálak.
    Na és ha most a tésztaképű lett a csendőrség parancsnoka mi lett az én kedvenc főnökömmel? Mara ! Nem hagynak ki ebből is részeket? Miért lett kitiltva a palotából Csonszu testvérünk is pl? Ki járta ezt ki? A tészta képű? Meg mi lett a Kim Jong -dallal? A kínaiakkal? Csak így átugrálunk fontos részeket? Az előző részben mintha arról lett volna szó a déliek között, hogy el kell tenni láb alól nem ?

   • Catrin Says:

    Ó Junnal nekem sincs különösebben bajom, és igen értelmes.

    A csendőrségnek több részlege is van, legalább is kettő tuti, déli szárny meg nyugati (lehet itt nem épp ez a kettő). És abból az egyiknek lett a főnöke Dzsang Hi Dzse, imádott parancsnokunk (nekem legalább is nagy kedvenc) pedig maradt a helyén. 🙂

    Szerencsére ebből a sorozatból nem vágnak, vagy csak tényleg nagyon minimálisan (harcoknál), de még az is alig volt. Szóval semmi lényegesről nem maradtál le. A kínaiakkal végül nem lett semmi, ezen én is csodálkoztam mikor először néztem ezeket a részeket, hogy azt az ügyet ennyivel lezárták. Szóval ez gyárilag ki maradt a filmből… gondolom úgy voltak vele egy egyszerű időugrással elintézik. És akkor mindenki beleképzelheti, hogy megölték, volt nyomozás, de sikerült megúszniuk, vagy kitudja… kínaiak persze haza mentek stb.

    Csonszu a palotába eddig sem sétálhatott be csak úgy egymaga, a csendőrségen dolgozik szolgaként, az a palotán kívül van… Ezért így, hogy mással ment be, akinek lehet, így okés a dolog.

   • Marianna Says:

    Ah! Én azt hittem a csendőrség is a palotán belül van.
    És Csonszu mit akar elérni? Hogy katona vagy tiszt legyen? Azért ő is nagyon okos! Jó lenne már ha valaki észrevenné a tudását.

    De az nagyon muris ahogy rettegnek amikor a számvevőszék lányai megjelennek! Mint az APEH ma 🙂

    Az a mások okos számvevőszékes lány hogy meg nyugodott már amikor Dong Yi kijelentette a királyi ágyasnak is felelnie kell természetesen ha ő lenne a tettes. Mekkorát nőt a csaj szemében Dong Yi.

    Az hittem lesz valami örömködés a király részéről, hogy fia született. Erre csak úgy lazán átugrották. Mit akartak a rendezők ezzel kifejezni?

 134. Cita Says:

  Ugye, hogy így is klassz, hogy már tudja a lány, a királlyal van, nem egy hivatalnokkal találkozott? Ahogy a király ráparancsolt, hogy neki muszáj közvetlennek lennie vele, mert ez egy királyi parancs, és ha nem teszi, megbünteti a lányt! Óriásit nevettem! Mint amikor lenyápicozta magát. A jó humor az jó humor, és kész!
  Ha tudtok, segítsetek, elértem oda, ahol már nincs több magyar felirat, angollal nem esik olyan jól, azon dolgozni kell, az még nem megy, a 44. résznél így le kell állnom, mennék egy másik sorozatra, újabb menekülésre. Aki tudja, javasoljon valami jót, esetleg a Chuno ilyen talán, mintha írtatok volna róla, hogy nem olyan komoly? Vagy a Jumong, amelyben szerepel Csonszu testvér? Más ötlet is jöhet. A Legend is jónak tűnik, de talán túl komor most nekem, elég volt ennyi halál az életemben egyelőre. Ide vésné valaki a linket, ahonnan le tudom tölteni a sorozatokat, meg azt is, ahonnan a feliratot, ha neki elmentve megvannak a linkek? Próbáltam keresgélni, de elég béna vagyok benne. Előre is nagyon köszönöm…
  Marianna: én is gondolkodtam már rajta, hogy ez az apró fejhajtás, meg a komoly ránézés a másikra nekünk is jól jönne. A kézfogás nem jó. Ráadásul, én, ha új emberrel ismerkedem meg, azzal törődöm, az én nevemet mondjam, meg magyaráznom is kell mindig, tudjátok, Karmencitából nem sok rohangál az utcákon… rendszeresen előfordul, nem jegyzem meg az illető nevét. Nem kéne elkapkodni. Lassan, alaposan, kicsit meghajolva, ezzel a tiszteletet megadva… nem is lenne rossz. Kár, hogy a kultúránk nem épített be sok értéket a keleti mentalitásból. Ránk férne…
  Alig várom az esti részt, feliratosan olyan jó kis jelentet van benne, mindig érdekel, át tudják-e hozni a hangulatát? Nem mindig sikerül, de ha igen, az nagyon üt. És persze Dongis-királyos lesz, mi más? Csigáztalak titeket felfelé, mi???

  • bei Says:

   Ez a Legend linkje: http://www.megaupload.com/?f=3YI9ZVNL

   Nem tudom mennyire szereted a nem történelmi témájú sorozatot, mindenesetre ennek is elküldöm a linkjét, és a rövid összefoglalóját. én sokat nevettem rajta. A feliratot mindkettőhöz a d-addictson megtalálod.
   A történet két fiatal közötti kapcsolat kialakulását kíséri végig, akik ugyanannál a biztosító társaságnál dolgoznak. Won Kang Ha (Kim Ji Hoon) a társaság ügyvédje, akit csak „Fagyosszent”-ként emlegetnek, nem könnyen nyitja meg a szívét mások előtt. Jin Pal Gang (Choi Jung Won) a társaság egyik biztosítási ügynöke, aki nem igazán sikeres a munkájában és akinek a Kang Ha iránti rajongása tölti be az életét már 5 éve. Azonban egy tragikus esemény következtében a lány „megörökli” 5 testvére felügyeletét és végül Kang Ha-nál vállal bentlakó házvezetőnői munkát, mint „egyedülálló” személy. Ez utóbbi hazugság azonban egyszer ki fog derülni, és a gyerekek (és Pal Gang is) mindenki szívébe be fogják lopni magukat. http://www.megaupload.com/?f=HVOUYJC9

 135. Daisy Says:

  Hogy lehet az, hogy egyszer tegezik a királyt, máskor meg a királyi többest használják. Talán a koreai nyelvben is ugyanaz a névmás E/2, illetve T/2, hasonlóan az angolhoz?
  A király szavai szerint “egyre mélyül a szakadék”: de kik között, hiszen Dongi felgöngyölített egy bonyolult ügyet, erre Dzsong udvarhölgy lépett a királyi ranglétrán.

  • Mara Says:

   Gondolom többen fordították és elfelejtették megbeszélni. Ez mondjuk a visszaemlékezéseknél is látszik, mert teljesen más szófordulatokat használnak hozzá.
   A királyi többes miatt már többször dühöngtünk, de ha figyelitek az utóbbi két három részben már nem használták. Lehet hogy olvassák a fórumokat?

   • Catrin Says:

    Igen a magyar fordítás a csapongó, egyszerűbb lett volna mindenkit csak magázni, de az a (rosszul használt) királyi többes borzalmas volt. Remélem így marad, hogy inkább tegeződnek, azért ez jobb. 🙂 Lehet amúgy, hogy olvassák…

   • Marianna Says:

    Jobb is ha olvassák és javítsák csak ki a hibáikat gyorsan !!!!! 🙂

   • Andicilin Says:

    Hát…ez a megbeszélés dolog leginkább úgy van, hogy az a bevett gyakorlat, hogy nem beszélik meg és az a különleges és ritka, ha igen. Egy nap ugye több részt felvesznek a szinkronnál, vagyis a fordítóknak minimum 10 részt le kell fordítani hetente, mivel naponta megy. Azt meg nem hiszem, hogy hónapokkal előre dolgoztak volna, szóval nagy a rohanás. Emellett a fordítók szerintem itt se koreaiból fordítanak, hanem angolból, vagyis nem tudnak koreaiul, nem ismerik semmilyen szinten, csak a szakértő, akit meg valószínűleg csak az elnevezések kapcsán hívnak fel.

  • andi Says:

   Dzsang és közte érezte a szakadék mélyülését, amikor Dzsang azt kérdezte, h nem érez-e erősebb vonzalmat Dong Yi iránt. Meglepődött, hogy egyáltalán felmerült ilyen Dzsanban, hiszen gyengéd érzelmeket iránta táplál. Akkor még úgy érezte a király, h Dzsang iránti érzelmeit így tja legjobban kimutatni. Csak lassan szeret bele Dong Yiba.

   • Marianna Says:

    De azért keresi a lánnyal a találkozást.Valami akkor csak hajtja? Na meg ha nem lappangna már valami érzelem benne a NŐ iránt, akkor nem lett volna zavarban annál a könyves jelenetnél.

   • Catrin Says:

    Igen az hajtja, hogy értelmes, érdekes lány, tetszik neki, de legfőképp az, hogy vele egyszerű embernek érzi magát, nem pedig királynak. Ezt mással nem teheti meg, örül, hogy végre rá talált, valakire, akivel ilyen lehet a kapcsolata. Nagyon igényli ezt a fajta társaságot, és akkor itt jön képbe az első mondatom, hogy még mennyi szerethető van Dongiban, amik fokozatosan elvarázsolják.

   • Marianna Says:

    Csinálhatnánk is egy listát a film során mik azok a tulajdonságok Dong Yi-ban amik a királyt rabul ejtik.

    1- A király egyszerű embernek érezheti magát mellette.
    2- Szép a nevetése bájos az egész lány.
    3- Okos.
    4- Bátor.
    5- Őszinte.

    Nekem most ennyi jutott eszembe. DE MÉG VAN EGY !!! Mikor jön rá a király, hogy Dong Yi az aki olyan gyönyörűen játszotta azt a dallamot ami annyira meghatotta????? Ennek feltétlenül ki kellene derülni. (Ennek is)
    Szóval ..
    6- Gyönyörűen zenél.

 136. andi Says:

  Azért ezek az anyakirálynők nem semmik. Mindegyik kijátsza az érzelmi zsarolás kártyáját, ha semmilyen ész érvet nem tudnak már felhozni. Jobban leszek, ha megváltoztatod a döntésedet. Sosem szerettem ezt

  • Marianna Says:

   De sose mondják végig az indoklást, csak azt, hogy nem és nem. De hogy látnánk egyszer is, hogy elmagyarázná a fiának politikailag miért pont Dzsang nem , még akkor sem ha ágyason keresztül akarja a déliek helyzetét megerősíteni,mindegy , akkor a déliek közül legyen más ágyas. Azt nem bánná. Hát felettébb kíváncsivá tesz mi lehet az az indok ami miatt pont őt nem akarja az anyakirályné. És a király se kérdez rá. Vagy csak én nem figyeltem? Egy király azért foghatna gyanút ha az uralkodó családból valaki ennyire ellenkezik vele.

   Tényleg abba a kultúrába , abba a társadalmi helyzetbe kell beleszületni, hogy egy feleség ilyen mosolygós arccal nevezzen ki a férje számára egy ágyast. Szerepelhetne többet is ez a fiatal királyné , olyan bájos.Az egész lényéből az ártatlanság sugárzik mint a Shillában Csomjong hercegnőből. Tényleg mint aki a légynek se tud árteni.

   Bezzeg a Dzsang! Na ma aztán magához hívatta Dong Yi-t és egyértelműen tudtára adta, jobb ha tisztában van vele a lány, hogy tőle kapta a szárnyait és ha az ő és a kisfia JÓLÉTÉT netalántán megzavarná bizony letöri ezeket a szárnyakat.
   Nekem viszont az a véleményem, hogy Dong Yi szárnyai nem olyan törékenyek és Dzsang közben járása csak meggyorsította az előrehaladást, mert nélküle is felfigyelt rá a király, és Dong Yi ereje tudása kell az előrehaladásához.

   • andi Says:

    Itt szerintem egyértelműen az egyik ok, hogy alacsony rangból emelkedett ki Dzsang. A másik, pedig, amiért éveket töltött távol. Számomra még mindig nem derült, ki,hogy az mi volt. Lehet, nem figyeltem oda.

   • Marianna Says:

    Éveket töltött távol? Sajnos úgy rémlik egyszer Mara azt írta az nem is fog kiderülni miért. De én azt gondoltam csak néhány hónapot volt palotán kívül.

   • Cirmolán Says:

    Megindokolta: Nem nemesi származású.

 137. Zsuzsianyu Says:

  szegény Dzsángtól senki sem kérdezte …hogy mit akar …és a saját testvére okozza a neki a legtöbb bajt …az anya királyné …bántalmazásával …mert ugye azért Dzsáng ágyas szereti a király …és csak nem akarta a királyné halálát….vagy ez csak álca…a részéről???

 138. Ryan Says:

  Eddig csak olvasója voltam a hozzászólásaitoknak,de olyan jó érzés,hogy
  nem csak én vagyok ilyen “szerelmes” ezekbe a koreai sorozatokba!
  Sillát eddig nem übereli semmi,még most is a hatása alatt vagyok!Oly
  annyira,hogy az internetről elkezdtem tanulni a koreai nyelvet.Már csak azért is,mert néhány filmbéli dalt megtanultam koreaiul és nem szeretném “bikicsunájosan” énekelni.Szerencsére a Dong Yi fő dalát koreai felirattal megtaláltam a YouTube-on.Nyelvtanból persze lenne néhány kérdésem.Tudna valaki segiteni?
  Visszatérve a hozzászólásokhoz,akkor határoztam el,hogy én is bekapcsolódok,mikor a magyarhangokról irtatok és valaki megjegyezte,hogy az egyik rosszfiu a “mi Bidam-unk”hangján szólalt meg.Innen is látszik,hogy sokan érezzük ugyanazt.Bár irtátok,hogy a Dong Yi vége nem lesz 70 lépéses,remélem hogy a film végére az összes
  szálat elvarrják és ha megható is lesz nem fogok kiakadni.

  • Mara Says:

   Nos a végétől nem, de menet közben azért lesznek olyan részek, amiken majd jókat lehet bőgni.

 139. betyár Says:

  A király és Dongi egymást hozták zavarba a könyvtáros jelenetnél. Dongi meglepődött,h ismét találkozott a királlyal és felhozta neki Dzsáng kinevezését és erre a király jött zavarba. A lány nem úgy viselkedett a királlyal, mint a többiek (benyalnak stb igaz Dongi nem is tudta akkor még,h a királlyal van dolga,de amúgy se tett volna ilyet), ez újdonság volt a királynak és ezért kedvelte meg, és ez lassan átvált szerelemre. A király lassan beleszeret Dongiba! Ezért jött zavarba. Dongi is kedveli a királyt,de azért betart egy bizonyos távolságot. Dzsáng kinevezésénél volt egy másodperces jelenet , nem tudom észrevettétek-e, Dongi arca kicsit csalódott volt. Szerintem arra gondolhatott,h talán ezentúl nem találkozhat annyiszor a királlyal és ezt sajnálta, vagy már ő is szerelmes????? Azután viszont tiszta szívből örült Dzsáng kinevezésének. Az ágyast jótevőjének tekinti, kétségtelen,h ő is hozzájárult Dongi előléptetéséhez.
  Dzsáng szerintem egy nem rossz lelkű ambiciózus csaj, a saját erejéből akar felkapaszkodni. Nagy kár,h a bátya és a többi rokona bekavar, hasonlóan Gümjonghoz a Palotából. Ezek rajta keresztül akarnak felmászni a ranglétrán! Egy tárgynak képzelik és eszköznek használják! Szegény csaj! Az időugrás után a tésztaképű és a Dzsáng ágyas fiatalabbik szolgálójának összenézéséből rögtön sejtettem,h itt valami nagy kavarás lesz… ehhez a mérgezéshez Dzsángnak nincs köze, mert ő is igen meglepett arcot vágott… Dongi csalódni fog az ágyasban akire eddig felnézett.
  Csonszú talán tetszik Dzsungümnek? Dzsungüm szintén vonzó lány! 🙂 Nem tudjátok ki a magyar hangja, mert jól el lett találva szinkronhang.

  • Ljerk Says:

   Bár a Palotát sajnos nem láttam, Sillából csak az utolsó részeket – de ahogy írtad Dzsáng sorsát a mögötte állók tehetik tragikussá (nem néztem előre a többi részt). Mindenesetre nekem Bidám sorsa sejlik fel nála, ha valamiért saját érzelmei, meglátásai alapján esetleg nem is választaná a “cél szentesíti az eszközt” elv útját, mégis arra kényszerülhet – mert kényszerítik.

  • Andicilin Says:

   Nem Dzsungim? Én legalábbis nem hallom az ü-t.

 140. Marianna Says:

  Észrevettétek, hogy mennyiszer iktatunk be mosolygós arcocskákat, míg a Shillánál hányszor görbült le a szánk?

 141. bei Says:

  Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem zavar,sőt most már bosszant, hogy még az egyik ügyet ki sem bogozták, és máris a következőben találjuk magunkat, szinte minden átmenet nélkül. Jang Hee jae helyett, én is szimpatikusabb ellenfélnek tartom Oh Yoon tisztet, az elején még azt hittem, hogy Jang úrnő mellett ő lesz a másik nagy ellenfél, erre beraktak egy idiótát, aki lassan mindenkivel megismerteti a valódi arcát, úgyhogy végképp nem értem miért kell még mindig idétlenkednie.

  • Marianna Says:

   Hát igen. Én is azért kérdeztem rá, hogy mi lett a kínaiakkal és az elfogott Kim Jong-dallal mert az úgy csak hopp kiesett az epizódból.

 142. bei Says:

  Ui: Javaslom aki egy kicsit spoilerezni akar, az most olvassa újra az előző oldalon Mara által feltett háttéradatokat, most már érthető is lesz, és következtetni lehet a további eseményekre:)

  • Marianna Says:

   Köszi ez nagyon jó ötlet volt!!!! Csak most nincs időm részletezni ki hány éves is lehet most a filmben és hogy ki hány évig meg milyen keresztbe kasba változnak a ” helyezések” Csak azt lenne jó tudni mit mutat ebből meg a film ?

 143. tenambo Says:

  Én annyit tennék hozzá Mara elemzéséhez ill.háttér infoihoz,hogy Dong yi korán 49 éves korában halt meg saját rezidenciáján. Igy nem érhette meg a legnagyobb dicsőséget fia megkoronázását.

  Egyébként a sámánista jelenet,ha jol emlékszem benne van az egyik részben,ugyszintén a ház épités.

  • Marianna Says:

   Milyen sámánista jelenet? Ez most honnét jött ide?
   Azt már én is kiszámoltam sajnos nagyon fiatalon meghalt, tudja valaki hogy betegségben vagy miért? Ez benne lesz a filmben? Mármint, hogy meghal.

 144. gyöngyös Says:

  Valaki légyszi írja le, mi lett a kínaiakkal! Szerdán szülőin voltam, nem láttam. (Azt hittem, visszatérnek rőá a tegnapi részben, de semmi…)

  És egy kérdés…. Ha Dzsang úrnő eddig nem volt királyi ágyas, hogy lett a baba? Úgy értem, értem, hogy nem a szentlélektől, de amilywen nyíltan erről beszéltek az udvarban, úgy tűnt, ez nem ciki, tehát akkor mint “úrnő”? “udvarhölgy” ? stb. is “hivatalosan” együtthálhatott a királlyal? Hogy van ez?

  • Marianna Says:

   A kínaiakról mi se tudunk semmit, nem mutatták mi lett velük.

   Hogy lett a baba? Ezek szerint biztos úgy ahogy Te gondolod. De mi van akkor ha a király nem nevezi ki ágyasnak? Akkor mi lett volna a gyerekkel?Szóval ez tényleg fura húzás a rendezők részéről , hogy viszont ajándékként már ott is a várt trónörökös esélye. Vagy ez tényleg lehetett így?

   OFFTOPIC ::: Gyöngyösi vagy? Én igen. 🙂

  • Mara Says:

   Nekem valahogy úgy rémlett a feliratos változatból, hogy ő már régebben is ágyas volt, csak most magasabb fokozatba léptették elő.

 145. Andicilin Says:

  Mi lett a kínaiakkal? Akit elfogtak (Már nem emlékszem a nevére.) nem vallott? Tisztára olyan volt az egész, hogy na, most akkor szorul a hurok, ehhez képest most meg mintha mi sem történt volna. Hidzse pedig egyezkedett Csunszuval arról, hogy a testőrség tagja legyen, de eltelt egy éve és még mindig boncsegéd, Hidzse pedig előlépett. Mikor kerül már a testőrséghez? Apropó Hidzse! Először nagyon ravasznak gondoltam, de az előző terve se jött be és most éppen a lebukás szélén áll.
  És mi történt a számvevőszéki udvarhölgyek egyenruhájával? Korábban az egyik zöldben volt, a másik kettő meg világos lilában, erre most mindhárman sötétlilában vannak. Elő lettek léptetve? Vagy éppen lefokozva? BTW ruhák! Ez a kinevezési ünnepség nem volt olyan nagy szám, de ahhoz képest rém csicsás és feltűnő cuccokat vettek fel. Különösen a frizurák voltak számomra kérdésesek. Mik voltak azok a fekete “szárnyak” a hajukban? És a királyné mit viselt, sisakot? Miért volt az összes miniszter, a királyné, rangos udvarhölgyek, a király pedig nem?
  Egyébként Dzsang ágyas célja mi lehet ezen felül? Azt mondanám, hogy királyné akar lenni, de nem hiszem, hogy az lehetne egy nem nemesi származású egyén. Ráadásul ahhoz meg kéne halnia a jelenlegi királynénak. Ez lehetetlennek hangzik.
  A tegnap nap poénja: A DM-ben mászkálva megpillantottam egy halom krizantém teát. XD

  • Mara Says:

   A hölgyek azokat az izéket a fejükön csak nagyon ünnepélyes alkalmakkor viselik. Például esküvőn.

   Az ágyasságról szólva, szerintem itt arról van szó, hogy többféle ágyasi fokozat van.
   Dzsang anyakirályné akar lenni. Ezt pedig úgy is lehet, hogy ő maga nem királyi feleség, hanem egy király anyja. Vagyis most arra hajtanak, hogy a kisherceget trónörökössé neveztessék ki.
   A jelenlegi anyakirályné ezt ellenezte már kezdettől fogva.
   Mindazonáltal, ahogy mondani szokták…evéstől jön meg az étvágy. Így majd Dzsang is beleesik Misil hibájába…a mohóságba.

   • Andicilin Says:

    Kíváncsi lennék, hogy azok a fekete fényes izék milyen anyagból voltak.

  • Cirmolán Says:

   Kínaiak szépen hazautaztak, miután a király közölte velük, hogy az ügyet a koreai törvények szerint kell kivizsgálni. A kivizsgálással miniszterelnököt bízta meg, aki mellesleg a déli frakció vezetője. Így nem kell a háttérben megölniük a kínai küldöttségben bujkáló, halmozottan bűnös, nevét nem tudom koreait (ahogy tervezték), megteszi azt helyettük az ítélet után a hóhér. Sőt, így Jang bátya és a déliek sem bukhatnak le.
   Ami számomra érthetetlen, hogy miért nem a csendőrfőnök vizsgálódik tovább. Ámbár az is lehet, hogy a bizonyíték birtokában és elfogás után
   az ügy a törvényszékre tartozik. És ott a déliek vezetőjének az unokaöccse a főnök. A kör itt be is zárult.

 146. tenambo Says:

  Bocsi! A sámánista jelenetet kevertem egy másik filmel.Azt nem lehet tudni,hogy miben halt meg. Szerintem abban isdőben a korai halál volt a jellemző. De ez is lehet,bár ez a filmben nem derült ki,hogy a sebesülése utáni szövödmény. A betegségének a mibenlétéről sem derült ki semmi. Vagy igen,mert akkor én nem figyeltem.
  Egyébként a halála nincs a film végén,de már valaki leirta,hogy hajaz a Palotéra.

  • Marianna Says:

   Te mindig olyanokat írsz ami után kérdésem van 🙂 Milyen sebesülés????

 147. Mara Says:

  Ezt a linket a D-Addictson találtam. Nagyon tetszett. Egy beszélgetős rádiósadás hallható rajta a távolkeleti filmekről. Végre hozzáértő emberek nyilatkoztak és remekül összeszedték, miért is szeretjük ezeket az alkotásokat.
  http://www.mr1-kossuth.hu/mrplayer.php?archive=7241&autoplay=1

 148. Mara Says:

  Megtörtént az első összecsapás Dzsang és Dong Yi között. Nekem nagyon tetszenek a pengeváltásaik. Csak úgy izzik ilyenkor körülöttük a levegő.

  Dzsang meg ugye bekeményített. Kezdődnek a magasabb szintű kavarások.

  • Marianna Says:

   Annak örülök, hogy nem adta be a derekát Dong Yi. legalábbis én azt, úgy értettem, hogy bocsásson meg neki az úrnő…. de nem teheti ,, hogy amit tud eltitkolja vagy amit nem hisz elhiggye.

   Viszont úgy gondolom abban, hogy az orvos azt hazudta, hogy a királyné adta a parancsot, már Dzsang ötlete is benne lehet, hogy zsarolják meg eszméletlenül az orvost.És szerintem ezt akkor találta ki amikor a miniszter nagybátyjával sétált és azt mondta ebből még nagyobbat is szakíthatnak. Ekkor gondolta ki, hogy ha már cselszövésre fény derült kenjék a királynéra. Mint ahogy a déliek tisztogatásait is a körülmények vezérelték úgy hogy rá tudták kenni a penge szövetségre. Na Dong Yi-nek fel van adva a lecke hogy megmentse a királynét!!!! Meg tudja csinálni? Jaj nagyon izgulok. Én nagyon sajnálom és szeretem a királynét.

 149. Andicilin Says:

  Dzsang szolgálólányának mi is volt a neve? Jongszu?
  Nincs is rosszabb, mint egy végletekig tisztelt személyben csalódni. Utána minden megkérdőjeleződik. :S Eddigi talán legjobb jelenet volt az, ahogy farkasszemet néztek egymással.
  Vallatásoknál mindig is csodálkoztam, hogy miért az igazat vallják be, miért nem hazudnak? Nos, most hazudott a gyanúsított és mindenki rögtön hisz is neki. Hát no comment. Ha ennek bedőlnek, akkor nem is tudom, hogy mit gondoljak. Pedig olyan egyszerűnek tűnt ez az ügy! Pont olyannak, amiből nincs menekvés, hiszen egyértelmű, hogy ki a bűnös, és most egy ilyen pici kis hazugsággal minden gyanú másra terelődik.
  Eközben Csunszu még mindig nem lett testőr. 😦

  • Marianna Says:

   Nem ! Szerintem Dong Yi nem hisz neki.Hiszen ő már beszélt Dzsanggal és ebből számára világossá vált, hogy ők kavarnak. Csak ezt a beszélgetést még nem mondta el a felettesének.

   • Andicilin Says:

    Kinek nem hisz Dongi? Dzsang ágyasnak? Mert szerintem se, ez egyértelmű. Viszont én azt írtam, hogy amiatt csalódott benne, mert tudja, hogy ő áll a mérgezés mögött, vagyis tudja, hogy hazudott neki, amikor magához hívatta.

    Csunszu testőrré válása nekem borzasztó lassúnak tűnik. Hidzse már rég testőrparancsnok, tehát már rég felvehette volna. Ráadásul már egy éve meg is egyeztek ebben, szóval nem értem, hogy miért nem történt még előrelépés az ügyben.

    Szó csendőrfőnök számomra szintén érthetetlen. Hogy nem rakja össze, hogy egy korban megfelelő Dongi nevű lány, aki állandóan hullákat vizsgálva jön rá a megoldásra, azonos a boncsegéd lányával? Túl sok itt már az egybeesés ahhoz, hogy véletlen legyen.

   • Marianna Says:

    Igen én is arra gondoltam, hogy sem a beszélgetés során nem hitte el amit Dzsang mondott neki, sem azt nem hiszi el amit a király előtt az orvos vallott, hogy a királyné adta ki a parancsot.
    Bár szerintem azt még nem tudja hogy az indító kulcs az a tésztaképű volt és az ágyas csak utólag tudta meg. De azért Dzsang is most már jól belesüppedt a bűnbe mert védeni akarta a bátyját. Az meg persze ha Dzsangban fel is merül, hogy esetleg nem helyes a módszer érzelmileg zsarolja a tesóját, a gyerek jövőjére hivatkozva. Pedig ők csak a gyerek mögött menetelve a saját pozíciójukat hatalmukat törik előre.

   • Sznyegi Says:

    Csonszu előléptetése talán azért késik, mert a tésztaképű egy “rendes, megbízható, szavahihető” ember, aki “betartja” az ígéretét. Csonszu hiába mondaná, hogy megígérte és nem tartotta be, hiszen az ő szavának nincs súlya. Nem lennék meglepve, ha a későbbiekben a parancsnok figyelne fel rá és nem tésztás barátunk miatt léptetnék elő. Az ő szempontjából jobb is lenne, mert nem ennek a bagázsnak lenne a lekötelezettje. Igaz, Dong Yi is az, de mellette ott van a király is, akihez még fordulhat, Csonszunak pedig nincs ilyen támogatása.

   • Cirmolán Says:

    Hát ezt Dong Yi jól elszúrta! Hogy “… még nem mondta el a felettesének”. Na nem Jang úrnővel folytatott beszélgetését, (annak nem is kellett volna megtörténnnie, ha kicsit kevésbé lelkes a mi bájos kis hősnőnk. ) hanem a szolgálóval kapcsolatos gyanúját. Továbbá nem mondta el a csendőrfőnöknek, és nem mondta el a királynak (bár utóbbi kegyeleti okokból érthető). Továbbá nem adta át egyiküknek sem a királyi gyógyszertár naplóját. De a legnagyobb baklövést akkor követte el, amikor kibújt a leshelyéről és a tetten ért szolgálót faggatta, üldözte. Itt biztosította, hogy az elkövetők időben megtehessék az ellenlépéseket. + még jobban felhívta magára Jang bátya figyelmét. Ami gondolom semmi jót nem jelent . . .

  • Marianna Says:

   Ja! Úgy látszik mindenki vár valamire! Te pl Csonszu előrelépésére. 🙂
   Én a csendőrfőnök-Dong Yi azonosításra!!!!! 🙂
   Persze ketten nem vagyunk mindenkik, de azért jó hogy rajtam kívül más is “…várakozik….”

   • Cirmolán Says:

    Szerintem a “csendőrfőnök-Dong Yi azonosításra” nem kell várni. A csendőrfőnök már rég tudja, (ahogy Jusin is tudta, hogy DeokMan lány). De ha felfedné, akkor vagy DY-t kellene megbüntetnie a származásáért, ahogy anno szándékozott, vagy be kellene ismernie akkori tévedését. Mindkettőnek belátható és beláthatatlan következményei lennének.

   • Marianna Says:

    Cirmolán ! lehet, hogy igazad van,mert azért tényleg nem is tudom hány olyan eset volt ami ” igazán gyanús ” Dong Yi kiléte felől és azért ennyi tán csak nem hülye a csendőrfőnök. Vagy igen?

  • Cirmolán Says:

   Jang bátya jól tudja, hogy csak addig kérhet szívességeket Csunszu-tól, amíg testőrt nem csinál belőle. Akkor érik el, “az én megadom neked, amit kérsz, te is megadod nekem, amit kérsz” állapotot. Elvégre egy “életcél”-t megadni Jang bátya szerint valószínűleg hatalmasabb dolog holmi életkockáztató embercsempészetnél. Ő nem az az ember, aki a tetteinek az árát csak egyszer kéri meg.

   • Cirmolán Says:

    helyesen ” … érik el “az én megadom neked, amit kérsz, te is megadod nekem, amit én kérek” állapotot. … ”
    Bocs a “Copy-Paste” átkáért!

 150. Zsuzsianyu Says:

  hát ma …a mindig vidám …királykát …nagyon rossz volt látni a fájdalmába ….a csajok pengeválásai ..között…de jól össze lett keverve a vége most…

 151. andi Says:

  Azért érdekes lett a vég. Ha kicsit utána gondol a király, tök hülyeség amit a doki mond. Minek indítana nyomozást a királyné, ha ő áll az ügy mögött. Teljesen átlátszó hazugság. Ha tényleg ő csinálta vna, szépen megül a fenekén, azt várja, h vagy meghal az anyakirályné, vagy nem. de, h nem hívja fel a figyelmet semmire sem, az tuti.
  Hogy járt az ádámcsutkája Dzsangnak, mekkorákat nyelt, mikor Dong Yival beszélt.
  Az ember körül történő események, mennyire befolyásolni tják az embert. Bár Dzsang elítéli, amit Hidzse tett, mégis arra jutott, hogy csak ha bátyja mellé áll, tja megmenteni a helyzetet és valósíthatja meg álmát. Azért sajnálom őt.
  Szerintem nélküle is sikerült vna, max lassabban
  Andicilin: szerintem a palotában sem volt ott a király, amikor az ágyasokat előléptették. Ő elmondta, amit akart, aztán ünnepeljetek csajok, ha akartok:-)

  • Andicilin Says:

   Én onnan nem is emlékszem ilyen ünnepségre. Mondták Jonszengnek, hogy ágyas lesz és aztán már azt mutatták, hogy átköltözött egy másik lakosztályba.

  • Mara Says:

   Azért ez ennél bonyolultabban kitalált cselszövény lesz. Amolyan Misil féle pókháló.
   Dzsang számára ez volt az első keresztút. És szerintem is nehéz döntés volt.

   Ami az ágyasok kinevezését illeti, ez a tisztség a mindenkori királynét illeti, mivel a belső udvar ügyeivel ő foglalkozik. Ilyenkor a király nincs jelen.

   • bei Says:

    Hát azért szép kis fricska, ez az asszonynak. Nem elég, hogy lecseréllek, de még ünnepség keretében avasd is fel az utódodat.

   • Cirmolán Says:

    A csere helyett szerintem a mellőzés a megfelelő szó. Legalábbis egyenlőre. Mivel szerencsétlen királynénak nem sikerült se koronaherceget, se hercegnőt produkálnia, valamilyen módon gondoskodni kell a trón megörökléséről. Mivel a dolognak nevet is kell adni és egy király amúgy sem járhat a giszengekhez meg a piros lámpás házba, – már csak biztonsági okokból se -, létrehozták a többszintű ágyas rendszert. A királynék elég jól tűrték ezeket a kinevezéseket, beiktatásokat, aláírásokat, ahogy azt itt is és a Palota ékkövében is láttuk. Valószínűleg “a trónöröklés mindenek felett” elv szerepelt a neveltetésükben. Bár a Shillában erről nem esett szó, de egyéb oldalakon olvashattuk, hogy királyi feleségétől három hercegnővel megáldott JinPyong király is kísérletezett szép számú ágyassal (köztük Mishillel is), hogy fiú utódja legyen. A királynéknak ez természetes volt, és inkább a “képtelenségük” miatt emésztették magukat, mint a “megcsalás” miatt. És úgy mellesleg az ágyasok megkímélték a királynékat a további vetélésektől és szülésektől. Talán ezért is fogadták el viszonylag könnyen az ágyasokat. És a vallásuk sem tiltotta. És (Trón)viszályt sem szított minden ágyas.

 152. Ljerk Says:

  Megint meglepődtem, mint általában majd minden részben 🙂 Nyilvánvaló hogy valami nem stimmel és nem tudom mi az. Mert ugye a királyné kérte a főápólónő levele alapján a nyomozást és az derülne ki hogy ő maga a bűnös ? Mégha nagyobb mélységű is a kavarás és Dzsáng áll mögötte – miért sír eközben ?

  Amilyen hajkölteményt a királyné viselt az ágyas kinevezésén az igazán fenséges volt, amit meg a királyi ágyas az mintha a prostituáltak hajviseletének a felnagyított változata lett volna. Eléggé bumburnyák kinézet 🙂

  • Andicilin Says:

   Korábban mindenki olyat viselt, ha nem számítjuk a beletűzött díszeket. A palota ékkövében például mindenkinek olyan fonott feltekert haja volt még az bő egy évszázaddal játszódott korábban, mint ez a sorozat.

 153. adal Says:

  Milyen céltudatos, komoly és fegyelmezett lett Dong Yi ! A tekintetek
  csatái beindultak, a Király is egyre árnyaltabban hozza a figurát, ma én
  is nagyon sajnáltam, de ahogy a bánatukat is megosztották egymással… nagyon kíváncsi vagyok erősödő vonzalmuk lelepleződésére és Dzsangúrnő kiborulására ?! Vagy visszafogott lesz mint Misil ? Nem hiszem…
  A kínai témát nagyon jól megmagyaráztátok és az újabb frizura ötletek
  is káprázatosak voltak, mindig felülmúlják elképzeléseimet – fantáziában
  nincs hiány és ez a történet bonyolítására is vonatkozik !!! 🙂
  Marának külön köszönöm a Kossuth rádiós riportot !
  Mindenkit szeretettel üdvözlök – a d a l –

 154. aldebaran_beta Says:

  Hú mennyi írás! 🙂 Én akkor nagyon megijedtem, amikor kiderült, hogy Dongi önszántából visszament a kínaiakhoz. Aztán kiderült, hogy miért: nyomozni. 🙂 Gondolom azt az ügyet azért zárták le olyan röviden, mert meg lett a tettes (Kim Jondál), és aztán ugrottunk is az időben egy évet. Szóval egész egyszerűen jól lezárult, nincs miért vele tovább foglalkozni.
  Amilyen nagyon tetszenek a ruhák, és szépnek tartom őket, annyira borzalmatosak a fejfedők. És a vicc az egészben, hogy az ágyasi beiktatásnál a királynén a “sisak” az a saját haja volt… :S
  Egyébként engem az zavar leginkább, hogy azt a megnevezést, hogy királyNÉ, meg, azt, hogy királyNŐ teljesen össze-vissza, tévesen egymás szinonimájaként használják, holott ez a mi nyelvünkben teljesen más jelentéstartalmú! Ez szerfölött bosszant! Mert tökmindegy, hogy mondjuk angolból fordítják ezt, magyarul ezeknek a szavaknak van egy fix jelentése, ami magyarul tök eltérő.
  A fiatal királyné egyre jobban tetszik, eleinte zavart, hogy mindig csak olyan szenvedő arcúnak láttuk, de azért egyre többet mutatnak belőle is.
  Úristen, az a könyvtári jelenet a király és Dongi közt! 😀 😀 😀 Ahogy a király zavarban van 🙂 Kereste a pókot a falon. 😀
  A tegnapi befejezés: annyira egyértelműnek látszik, hogy ez egy baromság, hogy a királynét vádolta meg az orvos, hogy arra kell gondolnom, hogy valami gáz a királyné körül is van, hogy ha meg merték azt játszani a Dzsangék, hogy bevádolják őt.

  • Andicilin Says:

   A királyné és a királynő összekeverése engem is zavar. Talán már A palota ékkövében is volt ilyen baki, a világ legegyszerűbb dolga, hiszen Tokmánt leszámítva csak királynék voltak az összes sorozatban. (Mellesleg ebből is látszik, hogy angolból fordítanak.)

   • Andicilin Says:

    Hm, valami kimaradt ebből a mondatból, de azért remélem, hogy így is érthető. 🙂

   • Cirmolán Says:

    Sajnos nem tudom, hogy Koreában hogy hívják a királynőt és a királynét, de a Silla kapcsán egy családfa melletti jelmagyarázat szerint
    ” Queen r.= queen regnant / Queen c.= queen consort ”
    az angolok hivatalosan és történelmileg megkülönböztetik az uralkodó királynői és a házastársi jogon járó királynői rangot, a megszólításban viszont nincs különbség.
    Fentebb említettétek, hogy a sorozatot nem koreaiból, hanem angolból ill. többen is fordítják, és mintha nem mindent egyeztetnének. Talán így állhat elő, hogy az egyik helyen a magyar gyakorlatnak, a másik helyen az angol gyakorlatnak megfelelő fordítást használták.
    Mindenesetre több tiszteletet is mutathatnának a néző, de legalábbis a következetesség iránt.

  • Sznyegi Says:

   Szerintem Dzsang úrnő a királynéi címre hajt. Volt egy elejtett mondata, hogy ha már így alakultak a dolgok -tésztaképű kavarása-, ezzel levágnak egy darabot a tervezett útból. Mivel már királyi ágyas, biztos nem ez a célja. A fiát szeretné koronahercegnek. Nem tudom, hogy van pontosan a rangokkal, de nem hiszem, hogy ő anyakirályné lesz attól, ha a fia király lesz, hiszen nem királyné, csak ágyas. Előbb királynénak kellene lennie, hogy utána anyakirályné lehessen, nem? Egyébként ez a legnagyobb cím az udvarban a nők számára? Az biztos, hogy Dzsang úrnő a legfőbb posztot nézte ki magának és az a célja, hogy ezt el is érje. A király is mondta korábban, ha férfi lenne, a trónjára pályázna.
   Az orvost megfenyegették, lefizették stb., hogy a királynéra valljon, így el lehet ültetni a bizalmatlanságot a királyban. Onnantól jöhet a kőkemény aknamunka a jelenlegi királyné ellen, ami egyenesen vezethet a trónfosztásig. Persze ez csak az én gondolatmenetem :-). Én a király helyében egy elfogott, csalással, mérgezéssel vádolt orvos elejtett mondatát nem venném készpénznek a feleségem szavai és tetteivel szemben, hanem igencsak megkérdőjelezném. Persze most aggódik az anyukája miatt, nem tud olyan hideg fejjel gondolkodni, mint kellene. De nem lennék meglepve, ha a koreai forgatókönyv írók jó szokásukhoz híven, teljesen mást hoznának ki a történetből hétfői részben, mint amit most sejtetni engedtek a befejezésnél :-).

   • nagot Says:

    Sziasztok! Nagyon bájos ez a sorozat, mondjuk inkább bájos, mint feszültségekkel teli. Egyszóval a Shillával nem mérhető össze, mert egyszerűen nagyon más a történet. Én úgy gondolom, a fő bajkeverőket a harmadánál nem fogja a forgatókönyv író “kiírni. A királyné végtelenül szimpatikus, igazi nemes szívű ember. Az összes megnyilvánulása az. Rettenetesen nagy önfegyelemmel bír, amolyan “példakép”. Nagy örömömre, olykor a fiam is velem nézi a sorozatot. Nos ő a 23 éves férfi szemével kifejtette, hogy a királyné nagyon szép, jóval szebb, mint bármelyik udvarhölgy, ágyas.
    Dong Yi következetessége és tisztességes viselkedése mindig is érződött, de most meg is mérettetett.
    Az utolsó részben azt nem értettem, miért nem hozták a király tudomására, hogy a királyi ágyas kedves fivére a tánca farka a történteknek. A Számvevőszék tagjai számára ez nyilvánvaló volt. De gondolom, előbb-utóbb fény derül erre is.
    További szép 7végét minden kedves fórumozónak!

  • Marianna Says:

   Nem tudom a fiatal királyné miért lenne sáros, hogy meg merték csinálni ezt a húzást. Mert ha még az anyakirálynőt vádolnák, hogy ellenzi az ágyast meg nem akarja elismerni a trónörököst, de ilyen megmozdulásai a fiatal királynénak nem voltak, és ő meg az anyakirálynőre ugyan miért haragudna? Közöttük szerintem a film úgy mutatja, hogy harmonikus, vagy inkább békés volt a kapcsolat.Akkor mi haszna lenne abból, hogy eltegye láb alól az öreget? Nem tudom mit fognak kihúzni indokként.

 155. Marianna Says:

  Ja ! És az is tök jó volt amikor Dong Yi azt mondta, hogy egy ilyen pici gyereknek ilyen erős főzetet nem lehet beadni mert meghal tőle. Dzsang csak lesett. Gondolkodott egy darabig mit válaszoljon, de biztos lepergett az agyában az is , hogy na tessék még ebben is okosabb tőlem.

  • Cirmolán Says:

   Hát ez az eszes Jang hihetőbb hazugságot is kitalálhatott volna!

 156. tótágas Says:

  • Zsuzsianyu Says:

   ugye egy kicsit hízott ez a gyerek … a katonaságnál.???..de a kis bajuszkája hiányzik ….de biztosan azt nem lehet …de sebaj …

 157. tenambo Says:

  Marianna! Mivel láttam a sorozatot,gondolatban mindig előbbre járok mint ti/ohatatlanul/ Ezért vol az is,hogy megemlitettem a a sámánizmust is,rosszul,mert fekete magia volt. Mindez amit most irok /SPOILER/ Az a bizonyos sebesülés a következő részeknél láthatoó aztszem a jövő héte elején /23,rész/
  Visszafogom magam,nem spoilerezek,majd októberben a sorozat végén részletesebvben ki elemezhetjük a filmet.

  Én a magam részéről ugy látom ill. láttam,hogy izgalmas,érzelemre ható,csavaros végig kell nézni,mert megéri,még akkor is,ha az előző két sorozat más volt.

  • Andicilin Says:

   Milyen október? Ha minden hétköznap adják a tv-ben, akkor már májusban vége lehet. :/

 158. Margaret18 Says:

  Kedves Fórumozók!
  Sznyegi (03.23.) köszi A Királyi ház szereplőinek oldalát! Már régóta vadásztam erre, csak nem találtam.
  Citá-val mindenben egyetértek, különösen a tésztaképűt illetően, akinek örökös vigyora engem is idegesít. Nekem azonban a “kalácsképű” jelző jobban tetszik hangzásilag is, meg találóbb is. (Már nem emlékszem ki írta így.)
  Zsuzsianyu-nak pedig köszönöm a KNG videót. Tényleg hízott a fiú. Nyugisabb lenne neki a katonaság, mint a forgatás? Nekem jobban tetszett vékonyabban, amikor fiúsabb volt, itt “emberesebb”. Sajnálom őt, hogy most kivonták a filmezésből, de a most szerzett tapasztalatokat biztosan hasznosítani tudja majd eljövendő alakításaiban.
  (Ezeket a sárga kis kör- ikonokat felkínálták még az elején, amikor ide beléptem, de most írás közben, hol juthat az ember hozzá?)

 159. adal Says:

  A Királyné nekem is nagyon szimpatikus és gyönyörű, remélem
  jó páros – szövetséges lesz Dong Yi -val, a Csendőrfőnök az én
  véleményem szerint is tudja már – ki ez az okos teremtés !!!

  Tótágasnak köszönjük a Kin Nam Gil videót, nézzétek tovább a 3-4 -ik
  a No Regret – világos öltönyben egy liftben kapja a “becsületes nagy pofonokat” !
  Ezen csodálkozom, hogy a kolléganőjének senki nem tanította meg,
  hogyan kell pofont adni úgy, hogy ne okozzon fülsérülést ?!

  Üdvözlet Mindenkinek – szeretettel – a d a l –

 160. Margaret18 Says:

  Sziasztok!
  Korán fölébredtem, mert ha korábban alszom el, a megszokottnál (bagoly-típusú vagyok), mint pl. tegnap, mindig ez van. Akkor jönnek a gondolatok… és inkább felkelek, mint a plafont nézzem.
  Egy új témát vetek be. A királyi ház titkai-t is szeretem – ezentúl: KHT -, de szerintem sem éri el a Shillát, ezentúl SKÉ-t. Szórakoztatnak hozzászólásaitok, én várom a fejleményeket, és majd a végére tartogatom véleményemet.
  A KHT-vel egyidejűleg megy a TV-n az India. Álmok útján c. sorozat, következőkben IÁÚ, mely ugyan föl nem ér egyik dél- koreai sorozathoz sem, amit eddig láttam, eleinte abba is akartam hagyni a nézését lassúsága miatt. De férjem ezt is nézte, és én is erőt vettem magamon, és valahogy most már jobban élvezem. Ebből a sorozatból is lehet sokat tanulni: a két különböző kultúra találkozásáról, derűs életfelfogásából és családszeretetéből . (Örökösen táncra perdülnek a sokszor azonos zenére, ami már-már kissé unalmas, de ebből látszik, hogy mennyire be vagyunk mi savanyodva.) Itt is vannak érdekes, mulatságos és bosszantó figurák, akikről lehetne beszélgetni , vitát nyitni. Láthatjuk, hogy az indiaiak mennyire ragaszkodnak tradícióikhoz, pl. a kasztbéli házassághoz. Opash is belekényszeríti más kultúrabeli (firangi) lányba szerelmes fiát a család által kiszemelt gyönyörű Maya-val kötendő házasságba, és annak apja Manu viszont, – amit mi elítélünk -, de miután a házasság megköttetett, és úgy látszik „szépen építgeti a pár a szerelmét (ez igazán nem okozhat nagy nehézséget ilyen szép pár esetében), megható Opash igyekezete, hogy ezt a jó viszonyt a fiatalok között meg is tartsa, és emiatt még fia „bűnét” is hajlandó magára venni. Itt is van gyűlöletes figura, Yvon, és bajkeverő, Surya. És hát gyönyörű felvételeket láthatunk Indiáról, Brazíliáról, Dubairól. Szóval most már nem is bánom, hogy nézem, lehet mellette mást is csinálni, és ha egy-két rész kimarad, akkor sincs baj, megérthető, hisz lassan bontakoznak ki a fejlemények. Kár, hogy 160 résszel oldották meg a sorozatot, ezt a felével is el lehetett volna készíteni, akkor számunkra is biztos élvezhetőbb lenne.
  Üdv. Mindenkinek

  • Andicilin Says:

   Én szerencsére mindig csak a végét látom, de az is elég. Volt ugyan egy dél-amerikai sorozatnézős korszakom (Olyan 16-17 évesen.), de abban nyilván az is közrejátszott, hogy akkor rengeteg ilyen, sőt szinte csak ilyen sorozat ment a tv-ben. Nekem az nem tetszik benne, hogy látszik, hogy az indiaiakat nem indaiak játsszák, hanem brazilok. Az összes gesztusuk, mimikájuk, testtartásuk, szóval mindenük ezt mutatja. Persze ezek csak sorozatszínészek, nem is kéne elvárni, hogy akkorát alakítsanak, hogy valódi indiainak tűnjenek, no meg odahaza ez is bőven elmegy, de mégis, nekem erőltetettnek tűnik az egész. Ja, meg vannak olyan indiai szavak, amiket úgy random bemondanak, hogy látszódjon, hogy indiaiak, pedig szerintem simán le is fordíthatták volna. Lehet, hogy rosszul hallottam, de van egy olyan, hogy tik.
   A valódi indiai filmek, vagyis a bollywoodi termékek több órásak, vagyis sokszor akár 3 is lehet és rengeteg a musical. Sajnos a sorozataikról még nem hallottam, de a filmjeik alapján nem lehetnek rövidek és lényegre törőek. XD A lényeg, hogy nekem speciel nem a világom egyik sem.
   Viszont ha már keleti sorozatok még kettőt tudok ezeken a koreaiakon kívül. Legalább 4-5 éve ment a Hálózat tv-n egy kb. 20 részes kínai sorozat, ami jelenkorban játszódott. Nem emlékszem már a címére, de olyan negatív híre volt, mint a Budapest tv-ről Lexikének. (Nagyon rekedt hangú csaj.) Hát igen, ezek a legalja tv-k mindig produkálnak valami hihetetlent. XD Szóval belenéztem ebbe a kínai sorozatba és az volt a fura, hogy egyes neveket lefordítottak, másokat meg nem. Például volt valamilyen Hold nevű csaj. Látta valaki rajtam kívül? Hisz végül is történelmi jelentőségű, mert ez volt az első távol-keleti sorozat! 😛
   A másik pedig a 11 részes Méz és Lóhere című japán sorozat, ami az Animaxon ment, mert a Japán Alapítvány pályázatán megnyerték. Sajnos azóta se ment értelmes élőszerepős sorozat azon a csatornán, csak japán showműsorokat és koncertfilmeket vesznek, ha vesznek. (Pont most hétvégén van ez a koncertfilmes műsor, ha valakit érdekel a japán könnyűzene.) Egyébként nekem nem lett a szívem csücske se ez, se az animés verziója. Engem idegesített, hogy mindenki szerelmes valakibe, de szenvednek magukban, mert a szerelmük tárgya természetesen mást szeret. Tényleg hihetetlen, de szinte senkit se szeret viszont az, akit ő szeret. Persze a végén azért kialakulnak dolgok, de engem egyesek végig idegesítettek, pl. Rika, bár Takemoto se kutya.

   ui. Rákerestem és a kínai sori a roppant fantáziadús “Kínai szerelmek” címet viselte.

 161. tenambo Says:

  Andicilin!

  Neked legyen igazad.

  Korábban a Net-en találtam meg az időpontokat,még a megjegyzésben oda is irták,hogy esetleg változhat egyes események,sport stb. miatt.
  Most probáltam visszakeresni,de sehol sem találtam. Remélem nem un. “évadokra bontották/ most csak ápr.2-ig müsor terv

  • Mara Says:

   Szerintem egyben fogják leadni. Akárcsak az előző két sorozatot.

  • Andicilin Says:

   A műsorterv legalább 2-3 hónapra megvan előre, csak nem teszik közzé, mert akkor még változhat. Szerintem egyben lemegy, csak nyáron szokott szünet lenni, de az is csak egy hónapos. (Akkor nem megy a Bariközt se.)

 162. tenambo Says:

  MARA!

  Én is nagyon remélem,bár a csekély angoltudásomat figyelembe véve feliratosan már láttam. De szinkronosan szerintem az eddig leadott részeket látva akármit mondanak is egyesek nekem tetszik.

  • Catrin Says:

   Egyetértek, még nem láttam végig feliratosan, de szinkronosan is nagyon nagyon tetszik (főleg így, hogy már a királyi többest sem erőltetik). 😀 Imádni való sorozat. És tuti egyben leadják, szerintem ez miatt nem kell aggódni.

 163. tenambo Says:

  Uramatyám!

  Még mindig szerelmesek vagytok KNG-BE?

 164. Margaret18 Says:

  Most látom, hogy korábban én elnéztem, és Zsuzsianyunak köszöntem meg a KNG videót. Köszönet hát tótágasnak érte.

 165. Cita Says:

  Bei: köszönöm a linket! Aki tudja a Jumong és a Chuno linkjeit, megtenné, hogy ide írja? Hogy beléjük nézhessek és eldönthessem, melyik passzolna legjobban a lelkemnek? Előre is nagy csokor hála érte…
  A könyvtáras jelenet inkább irodás volt, alig volt könyv, az eredetiben irodának is feliratozták, és így érthetőbb is, miért aggódott a lány, be ne jöjjön valaki? Kettesben a királlyal, ettől beindulna a pletyka, neki erre nincs szüksége! És ahogy zavarba hozta őkirályi felségét!!! Az eredetiben a király állandóan dadog magyarázkodás közben, koreaiul jól lehet dadogni, sok a rövid, pattogós szótag, élvezetes hallgatni, ahogy nekiszalad a szavaknak! Azt hiszem, a király nem csak azért szeret Dong Yi társaságában lenni, mert természetes vele a lány, hanem azért is, mert saját magát igazi emberi helyzetekbe hozza, amitől az összes többi kapcsolatára jellemző hajbókolós beteg uralkodó-alattvaló kapcsolat oldódhat. Ha mindenki azt mondja egy királynak, hogy mindenben tökéletes, a végén el is hiszi, és az életveszélyes! Sok példa volt rá a történelemben. Hogy neki mentegetőznie, habogva magyarázkodnia kelljen, és azon legyen kénytelen törni magát, hogyan találjon ürügyet arra, hogy megtegyen valamit??? Ez nagyon új helyzet neki. Nem csoda, hogy jó ideig nem ismeri fel, mi is van vele? Mindig mindent megkapott, akinek szólt valamit, az ugrott és csinálta. Dong Yi néha ugrik, néha nem. Így sose tudhatja, mit fog lépni a lány. Ott állt azzal az összetekert könyvvel, és a király tényleg félt, hogy pofán veri vele.
  Dzsang kezdettől a csúcsra akart feljutni, amikor hazahívta a testvérét, mondta neki, emlékeztek? A csúcs pedig a királyné rangja, a fölött már semmi nincs. Tehát a bátyja mérgezési kísérlete ugyan váratlan volt számára, de a tervébe belepasszol. Vízválasztó ez. Leállítja a családját és a délieket, vagy maga is beszáll? Ha itt tovább megy, akkor csak egy út van, előre. És megy bele a mocsárba. Aki mélyen benne van már a mocsokban, az egy idő után nem tudja, hogy mocskos. A mocsok a természetes állapota lesz. Szerintem, nagyon szerencsétlen dolog, hogy pont akkor rángatják bele a posványba, amikor megingott a király iránta érzett szerelmébe vetett bizalma. A kettő együtt lelökte a tisztesség útjáról, és félig tisztességesnek nem lehet lenni. Sajnálom is érte. Igazi kedvesség volt benne, és hagyja elhalni magában.

  • Zsuzsianyu Says:

   Engem is érdekel …a Chuno…( A rabszolga vadász??) és a Jumong..(A legenda hercege???) most nézem… a Painter of the wind ( Shin Yun Bok festő élete)…hát ez olyan nagyon kicsit.. Dong.Yis a főszereplője a királyka itt a Dong-yi..bátyát alakító színész…(Csunszu)

 166. Magdimama Says:

  http://mozi.freeforums.org/a-kiralyi-haz-titkai

  Üdvözletem valamennyi fórumozónak!
  Megszerettem veletek a vietnami sorozatokat.Köszönöm.
  Bár nagyon figyelmesen és tüzetesen olvastam a beírásokat,ezt a címet nem láttam.Talán tévedek.Tegnap a filmhiány miatt keresgéltem,ezt találtam.Nekem nagyon sok kérdésemre válaszolt.Akinek van ideje nézzen be.

  • Andicilin Says:

   “A palota ékköve”, “A Silla királyság ékköve” és “A királyi ház titkai” című sorozatok dél-koreaiak.

 167. Mara Says:

  Mindkét sorozat linkje megtalálható ezen az oldalon:

  http://myasiancinema.com/

  Egy rövid regisztrációval az ember egy igazi kincsesbányára lel általa. Rengeteg sorozat és film linkje található meg rajta.
  A legújabbakat szinte azonnal felteszik.
  A kezelése roppant könnyű, én nagyon szeretek rajta böngészni.

 168. Elhaym Says:

  Andicilin: “Énekel??? Az melyik? Nem rémlik, hogy bármelyik is énekelgetett volna.”

  So csendőr egyik embere.

  tenambo : ” jobbulást kivánok.”

  Köszi. Most már jól vagyok. 🙂
  Egyelőre csak 28. részig van meg nekem a sorozat leírása, remélem jövőhéten meglesz 33ig.

 169. Marianna Says:

  Úgy tűnik akkor ezt a csodálatos hajkölteményt amit láttunk az ágyas beiktatásánál nem csak a film kedvérét találták ki 🙂 Nézzétek meg a képeket !
  http://www.lifeinkorea.com/cgi-bin/pictures.cfm?FileName=clothes1

  ez királyi pár díszruha

 170. tenambo Says:

  És mi az a kis tábla a kezükben./a filmen is látjuk/?

 171. tenambo Says:

  Magdimama!

  Ez nem vietnami sorozat,hanem koreai.

 172. Marianna Says:

  Azt nem tudom, hogy mi az a tábla de most jöttem rá, hogy ha a képek fölött rákattintok másik évszámra és utána mellette a wiev-re megint előhoz egy csomó képet a viseletről. Jézusom mennyiféle ruha !!!!

 173. tenambo Says:

  JA Dél koreai. Nem mindegy!

 174. rog70 Says:

  Sziasztok!

  Lassan behozom a lemaradásomat 🙂 kb. 1 héttel vagyok az M1 után, de igyekszem. A sorozat aranyoska, tetszik, bár a Silla egyeduralmát egyelőre nem fenyegeti nálam.
  Ami a bánatom: egyáltalán nincsenek benne jó pasik! Gyönyörű “porcelánbaba” hölgyek vannak, bár a főszereplő csak bizonyos szögből nézve szabályos szépség, de a pasi felhozatal sajnos nagyon gyenge. A király meg Csonszu elfogadható, de az a “12 egy tucat”-fajta, meg sem közelítik a Bidam-Alcson-Wolja trió által nyújtott vizuális élményt 🙂 Reménykedtem Jang úrnő fivérében, de mint hapsi teljesen elhanyagolható… sajnos. Az, aki Bidam magyar hangját kapta is elmegy, de a Dong-Yi “Bidámjára” még várok. Egyelőre egyik szereplő sem fogta meg a gondolataimat. Jópofa szórakozás 1 órán keresztül, de nem több. A Silla hullámvasútjától egylőre (nálam) messze van.

  • bei Says:

   Szerintem nem is nagyon lesz, én Gedwora-ra gondoltam, de aztán néztem róla képeket, és, mint pasi sztem nem érdemes a felbukkanására várni.Talán Shim Woon taek.

  • Mara Says:

   Ha dögös pasikat akarsz látni, akkor inkább a Chunot javasolnám. Ott lényeges szempont volt a kockahas. 🙂 Mutogatták is rendesen. Ugyanakkor hozzátenném, hogy a sorozat rém sokat fogyasztott belőlük. Így mire megszoktál egyet már el is halálozott.

   • rog70 Says:

    Ha lenne rá időm… Egyelőre a Sillát nézem máspdszorra (26. epizód jön!) + a felvett Dong-Yi epizódokat. Mivel időnként a munkahelyemen is meg kell jelennem, hogy legyen miből szélessávú Internetre előfizetni, nagyjából ez a max. amire időm van 🙂 Wishlist-be ment, alkalomadtán letöltöm ;).

   • Sznyegi Says:

    Amíg lesz időd megnézni a sorozatot egy kis ízelítő a dögös pasikból :-).

   • tótágas Says:

    És olyan, mintha 3 filmet néznél egyszerre, mármint 3 történetet…

 175. tenambo Says:

  Jo reggelt! Esik az eső nálunk./Szombathelyen/

  Nemcsak a ruhák,hanem az egész koreai kultura,társadalom,földrajz stb. lehet rövid informáciokhoz jutni. Nagyon jo az a Web amit Marianna ajánlott.
  Ha sikerül még mozgó panonráma képet is letölthetitek. Klikk oda.

 176. gyöngyös Says:

  Nekem is nagyon átlátszónak tűnik a királyné bevádolása, mert ha feltennék az örök kérdést (Cui prodest? kinek az érdeke?), egyértelmű lenne, hogy Dzsang úrnő és köre érdekében áll az anyakirályné meggyilkolása. De lehet, hogy kreálnak vmi indítékot még a királynénak is…. meglátjuk!

 177. tenambo Says:

  Forumozo társaim!
  A Magdimama feljebb megadott egy linket. Én kiváncsiságbol rá klikkeltem. Ott a Bipip nevü forumtárs,aki a port.hu-n sokak által ellenszevesnek itélt hozzászólásaival kiverte a biztositékot,most a sorozattal kapcsolatban sok értékes info-val szolgál.Széleskörü a tájékozottsága ezzel kapcsolatban.Érdeme elolvasni a véleményét. Én anno. a port.hu-n is megállapitottam,hogy sokat tud az ázsiai kulturárol. Kár,hogy a lányok ill. a hölgyek haragját egyes fölényes hozzászolásaival magára haragitotta.

 178. tótágas Says:

  Szia Mara, tudom, hogy Te vagy a nagy letöltős…Légyszi írd már le a Yi San letöltési helyét, a felirat már megvan, de a filmet sehol sem találom.
  Előre is nagyon köszönöm.
  Egyébként fordítás alatt van a Kim soo ro és a seo dong yo is!!!!!!!!

 179. Andicilin Says:

  Nem igazán látom át a kötelezvény (?) vagy váltó (?) szerepét az ügyben, de lehet, hogy ez holnap majd megváltozik.
  Szegény Csunszuból hogy lesz úgy testőr, ha most elfogják a csendőrök? Vagy kitalál valami hihető sztorit?
  Az az igazság, hogy ezzel a lépésével Dzsang többet vesztett, mint nyert, mivel a király már nem bízik benne, így ha a királynét el is távolítják, akkor sem hiszem, hogy kinevezné őt a helyére…már ha ez egyáltalán lehetséges, de szerintem csak a trónörökös anyja címre pályázhat.

  • Mara Says:

   Én is pont ugyanezt mondtam, mikor először néztem a sorozatot. Dzsong nem gondolt bele, hogy mekkora ára lesz a maga elé kitűzött címnek. Ezért is tetszett annyira, mikor a királyné azért ezt rendesen az orra alá dörgölte.
   Mert hiába nyeri meg a címet, ha közben elveszti a királyt. Pedig neki igenis fontos volt a pasi szerelme. Most érzi ezt igazán. Később pedig megtapasztalhatja azt a magányt is, amiről a királyné beszélt.

 180. Ljerk Says:

  “Befogod a szádat, ha élni akarsz.” Meg lett mondva. Lehullt minden lepel előttünk tv nézők előtt.

  • Marianna Says:

   De azért az érdekes, hogy a tésztaképű bátyja többszöri felvetésére se mondta még egyszer se ki, hogy O.K. elteheted lába alól.

 181. Zsuzsianyu Says:

  hát ma megint szegény királyka szenvedett a legtöbbet …de Dzsáng meg is érdemli hogy… másfele forduljon a királyka a szeretetével….csak jöjjön már.. erre rá..végre…

  • Cirmolán Says:

   Szegény királyka szenvedjen csak! Minek szaladgál nőtől nőig. Anya királynő, Inhyeong, Jang mind az ő szeszélye miatt szenved. És különben is miért hagyta, hogy a déliek és a Jang família szépen a fejére nőjenek?

   • Zsuzsianyu Says:

    mert gyáva kukac….és nem egy Bidám aki ada csap…ahova köl…

   • Cirmolán Says:

    Aztán egy szép napon nézhet, ha nem király lesz, hanem Jang királynő férje. És kesereghet, hogy ő csak arra kellett, hogy Jang fiacskájának az apja legyen.

    Azért ne csapkodjon Bidámként, inkább bölcs Jusinként, eszes Alcsonként vagy okos DeokMan-ként, de én azzal is beérném, ha a nő Dong Yi helyett / mellett a talpraesett, számvevőszékes nyomozó Dong Yi-ra figyelne.

 182. betyár Says:

  Andicilin : “Nem Dzsungim? Én legalábbis nem hallom az ü-t.”
  Bocs elírtam, valóban Dzsungim, Neked van igazad! 🙂
  Ma Dzsang ágyas két fontos dolgot csinált:
  1. Végleg letért a jó útról, mert hagyta,h a rohadék tésztaképű bátyja letérítse…. a rossz családi háttér és a hozzákapcsolódó déli frakció érdeke okozhatja majd a vesztét. Végül is Ő csak egy eszköz a többiek kezében,h minél magasabb pozícióba törhessenek.
  2. Ezenfelül meggyűlölte Dongit amikor is meglátta a királlyal nevetgélni, mert úgy érezte,h a király elhagyta őt Dongiért. Később ezért is fenyegette meg 😦
  A királynak fel van adva a lecke, nem is tudja,h kinek higgyen. Szegény királyné sokat szenvedett ma amikor is mindenkit elhurcoltak körülötte 😦

  • Marianna Says:

   Igen, pontosan a családja számára Dzsang egy eszköz. Hogy ő ezt tudja -e már azt nem tudom. Szegény még mindig azt hiszi , ahogy őt akárják segíteni. ÁÁÁÁ,dehogy! Magukat!

   Nekem a mai rész elég nyögvenyelős lett. Azt hittem fakít ma egy nagyot Dong Yi, és amikor ott cseverészett a királlyal egyszer csak nem hagyja a gondolatait elterelni és nem fogja a szavakat elharapni, hanem kitálal a gondolataiból úgy, hogy leessen a király álla. De lehet, hogy ez volt a jobb taktika, hiszen még nincs kézzel fogható bizonyítéka.Pedig azzal is brillírozhatott volna ha végigvezeti a gondolatmenetét abból amit tud és megígéri, hogy ehhez tárgyi bizonyítékokat is szerez csak kér egy ici pici időt még.
   Na de azt már a Shilla alatt is megállapítottam néhányszor, jobb hogy nem én vagyok a forgatókönyv író 🙂

   Más…Tulajdonképpen miért is Csonszu testvér Csonszu testvér????Tényleg rokona lehetnek? Remélem most már neki is lesz valami normális feladata mert elég uncsi kezd lenni ,hogy mindig megjelenik azzal a búbánatos tekintetével mint egy juhait vesztett terelőkutya. Ma végre csillogott a szeme amikor azt mondta Dong Yi-nek, hogy ha már nem tudja visszatartani akkor megy vele.

   Dzsang elég fonnyatag lett .Folyamatosan bedagadt vörös szemekkel. Vele szemben tündöklött a királynő.
   Na lássuk mit hoz a holnap!

   Ja! A király félig szerelmet vallott Dong Yi-nek. Nem ?

   • Cirmolán Says:

    Ja kérem, az udvari intrikás hálószövögetés, az örökös bizonytalanság és a féltékenység még Jang-ot is fonnyataggá teszi. A háttérben ott húzódik az örök igazság: “Ma neked, holnap nekem!” Ezt Jang ágyas is tudja, hiszen okos nő.
    Részről-részre én is azt figyelem, hogy miként öregszik. Úgy vettem észre, hogy mindezt a színészi mimikán kívül a sminkje változásával érték el. Az alsó szemhéjának a kontúrját nem a szélénél, hanem kicsit lejjebb, barna festékkel húzták meg, a természetes és a mesterséges alsó kontúrok közötti részt pedig a bőr színénél több árnyalattal sötétebbre vakolták, így úgy tűnik, mintha szép kis táskák lennének a szeme alatt.

    A királynő pedig felnőtt. Ha jól számolom, volt vagy 14 éves, mikor feleségül vették, s most sem lehet több 21-24 évesnél. Ő már túl van a mellőzöttség miatti fájdalmakon, egy gyereklány gyermektelensége miatti idióta megbélyegzésen, és azon a felismerésen, hogy csapdába került. Ezekhez képest mit jelenthet egy kis trónfosztás? Némi szégyenérzetet és hatalmas megváltást.

    Míg a királynő már jól tudja, hogy nehezebb felül maradni, mint felfelé igyekezni, ezt az utat Jangnak még be kell járnia.
    Egyszer csak kiderül, hogy ezen az úton melyikük módszerei a hatékonyabbak, biztosabbak, eredményükben tartósabbak vagy fájdalmasabbak, elfogadhatók, elítélendők vagy követendők.

   • Andicilin Says:

    Nem hinném, hogy rokonok, csak annyira közel állnak egymáshoz, hogy testvérnek szólítja. Na meg nem tudom, hogy a koreai nyelvben így van-e, de a japánok egy csomó ismerősüket bátyjuknak, öccsüknek, húguknak, nővérüknek, stb. szólítják.

 183. Cirmolán Says:

  Nem értem a királyt! Kevésbé súlyos ügyekben nyomozgat éjszakánként álruhában, a családját érintő tragédiánál meg ül a földön. Dong Yi-be belefojtja a szót, ahelyett, hogy pártatlan véleményét megkérdezné, ha már annyira bízik benne.

  Azért szépen gyűlnek az utálatos képek: Jang ágyas, Jang bátya, Jang mama, Zeneakadémia vezetője, b. neje és fiacskája. Brrr!

  Valaki fentebb írta, hogy Miseng semmiség volt Jang Hee Je-hez képest. Erkölcsi érzékükben nemigen különböznek, de Miseng inkább műszaki zseni volt, Jang bátya pedig a konspiráció nagymestere.

 184. Mara Says:

  Úgy látom szükség lesz egy kis történelmi háttér információra ahhoz, hogy a király viselkedését megértsétek.
  Azt kérdeztétek az elején, miért foglalkoznak annyit a két párt acsarkodásával, hiszen gyakorlatilag egyforma genya társaság mind a kettő.
  Nos pontosan emiatt a rész miatt volt.
  Vegyük csak sorra:
  rosszul lesz az anyakirályné és kiderül, hogy mérgezés van a dolog mögött.
  Az orvos pedig a királyné ellen vall.
  Mi a király első kérdése? Tudott a királyné családja a mérgezésről?
  Na és ez volt a döntő válasz. A királyné megbeszélte velük.

  Ehhez tudni kell, hogy a király finoman szólva nem kedveli a királyné rokonait. Ha pontosítani akarnék, akkor végtelenül utálja őket. Erre persze meg is van minden oka. A nyugati párt már hosszú idő óta csak a bábjának tekinti a királyi családot. Ha valamelyik uralkodó nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek akkor simán elkaszálják. Így tettek néhány évtizeddel korábban az előző trónörökössel is. Minden lelkifurdalás nélkül megmérgezték, majd a feleségét és a gyerekeit is eltették láb alól. (aki látta a Chunót, az tudja miről beszélek)

  Tehát lehet bármilyen ártatlan a királyné, ha mögötte ott van egy rémes család, s vele egy veszélyes párt. Akikről őfelsége joggal feltételezheti, hogy csak azért mérgezik meg az anyját, hogy Dzsangot és a Déli pártot eltakarítsák az útból.

  Ugyanakkor a másik lehetőség is ugyanolyan szörnyű. Hiszen Dzsangnak és a déli pártnak épp ő adott hatalmat, hogy kiegyensúlyozza velük a nyugatiak befolyását. Most pedig meg akarják kaparintani ezt a befolyást.

  Ezért mondta Dong Yi-nak a király, hogy nem akarja tudni ki volt a tettes, hiszen bármi lesz is a nyomozás eredménye, az az uralkodó és az ország szempontjából mindenképpen szar ügy lesz.

  Ennek az intrikának az igazi vesztese a szegény királyné, mert ő aztán tényleg nem tehetett semmiről, mégis őt teszik meg bűnbaknak.

  • gyöngyös Says:

   Így érthetőbb, nasgyon köszönjük!

  • Cirmolán Says:

   Igen, amit leírtál az mind ott vibrál a levegőben, bár ebben a sorozatban a nyugatiak eddig még sok bajt nem kevertek. Amit igen, azt Sukjong királyi édes anyukája segedelmével, s mert Jang-i indíttatásból, érzelmi telítettséggel, tehát ügyetlenül. Erre nem elég, hogy előlépteti Jang-ot az ágyasi ranglétrán, de még miniszterelnökké is a déli frakció vezetőjét nevezi ki. [A jutalmazást (Jang) nem lenne szabad összekeverni mások egyidejű megbüntetésével (nyugatiak)!] Szegény király felismerhetné, mi több előre láthatta volna, hogy ezzel jó nagy bakot lő / lőtt. Ahhoz azért nem kell ügyészségi agyafúrtság, hogy ha Jang ágyas kis herceget hoz a világra, a déliek vérszemet kapnak.
   Egy királynak nem a saját magányosságán kellene keseregnie, hanem kristálytiszta logikával kiválogatni és pozícióba helyezni, helyzetbe hozni saját, megbízható embereit, a vetélkedőket pedig általuk és nem egymással kiegyensúlyozni, mi több elszigetelni, hogy eszükbe se jusson orvul átvenni a hatalmat a hatalom felett. (Tipikus példa erre, amikor a Kim Jong-dál ügyet kiveszi az általa nagyra becsült csendőrfőnök kezéből és a déliek kezébe adja.) És királyi szándékoknak megfelelő országépítő célt kellene adnia az ellenlábasoknak, hogy annak megvalósítására fordítsák az energiájukat az áskálódások helyett. Abban hamar elhullana a férgese.
   Ráadásul kissé jobban kellene törekednie az igazságosságra. Neki mindegy, hogy az anyakirálynő mérgezési ügyében az indíték nélküli királyné veszik vagy az indítékok garmadájával bíró ágyas? És kicsit sem gyanúsak a túl gyorsan és könnyen előálló megingathatatlan bizonyítékok?
   Nemrég még olyan jól helyre tudott tenni mindent és mindenkit, most meg bedobja a gyeplőt a lovak közé?

   • Marianna Says:

    ….”Egy királynak nem a saját magányosságán kellene keseregnie, hanem kristálytiszta logikával kiválogatni és pozícióba helyezni, helyzetbe hozni saját, megbízható embereit, a vetélkedőket pedig általuk és nem egymással kiegyensúlyozni, mi több elszigetelni, hogy eszükbe se jusson orvul átvenni a hatalmat a hatalom felett.”….
    Hát igen.Más kérdés , hogy a nagyszerű válogatás után hány ember az aki a hatalom közelében hű marad ahhoz aki pozícióhoz juttatta , de meg főleg önmagához!! Mert ugye az embert önmagáért…amilyen…azért választja ki valaki. Na és ez által, hogy kiválasztásra került, utána nem kellene megváltozni és kikelni önmagából.Ilyen talán csak Yushin és
    Álcheon 😀 És a változósféle …Bidam…?

    Ma épp zöld lámpára vártam két idős ember beszélgetett és az egyik azt mondta…-” Nem ismerek mocskosabb munkát a politikánál.” (a másik sűrű fejbólogatással helyeselt)… Ahogy elnéztem őket túl voltak a kenyerük javán,volt egy-két dolog a hátuk mögött amiből leszűrhették véleményüket.

   • Andicilin Says:

    Én azt nem értem, hogy egyes esetekben olyan baromi fontos a bizonyíték, hogy nélkül senki se hinne az embernek (Pl. Dongi nyomozása.), ugyanakkor az orvos szava már bizonyító erejű. Most hogy van ez?

   • Andicilin Says:

    Marianna: Én ezzel vitatkoznék. Ha valaki öreg, akkor valószínűleg bölcs is, de nem feltétlen okos, sőt igazából van aki bölcs se lesz, legfeljebb tapasztalt. Ha idős emberről van szó, akkor az azt is jelenti, hogy élete nagyobb részét a kommunizmusban élte le. Ott igen egyszerű volt a képlet – mint ahogy az egy diktatúrában lenni szokott – azt mondták, hogy így lesz és úgy is volt, mert nem lehetett másképp. De amit mondtak az hazugság volt és ezt mindenki tudta is, vagyis könnyű volt eligazodni abban a bezárt kis világban. Ezek az emberek már túl idősek ahhoz, hogy a mai világhoz alkalmazkodjanak, pláne tájékozódjanak benne. Én magam az ismeretségi körömből csupán egy embert ismerek, akinek érdemes adni a szavára, mert mivel ért hozzá és tájékozott is, ezért nem pártos, ugyanakkor nem ítél el senkit, mert mindegyiknél tisztában van a mögöttük lévő eszmével, egészen a rövidtávú politikai céljukig. Nem hangzik ördöngösségnek, de az emberek 95%-a még most is a sajtónak, médiának hisz, illetve a korábbi tapasztalatai szerint az ellenkezőjének, csakhogy az újságírók pont ezzel érik el a céljukat. Szóval kötve hiszem, hogy a bácsikák tisztában lennének teszem azt a liberalizmus fogalmával azon túl, hogy szabadságot jelent. És ezt azért mondom, mert a politika alapja az eszmék megértése, hiszen a pártok elsősorban eszméket képviselnek. A legtöbb idős (És persze fiatal is.) azért utálja a politikát és a politikusokat, mert nem ért hozzá és ezért be tudják csapni, illetve azon egyszerű oknál fogva, mert nem adnak segélyt/pénzt. (“Minek felújítani azt a szobrot, ahelyett, hogy pénzt adnának?” – hallottam nemrég egy világháborús emlékmű felújításakor.)

    Egyébként ha már egyesekben úgymond rossz szájízt hagyott az, hogy szerintem nem kéne mindenféléről írni azok örülhetnek, mert most már meggondoltam magam. Jó, hogy mindenki mindenről írhat, amit csak akar és a többiek tolerálják, nem?

   • Mara Says:

    Egek! De jó neked! Mikor voltam én utoljára ilyen idealista? 🙂
    Sajna én jó régen nem hiszek már a pártok “eszméiben”

   • Cirmolán Says:

    Marianna! Ha a megfelelő ember a megfelelő helyre kerül és van elég elfoglaltsága, munkája, feladata (ld. Dong Yi, csendőrfelügyelő, Csunszu, stb.) alaptalanul nem fordul a másik ember ellen.
    Jang bátyát pl. nem érdekli és nem köti le a munkája, csak pozíciója előnyeit szereti élvezni. Ezért egyre nagyobb előnyökre vágyik.

    És Jusin mozgatója is a változás volt: “… becsületesen élek, s ha becsületesen élek, legalább én változom, s ha én változom, bármi megváltozhat.” – mondta kb. 14-15 évesen CheonMyeong-nak.

   • Andicilin Says:

    Ugyan! Én mint idealista? Leginkább realista vagyok, ha nem kifejezetten pesszimista. Amit írtam az csak az alapismeret lenne, az már túlmutat rajta, hogy felismerjük, hogy az elmélet és a valóság között mi és miért pont az, ami a különbség.

  • Andicilin Says:

   Nekem az eddig nem jött le, hogy a királyné sleppje a nyugati frakció. Azt hittem, hogy anyakirályné köre.

   • Mara Says:

    A fiatal királyné nagybátyja a nyugati frakció jelenlegi főnöke. A délieknek jelenleg az a mázlijuk, hogy ez a vezető elég gyengécske. ő az a nyavalygós, aki folyton mindenen rinyál. Viszont rinyálás közben is folyton áskálódik.

 185. Cita Says:

  Marának igaza van, a király nem léphet ki a korlátai közül. Nincs neki teljhatalma, olyan hatalmacskája van csak, látszat-tisztelet illeti, de ki van szolgáltatva az ország főurainak, akik a két frakciót megtöltik. Addig tekintik uruknak, amíg azt csinálja, amit ők akarnak, ez pedig nem hatalom, csak annak a látszata. Emlékeztek, a Sillában is, itt is van többször, hogy a király ajtaja előtt a földön görnyednek a miniszterek, és üvöltik, mire akarják rávenni az uralkodót. Mintha a térdelés és a kántálás arról szólna, hogy könyörögnek. De ez valójában annak a jelzése, mit KÖVETELNEK az uralkodótól, és ha az nem teszi meg, az egész bürokrácia, a tetejétől a legaljáig betart a királynak, például beszüntetik a munkát. Ilyen uralkodást késélen táncolva lehet csak túlélni. Ahol nincs mozgástér, ott nincs mozgástér. Éjjel járhat ki nyomozgatni őfelsége, mert akkor másokról nyomozgat. Hivatalok működéséről, hangzavarról, nem pedig közvetlenül a főurakról. Azt nem hagynák. A bizonyítékokat meg könnyű eltüntetni, a tanukat megölni, ha az érintettek és bábjaik töltik meg az összes olyan hivatalt, a rendőrséget is, ahol a nyomozások folynak.
  Don Yi talán az egyetlen, aki érti, mit szenved a király, a saját gyanúját nem akarja ráönteni, van szegénynek elég baja. A lány láthatta meg egyedül a király emberi arcát, éjszakánként, a kalandjaik alatt. Ha ő is ott látta volna vonulni a királyt, a sleppjével, felvetett fejjel, mozdulatlan arccal, ő se gondolta volna, hogy egy embert lát, nem pedig csak az ország eleven szimbólumát.
  A japán császár is báb volt évszázadokon át a sógunok árnyékában, volt olyan, aki szabályosan éhezett, mert nem tette meg, amit a sógun akart, és megvonták tőle a pénzt, még kajára se volt neki. Pedig a nép élő istennek tartotta.
  Mi is hányszor mutatjuk magunkat másnak, mert a lényegünket nem akarjuk megosztani azokkal, akik nem is akarják látni! Ezt szorozzuk fel ezerrel, és máris oda lyukadunk: akar a fene király lenni!
  Ami zavar, az a sorozatokra jellemző sok ostobaság, és ezt nem tudom nem látni. Értem én, miért csinálják, mégis zavar. Ezek a koreai filmek annyival többek, mint a latin-amerikai borzalmak, nem kéne az, hogy Dong Yi két epizódonként majdnem meghal, de mégsem. Már csak az hiányzik, hogy valaki fontos szereplő meghal, oszt’ feltámad, mint Bobby Ewing!
  Ha egy film ilyen mélységet tud produkálni jellemrajzban, színészi játékban, politikai manőverek leheletfinom táncában, mi a fenének kell gagyi eszközökkel sekélyessé tenni azt, ami igazi mélységgel bír? Ja, mert nem mi vagyunk az átlagnéző, igaz? Már ha van olyan, hogy átlag, akármiben is…

  • Cirmolán Says:

   “Ilyen uralkodást késélen táncolva lehet csak túlélni.” Az ilyet nem lehet túlélni (mert vagy a körülmények sodorják el a királyt, vagy önmagát emészti fel), de meg lehet előzni. Bölcs előrelátással, előzetes vagy aktuális, gyors, következetes intézkedésekkel, saját, megbízható emberekkel a csúcson és a hatalomra törők hasznos munkára fogásával, ha kell a megfékezésével. De ehhez ismerni kellene az embereket. Ez pedig a magas palotafalak közt elszigetelten nevelkedve nem könnyű, de nem is lehetetlen.

   • Mara Says:

    “A hatalomra törők hasznos munkára fogásával” ??
    Mégis, milyen munkára gondoltál? Ezek a pártok, de különösen a nyugati párt, maguk a hatalom. Kezükben tartják a gazdaságot, a hivatalnokok többségét ők nevelték ki. A többieket korrupcióval irányítják. A hadsereg gyakorlatilag tőlük függ.

    Ebben a történelmi időszakban nem nagyon volt középosztály se. Alig pár évtized választotta el őket a kínai inváziótól, ami gyakorlatilag hazavágta az egész országot. Mindent elraboltak, leromboltak. Emberek tízezreit hurcoltak rabságba, hihetetlen mértékű hadisarcot vetettek ki az életben maradottaknak. A középosztály tönkrement, újabb tízezrek vesztették el mindenüket és váltak rabszolgákká.
    Eközben az arisztokrácia jól megszedte magát. Olcsó pénzért felvásárolták a birtokokat, a gazdáikat pedig rabszolgaként agyondolgoztatták.
    Szerinted mi lehetne a közös célja a királynak és az arisztokráciának? Mert szerintem semmi. Amitől a királyság megerősödne, abban a pártok biza nem fognak segédkezni.

    Én a Yi San sorozatot láttam először. Na az egyértelműen erre a problémára koncentrál. És hiába volt a király egy közgazdasági zseni, hiába volt jó politikus, egyszerűen képtelen volt a reformokat lenyomni a főnemesek torkán. Hiába nevelt ki tehetséges embereket, mire arra került volna a sor, hogy segíthessék, már korrumpálták őket.

   • Andicilin Says:

    Mi ez a kínai invázió? Már máskor is hallottam róla és kíváncsi vagyok.

   • Cirmolán Says:

    Mara “Alig pár évtized választotta el őket a kínai inváziótól”. Pont azon csodálkoztam részről-részre, hogy hatalmas béke lehet náluk, ha így ráérnek intrikálni, pletykálni. Pedig egy kis kínai vagy japán támadásra bármikor számíthatnak, hiszen északra (Mandzsúria) Korea is elég szépen kiterjesztette magát, a fegyvergyártásuk pedig fejlett kohászatuk révén messze földön híres, erre is fájhat a szomszédok foga. Hát ezzel kapcsolatban aztán lenne elég megelőző, elhárító munka. Kis kémhálózat kiépítés, működtetés, info ellenőrzés, védelmi vonalak építése, ellenlépések, háborús logisztika megtervezése, stb. Ezekben a feladatokban az arisztokráciát is érdekeltté lehet tenni. Annál is inkább, mert elnyúló félszigeten terül el az ország, a birtokok többsége határ birtok. Békében lehet fejleszteni mezőgazdaságot, ipart, oktatást, csillagvizsgálót, egészségügyet, stb. Álruhában nemcsak a palotában lehet informálódni, hanem palotán kívül is, országosan is. De a kormánypálcát mindenképpen a királycsináló nyugati frakció kezében kellett volna hagyni, legfeljebb a béna frakcióvezért kellett volna távozásra bírni.
    Apropó egészségügy! Dongitól tudják, hogy milyen kotyvasztól betegedett meg a királyné. Ellenszer, ellen-étel, hol vannak a híres keleti gyógymódok? A homloktörölgetés nem fogja életben tartani az anyakirálynőt.

 186. tenambo Says:

  Andicilin!
  A Wikipédián nézve összekevertem az eredeti vetitési időt a magyar vetitéssel. Egy év különbség van. A vetitésnek május 26-án lesz vége. Megjegyzésben tolodhatnak az időpontok sport és egyéb események következtében.
  MÁS: Férfi szemmel nézve a mi Dongink-nak szép arca,de igencsak pipaszár lábai vannak. Még jó hogy hoszu öltözetben játszik./ a lábait a a róla készült müvészi fotokrol állapitottam meg.

  • Marianna Says:

   🙂 Ép azt akartam kérdezni, hol láttad Te a lábát? De így azt kérdezem, hol azok a művészi fotók?

 187. Marianna Says:

  Lesz még jelentősége egyáltalán a pillangós ruhadísznek, meg az ujjal mutogatós nyitogatós titkos kézjelnek?

  • Cirmolán Says:

   Hát én is remélem, hogy nem csak a néző figyelmét elterelő hadmozdulatok voltak.

  • Mara Says:

   Persze hogy lesz. Nagyon is. Amikor majd a két csajszi küzd egymás ellen.

  • Catrin Says:

   Persze, hogy lesz. 🙂

 188. Marianna Says:

  remélem a mai résznek nem az lesz az utolsó jelenete, hogy bedobják Dong Yi-t a folyóba és várhatunk egy napot hogy kászmálódik ki belőle!

 189. tenambo Says:

  Marianna!

  Ha tudom,hogy érdekel dongi lába letöltöttem volna ezt a lapot. Valaki felrakott kb.100 képet a müvésznőről./ Sáta közben,forgatáson bemutatón stb/
  De tanulmányozhatod,ha gugliba beütöd a dong yi-t vagy a rendes nevét HAN HYO JOO. ssikeres böngészést.
  Ha ujbol látalálok a linkre letöltöm

  • Marianna Says:

   Hát az egész csaj se vastag akkor miért pont a lába legyen az 🙂

 190. Marianna Says:

  http://girlspic.blogbus.com/logs/11526804.html

  A másik olyan lassan nyílik nekem, hogy nem győztem kivárni De itt látszik a lába

 191. Marianna Says:

  Na ez az ahol sok kép van róla megtaláltam

  http://www.hancinema.net/korean_Han_Hyo-joo-picture_gallery.html?per_page=24&sort=Most_Popular_Pictures&thumbnail=small&nopage%5B5%5D=1#pictures

 192. Elhaym Says:

  rog70: Palota ékkövében szerintem még ennél is kevesebb jó pasi volt, ennek ellenére a sorozatot nagyon szerettük. 🙂

  Sznyegi : Ez a Chuno nekem való lenne. 🙂

  Cita : “nem kéne az, hogy Dong Yi két epizódonként majdnem meghal, de mégsem.”

  Kell az izgalom. 🙂 Szeretem amikor mindig nagy bajba kerül.

  • Sznyegi Says:

   Igen, 2 db, Min Jeong-ho és a király :-). A Chuno-nál lényegesen jobb a felhozatal. Persze nem csak ezért jó sorozat, csak ajánlani tudom. És nagyon jó a zenéje is.

   • Marianna Says:

    Hát igen itt most a zene nem jelzi előre hogy lesz valami megható vagy izgalmas. igazából film közben nem is észlelem a zenét. Vagy 2x volt hogy gondolkodott a király az udvaron szólt az a zene amit egyszer éjjel hallott Dond YI-tól. Na és ennek a zenének lesz -e szerepe még?
    A palotában és a Shillában viszont a a zene is olyan kifejező volt. Elválaszthatatlan a cselekmény erejétől és érzelmi töltésétől.

  • rog70 Says:

   “Palota ékkövében szerintem még ennél is kevesebb jó pasi volt, ennek ellenére a sorozatot nagyon szerettük.”

   Én nem 🙂 A Palota nálam a háttér-TV kategóriájában volt végig. Inkább csak azért néztem, mert érdekelt a kultúra, a ruhák, a modor, ahogyan mosolyogva vágják el egymás torkát stb. … De a sorozat végéig sem mindig tudtam megkülönböztetni a főszereplőket egymástól, csak a magyar hangjuk alapján. Ha valaki a családból azzal jött, hogy mást akar nézni, egy “Felőlem…” volt a válaszom. Bezzeg, ha valaki a Silla alatt mert volna elkapcsolni! Másnap bent lettünk volna a TV-híradól bűnügyi rovatában “leszúrta a családtagját, mert elkapcsolt a kedvenc műsora alatt” főcímmel 🙂 🙂 (egyébként nem is, fel kellett vennem, mert nagyjából minden 4. epizódot tudtam volna megnézni a TV-ben a munka miatt. De ha áramszünet miatt nem sikerült a felvétel, az nemzeti gyásznap volt 🙂 )

 193. Andicilin Says:

  Én még mindig nem látom át a tényállást. Mik ezek a kötvények? Körbetartozás van? XD És miért egy kiszengre a legtutibb bízni a titkos iratokat? (Gondolom a szeretője volt, de akkor is.) Ja és amúgy hogy hogy megfosztják a királynét a hatalmától, ha Donginak már van bizonyítéka? (Idegesítő volt, hogy hol így, hol pedig trónfosztásnak nevezték.)
  Lehet, hogy Csunszu képességeire a csendőrkapitány is felfigyel és úgy kerül be a testőrséghez?

  • Mara Says:

   A váltó volt az egyik fő bizonyíték a királyné. Mivel az orvosnak a gyilkosságért állítólag egy váltót adott a királyné családja. Vagyis a királyné családjának a bankja.
   Csakhogy a rendőrfelügyelő kinyomozta, hogy a bank gyakorlatilag ekkora összeget nem is tudna kifizetni. Nyomban gyanút fogott és kikérdezte a banki hivatalnokot, aki a váltót aláírta. Aki azt mondta, hogy a fedezetet egy másik kereskedőház állta (minő véletlen, a déli frakcióhoz tartozó) amiről egy másik váltó szólt. (ezt küldte el a banki hivatalnok a giszengnek)
   Mikor a hivatalnokot elküldték, hogy hozza el ezt a váltót, a rendőri kísérettel együtt megtámadták őket. A hivatalnok pedig meghalt, mielőtt elmondhatta volna amit tudott.

  • Mara Says:

   Spoiler – Csunszu a rendőrségen fog dolgozni. Ő lesz a felügyelő jobb keze.

   • Sznyegi Says:

    Ebben bíztam :-). Egy olyan jellem, mint Csunszu, nagyon messze van a tésztaképűtől és bandájától. És kedvenc felügyelőmnek végre lesz egy használható embere :-). Nagyon ráfér már egy szellemi partner.

   • Cirmolán Says:

    Sznyegi, egyetértek.

 194. tenambo Says:

  Marianna!
  Többek közt én is ezt találtam,de még van róla több is. Amugy jó nő nem?
  A modellezésben most a vékony cingár csajok a menők.Dongi ennek tökéletesen megfelel. Lásd a róla készült reklám fotókat.
  Ezzel Dongi testi felépitésének elemzését be is fejezhetjük.

  • Andicilin Says:

   Az ázsiaiak többsége amúgy sem kövér, de a hírességek, pl. színészek mind nagyon vékonyak, de ez nálunk is így van, hogy aki szerepel az többnyire vékony.

 195. Zsuzsianyu Says:

  Hát ..én ma úgy gondolom…aminek megkellet..történnie az megtörtént….de átok reád Dzsang urnő…és bandája …remélem a továbbiakba …nem lesz neki könnyű… az élete…még hogy neki kellet annyi ..meg ennyi megaláztatást elviselnie….a kis hazudozó…(olyan dühös vagyok..)..

 196. tenambo Says:

  Marianna!

  A Girl spic….” linked még jobb. Az egyik képet rá is tettem háttérképnek.
  Remélem a nejem nem cenzurázza,

 197. bea Says:

  Még szerencse, hogy fentebb részletesen elemeztétek, mi miért történik. Ugyanis számomra (bár nem tartom magam butácskának) némileg összekeverednek a szálak. Ez egy kicsit zavar. Nem értem, miért nem világosabb a sztori. Vannak elvarratlan szálak. Pl. a rendőrfelügyelő, Csonszut ismerve még mindig nem jött rá, ki valójában Dongi? S ez most már mindegy? Nem derül ki, hogy apja ártatlanul halt meg?
  Nagyon sajnálom a királynét. Miért oly igazságtalan vele a férje? Azt mondta- már egyikükben sem tud bízni, pedig a királynét megvádolták, ártatlanul, s eleinte bizonyítékok sem szóltak ellene. Tudnék mesélni róla, milyen az, mikor hozzánk közelálló tételez fel valami olyasmit, ami képtelenség. Annál pocsékabb érzés nincs, amikor barát, kedves azt hiszi, valami jellemtelen dolgot műveltünk. S az emberben felmerül a kérdés: eddig hogy ismert, ha ezt el tudja képzelni?Mennyit bír ki a bizalom? Nem ismerem ilyen mélységekig a koreai kultúrát, s nem tudom, pl. az első házasság az szerelmi alapon köttetik? Mifelénk ugyebár politikai alapon házasodtak az uralkodók, s nem ritkán tették el egymást láb alól. De a filmben ez nem egyértelmű: megállapodás vagy szerelmi házasság az övék? Vajon belefér a kor szokásaiba egy ilyen merénylet? Mert ha igen, csak akkor érthető a király álláspontja…

  • Mara Says:

   Politikai házasság volt az övék. Szerintem a legtöbb királyi frigy ilyen lehetett. Ráadásul az ágyasok többségét is politikai alapon választották.
   Biztos hogy nem volt szerelmes a feleségébe, de jól kijöttek egymással.

   Félreértés ne essék, a király nem a királynét vádolta, hanem annak a családját. Azt a családot, amelyiknek már tapadt vér a kezéhez. (na jó talán mégsem, mert legtöbbször méreggel dolgoztak)
   Viszont . . . és ez fontos. Emlékezzetek mit mondott a királynénak. Innentől nem tudlak megvédeni.
   Mert a bizonyítékok ellene szóltak. Nem tehette meg, hogy figyelmen kívül hagyja őket. Ha nem teszi meg őt bűnbaknak, ahogy ezt a kormány követelte, ez akár a királyné életébe is kerülhetett volna.

   • Cirmolán Says:

    Mara, valami biztosan elkerülte a figyelmemet. A sorozatban eddig hol tapadt méreg a királynő családtagjainak a kezéhez? Modjuk az feltűnt, hogy a király nem örül, ha b. neje helyette a saját családjával beszél meg dolgokat, de mi mást is vétett ez a család?

   • Mara Says:

    Ebben a sorozatban sehol.
    Az a helyzet, hogy ez a történelmi kor roppant kedvelt náluk. Elég sok dorama szól erről az időszakról.
    Nekem a második kosztümös doramám az Iljimae volt, ami Inju király uralkodása idején játszódik. (Ő volt Sukjong dédnagyapja.)
    A koronáját úgy szerezte, hogy a nyugati párt segítségével letaszította nagybátyját a trónról, majd elküldte Jejura. (erről egy másik kosztümös sorozatukban a Tamrában volt szó)
    A kínai, vagy ismertebb nevén mandzsu inváziókor 1627-ben és 1636-ban ő uralkodott. A második háború idején csak nagy nehézségek árán menekült meg. (a mi IV. Bélánkhoz hasonlóan egy szigeten lévő erődbe menekülve) Két fiát viszont a mandzsuk elvitték túsznak kínába. Úgy kilenc évig éltek ott rabságban. Sukjong papája is ott született.
    Mindazonáltal nagyon sokat tanult mind a két herceg a rabságban. (Ez a Return of Iljimae című sorozatban is szerepelt) Először szembesültek például a nyugati, azaz európai kultúrával, és találmányokkal. Tele voltak ötletekkel, és reformokkal mire hazaértek. Csakhogy odahaza szembesülniük kellett a ténnyel, hogy az ország közben totál bezárkózott, és minden nyugatról jövő dolgot ellenségként kezel. A trónörököst pedig, aki nyugati reformokról álmodott árulónak bélyegezték. Majd alig néhány héttel a visszatérte után megmérgezték. (a feleségét és a gyermekeit is eltették láb alól) Erről “is” szól a Chuno. Hozzátenném, hogy a gyilkosságra a történelem könyvek szerint is a kedves papa adott engedélyt, s a nyugati párti emberei hajtották végre.

 198. Andicilin Says:

  Múltkor említettem egy kommentemben a Kínai szerelmek c. sorozatot, amibe csak belenéztem, de most kedvet kaptam hozzá. Kár, hogy a tv nem adja…legalábbis nem tudok róla. Finoman szólva nem nagy szám, de a poén kedvéért megnézném, ha újra leadná a Hálózat tv. Esetleg nem tudja valaki az eredeti címét és hogy mikor készült? El se tudok indulni a neten, hogy keressek róla valamit, magyar oldalakon csak a magyar címe szerepel, ami valószínűleg nem az eredeti tükörfordítása.
  Itt az ismertetője: http://www.halozattv.hu/page/cikk/k/4/1905/1

 199. Marianna Says:

  Mai nap húzása …-ÁLLAMI TEMETÉS-… AAAAAAAAtyám!

  Jó, hogy nem csináltak népszavazást, hogy egyházi vagy állami temetést szervezzenek.
  Nem úgy kellett volna megnevezni, hogy …királyi temetés…?

  Na meg volt még valami amikor a miniszter azt mondta , hogy …ez volt a perbeszédem…vagy valami ilyen mai jogi kifejezés.

 200. tenambo Says:

  Köztünk legyen szolva. Szerintem,ha objektivan nézzük a történetet,a legnagyobb kavaro maga Dongi. Ha akárcsak a rendőrfőnök,vagy akár a király ágyasa/későbbi királyné/ intelmeit megfogadja,nem kerül ismételten veszélyes helyzetekbe. Király ugyis ágyasává fogadta volna,mert akkor már nagy volt a szerelem./legalábbis a király részéről.Az sem teljesen világos,hogy miért a királynőhöz csatlakozott,amikor a Dzsang urnő segitségével került magas pozicióba.

  • Marianna Says:

   Hát mert ő az igazság oldalán áll mindig. Védte volna ő az úrnőjét, kérte is ,hogy hagyja abba ezt a veszélyes játékot vagy harcot, de amikor a képébe vágták ami nem igaz….gyógytea gyereknek….akkor már világos volt számára, hogy egy hazug embert nem akar védeni.

   Egyébként akkor amikor a királlyal úgy többet találkozgattak, nem hiszem még hogy odáig eljutott a király, hogy ágyassá emelte volna. Hiszen köztudott, hogy egy árva nincstelen, nagyon alacsony sorból a palotába szolgának bejutott valaki csak. Akkor még nem halmozódtak a jótettei annyira ,hogy kiérdemelje azt a megtiszteltetést. Vagy igen? Mi kell ahhoz, hogy egy nagyon rangon aluli, vagyis egy “rangtalan” 🙂 ágyas lehessen?

   • Andicilin Says:

    Engem inkább az érdekelne, hogy a valóságban – ahol nem lett udvarhölgy, hanem egyből szolgálóból vált ágyassá – hogyan volt lehetséges?

  • Mara Says:

   Itt azért van egy kis félreértés. Dong Yi-nak soha esze ágában se volt ágyassá válni. Ő csak a cselédsorból szeretett volna kikerülni. Az igazság az, hogy világ életében nyomozó szeretett volna lenni. Így a legnagyob álma vált valóra, mikor a belső ügyosztály befogadta. (én egyszerűen képtelen vagyok elfogadni a számvevőszék elnevezést) Neki lételeme a nyomozás. Ezt majd akkor sem lesz képes abbahagyni, mikor előléptetik.
   Megjegyzem egészen vicces módon lesz belőle ágyas.

   • Andicilin Says:

    Jó, de amit a mai részben csinált az valahol számvevői munkának is minősíthető, hiszen a könyvelést, dokumentációt ellenőrizte.

 201. Margaret18 Says:

  Teljesen egyetértek Mariannával (03.29. és 03.30.), és sajnálom azt a társadalmat, ahol a fiatalok lekezelik az idősebb korosztályt, még ha az a “kommunizmusban” élt is. Mit is építünk most? Jó lenne, ha ezen már egy kicsit elgondolkoznának az emberek.
  Dongi, szerintem nem kavar!
  Neki a lelke mélyén meglévő igazságérzet a mozgató rugója. Az igazságérzet persze minden emberben benn lakozik, csak sok ember nem elég bátor hozzá, hogy ki is álljon mellette.

  • Andicilin Says:

   Én speciel pontosan tudom, hogy jelenleg merre haladunk, ha erre céloztál. Zusamenn az időseket, mint ahogy senki mást sem kezelek le, csak egyszerűen az, hogy két bácsi megállapítja, hogy szar az élet, szar is volt és az is lesz, azt én nem tudom tisztelni. És nem tudom, hogy ki milyen közegben mozog, de én ha a BKV járatain utazom és várok a megállókban, akkor egy csomó ilyen tájékozatlan emberrel találkozom. Elsősorban idősek azok, akik azt hiszik, hogy mert idősek már mindent tudnak, de ez legtöbbször nem igaz. Ha jobban tetszik, akkor a kommunizmust helyettesítsd be a “más rendszer” kifejezéssel. Jelen esetben szinonimaként használható a kettő.
   Egyébként az idősekről még annyit, hogy engem elég sok idős ember kezelt már le ahhoz, hogy ha esetleg én is megtenném egyszer, akkor ne legyen lelkiismeret-furdalásom.

   • Marianna Says:

    …”Andicilin mondja:
    március 30, 2011 – 1:45 du. | Válasz

    Én speciel pontosan tudom, hogy jelenleg merre haladunk,….”

    Hát akkor Te nagyon kiváltságos vagy, mert ilyen határozott magabiztossággal ezt kevesen merik szerintem állítani. De ha nem titok velünk is megoszthatod, hogy tudjunk mire felkészülni.

   • Andicilin Says:

    Nem titok, ezért mindenki megtudhatja a sajtótájékoztatókból, ülések közvetítéséből, egyéb nyilatkozatokból, tervezetekből, stb.

 202. tenambo Says:

  Azért gondolom,hogy a királyt már megérintette a szerelem,mert

  SPOILER!!!
  Mert,amikor menekülés után megtalálják a cipójét és a fő eunuch beviszi a királyhoz,majdnem elérzékenyülve simogatja.Azt hiszi Donkit megőlték.

 203. Andicilin Says:

  Azt nem értem, hogy ha a palota minden részében a Számvevőszéktől rettegnek, akkor a Kincstárban miért nem? Jó, azt értem, hogy az eunuchok magasabb rangúak az udvarhölgyeknél, de akkor meg miért küldenek oda minden évben egy udvarhölgyet ellenőrizni? Ha már évtizedek, sőt évszázadok óta ez megy, akkor miért nem egy másik eunuch ellenőrzi őket vagy adnak különleges jogosítvány erre az adott udvarhölgynek? Ez így totál értelmetlen, hiszen egyértelmű, hogy soha egy udvarhölgy se ellenőrizte még a Kincstárat, vagyis totál ellenőrizetlen az egész, így pedig bárhová fajulhatnak ott a dolgok. Ez azért már a királynak is szemet kellett, hogy szúrjon, s most nem csak erről az esetről van szó, hanem arról, hogy a papírjai közt eddig is megtalálhatta, hogy egy alacsonyabb rangút küldenek egy magasabb rangút ellenőrizni, ami nyilván nem működik. Egyébként ki volt az, akihez Szó parancsnokkal elmentek?
  Mi ez a katyvasz a rendfenntartáson belül is? Jobb és baloldal? Mi ez? az ilyesmit nem szokás két részre vagy pártra osztani, ez egy egységes erő kellene, hogy legyen. Ha vannak is részei, azok alegységek, s nem az egész válik kétfelé. Vagy azt akarják ezzel mondani, hogy a testőrség a jobboldali egység, a csendőrség pedig a baloldali? Még így is hülyén jön ki. Egyébként a csendőrséghez bárki bekerülhet, aki tehetséges? Ott nem számít a származás? Vagy Csunszu éppen olyan extrém eset, mint Dongi?
  Úgy irigylem Csunszut! Persze a diplomatikusságot mindig mindenkitől irigylem, de ő ráadásul úgy diplomatikus, hogy közben azért meg is mondja a magáét.
  Ma a legjobb rész az volt, amikor Jongdál megesküdött, hogy nem fog inni, a kövi jelenetben meg már bőszen mulattak. XD
  Ja igen, a trónfosztást még értem, de attól, hogy a királyné már nem gyakorolhatja a hatalmát még a király felesége maradt. Vagy ez nem probléma Dzsangnak? Úgy is lehet királyné, vagyis a cím birtokosa, ha nem a király felesége?

  • Sznyegi Says:

   Én azt nem értettem -bocs, de most egy kicsit gonoszkodni fogok-, hogy ezeknél a kasztrált férfiaknál minek voltak tiltott könyvek, amik amolyan korabeli “sikamlós újságnak” feleltek meg?
   Csunszu jól helyre tette a tésztaképűt :-). Nagyon örülök, hogy a felügyelővel így egymásra találtak, jó kis páros lesznek ők ketten. Az ajánló szerint a holnapi részben már szép új egyenruhája is lesz :-).

 204. Zsuzsianyu Says:

  hát ..ma megint a részegek voltak a legjobbak…mert ott legalább mindenki csak nevetett …a többi csak szenvedés volt…

 205. Nono Says:

  az a baj hogy szerintem megint jönnek a nehezen átvészelhető dolgok mint a Shilla-ban mikor jött a fordulópont a hercegnő halála. Nekem csak az a bajom hogy ez a szerelmi szál a király és dong yi között nem maradhat igy, pedig ez pont igy jó.. a barátság a közvetlenség és a szerelem keveréke. ha viszont ez megváltozik ez nem lesz ugyanaz. ugyanaz az mint a deok man yusin párosnál:(

  • Marianna Says:

   Nem tudom, de én még ezen a hebrencs de okos kis csajon nem látom a szerelem jelét.

   • Marianna Says:

    Na jó nem hebrencs csak olyan nyughatatlan , tettre kész. Ja erről jut eszembe. Mind a 3 filmnél (palota ,Shilla, ez is ) azon gondolkodom, ezek mennyit éjszakáznak. De mikor alszanak?A királyok is, Deokman is, Dzsangüm is,meg egyáltalán. állandóan éjszaka kódorognak, meg görcsölnek a könyvek, iratok felett, vagy várják a szolgáiktól a hírt.

 206. nagyi 68 Says:

  Jó estét!

  Csak olvasok, irni általában nincs mit.
  De most meg kell tennem, amit mindig szoktam, ha valaki a “kommunizmust” emlegeti – kérném, sziveskedjék megadni, hogy definiálná? Azaz a meghatározást?
  Kommunizmus, szocializmus, kapitalizmus?
  Ázsiai tipusú társadalom és antik demokrácia?
  56-ot is mi csináltuk, és még arra is emlékezünk, hogyan és mit akartunk? Akkor élessel lőttek, és mögöttünk megnyiltak, majd kulcsra zárultak a kapuk, mig a civil karhatalom el nem ment, eldugtak bennünket.- és épp egy hazánkban tanuló koreai fiú állt elém, mikor az aszfaltról felpattogzó golyók röpködtek.
  És mi voltunk a rock és a beat nemzedéke.
  És még a rendszerváltásban is volt szerepünk.
  És Erdélyben is megfordultunk páran, még a “földalatti” utakon.
  És a balkáni háborúba sem féltek lemenni közülünk páran, áthozni sebesülteket, vagy segiteni a menekülteken.
  A kölcsönt pedig mindig annak kell megadni, akitől kapja az ember, általánositani pedig nem szabad. Sem idősnek, sem fiatalnak.

  Eunuchok- szóval valaki még régen- aki a hódoltság kori magyar történelemmel foglalkozott- úgy magyarázta nekem, hogy a kasztráció mellett – ellenére a hormonok megmaradnak és működnek- a férfias érdeklődés megmarad- sőt előfordult, hogy fokozottabb volt, mivel a hagyományos módon nem érhették el a kielégülést.

  Szerintem sem “kavar az, aki az igazság érdekében hajthatatlan – “széllel szemben jártam hideg volt még sem fáztam”- ki ismeri?

  • Andicilin Says:

   A lényeg nem ez volt, hanem, hogy egy más rendszer, más értékrendje szerint éltek, és mindenki életében az az alap, amilyenben éppen felnő. Azt egyáltalán nem értem, hogy az ázsiai típusú társadalom és az antik demokrácia hogy jön ide. A többi általánosítás. Az én nagyszüleim pl. nem csinálták 56-ot, mert egyikük sem élt Budapesten. A rendszerváltás idehaza sajnos felülről jött, nem a néptömegek döntötték meg az előzőt, hanem a vezetés alakította át.
   Én elismerem azt, aki érdemes rá, de kor alapján senki se lesz az. Amiket pedig felsoroltál nem vonatkozik mindenkire.

 207. Marianna Says:

  Ó ne haragudjatok, hogy akaratom ellenére ilyen érzelmi vihart kavartam,amikor a filmben tapasztalt , hatalom megszerzése érdekében aljas eszközökhöz nyúló szereplőkre gondolva bevillant két ember beszélgetése és az ebből elkapott mondatot leírtam. ….Egyébként ők nem az életet nevezték szarnak…..és ugyan a politika hat az életünkre de nagy szerencsénkre nem egyenlő vele.
  Sajnos a magyarság azokban a statisztikákban foglal el nagyon jó helyezéseket, amikben valami negatívumot mérnek fel. pl nemzetünk eszméletlen pesszimista. Sajnálom Andicillin ,hogy Te is ezt erősíted.

  • Andicilin Says:

   Az én korosztályom ilyen. Az, hogy reménytelennek érezzük az életet gyakorlatilag természetes, hiszen csak ilyen körülmények között éltünk. Szóval én nem erősítem, csak az átlag életérzést képviselem.

 208. Marianna Says:

  Azért ez is furcsa, hogy a Jóó számvevőszéki lefokozott udvarhölgy most ott nyalja a lábát a királyi ágyasnak. Pedig ha jól emlékszem mintha azért veszített volna pozíciót, mert Dzsang ügyét meglehetősen “félrevizsgálta ki”
  Na ez az undorító nem a varangyos béka!

  • Sznyegi Says:

   Jó udvarhölgynek meg van az ára és ezt Dzsang is tudja, hiszen az anyakirálynőnek is eladta magát. Dong Yi kilőve, kellett neki valaki a számvevőszéken, így vett magának egyet. Ha megnézzük, szinte csak ilyen emberekkel van körülvéve, akik a pozícióért, előnyökért cserébe “nyalnak” neki és a családjának is. Ő is kihasznál, őt is kihasználják. Az ilyen Dzsang-félék akkor is egyedül vannak, ha magas polcon ülnek, hiába veszi őket körbe egy ilyen slepp. Ha elbuknak, akkor is, hiszen a patkányok elsőként menekülnek.

 209. Marianna Says:

  Én azon se lennék meglepődve, ha a csendőrfőnök volt osztálytársa már rég a déli frakcióba beépült ember lenne, és így a frakció első kézből kap infót mire készülnek, mit vettek észre. Ahogy megjelent bennem nem keltett bizalmat.

  • Sznyegi Says:

   Ha így is van, szerintem a csendőrfőnök előbb vagy utóbb rá fog jönni a dologra. Nem ejtették a feje lágyára, és ő is elküldte már Csunszut nézelődni a másik táborba :-).

 210. tenambo Says:

  szerintem hagyjuk politikai eszme futatásokat. Mint ebben a sorozatban is direkt beleszőték a politikai mondanivalót. /lásd a két korea megosztottsága/ ugyan ez volt a korabeli NDK filmekben is.A jelenlegi dél koreai ideologiai és eszme világot,csak az értheti meg,aki ott él.

  A mi forumozóink többsége ugy gondolom 30-as. Kevés tapasztalatuk van az l990 előtt évekről.Mindenesetre már itt is látjuk és látni fogjauk a párbeszédekben a pol.célzásokat,a tul oldara/északra irányitva/

  Visszatérve a filmre,az igazi csavar és izgalom,majd a következő részekben jön. A szerelmi szálat is a rendezők szépen kibonják. Mint ahogy a Sillábanitt is elő kell venni a zsepiket.

  • Andicilin Says:

   Szerintem ez a Sillában sokkal inkább átjött, hiszen ott volt 3 ország, amiket terveztek egyesíteni. Itt végül is egy ország van. Nekem inkább a Kínával való viszonyuk tűnt fel itt is és a Sillában is, mivel az nem nagyon változott. Kína nekik a Nagy Testvér.

 211. Nono Says:

  a mai az az a 21. részt sajnos nemtudom majd megnézni.. nemtudna valaki segiteni honnan lehet majd letölteni szinkronnal?

  • Marianna Says:

   Nem tudod felvenni vagy az éjszakai ismétlést megnézni? Engem az nyugtat, hogy veszi a TV-m fel. ha valami gubanc van és nem vette fel akkor megvárom az éjszakát és megnézem.
   De Mara biztos tudja honnét lehet letölteni.

  • Mara Says:

   Errorka többek közt erre az oldalra szokta feltölteni a részeket:

   http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=matyagi&id=1297880020

   Gyorsan halad vele, a vetítés utáni másnap már fent szokott lenni.

 212. Sue Says:

  Végre beindul a történet, kezd izgalmas lenni. A királynét sajnálom , őszinte szomorú léleknek tűnt.Arcra is a legkedvesebb volt. Bár kedvelem a számvevőszéken az egyik kékruhás hölgyet is aki a Palota ékkövében is szerepelt.Nagy kavarást sejtek itt még.

 213. tenambo Says:

  A történetben hiányzik még egy szereplő:

  ez pedig Degora.

  Ez pedig Degora./nem veszett el meg fog jelenni/

 214. Zsuzsianyu Says:

  Nahát …ez a Dzsáng …űrnő..egy..pszihopata..őrűlté..vált most már …hogy lesz ebből ki út??, Vagy hogyan kerülik el a többiek Dong-Yi és barátai …ezt??, hát elgondolni sem tudom…de úgy néz ..ki …a király mintha nem látna az orránál tovább…

  • Marianna Says:

   Igen, a sminkje is kifejezetten úgy készült, ahogy a zavarodott elméjű szereplők szemét szokták érzékeltetni. Ahogy ott sétált meg ült magában a szobájában, hát …..ha erre jó a rang ,a csúcs elérése, hogy rettegésben töltse minden percét mikor bukik el, és zuhan le a csúcsról…hát akkor tessék itt van neki… jó sz….r érzés lehet.
   Persze most még biztosan nem őrült, de jó úton jár hogy az legyen.

 215. Andicilin Says:

  Nem gondoltam volna, hogy új szót fogok tanulni, de így van. Rovancs.
  Az volt ma a legmókásabb, amikor Csunszu elkezdett futni az után a másik csendőr után és szembeverte a saját kalapjáról lecsüngő gyöngyfüzér. XD Ennek a cuccnak mi értelme?
  Kezdem úgy érzeni, hogy ebben a sorozatban nem a legintelligensebb a főgonosz. Már annyiszor lebukhattak volna, hogy csoda, hogy még talpon vannak. Persze mindig el kell követniük már az elején valami galádságot, ami a legvégén bebizonyosodhat, de itt már a legelején majdnem elbuktak és azóta több ilyen is volt. Már eleve az, hogy ennyiszer gyanúba keverednek gyanús.
  A királyné és a két szolgálója miért visel fehéret? az nem az alsóruhájuk? Erre még kéne valami, nem?

  • Zsuzsianyu Says:

   hahahaa ..igen ez én én is jót nevettem..

  • Mara Says:

   A fehér öltözet nem alsóruha, hanem a száműzetés jelképe. Amúgy a gyászhoz is hasonlót viselnek.

   A galádokról meg annyit, hogy a gyanú még vajmi kevés, amíg nem lehet rájuk bizonyítani semmit. Olyan maffiás banda. Mindenki sejti hogy ők a rosszak, de egyszerűen nincs elég bizonyíték ellenük, hogy rájuk lehessen húzni…a fehér öltözetet.

   • Andicilin Says:

    Igen, de például, amikor Dzsanggümöt száműzték Csedzsu (?) szigetére, akkor csak addig viselt fehéret, amíg oda nem értek, de ott már valami egyszerű színes ruhát hordott. Ezen kívül csak a kínzások, kínvallatások idején láttam, hogy tiszta fehérben voltak. Ezen csak azért akadok fenn, mert a fehér a legkevésbé praktikus viselet a kertészkedéshez.

  • Marianna Says:

   ….” kalapjáról lecsüngő gyöngyfüzér. XD Ennek a cuccnak mi értelme”,.,…

   Ugyanaz mint az afrikaiaknál a karikával átfűzött fülcimpa, orr, mellbimbó stb….szóval dísz…és akkor inkább már a kalapról lógjon mint az alsó ajkáról 🙂

 216. tenambo Says:

  Andicilin!

  A rovancs kifejezetten katonai zsargon,ill.kifejezés. Leltárt jelent.
  Vannak azonban ennél cifrább,a mai szohasználatban is honos kifejezések a sorozatban. Kicsire nem nézünk.

 217. Nono Says:

  köszi a segitséget:)

 218. Ryan Says:

  A mai részben Dong Yi helyett megtámadott lányt simán megölték? Ez ott senkinek nem tünt fel?Vagy mindenki a tűzzel volt elfoglalva?És egyáltalán milyen papirja volt a lánynak,hogy azzal simán beengedték az egyébbként szigorúan őrzött irattárba,ahová még az eunuchok sem léphettek be?
  A tésztaképűben több minden zavar:idegesitő a nevetése (ilyen eredetiben is?),és ráadásul elég balfék,mert mert még semmit nem végzett el tökéletesen.Mindig csak igérgeti,hogy most már pontot tesz a dolog végére.Misil sokkal jobb negativ szereplő volt,mint az itteniek együttvéve.

  • Mara Says:

   Abban a kavarodásban nem nagyon tűnt fel a halott lány. Majd csak másnap.

  • Marianna Says:

   Én ott a sötétben már nem tudtam ki mikor merre jár. Ahogy az álarcosok elkezdtek lopakodni azt gondoltam mennek a levéltárba kincstárba a nyomokat eltüntetni. Arra számítottam ott fut majd velük össze Dong Yi. Nem hittem, hogy a szállására mennek be hogy ott akarják megölni.

   Bírom ahogy az iratok között kutatnak. Felemelgetik annak a sok egyforma könyvnek a szélét pár centire szerintem egy betűt se látnak belőle sokszor mégis rájönnek melyik kell nekik, még akkor is ha először járnak ott.

  • drupa Says:

   Tésztaképű eredetiben is iszonyú idegesítő

  • Andicilin Says:

   BTW halott lány. Honnan tudták a gyilkosok, hogy egy szolgálólány ruhás egyént kell megölniük? Dongi normál esetben a számvevőszéki udvarhölgyek egyenruháját hordja. Vagy csak azért őt szúrták le, mert pont arra ment, amerre Dongi is ment volna?

 219. Ljerk Says:

  Han Hyo Joo -ról meg nem mondanám amikor modern koreai (európai stílusú) ruhában, hajviseletben és sminkben van, hogy ő játssza Dong-it.

  Hát igen, az 5. 6. rész környékén amikor hatalmas szemekkel, tátott szájjal csodálkozott a palotán, a díszes ruhákon az nagyon mókás volt. Furcsa lenne ugyanezt evvel a modell kinézettel előadni.

  Érdekes, hogy a történet indulószála még teljesen kibontatlan (cselszövés a Penge Szövetsége ellen amiben meghalt Dong-i apja és bátyja). Egyszer már majdnem megtörtént a szálbontás amikor Dzsáng és Dong-i beszélgetett, de Dzsáng akkor nem azt a ruhadíszt mutatta meg amit Dong-i gyermekkorában látott. Ha most látja meg, akkor viszont Dzsáng nem biztos hogy az azóta történtek okán elárulja a kézjelek jelentését. Valószínűleg másképp fog fény kerülni a dologra. Kiváncsi fáncsi vagyok 🙂

  • Mara Says:

   Naná, hogy a szövetség problémáját majd akkor fogják elővenni, amikor az a lehető legnagyobbat fog szólni. Mint ahogy a kezdő gyilkosságról is elég érdekes dolog fog még kiderülni.

  • Marianna Says:

   Nagyon helyes!

 220. Marianna Says:

  Szóval a király tudja hogy átverik az ő fejét is, a kincstárában garázdálkodnak…ennek ellenére nem gyanús neki, hogy Dzsang tényleg királynénak való-e?

  Dong Yi elmondta Dzsong felettesének, hogy ha megtalálják a kincstárban a terhelő bizonyítékot, akkor be tudják bizonyítani a volt királyné ártatlanságát. Ezt a Dzsong udvarhölgy nem így mondta el a királynak? Mégis megkoronázzák Dzsangot?

  A kis erkölcsös uralkodó!!Hogy kikérte már magának, hogy az eunuch mit képzel róla, azt,hogy ő a hálószobába kértei Dong Yi-t????? Pedig a főeunuch hogy felvidult .Aztán le is lombozódott 😦

  • Mara Says:

   Őfelsége tiltakozásának köze nincs az erkölcshöz. Ő azt a feltételezést találta hihetetlennek, miszerint ő szerelmes a lányba. Mikor ő szentül meg van győződve, hogy a közöttük lévő kapcsolat, csak és kizárólag, barátság.
   És csak akkor fog rájönni, hogy a főeunuch/cupidónak igaza van, mikor a következő részben elveszti Dong Yit.

  • Sznyegi Says:

   A király részéről ez jó kis freudi elszólás volt :-). Milyen zavarba jött, mikor leesett neki a tantusz, mit is mondott. Utána az a magyarázkodás :-). Mintha bárkinek meg kellene magyaráznia, ha egy udvarhölgyet a szobájába kéret. A főeunuch olyan aranyos volt. Már beleélte magát, hogy hívathatja Dong Yit, aztán mégsem. De ami késik, nem múlik :-).

 221. Marianna Says:

  Ja! Az a két lökött barátja Dong Yi-nak a zeneakadémiáról igazán megtanulhatna már hazudni. Ma nagyon idegesítettek, hogy mindig mindent kibeszélnek.

 222. tenambo Says:

  Ezennel megkövetem Dongit,hogy nagy kavarónak mondtam. Belátom,hogy az igazságért képes még az életét is kockára tenni. Ha a történet igaz,akkor már érthető,hogy miért halt meg fiatalon. A sok intrika, a furás,tönkrevágta az egészségét.A mai szóval az állandó stressz.
  És még mi van még hátra!?

 223. tenambo Says:

  Ljerk. Feljebb keresd meg Marianna két linkjét a szinésznőről és még azt sem fogod tudni megállapitani,hogy koreai vagy europai.

 224. Elhaym Says:

  Megint meglett az 500 comment, ezért nyitottam egy új blogbejegyzést.

  https://elhaym.wordpress.com/2011/04/01/dong-yi-a-kiralyi-haz-titkai-23-33-resz/

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.


%d blogger ezt kedveli: